101 uzbeckých hrdinů

18. srpna 1941 do nizozemského koncentračního tábora Amersfoort dorazili první zajatci, dvě stě komunistů. O měsíc později sem bylo přivezeno sto jeden Uzbeků, vojáků Rudé armády, kteří byli zajati poblíž Smolenska. 

Brzy čtyřiadvacet uzbeckých mučedníků zemřelo extrémním vyčerpáním a nacisté se rozhodli natočit jejich přeživší kamarády v propagandistickém filmu, který měl odhalit podstatu rudých „barbarů“.

„Untermenschen“* měli publiku předvést, s kým a ve jménu čeho, ​​vojáci wehrmachtu bojovali na východní frontě. 

V táboře nacisté umístili Uzbeky samostatně a museli spát na holé zemi. Velitel tábora nařídil, aby skrovné dávky jídla dávané ostatním vězňům byly pro Asiaty sníženy ještě o polovinu. Současně byli nemocní a vyčerpaní lidé zaměstnáni tou nejtěžší prací.

Velitel tábora, Obersturmführer SS Walter Heinrich, řekl esesákům, kteří hlídali tábor, že jejich úkolem je do začátku natáčení přivést tato „divoká zvířata“ v lidské podobě k extrémnímu pocitu hladu a únavy.

Když si velitel myslel, že vězni mučení hladem a zimou nemají daleko k zvířecímu stavu, pozval do tábora vysoce postavené představitele SS a filmový štáb z oddělení Josepha Goebbelse.

Jakmile zazněl povel, esesák hodil mezi „Untermenschen“ velký, ještě teplý bochník chleba. Němci nepochybovali, že lidé vyčerpaní hladem, když uvidí bochník, si půjdou navzájem po krku. O minutu později však nacisté zjistili, že Uzbeci je všechny snížili na úroveň skutečných Untermenschen.

Když chléb dopadl na zem, nejstarší vězeň k němu sotva došel. Poklekl, opatrně zvedl bochník, uctivě ho políbil a přiložil si ho k čelu. Po odříkání krátké modlitby začal opatrně odlamovat přibližně stejné kousky chleba a dávat je svým soudruhům. Jako první dostali svůj podíl mladší, nejstaršímu, který chléb rozdělil, zůstal nejmenší kousek chleba. Nacistům se chtělo zavýt od ponížení, když viděli s jakou důstojností Uzbeci jedí chléb.

Ten den to Fricům s filmováním nevyšlo. Brzy po této morální facce nacisté všechny Uzbeky zastřelili v sousedním lese. Hrdinové před smrtí zpívali píseň o své Vlasti – о своей Родине.

Dnes se v Uzbekistánu chystají natočit film „Sto jeden“.

Každé jaro, v den popravy, se setkávají Holanďané na místě popravy hrdinů a zapalují 101 svíček na památku jejich odvahy. 

https://bit.ly/3hHAe23

* Termín Untermenschen nebyl používán pouze proti Židům. Podlidé byli také Slované, Romové, ne-Evropané. Používání pojmu „Untermensch“ byl spojen i s protisovětskou propagandou. Byl to další prospekt opět nazvaný „Der Untermensch“, který byl editován Himmlerem a distribuován Hlavním rasovým a osidlovacím úřadem SS.

Vyšel v roce 1942 po začátku Operace Barbarossa, má okolo 50 stran a obsahuje mnoho fotografií, které vrhají na nepřátele velmi negativní světlo. V německém jazyce vyšlo 3 860 995 výtisků.

Tento prospekt byl také přeložen do řečtiny, francouzštiny, nizozemštiny, dánštiny, maďarštiny, češtiny a do dalších sedmi jazyků.

Pamflet uvádí následující:

„Jak se noc zdvihá proti dnu, světlo a tma jsou ve věčném konfliktu. Stejně tak je podčlověk největším nepřítelem dominantního živočišného druhu na Zemi, lidstva. Podčlověk je biologické stvoření vytvořené přírodou. Má ruce, nohy, oči a pusu, dokonce i něco, co je podobné mozku. Tento příšerný tvor je však jen částečně lidskou bytostí.

Ačkoli má podobné znaky jako člověk, podčlověk je na duchovním a psychologickém žebříčku níže než jakékoli zvíře. Uvnitř tohoto tvora se ukrývají divoké a nespoutané vášně: neustálá touha ničit je vyplněna nejprimitivnější touhou, chaosem a podlostí.

Podřadný člověk a nic víc!

Ne všichni, co vypadají jako lidé, jimi opravdu jsou. Běda tomu, kdo na to zapomene!“

— Der Untermensch. 1942 [cit.]. Dostupné online

5 1 hlas
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

5 1 hlas
Ohodnotit příspěvek
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jaroslav
19. 9. 2021 16:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Je potřeba říkat,kdo ve skutečnosti II.svět.válku financoval.A jací lidé stáli i nad těmito finančníky,na ůrovni černých mágů,skutečných lidských zrůd,které nikdy žádný soud nesoudil,ani ten norimberský. Žádný novinář se o nich neodváží napsat,žádná škola o nich nic neučí.Jen ti lidé,co pátrají po pravdivých dějinách dobře ví,vědí co jsou zač. Nesmíme zapomínat i na to,že mezi ,,podlidi“ patřili i slovanské národy a v podstatě proti slovanům se tato válka vedla. Je velmi dobře známý fakt, že v r.863 Cyril a Metoděj přišli na Moravu vůbec ne ! jako nositelé písma a vzdělání. Vpodstatě šlo o dva ,,černé mnichy“,logistiky,dobře zaškolené agenty říma, aby zde přišli ničit naše dokonalé písmo a naši slovanskou kulturu. Tito dva římští agenti,předtím,než byli vysláni na Moravu,byli na školící akci u CHazarů ! Pročpak zrovna u nich , u krvelačných vrahů a výpalníků ? Tam dostali instrukce,jak postupovat. Protože nás,Slovany nemohli porazit mečem a násilím, šli na to jinak,pomocí těchto dvou agentů říma,proškolených chazary.Od tohoto data,od r.863 až po II.svět.válku pak bylo povražděno mnoho milionů slovanských světlých duší. Už více jak tisíc let nás ti samí hanobí,vraždí,likvidují.Pro naši dobrotivost,náš um,schopnost sebevzdělavání,uctívání předků a kultury Světla s celostním propojením se vším,od přírody planety Země po vesmír a život v něm. Slované osídlili planetu Zemi,aby ji obhospodařovali v míru,přišli zde jako oráči,zůrodňovatelé půdy,hospodáři a ochránci přírody s napojením na vyšší světy,odkud přišli. Nepřišli jsme technokraticky ničit,tak jako to dělá protistrana,vše rozebrat,rozkrást a zničit bez respektování přírody,jíž jsme součástí.Nikdy nesmíme zapomínat na naše slovanské předky.Na naši kulturu,dokonalý jazyk i původní slovanské písmo. Vždy jsme byli dokonalým národem a proto proti nám vedli války,aby nás pohanili,ničili a zotročovali. A co se děje dnes a nyní ? Opět snaha o to samé.Zotročit,rozebrat,rozkrást hrstkou elitářů s touhou po moci a vládnutí.