blog

… a teď je to to nejhorší v našich dějinách, co se děje!

… a teď je to to nejhorší v našich dějinách, co se děje!

Nikdy jsem neměl jako dítě problém naslouchat, když se bavili starší a zkušenější. Považoval jsem to za něco normálního. Tehdy sice byla již televize běžná, ale u babičky s dědou se občas v malé kuchyňce pořádaly „černé hodinky naší rodinky“. Zřejmě tehdy neměl nikdo zrovna chuť se dívat na televizi a ještě bývalo brzy na spaní. Nebo si chtěli jen tak popovídat. Kamna na kterých se přes den vařilo, smažilo, ohřívalo i peklo se v nich, ještě sálala teplo, občas se v nich opékaly špekáčky nabodnuté na dlouhé vidlici, správně naříznuté a po vytažení z dvířek kamen, kde hořelo dřevo a občas i uhlí, skoro na uhel spálené, ale na chlebu … s krémžskou hořčicí, nebo když byla doba, děda přinesl čerstvé uzené a silný plátek ještě teplého uzeného skvělé chuti (děda používal víc než pět druhů dřeva k uzení) na chlebu chutnal v tu chvíli báječně s okurkou, a v setmělé místnosti jsem poslouchal, co si starší povídali. Jako každé dítě, i přesto, že jsem o některých věcech neměl vědět ani jim rozumět, hned jsem je chápal jakýmsi „nedospěláckým“ smyslem, snad jako každé dítě. Mluvili o všem možném, i jen si povídali příběhy, co kdo zažil v poslední době, co se dozvěděl, smáli se tomu, co jim připadalo směšné. Někdy se i řešily problémy. A často až do úplné tmy i v létě. Tehdy jsem nechápal jednu věc, že tady a teď poslouchám nejen obyčejné záležitosti, ale také pohledy na věci a události a jejich řešení,  část školy života, což mne nakonec ovlivnilo mnohem více, než kdyby mi řekli – tohle si napiš a zapamatuj! Všechno to byli docela obyčejní lidé.

Čtu často nejen pláč a nářek pro to, kolik lidí je lhostejných, kolik jich nechápe jednoduché věci a nejen v politice. A “.. teď je to to nejhorší v našich dějinách, co se děje!

Víte kolik bylo ve skutečnosti národních buditelů? Všude nám vždycky říkali, že český národ …

Ano, ale přesto chyba lávky. Ve skutečnosti těch aktivních obrozenců nebylo tolik a umíte si představit, kolik bylo naopak těch, co podporovali rakousko-uherskou politiku? Za těch tři sta let mnoho lidí změnilo své příjmení na německy znějící, mnoho jich podlehlo a odevzdalo se osudu a zapomínalo nejen na řeč svých předků, ale i na víru kterou ti následovali. Katolictví rodilo fanatiky tam, kde bylo kdysi pevné a pro naše předky svaté jiné náboženství. I když ani to už nebylo původní vírou ve slovanské Bohy. Tlak nových pánů zemí českých, ano byť jsme byli porobeni, stále to byly české země, kromě jiného to dodávalo lesk koruně rakouských panovníků.

Těch tři sta let započalo předtím neschopností českého panstva dohodnout se na skutečně vhodném a silném nástupci na post českého krále a to jen a pouze – a to je to smutné – pro moc a sílu jednoho každého „velkého“ šlechtického pána samojediného. Každý chtěl být tím nejsilnějším, každý chtěl moc, každý chtěl být první, ale hlavně nechtěl, aby jím byl ten druhý. Nešlo jim o blaho českých zemí, ani o blaho těch, které měli i pro svou moc a slávu chránit, nešlo jim o blaho poddaných, kteří jim svbou prací vydělávali peníze. Nechápali, že tak oslabují především sebe sama. Tehdy dosud silná a slavná česká zem jejich vinou, a to i vinou i těch, co byli popraveni po porážce u Bílé hory, bez ohledu na to, co si o nich myslíme, nebo co o nich píší historici, ztratila svou sílu a slávu. Nebyli jednotní PRO zemi. A ta ztratila na tři sta let sebe sama.

A přitom stačilo málo. Vždyť i Husité byli poraženi ne zvenku, ale především zradou z vlastních řad, odštěpenci, která umožnila i pád obnovy a očisty již tehdy neuvěřitelně nabobtnalé, zkorumpované, hamižné křesťanské církve. Padli ti, kterých se bál – a právem – celý tehdejší evropský prostor a stejně je nebyl schopen porazit v přímých a „poctivých“ bojích. Stejně tak i během posledních třiatřiceti let Česká zem úpěla a úpí pod tlakem především  zrádců zevnitř. Stejně tak dříve za První republiky zrada značné části těch „našich horních deseti tisíc“ umožnila Němcům zabrat nejdříve Sudety a pak i samotnou likvidaci Československa a proměnu „zbytkového“ území na Protektorát. Ne, že by mnozí zradili třeba přímo, ale nedokázali se postavit za zájmy země. Dali přednost své šrajtofli. Prostě ať se jim to líbilo nebo ne, měli odpovědnost! A tak podporovali i přímé zrádce.

Když se započalo znova probouzet kdysi národní sebeuvědomování, nebylo to z ničeho. Po celá staletí žila  česká řeč, zbavena nejvyšších sfér politiky, víry, vzdělanosti, vědy a kultury, mezi obyčejnými lidmi, a to přesto, že vrchnost, ta nová, a je třeba si vždy uvědomit že už vůbec ne česká, je nutila používat jako úřední řeč němčinu. Přesto většina prostých lidí dál ctila svou řeč a zvyky svých otců a dědů i pradědů, pokud to jen malinko šlo.

Ti z „Čechů“, kteří se dostali na významná místa se až s obdivuhodnou pravidelností proměňovali na „rozené“ Němce, Rakušany, často s novým, německy znějícím, jménem. Samozřejmě tím ztratili své kořeny, svou podstatu, stali se němými, stali se skutečnými Němci. Toto označení je jen ve slovanských jazycích, jinak se jim říká Germáni, Alemani, a dnes i Deutcher, Deutche. Slovanské jazyky, pokud znáte jejich skutečnou podstatu, jsou neuvěřitelně přesné a výstižné. Jen jsme už „jen“ často „hluchými“. Začtěte se do příběhů těch, co šli cestou trnitou, ale nakonec slavnou a jedinou cestou, kterou může jít každý člověk na Zemi, cestou skutečného hájení zájmů svého národa. Já vám to ulehčovat nebudu. To musí každý chápat sám.

Nikdy nebylo žádným tajemstvím, že darebáci, zloději, hlupáci a podvodníci, se vždy a všude snadno našli. Stejně tak to bylo, je a bude s těmi, kteří hájí, hájili a budou hájit zájmy svých národů. Ty skutečné, zcela obyčejné až „k uzoufání nudné a šedivé“, to je klidný mírový život, rozvoj společnosti, svou rodinu, hledání cest k pravdě života. Bohužel v každé době se do takových svazků vloudili špiclové, zaprodanci. Zájmem národa nikdy a nikde po celém světě nebyly války pro získávání zisku, růst moci a vlivu, to bylo, je a bude vždy zájmem jen hrstky de facto duševně nemocných lidí, jejichž „odrůdou“ jsou ti, kterým říkáme politici. Většiny dnešních politiků „naší civilizace“. Skuteční vlastenci, to nejsou ti, kteří haraší zbraněmi či výhružkami, a sejí jen rozkol, zmar, degradaci a neštěstí po celé Zemi. Ti vlastenci dobře ví, kdy vzít do ruky zbraň a kdy ne.

Naši národní buditelé počínali z mála těch, kteří se věnovali jen probouzení vědomí svého národa a vystupovali veřejně na jeho obranu. Jedním z neuvěřitelných a možná unikátních kroků byla reforma českého jazyka, která navzdory všemu posílila jeho možnosti a ukázala sílu toho „pozapomenutého“ zázraku řeči slovanské, „verze“ české, uchovávaného „sprostými lidmi“. Česká řeč vyšla ze staletého zátiší nejen obrozena, ale i posílena, stejně jako se započal zvedat duch českého národa, těch, kteří svůj národ nezradili.

Mnozí „Čecháčkové“, kteří si prostě na češství hráli, ale při první příležitosti se jej i občas rádi „zbavili“ nebo jej „odložili na čas“, stejně jako ti dnešní „naši politici“, se cítili být něčím více. A mnozí vzpomínali jen na slávu dob, kdy Praha bylo sídelním městem českého panovníka a snažili se porovnávat s Vídní.

A tak těch skutečných poctivých obrozenců bylo celkem málo. Ano, občas se jim dostalo i podpory z lépe zajištěných „vlasteneckých míst“, ale když si budete porovnávat osudy těchto obdivuhodných lidí, uvidíte, kolik prožili zklamání, hoře, často chudoby, kolik obtíží. Pravda, ne všichni, možná tak půl na půl to bylo mezi těmi, co neměli štěstí a co byli finančně i jinak aspoň trošku zajištěni. Ale ani to by nebylo možné, pokud by Rakousko-Uhersko naše země nepotřebovalo. Vždyť na našem území byly stavěny továrny, tady byla i pro Rakousko levnější pracovní síla a hlavně šikovné ruce a chytré hlavy. I díky zakazované a diskriminované české řeči, českému myšlení.

I proto nás po „listopadu“ začali zbavovat postupně průmyslu, výroby, umělci „najednou“ poztráceli své schopnosti a zbavovali nás všeho, co nás dělalo nezávislými, soběstačnými. Pravda neměli jsme rajčata každý den v roce, ostatně nejen mimo sezónu jsou dnes rajčata v obchodech stejně taková hadrová, bez té správné chuti, kterou si můžete dnes připomenout jen tehdy, pokud si je sami vypěstujete.

Celá historie nejen českého národa, ale vlastně mnoha národů ukazuje, že vždy většina lidí šla s hlavním  proudem. Jen málo bylo výjimek. Ale jednou bylo období, které předcházelo, doprovázelo a následovalo kolem data vzniku První republiky. Dnes už jen  málo historiků i jen tak lidí, je ochotno si uvědomit, jaké nálady tehdy panovaly mezi lidmi, těmi obyčejnými. Český národ chtěl žít naprosto jinak, než žil za monarchie. A co dostal?

Dostal další zradu svých myšlenek a snů. Dost stran mělo v názvu socialistická nebo sociální, ale to byla v drtivé většině jen kamufláž a manipulace de facto pravicových politiků, kteří vždy dávali na první místo svou peněženku a zájmy bank a soukromých podnikatelů. Československo té doby beze změny přejalo velmi mnohé z rakousko-uherské monarchie, i politickou cenzuru, a i to je třeba si uvědomit.

Určitým zlomem bylo chování vládnoucích stran za První republiky v období Velké krize po roce 1929. Ta u nás započala s menším opožděním, oproti USA, ale nebyla o nic mírnější. Hlad, bída,  nezaměstnaným byl nejméně každý jeden z patnácti obyvatel, včetně starých lidí i dětí. Mezi práceschopnými byl poměr samozřejmě mnohem nepříznivější. Milion nezaměstnaných však vládu moc nezajímal a ani ten hlad. Ničili se všemi způsoby nadbytečné i „příliš“ levné potraviny, které se neprodaly, jen aby nemusely klesnout ceny, či se chudí nemohli najíst. Proč taky? Vládla korupce. Vnucoval se pohled – jsi nezaměstnaný a nemáš peníze? – můžeš si za to jen a pouze ty sám!

Toto chování a pak k tomu ještě přibylo chování a častá kolaborace politiků a podnikatelů nad přijatelný a nutný rámec, za okupace Němci, a normální lidé našeho národa si po válce vybrali tehdy svou cestu a vrátili jim to i s úroky.

Dá se psát dlouho a nejen o tomto období. Každá doba měla své potíže. Většina se vždy nechala koupit za pár stříbrných i k jen lhostejnosti, ale splácí se vždy ve zlaťácích.

Přesně tytéž cíle, co dnes, měli mocní Země neustále, v každé době, už Napoleon, už Alexander „Veliký“, už César, už Hitler, už Anglie a mnozí další se pokoušeli uskutečnit jejich sen – ovládnout a podrobit přísné disciplíně všechny, kromě nich samých osobně. Jejich tehdejší „Nový divný svět“. Dnešní stav věcí je výsledkem všech podobných pokusů v minulosti, je plně v jejich tradicích. Dříve se našlo „něco“ nebo „někdo“, kdo tyto pokusy anuloval, zastavil, zlikvidoval.

Naše dnešní politická scéna je plně srovnatelná s tou, co byla za První republiky. I tou fašizací. S jednou výjimkou. Dnes tu však – minimálně prozatím – není žádná velká a rozhodná síla, která by šla za všech podmínek do boje spolu s obyčejnými lidmi a poskytovala jim prostor pro sice hned překřičené, ale přesto veřejně a nahlas vyslovené požadavky a přitom by neuhnula z vytyčené cesty. Dnešek se zdá horším proto, že není žádná pozitivní – a vlastně vůbec žádná – vize budoucnosti, která by umožnila normálním lidem bojovat. Těžko budete účinně bojovat, když se vlastně půjdete jen vyřvat a budete si maximálně otloukat pěsti. Těžko půjdete bojovat za svá práva, když nemáte za sebou a vedle sebe podobně smýšlející a bojující. Protože chápete, že sám voják v poli toho proti armádě špiclů, zrádců, vlezdoprdelistů a mnoha dalších druhů parazitů, darmožráčů neobstojí.

A na to zešílevší politici zemí „Západu“ a Ameriky vsadili. Na tu naši rozdrobenost. Nejen u nás, ale po celém Západě. Protože si docela obyčejně a  normálně nepovídáme a nesmějeme tomu, čemu se smát máme. Každý je sám se svými starostmi a obavami a nemůže se pořádně seznámit s tím, jak se na to dívají druzí bez přetvářky jich nebo své. Prostě si neříkáme pravdu a hlavně ji nechceme jako celek slyšet.

Je to paradox doby, kdy máme možnost se spojit ihned s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv. Výsledek je přesně opačný, ač máte v mobilu třeba sto čísel, nemáte možnost ty lidi vidět, mluvit s nimi i řečí „těla“, gest a pohledů. Přicházíme o náhodná setkání a známosti, která dříve byla naprosto běžná, i třeba během cesty vlakem, a rozšiřovala i ten rozhled i pohled na svět a život.

Ale naši předci měli jednu výhodu oproti nám, ze které se můžeme poučit. Měli vůli. Skuteční vlastenci se nikdy nevzdávali a byla-li nejmenší příležitost, národ český vystrkoval ke zděšení německy mluvícího „panstva a panských slouhů“ své růžky. Vždy, jak se tedy ukazuje, bojovali. Mnohokráte prohrávali, tvrdě platili za své postoje a názory. Ale nevzdali se, bojovali i jen tím, že mysleli česky. Zdá se vám to málo? Proč asi nám do řeči neustále vnášejí germanismy a anglicismy? Proč tak nahrazují česká slova – například slovem parazit místo jednoznačného a plného „buketu – vůně“ slova – darmožráč? To české slovo staví hned a nekompromisně všechno na svá místa. A teď si představte, že řeknete nějakému politikovi, že je darmožráč! A nebo že mu řeknete, že je parazit. Že to je zastaralé slovo? Co je jasnější? Takových příkladů jsou nejméně stovky, ne-li tisíce.

Naši předkové se i ve zdánlivě beznadějných situacích nevzdávali. To, že velká část naší společnosti zradila dědictví předků není náhoda, ale na nich se nikdy žádný národ nikde nestavěl, byli jen do počtu, ale stavěl se na těch, co se v případě nouze sice nuceně sklonili, ale jak mohli –  napřímili se a šlehli. Přesně tak, jak to říkal sám velký nepřítel našeho národa Adolf Hitler.

Dnešní doba je unikátní tím, že „vládci prstenů moci“ vsadili na mladé a podařilo se jim to. A tak paradoxně dnes mladí ve své většině zastávají tu funkci tupé opory stávající moci, kterou dříve plnila střední třída, která je odsouvána do pozadí a její nástupci – ti mladí – jsou proměňováni v tupé stádo.

My dnes bojujeme zase jednou téměř ztracený boj,. Řeknete-li to „gaučovým a sportovním Čechům“,  zvláště těm pod čtyřicet, ve většině případů si poklepají na čelo a odejdou od vás. Jsou ztraceni. Ne pro nás, nás už nemusí zajímat, ale ztratili sebe sama, svoje kořeny, a to svou pohodlností, svou podlostí a leností, jsou ztraceni pro národ. Stávají se z nich němí lidé, Němci bez německého pasu, oni nikdy neuslyší zpěv české řeči, i když umí jen tu a žádnou jinou. Proto nebuďte pesimisty, na to stačí „jejich“ média. Věnujte se nenápadně vnukům, bývají vnímatelnější, než se zdá. A často si vzpomenou po čase, kdy jim podvědo

mí „vyplaví“ vzpomínku, když ji potřebují …

Proto, a právě jen proto, je to dnes mnohem horší, než kdykoliv předtím.

Víra hory přenáší a můžete si vzpomenout na všechny ty, kteří zdánlivě prohrávali, ale nikdy se ve skutečnosti nevzdali. Pousmějte se, možná máte tu nepatrnou čest stát v tuto chvíli po jejich pomyslném boku. A to by nebyla nikdy špatná společnost, že ne? Naše jména nikdy v budoucnu nezazní v učebnicích, nikdo si je nebude ani pamatovat, bude na nás zákonitě zapomenuto, ale to by zrovna mně vadilo ze všeho nejméně. Drtivá většina lidí může tak jako tak vnést do takového boje vklad třeba jen „malé tečky v čárce nad písmenkem v poznámce pod čarou“, ale znáte to – „Stokrát nic umořilo slona“. Z hlediska současného světa by se dalo parafrázovat toto české přísloví jako např.: „Stokrát nic, umoří každého osla i slona …“

Že jsem naivní? Kdo by kdy řekl, že po 300 letech získá český národ svou nezávislost. A nevěřte těm, co říkají, že to zařídilo pár lidí. Národ se tehdy v roce 1918 vzbouřil sám a bez nich, oni jen využili situaci, když už se to nedalo změnit …

Za naše muka, za naše bezesné noci

Našim dětem se za nás pomstí naši vnuci.

 Na motivy slov pronesených satirikem M. Zadornovem

Peter 008

image 15
image 15

sdíletj na

38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jmm
21. 8. 2023 07:49

Můj děda také držel “černou hodinku”….

jsladin
21. 8. 2023 08:40
Odpovědět  jmm

Nebojte, pokud to půjde tak dál jako jde budete mít černou hodinku i když nebudete chtít.

jhh
21. 8. 2023 16:16
Odpovědět  jsladin

Nebudu. Mám ostrovní soláry s úložištěm. Skutečný ostrov – bez opory sítě.

Jaris
21. 8. 2023 08:59

Hezky clanek k zamysleni, Petre. Dnes je 21.8., kdy do Ceskoslovenska vstoupila vojska Varsavske smlouvy. Tenkrat jsem byla s rodici u Baltu v NDR na dovolene. Pocasi tam na severu bylo odjakziva studene, vetrne a casto destive. Na nejake letni koupani jste mohli zapomenout, jelikoz more bylo rozbourene. Udelali jsme si vylet na Rujanu, kde mi rodice sdelili, ze to uzemi patrilo kdysi Slovanum. O prekroceni hranic armadou VS jsme se dovedeli z radia. Sbalili jsme fidlatka a jeli domu. Po ceste nas chytli ‘nemecti bratri’ a vsechny Cechy dali do jakehosi tabora. Pak nas Helmuti jako velkou kolonu doprovazeli bez zastavky az k hranicim. Zrovna svitalo a krajinu zalila zar slunce. Vsude nezvykle ticho. Zmizely vsechny znacky s nazvy vesnic a mest. Vypadalo to, jako bychom se ocitli v bludisti. V dalce se tycila hora Rip a podle te jsme se orientovali a do Prahy bezpecne dojeli. Rodice me poslali nakoupit zakladni veci jako chleba, maslo, mleko. Byl to pro mne sok,kdyz jsem uvidela akorat prazdne regaly. Vse bylo domrte rozebrano. Tenkrat drzeli lide pri sobe a o chleba a mleko se s nami podelili. Ta atmosfera, kdy Cesi drzeli pohromade, byla nezapomenutelna.

Jaris
21. 8. 2023 09:08
Odpovědět  Jaris

Tenkrat v tom 68’roce malokdo tusil, ze slo o podvod. Byli jsme temer vsichni nastvani, ze nam byl upren socialismus s lidskou tvari a rozlet k stastnym zitrkum. Pokud by Rusove tehdy nezasahli, Ceskoslovensko by bylo rozkradeno o dvacet let drive.

Gales
21. 8. 2023 10:32
Odpovědět  Jaris
Pavel z Moravy
21. 8. 2023 10:40
Odpovědět  Jaris

Tak já nevím jak jinde, ale u nás v Havířově projeli a že by něco nebylo v obchodech jsem nezaregistroval. S ruskými vojáky tady žádný problém nebyl, oni byli v kasárnách a někdo zde říkal, že byli údajně stále ve válečném stavu. Tomu já moc nevěřím, řeči se vedou a řeka teče. Já se s nimi osobně setkal, když topili na malé uhelné kotelničce a to pro naše občany. Z mého nezaujatého pohledu to byli skromní kluci, kteří byli skutečně slušní a vděční za jakoukoliv pozornost. My tam dělali nějakou automatiku, takže to vím. Manželka, která pracovala ve školní jídelně mi říkala, že jim vždy přijeli složit pytle s brambory, když bylo potřeba a jak se vtipně zmínila, dostali za to pouze oběd. Polévku prohrábli vidličkou a když zjistili, že to není ta jejich pravá hustá, tak ji nejedli. A to je vše co o nich vím. A jelikož jsem již byl téměř dospělý když přijeli tak vím určitě více než mazánci, kteří se tehdy batolili mámě u sukně.

tupý hulvát
21. 8. 2023 11:35
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já myslím,že ten válečný stav je možný.Oni tady totiž nezůstali kvůli nám,ale poto,že USA svoloč rozmístila v NSR rakety,chtěli sem už před 68.ale my jsme nesouhlasili,Novotný to nechtěl.Pokus o likvidaci socializmu u nás poskytl příležitost,jak sem jednotky umístit a zabít dvě mouchy jednou ranou.

Albi
21. 8. 2023 21:48
Odpovědět  tupý hulvát

Nepředstavitelné, že tenkrát jsme ještě mohli nesouhlasit.

Ale taky jsem kdysi četla (myslím, že to někde říkal – napsal Ransdorf), že Novotný si do vnitřních věcí republiky nenechal zasahovat.
Na rozdíl od demokratického a svobodného dneka!

Jaris
21. 8. 2023 12:43
Odpovědět  Pavel z Moravy

Samozrejme, ze ty prazdne regaly byly za par dni opet doplneny potravinami.Presouvani tanku se konalo pravidelne v noci. Jinak ruske vojaky v Praze nebylo videt. Myslim, ze je drzeli v kasarnach v blizkosti Pohorelce. Vetsina jich byla v Milovicich take v uzavrenem prostoru. Kdyz Milovice Rusove opousteli, nezustali nic dluzni a skody zaplatili do halire, narozdil od nemcouru, kteri nadelali skod mnohem vic a dodnes jsou ceskemu statu dluzni i za omluvu, hnupove.Jeste si pamatuji vetu jednoho ruskeho dustojnika, ktery za hysterickeho jasotu Cechu a presvedceni, ze ochlasta Kocab vyhodil Ruskou armadu z CR, rekl pamatna slova “Abyste nas jednou jeste nevolali !”.

Albi
21. 8. 2023 15:11
Odpovědět  Jaris

Prorocká slova!

V našem městě tehdy na náměstí stavěli hotel a z dřevěného ohrazení kolem staveniště se staly informační “tabule”, které lidi využívali pro tzv. lidovou tvorbu.

Vzpomínám si na několik výtvorů.
Jeden z nich, poté, co vládu odvezli do Moskvy – zněl:
“Brežněve, jsme prý národ muzikantů. Vrať nám kapelníka a první housle!”

Tak si někdy říkám, jestli by v podobném případě podobnou “podporu” měla některá z našich pohadrákových vlád a hlavně ta současná ukrajinsko-česká fialová. 🙁

ModrýKlokan
21. 8. 2023 15:34
Odpovědět  Albi

@ Albi

Výborná poznámka. Tak doufejme, že si tu naši vrchost z božího dopuštění, odveze americká armáda. Hlavně, ať si je nechají nastálo, třeba v pekle, nebo na Maui.

Dějepisáři Fyjalovi, PePě Stosedmičce, Rakušákovi von Basedow i Elektrikáři Satanjurovi, by to ve sdíleném roztopeném čertovském kotli docela slušelo.

Mirek
21. 8. 2023 19:39
Odpovědět  Jaris

Nezasahovali Rusové, ale Sověti a hlavně Ukrajinci. Brežněv ukrajinec, vrchní velitel invazních vojsk ukrajinský generál atd. Jediný v sovětské dumě hlasoval proti invazi rus Andropov.

Mirek
21. 8. 2023 20:01
Odpovědět  Mirek

Doporučuji zdejší článek ,,Ukrajinci na Václavském václaváku,, https://www.pokec24.cz/blog/%ef%bf%bcukrajinci-na-vaclavskem-vaclavaku/

anonym
21. 8. 2023 21:03
Odpovědět  Jaris

Nebylo by rozkradeno o dvacet let driv. Byla tu tenkrat opravdova sance, ze se vytvori lepsi system, ktery mohl byt trvanlivejsi. Misto toho se dostali k moci zkostnatele typy a oportunisti, kteri pak privedli zem do pohromy plysaku a rozkradani. Narod, ktery zil 21 let v bubline, nemel obranu.

Albi
21. 8. 2023 21:55
Odpovědět  anonym

Právě ten plyšák mohl přijít dřív. A následovalo by to rozkradení, i když možná pomalejší.

Gales
21. 8. 2023 10:34

Prej se má snížit počet obyvatel na planetě. Možná je to návod jak se zbavit Jidášů.

ModrýKlokan
21. 8. 2023 15:12
Odpovědět  Gales

@ Gales :-D)))

Používání zbraní nepřítele se historicky osvědčilo. Neměla by nám vrchnost jít vlastně příkladem?

Off topic: jinak dřív jsem pojal podezření, že jsi provokatér. Co už. Teď myslím, že jsem se spletl. Každej má nějakej styl, který druhý nemusí hned pochopit. Tak se omlouvám.

Milan ze Zahrady Čech
21. 8. 2023 15:58
Odpovědět  ModrýKlokan

Já taktéž. Vám, za to napadení před časem, když jste tvrdě napadl Galese.
Což bylo dle mého dáno tím, že jste, co přišelec, neznal jeho “diskuzní historii” a navíc Gales občas sklouzne k ironii. Jenže kdo ho nezná, neví, že se jedná o ironii. Takže omluva za můj atak tehdy.

ModrýKlokan
21. 8. 2023 16:22

@ Milan

OK a díky za vysvětlení. Za mě taky v pohodě. Když se v reálu s chlapama chytnem, tak až odezní emoce, si to vyříkáme a srovnáme. Někdy to trvá pár dní, někdy týdnů. Budu rád když to i Gales přijme. Ovšem ať případně mluví za sebe, to není na mě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
21. 8. 2023 19:52
Odpovědět  ModrýKlokan

Já to beru všechno s nadhledem a kecám podle své huby a rozumu. Každej jsme jinač blbej. Holt takovej je život. a na nikoho se nezlobím.

Pavel z Moravy
21. 8. 2023 11:07

Petře, napsal jste to pěkně a možná je potřeba býti stále optimistou. Nic proti tomu, ale mám malou připomínku. Tehdy přece jen lidé žili v jiném prostředí, měli k sobě mnohem blíž. Co tahle dnešní rozežraná, duševně vyčpělá a zglobalizovaná generace? Kde jsou její hranice chápání reality?

ModrýKlokan
21. 8. 2023 17:39
Odpovědět  Peter 008

@ Peter008

No jo, ty to ale používáš pro vzdělávání, oni mají digitální hračky pro zábavu. To je rozdíl, nebe a dudy. Škoda se rozčilovat, buďme nad věcí, vono to nějak dopadne.

Standa
22. 8. 2023 08:02
Odpovědět  Peter 008

Dívejte se na JOJ Femily , slovenskou televizi. Tam jdou neustále staré čssr seriály od Majora Zemana, muže na radnici, ženu za pultem, železná kavalerie atd. po staré české filmy , které jsou dnes v Česku zakázané.

tupý hulvát
21. 8. 2023 12:09

Čte se to těžko,ale je to pravda.Jen nesdílím tu naznačenou naději.
Pořád se řeší,že opozice je rozdělená.Jinak to být nemůže protoze jednak ještě není hlad ani válka a hlavně neexistuje myšlenka,idea.To,že se útočí na ideologii,je cílené,bez ní k žádné změně nemůže dojít,SJEDNOCUJÍCÍ myšlenka je nutná.Třeba právě aby nebyl hlad,nebo nebyla válka.Ta síla ale vznikne až v reakci na skutečný stav,lidé jsou bohužel ve většině tupci nebo ignoranti.
Sjednocující idea,která se blížila dokonalosti byla myšlenka spravedlivého rozdělení výsledků a tu jsme za čtyřicet let dokázali svou závistivostí,touhou mít víc než druhý úspěšně zničit a učinit skoro nepoužitelnou.Vzhledem k tomu,že ty vlastnosti jsou přirozené člověku,nevidím žádnou cestu ven.I když bude tou ideou třeba odstranit hlad,zase se vrátíme na počátek,člověk nemůže překročit stín svých vlastností.
Děkuji vám za vaše články a překlady,takových schopností se mi nedostalo a přeji vše dobré.

Pavel z Moravy
21. 8. 2023 14:13
Odpovědět  tupý hulvát

Vystihl jste to velice dobře, takto to cítím i já. Bohužel, člověk nevyzraje, není mu to jako celku dáno. Samozřejmě, snažit se o změnu k lepšímu musí, ale je to pouhý lidský predátor a jak říkáte, nemůže překročit svůj stín. Toto bude stálý a nekonečný souboj těch, kteří již alespoň částečně vyzráli s těmi, kteří těmi výsostnými predátory stále zůstávají.

Albi
21. 8. 2023 15:28
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale o tom přece Peter píše. Národní obrození v počátcích záleželo na “hrstce” vzdělaných. Na těch je, aby začali, ale aby v tom neviděli “výtah k moci”, ale službu národu. A ostatní se postupně přidají. Samozřejmě to není proces na týden, nebo na měsíc.
Kdyby to tenkrát viděli podobně a vzdali to, protože ostatní lidí byla nechápou a – jak píšeš “nevyzrálí”, němčící a vzhlížející k cizácké aristokracii, nebylo by ani národního obrození, ani samostatné, ač nedokonalé republiky.
Ale co je dokonalé? Když se chce, chyba na kráse se najde vždycky a všude.

Tedy – je to na vzdělaných, aby pomohli lidem “vyzrát” – a že takových ubývá, to je právě ten účel všech “reforem” školství a snahy to vyšší vzdělání zpoplatnit, aby se zabránilo chudším a chudým talentovaným dětem získat něco víc, než umět číst, psát a počítat do deseti.

A někdo to vidí jako krok správným směrem (např. pan Noobody se v podobném duchu vyjádřil).

ModrýKlokan
21. 8. 2023 15:44
Odpovědět  Albi

@ Albi

No o Noobodym si myslím svoje, ale jestli fakt podporuje to o čem píšeš, tak to je přes čáru. Mentálně úplně mimo mantinely. Rači se o něm dál nebudu vyjadřovat, nebo začnou lítat jelita a jejich suroviny :-D)))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
21. 8. 2023 17:06
Odpovědět  ModrýKlokan

Pokud si vzpomínám, jednou jsem zmínila, že některý politik se vyjádřil, že 10 tisíc za semestr by bylo “přiměřené” a Noobody na to napsal něco ve smyslu, že to by shledával v pořádku..
Na to jsem mu odkázala zákon, zvaný “Výnos o kuchařčiných dětech”, ale bylo to už ke konci diskuze, tak nevím, jestli to četl.

“Výnos doporučoval ředitelům gymnázií při přijímání dětí brát v úvahu možnosti osob, které se o děti starají, zabezpečovat nutné podmínky pro výuku; takovým způsobem se “gymnázia osvobodí od přijímání dětí kočích, lokajů, kuchařů, pradlen, malých trhovců a tomu podobných lidí, jejichž děti, s výjimkou obzvlášť talentovaných, nemají co usilovat o střední nebo vyšší vzdělání.”

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-2-/

Milan ze Zahrady Čech
21. 8. 2023 19:54
Odpovědět  Albi

Pamatuji si tu vaši výměnu. Sichr to noboody četl, protože ego ho pudí vracet se zpátky, aby si to vyříkal.
Co se týká jeho duchovna, když ho nazývám náckem a fašistou, myslím to vážně. Když ho nazývám trollem, tak rovněž – v souladu s pojmem troll: https://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet)
Než jsem ho tak ale poprvé nazval, tak jsem si projel asi týden zpátky všechny jeho přís-erky, abych mu nekřivdil.
No a nekřivdím mu. Adoruje Hitlra a jeho třetí říši? Adoruje. Tvrdil v jedné manipulaci, že Hitler zaútočil na SSSR preventivně jako první, protože měl info, že se Stalin chystá rozpoutat se Západem válku a prosadit světový komunismus? Tvrdil a manipuloval.
No, zanedlouho budou mít noboodiové po žížalkách, když se.reš balí v eurosajuzu kufry. Nevěřím totiž, že trollí od nevidim do nevidim zadara, jen z ideových důvodů. Sice se mohu mýlit, ale nevěřím tomu. To, že zde má vynechávky, si vysvěsvětluji tím, že zrovna páchá bor.del na jiných alterwebech pod jiným nickem. Ostatně soudím, že ani zde se nevyskytuje jen pod jedním nickem. Ale dost bolo nonoodyho.

Pavel z Moravy
21. 8. 2023 16:50
Odpovědět  Albi

Však já píši, že to bude trvalý boj těch trochu vědoucích a zralých s těmi, kteří zatím nechápou. Jenže zde jde o jinou otázku? Jak dlouho případně vydrží ta uvědomělejší, lidštější a spolupracující společnost? Její délka trvání by musela být alespoň 200 roků, aby se zažrala do kůže lidí, protože těch 40 roků socíku pouze poškrábalo email. Neproniklo to do podvědomí lidí, neproniklo to dovnitř. Kdyby spravedlivý systém, který měří lidem pokud možno co nejvíce spravedlivě vzali za svůj, potom by změna byla úspěšná. Ale jak píše T.H , musela by se vytratit z lidí závist a další negativa, která změnu nedovolí. A to je v současnosti nad síly pár jedinců. Museli by jim ten systém vnutit násilím a to by přece bylo špatné, alespoň pro ty kteří chtějí vždy rabovat.

Skeletor
21. 8. 2023 14:14
Odpovědět  tupý hulvát

V tom co se v česku děje, nelze žádnou naději nalézt. Neb jak je psáno výše v letech tzv “okupace” žili snad v česku jiní lidé, asi ti praví čechoslováci, ne jako nyní zdegenerovaní lidé které nezajímá co bude zítra, ” dnes mám hambáč, trávu a HoolyÚdské hrdinské sra*ky v TV to mi stačí k životu, co bude zítra mne nezajímá”, bohužel by si měli uvědomit, že ten stav není věčný, rodiče jednou odejdou a to bude velmi zlé, neb hambáč, hotdog atd nerostou na louce. To minimum normálních lidí to nezachrání, notabene po takové vládě jako je pětidemolice v čele s náckem.

Albi
21. 8. 2023 15:33
Odpovědět  Skeletor

Pro to máme slovo defétismus. Takto nahlíženo, se nepodaří nikdy nic.

Zopakujte si Petrova slova:
“Víra hory přenáší a můžete si vzpomenout na všechny ty, kteří zdánlivě prohrávali, ale nikdy se ve skutečnosti nevzdali.”

Vy (my) se vzdáváme, ještě ani bitva nezačala.

ModrýKlokan
21. 8. 2023 15:49
Odpovědět  Albi

@ Albi

Rozumím a souhlasím s tím co píšeš. Ale neviděl bych to tak horký, i když nejsem Skeletorův mluvčí. Musíme upustit páru a od plic si zanadávat. Jinak samozřejmě bojujem dál. O tom je celej život *-)

Frank1
21. 8. 2023 15:56

Cesko je male a bezmocne bez silneho ochrance. Ten dnesni neni ochrance, je to nas nepritel. U neho jsme jenom hovno na jeho kramfleku. Jenom nas doji a vyuziva pro sve zajmy. K tomu zaridil pomoci Zida Rychetskeho vladnuti petidemolice a skrze ni naproste ovladnuti Ceska chazary. Ukrajina je dulezitejsi nez duchodci, poslali jsme valorizaci duchodu tam. Dal vite taky co se deje. Nenechme si jeste znicit farmare a budme sobestacni alespon v potravinach. Globaliste chteji vyvolat hladomor na planete.

PENNYS
21. 8. 2023 16:29

Kdo věří státu, má v hlavě piliny, vzkazuje Šichtařová. Rakušan nepochopil, kdo ho živí,A OBČAN RAKUŠANOVU PARTIČKU ŽIVÍ,VELICE VELICE VÝBORNĚ!!!