Letos uvidíme všechny čtyři jezdce apokalypsy

Věřte tomu nebo ne, ale to je to, co se nyní děje ve světě, pokud kombinujeme analytiku, náboženství a historický vývoj naší civilizace.


V prvním čtvrtletí letošního roku jsme viděli prvního jezdce apokalypsy na bílém koni s korunou na hlavě a střílejícího šípy, který je interpretován jako mor.

 „Podíval jsem se a v tom jsem uviděl bílého koně  a ten, kdo na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a vyjel vítězně, aby své vítězství dovršil.“

Alegorie je velmi podobná na koronavirus, který postihuje lidi na dálku jako jezdec (virus sedí na člověku) svými šípy (kýchání, kašel).

A nyní analytika. 
Skutečnost je taková, že tento virus se pro západní země jeví jako velmi užitečný, protože všechny ukazatele naznačovaly, že velká krize v západní ekonomice je nevyhnutelná, a debatovalo se o tom kdy přijde – jestli v roce 2020 nebo 2021.

Nebudu se zabývat podrobnostmi o tom, že tato krize je vlastně odloženou krizí roku 2008, na internetu je k dispozici mnoho článků o tomto tématu, chci se podívat na celkový obrázek.

Koronavirus je tedy „vis maior“, na kterou je možné odepsat špatnou ekonomickou politiku západních zemí (žití na dluh), díky čemuž si po mnoho let udržují tak vysokou životní úroveň a brání jiným zemím, aby se postavily na nohy. 

Nelze však nekonečně žít v dluhu, dříve či později se musí zaplatit účty. A západní země už dlouho, díky tomu, že ovládají hlavní finanční instituce světa (například tisknout dolary), odkládají tento den. 

A nyní, díky pandemii, mohou říci, že jejich model byl správný, a za vše nese vinu „černá labuť“ (vis maior – vyšší moc), a pouze proto jsou nuceni nesplácet dluhy. 

Ano, koronovirus, možná přírodního původu, ale rozhodně ho distribuovali velmi politicky prospěšně pro tyto skupiny dlužníků nebo osoby s nimi úzce spojené. 

Na začátku byla infikována Čína jako hlavní konkurent v ekonomice, aby celý svět vinil Čínu z vypuknutí pandemie.  https: //inosmi.ru/social/20200 …  

Asi za měsíc a půl byla infikována Itálie a Írán. Navíc v Íránu nejvyšší vedení země, protože v prvních dnech epidemie zemřel neobvykle velký počet vysoce postavených lidí v Íránu. 
https: //www.vedomosti.ru/polit …          
https: //www.mk.ru/incident/202 …    

A jak všichni víme, Írán je také jedním z hlavních odpůrců Západu. 
A Itálie byla nakažena, aby postavila západní obyvatelstvo proti Číně, aby všichni říkali, že je to kvůli ní. 
Západní média zpočátku psala spoustu takových informací, než se západní svět sám stal zdrojem infekce.

 A po nějaké době, asi po dvou týdnech, byly infikovány také Spojené státy. Aby celý západní svět měl právo se odvolat na vis maior, na okolnosti vyšší moci, kvůli které ekonomika padá, což znamená nemožnost splácení naakumulovaných dluhů připsat okolnostem vyšší moci a … 

Samozřejmě neočekávali, že Čína a Asie jako celek, se s virem budou tak dobře vyrovnávat. 

Ale to téměř nenarušilo celý jejich plán, o kterém budu psát níže.

A je čas vysvětlit, co nebo kdo jsou Oni. 

V podstatě se jedná o velmi bohaté lidi, jejichž otcové a dědové vydělali miliardy extrémně cynickým způsobem, vyvolávají války a konflikty … a když předem víte, kde to „bouchnete“, pak převést tyto znalosti
na peníze nákupem zboží, které bude stoupat v ceně po velké události, je dost jednoduché.


Poté však zahájili velmi apokalyptický proces. Očekávali, že nakonec, stejně jako jejich dědové, budou vítězi ve válce, kterou také sponzorovali.

A zbohatnou ještě více. 

Například po 2. světové válce hlavními příjemci z pohledu finančního bohatství, se staly Spojené státy, dolar se stal světovou měnou, ve Spojených státech mnoho věcí nedělá stát, ale soukromí dodavatelé (čtěte oligarchové), například jejich státní výzvědná  instituce spoléhá na analytiku soukromých center. 

Říká se jim „Stínová CIA“  https: //tsargrad.tv/news/tenev …      

Výsledkem je, že velká část bohatství amerického státu jde k této úzké skupině lidí. Stávají se hlavními příjemci toho, že Spojené státy mohou tisknout světovou měnu a doslova si vyměňovat zdroje za zelený papír. 

Proto velmi doufají, že zopakují úspěch svých dědečků v polovině minulého století a že se vynoří z velkého chaosu jako hlavní vítězové z hlediska bohatství a moci.


A teď, v důsledku skutečnosti, že tento proces zahájili … řekněme velmi silně se otřásl celý světový řád
(karanténu kvůli koronaviru a hospodářskou krizi mají i u sebe, protože jsou hlavní součástí globální ekonomiky). 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku, tedy doslova nyní, uvidíme druhého jezdce apokalypsy.

„ A když odstranil druhou pečeť, zaslechl jsem druhé zvíře, které říkalo: jdi a podívej se. Nato vyšel jiný, ohnivě červený kůň. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dovoleno odejmout ze země mír, aby se lidé navzájem zabíjeli. A dostal velký meč.“

Tento jezdec představuje válku. 

V naší době lidé nejsou velmi ochotní zemřít pro někoho tam někde a ve jménu něčeho, což znamená, že do klasické války se nikomu nechce. 

Ale… Jednou z interpretací toho, co samotný jezdec znamená (a i válka obecně) je nespokojenost, roztříštěnost, nespolupráce, nevraživost. A právě to teď probíhá zejména v západním světě, kde se země navzájem uzavírají a dokonce si navzájem odcizují prostředky boje proti Coronaviru. 

A nejdůležitější věc, kterou již říkají všichni analytici. Dnes se ekonomika většiny zemí zastavila, nebo klesla – srovnatelně a místy dokonce více než během druhé světové války. To znamená, že de facto soudě podle ekonomiky, žijeme ve válečné době.

A karanténa sama o sobě je jako sedět v bunkru, aby na vaši hlavu nespadla bomba.

 Ten, kdo má uši, ať slyší, kdo má oči, ať vidí “ – skutečnost, že druhý jezdec apokalypsy je již tady.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku přijde třetí jezdec apokalypsy. 

„ A když odstranil třetí pečeť, slyšel jsem třetí zvíře říkat: jdi a podívej se. Podíval jsem se, a hle, vtom jsem uviděl černého koně a ten, kdo na něm seděl, měl v ruce váhy. A slyšel jsem něco jako hlas uprostřed těch čtyř živých tvorů, jak říká: „Litr  pšenice za denár a tři litry ječmene za denár. A neplýtvej (nebo také neškoď) olivovým olejem a vínem.“  (Denár nebo „choinix“ byla římská stříbrná mince, jejíž hodnota odpovídala celodenní mzdě).

To lze vysvětlit tak, že obiloviny snášejí sucho hůře než olivovníky a keře hroznů, které mají hluboké kořeny. Toto tvrzení může také znamenat hojnost luxusního zboží s téměř úplnou absencí základního zboží, jako je třeba chléb.

Všechno je zde zcela zřejmé, v létě nastane přímý důsledek ekonomického poklesu a nahromaděných problémů v posledních letech (zejména na Západě), lidé začnou být minimálně podvyživeni a někteří budou hladovět. 

Zde nutno podotknout, že ruský svět v tak obtížných dobách vždy poskytl „rameno“ ostatním zemím a zachránil je. Tentokrát to bude jiné, v Rusku sice hlad nebude, ale sami nebudou mít dost, když ostatní budou hladovět.

 Ale pro USA to bude noční můrou. Protože jsou zadluženi a nemají žádné úspory (mluvím o většině Američanů) a jejich kapitalistický princip státu, ve kterém hlavní výhody mají soukromé osoby a ne široká společnost, tuto situaci výrazně zhorší, například nyní mnoho velkých korporací poslalo velkou část svých zaměstnanců na ne(!!!)placenou dovolenou. 

V Evropě to bude lepší, ale ne o moc.

Ve 4. čtvrtletí letošního roku bude správnější říci, že ne že uvidíme, ale setkáme se, se čtvrtým jezdcem apokalypsy – smrtí.

A když odstranil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrtého zvířete a řekl: jdi a podívej se. Díval jsem se a hle, vtom jsem uviděl bledého koně a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Smrt. A peklo (Hádes, hrob) ho následoval.  Dostali moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli dlouhým mečem a hladem, morem a divokými zvířaty“.

Tady o „čtvrtině části země“ to vypadá jako o zemích na západě. 

Faktem je, že v Africe se díky koronaviru může změnit jen málo, protože tam mají malá hospodářství, která je budou krmit stejně jako dříve. 

Na Západě si mnoho mladých lidí opravdu myslí, že ovoce a zelenina se urodí už zabalené. 
Takže právě zastavením současného typu ekonomiky, převážně finanční, nejvíce zasaženi budou obyvatelé Západu, zvyklí, že si vymění kousky papíru za jídlo, a když se obchod zavře ukáže se, že papírem se nenajíte. 

A výroba základního zboží v těchto zemích byla zrušena. 

Například Spojené státy zjistily, že téměř celou základnu léků dováží z Indie a Číny. 
A Indie uzavřela export některých léčiv, a Čína v důsledku odstávky průmyslové výroby v lednu a únoru nemá dostatek tohoto zboží na export.

Proto mor a hlad bude zuřit nad tou čtvrtinou země, kde jsou lidé zvyklí lehkomyslně přijímat vše, co potřebují k životu.

A nyní přímá analytika. 

Jak je napsáno výše, na západě je skupina lidí, kteří jsou velmi bohatí a velmi cyničtí a nemorální, protože věděli, že jejich předci povstali ve velké krvi. https: //cont.ws/@dimans34/1567 …  

Vidí, ze zřejmých důkazů, že jejich západní svět a hegemonie se chýlí ke konci … že Rusko a Čína je obchází ve spravedlivé konkurenci. 

To, že mají za zády spoustu dluhů, že každým rokem jsou mocnější díky skutečnosti, že ovládají světový obchod, že mohou tisknout světovou měnu, to vše spočívá na důvěře světa, že hlavní centrum reálné ekonomiky je na západě. 

Avšak už mnoho let existují signály, že se toto centrum přemisťuje na východ. 

To znamená, že dolar přestane být (alespoň bezpodmínečně) hlavní světovou měnou a v nejlepším případě se stane jednou ze světových měn.  

Potom, v lepším případě, tito západní abnormálně bohatí lidé zjevně ztratí asi polovinu svého bohatství, a co je nejdůležitější, perspektivu, že se stanou nejbohatšími na světě, pokud jde o peníze a moc

A pro ně je bankovní účet měřítkem všeho. Měřítko jejich mysli, krutosti, perspektivy, štěstí … 

Chci říci, že pro tuto skupinu lidí je moc a peníze smyslem života. A lezení po těchto schodech je vše, co potřebují. A když ztratí tuto možnost, budou se cítit jako krysa zahnaná do rohu. 

A v takových případech zvíře jde do útoku, aniž by mělo šanci vyhrát!!!

 Erudovaný čtenář chápe, o čem je řeč. 

Když osoba, pro kterou je taková hra životem, a partie je jasně prohraná, hystericky rozmetá figurky z hrací plochy. A pokud k tomu přidáte zkušenost jejich předků, kdy „rozmetání figurek z hrací desky“ (velká válka) je učinila mnohem bohatšími, je vše jasné. 

Tato touha a přesvědčení, že i tentokrát vše dopadne stejně jako v minulosti, je velmi obrovská. 

Je dokonce maniakální, vyhlídky na prohru a vyhlídky na výhru, když je v sázce tolik, že buď vlastní celý svět, nebo ho ztratí (za posledních 30 let ho téměř vlastnily, to musí být uznáno). 

A v takovém emocionálně přetíženém výbuchu je člověk schopen bláznivých akcí. 

Ale v tomto případě je v sázce naše civilizace. 

A oni jsou připraveni hodit kostkami, aby vyhráli vládu nad světem navěky.

Aby mohli vyhrát, musí zničit nebo extrémně oslabit dvě centra moci na naší planetě, která je mohou vyzvat a porazit. To je Rusko a Čína.

Hlavní a určující zbraň je nyní jaderná. 

A i kdyby měli alespoň imaginární šanci na výhru, musí se utěšovat nadějí, že se jim podaří zničit drtivou většinu ruského jaderného potenciálu rychlým a extrémně masivním úderem. 

Jsou dokonce připraveni na to, že několik jaderných raket dorazí do Spojených států a do Evropy. 

Jenže pro ně je vše vedlejší, druhotné a ztráty přijatelné, včetně lidských životů. 

Jejich plán je poněkud mlhavý a existuje v něm spousta předpokladů, to je však normální u zanícené mysli, která touží po velkých výhrách a zrušení vyhlídek na bankrot.

Zhruba se spoléhají na dvě možnosti.      

  1. To, že Rusko a Čína budou tratit zdroje v drobných vojenských bitvách na svých hranicích. Buď budou bojovat přímo, nebo budou válčit jejich sousedé a jim nezbude nic jiného než zasáhnout. 
    A pod rouškou tohoto chaosu síly Západu chtějí zmobilizovat veškerou svou sílu a zasadit úder, doufajíc, že ​​budou úspěšní, protože jejich nepřátelé budou zaneprázdněni spoustou malých bojůvek u svých hranic.

  2. To, že všechny tyto katastrofy a turbulence (karanténa, hladomor, hospodářská krize) způsobí v Rusku politickou nestabilitu a mini-občanskou válku. A pak budou ruské strategické jednotky demoralizovány a decentralizovány a nebudou schopny rychle a včas reagovat na útok Západu.

       
Jak je však vidět, je více pravděpodobné, že občanská válka začne na Západě, a spíše než Rusko a Čína, začnou trpět vojenskými operacemi na svých hranicích země NATO. 

Proto jsou všechny jejich plány vlastně zbožným přáním. Ale oni to nechtějí vidět a věří, že se vše podaří. 

Nyní se zaměřují na zajištění toho, aby obyvatelstvo západních zemí schválilo „morální“ jaderný útok na Rusko a Čínu. To je důvod, proč na Rusko všechny ty roky lijí kýble špíny, pomluv a fejků. 

Jednou Rusko někoho otráví, pak zasahuje do jejich voleb, snaží se rozdělit EU, pak brání „tyrana“ Assada, destabilizuje jednotu NATO. Americký senátor dokonce přirovnal ruské vměšování k tragédii 11. září.

To znamená, že podle mnoha západních médií je Rusko říší zla a že ničí světový řád, ve kterém vše vzkvétalo.

A když teď kvůli karanténě a nahromaděným problémům v ekonomice se všechno začne rozpadat a životní úroveň klesne natolik, že začnou hladovět, pak obyvatelstvo Západu s potěšením spolkne pilulku, … že tento nepořádek, neudělali oni (žijící na dluh mnoho let), ale jejich prosperující svět se zhroutil zásluhou Rusů a Číňanů. 

Rusko již obviňují, že šíří nepravdivé informace o Koronaviru, a proto existuje tolik obětí, a Čína má vinu za to, že virus pochází od ní, protože Číňané jedí netopýry.

A v určitém stádiu hysterie a poklesu životní úrovně se většina obyvatel Západu chytne podaného stébla slámy, že za všechno může Rusko, a pokud bude odstraněno (zničeno), pak budou znova žít, jak žili dříve !!! https: //cont.ws/@dimans34/1613 …


V důsledku toho se stane to, čeho se obávalo mnoho nejlepších a nejjasnějších myslí naší planety, že lidské neřesti přivedou svět do jaderné války.


A ti, kdo přežijí, si budou klást hlavní otázku, ale co se mělo udělat, abychom tomu zabránili a nedopustit něco takového v budoucnu???

Odpověď je v podstatě následující: 

Musíte žít čestně a být zodpovědní za sebe a svůj osud. A nedovolte ostatním, aby žili na úkor někoho jiného, ​​a nemanipulovali se sladkým povzbuzováním, že je možné být neslušně bohatým na krvi a neštěstí jiného.

Protože přesně „mrkvička“ vyhlídky na nadměrné bohatství, vytváří nevyvážený systém lidské společnosti. 
Který se dříve nebo později zhroutí. 

A čím déle (výše) je takový nevyvážený systém budován, tím více obětí bude při jeho zničení.

https://bit.ly/2WAMPJb

sdíletj na

Ohodnotit příspěvek (5 / 1)

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Anonymní jméno komentáře
Ohodnotit příspěvek :
     

Já si pořád myslím, že ti, kdo vypustili korona virus, jsou jiná skupina než ti, kteří připravují světovou válku. Ne, že by to byli nějací dobrodinci, ale válka by jim vypustila rybník. A nejsou spojení s nějakým konkrétním státem. Dokonce považuji za možné, že epidemie chystané válce zabránila, nebo ji možná jen oddálila. Viz například zrušení Defender 2020, které už hodně zavánělo útočnou operací. A ještě k tomu polskému Trojmoří (i když to pod tento článek nepatří, omlouvám se). Já to nemyslel tak, že se nás někdo bude ptát na názor. Spíš tak, že pátou kolonu by Poláci u nás hledali asi nejhůř ze všech. Proto si myslím, že polské aspirace na regionální mikromocnost jsou odsouzeny k nezdaru. A kromě toho – nemají (Poláci) u nás žádný respekt. K tématu nadvlády nad českým národem mne ještě napadá výrok jednoho fyzika, kterého jsem znal jako student a který bohužel už nežije: Hlavou zeď neprorazíš, ale podechcávat se dá!!! On to myslel na minulý režim, který s ním po roce 1968 nespravedlivě zametl. Ale považuji za empiricky prověřený fakt, že soustavně podechcávaná zeď se svalí o mnoho let dřív než ta, které se nikdo nevěnuje. Ačkoli samy nehmotné, myšlenky přesto přetvářejí hmotu.… Číst vice »