bloghistorieKrize

Evropa udělala osudovou chybu. Migrace je druh nevojenské expanze

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška se zamýšlí nad nsmysly multikulturalizmu a z něj vzešlého pozvání migrantů do Evropy s helsem “My to zvládneme”. Podle něj je část Evropy již ztracena …

Tak jsem se dočetl, že multikulturalismus nějak selhává. To tvrzení je samo o sobě logický nesmysl, protože multikulturalismus, pokud hovoříme jazykem seriózních věd, jako společenský proces neexistuje. Takže vlastně nemá co selhávat. Multikulturalismus je modernistický marketingový, politický a lidskoprávní pojem bez jasného obsahu. Má vyjádřit stav, kdy vedle sebe žijí rovnocenně dvě naprosto odlišné kultury, v lásce a míru se obohacují a jakýmsi kouzelným a nepochopitelným způsobem koexistují. Ruku v ruce ke šťastným zítřkům!

Císaři začali zvát Germány, aby sloužili v římském vojsku. Se žoldnéři přicházely i germánské ženy, a ty rodily malé Germány. Dvě tři generace to fungovalo, ale pak už jich bylo tolik, že se zmocnili vlády. Historie, sociologie, kulturní antropologie a další společenské vědy, které studují procesy při střetu dvou kultur, hovoří jen o integraci, asimilaci, ale častěji o konfliktu. To je reálný popis daného stavu.

Po krátkou dobu dokážou sice za určité situace dvě odlišné kultury vedle sebe žít (i když většinou z přinucení), ale dříve nebo později se jedna nebo obě snaží být hegemonem, prosadit své pojetí víry a života – a konflikt je na světě.

Nespojíte oheň s vodou

Křižáci dobyli Jeruzalém a na krátký čas zde vedle sebe žili křesťané, muslimové i židé. Pak ale Saladin dobyl Jeruzalém zpátky a z křesťanských kostelů se staly mešity. Kališníci u nás vyhnali katolické kněze, ti se pak vrátili, krátkou dobu vedle sebe žil katolicismus a protestantismus, ale přišla třicetiletá válka a po ní násilná rekatolizace českých zemí. Oheň a voda prostě vedle sebe existovat nemohou.

Migrace je samozřejmě stará jako lidstvo samo, má různé podoby a někdy je demograficky nebo ekonomicky užitečná. Když se u nás ve středověku kolonizovaly pusté lesnaté krajiny, nebylo dost domácího obyvatelstva, a tak přicházeli kolonisté z německých zemí. Přicházeli rádi, protože v té době se u nás žilo lépe než v říši. Museli však respektovat tři základní podmínky: stanou se poddanými českého krále, budou ctít zákony země a budou pracovat.

To byly ve stručnosti podmínky, za kterých migrace fungovala. Tento proces se nazývá integrací, tedy dobrovolným začleněním jedinců či malých skupin lidí do stávající kultury. Složitější byla ovšem situace, kdy panovník dobyl cizí zemi, přivedl tam své vojáky a šlechtu a začal vládnout. I když se většinou snažil dobyté zemi vtisknout svou tvář, většinou neuspěl, protože se vždycky jednalo o relativní hrstku oproti mase domácího lidu. Když normanský vévoda Vilém Dobyvatel získal anglickou korunu, ještě o několik set let později byla francouzština dvorským jazykem. Ale nakonec se jeho potomci stejně stali Angličany. Původní Bulhaři patřili do stejné etnické skupiny jako Turci a přišli ze Střední Asie. Obsadili slovanské území, porobili si tamní kmeny, ale bylo jich tak málo, že i když vládli, nakonec po nich zbylo jen jméno jinak veskrze slovanské země.

V éře podvolení

Takových příkladů lze v dějinách nalézt desítky a možná stovky. Ukazují, že dvě etnika žijící vedle sebe, zvláště pokud měla odlišné náboženství, jazyk a životní styl, nikdy nežila „multikulturně“. Jedna dříve nebo později ovládla tu druhou. Tento proces se nazývá asimilací, tedy dobrovolným nebo nedobrovolným přijetím náboženství či kultury jiného národa. Asimilace bývá často završením konfliktu. Jak by řekl velký Aristoteles, „tertium non datur“, tedy třetí možnost neexistuje. To v našem případě znamená dobrovolné podřízení se nebo porobení.

Multikulturalismus jako dlouhodobé soužití, v němž ani jedna ze stran nemá ambice ovládnout toho druhého, fungovat nemůže. Hovoříme samozřejmě o modelu, popsaném kulturní antropologií, nikoli o zbožném přání modernistů. Konkrétní podoba těchto procesů bývá individuální. Dříve převažovala cesta násilná. V moderní době globalismu mají tyhle procesy mnohem minucióznější formu, založenou na kombinaci politiky, hospodářského nátlaku a činnosti zpravodajských služeb.

Kolonialismus nahradila koncepce šíření demokracie, pod jejíž rouškou se vyspělé státy snažily a snaží ovládnout ekonomicky méně rozvinuté země.

Takže jaký multikulturalismus? Místo placek z manioku hamburgery, místo šamanů vakcíny, místo tradičních kmenových rituálů volby pod záštitou „demokratických“ zemí, místo tradiční kultury televize a techno hudba. Jenže každá nerovnováha ve společnosti vyvolává protitlak, a tím se stala migrační vlna do Evropy. Není třeba spekulovat, kdo ji inicioval a proč se jí Evropa nebránila hned na začátku, kdy se dala ještě zastavit. Uprchlíci byli přijímáni a odpovědné elity blouznily o multikulturním soužití. Stalo se a je třeba si přiznat, že jsme udělali velkou, možná osudovou chybu.

Migrační vlna není totiž nic jiného než nevojenský způsob expanze

Příklady se v minulosti hledají obtížně, protože panovníci měli jiný náhled na to, co ve své zemi dovolí – a co ne. A jednali rázně. Nicméně i tak se najdou příklady. Když slábl starověký Řím, začali císařové zvát Germány, aby sloužili v římském vojsku. Se žoldnéři přicházely i germánské ženy, a ty rodily malé Germány. Dvě tři generace to fungovalo, ale pak už jich bylo tolik, že se zmocnili vlády.

Niger otevřel stavidla migrace do Evropy. V dějinách vždycky platilo, že ten, kdo nejvíce křičí, je neurvalý a má tvrdé lokty, ten obvykle získává navrch, protože ti slušní mu nakonec ustoupí. Dnes se pro takový proces vžil pojem „podvolení“. V umění je jeho autorem nizozemský režisér Theo van Gogh, který natočil dokument o zacházení se ženami v muslimském světě. Ovšem světoznámým udělal „podvolení“ až francouzský spisovatel Michel Houellebecq. Ve svém románu popisuje, jak se francouzský učitel, navzdory svým názorům, stále více přizpůsobuje islamizaci školství. Což je mimochodem i námět románu Zikmunda Wintera Mistr Kampanus z roku 1906. V něm líčí osudy rektora pražské univerzity, kališníka, který po bělohorské porážce nakonec přestoupí navzdory své víře ke katolicismu. Jak v rovině individuální, tak i celospolečenské probíhá dnes proces „podvolení“ v celé Evropě. Jsou to často nepatrné krůčky, ale ty stále více a více zatlačují tradiční evropskou kulturu a nahrazují ji kulturou muslimskou.

Bojíme se postavit za své tradice a obrazně řečeno raději omezíme Vánoce. I když proč obrazně. To už se na mnoha místech na Západě děje, abychom neuráželi jemnocit muslimů. Existují samozřejmě zoufalé snahy obohatit migranty naší evropskou kulturou, ale vše se míjí účinkem. Oni od svých názorů neustupují, jen my.

Žvanění není řešení

Nikdo si dnes snad už nemyslí, že když vyložíme migrantům, že ženy jsou rovnocenné mužům, že uznale pokývají hlavou a začnou se k nim chovat stejně jako my. Naopak, v rámci práva šaría stále častěji útočí na naše ženy, aby se chovaly podle nich. Jen naprostý ignorant může v těchto konfliktech shledávat prvky pozitivního multikulturalismu. Podvolení je předstupněm násilné asimilace. Nedávno asi 1 500 mladých muslimů demonstrovalo v Hamburku za zřízení islámského chalífátu v Německu.

Ale to je politicky jen začátek

V Německu bude kandidovat fundamentálně muslimská proturecká strana DAVA, v mnohých vládách už drží křesla muslimové, stejně jako místa na radnicích, a i když jsou mnozí rozumní, je otázka, jak dlouho. Přesně, jak jsem popsal v knize Kronika zániku Evropy, za kterou mi progresivisti spílali a možná stále spílají. A to navzdory tomu, že jsem předpověděl mnohé z toho, co se dnes hlavně na Západě děje.

Část Evropy je ztracená

Blíží se volby do Evropského parlamentu a za výnosné křeslo v Bruselu najednou spousta politiků otočila, aby se zalíbila voličům. Ti samí, kteří mají nezvládnutou migraci na svědomí, kteří souhlasili s ústupky islámu, dnes moudře hlásají, co je třeba dělat a jak to oni vyřeší, pokud budou opět zvoleni. Bohužel, nevyřeší už nic. Alespoň ne tradičním žvaněním v parlamentu, na přečetných summitech a programových konferencích.

Kdyby se zlomek toho úsilí věnoval konkrétním opatřením, a hlavně jejich důslednému dodržování, možná by byla situace jiná. Ale jak říkám, stalo se a po bitvě je každý generál. Co o současné situaci říkají teorie kulturní antropologie a příklady z historie?

Když sultán Sulejman porazil a u Moháče zabil v roce 1526 Ludvíka Jagellonského a ovládl Uhry, musel se křesťanský svět stáhnout na ta území, která dokázal udržet. Na nich mohl hlásat svou víru, svůj způsob života, své zákony. Ustoupit znamenalo v dějinách mnohdy jedinou možnost, jak přežít.

*

Vlastimil Vondruška – spisovatel a historik, blog autora
https://www.novarepublika.czmigranti
migranti

sdílet na

Souhlas
Upozornit na
91 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Helena
14. 5. 2024 09:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Všechny západní země, které bezohledně a krutě drancovaly na suroviny bohaté země jiných světadílů, které tím drancováním vrhaly do obrovské chudoby, nemocnosti a úmrtnosti domorodých obyvatel, nutili malé děti, aby těžce pracovaly v hrůzných podmínkách, kde často umíraly na úrazy a vyčerpáním, po zápaďácích tam zůstávala jen ekologická, jedovatá zkáza a bída a smrt.
Bez toho vykrádání by ten “slavnej” západ ještě dnes bydlel na stromech.
No – a tak si okradení až na kost – přišli pro to, co jim západ ukradl.

Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 10:38
Odpovědět  Helena

Ano, ten západ je likvidoval a nehorázně ničil a okrádal. Ale oni nepřišli, oni zde byli dovezeni a to je rozdíl. A není to kvůli tomu, aby se otrokáři a kořistníci omluvili za své bývalé chování a činy. To jsou pouze kecy a hra na city. Co mají východoevropské země společného s kolonialismem? Tady jde jedině o výměnu obyvatel. Z pohledu globalizátorů a celé plutokracie nahradit extrémně rozmazlenou a veliké dávky pobírající bělošskou populaci těmi, kterým nebudou muset tolik dávat. A jak to zde bude kulturně vypadat to těmto vládnoucím zmrd.ům je úplně jedno. Musíme si uvědomit, že těmto vládnoucím plutokratům nesmírně vadí, kolik prostředků musí dávat té chudině a starat se o ně. To se jim již dávno zajedlo. A to je jeden z hlavních důvodů, proč tak tlačí na tu migraci. Té původní populaci začnou ubírat, protože to vysvětlí povinností starat se o nové příchozí. Kujwa, vždyť je to tak prosté.

jsladin
14. 5. 2024 11:03
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Přesné vyhodnocení celé sviňské šarády. Tak je to prosté, tak je to jednoduché.Ti nejhorší haj…zlové se za pomoci zaprodanců zmocnili moci a vedou nás k zatracení. Mlaďoši proberte se!!!!!

Jaris
15. 5. 2024 07:39
Odpovědět  jsladin

Ucte sve deti, hlavne sve dcery, aby se s certy nemichaly. Rasy maji zit oddelene, aby se nemisily. Co tak asi muze napriklad vzniknou za mongrela, kdyz v kotci budete chovat fenku vlcaka a vorecha z Horni dolni. No a krizeni lidi neni vyjimkou.
Jen tak pro zajimavost – velci rasisti jsou Cinani. Ti jsou na negry primo alergicti a dokonce na ne i utoci.

Helena
15. 5. 2024 09:01
Odpovědět  Jaris

VELMI SPRÁVNĚ!! Poučit své děti, aby si NIKDY NIC nezačínali ani s ukradinci!! Sice skončí jako ty zabité holky, co si začaly s ukrošema. Nezvat je do domů, do bytů – skončíte s vykradenými domy, byty, – stejně velmi opatrně při jejich zaměstnávání.

Pravdomluvny
15. 5. 2024 22:00
Odpovědět  Helena

Zbavit se Usraninců v ČR znamená ochránit své dcery.

Albi
14. 5. 2024 11:15
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Nemyslím, že to je “trestza kolonialismus, nebo “výměna” něco za něco – my vás vezmeme do Evropy, vy nás budete volit – tak ten článek ani nevyznívá. A tady jsme my – Evropa a její obyvatelé opravdu a doslova “na jedné lodi” – bez výjimky jestli západo-, středo-, či východoevropané.
A bez rozlišování politického zaměření nebo náboženství.

Je to “změkčilost”, zbabělost, dekadece a neschopnost, “starého světa”.
Islám to intuitivně vycítil a rozhodl se evropské území dobýt a přivlastnit – nakonec to heslo nahlas vykřikují už od začátku – všichni jsme to někdy slyšeli, všichni si to přece můžeme ještě pamatovat! A ne-li, ONI nám to ještě mnohokrát připomenou.
“Islám musí panovat na celém světě!”

Takže si vlůbec nelichoťme, že my za nic nemůžeme, my neměli kolonie, že my jsme v tom marasmu “nevinně” a proto se nám osud Evropy určitě vyhne!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 12:52
Odpovědět  Albi

Nevím, ale nějak si nerozumíme. Oni jsou dovezeni, oni by muslimové v případě skutečné ochrany našeho kontinentu nic nezmohli. Zůstali by doma a západ by se tam o ně mohl postarat, investovat do toho tam. Jde o to, že ze všech prohlášení globalčiků vychází jedno – znovu zopakuji, zajídá se jim živení této bělošské populace Evropy. Sociální systém tu doposud byl úplně někde jinde než ve světě. A to jim nesmírně vadí. Když ho tady zlikvidují, až budou běloši nic neznamenající entitou, ti muslimové už nedostanou takové výhody jako současní běloši. Ani náhodou. Vždyť oni většinou ani nic takového neznali. To, že lidi vyhodí z práce bez udání důvodů je také jeden důležitý faktor jejich protinárodní činnosti. Syn byl nějaký týden kdysi pracovně v Číně a říkal co mu říkala jedna čínská děvčice z té firmy, kterou navštívil. Alespoň tehdy a tam pracovali téměř 10 hodin denně 6 dní v týdnu. Říkala, že s partnerem se vidí v neděli a to se hlavně ještě nejraději vyspí. Toto je plán grázlů k likvidaci Evropy, tak jak ji známe. A nic více v tom není. Omluvit se těm afričanům mohli jinak, mohli u nich investovat to co si tam nakradli. Ale jim jde o jiné, o likvidaci naší prosperity.

Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 13:06
Odpovědět  Pavel z Moravy.

My již tady téměř nic nemáme. Zemědělství bude za chvíli zlikvidováno, jak jsem četl likvidují ovocné sady, třešně, višně, jabloně a to vše budeme dovážet. Kde jsou ty časy našeho skvělého zemědělství, toho našeho skvělého ovoce, kterého bylo tolik, že ho Selika nedokázala ani zpracovávat. A co naše obrovské chovy dobytka, kde jsou? Prostě nás likvidují a my na to s tou liberální mládeží čučíme jak tupci. Ti mlaďoši by zasloužili úplně něco jiného než pořád samou chválu jaká jsou zlatíčka. Je vůbec možné omlouvat čtyřicátníky, že jsou špatně připraveni do života. A kdo je má připravit, staří 70 a 80 letí páprdové? Už si přiznejme, že jsme úplně v dupě. Máme tady montovny, budou tady větrníky, slunečníky, měsíčníky a poté měsíční krajina. A plno nevzdělanců s tituly, kteří budou houno vědět a umět. A tady se budou ještě lidé dohadovat koho zvolit do parlamentu, který je plný kariéristů a na jaké posty je šoupnout, když evidentně většina z nich nemá kvalifikaci nějaký rezort řídit, protože tomu nerozumí. Ale oni tomu rozumět nemusí, proto tam byli vybráni aby ničili. A jak říká Milan, už jdu od toho, je mi z toho na blití.

14. 5. 2024 20:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak schválně – zdívni, jak se tumluje geroj samuraj oka můra by posílil a pak všem hukázal. Narazil jsem na to, že jeho ofikoweb pravidelně sleduju, bych věděl co a jak koná, bych mu nedejbóže nekřivdil. Je to dlouhý, ale já se tím proklikal za pár minut a sichr jsem o nic nepřišel:
https://www.youtube.com/watch?v=h5JuQ3vsrSc
Tak co – chce se ti chechtat, bulet, nebo mu omlátit řepu o zeď? Ale jinak se mi ti hosté vohromě zamlouvaj. To je panečku předvolební přínos pro SPD! Na to betonově uloví nejmíň půl mega hlasů.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
14. 5. 2024 15:12
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jak to, že si nerozumíe?
V případě skutečné ochrany našeho kontinentu nic nezmohli

Správně! A kde je ta ochrana našeho kontinentu? Určitě se ozve “Merkelová je pozvala” – to jsou tady všichni tak jednodušší, že opravdu věří, že za likvidaci kontinentu je zodpovědná jedna jediná osoba? Totéž v naší republice – opravdu je za VŠÍM jen a jedině Fiala?
..
Jak píšu – je to dekadence= úpadek celé bývalé kultury Evropy a můžeme si za to sami. Nachytali nás na ty staré dobré evropské hodnoty, jenže překročili jejich hranice až do absuerdna, když je prohlásili za vývoj – pokrok a humanitu.

A co se muslimů týká – ti by sem sami a dobrovolně nepřišli – až tak primitivní nejsou, aby nevěděli, že 100 “bojovníků” celý kontinent nedobude a islám mu nevnutí.
Je to muslimská armáda, jak píše Vondruška a přicházejí z příkazu – koho nevím, a není nutné, abych to věděla zrovna já..

Jaris
15. 5. 2024 07:58
Odpovědět  Albi

‘Islam musi panovat na celem svete!’ Jj, to same v modrem rikaji o sobe zidaci, kteri si to napsali v Talmudu.Sice islam je nejrychleji rostouci nabozenstvi, ale zidaci vedou ekonomicky. Ovladaji politiku, finance,media, prava a soudy, skolstvi, ne/kulturu, farmacii. Proste vsude, kam se podivate, najdete na vyssich pozicich zidaky(nikoliv muslimy) a s nimi zastupy vohnoutskych bilych sabesgoju.
Islam by nezavalil Evropu, kdyby to neorganizovaly zidacke neziskovky. Gadafi Evropu varoval pred muslimskou invazi bubaku a certu. Tak ho zidak Sarkozy nechal zlikvidovat a protrhla se hraz s tmavymi vjedci, dochtory a ingenyri. Skvely byznys… Smutne je, ze bile obyvatelstvo nic proti nechtene emigraci vyzirku nedela a drzi hubu.

14. 5. 2024 14:44
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Štavec Pavliku. Abych měl ve věci islámu jasno, udělal jsem si už před érou internetu rozbor a po zahájení islámské invaze “My to zvládneme” – to už jsem měl PC – jsem si ho doplnil a aktualizoval. To čemu čelíme je hidžra – přerušení kmenových a rodových svazků a navázání nových.
24 září 622 dorazili první muslimové, Mohamed a věrní, z Mekky do Medíny. Bylo jich cca osmdesát.
V březnu 624 došlo k první bitvě mezi muslimy a jinověrci; machmetánů bylo 324.
V roce 630 už islám ovládl celý Arabský poloostrov a armáda muslimů čítala třicet tisíc mužů – historicky největší jednotná vojenská síla, jakou kdy do té doby Arabský poloostrov poznal. Během osmi let tedy počet bojovníků stonásobně vzrostl.
Tak se islám šířil světem – pomocí hidžry a meče t.j. napřed obsazení území skupinami muslimů a získávání nových věřících, následuje podmanění obsazených území a nastolení islámu.
Nyní, ve třetím miléniu, máme v Evropě něco, co nazýváme demokracií a k šíření islámu v Evropě už netřeba meče – stačí -undy, šu-kání, a mnohoženství. Čiže prosté přečíslení, následují volby, podíl na politice moci atd.
Na konci hidžry pak je obsazené území a islámské právo šaríja. 

14. 5. 2024 14:44

No a nyní čelíme ne samospádné, ale řízené hidžre. Ř Í Z E N É !!!
A je v tuto chvíli irelevantní, kým řízené a kdo je za tím komplotem – zda politrukův globální prediktor, Straussovci, CIA, “ti za oponou” (to jest Vatikán ve spolupráci se špičkou špičky světových finančníků, což jest několik rodin, židovských i nežidovských), Muslimské bratrstvo, Saúdové, Írán, atd. atd. – jak je ctěná konspirační libost.
Čelíme řízenému obsazení Evropy muslimy – přečíslení původních obyvatel a nastolení islámu jako jediné povolené ideologie Moci zabalené do víry. Co má Evropa ve své tuposti za migraci je hidžra.
Migrace = hidžra; hidžra = migrace. Pokud se kříž zasnoubí s půlměsícem, jak se o to snaží antikrist Franta na “svatém stolci”, bude konec Evropy našich předků.
————-
Korán, súra 4, 59/56: “Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný, moudrý.”
Súra 4, 143/144: “Vy, kteří věříte! Neberte si nevěřící za přátele místo věřících! Chcete snad proti sobě dát Bohu oprávnění zjevné?”
To jest byli by nazváni pokrytci a pak s nimi naloženo dle předešlého.

14. 5. 2024 14:45

Evangelium Lukáše, kap. 6. verš 30: “Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Verš 35: “Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.”
Není proto divu, že k nám slimejšové tak valej. Musí nás mít za nesvéprávné idioty. Pokud bychom, v zájmu zachování “křesťanských hodnot”, nově “lidských práv” – neboť co jiného je podpora migrace z daní občanů, než darování kabátu i s košilí a ožebračovávání těchto?! – toto měli dodržovat, bude po nás veta.

Pokud se křesťan chopí meče, poruší tím ustanovení své víry, svého Boha. Muslim však vražděním nevěřících svou víru věrně zachovává a stvrzuje.

14. 5. 2024 14:46

Upřímně – i při četbě Mein Kampfu jsem si za jeho sepsáním dovedl představit člověka, ale při četbě Koránu? Delirium, noční můra, navzájem nesouvisející výkřiky zdrogovaného šílence v gumové cele. Mein Kampf je oproti Koránu krásná literatura.
Nečetl jsem za celý svůj život nic nenávistnějšího; nic – a to myslím doslova – (ve svém důsledku) odpornějšího; nic šovinističtějšího. Bylo mi slimejšů líto – ale jen dokud jsem si nepřečetl Korán, neboť odmítám dělat si názory na základě něčího názoru.
Nyní tvrdím – nevěřit machometům ani pozdrav a ven – všichni muslimové ven z Evropy! Ženy, muži, mladí, staří, děti – všichni! A bránit se se zbraní v ruce proti tomu svinstvu!
Smilujte se nad dětmi (to jest i nad jejich matkami, že) – a až dospějí, vyhlásí džihád a pak běda nám!

P.S. Což je ostatně i důvod mého postoje k dění v Gaze – z mého pohledu vnímání světa tam vidím rovnítko – antikrist bojuje s antikristem. 

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 16:50

Díky za rozbor, zase budu chytřejší až už tu svoji kebuli neunesu. Měj se.

14. 5. 2024 18:27
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jo. Chtělo by to žirafák, ale tenčejší, a kebuli vozit na trakači.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
14. 5. 2024 16:55

Opět si mě utvrdil, že muhamrd je škodná……☠️👎

14. 5. 2024 18:31
Odpovědět  Pravdomluvny

Je to krok o 1 400 let vývoje evropského myšlení zpět do myšlení nomádských kozo-mrdů raného středověku.

Pravdomluvny
14. 5. 2024 18:45

U kozomrdů je ranný středověk stále…..v náboženství, hygieně a chování k ženám.

14. 5. 2024 18:53
Odpovědět  Pravdomluvny

Tak ke to také myšleno.

Pravdomluvny
14. 5. 2024 19:24

Já to jen upřesnil pro některé “”””váhající “”””.

Albi
14. 5. 2024 21:31
Odpovědět  Pravdomluvny

Ale to je jejich věc, jak si žijí na svém území.
Nepkeťme se jim do jejich “hodnot” a ty naše si dobře hlídejme.
Ne naopak!

Pravdomluvny
14. 5. 2024 21:32
Odpovědět  Albi

Evropa, potažmo ČR NENÍ JEJICH ÚZEMÍ 😡

Albi
15. 5. 2024 12:56
Odpovědět  Pravdomluvny

A co jsem napsala jiného?

Albi
14. 5. 2024 18:56

Konečně! 1+++++
Konečně se tu objevil někdo, kdo neskloňuje všemocnou Merkelovou, ani kolonialismus Evropy.
A dokonce i pochopil “na první čtení” obsah a myšlenku=varovaní p. Vondrušky.

14. 5. 2024 22:06
Odpovědět  Albi

Tohle jsem nepochopil z článku “na první čtení”, ani z Vondruškové knihy “Kronika zániku Evropy”, kterou zde už delší dobu opakovaně doporučuju, ale už před tzv. migrační krizí – ještě před tím, než mamá merkel kozom-rdy pozvala.
Korán jsem měl už roky naštudovanej, tak hned jak se dali slimejšové na pochod a turecký slimejšové v německu roztahovat a rebelovat, mi bylo jasný vo co de – že o začátek řízený hidžry.
Hned jsem taky svý dojmy ventiloval na Parlistech, včetně toho krátkého shrnutí a vysvětlení pojmu hidžra, a víš jak to dopadlo? Přesně podle hlášky Černomyrdina “Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo jako vždycky” – s nejmíň půlkou diskutérů jsme se navzájem znectili. Tak samo o něco později na Nové Republice. Takže to vlastně dopadlo normálka.
P.S. Představ si, že pochopil dokonce i proč to naznačující: “A dokonce i pochopil…”!
Tož drž pozice.

Albi
15. 5. 2024 13:25

Dík za odpověď.
Mj. to “první čtení” mělo znamenat – ne dnes, ale už dávno, takže to pro tebe není ohromující novinka, kterou ještě musíš “zpracovat”.

Jinak Vondrušku mám přečteného možná celého, i když doma ho nenám, všechno bylo vypůjčené z knihovny (naštěstí školní knihovnu mám hned vedle baráku).

15. 5. 2024 21:34
Odpovědět  Albi

Četlas i Neviditelní? Další jeho vizionářké dílo. Kam se hrabe Orwell! Odehrává se v digikoncentráku. Jo a ted V. rozepsal Lucemburskou epopej; zatím napsal dva díly. Tak číhám, kdy vyjde třetí.
Zkoušel jsem ho (V.) zlomit, jestli by se, až s tím skončí, nemoh u Přemyslovců vrátit k r. cca 900 a rehabilitovat Boleslava I., ale nepochodil jsem. Že tu dobu nemá pořádně historicky zmáknutou, mi odepsal. Oni totiž pro Vondrušku, jak jsem si všim, Přemyslovci jakoby začínaj až tatíkem Přémy Oťasem prvním., tedy králem Vladislavem II. Nojo, no. Co nadělám, žejo. Holt si bude muset Bolda ještě nějaký to století počkat. Ale co. Čeká už přes tisíc let, tak co by si ještě nepočkal.
Jinak jsem se minulý měsíc nas-ral a řek si, že si do kremace přečtu všechny V. detektivky ještě jednou, ale tak jak jdou za sebou – ne napřeskáčku, jak zrovna byly v knihovně k mání.
Takže jsem si vypůjčil napřed čtrnáct dílů Hříšných lidí, minulý týden dalších čtrnáct dílů Hříšníků, no a v červnu zbytek Hříšníků a nakousnu první díly Letopisů. A pak přijdou na řadu epopeje atd. Akorát kvůli tomu vždycky musím do tří knihoven, abych měl ty díly za sebou. Holt nic není zadara – hlavně benzin.

Albi
16. 5. 2024 18:50

… 🙂

Boomer
14. 5. 2024 21:13

pro: Milan ze Zahrady Čech;  14. 5. 2024 14:46

.. Milane, reexport naimportovaných má dvě stránky: technickou a etickou. Obě jsou řešitelné, obě budou tím bolestivější, čím později přistoupíme k realizaci…

15. 5. 2024 00:35
Odpovědět  Boomer

No právě…

Jaris
15. 5. 2024 08:12

Tak vam jeste doporucuji doplnit vedomosti a precist si Talmud, abyste byl v plnem obraze. Ten se totiz od Koranu moc nelisi 😀

15. 5. 2024 20:51
Odpovědět  Jaris

No dyk jo. Proto rovnítko. Ejčkon tu ale přetřásám machometány, ne “vyvolené”.

jmm
14. 5. 2024 10:46
Odpovědět  Helena

Ano, utratit prachy uloupené koloniím, vyždímané z otroků na “bavlně” a rasistické nadřazenosti, umí každý “blb*c”!

zuza
14. 5. 2024 11:46
Odpovědět  Helena

Nechcem obhajovať koloniálne štáty, narobili svinstva dosť, ale nedrancoval len západ. Prečítajte si, čo robili Turci niekoľko storočí na celom Balkáne, na Kaukaze, na juhu Ruska…. Ak ste bola niekedy v Turecku, tak ste videla, ako vyzerajú Turci. Kde sa v turkickom národe zobralo toľko svetlovlasých a svetlookých ľudí? Niekoho s turkickým výzorom musíte v Turecku hľadať s lupou a nenájdete. Mimoriadne kruto sa správali všetci východní vládcovia a národy a to nielen k cudzím ale aj vlastným (stačí si pozrieť nejakú čínsku či kórejskú rozprávku, aj z toho si môžete urobiť obrázok). Strašná krutosť a bieda bola aj v krajinách, čo sú obkolesené morom plným rýb, kde netreba kúriť, kde je dostatok zrážok a je úroda 2 x do roka…. Čiernych otrokov v Afrike predávali mnohokrát ich náčelníci alebo keď sa 2 kmene pomlátili, tak víťaz, a to už od staroveku. A obchod prevádzkovali arabi, bieli otrokári boli koncový zákazník. A v oblastiach, ktoré hraničili s moslimským svetom, či na súši alebo po mori, bolo predávaných celkom dosť bielych otrokov.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
14. 5. 2024 12:53
Odpovědět  zuza

Ano, Turci jsou velmi výbojný národ – dodnes/Kurdové, Kypr../-také na Turky si nikdo jen tak netroufne.
Ale to je něco úplně jiného, než vojenské vtrhnutí západu do zemí, kde plundrovali obrovská území průmyslovým způsobem tak, že po nich zbyla jen ekologická i lidská katastrofa.

ryba
14. 5. 2024 12:46
Odpovědět  Helena

Tak proč lezou sem, my jsme se do nich nikdy nemontovali ?!

Pravdomluvny
14. 5. 2024 13:53
Odpovědět  ryba

Protože jsme Protektorát Böhmen und Mähren…..

ijn
14. 5. 2024 10:22
Ohodnotit příspěvek :
     

migrace byla spuštěna na cíl: kanonfuter na Východ=UA, vedení Bundeswehru odmítlo migranty cvičit a vyzbrojovat, protože by mohli použít zbraně proti křesťanům i vojákům, v roce 2015 přicházeli mladí muži,……nábory nešlo zastavit, nacistické cíle selhaly, tak si je nyní užívají a vymýšlí co s migranty,……… přidali se eugenici a zrádci bílé rasy,….a budeme fandit VVP k denacifikaci celé planety Země,……teutonské národy se podvolí každému rozkazu vrchnosti, proto jsou Germáni vysoce nebezpeční tažní volové, na rozdíl Slovanů, míromilovných dobráků,ale pokud překročí nepřátelé hranici, tak do posledního muže uhájí své území a děti + matky i ženy!!!!!!!

Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 11:02
Odpovědět  ijn

Tedy, chtěl bych mít vaši víru s touto omladinou, která zde nyní žije. Vždyť těm je z většiny u zádele co chystají globalizátoři jejich dětem.

Slovan
14. 5. 2024 11:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Hlavně že sehnali Last minute. 🙄🤦‍♂️

Albi
14. 5. 2024 11:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Nějak se mi zdá, že jste zatím všichni (diskutující do času 11.24) vůbec nepochopili smysl a obsah článku

Helena
14. 5. 2024 11:49
Odpovědět  Albi

Ano ty kecy “my to zvládneme”….multikulturalismus… to vše je prostředkem k aktu pomsty, ty davy mladých kluků..to všechno. A je to tlačeno i shora tím, že nestíhají migrantské vrahy, lupiče, násilníky… to všechno je dokonalý akt pomsty, který zasáhne i toho nejposlednějšího němčoura. Skopčáci, Francouzi, Italové a ost. jsou škrceni v oprátce migranty, protože celá desetiletí škrtili němčouři, frantíci, taloši a ost. krásné a bohaté domovy právě těch kluků, co do záp. Evropy přicházejí – bosí, odrbaní, nemocní, hladoví – ale uvnitř se srdcem hořícím a prahnoucím po odvetě za zničení jejich domovů. A stejný osud čeká Izrael, v Americe a Anglii to už běží také.

Albi
14. 5. 2024 12:39
Odpovědět  Helena

“…uvnitř se srdcem hořícím a prahnoucím po odvetě za zničení jejich domovů”.
Ne – přišli by stejně.
Dostali to příkazem (Alláha), stejně jako my jsme dostali příkaz je přijmout a neodporovat – za pomoci “lidských práv”.
V tom jsme si všichni podobní- “vzdělanci” jako “perimitivové” – pohrdáme jedni druhým, ale v mnoha ohledech jsme stejně blbí a manipulovaní.

Helena
14. 5. 2024 13:12
Odpovědět  Albi

Jejich mentalita je pro nás nepochopitelná. A proč myslíte, že jim to Alláh přikázal a oni to plní. Dostali “shůry” pokyn k vykonání odplaty a ten pokyn shůry souzní s jejich vnitřním přesvědčením. Dalším nástrojem odplaty je příkaz západoevropanům je přijmout šikovně pod rouškou “lidských práv”.
Čecháčkům se může Pámbu přetrhnout, jak silné jim dává pokyny ze všech stran, ryjou držkama v zemi – a furt nic.

Albi
14. 5. 2024 15:45
Odpovědět  Helena

Nás už dlouhými léty “vzdělali” jinak – my už se ani ničemu nebráníme. a bránit nechceme.

Vlastenectví je sprostá nadávka, Českou republiku – ze které udělali bez souhlasu občanů pouhou oblast – jakési Česko (Hřensko, Ostravsko, Valašsko …) – v případě ohrožení včas opustíme, pleteme si vlast s vládou – a ještě k tomu snad považovat za “širší vlast” Evropu???

Už za našeho aktivního přispění rozhádali mezi sebou občany ČR, V4 a nakonec i tu Evropu celou.

Taklže žádný Alláh, ten neexistuje stejně jako jiní bohové – jen lidi, jen jejich hrabivost.
A jak píšu jinde – dekadence = úpadek, který se nutně dostaví dřív nebo později.
A my máme máme tu smůlu, že jsme se toho začátku dočkali. 🙁

Jaris
15. 5. 2024 08:25
Odpovědět  Albi

Ne, neprisli. To, co potkalo Evropu je planovana invaze muslimu nekym tretim. A muslimove to nejsou.

Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 13:16
Odpovědět  Albi

Tak já ti řeknu jak to je. Správný název je – Evropa byla donucena přes globální grázly pomocí svých zaprodanců udělat zásadní chybu ohledně migrace. Ne, že udělala, ale grázlům bylo nařízeno aby toto udělali. To je sakra rozdíl.

Helena
14. 5. 2024 13:52
Odpovědět  Pavel z Moravy.

B I N G O !!! Lépe bych to nevystihla. A Pyjala dostal nařízeno, trochu západu upustit páru, než je tam arabové vyvraždí tím, že jich pársettisíc doveze sem.

Helena
14. 5. 2024 14:09
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Vy jste snad Sibyla s babou Vangou dohromady:
Jako skupina devatenácti zemí EU v čele s Českem a Itálií chceme jít nad rámec migračního paktu. Musíme více spolupracovat se třetími zeměmi, lépe bojovat s pašeráky lidí a uzavírat partnerství se státy, ze kterých migranti přicházejí,“ uvedl český premiér Petr Fiala, který se s Meloniovou setkal v sídle italské vlády.
Tento “signál” si snad umí přeložit každý.

Pavel z Moravy.
14. 5. 2024 17:06
Odpovědět  Helena

Jak s Albi, tak s vámi se výborně hovoří. Teď jsme přišli se ženou z města. Chvíli jsme seděli na náměstí na lávce a pozorovali človíčky. Ty, které jsem měl možnost poslouchat mně vzali chuť se zde vůbec o něco snažit. Co jsem slyšel, z většiny prázdné duté nádoby. Ne úplně všichni, ale většina. A když vám ti jakžtakž rozumní řeknou při mluvě s nimi a co s tím chcete dělat, tak to je, tak odcházíte raději do svého soukromí něčím se bavit, protože už nemáte sílu vysvětlovat. Já vím, že jste stále plná optimismu, ono to asi není špatné, ale mám obavy, že ten optimismus nepomůže pokud ta společnost je jaká je. Nevím kolik nás, kteří vidí kam se to vše řítí je. Tady na pokecu asi většina. Kolik % je to v zemi nevím. Asi to dopadne tak jak to dopadnout má. Více my staroušci pro to dělat nemůžeme, možná se postavit do čela odboje, ale kdo by nás tam chtěl.

zuzana
14. 5. 2024 11:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Izrael zabil více civilistů než bojovníků Hamásu

https://aktax.cz/izrael-zabil-vice-civilistu-nez-bojovniku-hamasu/

Antonín Körber
14. 5. 2024 15:37
Odpovědět  zuzana

..mnohonásobně víc,to už není víc,ale genocída….proč se nemstí těm,co jich vyhlazovali?,to rozum nebere,..mstí se těm,co je přijali a dali jim prostor žít…nevíme ještě,co ten žid vlastně chce,ale věděl to určitě soudruh hitler..

Jaris
15. 5. 2024 08:39
Odpovědět  Antonín Körber

Zid je tichoslapek. Pracuje na svych perverznich cilech tak, aby zustali ‘neviditelni’. Doba pomsty uzrala. Do cela Nemecka se dostala zidovka Merkelova a zacala invaze certu do Nemecka s jejim souhlasem. Samozrejme, ze na to zapleveleni Nemecka nebyla sama. Zidi jsou mstivi a na hitleroveke Nemecko nezapomneli.Tohle je jejich pomsta za prikori za valky s tim, ze chteji Nemce totalne zlikvidovat. A invaze nezvanych bubaku, je idealni na to, zlikvidovat fyzicky i geneticky Nemce. Dilo se velmi dari a zidak si mne ruce ‘ja nic, ja muzikant’.

Tom
14. 5. 2024 11:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Dovolím si něco mimo téma.
Dnes brzo, ale opravdu brzo ráno nějakým nedopatřením, sjelo z nakladače před reporijskou radnicí 20 tun prasečího hnoje. Žádný jiný druh hnoje by to nevystihl lépe.
Tímto aktérům moc děkuju za odvahu a slibuju, že pošlu nějakou kačku na pokutu.

Slovan
14. 5. 2024 11:53
Odpovědět  Tom

Já tam zahlédl kloboučníka. 😊

Tom
14. 5. 2024 18:42
Odpovědět  Slovan

Tak příspěvek na pokutu už jsem poslal. Ta poslední fůra přišla na 20 milionů.

Slovan
15. 5. 2024 08:29
Odpovědět  Tom

Teď jsem zmaten, to jako ta v Řeporyjích nebo ta přes vládou? A kdo určil že to bude 20 ml?

Joe Arp
15. 5. 2024 09:20
Odpovědět  Tom

Nehoupej nás! Za 20mil. bych to šel naložit polívkovou lžící a umejt kartáčkem na zuby.

Albi
14. 5. 2024 12:44
Odpovědět  Tom

Dobré – dík za zprávu a doufám, že aktérům se podařilo uniknout bdělému zraku státu a jeho silových složek. :-).

Tom
14. 5. 2024 12:56
Odpovědět  Albi

No měli namále, když ještě před vyložením projela kolem městská policie. Ale asi šlo zřejmě o správné kluky na správném místě. 🙂 🙂

14. 5. 2024 15:08
Odpovědět  Tom

Evidentně žádní bl-bci. Napřed zmapovali terén – kdy jezdí poliši na hlídkový okruh a podobně -, pak si počkali až poliši na své pravidelné hlídce projedou, no a pak konali. Bravo!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
14. 5. 2024 15:34

Přesně, nejsi náhodou zedník? 😊🤣👍🙋‍♂️

14. 5. 2024 15:44
Odpovědět  Slovan

Jo. A navíc mě komáři polepšovali a v polepšovně vedli zloději, bytaři, loupežníci a další ejlenti, mezi sebou tlusté řeči jaký je kdo frajer a navzájem si tahali triko a plácali se po zádech, kdo s poliši vyje-bal důmyslněji, tak jsem se přiučil “jak na to”, kdych to třeba někdy potřeboval.

Albi
14. 5. 2024 19:10

Jsi renesanční člověk= “osoba všestranně nadaná, která se zajímá o mnoho oborů lidského vědění a umu, má rozhled nejen filosofický, ale i politický a společensko-kulturní ..”
Už dlouho si to myslím, teď se mi to potvrdilo. :-).

14. 5. 2024 22:09
Odpovědět  Albi

Hlavně jsem zvědavej jak vopice a někdy ukecanej.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
14. 5. 2024 15:31
Odpovědět  Tom

Kolem 6h raní a 18 odpolední nenajdete na silnici fízla bo se sjíždí na základnu, bo se střídají. Dělají dvanácky. Vyjimka by byla, kdyby na udání někde čihali. V tuto dobu je nejlepší jezdit z hospody. Nebo vysypat hnuj na silnici. 🙄 🤦‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
14. 5. 2024 16:44
Odpovědět  Slovan

A v poledne obědy! Když jsem měl za komárů papíry v čistírně, tak jsem se přesně v těch dobách za účelem prodeje přebytků ze zahrady přemisťoval . V půl šestý ráno, nebo v půl dvanáctý do Prahy (UL, Mostu, Teplic, Č. Lípy, Mělníka atd.) a ve půl dvanáctý či v půl šestý večer domů.
Když mi je pak skoro přesně před rokem dali do čistírny i kapitálisti, tak jsem zjistil, že své zvyky nezměnili a na nákup do LTM, Lovosic, Roudnice či Libochovic, jsem vyrážel v půl dvanáctý a krásně jsem to stíhal i zpátky. Oni totiž placama číhali na zlobiče i tady, přesně naproti mýmu bejvání, a jakživo se na číhačku nevrátili dřív než kolem půl druhý.
No, už je mám zpátky – vzali mi je na půl roku. Ale musel jsem si udělat za 2500 kaček psychotesty. Zas-rani. Ale taky k něčemu dobrý – mám ouředně, že mi demence v nejbližší době nehrozí.
Pandoktor mě tam totiž nechal minutu jukat na 30 obrázků a pak jsem měl napsat, který jsem si zapamatoval. Když jsem to pak psal a byl jsem u šestnáctýho, tak mi papír sebral, že to stačí a že klobouk dolů, že už takhle jsem ho nas-ral, že jsem si jich zapamatoval víc než on, i když jsem se duřil, že si ještě pamatuju balíček a kruh.

14. 5. 2024 16:45

Víš v čem je finta? Zapamatuješ si ty výrazný – třeba kostlivce, domek, nebo jinou blbost. A pak k těm zapamatovanejm výraznejm obrázkům v duchu fofrem přiřazuješ, co k nim logicky patří. V mým případě kostlivec a k němu patří kostel a hřbitov – no a jak se tam kostlivec dostal? Asi ho někdo sejmul, takže zbraně – ty tam byly čtyři – šavle, bambitka, prak, puška. Domek – a u domku pumpa a za domkem strom, do domku stůl, židle, talíř, a na talíř husa co tam byla. Hm… Je to už dva měsíce, co mám opět papíry a vidíš – ještě furt si mamatuju… moment… čtrnáct blbostí, jestli se nepletu. Plus balíček a kruh. Takže si ještě ted pamatuju šestnáct těch kravin ze třiceti. A ten o nejmín čtyřicet let mladší feťák co seděl vedle mě – sebrali mu papíry že ho načapali zfetovanýho – tam měl napsaný, když mě pandoktor vyrazil, čtyři zapamatovaný obrázky!
Jo, a proč ti to vlastně píšu? Za á se vytahuju, a za bé se ti třeba ta mnemotechnická finta někdy šikne. Zduř.

Slovan
15. 5. 2024 08:48

A koho jsi uplatil na těch psychotestech? Tam jsi nemohl projít. 🤣 No a že zvyky nezměnili, tak jak můžou starého psíka naučit novým kouskům? Oni jsou i tady nemysli. 🤣 No a pak je trochu výhoda, že jich spoustu znám. Kolikrát se mě stalo při kontrole, že když jsem stavěl, tak po stažení okénka…..á dobrý den, jak jé? jeďte dál. Moje žena jen zírala jako Vizír, prý tvl. 🤣 Né, pro spousty z nich jsem pracoval na rekonstrukci bytu a ne jen pro ně. Někteří jsou dost vysoko. Třeba je mezi nimi i kluk, tedy pán, který byl při zatýkání Ratha. Třeba. Jen u nás je jich celkem asi 13. Mám to jako zadní vrátka, dle potřeby mohu požádat o radu. Čau.

15. 5. 2024 21:44
Odpovědět  Slovan

Slovan
16. 5. 2024 07:47

No có?!! 😊

16. 5. 2024 11:33
Odpovědět  Slovan

To znamená že jsem to čet.

Slovan
16. 5. 2024 11:43

Já myslel údiv, že mám tolik “známých” u nepřítele. 🤣

16. 5. 2024 18:10
Odpovědět  Slovan

Kamaráde, já bych se nejspíš nedivil ani kdyby začal Ovčín – takovej krpál nad mou rodnou dourou – soptit. Nejspíš bych si řek: “A hele, to jsou věci, tak Staněk měl s tou teraformací pravdu,” a navideoval bych si to do mobilu.
Známý u nepřítele? Když jsem vyfás pendrek (ochrannej dohled) tak mě dostal na starost jistej kap. Beránek, esenbák + estébák. A jak to dopadlo? Po otukávačce vzájemnej respekt a vedli jsme řeči, že bychom oba skončili na Pamprlíku. Proto jsem taky tak alergickej na paušalazici – s výjimkou machomemetánů – wahhábistů.
P.S. Údiv vypadá takto: ???

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
15. 5. 2024 11:18
Odpovědět  Tom

Myslím, že to nebylo úmyslně, sklápěcí hydraulika se občas porouchá, to právníci vědí a znalci dobrozdají. Že to zrovna bylo před úřadovnou prasete bradavičnatého je jen politováníhodná náhoda!

zuzana
14. 5. 2024 12:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Ashley Bidenová potvrdila, že deník popisující „nevhodné sprchování s Joem“ je pravý

https://aktax.cz/ashley-bidenova-potvrdila-ze-denik-popisujici-nevhodne-sprchovani-s-joem-je-pravy/

14. 5. 2024 13:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Tam bude fičák v té Americe po Volbách…semínko vyklíčilo 😀

Pravdomluvny
14. 5. 2024 13:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to muhamrdy řízená GENOCIDA BÍLÉ RASY, potažmo křesťanů.

Pijack
14. 5. 2024 14:43
Odpovědět  Pravdomluvny

Jenže to rabování světového bohatství mají na svědomí právě ti křesťané.

cool
14. 5. 2024 14:54
Odpovědět  Pijack
Pijack
14. 5. 2024 15:10
Odpovědět  cool

Mno, samozřejmě ruku v ruce s židy. Dobývání a koloniální války probíhaly pod ochranou Vatikánu. Doufám, že se bavíme o koloniálních mocnostech Francie, Británie, Španělska, Itálie, Portugalska, později i Německa a USA… To nejsou ani Slovanské, ani islámské země. Čímž se nezastávám islámu.

Slovan
14. 5. 2024 15:37
Odpovědět  Pijack

👍 👍 👍 😊 😊

Pravdomluvny
14. 5. 2024 16:33
Odpovědět  Pijack

Ty koloniální určitě,ale my kolonie byly taky, takže znovu:
Muhamrd je škodná a ta se LIKVIDUJE.
S Ujgury v Číně se taky nikdo nemaže!!!

cool
14. 5. 2024 14:52
Ohodnotit příspěvek :
     

🙂 A jihád?- džihád je prý daň. No tak si poddaní mohou připravit kešeně, mameluci.

Pijack
14. 5. 2024 15:13
Odpovědět  cool

Když solidaritu, tak solidaritu – znám jednu takovou – co kdyby se koloniální mocnosti o své nahromaděné bohatství solidárně rozdělili s námi… Na to jsou velcí žgrdi, ale o následky by se s námi rozdělili hned.

cool
14. 5. 2024 15:35
Odpovědět  Pijack

Prožírají vše kontinuálně, sami mají málo. 🙂

Slovan
14. 5. 2024 15:42
Odpovědět  Pijack

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Tvl ti mají houwnóóó, to se časem přesunulo všechno k pejzatýýýýmm. Třeba jsou předurčeni to zlato shromažďovat na hromadu pro mimozenšťany, kteří si nás tu vysadili aby jsme jim to zlato pak odevzdali.

Pravdomluvny
14. 5. 2024 16:34
Odpovědět  cool

Tak daň by měla Evropa muhamrdům splácet v podobě 9mm argumentů ….tomu určitě porozumí na první dobrou.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$