Michail Chazin: Rusko připravuje „otočku doleva“

Rusko již nemůže existovat v rámci předchozího modelu rozvoje země, a proto ruský prezident Vladimir Putin bude muset zorganizovat “rozcestí” pro současnou liberální elitu, uvedl ekonom Michail Chazin.

Ruská federace v současné situaci nutně potřebuje naléhavé transformace, včetně nahrazení současného kapitalistického modelu rozvoje, modelem socialistickým. Jak odborník poznamenal ve vysílání kanálu YouTube zpravodajské agentury “Aurora”, i zástupcům liberálních kruhů je již zřejmá nemožnost Ruska existovat v rámci starého modelu. Nechtějí se však vzdát všeho, aniž by na oplátku cokoli dostali, a proto vynaložili obrovské úsilí, aby urvali co největší část státního bohatství.

Pozornost je věnována trendu růstu levicových myšlenek, které znamenají rozvoj průmyslu, skutečnou substituci dovozu a vytvoření sociálního státu se znárodněním elit. Především kvůli tomu, a také z objektivních důvodů, nebude mít prezident země jinou možnost než změnit model, řekl Chazin….

„Putin přemýšlel o “otočce doleva” již před několika lety, ale plně si uvědomil nutnost tohoto kroku na jaře, když vyšlo najevo, že současný systém ekonomického řízení v zemi je příliš citlivý na vnější šoky, jako je epidemie nebo hospodářská krize,“ zdůraznil ekonom. …

Souhrnně řečeno, expert dodal, že možnost provést tento manévr v následujících měsících je poměrně vysoká. A občané Ruské federace budou moci do konce letošního roku vidět první výsledky hnutí novým směrem….

Putin plánuje rozhodný úder proti ruským elitám

„Jména lidí, kteří budou vyřazeni z oblasti důležitých rozhodnutí a ve skutečnosti navždy vyloučeni ze správy veškerých státních aktiv a struktur, jsou již známa.” 

Putin už má seznam těch, kterým bude ukázána cesta ven.“

„Liberální elity“ je spojení, kterým někteří ruští experti už dlouho popisovali příčinu většiny ruských sociálních a ekonomických problémů. Dříve se argumentovalo, že ruský prezident byl nucen tolerovat liberály v nejvyšších stupních moci kvůli řadě vnitřních a vnějších faktorů, dnes však existuje verze, že brzy tato „skupina lidí“ bude skutečně odstraněna z vládního systému země. 

A to se stane velmi brzy. 

Ze současné ruské elity, do které je obvyklé zahrnovat vysoce postavené vládní úředníky a oligarchy, již brzy nezůstane více než 5–10%, takový názor vyjádřil známý ruský ekonom Michail Chazin, přičemž poznamenal, že prezident Vladimir Putin je připraven rozhodně porazit ruské elity. 

Podle odborníka očištění současné ruské nomenklatury může začít v blízké budoucnosti, kolem poloviny podzimu, kdy bude alespoň zhruba jasné, kdo se stane příštím prezidentem Spojených států. 

Chazin zároveň zdůrazňuje, že právě výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech lze v nadcházejících letech považovat za klíčový faktor celé světové politiky. Podle něj bude skutečný stav v mnoha zemích světa, včetně Ruské federace, do značné míry záviset na tom, kdo se na konci roku 2020 stane hlavou Bílého domu. 

“Pokud bude zřejmé, že ve Spojených státech vyhrávají konzervativní politické síly, pak se celý ruský státní aparát nebude moci vyhnout závažné restrukturalizaci změnou jeho kvalitativního složení. 
Jména lidí kteří budou odstraněni z oblasti důležitých rozhodnutí a ve skutečnosti navždy odstraněni ze správy veškerých státních aktiv a struktur, jsou již známa. Ve skutečnosti Putin již má seznam těch, kterým bude ukázána cesta ven.“

Chazin tvrdí, že Putin plánuje zasadit “lidem na tomto seznamu” rozhodnou a rozhodující ránu.“ 

V tomto smyslu má expert také podrobné vysvětlení toho, co se děje. 

Faktem je, vysvětluje, že mnozí z těch, kdo jsou na tomto seznamu, představují “šampióny a přeborníky liberalismu”, a jsou již nějakou dobu v Rusku nazýváni elitou. Na podzim roku 2020 se mohou všichni ocitnout v nejzranitelnější pozici a dokonce ztratit podporu svých západních kurátorů. 

A v tuto chvíli bude mnohým jasné, že nastal čas změnit kapitalistický model v Rusku. 

“Putin odstraní liberály, i kdyby jen proto, že v této chvíli bude konečně jasné, že v příštích několika letech nebudou schopni zaručit Rusku příliv zahraničních investic. A právě tento faktor byl rozhodující v těch dobách kdy jim bylo skoro všechno odpouštěno. Protože se však tento model začal zhroutit, nemá smysl držet tyto lidi v systému vlády.“

https://bit.ly/31eNzah
https://bit.ly/3hlDdew

sdíletj na