blog

Politická prognóza: V roce 2024 ukrajinské jednotky mohou zaútočit na Kyjev

Matematik-historik Grigorij Kvaša: USA se „svalí na bok“ a Rusko se stane garantem míru

Valentin ALFIMOV

V roce 1989 předpověděl nástup muže velmi podobného Vladimiru Putinovi do čela země na počátku nového tisíciletí. A v roce 2007 určil rok nadcházejícího konfliktu mezi Ruskem a Západem (především s USA). A také šel s touto zprávou i na ministerstvo obrany. Zpráva zahrnovala roky 2021 – 2025 …

Zvláštností tohoto „prediktora“ je, že není hvězdným věštcem, ale historikem-matematikem Grigorijem Kvašou, který jednoduše vypočítává fáze vývoje světa a země.

Grigorij Kvaša, tvůrce teoretické politologie.

„KP“ se ho zeptala, co nás čeká v příštích letech.

KAŽDÝCH 36 LET …

– Grigoriji Semenoviči, udělal jste mnoho extrémně přesných předpovědí. Pojďme si to vysvětlit – z čeho to vycházíte?

– Systém je jednoduchý: Rusko je od roku 1881 ve čtvrtém imperiálním cyklu. Tento cyklus je rozdělen do 36 let, přičemž každých posledních 12 let je ideologickým obdobím nebo časem boje.

Poprvé se bojovalo v letech 1905 až 1918 – rusko-japonská válka a První světová válka. V roce 1917 naše účast ve světové válce skončila – Rusko prostě vstalo a odešlo. Ale měli jsme dobrou armádu a málem jsme vyhráli, nakonec ovoce vítězství připadlo jiným …

Přidejte 24 let – 1941. Znovu přichází čas bojovat – od roku 1941 do roku 1953.

– Tak každý přece ví, že válka skončila v roce 1945.

– Ve skutečnosti ne. Ve stejném roce Spojené státy odpálily atomovou bombu. Pak jsme odpálili bombu my. A pak Američané začali válku v Koreji. A pokračovalo to až do roku 1953. Proč to skončilo? Opět je to nejasné. SSSR prostě opustil tuto válku, stejně jako Rusko v roce 1917, aby se vypořádal s vnitřními záležitostmi.

Po 24 letech – v roce 1977, přichází opět čas bojovat. Zdá se, že není důvod, ale objevil se Afghánistán. Tato válečná doba trvá až do roku 1989. A my to zase opouštíme, opouštíme válku 36 let po předchozím vojenském cyklu (1953) – to je mezník. Odcházíme řešit vnitřní záležitosti.

Od roku 1989 se Gorbačovova moc prakticky zhroutila. Varšavská smlouva se rozpadá. Po přidání 24 let …

– Majdan 2013?

– Ano, od roku 2013 do roku 2025 je další čas na boj. A samozřejmě ne s nějakou Ukrajinou, ale s NATO.

OČEKÁVEJTE PŘEKVAPENÍ

– 36 let dlouhý cyklus. Dá se v něm předvídat? Přichází rok 2024. Co od něj čekat?

– Velký cyklus se skládá z 12-letých a ty se skládají ze čtyřletých. A každý 4letý cyklus se řídí logikou 3+1. Představte si den: ráno – probudíme se, rozveselíme se, nastíníme plán dne (2021); Během dne tvrdě pracujeme (2022 – příprava skončila, bitva začala); večer doděláváme věci a počítáme výsledky (rok 2023 je projevem výsledku, neúspěchem ukrajinské „protiofenzívy“). A 4. fáze – noc – kdy opět sbíráme síly. Prognóza na rok 2024 je proto spíše vágní. Ale symbolicky je – dobrý. A formálně budou vojenské operace pokračovat až do roku 2025. Ale opět nesmíme zapomínat, že nebojují o Ukrajinu, ale za vítězství Ruska nad Západem a Spojenými státy.

V roce 2024 může dokonce dojít k příměří například s Ukrajinou, která už nemá prostředky na boj. Jeden ze scénářů: Ukrajinské ozbrojené síly se obrátí a pochodují na Kyjev. Navíc se teď Zelenskij hádá s vrchním velitelem Zalužným.

Obecně bude rok 2024 bohatý na překvapení.

NO ROZHODNI SE, RUSE

– V roce 2024 se budou konat volby v Rusku a ve Spojených státech. Na Ukrajině se zdá, že byly zrušeny, ale zjevně kolem toho bude hodně povyku. Co čekat tady?

– Nyní dokončujeme čtvrtý imperiální cyklus (každý cyklus trvá 144 let). Poté se ruský svět začne všude prosazovat. To znamená, že pravidla vymyšlená Ruskem se rozšíří (to byl případ roku 1797, kdy skončil třetí imperiální cyklus a my jsme začali stanovovat pravidla jednotná pro Evropu – tehdy byla světem).

Poté, co se Spojené státy v roce 2025 zhroutí na „bok“, se na nás budou všichni dívat. A řeknou: “No tak, Rusko, diktuj pravidla.”

– Jaká jsou tato pravidla?

– Jak počítat peníze a co jsou peníze. Papíry – dolary nebo něco jiného? Zlato? Ropa? Jsem osobně zastáncem myšlenky Arthura C. Clarka, který řekl, že peníze jsou kilowatthodiny. Jsou obzvláště dobré, protože je nelze hromadit.

Hlavním pravidlem spolu s penězi je, že nemůžete bojovat. Už nebudou žádné války. Nikdy. Od roku 2025 dojde jednou provždy k absolutnímu ukončení válek, a to pod vedením Ruska.

– Jak se to stane? Prezident Ruska se stane hlavním soudcem, který vyřeší všechny spory?

– Technologie bude vyvinuta, o tom nepochybujte. Představte si, že je ve třídě 8 chuligánů, kteří všechny ostatní terorizují (odebírají peníze na svačinu, nutí je dávat jim opsat úkoly). A najednou se objeví dobrý zápasník sambo – jednoho po druhém vyvádí tyto chuligány na chodbu a učí je schopnosti „myslet lépe“. Toto je práce, která byla vykonána v různých imperiálních cyklech: Anglie odstranila takové bandity jako Španělsko a Francie. Rusko je zodpovědné za vymazání tak bojovných lidí, jako jsou Švédové. Rusko udělalo totéž s německým militarismem. Kromě nás v aréně zbyli jediní lidé, Spojené státy utápěné pýchou a Čína, která věří, že všechny přechytračila.

– Ale celý svět skutečně spočívá na Číně a jejím zboží.

– Jde o to – říkávali jsme dříve: více zboží, dobrého a různého. Ale teď bude úplně jiný slogan: méně zboží, respektive zboží, které lze zpracovat, nějak přeformátovat.

– To znamená konec konzumní společnosti?

– Ale ne proto, že bychom byli tak svědomití. Ale tuto šílenou produkci už zeměkoule prostě nevydrží. Pokud vyvstane otázka, že nejen každý Evropan, ale i každý Afričan potřebuje několik obleků a dva smartphony … To může být prostě nemožné, zásoby Země rychle dojdou.

Po roce 2025 už na světě nebudou žádné války. Rusko to nedovolí. (Fotografie pořízena v Mariupolu.)

Fotografie: Vladimír VELENGURIN

POKORA VERSUS REKLAMA

– Proč je to Rusko, které vše napraví?

– Protože Rusové znali různé doby – v roce 1602 se lidé hrnuli do Moskvy, protože zde rozdávali chleba zdarma – došlo ke třem neúrodám za sebou. To vše má Rusko ve své genetické paměti.

– Dovolí nám to Američané, kteří se nyní považují za světového hegemona?

– Ale Rusko se nikoho nebojí. Když Spojené státy beztrestně bombardovaly Srbsko, oběsily Saddáma a zabily Kaddáfího, všichni seděli jako zajíčci a jen mrkali očima. Ale najednou začaly první podivné věci: Rusko nedovolilo Spojeným státům vymazat Sýrii z povrchu zemského a vzalo si zpět Krym, o kterém NATO snilo, že ho udělá svou základnu. Američané navíc uprchli z Afghánistánu.

Právě teď Rusové všem demonstrují, že tanky NATO také hoří a Spojené státy mají hlad po granátech. Že to monstrum už vůbec není tak děsivé.

Anglie i Francie se Němců také strašně bály. Vhodili jim do chřtánu Československo a Polsko. Ale v roce 1943 strach zmizel. Protože jsme je vyhnali ze Stalingradu. Zhoršili se Němci v bojích? Ne, bojovali dobře i v roce 1944. Ale už se jich nebáli. A v roce 1941 tam byl paralyzující strach.

Tak je to i s USA. Snažíme se vypadat slabší, než ve skutečnosti jsme – takový je styl našeho impéria. Ale Američané jsou mnohem více propagováni, než si uvědomují. PR je šílené, ale všechny jejich vojenské základny, tyto flotily a letadlové lodě … jsou rezavé, shnilé. I „Abramsy“ už nejsou ty „pravé“ a letadla jsou haraburdí. Jak se liší ruské zbraně od amerických? Jejich se má prodat za co nejvyšší cenu a naše je pro boj.

MY JSME MNOHÉ ZACHRÁNILI

– Kdy dojde k tomuto přechodu k ruskému prvenství ve světě?

– No, ne za jeden den.

– Ale ještě v našem století?

– Ano. V roce 2025 by měly zmizet všechny překážky budování ruského světa. Takzvané „svaté místo“ na světovém trůnu bude prázdné. Je jasné, že na něj nejsme ani druzí, ale minimálně třetí. Kandidátem číslo dvě je samozřejmě Čína. A do roku 2029 – čtyři roky – bude světu trvat, než pochopí: Amerika se nevzpamatuje a kromě Ruska není nikdo, kdo by se stal novým garantem. Ne proto, že bychom měli velké území, ale proto, že Rusové vzbuzují důvěru.

– Nyní nás mnoho lidí nemá rádo.

– Řekněme, že vy máte 25 známých nebo přátel. Píšete si na papír, kdo vás kolikrát zachránil a kdo kolikrát vás zradil. To jsou objektivní věci. Všechny země jen potřebují vidět, kolikrát je Rusko podvedlo a kolikrát jim pomohlo. Ukazuje se, že jsme nikoho nepodvedli a mnohé zachránili. Jen jsme z toho nikdy neudělali reklamní kampaň.

HROMADÍME A UTRÁCÍME

– Jak v ekonomické sféře dopadne rok 2024?

– Je nepravděpodobné, že se v roce 2024 něco změní. Ekonomika se také vyvíjí ve 12letých cyklech. Od roku 1917 do roku 1929 probíhal boj o moc, dokud Stalin neustanovil svůj monopol. A pak začal velký zlom – z 29 na 41 – šílený ekonomický růst, 8 – 9 % každý rok. To je jasné zpětně, protože zničená země najednou vytvořila gigantický vojenský průmysl.

To znamená, že od roku 1929 do roku 1941 jsme šetřili. Pak válka – utrácíme (střílíme granáty, letadla, tanky umírají atd.). A ve skutečnosti v roce 1953 byla země opět chudá – to bylo ideologické období.

Stejné hospodářské období – od 53. do 65. – opět boj o moc. V roce 1965 začaly reformy Kosygin. A do roku 1977 – ekonomické období, opět šílený ekonomický růst. Konstrukce! Továrny! Ropovody, BAM. Všem 12 let.

Pak zase ideologické období a všechno je promarněné – od 77 do 89 – ekonomika se prostě rozpadne.

Naše doba: od roku 1989 do roku 2001 probíhá boj o moc. Poté začnou Putinovy reformy. Navíc vyřadil producenty surovin a začal plnit rozpočet. Do roku 2013 jsme splatili dluhy za celý SSSR a nashromáždili velmi velké rezervy (ačkoli bankrot nám byl předpovídán již v roce 2003). Proč? Abychom v ideologickém období – 2013 – 2025 – utráceli a nebáli se.

– Tak to i probíhá.

– Přezbrojení v armádě, vojensko-průmyslový komplex, plus peníze na stavby, silnice, školství, vědu, medicínu. Vláda nyní štědře utrácí. Nic do pokladničky nedává.

NOVÝ GOSPLAN (STÁTNÍ PLÁN)

– Kdy budeme mít další „tučný“ cyklus v ekonomice, srovnatelný s počátkem roku 2000? Po roce 2025?

– Ne. Naše čtvrté imperiální období končí v roce 2025. Začne „politická mezera“ – do roku 2029. Ale tehdy začne od toho roku nový ekonomický cyklus. Ale ne jen v měřítku Ruska, ale celého světa. Určíme typ ekonomiky pro každého – pro Kazachstán, Uzbekistán, Mongolsko, Pákistán, Bangladéš. Potichoučku se rozrůstaje …

– Nás s vámi teď obviní z imperiálních úmyslů.

– Například Uzbekistán. Neuvěřitelně úrodné Ferganské údolí. Byla tam vnucena monokultura – bavlna (vyžadující hodně vody a chemikálií). V důsledku toho Aralské jezero vyschlo a Amudarja a Syrdarja sotva tečou. A Uzbekistán může bez újmy produkovat dostatek ovoce pro celé lidstvo. Každý stát si prostě musí najít své místo. To vše se dá vyřešit (myslím, že to už pokradmu děláme).

Stačí jen trochu zapnout Gosplan a rozumně se s tím rozebrat, nepokoušeje si nahrabat. Jak jsme vždy dělali, toto je charakter Ruska. Ruský přístup.

V roce 2025 by měly zmizet všechny překážky budování ruského světa. Foto: Sofiia Gatilova/REUTERS
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27589/4861214/

https://www.kp.ru/daily/27589/4861214/

Překlad Peter 008

sdíletj na

41 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
5. 12. 2023 12:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Zemědělci naštvaní do maxima, školství v rozkladu, zdravotnictví v rozkladu, podnikatelé naštvaní do maxima, hospodářství v úpadku, ceny všeho jdou stále nahoru, řetězce oznámí ministrovi, že zdražují o 10%, armáda bez zásob, bezpečnost občanů se zhoršuje, zahraniční politika rovněž a Fiala nám tvrdí jak je jeho vláda úspěšná!! A senátoři i poslanci mají strach něco řešit, protože by se museli jít živit rukama!!

Mohli by pomoci také nám v ČR, zničeném státě demokracií a politickými zločinci, rozkradených 25 biliónů Kč aktiv podniků přes kupónovku,…..bude zajímavé vytvořit hitparádu největších zločinů od r. 1990 s největšími zločinci vede Bakala Kožený ….. a mnoho dalších!!!

Helena
5. 12. 2023 14:11
Odpovědět  ijn

Cíl majdanu v 89 je téměř splněn! Všechny fungující systémy v rozkladu, oproti tomu hmotné statky zůstávají stát a čekají na nové majitele z Německa, USA, Izraele.

stefan
5. 12. 2023 20:49
Odpovědět  Helena

Hlavni cil byl nastolit FASIZACE v Europe a stvorit Stvrtu Risu nackofasistu s Wehrmachtom NATO. Pro blaho Zida sionistu a jeho korporace. Priprava na valku proti RUSKU. Zotrocit Slovanov a vyvrazdit. Dokoncit zlihani 2.sv.valky.

Honza
6. 12. 2023 15:43
Odpovědět  stefan

Wehrmacht pro blaho Žida… už to nehul.

zuza
5. 12. 2023 14:25
Odpovědět  ijn

kupónovku vymysleli Václav Klaus, Dušan Třiska, Tomáš Ježek, Jan Švejnar. Bakala a Kožený len využili možnosti a zneužili blbosť a naivitu ľudí.

PENNYS
6. 12. 2023 09:28
Odpovědět  zuza

Kuponovku vymyslel čechoameričan, který ji daroval české vládě pod podmínkou ,že “KAŽDÝ OBČAN (I DÍTĚ) DOSTANE SVUJ PODÍL)  Václav Klaus, Dušan Třiska, Tomáš Ježek, Jan Švejnar. Bakala a Kožený TO ALE ZNEUŽILI VE SVUJ PROSPĚCH A SVÝCH KÁMOŠU!!!

pedro
5. 12. 2023 14:50
Odpovědět  ijn

Nejhorší svinstvo, prodaná flotila námořních lodí, která nám vydělávala miliony dolarů!

pedro
5. 12. 2023 14:52
Odpovědět  pedro

Druhé svinstvo, Telička!

ModrýKlokan
5. 12. 2023 15:32
Odpovědět  pedro

Toho plešatýho šmejda by měla prokurvatura stíhat za vlastizradu. A doživotí.

ModrýKlokan
6. 12. 2023 13:45
Odpovědět  ModrýKlokan

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
M.Š.
6. 12. 2023 18:33
Odpovědět  pedro

Svinstvo v českomorácku lze vyjádřit 3T…..Tříska,Tošovský a Telička za vydatné pomoci Klause,Zemana a Havla zničili tuto republiku….

Franky
5. 12. 2023 17:56
Odpovědět  ijn

Proto by všem těm papalášům a lobbystům prospěly doživotní nucené práce …

Slovan
6. 12. 2023 08:18
Odpovědět  Franky

Pracovních možností je spousta, jen chtít pracovat. A já bych jim jí našel i kdyby žádná nebyla, to by mi šlo.😊😊

ModrýKlokan
6. 12. 2023 13:48
Odpovědět  Slovan

V hlubinném dole by jim to moc slušelo. Práce by ty vopice určitě polidštila.

Slovan
6. 12. 2023 18:16
Odpovědět  ModrýKlokan

Hlavně je nám treba odbornikov na takútu robotu.

ModrýKlokan
8. 12. 2023 13:52
Odpovědět  Slovan

Hlavně nenech doktory krmit prasata… víš jak to špatně končí

Slovan
8. 12. 2023 14:26
Odpovědět  ModrýKlokan

Ani když to bude veliký zastánce a propagátor Covid píchání?

Tupý hulvát
6. 12. 2023 09:12
Odpovědět  ijn

Není důležité,co se děje,ale čemu věříme.
Čemu myslíte,že věří ta banda ignorantů,která sleduje masmédia?Nebo čumí do mobilů,kde hraje hry nebo sleduje podobné pitomce na fejzbůku?

Markýza
6. 12. 2023 16:38
Odpovědět  Tupý hulvát

Aneb – nepodceňujme struktury představivosti, že.

Ladislav 💤
5. 12. 2023 12:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Pane Grigorij, kéž by jste měl pravdu a vše se vyplnilo. Držim 👍
Na Slovensku se zakládá nová polit.strana Sjednocení Slované. Hlásím se.

Albi
5. 12. 2023 22:39
Odpovědět  Ladislav 💤

U nás se vytvořila konečně! koalice do voleb EU s názvem “Stačilo”. Snad to není jen jeden pokus a dost, ale spolupráce bude pokračovaat nejen do našich voleb parlamentních, ale mnohen dál.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2446524#

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
5. 12. 2023 13:12
Ohodnotit příspěvek :
     

A ten cyklus je takové nepsané pravidlo . Něco jako déšť na podzim . Prostě přichází sám od sebe .
My to můžeme sledovat , právě v Naší současné situaci . Protektorátní sebranka ČR lágru se vyskytla sama , Rychetský se jednoho dne probudil a zmocnil se ho cyklus , který vystoupil z nějaké anonymní prázdnoty .
Ony jsou zajímavé i ty data , která uvádí . Jen už zapomíná dostat to do toho informačního obrazu dění , které probíhalo . A nepochybuji o tom , že si je velice dobře vědom , jak ve skutečnosti tento pan Cyklus funguje . A rozhodně nebude mluvit mluvit blíže , protože by to mohlo někoho trknout , jak takový “cyklus” ve skutečnosti funguje a kdo ho ovlivňuje .
Je to takový malý kussinger , který zná určité informace , má ponětí o pohybu a vyústění těchto řídících procesů a může na tom postavit své informační odhady .
Místo křišťálové koule , je chopen z dílčích plánů sestavit časově odhadnutelný plán , kdy se nízkofrekvenční – dlouhodobé procesy , projevují v určité fázi jako vysokofrekvenční – krátkodobé prudké procesy řízení . Dá se to přirovnat k jízdě v zimě , kdy celá cesta je nízkofrekvenční proces a okamžiky sklouznutí , smyků a pod. jsou vysokofrekvenční .

Putinovec
5. 12. 2023 13:26
Odpovědět  Putinovec

https://1url.cz/iudjV
A potom už není tak těžké , vystoupit z anonymity nějakého “cyklu” , telátkům udělat abrakadabra a ohromit je zázračnou predikcí . Samozřejmě krátkodobou a co nejméně určitou .
Když se podíváte na program , který je lidem podstrkován pod komickou figurkou jménem šváb , tak vidíte také svět bez válek .
V zamlčení – zatajení zůstává jen informace o tom , že ta válka je vedena proti celému lidstvu a to i pomocí forem , které si lidi neuvědomují a nejsou si je schopni ztotožnit s válkou .
https://1url.cz/1udjg
A druhé zamlčení je v tom , že tato válka probíhá neustále , už po stovky generací . A na tomto vědomostním základu , si mnoho šíbrů dokáže udělat svůj fungující kšeftík .
Takže žádný zázrak , ale poodhalení procesu řízení tak , aby to běžný člověk bez vysvětlení , který nemá zažité a naučené určité vyhledávající algoritmy , nebyl schopen rozeznat .

All
5. 12. 2023 13:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Přirozeně a podobně takový vývoj odhaduju taky.Vše leží znovu na bedrech Ruska,už dobře víme, že Rusko bojuje i za nás a i za Evropu.Bojuje proti zlu. Rok 2025 bude rozhodující pro další vývoj na planetě,na Zemi. Vše se otočí,zlo má taky určený svůj čas a zvítězí dobro a tu největší práci odvedou znovu rusové a slované,kteří se opět sjednotí.Atomové bomby budou rozebrány na energetické zdroje,budou sloužit lidstvu po mnoho staletí.

sizok
5. 12. 2023 14:00
Odpovědět  All

Podle mě, nejdůležitější věta : Obecně bude rok 2024 bohatý na překvapení.

Že by obnova Tartárie? Že by Rusko navázalo na svou velkou minulost?
Uvidíme.

Ladislav 💤
6. 12. 2023 13:09
Odpovědět  sizok

Další válka se chystá v režii amickych gengstrů u Kaliningradu a Pobaltí. Už je tam 70000 žoldaků NATO a prý cvičení. Smrt tyranovi!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
5. 12. 2023 22:53
Odpovědět  All

Zajímavé. Když se objeví něco neoddiskutovaně kladného a nadějného u Ruska, okamžitě si mnozí honrm honem vzpomenou, že i my jsme Slované a proto taky tak skvělí a úžasní ….

Ovšem jindy jsou Češi nejblbější národ na světě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
6. 12. 2023 13:51
Odpovědět  Albi

Albi to se nevylučuje, ne? Jing a jang, sinusoida, nahoru dolů…

Markýza
6. 12. 2023 16:36
Odpovědět  ModrýKlokan

A každý z nich v sobě nese zárodek přeskoku do toho druhého 🙂

ModrýKlokan
8. 12. 2023 13:54
Odpovědět  Markýza

Major Terazky by ti povedal… Je to volaaké absúrdné

unor 2022
5. 12. 2023 13:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Co dodat .. zajimave a pokud bude tak, prijatelne. Pokud ‘Rusko’ kdy vystupovalo imperialne bylo to rekneme prijatelne. Rozhodne prijatelnejsi nez dnesni pristupy a metody zapadu a nasich vlastnich zapadnich Husaku. Prijatelnejsi nez mnohe z metod jez uplatnuje Cina.

Vladimír
5. 12. 2023 15:43
Ohodnotit příspěvek :
     

No dobře, tak trochu horoskopu pro pobavení…

Gales
5. 12. 2023 17:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak nevím.Podle Švába budeme mít hovno a budeme šťastni.

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 19:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Musím to zde dát z sk.news-front.su. Generál Mark Milley měl říci, že žádný Rus by neměl jít klidně spát, neboť tak nějak poradil ukrajinským speciálním jednotkám, že by bylo vhodné podřezat Rusům krky. Řekl to tuším na základně v Německu, je to tam i v angličtině, takže pokud to není podvrh, tak to přesně ukazuje co jsou ti amíci zač. A potom je pro mne jakákoliv obhajoba těchto tvorů nemyslitelná. Potom jsou to skutečné zrůdy a je jedno jestli tím myslel oblasti Luhansku, Doněcku nebo samotného Rusko, protože tyto oblasti jsou ruské.

Nadia369
6. 12. 2023 15:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle skutecne to rekl. Tady je videt jak to vypada, kdyz zrudam tece do bot, do kterych si predtim radne nas..ly. Panika!!

Jaro Jaroslav
5. 12. 2023 23:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Možno to bude takto: čierny ” Olmékovia” záhadne vymreli a zmizli ako kolonisti Ameriky…Po nich sa navzajom vyhubili červený Indiani v nuklearnej vojne, ako píše Mahabharáta ( Veľká vojna), ktorá zanechala dodnes nuklearne aktivne územia na I duse a v Severnej Amerike…A hadankou, je prečo sa India usiluje premenovať v tieto dni a roky na Bharat= vojna! A teraz židomurári postavili proti sebe bielych kolonistov Ameriky voci Rusku, a údajne uz 3.svetová prebieha, a jej záver bude nukleárny! Z Azteckych kódexov a cínskych mytológií je jasné, že v budúcom,Zlatom veku bude žltá rasa kolonizovať Ameriku, a mozno aj Európu… Viem naisto ze od 2025 do 2033 svet bude prechadzat peklom na Zemi!!! Po 40+rokoch štúdii cyklov sveta a apokalýps, nemám dôvod meniť názor!!!

Pavel z Moravy
6. 12. 2023 09:40
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Podle mne roky 2033 a 34 budou roky velké změny nebo katastrofy. Tato data mi vychází už velmi dlouho.

Standa
6. 12. 2023 10:17
Odpovědět  Pavel z Moravy

,,Hlavním pravidlem spolu s penězi je, že nemůžete bojovat. Už nebudou žádné války. Nikdy. Od roku 2025 dojde jednou provždy k absolutnímu ukončení válek, a to pod vedením Ruska.”
—————————————-
No, nezlobte se , ale toto je naprostá kravina.
Von je baba Jaga ,Sibyla ,tabulky ze Sumeru , Nostradámus, a……,,,absolutní ukončení válek,”?? Odkud spadl?
Možná, že má cykly v hlavě.

Standa
6. 12. 2023 10:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

Možné to je! Jako konec světa prokovaný na každý příští rok! A, NIC”!
Čtyři ,, příšerní jezdci” si dávají na čas!
Ono je jich ve skutečnosti 5. Jsou ve vládě(pětikolka)….,,velké změny nebo katastrofy.”To se už stalo!

Pavel z Moravy
6. 12. 2023 16:11
Odpovědět  Standa

Nu, války a katastrofy se vlečou s lidským rodem stále, ale toto může být finále.

Markýza
6. 12. 2023 16:27
Odpovědět  Jaro Jaroslav

No já teda nevím, proč vojna? Když se o tom začalo mluvit, pohledala jsem a název země Bharát je odvozen od jména mýtického krále Bharáta, Rámova mladšího bráchy.