politika

PROBUDILI MEDVĚDA: Putin o reakci Ruska na agresi Západu a o hrozících provokacích

Zasedání představenstva FSB Ruska.

Prezident Vladimir Putin předsedal zasedání Federální rady pro bezpečnostní služby.

Putin nařídil FSB, aby reagovala na politiku omezování Ruska ze strany Západu.

Západ vede agresivní politiku omezování Ruska a provádí ji v rozporu s normami mezinárodních vztahů. Uvedl prezident Ruské federace Vladimir Putin v radě FSB (Federální bezpečnostní služba).

“Děkuji vám za profesionální, přesnou práci, ochotu vyřešit všechny úkoly za nestandardních podmínek bez ohledu na aktuální situaci. A zvláště zdůrazním, že otázky bezpečnosti státu, ochrany našich občanů před vnitřními a vnějšími hrozbami jsou neustále v centru pozornosti vedení země, vždy zůstávají prioritou, řekl bych dokonce tou nejdůležitější.

“Vidíme, že úroveň globálních výzev – jako je terorismus, přeshraniční trestná činnost, počítačová kriminalita – neklesá. Na tak složitém pozadí stojíme před takzvanou politikou omezování Ruska. Ve skutečnosti je to již dlouho známo. Zde nemůže být ani řeči o konkurenci, která je pro mezinárodní vztahy přirozená, ale o důslednou a velmi agresivní linii, jejímž cílem je narušit náš rozvoj, zpomalit jej, vytvářet problémy podél vnějšího obvodu, vyvolávat vnitřní nestabilitu a podkopávat hodnoty, které sjednocují ruskou společnost –
jde o to – oslabit Rusko a dostat ho pod vnější kontrolu. Zrovna tak, což vidíme a víme, jak se to děje v některých zemích v postsovětském prostoru,“ cituje Vladimira Putina tisková služba v Kremlu.

Vladimir Putin zdůraznil, že nejde o žádné zveličování.

“Stačí se seznámit s veřejnými strategickými dokumenty a velmi upřímnými prohlášeními státníků celé řady zemí. Ani se nesnaží skrýt nepřátelský postoj k Rusku, stejně tak jako k řadě dalších nezávislých, suverénních center světového rozvoje,“ uvedl prezident.

Pointa však není ani zdaleka tak v agresivní rétorice, ale spíše se projevuje skutečnými praktickými činy. Vede se proti nám cílená informační kampaň s neodbornými a nepodloženými obviněními”. 

Putin řekl FSB o hrozících provokacích proti Rusku

Ruské úřady mají informace o připravovaných informačních provokacích proti státu týkajících se boje proti koronaviru. Oznámil to ruský prezident Vladimir Putin.

“Proti nám je vedena cílená informační kampaň s nepodloženými obviněními z řady otázek. Součástí jsou obvinění bez důkazů a různé spiklenecké teorie. Začínají již být absurdní, dokonce bych řekl, jsou používány nejrůznější směšné konspirační teorie. Například nedávné pokusy zpochybnit naše úspěchy v oblasti medicíny, v boji proti koronaviru … Vy víte, bylo učiněno velmi mnoho takových pokusů a neustále se provádějí, děkuji vám za informace, které sdělujete politickému vedení země o tom, že jsou plánovány nějaké provokace v této oblasti. Ale na to jsme si už dávno zvykli a jsme připraveni.” uvedla hlava státu s odkazem na pokusy zpochybnit úspěchy Ruska v boji proti koronaviru.

Putin řekl o marnosti sankcí proti Rusku

Využívání nástrojů speciálních služeb a uplatňování sankcí proti Rusku je naprosto zbytečné, řekl prezident Vladimir Putin na zasedání představenstva FSB.

“Jak víte, snaží se nás spoutat ekonomickými a jinými sankcemi, blokovat velké mezinárodní projekty, o které mimochodem máme zájem nejen my, ale i naši kolegové, aby tím přímo zasahovali do veřejného a politického života, do demokratických postupů naší země. A samozřejmě se aktivně používají nástroje z arzenálu speciálních služeb,“ uvedl Putin.

Podle Vladimira Putina je „taková linie vůči Rusku marná a naprosto neperspektivní“.

“Chci zopakovat: taková linie směrem k Rusku je naprosto marná. Jsme připraveni vést otevřený dialog, najít kompromisní řešení nejobtížnějších problémů na základě vzájemné důvěry a respektu. Hlavní věc však pro nás zůstává bezpodmínečná – svrchovanost Ruska, jeho národní zájmy, bezpečnost našich občanů, právo našich lidí určovat svou vlastní budoucnost. A tyto hodnoty, základy našeho vývoje musí být spolehlivě chráněny.

V tomto ohledu je na základě již vytvořené základny, na zvyšujících se schopnostech a potenciálu služby nutné zajistit novou kvalitu práce ve všech klíčových oblastech práce. Její efektivnost a účinnost musí odpovídat povaze a dynamice hrozeb, kterým čelíme.” vyzvala hlava státu vedení FSB.

Video zde:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65068

https://bit.ly/3spwHbP

sdílet na