politika

Změny geopolitického paradigmatu a vyrovnávání se s psychopaty: Rozhovor s profesorem Sergejem A. Karaganovem

Al Mayadeen. Tariq Marzbaan a Nora Hoppeová vedou rozhovor s profesorem Karaganovem z přední ruské organizace pro veřejnou zahraniční politiku a hovoří s ním o řadě problémů, včetně západní eskalace proti Rusku, války na Ukrajině, kolonialismu a genocidy v Gaze.

Je jasné, že anglosaský průmyslově-vojensko-mediální komplex si s pomocí svých vazalů hodlá za každou cenu uchovat svou globální hegemonii a své kolonialistické výboje. Hegemon nemůže přijmout změnu paradigmatu vznikajícího multipolárního světa. Jakákoli diskuse o míru, diplomacii nebo jednání o válkách, které začal, nepřichází v úvahu.

Západní populace, jejichž mysl je kontaminována neoliberalismem a rusofobií, se v současnosti děsí „bezprostřední ruské invaze“… Masové delirium brání ROZUMU v návratu na Západ. Jak se může zbytek světa vyrovnat s tímto šílenstvím? A v co může zbytek světa doufat?

Obracíme se na profesora Sergeje A. Karaganova* – čestného předsedu Rady pro zahraniční a obrannou politiku (přední ruská organizace pro veřejnou zahraniční politiku) a akademického ředitele Fakulty světové ekonomiky a světové politiky Vysoké školy ekonomické Národní výzkumné univerzity v Moskvě – protože již dlouho nabízí zasvěcené názory na taková témata, jako je použití jaderného odstrašování jako budíček pro Západ k obnovení zdravého rozumu, nebo potřebného odklonu Ruska od Západu na Východ.

* * *

Varování Západu před eskalací

Otázka: Jako jeden ze způsobů, jak varovat Západ před eskalací války na Ukrajině a rostoucí agresí vůči Rusku, jste obhajoval jaderné odstrašování… Věříte, že západní lídři, z nichž většina působí dojmem naprosto iracionálních lidí, mohou brát takové hrozby vážně?

Profesor Karaganov: Mnoho západních elit už nemá smysl pro historii a ztratilo smysl pro sebezáchovu. Tomuto stavu říkám „strategický parazitismus“.

Totéž platí pro velkou část západní populace, která se spokojila s mírem, který jim byl z velké části zaručen jaderným odstrašováním – čemuž nerozumí.

Intelektuální úroveň většiny elit navíc prudce klesla v důsledku změn morálních standardů a zhoršování jejich systému vysokoškolského vzdělávání – zejména v Evropě.

Je tedy opravdu velmi málo těch, kteří těmto problémům rozumí.

O něco lepší je situace ve Spojených státech, které si podle všeho zachovaly alespoň zbytky strategicky smýšlející politické třídy, ale očividně to nejsou ony, kdo řídí. Někteří z nich jsou však stále blízko moci a někdy mohou ovlivnit ty, kteří jsou u moci. V každém případě je tamní stav značně znepokojivý. Jen příklad: jak prezident Biden, tak jeho ministr zahraničí Blinken nedávno prohlásili, že globální oteplování je stejně špatné nebo horší než jaderná válka. Byl jsem docela v šoku. To je prostě šílené.

Západní populace, která byla po desetiletí zvyklá na výkladní skříň, prosperitu a masovou spotřebu, se zdá být paralyzována a nepostaví se, aby zastavila a oslabila válečnou lobby. Diplomacie už taky nefunguje. Co si myslíte, že stojí za touto západní samolibostí? Nedostatek představivosti o tom, jaká by mohla být válka na jejich vlastní půdě? Případ kognitivní poruchy, patologické bludy, arogance, jejich neznalost historie? Zástěrka jejich zoufalství a úzkosti z vlastní existence? Nebo by to mohla být jen fasáda pro nějakou chladně vypočítanou strategii z jejich strany?

Roli hrají všechny faktory, které jste zmínil. I když věřím, že největším faktorem je jejich neschopnost a neochota čelit realitě. Lidé si na ty blikající obrázky na svých obrazovkách tak zvykli, že je berou jako realitu. To je problém pro všechny národy, ale zejména pro ty, které jsou nejvíce zasaženy digitální technologií.

Ve vládnoucích kruzích Západu – ve Spojených státech, ale především v Evropě – jsou lidé, kteří ztrácejí schopnost vládnout svým národům kvůli rostoucím problémům, se kterými se nedokážou vypořádat nebo jim dokonce čelit… jako je narůstající sociální nerovnost, migrace, dokonce i klimatické problémy. Samozřejmě bych mohl pokračovat dál a dál…

Moderní kapitalismus je naprosto neadekvátní systém. Je založen na nekonečném růstu spotřeby, který v konečném důsledku zabíjí Zemi. Místo toho, aby se snažily omezit spotřebu, současné západní politické třídy se snaží přenést břemeno boje proti znečištění a dokonce obviňovat ze změny klimatu výrobce – z nichž většina je v „rozvojovém“ světě, ale ne spotřebitele – z nichž většina je v takzvaném „vyspělém“ světě.

Seznam nevyřešených problémů a výzev je velmi dlouhý. Vládnoucí kruhy se snaží odpoutat pozornost svých občanů od těchto problémů vytvářením nepřítele. Tentokrát je to Rusko… Snadný cíl kvůli jejich již tak převládající hluboce zakořeněné rusofobii, ale také proto, že Rusko je z hlediska své ekonomiky relativně „malé“ a ztráta Ruska jako ekonomického partnera je levnější než ztráta Číny. (Ale protičínské nálady jsou také na vzestupu, zejména ve Spojených státech.)

Mezi západními elitami přibývá vrstev, které začaly připravovat své občany na válku. Západní vůdci mezitím zcela přerušili veškeré vazby mezi svými občany a Rusy a samotným Ruskem. Obchod a dokonce jakýkoli diskurz s Rusy je víceméně zakázán a ti, kdo Rusko navštíví, jsou nakonec vyslýcháni policií nebo bezpečnostními službami. To je příznačné pro přípravu na válku – tohle budování nepřátelství. Už se jim podařilo z většiny Ukrajinců udělat stádo haterů, kteří všichni poslušně míří na jatka. Další na řadě jsou některé evropské národy.

To vše je docela zlověstné. Pozorně to sledujeme a jsme si vědomi toho, že některé dnešní politické třídy nebo vládnoucí třídy na Západě jsou tak zoufalé, že se uchylují k podněcování válek, aby zakryly svou neschopnost a/nebo své zločiny.

Sedící kachny Západu

Mnozí jasně zaznamenali nezájem ze strany Německa a EU o vyšetřování zničení ropovodů Nord Stream… Pak následoval uniklý rozhovor o raketách „Taurus“, ve kterém bylo možné poprvé slyšet německé vojenské důstojníky, jak diskutují o útocích na Krym s americkými důstojníky, čtyři měsíce předtím, než se Scholz a Pistorius o těchto plánech dozvěděli.

Švédsko a Finsko nedávno skoncovaly s neutralitou svých států a nyní vítají na svých územích základny NATO, o kterých věří, že jim zajistí větší bezpečnost. Co podle vás stojí za takovým chováním? Proč dovolují stát se prvními sedícími kachnami (návnadami) v horké válce proti Rusku? Proč tito lidé obětují své vlastní země americkému Deep State? Komu vlastně slouží? Je to jejich věrnost jinému subjektu a ne jejich vlastním zemím?

Úroveň intelektu a smyslu pro odpovědnost se u většiny vládnoucích tříd – zejména v Evropě – skutečně výrazně zhoršila. Spojené státy – kterým musím v tomto případě téměř zatleskat – vytvořily v Evropě obrovskou třídu kompradorů… takovou, která má na srdci zájmy USA a příkazy, které jim dávají, upřednostňují mnohem více než zájmy jejich vlastních zemí a národů.

Americký Deep State nemá základ jen ve Spojených státech… jeho rozšíření lze nalézt i v Evropě. Skládá se z toho, co by se dalo nazvat „globální imperialistickou liberální třídou“, jejímž cílem je sloužit „společným zájmům“. Ale Evropané jsou v tom ještě horší než Američané, protože otevřeně obětují zájmy svých národů.

Jsou zcela evidentně zrádci své vlasti… A proto kryli takové zločiny, jako je vyprovokování války na Ukrajině, vyhození Nord Streamu do povětří… proto jsou dokonce ochotni riskovat, že Ukrajině poskytnou zbraně dlouhého doletu. (Je zajímavé, že Američané otevřeně neposkytují zbraně s tak dlouhým dosahem, protože chápou, že by to mohlo vést k eskalaci, dokonce i k jaderné eskalaci.)

Američané tedy Evropany prostě obětují. Už používají Ukrajinu jako potravu pro děla… a vypadá to, že se chystají použít také své evropské spojence jako potravu pro děla.

Tento vývoj sledujeme s velkým znepokojením a uvědomujeme si, že v Evropě bohužel nemáme téměř žádné rozumné partnery. Připravujeme se tak na nejhorší scénář. Nicméně doufáme, že zintenzivněním naší praxe jaderného odstrašování dokážeme vystřízlivět některé lidi v Evropě a ve Spojených státech. Pokud se to nepodaří, četné krize sužující svět skončí eskalací ve třetí světovou válku.

Narůstající globální krize

Tyto narůstající globální krize jsou výsledkem tektonických posunů v současném světovém řádu, který byl v podstatě založen na pětisetleté dominanci Západu, z velké části založené na jeho vojenské převaze. Střelný prach a děla byly vynalezeny v Číně. Ale neustále válčící Evropané je lépe využívali a měli lepší systém organizace své armády. Na základě toho začali kolonizovat zbytek světa, potlačili a dokonce zničili některé civilizace (Aztékové, Inkové), vytěžili nejprve koloniální, pak neokoloniální rentu. Ale tento základ začal podkopávat bývalý Sovětský svaz, když dosáhl jaderné parity, a nyní vzkříšené Rusko. Posun celého tohoto systému vyvolal mnoho krizí a konfliktů. Ale především to pomohlo osvobodit „zbytek“, „globální jih“ nebo lépe „globální většinu“.

Otázkou nyní není jen to, jak zastavit Západ – ale také jak zastavit stoupající vlny vojenských konfliktů po celém světě. Tím, že jsme se postarali o naše základní bezpečnostní zájmy, jsme současně osvobodili zbytek světa od západního jha a podkopali schopnost Západu odsávat bohatství jiných zemí.

Západ je nyní ve stavu zoufalství. Abychom jim vštípili zdravý rozum, potřebujeme obnovit „zdravý strach“ – to znamená, že musíme obnovit platnost jaderného odstrašování. Bohužel v této chvíli nevidím jinou cestu. Protože se zdá, že mnoho lidí, zejména na Západě, ztratilo rozum a smysl pro zodpovědnost. 

Probíhající genocida…

Barbarská genocida, kterou „Izrael“ – jako další kolonialistická západní velmoc – páchá na Palestincích, dnes bez omezení pokračuje. Agónie palestinského civilního obyvatelstva je nepředstavitelná a zbytek světa přihlíží a přihlíží. Co dělá „mezinárodní společenství“, aby skoncovalo s masakry páchanými „Izraelem“ a jeho ničením palestinské země… a jak přimět státy USA/EU, aby přestaly podporovat „Izrael“? A… řekl byste, že genocida v Palestině (také pokračující vojenské útoky na Sýrii) a válka na Ukrajině jsou v podstatě součástí „Větší války“ proti těm suverénním národům globální většiny, které se odmítají stát vazaly Hegemona?

Za současného „světového systému“ udělá „mezinárodní společenství“ pro pomoc Palestincům velmi málo.

Celý konflikt v Palestině vnímám jako článek v řetězu konfliktů vyvolaných tektonickými přesuny moci v rámci současného systému a zoufalými pokusy Západu udržet si svou dominanci. Je jasné, že Spojené státy – i když se navenek stahují z mnoha zemí a území ve světě, které okupovaly a ovládaly – skrytě vyvolávají na těchto územích nestabilitu, aby jejich budoucím vůdcům způsobily problémy. A většina těchto území je náhodou v Eurasii.

Musím říci, že jsem nikdy nevěřil, že by Izraelci byli schopni zahájit tuto válku [proti Palestině] bez otevřené podpory Spojených států. Podle všech indicií to vypadá, že se některé kruhy ve Spojených státech rozhodly rozpoutat novou velkou blízkovýchodní válku, aby destabilizovaly celý region (Spojené státy v žádném případě již nejsou závislé na blízkovýchodní ropě a plynu, takže nemají zájem tam udržovat jakoukoli stabilitu).

Masakr v Gaze podkopal legitimitu Izraele a nechápu, jak by tato legitimita mohla být někdy obnovena. Vypadá to, že máme zárodky nové, velké války na Blízkém východě a nové tragédie – také pro židovský národ, protože i oni jsou obětováni hloupostí a arogancí izraelských vůdců. Nemohu pochopit izraelské politiky. Zjevně ztratili rozum… stejně jako evropská politická třída. A Palestinci jsou kvůli této agendě nadále masakrováni.

– Kromě využití jaderné hrozby jako odstrašujícího prostředku… a uvážíme-li, že „globální instituce“ jako OSN a Mezinárodní soudní dvůr jsou neúčinné v zastavení jakýchkoli válek a genocid a že jsou – dalo by se říci – v podstatě v rukou západních elit… není možné přijít s dodatečným opatřením odstrašení – jako je globální „Aliance odporu“, působící jako aktivní „fronta“ proti unipolární moci?

Globální většina je potenciálně mnohem mocnější než bývalé Hnutí nezúčastněných a samozřejmě se stává mnohem důležitějším faktorem v mezinárodní politice. V příštích několika desetiletích se zrodí nový systém – tedy pokud přežijeme toto období krizí a válek… a pokud se dokážeme vyhnout třetí světové válce, která by byla pravděpodobně válkou poslední… a musíme udělat vše pro to, abychom se tomu vyhnuli.

Nevidím žádnou možnost vytvořit v blízké budoucnosti to, co by se dalo nazvat „Aliance odporu“… nicméně Společenství svobodných národů – „svobodných“ v tom smyslu, že jde o možnost žít a pracovat podle svých národních zájmů – bude velkým příspěvkem ke světovému míru.

Ale abychom dosáhli budoucího světa svobodných národů, vytvořili více bezpečnosti a snížili potenciální napětí, museli bychom znovu zavést „bezpečnostní zámky – pojistky“ do mezinárodního systému. V tuto chvíli existuje pouze jedna „pojistka“ – a tím je jaderné odstrašení. Potřebujeme také vybudovat nový institucionální systém paralelně ke kolabujícímu stávajícímu systému. OSN může nadále existovat, ale zjevně nemůže znovu nabýt účinnosti, protože jejímu sekretariátu dominují západně orientovaní úředníci. Museli bychom proto vybudovat zcela nový institucionální systém založený na BRICS+, ŠOS+ a dalších podobných organizacích.

Skutečně… potřebujeme nový soubor institucí, které nebudou ovládány Západem, jehož moc slábne a jehož morální autorita je pryč, protože selhal ve všech ohledech – politicky, ekonomicky a zejména eticky – a rozpoutal bezpočet brutálních aktů agrese, když měl možnost diktovat osud světového společenství. Tato éra takzvaného „unipolárního momentu“ dosáhla svého vrcholu v 90. letech a na začátku roku 2000.

Západní mocnosti ukázaly, jakou mají cenu. Nyní by měly být odhozeny za hlavu. Potřebujeme vybudovat paralelní systém světového vládnutí – takový, který by byl spravedlivější a efektivnější. Potřebujeme nový Mezinárodní soudní dvůr, instituce, které pomáhají zmírňovat hlad ve světě, a instituce, které pracují na zlepšení globálního zdraví (během pandemie Covid jsme byli svědky toho, jak se západní státy, které do značné míry kontrolovaly světové instituce, nedokázaly vypořádat s touto výzvou řádně a přiměřeně).

Kolonialismus vs. internacionalismus

Carské Rusko bylo koloniální mocností a v ostré konkurenci s koloniálními státy západní Evropy, zejména s Britským impériem. Jak se lišil carský ruský kolonialismus od, řekněme, britského?

Ano, carské Rusko bylo v mnoha ohledech koloniální mocností, ale velmi se lišilo od západních koloniálních mocností. Když Rusové postupovali na východ a na jih, dobývali a rozvíjeli Sibiř, neuchýlili se ke genocidním prostředkům. Rusové se vlastně mísili s místními elitami, existovalo velké množství mezietnických sňatků, takže Rusové nebyli kolonialisté západní formy. Carové dokonce pozvali místní elity, aby se přidaly k ruské šlechtě. Zdá se, že jsme kdysi téměř zdvojnásobili počet knížat, které jsme měli, když jsme začlenili Gruzii, jejíž celá šlechta si nárokovala knížecí titul. Polovina ruské šlechty byla etnicky neruská. Rusko absorbovalo kultury kolonizovaných národů, místo aby je potlačovalo. Rasismus je Rusům téměř úplně cizí.

I když Rusko přirozeně těžilo z bohatství sousedních zemí, ve většině případů je dotovalo… a to byl zejména případ sovětské éry, kdy Rusko bylo hlavním poskytovatelem bohatství. Domnívám se, že kromě jedné byly všechny republiky v bývalém Sovětském svazu silně dotovány.

Takže jsme koloniální velmoc jen podle jména. V mnoha ohledech bylo metropolitní Rusko kolonií svých předměstí. Poté Rusko kvůli své potřebě bezpečnosti expandovalo, ale v mnoha případech za tuto expanzi zaplatilo ekonomickou cenu. Například po druhé světové válce byla Ukrajina rekonstruována před ostatními oblastmi Ruska, které trpěly nacistickou okupací.

S jistou hrdostí můžeme také poznamenat, že většina civilizací severských národů Sibiře přetrvala dodnes (na rozdíl od těch uzurpovaných území ve Spojených státech nebo jinde). Některé jejich populace se dokonce zvýšily, například v Jakutsku. Jak ruští, tak zejména sovětští učenci vytvořili pro tyto národy psané jazyky a samozřejmě s sebou přinesli vzdělání. Psané jazyky v pobaltských oblastech, nyní ve státech, byly vyvinuty v Petrohradě na konci 19. století.

Rusko tedy nebylo „kolonialistické“ v tradičním slova smyslu. V konečném důsledku to bylo vytvoření společného státu, ve kterém místní elity a místní obyvatelé – kteří byli neetničtí Rusové – mohli hrát stejnou nebo někdy dokonce důležitější a privilegovanější roli než samotní etničtí Rusové. To je také důsledek naší historie… Byli jsme kolonizováni Čingischánovou říší, ale Mongolové nám nevnucovali svou kulturu, svůj jazyk ani svou víru. Naše expanze tento typ expanze víceméně napodobila. Naši expanzi bych tedy nepopsal jako „kolonialistickou“, ale spíše jako „internacionalistickou“.

A naše expanze nám samozřejmě přinesla zdroje, zejména ze Sibiře. Nejprve to byly kožešiny, takzvané „měkké zlato“, pak všemožné drahé kameny, stříbro, zlato, pak ropa, plyn. A nyní je Sibiř chlebníkem Ruska, základem naší budoucnosti. Sibiř bude zásobovat Rusko a Eurasii potravinami, vodou a přírodními zdroji na desetiletí a doufejme i na další staletí.

Impéria vs. civilizace

–  Někteří zastánci budoucího multipolárního světa hovoří o sdružování geografických oblastí světa do „říší“… Jaké by pak bylo postavení Ruska? Nebyl by pojem „budování různých říší“ pro multipolární svět problematický?

Je příliš brzy mluvit o budoucích impériích, ale impérium – kromě toho, že někdy bylo mocenským územím potlačujícím jiné národy – bylo občas také doménou, která poskytovala bezpečnost a blahobyt mnoha národům.

Nejsem si jistý, zda uvidíme svět několika velkých říší. Domnívám se, že jsme toto období historie překonali. Pokud budeme mluvit o Rusku, bude to jedno z kulturních, politických, ekonomických a vojenských center světa. Bude to “Civilizace civilizací” zahrnující mnoho etnických skupin… euroasijská civilizace otevřená ostatním.

Já osobně bych si nepřál, aby se z Ruska stalo znovu rozsáhlé impérium, protože ruský způsob budování impéria byl nakonec na úkor samotných Rusů. Možná měli ušlechtilé cíle, ale pro ruský lid to bylo příliš nákladné. Raději bych nás viděl jako civilizaci civilizací: respektování druhých, učení se ze zkušeností všech národů… vojensko-politického strážce, který chrání svobodu jiných národů zvolit si vlastní cestu. Osvobození světa od hegemonie je nakonec naším zjevným osudem.

Pohled na východ a na globální většinu

– Rusko je letos hostitelem BRICS+… Rusko také nedávno zorganizovalo a hostilo Konferenci o multipolaritě, Mezinárodní festival mládeže a mnoho dalších akcí, které měly sblížit globální většinu… Co by se Rusko mohlo naučit od Asie? Afriky? Latinské Ameriky? A co by se tyto regiony mohly naučit od Ruska?

Učíme se jeden od druhého. Rusové jsou jedineční v tom, že jsou kulturně otevřeným národem. Tato kulturní otevřenost je vlastně podstatou toho, být „Rus“. Narodili jsme se jako „národ národů“. Jsme známí jako stát-civilizace. Ale opět bych nás nazval „civilizací civilizací“.

Během staletí našeho vývoje jsme přijali mnoho civilizací a jsme téměř z definice internacionalisty. Samozřejmě máme v Rusku rasisty, šovinisty. Ale celkově jsou Rusové výjimečně internacionalističtí. Jsme proto lépe než většina připraveni na multipolární, multikulturní a multirasový svět budoucnosti.

Musíme se jeden od druhého učit žít v míru, respektovat a podporovat kultury ostatních, rozvíjet svou vlastní kulturu a propagovat ji po celém světě. Především však musíme respektovat jedinečnost každého národa a podporovat pozitivní mezikulturní obohacení.

Cítím se velmi optimisticky ohledně budoucího světa, pokud se nám podaří vyhnout se třetí světové válce. Ale to je náš společný úkol.

* * *

* Sergej Alexandrovič Karaganov

Rozsáhlá biografie: https://karaganov.ru/en/

Specializace: Sovětsko-ruská zahraniční a obranná politika, bezpečnostní a ekonomické aspekty rusko-evropské interakce, obrat Ruska na východ.

Autor a editor 28 knih a brožur, publikoval kolem 600 článků o ekonomice zahraniční politiky, kontrole zbrojení, národní bezpečnostní strategii, ruské zahraniční a obranné politice. Články a knihy byly publikovány ve více než 50 zemích.

Předseda redakční rady a vydavatel časopisu „Rusko v globálních záležitostech“.

***

Tariq Marzbaan – nezávislý výzkumník geopolitiky, kolonialismu; filmový režisér.

Nora Hoppeová – nezávislá filmová režisérka, scenáristka; esejistka; překladatelka.

https://1url.cz/c1McU

PŮVODNÍ ČLÁNEK Al Mayadeen

sdílet na

Souhlas
Upozornit na
103 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pijack
15. 5. 2024 06:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Včera byl zveřejněn výsledek průzkumu Kyjevské agentury a výsledek (ne)byl překvapivý. Ukrajinci ve velké většině odmítají proti Rusku bojovat. Jen 8% dotazovaných by Ukrajinu “bránilo”. NEUVĚŘITELNÝ pokrok v chápání. Tak si to shrňme – těch 8% jsou zjevně zešílení nacisté, kteří podlehli ideologické masáži rozpoutané majdanem v r. 2014. V té době vtrhli nacisté AZOV a Pravý Blok do politiky a většina slušných politiků byla hrubě izolována mnoha způsoby. Začalo vyřvávání směrem k Rusku z úst nejvyšších politiků viz. Tymošenková a Janukovič. Výsledkem je těch 8% zfanatizovaných. Za 8 let ovšem docela malý počet. Výsledkem je, že 92% válku proti Rusku nechtějí. A to prosím se tento průzkum konal na území Ukrajiny. Co si musí myslet uprchlíci, kterých je cca 20 milionů po celém světě???

Tady se ukazuje, že junta nacistů v Kyjevě nemá legitimitu. Vědí to na půdě OSN, MMF, Bruselu, Londýně i USA. Přesto režim proti vůli obyvatelstva podporují. TOHLE JE PŘECE MEZINÁRODNÍ ZLOČIN. Zajímavá bude reakce na průzkum samotnými ukrajinskými vojáky. Můj odhad je – zvýší se dezerce a válka skončí rezignací většiny armády. Tady viditelně nemá armáda podporu u obyvatelstva. A naši politici?

Albi
15. 5. 2024 08:29
Odpovědět  Pijack

Vychází najevo, že za “zešílení” Ukrajinců stojí úmyslně podávané drogy vojákům. :
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2024/05/rusko-je-ve-valce-s-armadou-drogove.html
„Bez masivního užívání drog po mnoho let nezávislosti by nebylo možné proměnit normální lidi v agresivní a arogantní tvory,“ poznamenal politolog Jurij Bondarenko v rozhovoru pro aif.ru. Brutální krutost ukrajinské armády vůči zajatým ruským vojákům a civilnímu obyvatelstvu Donbasu je také způsobena drogami. Drogy jsou hnacím motorem agrese nacistického režimu na Ukrajině. Podle politologa začali být Ukrajinci během prvního Majdanu silně drogováni. Nebýt drog, pak by se ani první, ani druhý „Maidan“ v Kyjevě nestal. …..

Drogy vstoupily do každodenního života ozbrojených sil Ukrajiny od dubna 2014, kdy byly ukrajinské bezpečnostní síly vyslány na Donbas, říká narkolog Kakljugin. Ozbrojené síly Ukrajiny, Národní garda a dobrovolnické prapory jako „Azov“* podle něj již měly blízkou zkušenost s tvrdými drogami na příkladu Euromajdanu v Kyjevě. Jednalo se v podstatě o chemické léky, které bylo možné přidávat v práškové formě do jídla a teplých nápojů.

Helena
15. 5. 2024 08:37
Odpovědět  Albi

To je už drahně let jasné. Žádná lidská bytost a její psychika NEUNESE něco takového, co provádí ukroši, co prováděli američané s Brity ve Vietnamu, v Sýrii, v Srbsku a jinde a jinde. Proto si myslím, že Blinken musel na ukradinu dovézt plný vlak drog, jinak se prostě válka už konat nebude. Nezdrogovaný neválčí, raději zdrhne. A oni to tam potřebují vybít do posledního ukroše.

Pijack
15. 5. 2024 08:51
Odpovědět  Helena

Byl už znám případ, kdy vládní letadlo Zelenského při návštěvě Jižní Ameriky bylo napěchováno drogami. Zásilka i s delegací odletěla zdárně do Kyjeva 🙂

stan
15. 5. 2024 09:42
Odpovědět  Helena

Heleno, je to přesně jak popisuješ.Ten zdrogovaný zmrd Zelenskij bude bojovat do posledního ukrajince. Je mu naprosto u prdele, že vede marný boj a že drtivá většina ukrajinců má vazby na Rusko.A ta sebranka co kolem Zelenského je, to jsou zmetci, kteří z toho profitují a v podstatě Ukrajinu prodali za pár drobných. Všechny byl pro výstrahu pověsil.

Albi
15. 5. 2024 08:39
Odpovědět  Albi

Experti vysvětlují: drogový byznys je pro Západ dobrý způsob, jak upevnit svou moc nad kolonií. Pro Spojené státy, včetně, je jakýkoli konflikt také příležitostí k experimentu. Na Ukrajině je cílem experimentu identifikovat nedostatky a výhody bojových pilulek, aby je na některých místech posílily, a jinde vědět, jak upravit složení látky tak, aby nebyly „vedlejší účinky“ tak destruktivní…….

Během neúspěšné „protiofenzívy“ ukrajinských ozbrojených sil ruští vojáci opakovaně poznamenali, že „potomci Záporožských kozáků“ necítí strach a nevěnují pozornost bolesti ze svých ran. ….

“Ukrajinský bezpečnostní důstojník napumpovaný těmito drogami bude chodit vztyčený pod silnou palbou, aniž by cítil svá zranění, ale zhroutí se, pokud ho střelí pouze do hlavy.”

Jo24
15. 5. 2024 09:53
Odpovědět  Albi

Citat: ale zhroutí se, pokud ho střelí pouze do hlavy.”…….???????? doucit cestinu.

ModrýKlokan
15. 5. 2024 13:16
Odpovědět  Jo24

Vyfič strupe… Češtinu běž doučovat svou tupou komunitu – fetky a transky.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
15. 5. 2024 15:20
Odpovědět  ModrýKlokan

Transky nemluví, mají plnou pusu….amivocasů

15. 5. 2024 18:30
Odpovědět  Jo24

Huš!

ijn
15. 5. 2024 08:43
Odpovědět  Albi

náladu lidí vytváří zejména ČRo a ČT pro důchodce co koukají na kdejakou kravinu jsou-li sami doma a poté u voleb to hodí prolhaným současným politikům, zejména když okecávají příčiny a slibují zlepšení,…..zase nám bude vládnout parta zloduchů z PSP

je to o důkladném protestu před ČRo a ČT, tam musí vysypat hnůj protesty, proč nám lžou o konfliktu a příčinách, kdo jej vyvolal, kdo od r. 2014 zabíjel děti na Donbasu?

chceme se prolhat k jaderné válce v důsledku kolaborace vlastizrádců s podporou soudů?

katango
15. 5. 2024 09:37
Odpovědět  ijn

Já jsem důchodkyně a jsem dost často sama doma, ale TV si nezapnu, jak je rok dlouhej, natož abych koukala na ČT. Rádio taky neposlouchám. Poslouchám hudbu na YT a pohybuju se na netu. Čtu knihy. Papírové.

Slovan
15. 5. 2024 09:43
Odpovědět  katango

Bo není čas, mám to také. To jsou ti důchodci, kolikkrát tuna na Pokecu zamrznu, záleží jaká je tu parta a pak to doháním, že lítám jako špinavé prádlo. A jako bonus poodpolední siesta, vodorovná poloha. 😊

Pijack
15. 5. 2024 09:52
Odpovědět  Slovan

Já to řeším sekáním trávy, vrtáním do hlíny, sázením všeho co vyroste od brambor až po borůvky, jahody, okurky, rajčata, cibule, česnek, kopr, řepu, mrkvičku, petržel… mňam mňam 🙂 Příroda osvobozuje. Takové grilování na ohni, uzení v udírně – to nic nenahradí. A hokej bez Rusů už mě nebaví 🙂

Jo24
15. 5. 2024 10:00
Odpovědět  Pijack

od uzeneho je bleskova rakovina….

Pijack
15. 5. 2024 10:40
Odpovědět  Jo24

To jsou pomluvy, aby lidé žraly ty unifikované uzeniny z korporátu 🙂

Skeletor
15. 5. 2024 10:41
Odpovědět  Jo24

A kurwa, to už mě ta rakovina asi sežrala celýho, jinak to nevidím. A to nejen mne neb všichni v rodině a příbuzenstvu, máme uzené móóóc rádi. A to už mi je nějaký pátek.

Pravdomluvny
15. 5. 2024 15:21
Odpovědět  Jo24

Táhni kuřbuřte.

Pravdomluvny
15. 5. 2024 16:48
Odpovědět  Jo24

Výsledkem incestu je tvoje F73 A52 a G10

15. 5. 2024 18:34
Odpovědět  Jo24

Však taky všici moji předci mrskali bleskově cvičky už mezi osmdesátkou a stovkou, že se celej život prali uzeným. Pravda, domácím. A doma vyráběnými salámy a klobásami. Hm… A tys zblblo bleskově, nebo to máš vrozený?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
15. 5. 2024 10:36
Odpovědět  Pijack

Ty bydlš v mé blízkosti, že vidíš co dělám? 😊
Loni jsem si nově zasadil hrušeň a blumičku, letos broskev, višeň, tu maďarskou víš. Jinak já bych sázel stromy každý rok, ale není kam. Chci koupit od obce někde kousek a tam ještě něco píchnul. V dětství bylo všude možně někde ovoce a teď nezavadíš ani o chrupku. Jen ten kotel nemám. 😊 Všechny tyhle úkony mi nejsou cizí. Nebudeš mi věřit letos jsem zasadil asi 35ks raských, ty malé rybízové, šerry šerry lady. 😊 Okurky také po hodně dlouhé době. Bába mi lamentuje že jsem se zbláznil, tak částečně má pravdu. Pak mám ty papagáje, to mi taky zabere dost času. Už to mám vychytaný ale stejně. No a hokey, ještě jsem neviděl jeden zápas, babka ale sleduje. Já mám názor, že pokud tam budou hrát jen protekční kluci, tak mě to nezajímá. A bez rusů? Tady je to snad jasný. Podvod. 🙋‍♂️

Pijack
15. 5. 2024 11:34
Odpovědět  Slovan

Mě se na zahradu toho moc nevleze. Zmrzly mě meruňka, jabloň, hruška a dvě ryngle. Vydržela višňa. Na okurky je ještě moc chladno, tak je vyseju až jako poslední. Moja stará jen kibicuje a nepomáhá, normální 🙂

katango
15. 5. 2024 12:54
Odpovědět  Slovan

Jestli máte k dispozici chráněné místo s jižní zdí, zasaďte si k té zdi fíkovník.

Slovan
15. 5. 2024 17:03
Odpovědět  katango

Výborně, to má být vaše předtucha, že budu blízké době oškubán jako slepice? Já bych tam radši fláknul chmel, ale nejsou podmínky. 😊😊🙋‍♂️

katango
15. 5. 2024 12:53
Odpovědět  Pijack

Do hlíny vrtám taky, ale převážně do domácích květináčů a truhlíků na dvoře, i když na zahradě taky. A seju a sázím spíš květiny.

Pijack
15. 5. 2024 14:30
Odpovědět  katango

A dají se ty květiny jíst? Ještě jsem to nezkoušel 🙂 btw: já si tak dělám srandu ze sousedky, která květinám dává přednost před zeleninou 🙂

Slovan
15. 5. 2024 17:07
Odpovědět  Pijack

Tak náhodou jsem si zasadil dvě pnoucí růže, moruši, několik angreštů a rybízu, maliny a v loni Goju. A ještě to žije. 🤣

Jo24
15. 5. 2024 09:54
Odpovědět  Slovan

chudinka mala

Pravdomluvny
15. 5. 2024 15:22
Odpovědět  Jo24

Tvůj starej????

15. 5. 2024 18:47
Odpovědět  Jo24

Nelituj se

Jo24
15. 5. 2024 09:59
Odpovědět  katango

Cervenu kniznicu…..?

katango
15. 5. 2024 12:55
Odpovědět  Jo24

Občas, když mi není dobře. Jinak čtu všechno, od detektivek až k jaderné fúzi.

ModrýKlokan
15. 5. 2024 13:19
Odpovědět  Jo24

Už sis konečně přelouskal návod, jak si utřít sám zadek?

Joe Arp
15. 5. 2024 15:54
Odpovědět  ModrýKlokan

Tihle čaputíci to považují za zbytečnost, momentálně spáchali atentát na p. Fica.

Pavel z Moravy.
15. 5. 2024 10:50
Odpovědět  katango

Tak to mám podobné. Posloucháme hudbu, CD disků máme požehnaně, čtu, zkoukneme občas také nějaký z nahraných filmů, kterých máme také požehnaně, zkouším foukat do Panovy flétny i když je to sakra bída a vůbec bavím se čím to jde. Ale sledovat telku a to mám blboun 2 a nebo poslouchat rozhlas jsem přestal již před pár lety. To raději skáknout do lesa, pokud tam ještě nějaký je s foťákem v ruce a něco si blejsknout. A jinak jak říká jmenovec, ani na tu vodorovnou polohu nezapomenout. Prostě život důchodce nezblblého zdejším konzumem. Ale článek je to výborný. Jen by mně zajímalo, odkud se rodí tolik moudrých a vzdělaných Rusů. Když se jeden podívá na tu sestavu zápaďáků, chce se mu zase říci, jak je možné, že se tady rodí tolik hňupů. Asi je to dáno genetickou výbavou. Ale to budete vědět spíše vy.

katango
15. 5. 2024 12:56
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Až tak se v tom neorientuji, ale bude to vším dohromady.

15. 5. 2024 18:55
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Mohlo by to být laterálním myšlením, kterým jsou Slované většinově více vybavení než anlosasové. Prodávám jak jsem koupil, ale něco na tom bude – jen si vem ty různý u nás na koleně vyráběný frézy a naši schopnost improvizace. To by bez tohohle dědictví nešlo.

Tupý hulvát
15. 5. 2024 14:13
Odpovědět  katango

No,podle toho, co píšete v komentech tomu věřím,ale to je nepodstatné,ignorantů je devadesát procent a když nezvolí fialu, zvolí Babiše.

petr
15. 5. 2024 22:56
Odpovědět  Tupý hulvát

No jo, ale z čeho můžeme volit. Vždyť ten výběr kandidátů byl jak pytel plný koček. Ať zalovíš jak zalovíš, pořád vytáhneš stejný plebs. Pak musíš volit menší zlo , což se ovšem u Fijály a Minaříka jaksi nepovedlo. V naší politické scéně bych viděl pouze jediného schopného kandidáta a to je docent Skála, tudíž musel být obviněn ze schvalování genocidia, což nevím co to je. Já znám pouze genocidu a tu Skála rozhodně neschvaloval. Jako historik přednesl historicky dochovaná fakta a proto mu také nebylo dovoleno se obhajovat u soudu, protože by ty rychlokvašky umlátil argumenty-

15. 5. 2024 18:42
Odpovědět  katango

Víte co mě se-re? Je hafo knih co bych si rád přečetl, ale jen v té e-formě. A ať dělám co dělám, nejsem schopný si je přečíst. Začnu a po chvíli mě to začne sr-át. Zkrátka jak to není fyzická kniha u které mohu obracet fyzické listy, tak mi to nepasuje. Jinak čtu cca 20 knih měsíčně, ale tomu é zázraku nedokážu přijít na chuť.

Mik
17. 5. 2024 18:14

Nic proti papíru ale kupovat stále nové a byt si téměř jist že je, až natáhnete bačkory stejně všechny vyhodí, nedává smysl.

Tupý hulvát
15. 5. 2024 14:07
Odpovědět  ijn

Ono je to na webech stejné,slavné PRÝpravdomluvné Parlamentní listy běžně používají obraty”když Rusko přepadlo.napadlo”,redaktoři ve svých otázkách nedokáží skrýt svou podjatost.
Ale máte pravdu v tom,že rozhlas a televize jsou zásadní.Běžní lidé je mají jako kulisu a ty sr-čky slyší pořád.A nejen ČT a ČR, na ostatních stanicích a programech je to obdobné.Většina lidí jsou tupí ignoranti,nečtou ani tisk ani weby.
Hnůj a protesty jsou médiím k smíchu,lhát budou dál,zastaví je jen válka.Je pozdě.
Co jsme dělali ,volili,podporovali,o čem mlčeli,otáčeli hlavu TŘICET LET,nejde změnit,je vymalováno.

petr
15. 5. 2024 23:00
Odpovědět  Tupý hulvát

Negeneralizujte, musíte říct většina 50 a méně. Z nás dospělých jsou to promile a většinou potomci kolaborantů a nebo velkostatkářů či továrníků.

petr
15. 5. 2024 22:43
Odpovědět  ijn

Nevím kdo dal tolik palců tomuto příspěvku. Důchodci na rozdíl od tebe mají rozum a umí ho používat. Proto se taky s touto nacistickou žumpou čekalo, až vymřou pamětníci slavného kapitalismu a nacismu. Nevím jak ostatní důchodci ale já televizi, český rozhlas a novinky nesleduji v rámci zachování duševního zdraví. Zprávy si přečtu na zahraničních webech díky překladači a na diskuzi jen na PL i když mi pustí max. 1/5 příspěvků.

jiří
15. 5. 2024 16:52
Odpovědět  Albi

Vždyť i ten xindl Nulanová(nebo jak se to nazývá), rozdával na maidanu “koláčky”.

Albi
15. 5. 2024 17:02
Odpovědět  jiří

A zdá se, že jim k jejich škodě velmi zachutnaly.

No – vždyť z Ameriky přichází jen to nejlepší, nejkvalitnější a nejsvobodnější, jinak to ani být nemůže. 🙁

Mik
17. 5. 2024 18:02
Odpovědět  Pijack

No já bych si je moc neidealizoval. Něco jiného je nenávidět (ale ať mne to nic nestojí) a něco jiného je pak muset jít nastavit svou kůži.

Pijack
15. 5. 2024 07:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Mimochodem, v poslední době mě už fakt vytáčí lidé, kteří neustále opakují směrem k veřejnosti jednu pomatenou tezi – a to, že je Rusko pro nás největší bezpečnostní riziko. KAM NA TY KRAVINY CHODÍ? Jak mohou doložit, že je Rusko náš největší nepřítel? Jsou tito lidé při smyslech? Kdy nám Rusko ublížilo? Kde jsou indicie, že se tak v budoucnu stane? Tahle nebezpečná floskule se postupně zabydluje v myšlení mladé generace, které se nedostává historických fakt v přiměřené míře, tak aby byli schopni si dělat vlastní úsudek. Považuji každého, kdo šíří tuhle floskuli, za nebezpečnou svini, která si honí vlastní ego, nebo léčí mindrák. Vlastně již samotná jména šiřitelů této fabulace něco napovídají – senátor Fišer, Klvaňa, Pečínka, Šafr, Halík, Svěrák, Fiala, Kubičko, Černochová, Řehka, Pávek, Honzejk, Kartouz… Pamatujte si jména lidí, kteří tu vražednou lež vysloví.

Helena
15. 5. 2024 08:30
Odpovědět  Pijack

Nápis: Rusko je největší bezp. riziko – dostali předepsán v Lengly v CIA, už Babiš tuto náplň své práce v ČR dostal v CIA a prostě museli s Hamáčkem vytvořit ten tyjátr.
Teď ten rozkaz v CIA jenom asi tak 100x okopírovali a vymáchali v tom Fyjalovi a čučkařům rypáky.

Dag
15. 5. 2024 08:35
Odpovědět  Pijack

Také mne to překvapilo,ale je to pohled různých generací. Prarodiče,kteří zažili 2.svetovou byli vděční za osvobození až do smrti,rodiče, kterým rok 68 zmařil naděje,svobodu a životní příležitosti vidí až doteď v Rusku rozlézavé okupanty. Já nezažila ani jedno ani druhé,tak mám zajem o normální vztahy mezi oběma národy.

Pijack
15. 5. 2024 08:46
Odpovědět  Dag

Rusové o normální vztahy stojí s každou zemí. To je o nich známo. Bohužel intelekt Čechů je katastrofální v tom, že si v roce 1968 pletli VS a CCCP s “Rusáky”. Rusové s rokem 1968 moc společného neměli. Okupace byla v režii komunistů, nikoli v režii Ruska. To se do lidí naočkovalo a v myšlení lidí se cíleně udržuje jako rakovina. Prostě za vším byli “rusáci”, ale už ne bolševici z Ukrajiny, Polska NDR, Bulharska, Litvy, Estonska atd…. a hlavně naši komouši.

Jo24
15. 5. 2024 09:56
Odpovědět  Pijack

co to blabolis, doc sa dejiny, mudrak !

Pijack
15. 5. 2024 10:44
Odpovědět  Jo24

Které dějiny máš na mysli ty mudrlant? Ty přepsané liberální? 🙂

petr
15. 5. 2024 23:09
Odpovědět  Pijack

Asi ty dnešní inkluzivní.

Skeletor
15. 5. 2024 10:57
Odpovědět  Jo24

Chytrák který v té době ještě ani neskákal fotrovi z koule do koule.

Pravdomluvny
15. 5. 2024 15:23
Odpovědět  Jo24

Česky, čobolkriple.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
15. 5. 2024 15:55
Odpovědět  Jo24

Tak co soroš zmrd*e, kolikrát jsi trefil premiéra?

Slovan
15. 5. 2024 17:19
Odpovědět  Joe Arp

Já se ti divím že naskuješ jako čmolík.

Joe Arp
15. 5. 2024 18:10
Odpovědět  Slovan

Neřekl bych, že reaguju na jeho blábol. jen jsem té s*vini položil otázku na tělo.

15. 5. 2024 18:59
Odpovědět  Jo24

ááá hup zpátky, tarantuke (_!_)

Skeletor
15. 5. 2024 10:54
Odpovědět  Dag

Jak kteří. Já jsem také byl chvíli nad vpádem Varšavské smlouvy rozladěn a to hlavně proto, že jsem to v té době měl za 36 do civilu a nevěděl jsem jak to dopadne, ale s odstupem času se můj názor změnil a byl jsem rád. Notabene kolik bylo ve skutečnosti v té tzv invazi Rusů. V SSSR vládli Ukradinci, s VS v 68 tady byli hlavně Ukradinci, až později je nahradili Ruské jednotky. Ale o tom se v DEMOkracii nesmí psát ani mluvit.

Pavel z Moravy.
15. 5. 2024 11:01
Odpovědět  Dag

Tak já nevím, že by mně Rusko příchodem v 68 něco zmařilo, bylo mi 17 roků, samozřejmě neměli tady co dělat, to je skutečnost. Ale další skutečnost je, že by tady již tehdy byl kapitalismus a chudí by byli ještě chudší a bohatí bohatší. Určitě bych nejezdil po celé Ostravě na měsíční jízdenku za 41 Kč a to všemi prostředky, tramvají, autobusem či trolejbusem kolikrát bych chtěl a kterým směrem bych chtěl. A určitě bych si nedal někde na oběd gulášek do 6 korun s rohlíky za 30 haléřů. A už vůbec by lidé nebydleli ve státním bytě za 100 či o pár korun více. To je moje vzpomínka na 68 rok.

Pijack
15. 5. 2024 11:39
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Rusové se k nám chovali vždycky uctivě. Ale slovo “rusko” jsme dosadili do všeho, co šlo. My jsme idiotský národ.

Tupý hulvát
15. 5. 2024 15:51
Odpovědět  Dag

Tou nadějí,svobodou a příležitostí myslíte ,nebo oni mysleli ten bordel, co tu je teď?

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny….

petr
15. 5. 2024 23:07
Odpovědět  Dag

Jaké okupanty, načtěte si definici okupované země a doložte mi jediný příklad, že to bylo u nás od roku 1968 do roku 1989. Byli jsme svrchovaná země, měli jsme vlastní vládu, dělali si vlastní politiku. Sověti byli pouze na Libavé a Olomouci a tento svůj pobyt si plně hradili ze svého. Přečtete si smlouvu a bezpečnostní spolupráci s USA a řekněte mi, jak by jste tedy charakterizovala dnešní republiku. Za mne kolonie.

PřemekJ
15. 5. 2024 08:37
Odpovědět  Pijack

Aneb “známe své Pappenheimské.” Tím pádem víme, kdo bude po právu potrestán. Ostatně, Rusové vždy nesly největší tíhu boje s chazarskou chamtivostí, nacismem a fašismem. Je to v nich stejně jako v nás je duch Mistra Jana a husitů.

Pijack
15. 5. 2024 08:54
Odpovědět  PřemekJ

Přirovnání Husitů k Rusům je trefné. Jsme přece Slované. To zakotvení a uvědomování se nedá geneticky jen tak vymazat.

Albi
15. 5. 2024 10:44
Odpovědět  Pijack

Pijacku,
vypadá to, že se dějí “věci” o kterých nejsme ještě ani “alternativně” informovaní. Uvidíme, co na to informátor Milan, až / jestli se tu dnes objeví.

Zatím z diskuze na Vidlákovu blogu:
“Pověstná žába na ruském prameni už zřejmě nesedí, Západ ji nekontroluje a tak je čeho se bát. My se všechno dovídáme se zpožděním, ale v hoši v Langley to jistě věděli předem – proto ty náhlé návštěvy z Evropy. Neumím sice moc polsky, ale píše se tam něco o tom, že prý polský ministr obrany má už sbaleno evakuační zavazadlo (jeho předchůdce naopak konstatuje, že je to to poslední, na co by měli ministr obrany myslet):
ttps://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9504075,plecak-ewakuacyjny-kosiniak-kamysz-mam-spakowany-od-dawna-blaszczak.html
Rusové si toho samozřejmě nemohli nevšimnout a dobře se tím baví:
https://topcor.ru/47296-polskij-ministr-oborony-sobral-trevozhnyj-chemodan.html

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
15. 5. 2024 17:29
Odpovědět  Albi
Skeletor
15. 5. 2024 10:46
Odpovědět  Pijack

To nevíte? Znám také dost takových idiotů, ovšem protože je znám tak vím odkud jsou ty jejich kryty co nosí na krku tak vypláchnuté, ČT a další stoky jsou tou epidemií a když jim to řeknu tak jenom kuckají a nevědí co odpovědět, holt ČT je škola pro retardy.

Tupý hulvát
15. 5. 2024 15:30
Odpovědět  Pijack

Odpovedel jste si sá,aby se to zabydlelo v mysli.To je přece podstata propagandy,přesvědčit o něčem.Třicet let je to všude okolo,ve většině filmů jsou padouši Rusove,vy to nevidíte?I lide tady věří skoro všem lžím o Stalinovi,nemá to cenu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
petr
15. 5. 2024 23:02
Odpovědět  Pijack

Nehoní si vlastní ego, plní zadání páníčků za velkou louží a hrdého Albionu.

Autor
15. 5. 2024 07:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Citát: (Spojené státy v žádném případě již nejsou závislé na blízkovýchodní ropě a plynu, takže nemají zájem tam udržovat jakoukoli stabilitu).

NO tak ať mi vysvětlí, proč se USA tak až zoufale snaží dostat k sýrijské, venezuelské a na dalších místech ropě? Břidlicový plyn byl jen bublinou, na stejné rovině s “zelenou energetikou”, takže vlastně ani USA nemusí mít vůbec žádné strategické zásoby ani ropy, ani plynu, ani výzbroje, nábojů, zbraní … sakra. Buď je to chyba v zákl. článku, nebo vážná chyba v úvahách.
Proč se tam Biden, Scholz a další tak vehementně rvali, a stejně ani dohromady neměli ani napůl takové uvítání jako Putin …
Ne. Naopak. Na ropě a tím i blízkovýchodní velmi závisí dolar, nebo už dolar není petro-, ale lgbt-dolar?
Je dosud několik faktorů, které drží dolar a ropa je jedním z nich. Pak je to zlato na americké půdě v trezorech a i samozřejmě strach z amerických zbraní, dost zemí se jich ještě stále bojí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Dag
15. 5. 2024 08:31
Odpovědět  Peter 008

Rozdel a panuj.. To se pak i lépe krade,vydira a určuje nákupní cena…

ijn
15. 5. 2024 08:47
Odpovědět  Dag

KoZa je založen na nacistické krádeži zdrojů, dva vlaky černozemě denně v letech 1941- 43 šly do Pruska k zůrodnění písků

PřemekJ
15. 5. 2024 08:38
Odpovědět  Peter 008

Protože psychopaté používají slova, aby skryli své myšlenky.

Skeletor
15. 5. 2024 11:01
Odpovědět  Peter 008

No oni to asi tiYankees pronesli ještě před zvláštní operací Rusů na Ukradině, takže si byli jisti, že zaberou a vydrancují Rusko. Dnes už by asi nic tak fantasmagorického neřekli.

jiří
15. 5. 2024 17:54
Odpovědět  Peter 008

Je to narkodolar.

petr
15. 5. 2024 23:14
Odpovědět  Peter 008

Spojené státy nemají přátele, mají jen své zájmy a to po celém světě. Je to čtvrtá říše a doufám, že skončí stejně jako ty její předešlé.

PřemekJ
15. 5. 2024 08:28
Ohodnotit příspěvek :
     

No, pan Karaganov není žádný guru, když želí aztécké satanské “civilizace” vykořeněné evropskými . Jeho mozaika mu celý obraz skutečnosti nedává. Nicméně pro normální lidi je rozhovor s ním dobrým základem zejména pro pochopení toho, proč je možné být Rusem a třeba Burjatem současně. Přijetí společného lidského civilizačního vzorce spojuje a vylučuje nepřátelství. Proto je RF respektovaným zakladatelem a ideovým zdrojem BRICS+.

jiří
15. 5. 2024 18:09
Odpovědět  PřemekJ
unor 2022
15. 5. 2024 08:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Dobre cteni o tom, ze nestojime na buhvijake strane chodniku. Tedy alespon nase soucasne politicke neelity.

Gales
15. 5. 2024 09:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Co to je ,,Intelekt západní elity” poznáme na vládě pětidemolice. Podporovat válku do posledního obyvatele planety.Lékem proti tomuto intelektu je tvrdá pěst dělnické třídy.Nebo co.

Slovan
15. 5. 2024 09:39
Odpovědět  Gales

Teď to hezky řekl v 360C Paroubek těm dvoum chciválkům, jen skřípali zoubkama šmejdi jedni.

Slovan
15. 5. 2024 10:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Nóóó to to trvalóóó!! Už naše pépéčkou otočilo jako koruhvička (a já proč je venku zase tavý vítr) a fšechno je zase jinak. Trupte na poplach moji rádcové a najednou se muší jednat o míru i za cenu kompromisů. 🤣🤣🤣
Pane Bože já bych se styděl a hambou propadal, že bych radši pak chodil kanálama. Jj, já vím za ty beníze proč nééé!! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮👎👎👎👎🤦‍♂️🤦‍♂️💩

Albi
15. 5. 2024 10:58
Odpovědět  Slovan

Nevyvolávej paniku. 🙂
Takových jednání (bez Rusů) tu bylo už tolik, že to nestojí ani za letmou připomínku.
Kompromis je samozřejmě očekáván od Rusů, až je “mírotvůrci” laskavě pozvou, aby jim oznámili, že válka skončí, až přijmou Zelenského mírové pořadavky = podmínky!

Domyslíš si sám, jak to dopadne, nebo mám napovědět?
Např. obvyklé “Chtěli jsme tu udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky”? 🙂

Slovan
15. 5. 2024 11:30
Odpovědět  Albi

A jako bonus. Došla mi depeše, že ruská velvyslankyně v Bulharsku prohlásila že nevidí problém v dodávce energií z RF do Bulgária, tak ministěr energityky zastavil dostavbu jižní spojky přes Grécii LNG plynu a budou brát levné energie z RF. Fialu šlehne a mě to bude úplně putna!! Jj to se ale nesmí v ČR říkat tak pšššt!!

Pavel z Moravy.
15. 5. 2024 12:39
Odpovědět  Albi

Prosím, omluvte mne, ale já už tady z toho mám osipky. Stále se bavit o tom co pronesli nějací naši škůdci. Víte jakou mají radost, že o ně máte takovou péči? Co takhle prezentovat tady vlastence a jejich pohled na věc. Já vím, nebylo by to ale asi tak zábavné. Stále jen Fiala, Pekarka a další. Ti jsou blahem bez sebe v jakém jsou kurzu. Já bych chtěl raději vědět co dělají ti jako třeba paní Zuzana Majerová, Skála a další. Co připravují a na čem pracují.

Albi
15. 5. 2024 14:33
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Já ti rozumím, ale proč pořád dokola omílat zprávy, které většina, ne-li všichni – už známe a víc než často jsme už i prodiskutovali. A na mainstreamu se – zvlášť poslední dobou – najdou i moc zajímavé informace.
Např. zrovna hned teď 🙂 :
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-bily-dum-se-obava-ze-rusko-meni-trajektorii-valky-na-ukrajine-251818#
Poradci amerického prezidenta se podle deníku The New York Times obávají, že Rusko si na Ukrajině udrží iniciativu a že „Joe Biden v červnu na summitu G7 nebude moct stejně jako loni říct, že Rusko válku už prohrálo“.
No není to zajímavé???

„Ještě před 18 měsíci se v Bílém domě a Pentagonu debatovalo o tom, zda ruské síly na Ukrajině zkolabují a budou zcela vyhnány ze země,“ píše NYT.
„Nyní – po měsících pomalého postupu a technologických vylepšeních kontrujících americké zbraně – se Bidenova administrativa čím dál víc obává, že prezident Vladimir Putin nabývá dostatečné hybné síly ke změně trajektorie války a možná i ke zvrácení svých kdysi nepřívětivých vyhlídek,“ dodává.

Gales
15. 5. 2024 11:02
Odpovědět  Slovan

Pepa chce mír na ukrajině proto aby mohla vstoupit do NATO. V něm je dobroty jako v zadku medu.Jestli ovšem nepracuje pro Rusy a nekalí vodu.Poznáme to podle toho že v ,,pravej moment” bude odstraněnej Kolář.

Pijack
15. 5. 2024 11:44
Odpovědět  Gales

Během nočních útoků na poloostrov Krym zničila ruská obrana všech deset raket ATACMS s dlouhým doletem, které ukrajinské síly vypálily, prohlásilo ve středu ruské ministerstvo obrany. Uvedla to agentura Reuters. Český mainstream zapomněl dodat, že ty ukrajinské síly nevypálily ukrajinské střely, ale Americké.

Jinak dnes dobrá zpráva 🙂


Pravdomluvny
15. 5. 2024 16:55
Odpovědět  Pijack

I husiti střílející prakem budili vic hrůzy v řadách železných pánů, než ten amišrot v řadách obyvatel Krymu.
U armády RF budí jen záchvaty smíchu 🥳

petr
15. 5. 2024 23:21
Odpovědět  Pijack

A taky jich neodpálili Ukrajinci ale profesionálové z NATO. Jenom dement může věřit tomu, že západní techniku ovládají Ukrajinci, kteří neumí ani pořádně Ukrajinsky, natož Anglicky, nebo Německy a Francouzsky.

katango
15. 5. 2024 12:59
Odpovědět  Gales

Kdo ví, co na něj v ruských archívech mají. A něco mít musí, vzhledem k tomu, kde a jak byl před svou piruetou angažován.

ModrýKlokan
15. 5. 2024 13:29
Odpovědět  Slovan

Pan Guma 107 bude nakonec asi fakt rozvědčík. Možná se v budoucnu dozvíme, že stále plní svoje původní úkoly obrany socialismu, jako spící agent StB a KGB, v nepřátelském západním liberalistickém táboře. Sakra to budu muset odvolat všechny ty svoje škaredé řeči o něm a omluvit se. No co už, za tu srandu to bude stát.

zuzana
15. 5. 2024 11:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Scholz pod tlakem: Pouze 2 z 10 Ukrajinských uprchlíků v Německu pracují

https://aktax.cz/scholz-pod-tlakem-pouze-2-z-10-ukrajinskych-uprchliku-v-nemecku-pracuji/

zuzana
15. 5. 2024 12:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Zacharovová: Sunakovy lži “jsou tak zoufalé, že by ho člověk mohl dokonce litovat“

https://aktax.cz/zacharovova-sunakovy-lzi-jsou-tak-zoufale-ze-by-ho-clovek-mohl-dokonce-litovat/

Pijack
15. 5. 2024 14:36
Odpovědět  zuzana

Ten Britský polo-premiér a polo-čmoud Rishi Sunak nesahá intelektem Márii Zacharovové ani po podrážky jejich lodiček. Byl celý život jen lokajem dovezeným z Pákistánu u nějaké Britské rodinky, která ho zlomila a vypěstovala z něj hodného a typicky tupého angličánka 🙂


Pravdomluvny
15. 5. 2024 16:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Atentát na Fica,to je neskutečný, čeho je ta Sörös pakáž schopná.😡😡😡😡To všechno sem dotáhli amiokupantanti a záchodní hodnoty!!!!! 😡😡😡😡

Jan
15. 5. 2024 16:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Na Fica byl spáchán atentát. Ptejme se….KOMU TO PROSPĚJE??? Teď budou tvrdit, že to byl nějaký pomatený jedinec typu Osvalda.

Pro fašisty z Deep State a jejich fialové loutky to bude mít dvě dobré věci. Jednak odstranili nepohodlného Fica a jednak mohou (pod záminkou obrany Demokracie) případně zavést zvýšená kontrolní a cenzurní opatření, jako zavedli za války “proti teroru” Patriot Act, aby zabránili Lidem v případném odporu.

Rukopis Deep State je stále stejný….odstranili Kennedyho, poněvadž chtěl odtajnit fakta o Mimozemském faktoru a spolupracovat se Sovětským Svazem. Trumpa odstranit nedokázali, poněvadž měl silnou ochranu. Teď napadli Fica, budou ronit pokrytecké krokodýlí slzy a využijí to k upevnění své kolabující moci.

Pravdomluvny
15. 5. 2024 17:39
Odpovědět  Jan

Šimečka měli novináři sejmout kamerou,smrdlavou Čaputovou v zápětí 😡

Slovák
17. 5. 2024 13:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Všetko čo sa deje v politike je zámerné a sledujúce iný cieľ ako nám politrukovia vtĺkajú do hláv! No písať tu o tom je nebezpečné, hneď mi každý začne nadávať. A pritom stačí sledovať naše slnko, jeho stúpajúce erupcie a čoraz extrémnejšie počasie…Mudrlanti hneď píšu že všetko je HAARP a zámerne…Keďže som len radový človek be moci a miliárd v banke, všetko čo môžem urobiť je iba sa prizerať ako politickí šialenci zámerne tlačia svet do nukleárnej vojny…A nevidím ani ľudí čo by hýbali vlastným rozumom , idú iba spolitizované noty…Takže je zbytočné aj niečo písať…Svet ženúci sa do priepasti už nikto nezastaví…Osud mu určili už dávno v minulosti….