politika

EUROASIJSKÁ UNIE různých rychlostí, kde slunce nezapadá

Kuba získala status pozorovatele v EAEU (Euroasijská ekonomická unie) a chce se k Euroasijské unii připojit, pravděpodobně vstoupí do CSTO (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti).

TROJSKÝ KŮŇ PRO ZÁPAD

Budoucnost přichází nenápadně. 

Pod rouškou pandemie, globální krize a kataklyzmatu ve Spojených státech se v Rusku dějí neuvěřitelné věci. Nemusíte být vizionář, abyste viděli, kde je minulost a kde budoucnost. 

Jak je psáno v Evangeliu – „Kdo má uši, ať slyší; kdo má oči, ať vidí.“ 

Historický setrvačník obnovy Velkého Ruska již byl spuštěn a nikdo nemůže tento proces zastavit.

Situace ve světě a v postsovětském prostoru se však zásadně liší od situace před 10–20 lety. Co dnes máme?

Vládci světa (kolektivní Západ, dále kolektivně – Globální prediktor) v rámci nového světového řádu zničili státnost a její výživové základy – rodinu a ekonomický základ libovolného státu.

Nejprve byly použity nevojenské nástroje řízení světa: demokratizace, privatizace, zahraniční investice, oligarchizace, „LGBTizace“, debilizace … až po chaos. Jinými slovy, všechny tyto zmíněné věci byly palivové brikety v krásném obalu pro pomalé vaření žab (států) v globálním kotli.

Rusko, po rozpadu SSSR, nebylo připraveno čelit Západu, který měl neomezené zdrojové a finanční možnosti 
Při libovolném závažném odporu by Západ ruskou ekonomiku udusil. A Západ už byl uvnitř Ruska a příznivci dohod (kapitulace) se Západem mohli Rusko dekapitovat.

Proto se Putinovo Rusko vydalo jinou cestou. V první fázi konfrontace („vstávání z kolen“) se této hry Rusko aktivně účastnilo jako trojský kůň, přičemž priorita byla ochrana země jak jen to bylo možné. 

Rusko tak obstálo v obraně a nenápadně posílilo na pozadí zbytku světa.

Když Západ objevil trojského koně s nadzvukovými raketami a „plynovými potrubími“, bylo příliš pozdě. 
Důležité plány Západu jsou návratem Krymu znehodnoceny. Veškerá síla západních sankcí trvala do prvního “lockdownu” a díky těmto sankcím přijatá protiopatření více posílily Rusko.

To má dnes soběstačnou ekonomiku a stabilní finanční systém. Všechno, co nezabijí Rusko, je pro něj dobré. 

Dále se odehrály známé události: syrská válka, boj o kontrolu nad energetickými zdroji – ropné a plynové války. Rusko zvítězilo v týlu nepřítele jeho vlastními zbraněmi.

Paradoxem je, že globální projekt vládců světa a pandemie, jehož cílem je bankrot národních států pro pohodlné řízení světa prostřednictvím TNC („Transnational Corporation/Company“, nadnárodní společnosti), paralyzoval potenciál západního světa, včetně Japonska. Soběstačné země zesílily – zejména Rusko, které není svázáno s globálním projektem.

Výsledek je zřejmý: Budoucnost přichází nenápadně. 

Mnohokrát probíraný kolaps dolaru, nebo zhroucení světového finančního systému a pokles americké ekonomiky o polovinu. Dnes Západ se strachem očekává další akce Ruska.

To nám všem vytváří obraz, že Západ všude po obvodu Ruska podněcuje konflikty, s nadějí že se oheň může rozšířit i na ruské území. Otázkou je – koho a co zapálit? Pokud postsovětský prostor, až na několik výjimek, i tak již hoří, nebo doutná. Hrozby a sankce ze strany Spojených států, EU, s jejich „zhýčkanou“ populací a nafouknutou ekonomikou, Rusko jen baví, pomáhají mu udržovat směr.

NOVÁ GLOBÁLNÍ AGENDA RUSKA

Dnes je na pořadu jednání jiná globální otázka – dosáhnou Rusko a Spojené státy (globální elita) dohody bez větších střetů nebo ne? První návrh „Hlavnímu prediktoru“ za podmínek Ruska se již připravuje a již byl jmenován zvláštní zástupce. A nic strašného se nestaneje, pokud nepřijmou nabídku Putina.

Čas pracuje pro Rusko a Spojeným státům to ještě více zhorší jejich vyjednávací pozici a obdrží druhý návrh za mnohem horších podmínek. 

Signály Vladimira Putina zvolenému americkému prezidentovi Bidenovi, vyslané na tiskové konferenci
s ruským národem a předtím v rozhovoru, jsou primárně určeny “majitelům” Bidena.

Veřejné sdělení Vladimira Putina o nemožnosti zkazit zkažené vztahy, o družině krále a závěr s frází kocoura Leopolda lze formulovat následovně:
… Nezačali jsme. Rusko bije první, ale nedobije k smrti. Stále se ještě můžeme domluvit.

Nyní má Rusko úplně jiný úkol – principy a metody obnovy Velkého Ruska. 

V ruském dilematu „Nemůžete vzít území zpět“ je již vše na správném místě. Protože žádná říše na svém dvorku a měkkém podbřišku nepotřebuje vícevektorové země, které podléhají vnější kontrole. Buď svazové státy s jediným prostorem, nebo placdarm geopolitického nepřítele – není jiná možnost.

Rusko je dnes připraveno na jakékoli kataklyzmy, má soběstačnou reálnou ekonomiku a obrovské zdroje. 
Snížením vlivu Západu navíc ještě zesílí a dostane nový impuls pro rozvoj.

EUROASIJSKÁ UNIE RŮZNÝCH RYCHLOSTÍ

Investice do rozvoje národních “okrajin” během sovětského období a pokus o slepení post-sovětského prostoru prostřednictvím integračních iniciativ, prostřednictvím dotací, nepřinesly výsledky. 

Stejně jako v běžném životě, i starší bratr živitel, pokud odmítne platit, se stane předmětem nenávisti mladších bratrů. Takhle funguje svět a vztahy mezi státy jsou podobné.

Proto – žádný nátlak pro přistoupení k unii nebude, podmínky diktuje pouze krutá realita. 

Potřeba Euroasijské unie s jednotným vojensko-politickým a měnovým řízením je pro Rusko geopolitickým úkolem a pro post-sovětské republiky – podmínkou přežití.

Rusko je dnes pragmatické jako nikdy předtím a jeden stát pro něj má smysl pouze s Běloruskem a Ukrajinou, aby jednou provždy vyřešilo problém jednoty východních Slovanů – Rusů.

Zároveň s tím je nutné dodat, že post-sovětské republiky mají odlišný potenciál a různé úrovně ekonomiky. 
Proto stejná životní úroveň jednotlivých států v Euroasijském svazu, jako to bylo ve společném Sovětském svazu, je nemožná. Proto různé míry rozvoje účastníků za stejných podmínek pro všechny.

Uzbekistán a Kuba získaly status pozorovatelů při EAEU, pokud s Uzbekistánem je vše jasné, pak s Kubou má tento krok velký geopolitický význam. To znamená, že ve střednědobém horizontu se Kuba může stát řádným členem Euroasijské unie. A všichni členové svazu se zpravidla stávají členy CSTO (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). 

Takto lze vytvořit unii, kde slunce opravdu nezapadá.

Achmet Burchanov
https://bit.ly/3hlCL0E

sdíletj na