bloghistorie

O vztazích mezi Čínou a USA. Část III: vojensko-technická spolupráce 

Anatolij Širokoborodov

V 70. a 80. letech 20. století bizarní a nerovný trojúhelník vztahů mezi USA – SSSR – Čínou představoval nejdůležitější segment mezinárodních vztahů. Američané doufali, že po uznání ČLR a určitém uvolnění mezi zeměmi zaujímá KSČ vůči Moskvě stále více nepřátelštější pozici. Doufali v obnovení územních sporů a návrat ke starým křivdám. Spojené státy předpokládaly, že Čína opustí svou ideologicky řízenou zahraniční politiku a přejde na „kurz založený na národních zájmech a geopolitice“. Jinými slovy, Američané, flirtující s Čínou, chtěli porušit zavedenou strategickou paritu se SSSR. Během vývoje amerického postoje k Číně poslal poradce pro národní bezpečnost Brzezinski prezidentu Carterovi poznámku, v níž uvedl, že „proamerická pozice Pekingu v rámci trojúhelníku je prospěšná pro Spojené státy“. 

V americké vědecké literatuře kvůli její úzkoprsosti (a i aroganci – pozn.překl.) stále chybí pochopení záměru čínské politiky, i když obecně vše leží na povrchu, pokud si pozorně přečtete Teng Siao-pchinga a čínské dokumenty. 

Během rozkvětu Maovy politické praktiky Číňané doufali, že se rychle přesunou do zásadně nové společenské organizace. Stejně jako se všichni smáli Stalinovým pětiletým plánům a pak je v té či oné podobě přijali, Mao, spoléhajíc na své „lidové komuny“, chtěl ukázat celému světu, jak vybudovat spravedlivou společnost. Komuny měly transformovat Čínu, neuvěřitelně zvýšit její průmyslovou sílu a ukázat celému světu progresivitu maoismu. A „kulturní revoluce“ má změnit Číňany k nepoznání. Mimochodem, evropská inteligence a mládež 60. – 70. let. byli opravdu fascinováni čínskými experimenty. Dokonce i ve Spojených státech se Black Panther Party odvolávala na zkušenost maoistické Číny a není třeba říkat, jaký dopad měla Maova teorie a praxe v zemích třetího světa, stále tam existuje mnoho poměrně velkých maoistických organizací. Urychlená výstavba socialismu se však zadrhla a Mao musel ustoupit. 

KSČ právem považovala za příčinu neúspěchu slabou průmyslovou základnu země a nedostatek kvalifikovaného personálu. Díky nadšení a mobilizačním opatřením se jim sice podařilo prorazit, ale jejich vnitřní zdroje se postupně vyčerpaly. Druhá část Maova hesla „tři roky tvrdé práce – deset tisíc let štěstí“ stále nepřišla. V tomto ohledu zaměřila KSČ svou pozornost na hledání cest a prostředků pro technické dovybavení, zvláště když ve vyspělých zemích začaly hrát stále důležitější roli nové špičkové technologie spojené s počítači. Vše, o co se Mao a poté Deng ve vztazích se Spojenými státy zajímali, byl tedy přímý i nepřímý přístup k technologiím prostřednictvím začlenění Číny do světové ekonomiky. Především se bavíme o dovozu kapitálu s vhodnými technologiemi a obchodem, který poskytoval měnu, za kterou bylo možné nakupovat stroje, speciální vybavení, technologické mapy atd. V 80. a 90. letech 20. století byly představy o Číně jako o zemi s bizarní mocí, která na jednu stranu dělala vše pro to, aby se stala „světovou továrnou“, na druhou stranu vše doslova kopírovala. Před dvaceti lety se každý smál čínským výrobkům, nízké produkční kultuře a naprostému nedostatku originálních nápadů, ale dnes už ani v USA není nikomu do smíchu. 

To vše bylo zcela otevřeně deklarováno ČKS. Teng Siao-pching tedy již v roce 1979 řekl: „Za více než dva roky jsme vykonali mnoho zahraničněpolitické práce a poskytli velmi příznivé mezinárodní podmínky pro modernizaci ve čtyřech oblastech … Nyní je ještě jasnější, jak moudrý a daleko- vidoucí byl postoj soudruha Mao Ce-tunga, který pro nás v posledních letech svého života vypracoval strategii tří světů,  že Čína by se měla postavit do souladu s třetím světem a posilovat s ním soudržnost, přitahoval země druhého světa do společný boj proti hegemonii a navázání normálních diplomatických vztahů se Spojenými státy a Japonskem … Pro urychlení realizace modernizace ve čtyřech oblastech je nutné plně využít pokročilé mezinárodní zkušenosti, včetně možnosti poskytnutí zahraničního kapitálu .“ 

Od Dana dokonce vyšel samostatný článek „Při výstavbě je nutné využít zahraniční kapitál a více zapojit bývalé obchodníky a průmyslníky“. 

Proto KSČ nikdy neplánovala hrát na poli souboje mezi USA a SSSR ani pro jednu stranu. To rychle vedlo k ochlazení zápalu Američanů. Moderní historiografie americko-čínských vztahů v 80. letech 20. století. vypadá asi takto: Spojené státy se snažily vytvořit téměř spojenectví s Čínou, prováděly vojensko-technickou spolupráci, koordinovaly odpor proti zavlečení sovětských vojsk do Afghánistánu, vyměňovaly si zpravodajská data atd. Pokud se však ponoříte do zdrojů, ukazuje se, že jde z velké části o maxima z memoárů amerických politiků a spisů různých „uznávaných autorit v oblasti historie speciálních služeb“, jako je J. Richelson. 

Jediná, která si podle mě stojí za pozornost, je otázka vojensko-technické spolupráce – skutečně Spojené státy dodávaly zbraně a poskytovaly vojenské technologie Číně na rozdíl od SSSR? Za jakých podmínek? Právě přes linii vojenských dodávek lze za vlnami diplomatické hry vysledovat skutečnou politiku té či oné strany. A nesmíme zapomínat, že jedním z aspektů modernizace Teng Siao-pchinga byla modernizace ozbrojených sil. 

Mimochodem, Brežněv těsně před navázáním diplomatických vztahů mezi USA a Čínou předal Carterovi dopis, ve kterém varoval Američany před vojenskými dodávkami do Číny, a to jak přímo, tak prostřednictvím zemí NATO. Což byl poněkud zvláštní a dokonce naivní krok, protože taková zpráva přímo prokázovala citlivost této otázky pro SSSR. 

V knize dalšího čínského přeběhlíka do Spojených států, Gao Wenqianga, je příběh o tom, jak v polovině 70. let Nixonova administrativa nabídla Maovi, předat určité vojenské technologie a zpravodajská data, ale on to kategoricky odmítl, údajně kvůli k některým vnitropolitickým úvahám. Ve skutečnosti by si Číňané samozřejmě rádi pořídili techniku – americkou, sovětskou nebo jakoukoli jinou, jak dokazuje všeobecná praxe vojensko-technické spolupráce, špionáže a dalších forem pořizování zahraničních technologií. Sama Amerika po rozpadu SSSR zaútočila na sovětské vojenské technologie a při vývoji nejnovější stíhačky páté generace F-35 neváhala využít vývoj sovětského Jakovlevova konstrukčního úřadu z Jak-141, která se nedostala do výroby. A už není třeba nic říkat o čínském vojensko-průmyslovém komplexu, který aktivně zavádí všechna technologická řešení, která se čínským tajným službám, „byznysu“ nebo politikům podařilo tak či onak získat. 

Diskuse o vojenských dodávkách do Číny ve vedení USA probíhala za Cartera, podstata plánu Američanů je patrná z poloodtajněné poznámky Brzezinského kanceláře, která říká : „ Klíčové body jsou, za prvé, naše akce; v této fázi můžeme ovlivnit obrannou pozici Číny na mnoho dalších let – a tím možná snížit potenciální škody, které by nám mohly způsobit – a za druhé máme zájem na udržení vojenské rovnováhy podél čínsko-sovětské hranice. Ale za posledních pět let se zranitelnost Číny rozhodně výrazně zvýšila .” 

Jestli se dá věřit dalším výzkumníkům problémů s čínskými jmény a americkým občanstvím, stejně jako zprávám o soukromých žádostech od čínského velvyslance, Číňané požádali Cartera o nákup více než 50 druhů moderních zbraní v té době, včetně F-16 a stíhačky F-15. Tato otázka se však nedočkala žádné diskuse a ani řešení. 

Situace se však vyvinula za Reagana. Zpočátku změnil postoj USA k transferu pokročilých amerických zbraní obecně. Jestliže dříve bylo možné dodávat moderní zbraně pouze do zemí NATO, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu, nyní se tyto dveře otevřely i dalším zemím, především Jugoslávii, Indii a Číně. 

V literatuře je zmínka o zprávě náměstka ministra obrany USA Labergeho z roku 1981 „O stavu vývozu zbraní do ČLR“, podle níž bylo více než sto žádostí o pořízení různých zbraní, včetně radarů pro letadla a protitankové střely, pocházely z Číny. Samotnou tuto zprávu se však na internetu najít nepodařilo. 

Nicméně, tak či onak, výsledkem rozvoje pozice ve vedení USA byla směrnice Rady národní bezpečnosti (NSDD-11) z 22. září 1981, „Přesun technologií/zbraní do Čínské lidové republiky“. Ze směrnice vyplývá, že Spojené státy jsou připraveny převést nikoli hotové zbraňové systémy, ale pouze jednotlivá technologická řešení, komponenty a munici, a to pouze ne v citlivých oblastech (nikoli jaderné, protilodní technologie, ne dopravní prostředky dodání na místo určení, ne pro elektronický boj atd.), které nejsou schopny zvýšit útočný potenciál Čínské lidové osvobozenecké armády, zkráceně ČLOA. Všechny žádosti musí být posuzovány individuálně. 

Jak je vidět z dokumentů, pro prodej zbraní a transfer technologií se nepočítalo s žádnými politickými podmínkami. Veřejně je přitom známo, že v prvním roce svého prezidentování Reagan na dotazy novinářů řekl, že Spojené státy poskytnou Číně určité technologie a obranné zbraně. Později, v září 1982, řekl americký ministr obrany C. Weinberger tisku ohledně dodávek amerických zbraní do Číny, že „jediné omezení, které je třeba vzít v úvahu, je, že není nutné přenášet technologie, které by mohly být použity pro jadernou energetiku. zbraní a jejich nosných systémů“, což přirozeně vyvolalo mezinárodní skandál. Weinberger později vysvětlil, že nebyl správně pochopen. 

Úmysly v aspektu vojensko-technické spolupráce Spojených států lze vysledovat až k další odtajněné směrnici Rady národní bezpečnosti z roku 1984. V ní spolu se skutečností, že Spojené státy plánují spolupracovat s Čínou na své obranyschopnosti proti „sovětské hrozbě“, předávání příslušných technologií pro vojenské a civilní účely, říká: „V našich vztazích s Čínou usilujeme o: udržení a podporu nezávislosti Číny na SSSR, podporu úsilí Číny o změnu a liberalizaci jejího totalitního systému, zavést do ekonomiky tržní pobídky a mechanismy, rozšířit jejich vazby na rozvinuté demokracie“. 

Krátce řečeno, Spojené státy vstoupily do vojensko-technické spolupráce s Čínou v rámci strategie změny jeho sociálního systému. Přesun zbraní a techniky musel být nekritický, aby si nerozhněvaly SSSR a nevytvářeli si problémy v budoucnu. 

Konečně, v roce 1984, během návštěvy čínského ministra obrany Ž. Aipinga v USA byla podepsána „Dohoda o výměně vojenských technologií mezi ČLR a USA“. V rámci dohody Čína koupila 24 vrtulníků UH-60, elektrárnu pro torpédoborec, 4 torpéda Mark 46 II a zahájila výrobu 155mm dělostřeleckých granátů M107. Dále se plánovalo: dodávka šesti vrtulníků CH-47D, modernizace 55 stíhaček J-8, bojových vozidel Type 86 (kopie BMP-1), tanků Type 59 (kopie T-54A), společný projekt stíhačky J-7M (vycházející z kopie Mig-21) a transfer radiolokační techniky AN/TPQ-37. V roce 1989 však Spojené státy přerušily spolupráci a všechny tyto projekty byly ukončeny, práce nebyly dokončeny. 

Zajímavé je, že Číňané vyslali vrtulníky UH-60 na hlídku na hranici s Indií, torpédoborec se ke skupině přidal v Tchajwanském průlivu a přesun torpéd nezapadal do politiky neposkytování protilodní technologie. 

Výsledkem je následující obrázek. Americká vláda z politických důvodů vyšla Číňanům vstříc a nastínila pravidla pro přesun zbraní. Následně již byla vedena jednání se soukromými korporacemi vojensko-průmyslového komplexu: Sikorsky, General Motors, Northrop Grumman, Boeing atd. a vláda transakce pouze schválila. Navíc, na rozdíl od standardního schématu dodávek zbraní spojencům USA, kdy Amerika nejprve půjčuje peníze kupujícím a poté tyto peníze používá k platbám za dodávky svým vlastním společnostem vojensko-průmyslového komplexu, Číňané zaplatili okamžitě přímo, bez jakýchkoli prodlev. nebo splátek. Samozřejmě, že takový vyjednávací trojúhelník, kdy se dodavatel a kupující zajímají o transakce, umožnil Číně dosáhnout dobrých výsledků. Některé zbraně a technologie dostali bez jakýchkoliv podmínek, přičemž sami poskytli, mírně řečeno, zastaralé kopie sovětské techniky jako výměnu technologií pro modernizaci: T-54 – tank vzoru 1947, BPM-1 – vozidlo z roku 1966 model., Mig-21 – stíhací model 1959. Je nepravděpodobné, že by Američané něco v polovině 80. let. co o těchto zařízeních z technického a technologického hlediska nevěděli. Reagan si uvědomil, že mazaní Číňané a chamtiví zbrojaři využívají situace, zpomalil realizaci dodávek a projektů a poté Bush starší dohodu jednostranně úplně vypověděl. Obecně zbraně obdržené ze Spojených států a částečně získané technologie vypadají jako porušení principů směrnice Rady bezpečnosti. 

Obecně nelze říci, že by vojensko-technická spolupráce mezi ČLR a USA měla významný dopad na čínský vojensko-průmyslový komplex a tím spíše na technické přezbrojení armády jako celku. Paralelně však Čína aktivně nakupovala různé technologie a zbraně od amerických spojenců, protože embargo bylo uvolněno. Číňané proto získali něco užitečného pro sebe, nakonec zcela nečekaně vyvinuli stíhačku páté generace a další ukázky moderní vojenské techniky. (Mezitím nakupovali přímo i nepřímo i obrazce výzbroje a zbraní SSSR a poté Ruska – pozn.překl.)

Na jedné straně nelze pominout skutečnost, že sovětský faktor ovlivnil rozhodnutí dodávat zbraně do Číny. Na druhou stranu je zřejmé, že americká vláda se především obávala posílení Čínské lidové osvobozenecké armády, zkráceně ČLOA, a snažila se minimalizovat vojensko-technickou spolupráci. Číňané ale přesvědčili korporace vojensko-průmyslového komplexu, aby uzavřely smlouvy v hodnotě 600 milionů dolarů, s největší pravděpodobností za značně přemrštěné ceny. Proto pro sebe za pět až sedm let vytěžili ze spolupráce maximum. 

Podstatou čínských vztahů se Spojenými státy během tohoto období bylo, že Amerika se v Číně aktivně zabývala podvratnou činností a snažila se oslabit diktaturu ČKS zavedením tržních vztahů a prostřednictvím „měkké síly“. KSČ se zase snažila využít obchodu, dovozu kapitálu a vojensko-technické spolupráce k technickému přezbrojení a vzestupu průmyslu. Pokrok „reformy a otevírání se“, na který se Washington spoléhal, nezajistil potřebnou úroveň liberalizace a demokratizace čínské společnosti, aby bylo možné hovořit o oslabení moci KSČ. Obecný společenský otřes způsobený změnou ekonomického kurzu z plánu na trh však vytvořil v zemi nestabilitu a nespokojených lidí bylo hodně. V důsledku toho se v roce 1989 v Pekingu ne bez účasti CIA uskutečnil místní Majdan, jehož úkolem bylo odstranit diktaturu komunistické strany. Události na náměstí Nebeského klidu okamžitě ukázaly, především vedení ČKS, kdo je kdo. Zelektrizovaná západem mládež a inteligence požadovala radikální prohloubení reforem a demokratizaci. Americký tisk okamžitě podpořil protesty jako demokratické a proamerické. Bush starší ostře oslovil čínské vedení větou: “Touhu po svobodě nelze navždy popírat.” Část vedení strany protesty podpořila. Od dubna do června 1989 všude vládly nepokoje, různé pokusy o uklidnění protestů, rozkol ve straně atd. V důsledku toho Deng Siao-pching, který si ponechal posty předsedy Vojenské rady ÚV KSČ a hlavy Vojenské rady Čínské lidové republiky, mobilizoval stranu a armádu k potlačení protestů. 

Obyčejně se má za to, že Amerika poté, co viděla brutální potlačení demokratického povstání na Tchien-an-men, přestala na ČLR pohlížet jako na neutrální a přátelskou zemi, uvalila sankce atd. Pravda, Američané se obvykle příliš nezajímají o „porušování lidských práv“ a krutosti v různých státech s nimi spojených. Přelom roku 1989 ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou by proto měl být spíše považován za bod pokusů o naklonění Číny do americké sféry vlivu. Pohrávali si s aliancí s Číňany proti SSSR, pokusili se svrhnout diktaturu KSČ – nevyšlo to, vrátili se ke svým předchozím vztahům a začali soustavně pumpovat Tchajwan, Japonsko a Jižní Koreu zbraněmi. 

Kdyby SSSR neupadl v zapomnění, byla by mezinárodní situace v 90. letech jiná. Mohlo to dopadnout docela zajímavě a rozhodně ne ve prospěch Spojených států. Ale ve skutečnosti se SSSR zhroutil a začala éra globální americké hegemonie. Pokračovala linie „reformy a otevírání se“ KSČ. Na jedné straně byly odhaleny záměry a nepřátelství Spojených států, poškozeny vztahy, na druhé straně Čína musela počítat s novou situací a zahájit nový proces budování vztahů. Podle KSČ Čína neměla žádnou významnou alternativu k americkým dolarům a technologiím. 

Speciálně pro alternatio.org

https://alternatio.org/articles/articles/item/122745-ob-otnosheniyah-knr-i-ssha-chast-iii-voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo

Překlad Peter 008

sdílet na

5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
11. 5. 2024 14:05
Ohodnotit příspěvek :
     

Troldové kúle, tarantule, opičáku a další, co jste sem v poslední době nafárali, hádám, že vás diskuze pod článkem vytíží, tak abyste neřekli, tady vám posílám náladovku, aby se vám lépe a radostněji trolilo: https://www.youtube.com/watch?v=Rp4AAqw0AcE
a tady písničku, kterou si dovoluji vám navrhnout co trolí hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=tGZWYFLUSCk&list=PLldEL1nmHTYFbLmpIEFLsuedbTJDMv-YB&index=26

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
11. 5. 2024 18:36
Odpovědět  Peter 008

Já bych jim daĺ kulový.S přehazovačkou.

11. 5. 2024 19:47
Odpovědět  Peter 008

Troldíci si asi vzali náhradní volno. Bane, kecám. Čekaj, až se tu někdo vypleskne, aby mohli nas-írat a rozes-sírat. Jo, a dík za osvětu.
P.S. Dopr-dele, to jsme to dopracovali. Ted abych vysvětloval, že tu osvětu myslím ve vší vážnosti, ne jako pejorativum.

Standa
11. 5. 2024 20:05

Jsem poněkud radikálnější. Osvětu zde vidím pár ( u někoho ) přez držku. Trollíci naslouchají a studují příručky nebo šli pro výplatu!