politika

Vstup Finska do NATO vrátí Finsko do válečného stavu s Ruskem

Odstoupení Finska od Pařížské smlouvy z roku 1947 znamená jeho návrat k 19. září 1944, do válečného stavu s Ruskem (nástupcem SSSR).

Alexandr Vladimirov

Dne 15. dubna 2022 oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova v odpovědi na otázku médií hovořila o národní bezpečnosti Švédska a Finska a důsledcích pro ně, pokud vstoupí do NATO: „Členství v NATO není schopné posílit jejich národní bezpečnost. Automaticky se ocitnou na frontové linii NATO. Členství v NATO navíc ve skutečnosti znamená zřeknutí se části suverenity v rozhodování v oblasti obrany a také v zahraniční politice”.

Maria Zacharova poznamenala, že v posledních letech byla ve vztahu ke Švédsku a Finsku vedena „cílená kampaň vnějších sil k jejich zapojení do severoatlantického bloku”. 

Kromě toho, jak uvedla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí, orgány Švédska a Finska „by také měly pochopit důsledky takového kroku pro naše bilaterální vztahy a evropskou bezpečnostní architekturu obecně, která je nyní ve stavu krize.”

Pojďme se bavit o konkrétních datech. Finský parlament může rozhodnout o žádosti o členství v alianci do konce května 2022. Švédská vláda plánuje předložit nabídku na summitu bloku v červnu 2022 v Madridu. Finsko a Švédsko se tak mohou stát členy NATO již v létě 2022.

Důsledky členství těchto zemí v alianci jsou pro Rusko krajně negativní. 

Hranice NATO bude jen 150 kilometrů od našeho severního hlavního města, Petrohradu. Délka hranice Rusko-NATO se více než zdvojnásobí.

Rusko se samozřejmě obává především Finska. Máme s ním společnou hranici dlouhou 1 324 kilometrů, z toho 1 270 kilometrů připadá na zemskou hranici s řekami a jezery.

Nové členy NATO zastoupené Švédskem a Finskem bude Rusko považovat za vojenské cíle, včetně cílů pro ruské jaderné zbraně. Je zřejmé, že počet živé síly a vojenské techniky nepřítele v blízkosti ruských hranic poroste. Naše země tedy bude muset reagovat nasazením konvenčních ozbrojených sil a také nasazením nestrategického jaderného odstrašení.

Prostředky nestrategického jaderného odstrašení jsou taktické (nestrategické) jaderné zbraně (TJZ).  Právě TJZ hrají pro Rusko roli hlavního faktoru regionálního odstrašení. V konvenčních ozbrojených silách má blok NATO jasnou převahu nad ozbrojenými silami Ruské federace.

Pokud mluvíme o prostředcích doručování taktických jaderných zbraní, pak bychom měli především vyzdvihnout operačně-taktický raketový komplex “Iskander”. Jeho dosah ničení je 500 kilometrů. 

Z ruského území se snadno dostane jak do Helsinek, hlavního města Finska, tak do Stockholmu, hlavního města Švédska.

Nyní je OTRK “Iskander” aktivně používán v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině a potvrdil své jedinečné taktické a technické vlastnosti. V modifikaci “Iskander-M” nese odpalovací zařízení komplexu dvě kvazibalistické rakety 9M723. V modifikaci “Iskander-K” – dvě řízené střely 9M728 / P-500.

Z otevřených zdrojů je známo, že raketa 9M723 může být jak v konvenční, tak ve speciální verzi, tzn. s jadernou hlavicí s výtěžností 50 kilotun TNT. Nutno podotknout, že 6. srpna 1945 byla na Hirošimu svržena americká atomová bomba „Little Boy“ o kapacitě 20 kilotun.

Na rozšíření Severoatlantické aliance z 30 na 32 členů může Rusko reagovat nejen posílením svého vojenského uskupení v tomto směru.

Toto rozložení ovlivňuje i cíle speciální vojenské operace na Ukrajině. Logika konfrontace s NATO diktuje nutnost nastolit kontrolu nad celým ukrajinským územím. Přidejme sem i prohloubení spolupráce v obranné sféře s Běloruskem. Rusko tak může časem znovu získat kontrolu nad téměř celou západní hranicí SSSR.

Kromě toho, po tažení Ozbrojených sil Ruské federace přes Oděskou oblast k hranicím Podněsterska může Moskva uznat nezávislost Podněsterské moldavské republiky. 

Otevřená zůstává i otázka Moldavské republiky. 

Prezidentka této země Maia Sandu požádala 3. března 2022 o členství v Evropské unii. Členství Moldavska v EU neodpovídá geopolitickým zájmům Ruska, protože pak bude Moldavsko zafixováno v zóně západního vlivu a po nějaké době se stane členem NATO.

Ruská federace tak má čím reagovat na vstup Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. 

Navíc – nesmí se zapomínat na to jaké požadavky naše země stanovila pro USA a NATO v polovině prosince 2021 v bezpečnostních zárukách – vojenská infrastruktura aliance by se měla vrátit k hranicím roku 1997. Po úspěšném dokončení speciální vojenské operace na Ukrajině bude tato otázka znovu nastolena, ale již z nových geopolitických pozic Ruska.

Pokud jde o Finsko, jeho záměr vstoupit do NATO je z právního hlediska neplatný a Helsinky nemají na tuto akci žádná práva. 

Pařížská mírová smlouva s Finskem z 10. února 1947 je stále v platnosti. 

Připomenu, že ve 2. světové válce bylo Finsko nejbližším spojencem nacistického Německa, bojovalo proti SSSR, finské ozbrojené síly se účastnily blokády Leningradu a spolu s finskými civilními okupačními úřady páchaly válečné zločiny na sovětském území.

Pařížská mírová smlouva z roku 1947 uvalila na Finsko řadu omezení. 

Dohoda stanovila omezení velikosti a složení ozbrojených sil Finska, jakož i zákaz mít jaderné zbraně, ponorky, bombardovací letadla a některé další typy zbraní.

Uvedu úryvek z článku 13 smlouvy:

“Obsah a údržba pozemní, námořní a letecké výzbroje a opevnění bude přísně omezena tak, aby odpovídal úkolům vnitřního charakteru a místní obraně hranic.” 

To znamená, že Finsko nejenže nemá právo vstoupit do NATO, ale ani právo interagovat s NATO mimo své hranice.

Článek 22 Pařížské mírové smlouvy z roku 1947 uvádí, že ji lze změnit pouze dohodou mezi Radou bezpečnosti OSN a Finskem. A Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN k tomu nikdy nedá souhlas.  Věřím, že stejný postoj zaujme i Čína.

Rád bych vás upozornil na skutečnost, že pokusy Helsinek jednostranně změnit Pařížskou mírovou smlouvu z roku 1947 nebo ji zrušit jsou nejen právně neplatné, ale také uvrhnou tuto zemi do právního stavu, který předcházel uzavření této mírové smlouvy.

Právní stav předcházející uzavření Pařížské mírové smlouvy z roku 1947 znamená návrat Finska k 19. září 1944, datu uzavření Dohody o příměří mezi SSSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na jedné straně a Finska na straně druhé (Moskevské příměří podepsalo Finsko na jedné straně a SSSR a Velká Británie jednající jménem zemí ve válce s Finskem na straně druhé).

Právně to také znamená návrat Finska do válečného stavu s Ruskem (nástupcem SSSR) – a také s Británií. Protože pro ukončení válečného stavu byla uzavřena Pařížská mírová smlouva s Finskem z 10. února 1947.

Zdá se rozumné přinést tento právní stav prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nejen do Finska, ale i do všech zemí NATO. Ne každý radostně přivítá nového člena, který je ve válce s Ruskem – státem s nejmocnějším jaderným arzenálem planety. 

Velkou „radost“ z této situace bude mít i finská veřejnost, která by měla být rovněž informována prostřednictvím kanálů nezávislých na finském státě.

Finsko tak vstupem do NATO udělá fatální chybu. Rusko by se s tím nemělo smířit.

Odchod Finska z právního rámce Pařížské mírové smlouvy z roku 1947 bude porušením mezinárodního práva a zcela oprávněně nastolí otázku nuceného navrácení Finska do právní oblasti.

Pro Pokec přeložila Janinna

Alexandr Vladimirov Institut RUSSTRAT
https://bit.ly/3McHArO

sdíletj na

24 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ladislav
13. 5. 2022 05:37

Čemu se divit? To není z jejich palic!

Pavel K
13. 5. 2022 07:55

Je až neskutečné, co jsme to za tupce, že těm parchantům žereme tu lásku a pravdu. Vrahům, lhářům a podrazákům.

Helena2
13. 5. 2022 08:07

Anglosasové potřebují válku za KAŽDOU cenu.Nezáleží jim na životech Finů, Ukrajinců či Čechů.Potřebují se dostat rabovat do Ruska.K tomu použijí všechno a všechny.Nenechme se naší jimi dosazenou vládou zničit. Tahle energetická krize je vyvolaná uměle-za účelem rozvratu a krachů. Mediální sračky o Ukrajině jen vyplňují vysílací čas, aby se nemluvilo o této umělé en.krizi a o vině zločinecké vlády, která má největší kámoše u Posseltova Sudet.landsmačaftu a v CIA a aby to všech potichu probíhalo dál. V našem okolí už 3 stavebníci prodávají rozest.domy, už to prostě neuplatí, hospodáři, co mají políčko/ledek loni 4 tisíce, dnes 16tisíc/+ nafta za 50-končí.A to oni chtějí, právě tohle je cílem této “vlády”-CIA+justice+policie to přikryjí za to, že tu “vláda” umožní americké řádění. Exekutoři si mohutně mastí kapsy. Proto: zapojte se do voleb, všímejte si co se v okolí děje, říkejte své názory nahlas: u nás se zabránilo jedné sviňárně, tím, že 1 chlápek při jednání vstal a řekl: Tak, Franto, takhle ne! Přemýšlejte!

Pavel
13. 5. 2022 09:16
Odpovědět  Helena2

Teď by bylo zapotřebí nalézt recept jak probudit z nevědomosti a otupělosti lid. Chce to odvážné a silné vůdce, kteří se nezaleknou a budou na náměstích hlásat návrat ke svobodné společnosti. Tato vládnoucí mašinérie v rámci naší kolonizované země bude jinak stále pracovat proti nám. Mládež si zaháčkovali, zbytečné opakovat, 30 roků masírky a vymývání mozků udělalo své. Zde by měli zaúřadovat dospělí, v dávných civilizacích nikdy nerozhodovala děcka. Mám obavy, že je již pozdě, ale nikdy neříkej nikdy. Najde se nový Hus a Žižka? Pokud ne, tak skutečně končíme. Kladu si otázku, že by ten národ byl opravdu tak líný, zotročený, toužící žít pod uchvatitelskou botou?

Pavel
13. 5. 2022 09:21
Odpovědět  Pavel

Kladu si otázku, opravdu si stále necháme srát na hlavu, opravdu se stále necháme ponižovat? Zkusme se zamyslet nad hloubkou těchto slov, která jsem zde již publikoval. Mojí vlastí je důstojnost, vládou chlapství a moje země se jmenuje svoboda.

Helena2
13. 5. 2022 09:27
Odpovědět  Pavel

Nemusíme mít kdovíjaké cíle, stačí málo – kontrolovat, co dělají vaši zastupitelé v obcích, znáte je, aktivně se zapojte do voleb-jakkoliv, nebojte se mluvit na veřejnosti-nemůžete říci blbost-podívejte co ti lotři plkají za stupidity celému národu do kamer. Bez malých věcí nemůžou vzniknout ty velké. Pokud máte čas, kandidujte ve svých obcích. Ve velkých městech volme SPD – ti jediní se ještě za nás berou.

Ladislav
13. 5. 2022 17:08
Odpovědět  Helena2

Naprostý souhlas 1* naši fašisti se naparuji! Zbuntovat lidi do ulic, třeba i generální stávku! Tyhle fašistické bestie nesmí vládnout! Ať žije Rusko!

Pozor
13. 5. 2022 08:28

Rusko jednoducho nemôže dovoliť vstup Fínska do NATO, stačí pozrieť na mapu, rakety SŠA by boli len pár km od Petrohradu a do Moskvy by to bolo bližšie ako z Ukrajiny.
Skutočne Fínsko riskuje že sa dostane podaním žiadosti do NATO do vojnového stavu s Ruskom, ale komu ne je rady tomu nie je pomoci.
Reči o tom, že Rusko sa po vstupe Fínska a Švédska zariadi tým, že presunie rakety bližšie k týmto krajinám je blud. Čo by to asi Rusku pomohlo? Rusko bude mať hlavne rakety SŠA blízko svojich strategickým miest. Toto má len jedno riešenie ak Fínsko požiada o vstup do NATO, a to návrat k stavu z r. 1944.

Helena2
13. 5. 2022 08:39
Odpovědět  Pozor

Z toho je jasně vidět, že s Ukrajinou to USAfašiNaTO nevyšlo/ukrajinci co sem přišli říkají, že utíkají opravdu proto, že je ukrajinské bandy vedené Zelenským mordují-chtějí se domů vrátit, až tam zelenský nebude/, záleží jak se k tomu Finové postaví, oni jsou to takoví podivíni. Ale snad jim na těch jejich domečcích rozesetých v krajině jezer ještě záleží a pošlou USAfašiNATO do pérdele.

orinoko
13. 5. 2022 10:53
Odpovědět  Helena2

To odpovídá. Navíc fikingové mají posloužit jako zázemí pro budoucí střety na severní obchodní cestě a pro zábor potenciálních nalezišť nafty a plynu tamtéž. Na tomto severu jsou podivní lidé. Možná přímo pitomci a hovada. Už teď to mají spočítané. Sloužit jako kanonenfutr, až ten na Haliči dojde. A Stoltenbrekeke tentokrát drží hubu.

TTT
13. 5. 2022 08:37

Finští pohrobci nacistů se opájejí možností, že jednou – v nastávajícím konfliktu s Ruskou federací – vybojují zpět Karélii a možná i více. Nedělají dobře.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pedro
13. 5. 2022 11:48
Odpovědět  TTT

Všechno zlo světa je práce anglosasů. Finsko ve válce s Ruskem, to je taky práce anglosasů. Tohle nemůže dopadnout dobře. Snad je někdo jednou zastaví i jejich fašismus a nenávist ke Slovanům.

iii
13. 5. 2022 15:21
Odpovědět  Pedro

Pletete si tu všichni “anglosasy” a židochazary, sborově, komické

Pavel K
13. 5. 2022 16:58
Odpovědět  iii

To je sice pravda, ale vono i těch je až do pprddelee. Já myslím že to ostatní diskutující moc dobře ví. Jen jsou a musí být opatrní.

zdena
13. 5. 2022 08:50

Nesmírně zajímavé… děkuji Janinno 🙂

zdena
13. 5. 2022 08:55

Ta fotka je zdrcujícně naturalistická…. jak se s nima může někdo ještě paktovat a nutit k tomu i nás ???

janle57
13. 5. 2022 10:43

Tak by mě zajímalo,čím to agresivní Rusko ublížilo Švédsku a hlavně Finsku v minulých
30 letech mimo toho,že jim tam cpalo neuvěřitelně laciný plyn a ropu,Finové jsou patrně
stále ukřivděni prohranou válkou s Ruskem,takže by jim,po boku NATO,rádi vrátili porážku
i s úroky,patrně si vůbec neuvědomují,co by s jejich zemí udělalo pár Kindžalů a Zirkonů,
3/4 země je neobydlené a vše se koncentruje v pár městech na jihu.Asi se tam všichni
zbláznili.

Milan
13. 5. 2022 10:49

Opět se ukazuje, jak se to “agresivní” Rusko přibližuje k hranicím NATO.

Milan
13. 5. 2022 11:12
Odpovědět  Milan

Za tuto větu jdem dostal na Parlamentních listech týdení ban. Aspoň je jasné, kde se ten plátek posouvá.

Milan ze Zahrady Čech
13. 5. 2022 12:06

Čím dál, tím hůř…

Pozor
14. 5. 2022 09:21

Dobre už bolo, skutočne bude len horšie. A čo je najhoršie, že asi niet úniku pred WW III, západ resp. SŠA robia všetko aby WWW III bola.

Gales
13. 5. 2022 19:14

Supi slintají nad ruským bohatstvím. Obyčejným lidem je jedno jestli kupují něco z ruska nebo z tramtárie.Hlavně že to je.Ale kapitalistická svoloč chce ukrást všechno a rozhodovat o všech. Ať chcípnou.

Gales
14. 5. 2022 10:05

Holt finové budou muset jezdit na sobolech.Nic dobrého je nečeká.

ZiklonB
15. 5. 2022 11:06

Pod led se vejde mnoho rusáků. Tak jako tomu bylo za finské války. Opět by Rus bez západu byl dobit. Rus, rád zapomíná na dějiny a pouští do světa pohádky ale realita je jiná.