…sátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu! Jsme úplně ve srabu

Přišlo emailem.

…sátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu!

 • Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti?

 • Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních?

 • Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase?

 • Kdo postavil rekreační zařízení?

 • Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?

 • Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?

 • Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval?

 • Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?

 • Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující?

 • Kdo elektrifikoval zemi?

 • Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny?

 • Kdo plynofikoval zemi?

 • Kdo postavil fabriky v každém městě?

 • Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst?

 • Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů?

 • Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech?

 • Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?

 • Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci?

 • Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?

 • Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?

 • Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?

 • Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?

 • Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu?

 • Kdo dokázal dát práci všem svým občanům?

 • Kdo poskytl mladým rodinám nenávratné, novomanželské půjčky?

 • Kdo zajistil bezplatnou zdravotní péči pro všechny?

 • Kdo poskytoval pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?

 • Kdo postavil nemocnice a zdravotnická střediska?

 • Kdo vybudoval telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?

 • Kdo zajistil, že lidé se nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně?

 • Kdo zajistil, že všichni cikáni museli chodit do zaměstnání?

 • Kdo zajistil, že když do práce nechodili, nedostali výplatu ani rodinné příplatky?

Je mnoho otázek, které by bylo třeba doplnit, ale není to až tak důležité.

Je však třeba připomenout, za jakých podmínek se vše dělo.

Socialismus začínal v zemi zdevastované válkou, kde byla zničena nebo poškozená většina infrastruktury. Neexistovala pomoc ze zahraničí, ba naopak. Západní státy dělaly všechno možné, aby brzdily hospodářský růst naší země. USA vstoupily do války v Evropě, Asii a Africe, čímž je to „povýšilo“ na světovou velmoc jen proto, aby na ní vydělaly.

Země se musela trápit i s vnitřním nepřítelem, který se snažil zevnitř škodit – podívejme se na to, kolik lidí se dnes hlásí k tomu, že aktivně bojovali proti bývalému režimu.

Vše se budovalo bez velkých zahraničních investic, bez pomoci z eurofondů, z nichž 40 % rozkradou politici, a my je musíme pak vracet.

Navzdory všemu krajina prosperovala, hospodářství rostlo a nehrozil její krach, jako nás dnes straší novodobí politici. Co dokázal kapitalismus se slušně vybudovanou krajinou, může vidět každý.

Jen srovnání nemůže udělat každý.

Studenti, kteří v roce 1989 měli 18 až 22 let, mají dnes okolo 50 let. Takže generace pod touto věkovou hranicí neumí porovnávat a snadno se jim vtloukají i nepravdy do hlavy.

Cikáni, kteří se narodili po roce 1989, mají dnes více než třicet let, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovat neviděli. Jediné co vědí, je jít jednou za měsíc na úřad pro peníze, které jim kapitalismus vyplácí zdarma z peněz lidí, kteří poctivě pracují.

Poctivě pracující lidé jsou vykořisťováni zaměstnavatelem a kapitalistickým státem okrádáni.

Socialistický stát Vám bral z hrubé mzdy 20 %. Za to jste měli zabezpečené:

 • Bezplatné školství od mateřské až po vysokou školu.
 • Bezplatnou zdravotní péči až po jakoukoliv operaci (za recept se doplácela 1 koruna).
 • Zabezpečený příjem v důchodovém věku a důstojné stáří.
 • Levné ceny potravin, dopravy, služeb, energií… atd.

Kapitalistický stát Vám bere z hrubé mzdy 50 %. Za to nemáte NIC. (Kromě cikánů.)

Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách?

1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs
1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs
1 chléb 3,00 Kčs
1 rohlík 0,10 Kčs
0, 5 litru piva 12 st. 1,80 Kčs
1 lístek na MHD 1,00 Kčs
Nájemné za 3 + kk včetně energií 300,00 Kčs
Nové auto Lada 65.000,00 Kčs, (2 160 eur)
Nová Škodovka 45.000 Kčs (1 500 eur)
Nový Trabant 32.000, – Kčs (1062 eur)
Nové kolo 560 Kčs (18,5 eura)!!!
Splátka úvěru měsíčně 100,00 Kč.

Novomanželská půjčka na zařízení bytu (30.000) nevratná (V cenách za zařízení se zařídil byt kompletně, včetně spotřebičů).

Pokud jste chtěli získat byt, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem, vstoupit do bytového družstva za podíl 600,00 Kčs nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma.

 • Dům jste si postavili za 150.000,00 Kčs.
 • Průměrná mzda za socialismu v r. 1989 byla 3.142,00 Kčs
 • Vstupní plat středoškoláka (každého) 1.300,00 Kčs
 • Nástupní plat vysokoškoláka (každého) 1.800,00 Kčs.
 • Výše důchodu byla 65% z dosažené mzdy za posledních odpracovaných 5 let.

To vše jste dostali za odpracovaných 42,5 pracovních hodin týdně (170 měsíčně).

Pokud si vezmete kalkulačku, snadno si spočítáte výšku životní úrovně lidí tehdy a teď.

Politici stát nerozkrádali jako nyní. Peníze nekapaly do bezedných studní a soukromých kapes aniž byl někdo potrestán.

Co bylo za socialismu špatné?

Nemohli jste svévolně cestovat po světě. Socialismus prý nepřinesl nic dobrého.

Po roce 1989 máme zde nové věci: nezaměstnanost, bezdomovce, nehorázné platby ve zdravotnictví, směšné důchody, přeplněné věznice, ale ne politických vězňů…

A co je dnes?
Vše je rozkradeno, a co není, je v rukou zahraničního kapitálu. Jsme kolonií, banánovou republikou, režiséři převratu, kteří stáli na tribunách, jsou milionáři a chudoba zbídačeného lidu je nezajímá.

(Nerozumím, kdo kdy řekl, že demokratické zřízení je to jediné a nejsprávnější zřízení lidské společnosti, ale vím, že je to nehorázná blbost. Myslíme si, že právo volit a být volen je nejdůležitější potřeba člověka.)

Proč jsou lidé v politice?

Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci.

Může se dostat někdo do politiky bez peněz?

Ano, může, ale jen jako figurka těch, co mají peníze, kteří s ním dělají, co chtějí.

Kdo vlastní dnes média? Tisk, rozhlas, televizi, reklamní agentury? Přece bohatí!

Kde může zaznít pravda o tom, co je socialismus a co kapitalismus?

Přece nikde. Nemlčme, občané, říkejme mladým, že může existovat svět, kde nemusí být takové propastné rozdíly mezi těmi, co pracují, a těmi, co spekulují. Není ostuda pracovat, ale hanba je nezaplatit tomu, kdo pracuje.

Pokud chcete žít, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si je užít, právo na to máte, ale musíte si to zajistit sám. Buďte si jisti, že jakmile toto budete požadovat od kapitalistického státu, obrátí se k vám zády a nepostará se o vás.

Soběstační ve výrobě potravin? Dnes většinu dovážíme druhořadé potraviny, co ve státech, ve kterých se to vyrábí, nedávají ani psům.

Před rokem 1989 se mluvilo o hospodářském růstu, stále větším a lepším uspokojování potřeb pracujících, zvyšování platů, zemědělské soběstačnosti, energetické soběstačnosti, snižování cen potravin, energií, služeb. O zvyšování životní úrovně lidí.

Po roce 1989 nic jiného, než šetření, utahování opasků, krize, vyšší daně, zmrazení platů, zmrazení odměn, vraždy, sebevraždy, okrádání, loupeže, neustále zvyšování cen potravin energií, služeb, rozkrádání státních peněz.

Ozdravení veřejných financí neznamená nic jiného, než vzít více peněz lidem, co poctivě pracují.

Každý dříve věděl, jaký byl příjem státu a kam peníze šly. A teď – na nic nejsou peníze. Na školství, vědu, kulturu, zdravotnictví, infrastrukturu, zajištění práce pro všechny, výstavbu domů, bytů dostupných pro každého. Nikdo neví, kde ty miliardy mizí.

Jsme úplně ve srabu

 • Máme pětinové platy, než mají lidé na západě.

 • Máme všechno zboží dražší o 20 procent než na západě.

 • Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí.

 • Náš státní dluh jde do bilionů korun.

 • Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot.

 • Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl profesor medicíny Pafko.

 • Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl.

 • Kde je krása naší vlasti, tak opěvovaná státní hymnou?! Naše země nevzkvétá, ale ničí ji skládky odpadu, které jsou často dlouhodobě hořící a ničící tak vzduch a přírodu. Odpad je sem svážen z celé EU a penízky za to jdou do soukromých kapes. Úklid asanaci po vyhořelých skládkách však nese na svých bedrech stát, potažmo jednotlivé kraje, které na to nemají.

Obyčejní lidé už peníze prostě nemají, protože ani náhodou nedosáhnou na tak proklamovaný průměrný měsíční příjem. Velmi často neberou ani jeho polovinu! Podíval se někdy některý z politiků na platy prodavaček, dělnic a jim podobných, které dřou celé dny a víkendy často za minimální plat?

Změna Zákoníku práce nahrává podnikatelům v tom, že zaměstnávají lidi jako brigádníky a často i několik let!!! Podnikatel tak alespoň nemusí odvádět státu velké daně a i lidé se ve jménu zákona lépe okrádají. Jsou okrádáni v tom, že je jim placena nižší mzda, nedostávají nebo alespoň ne v plné míře placené přesčasy, noční a sváteční příplatky apod. a už vůbec ne nějaké osobní hodnocení. Jsou ochuzováni o požitky trvalých pracovníků, jako jsou třeba: stravenky, pracovní oděv…, vždyť to jsou přeci jen brigádníci.

Strašíme lidi politickými vězni, kteří byli za komunismu. Ale co jsou „tykadláři“, kteří si dovolili kresbou „zhanobit“ naše politické představitele? Jsou za to soudně trestáni nejen podmínkami, které soudci bohatcům udělují za vraždy, za zabití, za korupci, za miliardové rozkrádání státního majetku. Tito „malůvkáři“ jsou potrestáni vězením. To jsou přeci političtí vězni jak vyšití!

Ve světě máme z ostudy kabát!!! A NIC SE NEDĚJE!!!

Vše jde postaru, čeští mafiáni, politici a soudci si budou mastit kapsy a na obyčejného člověka čeká jen zdražování a živoření a velmi často pouze život pod mostem.

Je to strašák dne – prostě na všechno. Jsme v totálním marasmu, ale můžeme si odpovědět větou: „Hlavně že nám nevládnou komunisté.“ A hned jsou všechny problémy vyřešené, protože jediné a nejdokonalejší politické strany v ČR jsou: ODS (obrovsky drancující svině), TOP 09 (zatopí lidem)!!!

Komunisté dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických schůzích. I tam byli hajzlové, ale museli se krotit, protože byli kontrolováni hned z několika stran.

Ti, co se však utrhli ze řetězu a překabátili se do jiných stran, už žádnou kontrolu nemají!!! A těmto lidem máme důvěřovat a svěřovat jim své životy a životy našich dětí!? Lidem, kteří pro zisk do vlastní kapsy jsou schopni nejen převléci kabát a stranu, ale zaprodat i republiku!

Proto to také tak zde vypadá!!!

sdíletj na

4 1 hlas
Ohodnotit příspěvek
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Valér
22. 7. 2021 12:53

Akože súhlas, len ste si mohli odpustiť prepočítať koruny z 80tych rokov na eurá podľa dnešného kurzu, to ma pobavilo teda.. najlepšie by bolo to prepočítavať cez čas, koľko bolo potrebné pracovať na kúpu určitej veci.. Ale zrovna autá ste tam nemuseli dávať, lebo ak dnes auto stojí priemerne 13 platov, tak vtedy stálo viac, možno 20 platov, ale to súvisí samozrejme s technickým pokrokom a robotizáciou v priemysle.. ale samozrejme súhlas s tým, že tie najdôležitejšie veci ako bývanie, jedlo, náklady na život, školstvo, zdravotníctvo bolo nepomerne lacnejšie a kvalitnejšie a hlavne to, že všetko dôležité sa naozaj postavilo za socializmu.. v tomto systéme nevieme už 20 rokov ani dostavať Mochovce, za socializmu by už 10 rokov vyrábali elektrinu..