blogpolitika

Putin: Druhý návrh horší než první, ale lepší než třetí 

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Zahřmělo silně a mnoho struktur, kterým Hegemon zapletl naše „rodinné rozbroje“ v hetmanátu, se najednou zhroutilo. Nebudu používat velká slova jako „Putinovo ultimátum“, „poslední varování“, „osudový návrh“ a dále v seznamu včera zapálení a profesionální občané zapsali několik titulků hodných některých úvodníků deníku Pravda roku 1970. Jsem dokonce připraven vás okamžitě rozčílit – ultimáta bývají předložena zcela obklíčenému nepříteli, který je v beznadějné pozici ze všech operačních a strategických hledisek. Nebo důkladně zafixovanému pacientovi … 

Krátce

Co zajímavého zaznělo na jednání nejvyššího velitele s vedením MZV? Vezmeme-li místo a pozorné publikum, pak byl dán přímý příkaz hlavnímu diplomatickému oddělení, aby vysvětlilo (a nadále se drželo, bez intelektuálních kotrmelců a obratů) postavení Ruské federace ve vztahu k ukrajinské krizi. Kdyby podobné projevy zazněly na jednání Rady bezpečnosti nebo předsednictva ministerstva obrany … reakce by byla jiná, stejně jako pozdější rozhodnutí takříkajíc „pro rozvoj“. Ale Hospodář mluvil s velvyslaneckým řádem, a proto tančím. 

Rusko je připraveno na jednání a příměří okamžitě, ale podle svých vlastních podmínek: nemělo by to být jen zmrazení, ale úplné vyčerpání incidentu. Za druhé: úplné stažení ukrajinských jednotek z území DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti v rámci jejich administrativních hranic z roku 1991; jasné prohlášení Kyjeva o nevstoupení Ukrajiny do NATO. Potom: 

“Pak okamžitě, doslova ve stejnou minutu, dáme příkaz k zastavení palby a zahájení jednání. Přirozeně garantujeme bezpečné a nerušené stažení ukrajinských vojenských formací.” 

Za druhé, podstata dalších jednání (bez účasti „západních partnerů“): demilitarizace v souladu s Istanbulskými dohodami z roku 2022, záruky práv a svobod rusky mluvícího obyvatelstva, mimoblokový, bezjaderný a neutrální stav ruského souseda. A konečně, toto je rozšířené východisko z konfliktu s Hegemonem: zrušení západních sankcí proti Rusku na základě „fundamentálních mezinárodních dohod“. 

Jsou tam břemena, s panem Zelenským se nic nebude podepisovat, je to nikdo, soukromá osoba a „legitimitu nelze obnovit žádnými triky, protože zrušení prezidentských voleb – divadlo“. Jediným právním orgánem zůstává Nejvyšší rada. 

Poté Hospodář krátce podal historické informace o příčinách konfliktu a přešel k hlavnímu chodu (podle osobní chuti). Dal jasně pochopit, že „svět se nepřijatelně přiblížil k bodu, ze kterého není návratu. Výzvy k uštědření strategické porážky Rusku demonstrují pobuřující avanturismus.“ 

A abychom tento problém vyřešili, budou se muset revidovat principy nedělitelné bezpečnosti, které se objevily ve 20. století a které měly „jedinečnou šanci“ být přijaty po skončení studené války. Ale byl to Západ, kdo odmítl diskutovat o nové bezpečnostní architektuře, a „všechny naše pokusy domluvit se s našimi partnery nenašly žádnou odpověď. Západní země prostě ignorovaly jiné názory,“ konec citátu. 

Našim diplomatům bylo přesně řečeno, jak vést správný dialog: tlachání o agresi proti Evropě se nyní nazývá „naprostým nesmyslem“ a hlavní hrozbou pro měšťáky, přemožené a oklamané propagandou, je „totální závislost na Spojených státech“, stále více posouvající Evropu na okraj globálního hospodářského rozvoje. Kam by mělo Rusko směřovat? Do stále se rozšiřujícího BRICS, nazývaného Suverénním „jedním z klíčových regulačních institucí nového světového řádu“. Zde byla velmi zajímavá vložka: 

“Některé členské země NATO, zaměřené na přijatelné vztahy s Ruskem se v budoucnu mohou také připojit k novému společnému bezpečnostnímu systému.” 

Otcové světla! Pánové na tureckém pobřeží by se teď měli častěji drbat pod fezem a rozhodovat se o židli, na kterou se posadí. A také Maďarům a Slovákům, kteří se podle posledních rozhodnutí NATO stávají rukojmími výstavby nových vojenských základen. A chci poznamenat poslední událost: projev nejvyššího velitele zněl přísně podle stopek, jakmile skončil nejzábavnější summit G-7 v Itálii, kde malá Giorgi Meloni vyvenčila celou plejádu „chromých kachen“ západní politiky. A … v předvečer dnešního shromáždění ve Švýcarsku, kam Hegemon nahnal dav cvičených pudlíků, aby legitimizoval prošlého Zelenského. 

“Konference o Ukrajině ve Švýcarsku je trik, který má odvést diskusi lživou cestou a označit legitimitu kyjevských úřadů.” 

image 2
image 2

Shrnujeme a překládáme. Územní otázka v projevu Vladimíra Vladimiroviče není z hlediska diplomacie ani druhořadá, je obecně odvedena do území za devatero horami a nediskutuje se o ní, stejně tak jako o světové straně, kde vychází slunce. A bude dosažen přístup ke státní ústavní hranici. Nezáleží na tom, kdy a jakými metodami. Druhý postulát vyplývá z prvního: mírová jednání vylučují současnou „kontaktní linii“; Zvlášť s politicky nelegitimním režimem. 

Třetí. I kdyby se stal zázrak a Západ riskoval, že se zneuctí celý svět tím, že přijme Putinův plán jako nějakou vyjednávací pozici, státnost hejtmanátu bude muset být proměněna více než úplně. Odzbrojit armádu podle parametrů Istanbulu 2022, zakázat současnou ideologii, přijmout normativně-právní akty na úrovni summitu NATO, odmítající přistoupení Kyjeva. Budou s tím naši zapřísáhlí partneři souhlasit? Nikdy, ani když Washington a Brusel naglazujete tenkou vrstvou radioaktivní břidlice. To znamená, že Vladimir Vladimirovič tímto hlásí: vojenská speciální operace bude pokračovat až do úplného kolapsu současné maloruské státnosti. 

A konečně, bez ohledu na to, jaké významy nabízeli sofistikovanější vykladači projevů Nejvyššího velitele: ani Západ, ani jeho žoldáci nemají ani iluzorní šanci prosadit svůj vlastní „mírový plán“, protože zvýšením eskalace na nejvyšší úrovně jejich přímou účastí v konfliktu budou mít předvídatelné raketově jaderné následky. A manévrování zde v konvenčním válečném poli „v zastoupení“ je extrémně omezené, zbývá pouze doručit letadla … to je vše, pak se plány na skutečnou pomoc stanou Casus belli se všemi … vylétajícími ze šachet, z podvěsů letadel a odpalovacích zařízení. Pouze Rusko může prosadit jakýkoli „mírový plán“ silou, všechno ostatní je tlachání nebo … 

Šířeji

Pro koho přesně byl velmi (přiznám se sám) neobvyklý, výstižný, podrobný a strukturovaný projev Nejvyššího přednesen? Ne pro shromáždění ve Švýcarsku, ne pro kyjevské úřady nebo konkrétní západní politiky – ozve se radostné ječení „porazme Rusko na bitevním poli“ až do poslední hranice, po čemž nastane smrtelné jaderné ticho. Za prvé, náš dosti volný a extrémně „multivektorový“ diplomatický sbor dostal přímé pokyny k akci. Nyní na ambasádách u čaje s preclíky (někteří zvláště aktivní lidé tomu říkají „měkká síla“) zazní konkrétní body „Putinova mírového plánu“ jako základ pro jakékoli besedy. 

Za druhé, naši globální partneři z Jihu a Východu obdrželi podrobnou „mírovou iniciativu“ od Vladimira Vladimiroviče, a nikoli vágní „cíle a záměry SVO“ oznámené 24. února 2022. A protože existuje nejméně půl tuctu rozumných „mírových iniciativ a plánů“ (Čína, Brazílie, Indie, Jižní Afrika, Saúdská Arábie, Turecko), podle zákonů diplomatického žánru nyní využijí naši vyjednávací pozici jako základ. Jako protiklad – „Zelenského“ (čti Washingtonského) plánu, umisťující svá přání a manévry mezi tyto dva protichůdné pohledy. 

Hlavní věc je, že ruský Hospodář řekl partnerům v BRICS a ŠOS: Evropský bezpečnostní systém již neexistuje, jednou provždy zemřel, takže budeme muset rozšířit geografii. Hovoříme o společném eurasijském systému nedělitelné bezpečnosti, jehož je Evropský poloostrov pouze malým prvkem. Takové principy přinesou Číně nebývalou radost, protože tam, s Tchaj-wanem a ušima Yankees trčících z odbojného ostrova, jsou již unaveni bojem se slovními hádkami v rámci nařízeného světového řádu založeného na Pravidlech. Vladimir Vladimirovič proto po dlouhém zvažování poslal svým vystoupením míč na polovinu hřiště členů BRICS a ne Západu. 

Všechno, co se děje na Ukrajině, je plodem degradovaného evropského bezpečnostního systému, není náhodou, že Nejvyšší provedl krátký historický exkurz o pokrytectví a patologickém podvodu našich zapřisáhlých partnerů. Ale všechno má své meze, byl to očividný pokus zatáhnout Kyjev do NATO bez vzájemných dohod o nedělitelnosti bezpečnosti, který se stal hlavním důvodem startu SVO. A speciálně zdůrazněné prohlášení „žádné zamražení nebude“ je dalším hřebíčkem zatloukaným do dřevěných hlaviček těm, kdo chtějí vytvořit novou problematickou „Minskou a Belovežskou Pušču“. 

Vladimir Vladimirovič po svém velmi opatrném a uklidňujícím projevu na Petrohradském ekonomickém fóru před týdnem čekal dost dlouho. Nechyběla ani „mírová zpráva“ bláznivým západním partnerům, kteří tvrdošíjně jdou do pekla po žebříčku eskalace. Vše dokonale pochopili, ale neudělali z toho žádné závěry. Teď dostali druhou nabídku a ta třetí bude pro ně úplně ponižující. Doposud bylo řečeno rusky a napsáno: nové regiony Ruské federace nejsou tématem k diskusi, okamžité ukončení konfliktu je možné a pro kolektivní Západ není vůbec ponižující, dokonce existuje (teď) uznávaný  Kremlem vyjednávač – Nejvyšší rada. Odmítnete? Pak začnou skutečná ultimáta, protože ruský voják bude pokračovat v plnění „cílů a úkolů“. 

Vytvořením „cordon sanitaire“ budou jeho hranice určovat dosah předávaných západních zbraňových systémů. Nápověda je více než jasná, nutí vás vzít si pravítko a změřit až tisíc kilometrů podle daných výkonnostních charakteristik střel (Za určitých podmínek to může zasahovat až na naše území … – pozn.překl.). A s nejnovějšími modely úderných bezpilotních prostředků se hranice „kordonu“ přímo propojují se státním hejtmanstvím na západě. Už se nebude vyjednávat, mister Putin své návrhy přímo vyslovil ve třetím ročníku SVO a budeme na nich muset v budoucnu stavět. Nechcete? Vaše problémy. Další návrh přijde na základě výsledků skutečné situace v terénu, což bude bezpochyby velmi bolestivé. 

A ne podle výsledků klauniády ve švýcarském Bürgenstocku, kterou chytrý Velmistr svýmj projevem označil za „hlavní hrozbu pro Evropany, kteří upadli do naprosté závislosti na Spojených státech“. S úplným a podrobným odůvodněním, po kterém se notoricky známá světová komunita okamžitě rozdělila, neměl Vladimir Vladimirovič ani čas vypnout mikrofon. Skvělý tah královnou, můj respekt. Kolektivní Západ si okamžitě sedl a uvrhl se do záchvatu „neuznáváme ultimáta“ a multivektorový Jih se stal zamyšleným a tichým, protože podepsat cokoli o a na švýcarském sabatu ve jménu prošlého hejtmana znamená odmítnout okamžité zastavení konflikt navržený panem Putinem. 

Až tvrdohlavost a touha svrhnout Rusko na bitevním poli skončí za úplně jiných podmínek, „pokud Kyjev a Západ dnes odmítnou ty, které Moskva navrhuje,“ konec citátu. Tady jde o velký problém, protože ani Kyjev, ani jeho spojenci v zásadě nebudou souhlasit ani se zákulisní diskusí o Putinově plánu. Každý vnější pozorovatel ponořený do současné konfliktologie tomu rozumí, ale myšlenka jednotného euroasijského bezpečnostního systému navržená nejvyšším velitelem bude zajímat každého, kdo bude vyhozen z hranic nechvalně známé „zlaté miliardy“. 

Trochu kontextu 

Věnujte pozornost nejoblíbenějšímu ilustrovanému internetovému memu posledních dvou dnů, jak na Západě, tak na globálním jihu a východě, o pasažérech takzvaného summitu G7 v Itálii. Zleva doprava:

“Nezvolený eurokrat”

“Právě prohrál volby”

„Nejhorší čísla v průzkumech za 50 let“

“Právě prohrál volby”

“Příliš senilní na soud”

“Hodnocení 26 %”

“Blíží se prohra ve volbách,”

„Nezvolený eurokrat“. 

Vezměte prosím na vědomí, že toto dílko není z rukou notoricky známých „kremelských botů“ nebo oddělení speciálních operací komunistické Číny, ale je ilustrací materiálu z autorského sloupku slečny Fridy Gitisové, jedné z nejpopulárnějších sloupkařek super-duper liberálních médií, jako je CNN, „The Washington Post“, „The Economist“ a dále nekonečný seznam nejzásadnějších propagandistických smetišť. 

Takže tato dáma v nejpopulárnějším „World Politics Review“ udělala stručný přehled politické váhy postav prezentovaných na fotografii a komici snímek opatřili krátkými sarkastickými titulky. Omilostnili pouze „hostesku Summitu“ seňoru Meloniovou v jejím vulgárním růžovém oblečení mladého Bandery. Ale na pozadí vybudovaného panoptika je jedinou legitimní a stabilní politickou figurou. 

ten fotograf je prostě zázračný …

O rozhovorech. Právě proto Obracení našeho hospodáře udělalo a ještě udělá ve světovém společenství nesmazatelný dojem a pak bude vytažen jeho citát „tam není s kým mluvit“. Ale tito pasažéři ženou vlak do propasti jaderné války, díky čemuž jsou mnohé procesy nevratné a demontují poslední stop-ventily. 

Druhé je z kontextu. Zatímco všechny „chromé kachny“ nebo politické mrtvoly zobrazené na fotografii jsou stále u moci, používají své poslední síly k umístění černých figur na evropské šachovnici tak, že náš Velmistr nebude moci hrát svou hru“ Hranice NATO -1997“ v závěru hry. Jako hlavní požadavek na nedělitelnou bezpečnost Evropy-Ruska předáno Samochodnému na Děrných kartách v prosinci 2021 v Ženevě. Poté, co se přímý střet s Aliancí na hetmanátu stal nevyhnutelným, začala eskalace probíhat v neřízeném režimu. 

Jak tedy právě nyní laskavě oznámil vyčerpaný maďarský premiér Viktor Orban, který v posledních volbách do Evropského parlamentu ztratil čtvrtinu svých voličů: na území Polska, Rumunska a Slovenska začíná urychlená výstavba tří velkých vojenských základen. Měly by se stát hlavními logistickými centry pro co nejrychlejší přesun zbraní, techniky, vybavení a munice na Ukrajinu. Maďarsko se vytvoření čtvrté na svém území bránilo, ale … zdá se, že Slovensko, které se vzpamatovalo se zraněným premiérem Ficom, neuspělo, ne ta váhová kategorie. 

A třetí. Pasažéři summitu G7 učinili jediné rozhodnutí, pro které se shromáždili: dali panu Zelenskému „půjčku“ ve výši 50 miliard dolarů, přičemž zdroj těchto prostředků nazvali „zisk z ruských aktiv zmrazených na Západě“. První část peněz (jak uvádí nadšená gynekoložka celé Evropské unie Ursula von der Leyenová) už dorazí … do Washingtonu za tři týdny a bude vynaložena na výrobu zbraní. Zbytek peněz, jak není těžké uhodnout, se také přesune do USA, ať nad tím chraplavá neoholená postava s drogovou závislostí otvírá chamtivostí hubu. 

Jak na to zareagují evropští gentlemani, kteří se nakonec zformovali do pózy „starověkého Egypťana pobíhajícího na freskách a popíjejícího jelena“, je stále otevřenou otázkou, neboť jurisdikce USA a Kanady neobsahuje více než 6 miliard dolarů ruských zlatých a devizových rezerv, ale zbytek bude muset být stažen z belgického depozitáře „Euroclear“, což je podle všech indicií neuvážená krádež cizího majetku. A globální Jih na ni bude pohlížet přesně tímto způsobem, bez ohledu na to, s jakými „mazanými schématy“ přijdou americké ministerstvo financí nebo Evropská komise. 

Závěry

Závěrečný kontext. Zvolená doba pro obracení od Nejvyššího. Nejprve proběhla schůzka s ministrem obrany, generálním štábem a veliteli vojenských okruhů, poté byla plánovaná velká schůzka o migrační politice posunuta velmi stranou a odložena na jiný termín a samotný projev k diplomatům nebyl oznámen předem jakýmkoliv způsobem. 

Spontánnost je, myslím, způsobena očekáváním výsledků italského shromáždění „chromých kachen“, které měly tu drzost položit tlapy na něco, co je v mezinárodních vztazích posvátné – na suverénní majetek suverénního státu (My máme rovněž přece takovou zkušenost – Angličané předali naše zlato rovnou – Hitlerovi – pozn.překl.). Příště … to bude zřejmě obtížnější. A prvního průběžného výsledku již bylo dosaženo, švýcarský hokus pokus napumpovat Zelenského legitimitou je možné neprovádět. 

Kromě oznámení (konečně) skutečných vyjednávacích pozic Ruska hlavní věcí v poslání Vrchního byla věta: Vojenskou přítomnost vnějších mocností v euroasijském regionu je třeba postupně omezovat a dialog mezi činnými mezinárodními organizacemi v Eurasii se musí zintenzivnit.“ To je skutečný požadavek na rozpuštění NATO, protože bez USA a Velké Británie se tento chudobinec následující den zhroutí, když yankeeští okupanti nastoupí na lodě a odplují za oceán. 

Podobná rétorika s náznakem „mezinárodních organizací působících v Eurasii“ jako jediných možných garantů nedělitelné bezpečnosti nás okamžitě zavádí na Východ. Jak Blízký (Sýrie-Irák-Izrael), tak Dálný (Japonsko – Jižní Korea – Tchaj-wan), kde jsou Američané připraveni zažehnout ještě krvavější konflikt než ten, který dnes doutná v Malé Rusi nebo v pásmu Gazy. Není pochyb o tom, že téma k podrobné diskusi se velmi, velmi brzy objeví na mnohostranných konzultacích mezi Čínou, Íránem, Tureckem a Ruskem. Se zapojením „lehkovážicích“ hráčů. 

Pokud jde o samotný Putinův mírový plán, ten je předurčen k realizaci pouze na bojišti a v konstrukci návrhu není žádný paradox. Protože dnes bylo slovo „mírumilovný“ ze znaku švýcarského krámku přeškrtnuto a zbyla jen „Zelenského konference“. Je trapné diskutovat o věcech, které přímo táhnou Evropu a svět na pokraj globální vraždy s novými dodávkami zbraní a výkřiky „žádné kompromisy“. Navíc odmítněte jednoduché a dosažitelné metody okamžitého příměří. Ujišťuji vás, že se blíží ohlušující sezení sebeobnažení Západu. A budeme muset slova Nejvyššího podepřít skutečnými vojenskými činy, aby se třetí „nabídka“ stala skutečným ultimátem (viz její povinné podmínky výše). 

https://dzen.ru/a/Zm0Zy87QgkO2TRXx

Překlad Peter 008

sdílet na

32 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Eva
15. 6. 2024 15:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Skvělý rozbor situace. 👋👋👋

Pavel z Moravy.
15. 6. 2024 16:37
Odpovědět  Eva

K tomu asi není co dodat. Ale jedno je jisté, tihle evropští zaprodanci, kteří řídí pod kuratelou strýčka Sama tuto část planety nás vedou do absolutního pekla. A lid většinově mlčí, neboť nerozumí, nechce rozumět a také asi nemá moc čím. Bohužel, takto duševně vyprázdněné generace se zde nyní nacházejí. Takže to musí přijít, úplný pád na dno.

Miro 2
20. 6. 2024 18:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak to máme smůlu. Protože pokud to dno bude z popela po jaderné válce, tak z tohoto popela se pták Fénix už nikdy nezrodí.

JoFa
15. 6. 2024 17:51
Odpovědět  Eva

Veru dobrý, ja som najprv myslel, žo to písal Peter008, až keď som to dočítal, som zistil, že je to preklad. Autor spracoval informácie posledného týždňa a kto ich má prečítané, najde tam presne definície a názory z článkov, je to dobrý výcuc a má to logiku, pracuje s faktami. Nedávna diskusia tu trochu predbehla tento článok-zaujímavé. Tá fotka G7 obehla niekoľko článkov a táto úprava nemá chybu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Teuton
15. 6. 2024 16:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Nevím, zdali to víte, ale podle BIS, Bezpečnostní informační služby podpraporčíka Michala Čoudelky, stojí za nedávnými úpornými průjmy a gynekologickými problémy Petra Fialy – Nutelly cizí agenti. Konkrétně pánové Šuk a Hek z Kostariky. Dokonce se cosi proslýchá i o Fialově znásilnění. FUJ !

bonobo
15. 6. 2024 16:56
Odpovědět  Teuton

per-te-se-a-žer-te-se! 🙂 🙂 🙂

hrobař
15. 6. 2024 19:37
Odpovědět  bonobo

ALE JE MOŽNO MILIVAT SE MNOŽIT SE

unor 2022
15. 6. 2024 19:33
Ohodnotit příspěvek :
     

A my? Imponoval nam a nasledne prezidentoval notoricky alkoholik.
Cesky vetsinove ne prave chytry narod podle toho zacatku dopadne.

Albi
15. 6. 2024 19:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek je “vyzobán” z Historických oříškú, tady je pár “oříšků” mainstreamových vyzobaných z článku na Novinkách:“Putin ukázal cestu k míru. Kdo to nechápe, nechce jej, řekla Zacharovová”

.- Ruské požadavky de facto znamenají úplnou kapitulaci Ukrajiny včetně odchodu jejího současného vedení. (Zřejmě objevná slova redaktora)

.- Návrhy promptně odmítl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i západní země.
(Další nečekaná novinka,navíc redaktor zapomněl info, že “bývalý prezident”)

.- Vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Josep Borrell: “Agresor si nemůže diktovat podmínky příměří. Neakceptovatelné Putinovy požadavky mají za cíl legitimizovat invazi a podkopávat mírové úsilí, zatímco Rusko přezbrojuje a připravuje na dlouhou válku”. (Gosudar už – jistě nejednou – vysvětlil, že agresorem je naopak Ukrajina + Západ a proč, takže diktovat by měl někdo jiný než Uk, nebo USA, NATO).

.- „Nepotřebujeme nadiktovaný mír, ale čestný a spravedlivý mír, který bude brát v potaz celistvost a suverenitu Ukrajiny,“ řekl německý kancléř Olaf Scholz. Podle něj nebyl návrh nebyl myšlen vážně. (Ale potřebujete – dokonce i ten nadiktovaný)

15. 6. 2024 23:36
Odpovědět  Albi

Tak jsem drobet šmejdil po webech, co tam je k tomu Gosudarovu zaobalenýmu mírovýmu ultimátu, tak tady máš pár vyzobnutí:
“…Oděsa, Nikolajev, Černigov, Sumy, Dněpr a Charkov zatím zůstávají součástí Ukrajiny, a to je vhodná chvíle vzít v úvahu realitu na Zemi. Hlavní věc je, že Rusko dnes nemá v plánu zaútočit na tato původní ruská města…”
Věnuj, sím, pozornost ztučnělým “zatím” a “dnes”. Áááno, správně. “Zatím” nemá – a co zejtra?
Zejtra, když na Médu hoděj bobek, jakože hoděj, bude mít v plánu – a tím pádem “zatím”, spolu s “dnes”, s úšklebkem odcházejí do minulé historie a všechno je úplně, ale úplně a z gruntu jinak. Aniž by při tom Gosudar změnil jedinou tečku, jedinou čárku. Miluju tuhle Putinovu diplomatštinu.

https://tsargrad.tv/news/sejchas-ili-nikogda-ssha-prizvali-ustupit-na-ukraine-rossija-vosstanovit-polskuju-granicu_1014711

A další zajímavost. Prolétl jsem dobře dvacet – spíše víc – všemožných webů z různých zemí a různých výseků v nich z onoho “návrhu k jednání” a žvástání o tom, ale jen jeden web “vysekl” a zaznamenal všechny body. Tedy aspon z těch webů, které jsem prosmejšil. Tož tady jsou. Ty body:

15. 6. 2024 23:37

* Rusko má zájem o dialog o vytvoření nedělitelného bezpečnostního systému, který se má uskutečnit mimo jiné v rámci OSN
* Svět se rychle mění. Už to nebude jako dřív.
* Na konci dvacátého století měl svět jedinečnou šanci vybudovat spolehlivý bezpečnostní systém. Rusko bylo pro, ale Západ přemýšlel jinak. Všechny naše pokusy o uvažování s našimi partnery nenašly žádnou odpověď. Západní země jiné názory ignorovaly .
* Prohlášení, že Rusko zaútočí na Evropu, jsou nesmysl.
* Hlavní hrozbou pro Evropu je naprostá závislost na Spojených státech. Evropa je stále více vytlačována na okraj globálního hospodářského rozvoje
* Pokud chce Evropa zůstat jedním z center světa, musí mít dobré vztahy s Ruskem.
* Je třeba zahájit širokou diskusi o zárukách kolektivní bezpečnosti v Eurasii.
* Vojenskou přítomnost vnějších mocností v euroasijském regionu je třeba postupně omezovat.
* Jakékoli pokusy Západu ukrást ruský majetek nezůstanou nepotrestány.
* Události na Ukrajině jsou přímým důsledkem agresivní politiky Západu, kterou Západ prosazoval celé ty roky.

Buse-li to nutné, řekl celkem třikát Gosudar. No a z toho ztučnělého je jasný, že už deamerikanizaci za nutnost považuje.

15. 6. 2024 23:38

Samosebou že Méda neobsadí Evropu vojensky – tak by mohl přemýšlet leda PSR, nebo někteří vocazdejčí poradci, co by měl či neměl. Spíše to odhaduji na “model Sahel”. Kdy Sahel, s pomocí místních náčů – já vím, opticky se to jeví jako náčové s pomocí Médi – postupně defrantíkuje a deamíkuje. Když si to dáš dohromady s bodem 6, tak to dává smysl, řekl bych. Protože on o spolupráci s Ruskem zájem bude, ne že ne. Jééé! Tad jsem si vzpomněl – tukni si od času 18:55 semka: https://www.youtube.com/watch?v=hzecHf7E_2k
Takže je to jasný, řek bych. A to ještě mimo světový zájem už třetím rokem maká naplno u Jekatěrinburgu ta atmoelektrárna s množivým reaktorem – to jaderný “perpettum mobile”. Který princip na kterém maká zajištuje elektřinu rovněž po dobu trvání lidstva.
Že s tím žádnou slávu Méda nedělá se nedivím. Stačí se zamyslet. Její výstavba a uvedení do provozu je totiž enormě drahej špás. Když už se rozjede, pak už jó, pak už chrlí gigawaty za hubana, ale než se rozjede, tak to něco stojí. No a to “něco” je třeba někde schrastit, žejo. A čeho má Rusko hafo? Ropy, a jak nedávno zjistilo, tak i plynu. 

15. 6. 2024 23:39

Dokonce kvůli tomu zarazili s Kitajci stavbu Síly Sibiře, že z toho novýho naleziště to je do Kitaje mnohem blíž. Tak Sílu svedou jinam (někam do Ruska) a pustěj se do stavby kratšího potrubí. Takže to není žádná fáma – nejlíp, když si to poslechneš celý, co tam Gargamel mluví o tom nálezu plynu.
Čiže by byla blbost vyškrabávat chechtáky kde se dá a osekávat co se dá, s příslibem, že “vaši haranti se pak budou mít jak v nebi”, když to lze udělat bez toho, že by na úkor budoucnosti omezili přítomnost a utahovali si opasky “že jednou…”. To známe že. Za pět let, pak za deset, a ted jsme ve sra-čkách, a ten co nás do nich dostal si hraje na vlastence a bl-bci mu to žerou. A zpátky.
Takže je jasný, že zájem o dobrý vztahy bude. Stačí, když dá Gosudar v pravý čas eurovovčanům na vědomí svou nabídku prostřeného stolu pro všechny lidi dobré vůle. A na to on je zase machr jako žádný jiný současný státník, na ten “pravý čas”.
A pak si už může Méda jenom točit palci mlejnek a sledovat, jak nas-raní, vyhládlí, ožebračení vovčani, zametaj schody moci ocelovým koštětem a ženou svý škodiče k odpovědnosti a amíky šupem zpátky za louži. Sem se nějak rozšamanil. Takže tak.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
16. 6. 2024 09:01

Prosím tě, kdy spíš? Ale díky za šamanění.

Slovan
16. 6. 2024 09:18
Odpovědět  Pavel z Moravy.

ASI AUTOMAT. 😊🤣

16. 6. 2024 13:20
Odpovědět  Slovan

Bane, automatka. Tuhle jsem se nudila a z dlouhý chvíle jsem napsala krátkej příběh o tom, jak jsem se seznámila se svým současným pánem. Že o té mé tvorbě nevíš se nediv; zatímco ty do sebe leješ deriváty uhlovodíků, já se oddávám tvůrčí činnosti. Už jednou, někdy minulý rok to bylo, jsem ti to posílala, ale nejsem si jistá, žes to poctil svým zájmem. Jo, o tom mém seznámení s mým současným pánem:

Juchal Pavlík do Kauflandu
opatřit si novou pannu
Když tu uzřel na reklamě:
“Přednost dejte roboženě!”

Totě pravda, není z gumy
umocní to milování

Ledva domů dorazil
mocně ho v ní zarazil
a pak vřískal přes tejden
knoflík tam měl přišitej

Slovan
16. 6. 2024 14:52

Tak teď jsem to úplně, dá se říc vůbec nepochopil proč mě posíláš něco v ženském rodě a pak nějakou básničku. Omlouvám se. A upozorňuji po boomerovsku že jsem bez uhlovodíků. Piš na férovku i já mám své dny. 😊 🙄 🤦‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
16. 6. 2024 15:11
Odpovědět  Slovan

No už mě možná docvaklo co autor chce říci ale ……🤔

16. 6. 2024 20:11
Odpovědět  Slovan

Autor nechce říci nic, autor si dělá srandičky a navíc je bl-bej, páč tam ještě patří

…že ta jeho stará
byla notně prošoupaná

Jo, a není to básnička, ale veršovaná volovina.

Slovan
16. 6. 2024 20:13

…a mě se to zdálo nějak divný, proto jsem nad tím přemýšlel, tedy zkoušel jsem to. 🤣🤣

17. 6. 2024 15:04
Odpovědět  Slovan

Byla to pomsta za ten automat. Přece víš, že PC mám za elektronický de-bily a ty na mě s automatem. A pak jsem si vzpomněl na ten blbej frk, co jsem si ho v polepšovně zveršoval – já jich v polepšovně zveršoval kolem stovky, aby mi to líp utíkalo a taky aby měl mozek co dělat, aby nezakrněl. 🙂

Slovan
17. 6. 2024 15:57

To já to řešil pravidelnou docházkou na místní stanoviště a víkendovým řádění po beatových tancovačkách, pokud možno s pravidelným insemenačním odběrem, aby se to právě nevrazilo do lebeně. 😂

16. 6. 2024 12:24
Odpovědět  Pavel z Moravy.

No tak třeba včera jsem to zasek dneska ráno něco po šestý a v půl jedenáctý jsem si už míchal těsto na chleba a vzpomínal při tom s dojetím na sprostýho strejdu Jozefa a jeho moudrost.
Přemlouval jsem se totiž při tom míchání k různým pochybným aktivitám jako je vytření podlahy, či velké prádlo, a vzpomněl jsem si na jeho radu: “Vole, nikdy nevodkládej na zejtra, co můžeš zrouna tak dobře vodložit na pozejtří.” A pak jsem si uvědomil že je neděle, a to že i Big Boss odpočíval – a co jsem já proti Němu, žejo -, a ohromně mi odlehlo. Áááá, už voní. Chleba.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
adam
16. 6. 2024 13:15

Příspěvek dobrej, ale je to samá jmenná hádanka, jako by to psal Nostradamus…

16. 6. 2024 20:40
Odpovědět  adam

Gosudar – Putin

Méda – Rusko

Sahel – oblast v Africe – doporučuji kliknout na wiki

hoděj bobek – vys-erou se na něj

dutoleb – hlupec

PSR tady jsem se překlep, správně PCR – Paul Craig Roberts – válečnej myslitel – o kus níž je zde od něj článek

Gargamel – Svatoš – viz např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=hzecHf7E_2k&t=1587s
nebo zde: https://www.michalapetr.com/

Kitajci – Čínani

eurovovčani – zbl-blí obyvatelé EU

náčové – náčelníci

Pavel z Moravy.
16. 6. 2024 08:45
Odpovědět  Albi

On je Albi stále president, ta banda zdegenerovanců řekla, že je president, tak je president, tak jako Guaidó či Tichanovská. Tak jak zde často píše Helena, chtějí nám ukrást úplně vše, i náš soukromý majetek tedy byty a baráky. Banda zdegenerovanců vymyslí pravidla nutná k obývání vlastních domů, nesplníš je a letíš. Vždyť to mají všechno vymyšleno. Mlaďoši a středňoši mají mozky vymlácené LGBT propagandou, zeleným údělem a dalšími sračka.mi, myslet většina z nich nikdy nezačne a staroši jsou rádi, že dožívají za trochu těch tintili vantili co jim pohodí. S těmito generacemi z toho není východisko. My nejsme jako naši předci, kteří se dokázali prát s panstvem. Ještě, že to mám za pár. Za chvíli to budu odpočítavat jak na vojně. Dělat si iluze o změně myšlení této společnosti, to bych snad musel ztratit rozum.

Albi
15. 6. 2024 21:36
Odpovědět  Peter 008

Dobrá zpráva – pokud se do těch “jednostranných dialogů” aktivněji zapojí státy BRICS a ostatní podobně zaměřené státy se svou zkušeností a “neopotřebovanými” mozky, už to Západ pravděpodobně “nevydýchá”.
Jen se musí počítat s tím, že škodit může a jistě bude ještě nějaký a možná dost dlouhý čas.

Pavel z Moravy.
16. 6. 2024 09:11
Odpovědět  Albi

Překlad ze španělštiny je správný a Gustavo Petro musí mít náš obdiv. Včera se zde tvrdilo, že se nenajde nikdo, kdo jim řekne pravdu do očí. A našel se. Říká se, že házet hrách na stěnu je zbytečné. Uvidíme kolik vůdců z dalších zemí se nakonec k tomuto odvážnému chlapíkovi přidá. Nemyslím tím na tomto sjezdu loutek amíků, ale tak nějak v celosvětovém měřítku.

Tom
15. 6. 2024 21:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Sice jsem si to celé se zájmem přečetl, ale nemusel jsem. Ten titulek, byl všeobsahujici a naprosto výstižný.

adam
16. 6. 2024 13:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Na tyhle podmínky západ nepřistoupí, nebo by spíš přistoupil, protože jim toto válčení také přináší ekonomické ztráty, ale Zelenka bude jezdit po světě a škemrat o zbraně dál, takže se válka povleče ještě nějaký ten rok…