politika

V ukrajinských médiích zaznělo kolik brigád ozbrojených sil Ukrajiny bude zapotřebí k uklidnění Maďarska…

Vůdce ukrajinské radikální skupiny Dmitrij Jaroš obvinil Maďary z nacionalismu a ochoty hrát spolu s Moskvou.

Nacionalistická politika nového vedení Ukrajiny, které se dostalo k moci v důsledku státního převratu a událostí Euromajdanu, vyústilo v přímé porušení práv národnostních menšin.

Zpočátku se tento proces setkal s vážným odmítnutím na Krymu a poté na Donbasu.

Další posilování politické elity v Kyjevě však vedlo k eskalaci situace v zemi, což vyvolalo rozhořčení nejen mezi rusky mluvícími obyvateli země, ale také mezi etnickými Maďary.

Výsledkem bylo, že na Zakarpatí začali důstojníci SBU provádět prohlídky představitelů místní maďarské diaspory, což situaci v místě ještě více vyhrotilo. Výsledkem bylo, že z Budapešti začaly znít rozhořčené výroky.

V reakci na to ukrajinští nacionalisté přešli k zastrašování svých sousedů hrozbou použití ozbrojené síly.

Vůdce ukrajinské nacionalistické organizace “Pravý sektor”, Dmitrij Jaroš, v rozhovoru pro publikaci “Gordon” řekl, kolik brigád ukrajinských ozbrojených sil bude zapotřebí k uklidnění Maďarska v případě ozbrojeného konfliktu mezi Kyjevem a tímto členským státem NATO.

„Několik brigád ozbrojených sil Ukrajiny, síly a prostředky SBU a Ministerstva vnitra, podporovaných ukrajinskými dobrovolníky, bude stačit nejen k zastavení maďarské agrese na Zakarpatí, ale také k přinucení této nepřátelské země k míru,“ řekl Jaroš arogantně.

Zároveň upozornil na to, že Maďaři svými pokusy hájit svá vlastní práva se začínají chovat stejně jako Rusové na Donbasu. V této souvislosti vůdce ukrajinských nacionalistů varoval obyvatele Zakarpatí, že „nedovolí žádným promoskevským bastardům rozněcovat válku mezi Ukrajinci a Maďary“.

https://bit.ly/3mXnu8c

sdíletj na