historiepolitika

Jak Vlasovci „zachránili“ Prahu

Mýtus, že Praha v květnu 1945 nebyla osvobozena Rudou armádou, ale Ruskou osvobozeneckou armádou (ROA), nebyl vynalezen v České republice. 

Za jeho zakladatele lze považovat známého protisovětského oblíbence Západu a ruské „demokracie“ Alexandra Solženicyna. Tvrdě pracoval na poli vytváření protisovětských mýtů. 

Mezi jeho výmysly patří koncept „záchrany Prahy“ ruskými kolaboranty.

Takže v díle „Souostroví Gulag“ je napsáno:

…“prvním a zároveň posledním samostatným činem těchto vlasovských divizí byl úder . . . proti Němcům. Za všeobecného rozkladu a bez dohody s německým oberkommandem soustředil Vlasov koncem dubna 1945 své dvě a půl divize u Prahy. Tu se rozšířila zpráva, že se esesácký generál Schörner chystá zničit hlavní město Československa, dříve než je přenechá nepříteli. Vlasov dal rozkaz svým divizím, aby se přidaly k povstalým Čechům. A všechnu křivdu, trpkost a zlost, jež se za tato tři krutá a nesmyslná léta nahromadily vůči Němcům v porobených ruských duších, si teď vlasovci vylili v útoku na Němce: napadli je z nečekané strany a vyhnali z Prahy.“

Profesionální tvůrce černých mýtů o SSSR považoval Vlasova a jeho spolubojovníky za upřímné ruské patrioty, kteří se snažili osvobodit Rusko od „krvavého“ stalinského komunistického režimu. 

Pražské povstání a ROA

Počátkem května 1945 inspirovaly Čechy k povstání sovětské a americké jednotky, které se blížily k hranicím českého a moravského protektorátu. Dříve nebyly v protektorátu žádné velké protiněmecké demonstrace.

4. května v Praze dokončila česká vláda protektorátu vedená prezidentem Emilem Háchou jednání s Českou národní radou o převodu moci, které začalo 29. dubna 1945. Rada vedená Albertem Pražákem měla uspořádat všeobecné volby v poválečné vládě. Česká vláda vydala nařízení o zrušení úředního německého jazyka. V noci z 5. května se ukázalo, že Rusové pokořili Berlín. 

A Praha se vzbouřila. Za několik hodin město rozkvetlo národními trikolórami, rozhlasové vysílání znělo v češtině, na ulicích se objevily stovky barikád. Povstání vedl generál Karel Kutlvašr.

Pražské povstání, 5. května 1945

Povstalci (až 30 tisíc lidí), využili slabosti německé posádky, obsadili řadu důležitých objektů. S vítězstvím však bylo předčasné počítat, pouze v okolí Prahy se nacházelo až 40 tisíc Němců. 

Vůdci povstalců proto zahájili jednání s SS Obergruppenführerem Karlem Frankem a velitelem jednotek  Wehrmachtu bojujících v Praze Rudolfem Toussaintem.

Město bylo důležitým komunikačním uzlem ustupujících sil německé skupiny armády „Střed“. 

Brzy se však ukázalo, že vše bylo uspěchané. Poté, co se velitel armádní skupiny „Střed“ polní maršál Schörner dozvěděl o bojích v Praze, poslal do města bojové jednotky s tanky a dělostřelectvem.

Německé velení mělo v plánu bránit se v Československu co nejdéle, proměnit Prahu na „druhý Berlín“ a pokusit se využít rozdíly mezi spojenci v protihitlerovské koalici. 

Proto nacisté zavedli do města další síly, aby potlačili povstání. Povstání bylo odsouzeno k zániku. 

Během jednoho dne bylo jasné, že povstání může být poraženo. Praha volala o pomoc.

V té době se Američané zastavili v Plzni, 70 kilometrů od hlavního města, a nepohybovali se vpřed, protože došlo k dohodě, že Prahu by měla obsadit sovětská vojska. Ta byla ve vzdálenosti 140-200 km a překonávala odpor Němců. 

Nicméně pomoc povstalcům přišla. A odtamtud, odkud to nebylo nijak zvlášť očekáváno. Vlasovci z Ruské osvobozenecké armády (ROA) se rozhodli podpořit povstalce …

Česká národní rada požádala o pomoc 1. divizi (18 tisíc vojáků), která se nacházela nedaleko Prahy, vedenou generálmajorem Buňačenkem. V této divizi byl také i velitel ROA generálporučík Vlasov, který v německém zajetí vytvořil Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA), do jejíhož vedení ho jmenoval Heinrich Himmler).

„Bojová“ cesta „ideologických bojovníků proti bolševismu“, kteří se v té chvíli ocitli v blízkosti Prahy, byla krátká a zdaleka ne tak slavná. 

Když byli Němci úplně zoufalí, v březnu 1945 se rozhodli, že pošlou 1. (a vlastně jedinou plnohodnotnou) divizi ROA na frontu. Ta dostala jednoduchý a srozumitelný úkol – postavit se sovětským vojskům na západním břehu Odry.

Poté, co ROA ztratila za pár dní několik stovek vojáků a nepodařilo se jim postoupit ani o metr, velitel divize „generál“ Buňačenko, který odmítl požadavky Němců na pokračování v útoku, vydal rozkaz ustoupit z pozic.

Od té chvíle Vlasovci vlastně opustili velení Wehrmachtu a přesunuli se na jihozápad a plenili týlové sklady. Hitlerovští velitelé, kteří nevěděli, jak zastavit nápor sovětských vojsk, neměli čas řešit útěk divize a jednoduše nad tím mávli rukou.

Buňačenko považoval za nejlepší možnost vzdát se Američanům.

…. Bylo by dobré nějak dokázat Yankeeům, že Vlasovci nebojovali jen s komunisty, ale také s nacisty. Drancování skladů však na to nestačí. A pohnout se směrem k Američanům nebylo možné: všechny silnice na západ byly obsazeny ustupujícími německými jednotkami. Další možností bylo počkat na setkání se sovětskými jednotkami, ale těm se „hrdinové ROA“ chtěli vyhnout všemi možnými způsoby.

V povstání v Praze viděli „bojovníci proti stalinistickému režimu“ šanci: měli skutečnou příležitost ukázat západním spojencům svou antifašistickou podstatu …

Vedení ROA si dobře uvědomovalo, že Třetí říše byla poražena. Plánovali vzdát se západním spojencům, aby pokračovali v boji proti komunismu, ale již s jiným vrchním velením. 1.divize svévolně přešla do týlu a Vlasov se pokusil na jedné straně jednat s Němci, na druhé straně chtěl jít co nejdál na západ, aby se vzdal Američanům.

Ve štábu 1. divize ale kvůli této otázce propukl spor. Vlasov byl proti podpoře povstání, ale většina velitelů stála na straně Buňačenka. Vlasov se urazil a od té chvíle už se dalšího rozhodování nezúčastnil. Veškerou iniciativu převzal Buňačenko a k účasti „vlasovců“ na Pražském povstání tak došlo proti vůli samotného Vlasova. Velitel ROA odmítl pomoc Čechům. V tomto dobrodružství neviděl smysl. 

Generál  Buňačenko naopak nařídil svým vojákům, aby podporovali povstání. Doufal, že pomoc Čechům posílí jeho vyjednávací pozici. Vlasov nezasahoval a nezúčastnil se akcí v Praze.

6. května 1945 bylo v ulicích Prahy až 2 000 barikád. Povstalci, kteří měli většinou jen malé zbraně, utrpěli těžké ztráty. Nacisté se dostali do centra města, obsadili radnici a mosty přes Vltavu. 

Vlasovská divize měla relativně dobrou bojovou připravenost, a navíc ruští vojáci opravdu dychtili zabít Němce. Divize Buňačenka obsadila letiště v Ruzyni, kde byly umístěny bombardéry Luftwaffe, připravené bombardovat město i pražský Smíchov, převzala kontrolu nad dvěma mosty přes Vltavu. 

Vlasovci v Praze 7. května 1945

Snadnost, se kterou to dokázali, byla způsobena tím, že Němci nevěděli o zradě svých včerejších spojenců.

Situace se však brzy vyjasnila a nacisté začali brát Vlasovce vážně: začaly silné pouliční boje. 

7. května se vojáci ROA probojovali do centra Prahy a rozdělili německou skupinu na levém břehu Vltavy. Vlasovci zajali až 10 tisíc Němců. Vlasovci však svými omezenými silami nemohli osvobodit celé město.

Zde „hrdinové ROA“ poprvé bojovali o svou skutečnou hodnotu: … pokud budou úspěšní, mohli představit „osvobozenou“ Prahu západním spojencům a počítat s dobře krmeným americkým zajetím. Prostě nevěděli o dohodách mezi SSSR a USA o osudu českého hlavního města. Brzy jim však bylo jasné, že do Prahy dříve vstoupí sovětská vojska než vojska americká.

Když se nové jednotky ustupující německé armádní skupiny přiblížily městu, 1. divize byla odsouzena k porážce. Tehdy již bylo jasné, že Američané do Prahy nepřijdou. Z politických důvodů, obávajíc se negativní reakce spojenců na spojenectví s kolaboranty, Česká národní rada přerušila spojenectví s Vlasovci. 

„Podpora povstání“ z ROA, která trvala jen několik hodin, skončila.

V noci ze 7. na 8. května opustily všechny jednotky 1. divize své pozice v Praze a vydaly se na západ. Přičemž vojáci ROA utíkali i s Němci, s nimiž dva dny bojovali.

Němci jdou přes Prahu na západ, květen 1945

Současní obhájci Vlasovců, jak v České republice, tak v dalších zemích (včetně Ruska), se snaží prezentovat jejich účast na květnových bitvách v Praze jako „upřímný příval hrdinství skutečných ruských vlastenců, kteří přišli na záchranu slovanských bratrů“.

Nicméně, mírně řečeno, to není úplně pravda.

Praha osvobozena Rudou armádou

8. května velitel německé armády „Střed (Mitte)„ polní maršál Ferdinand Schörner připustil říšskou kapitulaci a nařídil vojskům odejít z Prahy a přesunout se do americké zóny. Nacisté zahájili jednání a povstalci nebránili stažení Wehrmachtu na západ. 

V Praze však zůstala německá vojska, kterým se nepodařilo odejít na západ a některé části SS, které se odmítly vzdát a nadále odolávaly. Ráno 9. května 1945 vstoupily do města jednotky Rudé armády a osvobodily Prahu, čímž potlačily poslední centra odporu německých vojsk. 

V blízkosti českého hlavního města rudoarmějci likvidovali a odzbrojovali hitlerovce ještě několik dní.

Je tedy zřejmé, že Praha byla osvobozena sovětskými jednotkami. 

Do 9. května 1945 byly ve městě stále německé jednotky, které odolávaly. Pražské povstání, s podporou Vlasova nebo bez něj, bylo odsouzeno k porážce. 

Situaci bylo možné změnit pouze vstupem amerických nebo sovětských vojsk do města. Němci měli ohromnou výhodu nad českými rebely i Vlasovci a mohli snadno přeměnit město na kouřící ruiny, kdyby odpor pokračoval a jim se nedařilo dostat se na západ. 

V samotné Praze nadále pokračovaly boje, ale bez účasti ROA a ráno 9. května vstoupily do města tankové jednotky 1. ukrajinského frontu maršála Koněva.

Válka skončila, ale Němci i nadále odolávali v českém hlavním městě a jeho okolí ještě několik dní. Ztráty sovětských jednotek při operaci v Praze činily více než 50 tisíc zabitých a zraněných vojáků a důstojníků a několik set kusů vojenské techniky; Vlasovci přišli o méně než tisíc lidí, jeden tank a pár zbraní.

Velitel ROA general Vlasov se nezúčastnil akcí v Praze a byl oponentem pomoci českým povstalcům. 

To znamená, že jeho připomínka jako „osvoboditele Prahy“ je zřejmá hloupost. 

1.divize Buňačenka se skutečně dva dny účastnila bitev v Praze, ale v zásadě nemohla dosáhnout vítězství nad nacisty. Poté, co nedostali záruky od českého vedení, opustili Vlasovci město, v němž boje nadále pokračovaly. 

Němci mohli zlikvidovat české povstalce, ale neměli na to čas, protože spěchali na západ, aby se vzdali Američanům, báli se postupující Rudé armády. Město bylo osvobozeno od nacistů sovětskými vojsky.

Výsledky pražské strategické útočné operace hovoří samy za sebe: během rychlé ofenzívy 1., 4. a 2. ukrajinského frontu byla zničena silná skupina nepřátelských vojsk, která i po pádu Berlína nadále odolávala. 40 tisíc nacistů bylo zabito a zraněno, 860 tisíc nacistických vojáků a důstojníků bylo zajato, včetně 60 generálů. 

Jako trofeje Rudá armáda získala 9 500 děl a minometů, 1 800 tanků a útočných zbraní a asi 1 100 letadel. 

Rudá armáda osvobodila od německé okupace Československo a jeho hlavního město, Prahu.

Příběh „vlasovských osvoboditelů“ je zjevně součástí kampaně na očerňování hrdinství sovětských vojáků, Rudé armády a SSSR při osvobozování Evropy od nacismu. 

Probíhá rehabilitace kolaborantů, poté přijde na řadu nacismus a fašismus. Tato operace již probíhá v Pobaltských státech a na Ukrajině, teď i v České republice. 

Historie druhé světové války a Velké vlastenecké války je přepisována v zájmu Západu, těch sil, které byly organizátory světové války.

https://bit.ly/2W6Ir5B
https://bit.ly/35BJJc3

sdílet na

99 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
7. 5. 2020 20:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Schörner nebyl v SS.

ModrýKlokan
7. 5. 2024 01:13
Odpovědět  scipio

Koho to sere?

Tarantina
7. 5. 2024 06:10
Odpovědět  ModrýKlokan

slovnik ! slusny !!!

Joe Arp
7. 5. 2024 10:43
Odpovědět  Tarantina

Co tě sere?

Slovan
7. 5. 2024 12:27
Odpovědět  Joe Arp

Stereo 🤣🤣🤣

Pablo
7. 5. 2024 13:25
Odpovědět  Tarantina

Hlavně být slušný – jako Fiala a jeho vládní klika, viď?

7. 5. 2024 13:32
Odpovědět  Tarantina

(_!_)

ModrýKlokan
7. 5. 2024 17:31
Odpovědět  Tarantina

Tady nejsme v církevním internátu Tarantule. Pokud jsi sněhová vločka ohrožená větříkem, nelez sem, a běž na e-mimino.cz.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 05:50
Odpovědět  scipio

Byl to NACISTA, kovaný NACISTA,kterému Hitler hodně důvěřoval!

Tarantina
7. 5. 2024 06:11
Odpovědět  Pravdomluvny

co tu riesite hitlera!!!

Pravdomluvny
7. 5. 2024 06:49
Odpovědět  Tarantina

Jdi do hajzlu, kutyakáky (_!_)

Albi
7. 5. 2024 10:56
Odpovědět  scipio

Ať to všechno bylo jak bylo, dovolím si odporovat tvrzení, že “mýtus” osvobození Prahy Vlasovci, je Solženicynovou prací.

Moji rodiče v té době v Praze bydleli, od matky jsem slyšela, že Prahu “neosvobodila Rudá armáda, ale Vlasovci” a víc než silně pochybuji – vlastně jsem 100% přesvědčená, že ona a všichni ostatní Pražané tenkrát neměli o existenci Solženicyna, natož jeho “fikci” ani ponětí.
Možná nějaký rusista, nebo “poříjnový” bělogvardějec – azylant v Praze žijící – ale to tu skutečnost a povědomí Pražanů nemohlo nijak ovlivnit.

Pokud si ještě vzpomínám – matka říkala, že Vlasovci se tím podílem na osvobození Prahy snažili “zachránit” = očistit od obviněmí, že bojovali s německou armádou prozi Rusku – protože už tehdy se všude vědělo, jakých zvěrstev se v Rusku Němci dopouštěli.

A věřit Solženicynovi po tom, co o něm dnes víne? Další manipulace, další “přepis” historie?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Autor
7. 5. 2024 12:00
Odpovědět  Albi

Ano, tak to bylo, ale s nuancemi. Část Vlasovců se rozplynula po válce i zde (asi docela málo, spíše šli dále sami na západ). Jejich osvobozování nemělo de facto praktické projevy, Němci utíkali sami. Jejich cílem bylo dostat se do oblasti vlivu západních spojenců a z toho pak vznikla situace např. v Plzni.
Povstání v Praze bylo původně zamýšleno jako pro zachování Prvorepublikového stavu zde. Jenže oibjektivní faktory to změnily a o budopucnosti se rozhodovalo jinde a jinými lidmi (Taková reminiscence na vznik První republiky, Československa, kdy lidé se osamostatnili sami předem a teprve poté byly – z nutnosti – schváleny různé dohody, včetně uznání republiky. Ale to by se nepovedlo, kdyby nebyla poptávka na zničení Rakouska-Uherska).
Jo a jeden případ – s největší pravděpodobností Vlasovce – v cyklu Historie českého zločinu, kdy po válce se vydával za partyzána, sovětského vojáka, který se rozhodl zůstat zde. Ovšem zabil několik lidí, okrádal lidi a dokonce dostal státní vyznamenání (pokud si to pamatuji, tak ještě za Beneše, poté už byl v určitém podezření. https://www.youtube.com/watch?v=pAsNIawMU5w

Autor
7. 5. 2024 12:02
Odpovědět  Peter 008

Ovšem -. i když jinak se snažím nedělat reklamu – tak tento cyklus Historie českého zločinu stojí za poslech. Ovšem je nutno vědět, že jisté obbdobí vykládají po svém. Je tu hodně případů, které dokreslují různá období naší historie.

Albi
7. 5. 2024 12:33
Odpovědět  Peter 008

Dík za odkaz. Podívám se.

ModrýKlokan
7. 5. 2024 17:37
Odpovědět  Peter 008

Taky díky za tip.

marie
9. 5. 2024 16:08
Odpovědět  Peter 008

Dobrá kniha i s dokumentama Starikov – Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalilna.

ModrýKlokan
7. 5. 2024 17:36
Odpovědět  Albi

Solženicyn během svého života dost politicky obrátil. Po získání nových informací a vlastních zkušeností se západním hnusem začal Rusko a Sovětský Svaz hájit a k anglosasko-sionistické zločinecké prolhané civilizaci se stal velmi kritickým.

marie
9. 5. 2024 16:05
Odpovědět  Albi

No vždyť to tam píše, že tu bojovali cca 2 dny, pak se museli stáhnout na západ v domnění, že je Amíci zachrání. Dodnes se neví, co s tzv. Vlasovci bylo, jak dopadli. Nikdo je nakonec nechtěl, Rusové jich pár pobili za vlastizradu, Američani asi taky. Ale Prahu osvobodila Rudá armáda, to vím stopro prarodiče Pražáci, rodiče Pražáci, já Pražanda a všichni příbuzní jakbysmet. Mocnosti se dohodly jinak, to nemohl nikdo vědět, že od Drážďan jedou tanky směr Praha. Nakonec nám budou tvrdit, že nás osvobodili Němci, co stříleli u Stalingradu do vzduchu.Tak se nenechte zblbnout. Nicméně dík a úctu všem, kteří v této nevděčné zemi položili své mladé životy za 79 let mírového života. Jak já se stydím za tuto vládu a prezidenta!

Drak
7. 5. 2024 16:58
Odpovědět  scipio

Záleží na tom? Byla to pakáž nacistická a fašistická a dneska jsou zase v módě, což je velké, špatné.

ModrýKlokan
7. 5. 2024 01:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Prej to odeesesácký vyžraný zfetovaný řeporyjský prase Nofotny postavil v Prasoryjích pomník vlasovcům. To hovado musí být masochista. Už se asi těší, až dostane poprávu nadílku, za svoje zločiny. I za Ivetu Bartošovou. Že ji dohnal k sebevraždě dokonce veřejně přiznal. Je to úchyl, zločinec a psychouš.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
7. 5. 2024 05:52
Odpovědět  ModrýKlokan

Ten zkurvysyn udavačskýho fotra i dědka měl být dávno nalezen vykleštěn na skládce zabalen do vlajky Azova s vyrytým hákenkrajcem přes celý zada

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tarantina
7. 5. 2024 06:12
Odpovědět  Pravdomluvny

spostebslova si nechaj na doma, jasne?!!

orinoko
7. 5. 2024 06:33
Odpovědět  Tarantina

My do nich chlebem a oni do nás uchylarnou. S těmito biblickymi výstupy si zařiďte vlastní kecal fórum. Číst to nikdo nikoho nenutí. Frstouch?

Tupý hulvát
7. 5. 2024 08:46
Odpovědět  orinoko

Nenutí,jen když sem zavítá nový čtenář webu tak zjistí,že mezi prasetem novotným a nenávistnými fanatickými prasaty zde není skoro žádný rozdíl.A ty tomu ještě tleskáš,ty pitomo.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 09:32
Odpovědět  Tupý hulvát

Mezi prasetem a člověkem není rozdíl do počátku šestého týdne od početí,pak je rozdíl obrovský.
Prase myslí, neválčí.
Nejhorší nadávkou je ČLOVĚK, LIDSKÝ ODPAD!

ModrýKlokan
7. 5. 2024 17:45
Odpovědět  Tupý hulvát

Teplý Hnáte, oceňuji, že nepoužíváš vulgární slova a dodržuješ společenské konvence… Nebýt tebe a malých brambor, tak civilizace zhrubne a budeme opět loziti po stromech jako vopice.

asym
7. 5. 2024 19:29
Odpovědět  orinoko

Nepřipadá Vám ten lempl nějakého podobného lempla, který se kdysi v minulosti vyskytoval na OM po přezdívkou “fagan”?

Pravdomluvny
7. 5. 2024 06:50
Odpovědět  Tarantina

Drž hubu ty špíno z ptáka Šimečky a Dzuryndy👎

ModrýKlokan
7. 5. 2024 17:56
Odpovědět  Pravdomluvny

:-D)))))) správně, není nad exaktní odborné vyjadřování. S citlivostí a oddaností k pjogjesivním vjedeckým poznatkům!

Ovšem naskýtá se palčivá genderová otázka. Je Tarantule muž či žena?

Jenom aby bylo jasno! Je možné, že ekvivalentně je Tarantule smradlavý šlem z frndy ministrantky obrany Kalamity Jane von Blackhole!

Musíme udržovat pořádek, dodržovat ty.. jak seto… jo, etykety a vyvarovat se faux pac.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
7. 5. 2024 19:15
Odpovědět  ModrýKlokan

Ty seš celej Gůt Jarkovskej 👍👍👍😁

ModrýKlokan
7. 5. 2024 17:41
Odpovědět  Tarantina

Tarantule uklidni se a chovej se zdvořile. Tady nejsi na pastvě s nějakými nevzdělanými liberálními dezoláty.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 19:16
Odpovědět  ModrýKlokan

Na pastvě je, ovšem ve formě 💩

Boomer
7. 5. 2024 19:51
Odpovědět  ModrýKlokan

.. žádný pavouk, tarantina je způsob úpravy slávek po tarentsku/cozze alla tarantina, vy kulinářští nedoukové! Chleba s řízkem to je vaše, že… ;o))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
7. 5. 2024 21:43
Odpovědět  Boomer

Chleba se škvarkama 😁

Boomer
8. 5. 2024 08:44
Odpovědět  Pravdomluvny

.. no to joó, to můžu…

Pravdomluvny
8. 5. 2024 09:45
Odpovědět  Boomer

Viď, domácí a ještě teplý 🙂
Řízek je jako zákusek 🙋

Markýza
8. 5. 2024 09:05
Odpovědět  Boomer

No jenže ono to svádí. Je to tak nějak údernější, než “ty slávko upravená” 😎

ModrýKlokan
8. 5. 2024 16:41
Odpovědět  Markýza

No dobře, a Tarantule z Kozze by šlo?

ModrýKlokan
8. 5. 2024 16:39
Odpovědět  Boomer

Dík za poučení, takže slávky jsou cozze… to se bude dobře pamatovat. Jinak nalovený slávky je potřeba ve kbelíku nechat tejden vodkadit v průběžně měněné vodě, poslední den dva v osolené vodě. Až poté kulinářsky upravit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
janle57
7. 5. 2024 09:36
Odpovědět  ModrýKlokan

Dnešní pražská politická žumpa pod vedením pirátského hňupa Hřiba,dejvického antikoněva
Koláře ml. a jiným zdejším politickým dobytkem, nám neustále předhazuje,že se Praha
osvobodila sama,že nebýt Vlasovců,tak tu dneska nejsme a jiný materiál k výplachu mozků
všech našich čummobilů,nebýt Foldyny,tak tu ani dneska nikdo neví,že nás dnešní přátelé
Helmuti 6 let okupovali a zůstalo po nich 360 000 mrtvých,ale že v roce 68 tragicky padlo
38 lidí,omílá TV Goebbels24 každý den,vůbec bych se nedivil,že se brzy dožijeme chvíle,
kdy bude Fiala a spol.otvírat,při slavnostním pietním aktu v Kobylisích,pamatník R.Heydrichovi,
který se zasloužil o rozvoj srdečných a přátelských česko-německých vztahů.a Pekarová
s prasoryjcem Novotným u toho budou plakat jako želvy.

ModrýKlokan
7. 5. 2024 18:01
Odpovědět  janle57

Taková je dnes realita. Taky z toho zvracím.

marie
9. 5. 2024 16:25
Odpovědět  ModrýKlokan

No oni Vlasovci šli od Plzně přes Řeporyje a i zpátky k Američanům. Na malém náměstíčku v Řeporyjích je velký pomník osvoboditelům Rudé armády /doufám, že dosud/. Takže to je jen takové nasráníčko toho tlustýho, vypatlanýho idiota starosty.

Frank
7. 5. 2024 05:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Brzy se naši potomci budou učit, že Československo osvobodily jednotky Wehrmachtu.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 06:10
Odpovědět  Frank

Pokud to naši benevolencí a blbostí dovolíme……????

orinoko
7. 5. 2024 06:38
Odpovědět  Pravdomluvny

Tak, a pokud nebudeme věci nazývat pravými jmény. Ta vepřová hlava na krmniku připomíná fotbalovou micudu. A s tou se hraje hodně tvrdě. I přímé kopy a penalty jsou regulérní součástí pravidel kopané.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 06:51
Odpovědět  orinoko

Mě připomíná cvičný 🎯🙋

Pablo
7. 5. 2024 13:33
Odpovědět  Pravdomluvny

Zřejmě vám nedochází, že s generacemi odchází i vzpomínky, které těm následujícím nemá kdo předat.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 13:48
Odpovědět  Pablo

Ale dochází.
Ovšem dokud bude jediný vědět,zapomenutí nebude.
Po Bílé hoře jsme taky nezapomněli a jak se Habsburkové a bigotní katolíci snažili.

Boomer
7. 5. 2024 15:48
Odpovědět  Pravdomluvny

..ale prdlačky, vědění jediného je přísně subjektivní záležitost. Vědění společnosti tvoří lidé, jejich vzpomínky, zkušenosti, memy předávané v horizontálně v generaci i vertikálně mezi generacemi.

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 17:40
Odpovědět  Boomer

Ten,kdo ví, že nacisti , Banderovci, uSSa a fašoEU jsou zlo,ten ví dost.

Albi
7. 5. 2024 15:55
Odpovědět  Pravdomluvny

S jedním si “vzdělávacíů systém poradí jedna dvě. Nepodléhejme šalešným nadějím.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 17:39
Odpovědět  Albi

Pokud to doma rodiče neuvedou na pravou míru a omyly a lži havlolejnolahvárenské žumpy nevyvrací,tak je to samozřejmě špatně.

Boomer
7. 5. 2024 15:44
Odpovědět  Pablo

.. u nás v rodu každá generace píše do kronik, vždy jen na liché stránky, radosti, strasti a události, už je toho několik knih. Čas od času se posunou o větev vedle, aby přibyl do sudých stánek i jiný pohled na věc, připisují se podrobnosti, komentáře, doplňky.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
7. 5. 2024 18:03
Odpovědět  Boomer

To je skvělej nápad pro širší rodinnou soudržnost. Bohužel řada rodin spíš po generace tají různá rodinná traumata… co by tomu řekli ostatní.

Albi
7. 5. 2024 15:54
Odpovědět  Pablo

1+++

Albi
7. 5. 2024 11:10
Odpovědět  Frank

S těmi Vasovci to bylo asi poněkud jinak.

Hledat to nebudu, možná bych ani nenašla – ale jak jsem kdysi četla v ještě “nepřepsané” historii, Vlasovci v tom památném květnu samozřejmě věděli, že válka končí a obávali se padnout do ruského zajetí. Takže se snažili dostat do zajetí západní h spojeneckých jednotek – a v cestě jim stála Praha. Takže toho využili – tím jim Pražané umožnili hladký průchod.

A prosím, uvědomte si tehdejší situaci. Nebyla jen Praha, bylo i pražské široké okolí, takže “nenápadně” se dostat na Západ nepřicházelo v úvahu.
Museli sázet na hrdinství a chtě-nechtě “osvobozovat”.

Boomer
7. 5. 2024 16:09
Odpovědět  Albi

.. velitelem uskupení Mitte byl polní maršál Ferdinad Schörner, jeho jednotky disciplinovaně ustupovaly od Brna k Praze, svým vojákům slíbil, že pokud budou bojovat a bezpodmínečně plnit rozkazy, vyvede je směrem na Západ zajetí. Železnou disciplínu udržoval častými popravami ve vlastních řadách, stejně tak byli nemilosrdně popravováni vojáci z jiných formací, kteří opustili pozice a pohybovali se bez velení.. zbaběle utíkali.

Buňačenko byl špičkový, zkušený velitel, který svoje kvality osvědčil v Normandii, kdy dokázal spojit rozbité zbytky různých jednotek v bojeschopný celek a několik dní velmi účinně blokovali postup Američanů v oblasti Saint-Lô. Za to si vysloužil Železný kříž. Po nasazení do zóny operací Rudé armády se rozhodl vzepřít rozkazům a na vlastní pěst proklouznout Prahou, v níž byly slabé německé posádky, pokračovat na jihozápad a tím se vyhnout hlavním pozicím uskupení Mitte na západ od Prahy a ve směru na Žatec. Pro fanatického nacistu Schörnera to byli tuplovaní dezertéři a nechal by je bez skrupulí postřílet v příkopu u silnice. Vlasovcům se plán z větší části vydařil, ale nakonec jich většinu stejně západní spojenci vydali Rusům…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
7. 5. 2024 18:07
Odpovědět  Boomer

Velmi zajímavý a poučný komentář, díky. Bez vzdělání a znalostí i historie, je člověk jen loutka a třtina větrem se klátící.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
7. 5. 2024 07:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Zbytečné hádky – kdo osvobodil Prahu? Vlasovci nebo Rusové? A není to jedno? Obojí byli Rusové. Mluvili Rusky, bojovali a umírali Rusky, zpívali, modlili se a jedli Rusky… Kde je problém? Asi v tom, že nám bude dnešní liberální fašizmus překreslovat dějiny, že Prahu osvobodili Ukrajinci v čele s Banderou a Američany. To může rychle přijít. Lidi v Praze byli asi blbí, že si nepamatují, kdo Prahu a celou republiku osvobozoval. Chyťte Koláře a Novotného a dejte jim do držky.

orinoko
7. 5. 2024 08:02
Odpovědět  Pijack

Musím kouknout do celkem objektivní knížky, jejíž výstup je zhruba takovy: Vlasovci Prahu neosvobodili, ale Pražskému povstání pomohli v nekritictejsi chvíli. Nakonec poslední výstřely II. světové padly někde u Příbrami 11.5.1945. Bunacenko svoje oddíly stáhl zpátky k Berounu, když zjistil, že Češi pod tlakem vyššího vývoje s Vlasovci nebudou-nemuzou jednat. Sázka na možnou milost padla. Nicméně někde údajně vpadli Bunacenkovi lidé do nějakého štábu Němců, kde jejich místní firer na otázku, co se děje, dostal takovou ránu pazbou, až mu vyletl celý Posselt z huby. Němci hodlali poslat Vlasovce proti postupujícím Rusům někam k polským hranicím. Už tehdy si představovali – at se rvou mezi sebou. Tak nějak poamericku.
V Prazskem povstání nám chyběly těžké zbraně. A tak od Zbraslavy šel ocelový tygr proti stejnému. V jednom seděl Rus, ve druhém Germán. Proto Posseltova prasata byla tak vztekla. A hradní blb, který válčil jen v teorii osiny, musí naplnit slova Písma. ” Když on je takový fešák!”

Tupý hulvát
7. 5. 2024 09:01
Odpovědět  Pijack

Myslím,že se mýlíte a část Pražáků tomu určitě věří.Podívejte se na naše dnešní učebnice a uvidíte,že k těm ukrajinským nejsou tak daleko.Tam se například tvrdí,že Francouzi,tedy Galové,pocházejí z Haliče.Tuhle mi poslal známý video,kde se ptali studentů před maturitou,co se stalo v roce 1918,jeden mínil konec 2.války.Lidé věří tomu,co jim vykládá televize,pamětníci vymřeli nebo jdou s davem.Co můžete chtít od národa,který toleruje nerudovou nebo pavla na návštěvě u prasete novotného.

Pijack
7. 5. 2024 10:31
Odpovědět  Tupý hulvát

S tím souhlasím. Ono je to takto i v mnoha jiných oblastech života.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 09:34
Odpovědět  Pijack

Do držky odjištěný granát.
A Vlasovci ještě počátkem května vraždili civilisty a partyzány, takže rozdíl je markantní!!!!!
Chtěli se vykoupit a skočit v zajetí amiokupanta.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
7. 5. 2024 11:14
Odpovědět  Pravdomluvny

Tentokrát 100% souhlas.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 11:47
Odpovědět  Albi

Děkuji,to se určitě opakovat nebude 🙋🙋

Albi
7. 5. 2024 12:43
Odpovědět  Pravdomluvny

Ale může, samizřejmě! Asi dost záleží na tématu. 🙂

Pravdomluvny
7. 5. 2024 12:54
Odpovědět  Albi

Uvidíme 🙋

Jiří
7. 5. 2024 07:30
Ohodnotit příspěvek :
     

I antikomunista Čáslavský vyhrabal v archívu jak jsou vlasovci vítáni v Praze a tento článek spláchl tohoto nadšence do hajzlu a za ním půjde prase z Řeporyjí Novotný SS.

Aleš
7. 5. 2024 08:14
Ohodnotit příspěvek :
     

O osvobození Prahy se rozhodlo u Stalingradu, Kursku. Praha byla osvobozena díky Rusům a dalším národům tehdejšího SSSR. Pravda nejde změnit.

Albi
7. 5. 2024 11:17
Odpovědět  Aleš

Máte pravdu, ale pro některé “hlavy”, které jsou schopné pobrat jen jednoduchá “schémata” je příliš složité sledovat události až k jejich počátku.

Viz nezpochybnitelná pravda, že první v SVO zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Co bylo před tím, to se nepočítá, to už je zapomenutá historie a kdo by si to měl pamatovat a dávat do souvislostí.
Navíc, když “nitky” vedou až k VŘSR a velmi pravděpodobně i dál.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bety
7. 5. 2024 20:53
Odpovědět  Aleš

Máte stopro pravdu. A ostatně kdo osvobodil třeba Bratislavu, Brno, Ostravu… a nespočet dalších míst? Obec, kde teď žiju přišla za okupace myslím o dvanáct lidí a její osvobození stálo život
osmnácti rudoarmějců (zítra jim k pomníku donesu květiny).
Neříkám, že Praha není důležitá, ale také není pupek světa i když se ti dnešní u moci tváří, (k naší hanbě) jako
by ten pupek byla. Z hlediska výsledku války není vůbec důležité, jestli si vlasovci na poslední chvíli chtěli vylepšit renomé, nebo si probojovat volnou cestu do amerického zajetí.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 21:44
Odpovědět  Bety

Praha bývala Matkou měst……do roku1989.

Frank1
7. 5. 2024 09:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Jsem pametnikem boju Vlasovcu v Praze na Male strane i staveni barikad.
Vlasovci se chteli vykoupit ze svych zlocinu obracenim svych zbrani proti Wehrmachtu v Praze. Videl jsem je v ulicich bojovat. Odlehcili na par dni povstalcum a mozna zachranili i pamatky, ktere by jinak byly znicene. Vedeni povstani jim odmitlo dat za jejich pomoc zaruky a tak zklamany velitel Bunacenko odtahl s Vlasovci k Plzni. Tam uz vyjednaval Vlasov s Americany o zachrane sve armady. K zadne dohode nedoslo. Pri ceste zpatky ku Praze byl on a jeho doprovod obklicen jednotkou Smers a zajat. Odvezen do Moskvy s par jeho oficiry. Odsouzen za zradu a s nimi popraven. Cast oficiru Valasovy armady se dostalo na uteku do Lichtensteinu, kde jim knize vydal Lichtensteinske pasy. S nim se pak rozutekli do sveta a unikli trestu.
Vlasov sam byl proti zrade Wehrnachtu jeho armadou ROA, to je pravda.
Dnes je tezke Vlasovce kritizovat. Byli to puvodne sovetsti zajati vojaci v nemeckem lagru, kde byl hladomor a jejich jedinou sanci a zachranou byl vstup do ROA (Ruske osvobozenecke armady) pod velenim Vlasova. ROA nechtel Hitler vyzbrojit a nasazovat na fronte. Mel s ni politicke plany.

Frank1
7. 5. 2024 09:25
Odpovědět  Frank1

To vyzbrojeni ROA a jeji nasazeni po boku Wehrmacht probehlo az koncem valky, kdy naciste potrebovali vojaky.
V Praze Vlasovci zradili podruhe, kdyz obratili sve zbrane proti Nemcum na strane povstalcu. Co pise Solzenicyn, zmitany nenavisti k SSSR neni tak uplne pravda!
Vlasov az do posledni chvile doufal, ze se nejak s Rusy nebo Americany dohodne. Ocity svedek vypravel, jak prisel Vlasov v plasti dustojnika Wehrmacht do hotelu Alcron. a kdyz plast sundal, mel pod nim ruskou uniformu!

Pravdomluvny
7. 5. 2024 09:37
Odpovědět  Frank1

Vlasov i Buňačenko se přepočítali, uSSa nepotřebné klidně obětují 😁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
7. 5. 2024 11:32
Odpovědět  Frank1

Přesně Franku. Tak jsem to slyšela i později četla taky.

orinoko
7. 5. 2024 09:26
Odpovědět  Frank1

Tak nějak se to celé vyvíjelo.

Frank1
7. 5. 2024 09:36
Odpovědět  Frank1

Neodsuzuji proto Vlasovce. Pomohli Praze v dobe nejtezsi a v bojich jich nekolik set zemrelo. Neumoznili Nemcum Prahu ponicit a ovladnout. To nesmime zapomenout. Byla to hrozna doba.
Osvobozeni prinesla az Ruda armada 9. kvetna, ktera se musela probojovat az z Berlina. Jeji hrdinove polozili sve zivoty za nasi svobodu. Proto jim ted nase vlada odstranuje pamatky a pomniky. Nejdrive pamatnik 1. tanku, ktery prijel do Prahy na Smichove. Pak sochu Koneva. Uz nic nam nesmi pripominat pomoc a vitezstvi Rude armady nad nacismem, protoze nam vladnou opet naciste! Ne Ruda armada, ale Vlasovci pry osvobodili Prahu? To mohou tvrdit jen prolhani nackove Reporyjec a zid Cerny.

Albi
7. 5. 2024 11:37
Odpovědět  Frank1

Pak přejmenování ulic a možná i některých náměstí.

Tohle se dá stihnout dost rychle, přepis historie a jeho následné nacpání do hlav mladším generacím přece jen chvilku trvá.
Ale daří se to nadmíru dobře.

srutavan
7. 5. 2024 16:18
Odpovědět  Frank1

Ano, tak jsem to slyšel od prarodičů z otcovy strany (narozeni 1910, 1913). Vlasovce viděli pochodovat po Plzeňské přes Košíře, kde bydleli, na Smíchov.

Vlasovci neosvobodili celou Prahu, ale pomohli (dnešní) Praze 5.

V Jinonicích na rohu ulice Na Pomezí, je tabulka, že na jižním svahu stolové hory Vidoule byla po válce popravena skupina vlasovců.
To jsem slyšel již od své pratety, která tam bydlela.

Om tat sat.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 09:36
Odpovědět  Frank1

Přesné 💯🎯

Pavel z Moravy.
7. 5. 2024 11:28
Odpovědět  Frank1

Nechci se vás Franku nikterak dotknout, ale kolik vám bylo při osvobození roků? Pokud vám je dnes k devadesátce tak tomu uvěřím, protože potom vám mohlo být alespoň k 10 rokům a to již člověk docela vnímá, ale 5,6 či 7 leté dítě, no nevím, v žádném případě nemá povědomí o tom co se vskutku děje. Je asi velice málo 5 či 6 letých dětí, které by si pamatovali na tyto svoje roky. Já tedy z okruhu svých známých vím, že téměř každý mi tvrdí, že si z těchto roků nic nepamatuje.

Joe Arp
7. 5. 2024 11:36
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak V. Klaus nosil, dle svých slov dlaž. kostky na barikády už ve 4, takže zázraky se dějí. Jinak to co Frank tvrdila i má babička ( v té době 42let).

Pavel z Moravy.
7. 5. 2024 12:03
Odpovědět  Joe Arp

Já netvrdím, že to tak nebylo, pouze říkám, že aby si toto jedinec pamatoval musí mít už nějaké roky. Vašík je geňa, toho nebudeme rozebírat. Většina si z 5 či 6 roků pamatuje kulové. Ale třeba už bylo Frankovi 10 či 15 roků, to já nevím. Já také vím co mi děda vykládal o Rakousku- Uhersku a nežil jsem tam. I dnes tady žijí lidé, kterým bylo v 68 pět roků a oni budou někteří tvrdit, že ví o co šlo a jak důkladně s tím byli seznámeni. To mne vždycky dostane. Musím rozlišovat osobní zkušenost a potom znalost z doslechu. Tomu z doslechu mohu věřit, co by ne, ale nemohu za to dát ruku do ohně. Tak třeba americký novinář J. Reed napsal knihu 10 dní, které otřásly světem o VŘSR. Byl přímý účastník. Já mu věřím, ale nebyl jsem tam, mohl to vidět ze svého úhlu pohledu. A tak to je se vším. Není nad osobní poznání, ale musím již být dostatečně starý, aby chápat.
.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 12:55
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Já si z období pěti,šesti let svého života pamatuju dost,Vy ne?

Pavel z Moravy.
7. 5. 2024 13:25
Odpovědět  Pravdomluvny

Já ne.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 13:49
Odpovědět  Pavel z Moravy.

To máte blbý.

Pavel z Moravy.
7. 5. 2024 14:15
Odpovědět  Pravdomluvny

Tak mně to nevadí, ale stejné to má i manželka a syn a ten se výtečně učil bez šprtání, zná několik jazyků a jak sám říká, z tohoto období si nic moc nepamatuje. Pokud vás třeba srazí auto nebo uštkne had, tak to tam v paměti zůstane, ale běžné věci, no nevím. Ale každý to tedy máme jinak. Pochybuji, že moje segra věděla co se dělo v 68, když jí bylo 7 roků. Může si tak pamatovat, že přijelo vojsko, ale pochybuji, že by si pamatovala proč a co se dělo. A vykládat takhle průběh operace nebo nějakého povstání, no tak to pak klobouk dolů. A to myslím upřímně.

Pravdomluvny
7. 5. 2024 15:21
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Zůstaly běžné lumpačiny, kamarádi,pohoda, mlsání, rodinná pohoda…..i úrazy 🙋
A průšvihy hned první den na vstupu do školky 🥳

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
7. 5. 2024 18:22
Odpovědět  Pavel z Moravy.

No když už tady řešíme takový blbosti tak se přidám. Já si pamatuju, první vědomou vzpomínku, když mě byl cca necelý rok. A dál samozřejmě taky. Pokud tedy je co si pamatovat. Ne jak jsi trůnil na nočníku nebo patlal jablečnou výživu.

Podle mě je to nejvíc ovlivněný stěhováním, zásadní změnou prostředí. Pokud jsi celé dětství až do dospělosti na jednom místě, nové vzpomínky přepisují staré, protože chybí nějaké záchytné prvky – místní reálie.

My jsme se přestěhovali v mých 6 letech do jinýho města, takže ty první roky nemám přepsaný a vzpomínky jsou zřetelně oddělený vizuálně, tím původním, odlišným místem pobytu.

Albi
7. 5. 2024 12:55
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Četla jsem, že si dítě začíná pamatovat některé události tak kolem věku tří let.
Já osobně vím určitě o dvou, které si pamatuji dodnes a o kterých vím naprosto jistě, že jsem je nikdy nikomu neřekla, tedy jsem se je nemohla dozvědět později od jiných.
U několika ostatních to nemohu vyloučit, ale ve věku 5 – 6 let to povědomí dobré,- snad nemůže posoudit okolnosti, ale paměť už existuje na úrovni “dospěláka”.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
7. 5. 2024 13:31
Odpovědět  Albi

No tak o tom tedy silně pochybuji. No tak pokud se třeba v 5 letech opaříš, nebo máš podobný negativní zážitek, tak snad ano, ale jinak opravdu pochybuji. Syn se výtečně učil, je inženýr, zná několik jazyků a jak sám říká z 6 roků si pamatuje kulové. Ale dohadovat se nechci. Možná by nám to pomohla trochu rozřešit paní Katango, jestli se jí bude chtít.

Joe Arp
7. 5. 2024 16:09
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Áno na všetko nám treba odborníkov! I na posouzení vlastních vzpomínek, ale no tak chlape neblbni, každý si pamatuje, co si pamatuje.

Slovan
7. 5. 2024 17:43
Odpovědět  Joe Arp

No jistěéééé, není nad to to mít všechno v hlavě. Jaképak složky a archiv. :-)))

Albi
7. 5. 2024 16:09
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Ale jak píšu – jde o paměť, ne o schopnost vnímat, skládat dohromady okolnosti “děje”, a chápat je, to už vůbec ne.

Např., když jsem pětiletá začala chodit do školky, dodnes si pamatuji přesně cestu přes půl města, i když dnes už bych ji určitě nepoznaala – města se mení, vzpomínky zůstávají. A vůbec mě tehdy nenapadlo, proč ty školky existují, proč do nich některé děti chodí, jiné apod.
Jak se zdá, každý píšeme o něčem jiném.

Pavel z Moravy.
7. 5. 2024 16:57
Odpovědět  Albi

Toto nemá smysl řešit, to nám k vyřešení této mizérie, která zde je nepomůže. Měj se fajn.

Administrátor
P.A.Semi
7. 5. 2024 12:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek začíná nechutnou pomluvou Solženicina… Je dobře, že o zločinech Žido-bolševiků aspoň někdo podal zprávy, koho nemohli zamést pod koberec… Dodnes ho různí šmejdi nemají rádi… (Putin ho ale vyznamenal…)
(Zejména jeho kniha “200 let spolu” je nedocenitelný zdroj informací…)

A ovšem co píše o tom, že Vlasovci chtěli osvobodit Rusko od krvavých žido-bolševiků, to chtěl tehdy leckdo, ale nepodařilo se… A dnes to mohou překrucovat, jak chtějí, pravdu pod koberec nezametou…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
7. 5. 2024 18:30
Odpovědět  P.A.Semi

Přesně, Solženicyn je ruský vlastenec a svou kritiku hodně zmírnil či spřesnil, po tom co zažil západní anglosasko-židovskou realitu na vlastní kůži. Naprostou většinu tehdejších sovětských, takzvaně bolševických zločinů, spáchali židi žijící na území SSSR a jejich židovský organizace, vzájemně propojený po celým světě.

Proč si myslíte, že je dřív, vyháněli odevšad, kam přišli? Dělají bordel a zlo po celým světě, už asi 5.000 let.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$