K šedým myším: co je špatného na evropských politicích…

K šedým myším: co je špatného na evropských politicích…

Přemýšlejme o velkých věcech. Zejména o našem očekávání (sám jsem hříšník), že Evropa „dostane rozum“, přehodnotí páchanou ekonomickou a sociální sebevraždu a pokusí se s námi navázat alespoň nějaký konstruktivní dialog.

Nebo tamní, velmi zvláštní a nepochopitelné politiky smete vlna lidového hněvu.

Rozum nedostane a vlna hněvu je nesmete, ačkoli začínají tektonické posuny, radikalizace a fašizace ultraliberální Evropy je nevyhnutelná. Bez jakýchkoliv nesmyslů typu „hodnoty demokracie“. 

Bude to velmi těžké, rychlé a velmi bolestivé. Jako v každé společnosti, která rychle intelektuálně degradovala. Abychom zdobně nefilozofovali, podívejme se na drsná fakta.

Škola.

Německo bylo vždy zaslouženě hrdé na jedno z nejlepších vzdělání.

Prvenství držela německá akademická škola, absolventi středních a vysokých škol byli univerzální, stejně dobře zběhlí v exaktních i humanitních oborech.

Přišlo 21. století a ozvaly se panické hlasy postarších profesorů, zděšených kvalitou uchazečů, kteří nastupovali do škol.

Po zdlouhavé debatě v Bundestagu se Frau Merkelová zdráhavě rozhodla a přiměla příslušné resorty, aby situaci s kvalitou vzdělávání každoročně sledovaly, školáky hodnotily a testovaly.

Hodnocení probíhá pravidelně od roku 2011.

Podle dat ze všech zemí Německa, 21 % všech studentů 4. třídy „neumí“ matematiku, rekordmanem je země „Svobodné hanzovní město Brémy“, tam je to skutečná katastrofa – 36 % aritmetických laiků a v Berlíně 34,5 %. 

I když v roce 2011 to bylo zhruba sedm procent, místy se to blížilo k desítce, ale to byla spíše výjimka než pravidlo.

Stejně smutný výsledek vidíme při testování ve školních předmětech „pravopis“, „čtení“ a speciálním německém předmětu «zuhören» – poslech neboli poslech s porozuměním textu, správné porozumění slyšeného.

Obecná degradace vzdělávacího systému přišla do Evropy z Ameriky, fenomén se nazývá „intelektuální neplodnost“ (termín profesora psychologie Jordana Petersona).

…Když stát v zájmu politického kurzu tolerance a zrovnoprávnění zavádí a dělá povinné speciální programy pro … “zvláštní děti” v obecném systému klasického vzdělávání. A migranti, jejichž rodiče nejsou schopni poskytnout základy domácího vzdělávání.

Pravidlo „inkluzivity“ se stalo všudypřítomným, ve třídách je až třetina dětí, které se dříve do normálních vzdělávacích institucí v podstatě nemohly dostat.

Vzhledem k tomu, že rychlost pohybu vojenské jednotky je dána rychlostí posledního konvoje, lze závěry vyvodit jednoduše. Základní masa školáků nedostává nové vědomosti, ale je nucena stagnovat na úrovni nejneprůchodnějších spolužáků.

Stejná nákaza zasáhla i univerzitní školství, které bylo kdysi dokonce elitářské.

Všemu vládne „inkluze“, podle speciálních programů jsou univerzity napumpované studenty nikoli podle úrovní znalostí, ale podle kvót barvy pleti, lidmi z diaspor/komunit nebo LGBT.

Nedej bože, aby na katedře astrofyziky bylo příliš málo černošských dívek, nebo…napůl lesby nebo aktivistky za globální oteplování.

Vše je podřízeno jednomu cíli – vzdělávací proces by se neměl zaměřovat na to, aby generoval co nejlepší studenty, ale přednost dostávají neprůchodní, zato nebývale aktivní a hluční.

Prázdnota.

Dříve politické myšlení Evropy stálo na bedrech velkých postav 19. a 20. století, jména Churchill, De Gaulle, Brandt, Thatcherová, Mitterand, Kohl, Chirac a tak dále měla zvuk, dokonce i malá Belgie a Nizozemsko produkovaly vytrvalé a důsledné lídry, kteří v diplomacii předváděli zázraky rovnováhy.

Dnes se nám před očima rýsuje šedá řada podivných lidí, jejichž jména jsou za den zapomenuta.

Nelze samozřejmě nezmínit degradaci politických elit „hegemona“.

Amerika si po Jaltě v roce 1943 uvědomila, že proti impériu soudruha Stalina bude třeba bojovat ze všech sil, socialistický způsob života a komunistické ideje tehdy jednoznačně vítězily.

Jestliže nadšení vydrželo po celou studenou válku a kvalita politiků-bojovníků byla vysoká, pak se na začátku tisíciletí v dobře promazaném stroji něco porouchalo. A to kriticky.

Přišla móda vybledlých, malicherných osobností.

Bez odborných a životních zkušeností, málo vzdělaných a náchylných k narcismu.

Se zvykem střídat politické strany a hnutí, kteří se ani nečervenají studem nad neustálým generováním skandálů.

Dokážete si představit v dobách „železné Maggie“ pitky a bujaré večírky v rezidenci na Downing Street?

Finanční aféry německého kancléře za dob Willyho Brandta?

Nebo sexuální dobrodružství francouzského prezidenta za dob De Gaulla?

Dříve takové „žerty“ končily stranickým hanobením, rezignacemi a dokonce i trestním vyšetřováním. Nyní si to volič vychutnává, nevěnuje pozornost „žertíkům“ svých představitelů a považuje politiku za nějakou šou, druh pořadu nebo seriál. S nezdravým dospívajícím infantilismem odkazuje na volební postup, nebo instinktivně protestuje, prostě k volbám nechodí, na což je neskutečně hrdý a svůj blahobyt dává na milost menšině.

Putin má pravdu, když jednou mimochodem řekl: „po smrti Mahátmy Gándhího už není s kým mluvit…“.

Ne nadarmo vždy neochvějný a klidný Sergej Lavrov vpálil britskému ministru zahraničí Davidu Milibandovi: „Kdo jsi, že mi přednášíš? a poté použil silnější výrazy, které se staly ikonickými.

Až na to, že to není k smíchu, ale k pláči. 

To není problém osobní prázdnoty západních politiků, ale už lékařská diagnóza.

Co říci na to, že Frau Merkelová, bývalá členka Komsomolu a profesionální zrádkyně svých dobrodinců, je považována za velkou političku Evropy???

Ale při pohledu na okolí, ve kterém se pohybovala (Hollande, Sarkozy, Theresa Mayová a Tony Blair), člověk mimoděk přiznává, že je skutečně pochodní rozumu a titánem myšlení.

A na pozadí dnešního Scholze a Baerbockové – je to Benjamin Disraeli, soudruh Stalin a Roosevelt s Churchillem v jednom flakonu, jen v sukni!

Pokud v Dillí indický ministr zahraničí napíše politický článek a označí Macrona za “erudovanou mysl vzácnou pro evropskou a severoamerickou politiku”, mnozí se zatnutými zuby jdou a vyčistí police své osobní knihovny, napěchované svazky memoárů bývalých velikánů politiky.

K čemu jsou dnes, kdo je potřebuje, kdo je pochopí?

Kolik let života učenci strávili studiem takové literatury. Mrtvé znalosti, nyní nepoužitelné.

Jaké memoáry napíší dnešní bývalí gynekologové, skokani na trampolíně, ekologičtí a LGBT aktivisté, marketéři, zaměstnanci investičních fondů, poskoci mezinárodních bankovních sítí a nadnárodních korporací? Ti, kteří zabíjejí národní ekonomiky v zájmu Davoského klubu, několika starců, kteří si stanovili za cíl snížit populaci Země nejméně třikrát, zbytek proměnit v samohybnou, ale plně kontrolovanou “zeleninu” …

Technologie.

Dobře, pryč s emocemi. 

Jak fungují evropské mechanismy, k čemu vedl vývoj politického a veřejného řízení. Je třeba si připomenout: historie Evropy je cechovní mentalita a tradice, dnes nazývané „korporativismus“.

Je obrovskou vzácností, když děti politiků minulosti nejdou ve šlépějích svých otců.

Belgičan Charles-Michel, Estonec Callas, Němka von der Leyenová, Kanaďan Trudeau… seznam je nekonečný.

Čím nižší mocenská úroveň, tím bude pravidelnost jen sílit, až se dostane k dědičným purkmistrům z dob Napoleona a Habsburků.

Když si vezmeme životopisy evropských politiků nebo byrokratů EU, tak určitě každý druhý je syn, dcera, blízký příbuzný nějakého poslance, ministra nebo ministerského potěru, vedoucího odboru, okresního/provinčního soudce, starosty, komisaře a čert ví koho.

Tam nenajdeme žádný nepotismus (systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní) z řad inženýrů, dříčů nejvyšší kvalifikace nebo vědeckého akademického myšlení.

Buď zbídačená (nebo ne) aristokracie, nebo „tvůrčí inteligence“, ale častěji kramáři a spekulanti, kteří vydělali kapitál na šťavnatém americkém „Marshallově plánu“.

V tomto prostředí platí železné pravidlo – blahobyt rodiny musí být všemožně zachován politickou stabilitou. A chlapce/dívky se od raného věku neptají, co v životě chtějí.

Cesta je přímá: aktivista školní organizace na zvláštním stipendiu, lídr jakéhokoliv univerzitního nesmyslu, třeba na ochranu velryb od vší, hned po diplomce – nejmladší zastupitel v rodné obci z jakékoliv strany “Za všechno dobré, proti všemu zlému”.

Nebo v regionálním pseudopolitickém projektu otce/matky, který vstupuje do spojenectví s vládnoucími stranami během voleb. Mnozí zde končí svou kariéru a provozují otcův byznys, hrdí na svou osmou generaci jako pokladník městské rady.

Ti ambicióznější navazují přátelství a potřebné známosti, nejprve se přes rodiče snaží uchytit ve všech možných institucích, a pak se chytají grantových výměnných programů ve stovkách transatlantických projektů „mladých lídrů“. Jedou do USA, prolistují desítky vzdělávacích programů s podrobným studiem pravidel současných „hodnot demokracie“.

Hodně času se tam věnuje politickému PR, sociálnímu marketingu a poradenství. Rekruti se učí pracovat s médii, „správně rozumět signálům“, jsou cvičeni v manipulativních technologiích.

Pokud kadet budoucí evropské elity přijme pravidla hry, je z něj udělán „scout“.

Řečeno reportérským žargonem, expert na všechny otázky, který je připraven kdykoli během dne poskytnout komentář nebo rozhovor.

V Rusku se takovým postavám říká „pionýři“ (protože „vždy připraveni!“).

Jakmile budete v redakčním seznamu transatlantických mediálních korporací, můžete začít dělat kariéru. Vrátit se domů, otevřít si charitativní fondík, najít si práci v poradenské společnosti nebo PR agentuře, pravidelně se objevovat na televizních obrazovkách, stránkách novin.

Pokud se budete chovat korektně a disciplinovaně, přesně v souladu s „režisérskou a vedoucí“ linií otcovy strany nebo s ní spřízněného koaličního hnutí, získáte povýšení a pozici „politického administrátora“ v konkrétních regionálních nebo federálních strukturách.

Každý obecní department špinavého městečka je propleten desítkami veřejných a koordinačních rad, přeplněných transatlantickými „skauty“.

A z nich začínají seriózní kariéru. Ve volbách se dostanou na stranické listiny, stanou se asistenty a ministerskými konzultanty, pak třeba i ministry a pětkrát nebo šestkrát během tří let přeskakují z křesla do křesla.

A pak s nadějí hledí na Evropskou komisi s jejími bezednými rozpočty a stovkami nepochopitelných parazitických a byrokratických struktur.

Dostat se tam je sen, pro kariéru je hlavní být specialistou na všechny problémy, připravený zabrat jakékoliv křeslo, umět chytře (nebo hloupě) mluvit o gayích, lidech jiné barvy kůže, migrantech, zelené energii, Covidu, ekonomice, nebo o zákeřném Rusku.

To znamená, že Američané z politického systému Evropy pilně a starostlivě vymývali „speciální kompetence“, kdy se lékaři stávali ministry zdravotnictví a profesoři – školství, generálové – ministry obrany,…A politici mysleli jen na národní zájmy své vlastní země. Starý evropský systém byl zničen a na všech úrovních sedí stejně neschopní primáti „širokých administrativních a politických pravomocí“.

Některé země se brání, ale brzy ztrácejí svou administrativní subjektivitu, když Evropská komise požaduje genderovou, sexuální nebo etnickou „inkluzi“ ve vládách.

Vydírání dotacemi, pokud nechceš pochodující ultraliberály a sodomity. 

Za více než třicet let tak vznikla neproniknutelná nádoba jediného politického řízení, kde je vyloučeno objevení „náhodných lidí“. Zejména lidí s názory, které se liší od americké agendy. Outsideři jsou vyhlazováni „kulturou zrušení“ prostřednictvím médií.

Opustit plynové, uhelné a jaderné elektrárny… ano, o tom není pochyb, bez diskuse! Pokud obyvatelstvo mrzne, hladoví nebo přijde o práci, pak to tak mělo být, bylo to nutné.

A ty nechápavé spláchnou policejními vodními děly a přivedou k rozumu obušky. 

Pokud se ale najednou protest stane nekontrolovatelným, jednoho „skauta“ vystřídají druhým a poníci poběží v novém kruhu.

Dokud se neprolomí samotný systém výběru kádrů, nic se nezmění. 

A za tucet let… lze čekat kolektivní Gretu Thunbergovou na všech ministerských postech. Není divu, že článek začínal o problémech školního vzdělávání.

Závěry.

To, co se dnes děje v západním světě budou intelektuálové z Východu zkoumat ještě mnoho let.  Situace je ostatně opravdu velice zvláštní: ve finančním sektoru jsou obrovské kapitály, nashromáždil se obrovský vědecký potenciál, média fungují v režimu digitalizace a sociálních sítí a okamžitě přitahují pozornost miliard lidí.

Ale chytrých lidí je stále méně, pověstné intelektuální elity zmizely nebo jejich varovný hlas není slyšet.

Začíná to být děsivé…

Stamiliony se nedokážou prokousat pěti stránkami úhledně tištěného textu, nejsou schopny v duchu počítat, ze čtenářů se stali rolovači obrázků a diváci videí a mladí lidé se vůbec nesoustředí na úkoly, jsou podráždění a ztrácející zájem o nezávislý myšlenkový proces, raději zaškrtávají navrhované možnosti odpovědí.

Obvyklé stranické systémy se zhroutily.

Kdyby Ferdinandu Lassalleovi v roce 1863 řekli, že v roce 2022 bude lídrem sociálních demokratů jistý Olaf Scholz a Willy Brandt se to dozvěděl v 70. letech minulého století, tyto politické těžké váhy … by shořely hanbou nebo se zastřelily.

Když by viděli jaké zákony národní vůdce přijímá, aby se zalíbil washingtonskému regionálnímu výboru, jak se chová, co přesně říká na stranických sjezdech.

Jaký je důvod? 

Absence vnitrostranických sporů a generování nových idejí, kdy bylo zvykem scházet se v hospodách a kavárnách, zuřivě se zapojovat do debat se svazky filozofů v rukou a kritizovat své lídry na všech úrovních.

Nyní je tu solidní bažina amerických „skautů“, kteří ani neznají programy svých stran a jejich historii.  Jedná se o nejjednodušší administrativní mechanismy pro vyplnění cizích rozhodnutí.

Šedí a vybledlí byrokraté, „lidé-funkce“ bez jakékoli odpovědnosti.

Zdá se, že 24. února jsme couvli od propasti, pod botami jsme cítili zející prázdnotu. Slepě jdoucí k Západu, s bestiální tvrdohlavostí se do něj chtěli začlenit… a zjistili, že integrovat se bude možné jen do jejich žaludku.

Jenže za třicet let jsme do sebe natahali dost jedu, vychovali v politické sféře ty samé „pionýry-skauty“, vypravěče, tvůrce mýtů a odborníky na všechny problémy.

Opravdu chci věřit, že Garant (s hrůzou hledící na západní frašku) pochopil: je čas zaobírat se kádry – se všemi těmi sportovci, zpěváky, recitátory ve vládnoucí straně, zloději a gaunery v tocích rozpočtu, zloději z národních korporací i s jednotlivci „sociálně odpovědného podnikání“.

Dokud existuje setrvačnost sovětského školství, nejsou dějiny Ruska zcela zkreslené, je šance na přežití. Dolů ke Gretě Thunbergové rozhodně nesklouzneme.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://bit.ly/3F8o0ul

sdíletj na

4.9 7 hlasy
Ohodnotit příspěvek
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jaris
21. 12. 2022 05:02

My jsme vymesleli komunismus.
My jsme za radikalnim feminizmem a uznanim homosexualnich snatku.
My jsme za neoblibenou multikulti. My jsme hlavnim nepritelem krestanstvi.
My prosazujeme jednu svetovou vladu.
My jsme za onou znamou vetou – rozdel a panuj.
My jsme za obchodem s otroky, drogami a organy.
My jsme cenzurou svobodne reci a pravdy.
My mame dve obcanstvi, avsak bez loajalnosti k vasi zemi.
My jsme Federal Reserve, Wall St., centralni banky a korporatni finance.
My jsme lichvari a svetova mena.

Jaris
21. 12. 2022 05:12
Odpovědět  Jaris

My jsme AIPAC, Economic Forum, IMF a dalsi nam prospesne organizace.
My jsme dnesni kultura, Hollywood, media, pornografie.
My jsme korupcni soudnictvi.
My vasi zemi defraudujeme bez vycitek svedomi a jakychkoliv nasledku.
My jsme za poslednim, momentalnim a a pristim valecnym konfliktem.
My jsme proti drzeni zbrani gojimskym obyvatelstvem.
My jsme neregulovany nuklearni stat a jsme za mezinarodnim terorizmem.
My jsme agresor, avsak vzdy se staneme obeti.

Kdo jsme? No prece zidi, gojimsti hlupaci! 😀

Albi
21. 12. 2022 06:27
Odpovědět  Jaris

A proč ne, když jim to svět dovolí !?!?! Je to v našich rukou, ale všichni buď spolupracují, nebo čekají “za bukem” až to někdo udělá za ně.

Mmch – ráda bych věděla, kolik Židů na světě vůbec je, že pokryjí tak obrovskou agendu a jsou až tak úspěšní.

Pavel
21. 12. 2022 09:06
Odpovědět  Albi

Je mi uprimne lito vyskolenyho akademicky a pedagogicky.autora,ze nese nasledky skoleni a je mozne pro nej povazovat churchilly, roosewelty, thatchery ,kennedy taky /udes/,degauly, brandty,kohly, neni mozny uverit, za neco vyznamnyho, Sou to jako dnes figurky vyhany mediama, kterym okolnosti nedovolily jeste,jako tem dnes..
Demokracie je podvod na nas,demo nikdy nikdo nevidel a je to druha a bezpecnejsi cesta od miru rovnou k dalsi valce.
Diktator poridi valku nejdriv ,ale neni schopen zaridit hospodarstvi..
Po kazdy valce krici o miru a chystaji valky , vic bezpeci , porizuje se vic nepratel, vic policie a tvrdych opatrenich na obcana ,se opakuje , atd..
Konglomeraty pak skrze sve politiky ,dalsi valky nachystaji a parlamenty a kongresy schvali vse.
Kdyz politici zvani a resi vzdelani na nas….
Jak to muze dopadnout.Zaruceny otroctvi atd..
Kazda valka pro ne zase zlatej dul.
Politici kvakaji mezitim ,co se jim poruci a potom zacnou zase kvakat pro valku..

Pavel
21. 12. 2022 09:25
Odpovědět  Pavel

Narodi se krasny dite , rodice sou stastny.
Dite je svobodnej clovek plnej lidskosti.
S tim musi vladci rychle skoncit.
Misto aby deti prozily stastny nicim nezdeformovany ,svobodny detstvi, jaky clovek potrebuje, aby z nej vyrost clovek jak se patri , vrhnou se na nej.na maly dite , zurivy hyeny vsi, vzdelanosti.
Pod rouskou vznesenyho pojmu vzdelani zavedou, kazdodenni , neuprosnou “vychovu” do degradace trvaleho a tupeho zotroceni, z nehoz se vetsina nikdy nedostane..
A ten vysmech, kdyz ucitel prave ve skole prednasi , jak v demokracii , v socialismu ,zalezi kterej rezim vladne, je kazdej nanejvys svobodnej.
A kdyz se dite neukaznene pohne ,tak ho poradne vosoli .
Kdyz se vsecky ty spatlany hovadiny /nervovou soustavu zizal , a hlavni mesto Habese a kolik vydoluje Mongol uhi za rok v tunach/a co nejvic jich se dite nenauci nazpamet , nastoupi teror vyhrozovani ,trestu bez konce a udavani rodicum..Dite pedagog jeste nauci , prevsim ,co otrokar potrebuje.
Aby lepsi otrocilo..Aby po skonceni skoly, jeste kazdej vedel ,ze media a vlady, jsou dalsi jeho ucitele a ze je musi je poslouchat taky na slovo.. NIc jineho ..
Pak prijdou na radu ty hruzny

Pavel
21. 12. 2022 09:33
Odpovědět  Pavel

Pak prijdou na radu ty nejhruznejsi nelidskosti , ktery delsi cas diplomavany akademici pripravovali a ted v nich taky vedou …
Souhlas dr.Masaryka a dr Benese nam poridil spousty germanu /ktery neznaji nic jinyho, nez nas nenavidet do vyhlazeni/,jeste slovaku,rusinu, madaru ,polaku a jeste to nazvali Ceskoslovensko./to byl taky peknej vysmech/, ale vzdelanci a fanatici demo a vseho druhu jasali a jasali./Kdyz meli povoleno do nekonecna zvanit/.
Potom v 45 se jeste se uprchla vlada vratila, aby nas zavladla rovnou do Stalinismu..
Diky vyskoleni kazdej veri vsemu..

Pavel z Moravy
21. 12. 2022 09:39
Odpovědět  Pavel

Autor nevynáši do nebes kvality Churchilla, Roosevelta a jiných, on srovnává ten obrovský kvalitativní rozdíl v chápání minulých a současných vůdců, který se nedá srovnat. Tito současní jsou vyprázdněné a mrtvé duše bez jakéhokoliv vlastního rozumového podílu, oni jsou pouze bezduché primitivní postavy současné politické kultury. Autor srovnává, on netvrdí, že ti dřívější byli andělé, on pouze říká, že používali svůj vlastní mozek.

Pavel
21. 12. 2022 14:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Autor nevynasi ,akorat pise , “obrovskych postav 20. stoleti”..!!!
Churchill , prisel s “kvalitnim ” napadenim Anzus ,mimo jiny , Turecka , kde sli vojaci z more do kopce , proti turkum , kteri tam uz na ne cekali..
Roosewelt vyprovokoval Japonsko k valce.Nezapomnel ani a atomovy bomby , zase pro utok na civilni populaci..
Kdyz voni pouzivali ten svuj mozek..I ten vlastni..
Jedinej kdo zaslouzi zminku je, nezminenej Stalin , bez kteryho by sme tady nikdo nebyl..Mozna na celym svete..
Pro me je daleko lepsi ,kdyz german neni tak vzdelanej a zna matematku v Bremach na 20%.
Kam je,germany to autorovo obdivovane vzdelani dovedlo mi dela jistotu ,ze jako nevzdelanci tolik skody nenadelaji..Skody je nespravny vyraz, nemeli by byt hrdi aspon. Vase.
Vyprazdneny a mrtvy duse ,bez rozumovyho podilu mam radsi, nez ty Velkopostavy..
Protoze zatim ziju..

Ferko
25. 12. 2022 17:28
Odpovědět  Pavel

Velice se mýlíte, když si myslíte, že nevzdělanci nenadělají mnoho škody. Stačí se podívat na současnou vládu, myslíte, že žádné škody nezpůsobila?

Milan
21. 12. 2022 16:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

A máš to. To je slovobití, co?
Chtěl jsem se tě zeptat – ta fotka je ze šklebince?
MzzČ

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
21. 12. 2022 19:13
Odpovědět  Milan

Sakra já nevynáším nějakého Churchilla nebo Roosevelta, ale zrovna v těchto dnes jsem si znovu přehrál pětidílný ruský film Osvobození, kde zrovna tito aktéři figurují. Churchill, to byl skutečně padouch, ale tady jde o to, že ať byli jací byli, něčemu ruzuměli, Roosevelt určitě a ten si myslím ani nebyl zlý, nu byl to amík se vším všudy, samozřejmě amíci jsou sebestřední, ale tento člověk byl z těch slušnějších. A nemohu provést srovnání s dnešními Borreliovci a jinými, kteří jsou skutečně pouhé duševně vyprázdněné loutky, řízené zpoza opony. A takoví jsou dnes všichni co řídí toto vězení národů a o našich vyprázdněných jedincích z té šestikoalice se nemá cenu ani zmiňovat. A ve svých činech jsou ještě horší než ti výše zmiňovaní. Vždyť národy, své lidi odsuzují k hladu, bídě, nutí je nechat do sebe píchat sajrajty, podporují válku, a u nás jsou úplně zfanatizovaní. A ti, kteří by je chtěli pokárat, ti jsou u nich lumpové. Toto jsou horší dacani než ti výše zmiňovaní, protože jsou zákeřní. Ovečkám naslibovali a teď je pěkně stříhají. Takže já bych mnohem raději Beneše, De Gaulla apod. Tam jedinec mohl vědět co od nich čekat.

Milan
21. 12. 2022 16:00
Odpovědět  Albi

Nejmíň pět set mega. Nejvyšší čas na nějakej ten pogrom.
MzzČ

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
janle57
21. 12. 2022 11:14
Odpovědět  Jaris

Za takové situace si celá Evropa, včetně nás, může pomoci jen a jen sama,
vůle lidí něco změnit k lepšímu ovšem chybí,opravdu musí nastat doba,
kdy bude mít většina lidí hlad,70% lidí jako bezdomovci,teplo a elektřina
pouze pro vyvolené,za takové situace nastala revoluce ve Francii v roce
1789 a v Rusku v roce 1917,snad se tahle historie bude co nejdříve v EU
opakovat !!

Frank
21. 12. 2022 09:04

Ale to s těmi blbci na školách platí i o nás. Kdejaký vůl má papír na hlavu a podle toho to tady také vypadá. Ostatně soudružka Danuše Nerudová je také zodpovědná za vydávání vysokoškolských diplomů, kdy stačilo přijít do školy jen dvakrát. Je to naprosto stejná sviňárna jako na plzeňské fakultě, ale nafoukaná soudružka se k tomu nehlásí a dokonce tvrdí, že byla hajným, který chytal pytláky a má tu nekonečnou drzost kandidovat na hrad!!! A zatím nebyla obviněna z podvodů. Ale toto vše lze to napsat i krátce: prohnilý západ je zkrátka v prdeli. Stačí se podívat na ty blbce z pětidemolice, které vede užvaněný a prolhaný politolog, který v životě nepostavil ani kozí chlívek, ale chytrý je jako rádio Jerevan. Zkuste se zeptat nějakého mladého absolventa VŠ, co je to trojčlenka. O gramatice raději nemluvě.

Pavel z Moravy
21. 12. 2022 09:42

Vynikající článek paní Janinno. Z mého pohledu autor vystihnul přesně stav jaký zde v Evropě panuje. Opravdu perfektní.

Gales
21. 12. 2022 14:56

A ze všech evropských zemí budou na tom nejhůř Česká republika a Slovensko. Ty se totiž staly vlivem doslova stovek bezpáteřních a tupých politiků ve svých vládach rohožkami a koloniemi bohatších evropských zemí.
Z bývalých zemí Varšavského paktu si Maďarsko dokázalo vyboxovat jakž-takž nezávislost. Rumunsko a Bulharsko bylo chudší vždy, ale mají moře a přes jejich území vede plynovod z Turecka. Bývalé NDR se přivtělilo k bohatší západní části, Polsko je příliš velké a příliš hrdé na to, aby si dalo něco diktovat. Jedině Česko a Slovensko jsou takoví bezpáteřní chcipálkové…

Pavel z Moravy
21. 12. 2022 15:49
Odpovědět  Gales

To bylo právě to, před čím nás varoval Beneš, že nás rozdělí a budou v pohodě ovládat. Na náš 10 milionový národ je tu zrádců neuvěřitelně. Říkal, že přijdou a určitě tím nemyslel pouze sudeťáky, ale celou tu odnož dacanů co bude mít zálusk na naše bohatství a ve spojení s domácími dacany za tichého přihlížení zmagořených ovcí se jim daří. Bohužel já jsem si vždy myslel, že mi takto dopadneme, nějak jsem to tak z chování davu vycítil. Moje předtuchy jsou mi ale houby platné, když v tom člověk s těmi nemyslícími musí žít.

Markýza
21. 12. 2022 17:10

Maingott…………………to už tak zkrátka chodí! Něco/ někdo se narodí, prožije více či méně bujaré mládí, dospěje do plné síly a pak seschne.
Nikdo a nic není nesmrtelné!!! Půda se vyčerpá a musí odpočinout, proudy v oceánech se přeskupí, hory vyrostou, nebo se vyhladí…………tak to prostě je, milé děti. Ani evropská kultůra a literatůra není věčná.

Pavel z Moravy
21. 12. 2022 19:21
Odpovědět  Markýza

Rozumím jak to myslíte, ano takto nějak se to stále opakuje po spirále nebo v kruhu, jak kdo to vidí. Pak to tedy nechme být a nechme to vše na těch 30 a 40 letých ať si s tím poradí a hlavně neplačme co naše děti a vnuci.

Markýza
21. 12. 2022 19:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Však si to stejně udělají po svém, jak budou umět. Myslím děti a vnuky.

PENNYS
23. 12. 2022 11:54

Maďarský premiér Viktor Orbán navrhuje rozpustit Evropský parlament 23. PROSINCE 2022 Super vynikající návrh- ale jak???????????????????
ŽÁDNÁ SVINĚ SE DOBROVOLNĚ NENECHÁ OD KORYTA ODEHNAT!!!!!!!

EUROBABYLON.jpg
Ferko
25. 12. 2022 17:17

Vše se v prdel obrací a s inkluzí je nám sem zaváděn model amerického školství. Mimoděk jsem si vzpomněl na americký film o hlupáčkovi, který uměl běhat. Dnes je totéž zaváděno i u nás a disertační práce o Ferdovi Mravencovi a Berušce je perlou našeho vysokého školství.