politika

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace k zvláštnímu zasedání Mnichovské konference o bezpečnostní politice

19. února proběhlo tzv. speciální online zasedání Mnichovské konference o bezpečnostní politice. 

S přihlédnutím k uvedené agendě, mezi jejíž body patří taková bez nadsázky globální témata jako „aktuální problémy světového rozvoje“, „problémy změny klimatu“ a „boj proti pandemii koronaviru“, složení účastníků této akce způsobuje přinejmenším zmatek. 

Ve skutečnosti se plánuje, že problémy, kterým čelí celé lidstvo, budou probírány ve velmi „zúženém“ formátu. Organizátoři vyzvali k diskusi vedení USA a EU, stejně jako generálního tajemníka OSN a generálního ředitele WHO. O zapojení dalších zemí, včetně Ruska a Číny, se nemluvilo. Naopak, v debatě na ně pohlíželi jako na hrozby a protivníky, s kterými je potřeba bojovat.

Opět musíme konstatovat přání západních partnerů, které v posledních letech zesílilo, řešit problémy v úzkém kruhu, prosazovat pro ně vhodná řešení, která budou následně uvalena na zbytek mezinárodního společenství pod prizmatem „světového řádu, založeného na pravidlech“.

Nesdílíme tento přístup a požadujeme širokou mezinárodní spolupráci na sjednocující agendě – v rámci univerzálních demokratických institucí systému OSN.

https://bit.ly/3aBQ0Zj

sdíletj na