politika

HOTOVO: ruským ministrům a jejich rodinám bude zakázáno držet svůj majetek v zahraničí

Ruským ministrům a členům jejich rodin bude zakázáno mít jakékoli finance v zahraničí.

Tento zákaz se vztahuje rovněž na manžela/manželku a nezletilé děti člena vlády. To je uvedeno v textu návrhu zákona o sestavení vlády, který do Státní dumy předložil ruský prezident Vladimir Putin.

Tento zákon byl připraven v souladu s novými normami v souladu s dodatky přijatými k ústavě.

„Členovi vlády Ruské federace je způsobem předepsaným federálním zákonem zakázáno otevírat a mít účty (vklady), uchovávat hotovost a cennosti v zahraničních bankách umístěných mimo území Ruské federace, jakož i vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje.
Tento zákaz se vztahuje také na manžela/manželku a nezletilé děti člena vlády Ruské federace,“
uvedla agentura TASS s odkazem na dokument.

Členům vlády navíc nebude povoleno osobně nebo prostřednictvím zmocněnců zapojovat se v podnikatelských aktivitách, podílet se na řízení podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich organizační formu, pokud to není rozkaz vlády na základě zákona, ani být členem řídících orgánů a správních rad neziskových organizací.

Členovi vlády bude rovněž zakázáno vykonávat „jiné placené činnosti, s výjimkou pedagogických, vědeckých a jiných tvůrčích činností“. Ani takové činnosti však nelze financovat výhradně na účet jiných států, mezinárodních a zahraničních organizací, zahraničních soukromých peněženek a finančních prostředků „občanů světa“, kteří nemají státní občanství Ruské federace.

P.S.
To vše je úžasné, protože jak Zbigniew Brzezinski již dávno poznamenal:

„Pokud vaše elita drží peníze v našich bankách, pak si to přeberte – čí je to elita, … vaše nebo naše.“

… A to je jen začátek.

https://bit.ly/2G3Kl1A

sdíletj na