politika

Vojenský zpravodaj Marat Chajrullin: O našich ztrátách a sebevraždě Ukrajinců

Jak dlouho ještě budeme bojovat – to je dnes nejdůležitější otázka, na kterou je těžké najít přesnou odpověď.  Především proto, že Ukrajina přijala legislativní rozhodnutí, které jí zakazuje vyjednávat o míru. Mimochodem, jde o zajímavý precedens – země, která je zjevně slabší stranou, se cítí v konfliktu s jadernou mocností natolik sebevědomá, že si zakazuje hledat cesty k mírovému urovnání. 

V tomto ohledu mimochodem stojí za to podrobně rozebrat argumenty ukrajinského vedení z hlediska jejich životaschopnosti po roce a půl války. A to zejména z pohledu lidí na frontě v první linii – nedávno jsme o tomto problému diskutovali s našimi plánovači. Dopadlo to velmi zajímavě, pokusím se na toto téma v dohledné době napsat větší článek. Mezitím zkusme hledat odpověď na hlavní otázku, která by nám alespoň ukázala záblesky pravdy – kterým směrem se (pravda) nachází.

Je zřejmé, že nejdůležitější vrstvou zde bude otázka ztrát Ukrajiny a našich ztrát. Samozřejmě ne rozhodující, ale přesto ovlivňující otázku načasování války. Znovu tedy konstatuji, že je skoro nemožné zjistit přesná čísla o ztrátách nepřítele – sama Ukrajina jako by ani nevěděla, kolik lidí během bojů ztrácí. Především proto, že se o to vedení země nestará. 

Dokonce i v četných publikacích v západním tisku je v tom určitý zmatek, dokonce byla vynalezena zvláštní formulace – „necitlivost Ukrajinců k vlastním ztrátám“. Necitlivost – jen pomyslete na to, kolik hrůzy je v tomto chladném a zdvořilém slově. Je v tom tolik cynismu, bolesti a jakési bezbřehé tragédie. Lidé „necitliví“ k vlastní smrti jsou odsouzeni k záhubě. 

A skutečně jsem tuto „necitlivost“ mohl vidět například včera večer, když jsem seděl na jednom z kontrolních stanovišť praporu a sledoval, jak pracuje naše 1. Slavjanská brigáda. Jakmile se naše předsunutá skupina přiblížila k jednomu z nepřátelských bodů, Ukrajinci bez váhání zaútočili na vlastní pozice plné živých vojáků, takže důstojníci v blindáži (krytý zákop na ochranu před dělostřeleckou palbou, pozn.red.) jen zalapali po dechu. A to i přesto, že důstojníci pěších praporů jsou jedni z nejsilnějších chlapů, které jsem v životě potkal – pokud jejich duše nejsou jak křemen, tak v pěchotě prostě nemají co dělat. 

A tento rys Ukrajinců, že téměř bez váhání útočí na vlastní lidi, jen aby pozice nepřipadla nám – sleduji od začátku války. Pro nás, normální lidi, sledovat to pohledem zvenčí, je to úplný horor, noční můra, která se náhle stala skutečností. Ale ukrajinské vedení se tím dokonce vytahuje, například když se před majiteli chlubí svými nekonečnými hřbitovy – říkají, podívejte kolik lidí jsme obětovali pro vaše zájmy. Je jasné, že když vedení národa se chová tak iracionálně, je zbytečné vytahovat nějaké rozumné argumenty o ukončení války – je jim to naprosto jedno kolik tisíců ukrajinských mrtvol se před nimi nahromadí. Ale nejhorší je, že ani národ to nezajímá.

A přesto, navzdory této hrozné „necitlivosti“, je otázka poměru ztrát velmi důležitá, protože dříve nebo později přijde okamžik, kdy se armáda fritzů v bitvách natolik vyčerpá, že dříve nebo později běžící pás ukrajinského masokombinátu již nebude zvládat dodávky do první linie. 

Bez ohledu na to, jak děsivě z humanitárního hlediska nám civilizaci Dostojevského a Čechova to může znít, jde o čistou aritmetiku. Vzorec vítězství v současných podmínkách, kdy si Ukrajina zakázala naslouchat hlasu rozumu a chystá se bojovat až do poslední Ukrajince, vypadá velmi jednoduše – potřebujeme způsobit co nejvíce ztrát a zároveň abychom měli co nejmenší ztráty ve vlastních řadách. Vzorec je jednoduchý, ale opakuji, je velmi obtížné do něj dosadit reálná čísla. Ale i tak to zkusíme, alespoň na úrovni intuice se pokusíme uvidět horizont těchto událostí.

Máme tedy oficiální čísla nepřátelských ztrát, která pravidelně zveřejňuje naše ministerstvo obrany. Díky tomu, že naši přátelé z TG kanálu “Perechvat Z” a projektu “Aftershock” denně shrnují tato čísla do jednoduché a srozumitelné tabulky, vidíme, že v průměru jsou měsíční ztráty ukrajinských ozbrojených sil na živé síle plus minus 20 tisíc lidí, mluvíme o zabitých.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi stabilní statistiky, můžeme s velkou mírou jistoty říci, že za rok zničíme asi 240 tisíc živé síly protivníka. Přitom je zřejmé, že je to jenom minimální laťka – jelikož jsou ještě ztráty z ostřelování v hlubokém týlu, pohřešovaní, ti, kteří zemřeli na zranění, atd. – ztráty nepřítele, které nevidíme.  Jinými slovy, můžeme s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že jen v roce 2023 budou nenávratné ztráty Ukrajinců činit asi 500 tisíc lidí. Nepočítám zraněné.

Nyní odhadneme naše ztráty. 

Na rozdíl od nás si Ukrajinci nevedou tak podrobné denní statistiky našich ztrát. A to samo o sobě vypovídá o mnohém. Problém je, že Ukrajinci nemají náš systém podrobných fotoreportáží, na základě kterých naše ministerstvo obrany vyvodí stávající počty nepřátelských ztrát. Ukrajinci si s tím hlavu nelámou, ale prostě čas od času udělají nějaká nepodložená prohlášení, přičemž čísla vycházejí z jejich politické účelnosti. Těmto číslům našich ztrát, které uvádí ukrajinské ozbrojené síly, proto nelze věřit. Zejména s ohledem na to, jaký nepořádek se děje na úrovni štábů – to je mimochodem další téma na velkou publikaci, kterou jsem si naplánoval. Budete velmi překvapeni, milí čtenáři, když se dozvíte, co se děje u našich nepřátel v systému plánování a zásobování vojsk a jak u nás vše funguje. Okamžitě proklejete všechny ty naše blogery, které nikdy neunaví křičet, jak je všechno v našem plánovacím systému na všech úrovních špatné. Neviděli skutečný bordel. 

Vraťme se však k našemu tématu – jak odhadnout naše ztráty, vzhledem k tomu, že naše ministerstvo obrany dlouho nezveřejňuje oficiální čísla. A já osobně v podmínkách vojenské cenzury nemám právo uvádět ani odhadovaná čísla. Ale je velmi snadné se ze situace dostat – na základě jednoduché analýzy skutečného obrazu toho, co se děje. 

Vezměme si například jeden z nejžhavějších úseků fronty – Rubež Kmenskoe – Pjatichatki – Rabotino – Verbovoe.  Tuto konkrétní oblast drží dva naše pluky 58. armády Jižního vojenského okruhu – 1430 a 70. Jedná se o pluky složené převážně z mobilizovaných chlapů. 

Ukrajinci tedy zaútočili na Rabotino silami 17 brigád (asi 70 tisíc lidí), které ve výsledku ztratily bojovou schopnost a byly staženy do týlu k reorganizaci. Jen v tomto směru utrpěl nepřítel, podle stejných statistik ministerstva obrany, za více než tři měsíce ztráty asi 30 tisíc lidí.

Ještě jednou – Ukrajinci odvedli zbytek 17 brigád do týlu, protože ztratily bojeschopnost, zatímco naše pluky jak stály, tak i stojí. A zdůrazňuji – ztráty jsou tak nepatrné, že pluky není třeba stahovat do týlu k reorganizaci. Vojáci přitom moc dobře vědí, že to znamená, že se zachovalo právě bojové jádro. Vzhledem k tomu, že jakákoliv jednotka, která se nachází v neustálém boji, prostě nezvládne čerstvé, nevycvičené posily, branci prostě ten úder nevydrží a utečou. Jinými slovy, v plucích určitě dochází k doplňování, ale procentuálně je velmi malé, protože pluk nejenže udržuje bojovou připravenost, ale také pravidelně provádí protiútoky. To je velmi jasný ukazatel – protože krvácející jednotka nemůže pravidelně a stabilně útočit jednou nebo dvakrát týdně.

Naprosto stejný obrázek je i v dalších sektorech fronty, například v Kleščeevce, kde jak pracovaly, tak stále pracují 51. a 136. pluk 106. výsadkové divize Ruské federace.

Nebo v Marince, Berchovce, Avdeevce a všude jinde.

Znám například přesná čísla našich ztrát za poslední tři až čtyři týdny v mé rodné První Slavjanské brigádě, ale bohužel kvůli vojenské cenzuře nemám právo je vyslovovat. Ale opět to lze provést nepřímo. Připomínám, že počátkem září byly pozice Slavjanky napadeny čerstvými silami velmi dobře vycvičených mariňáků z 36. brigády ukrajinských ozbrojených sil, kteří sem byli převeleni. Týden se snažili prokousat naše pozice z různých stran.  Výsledkem bylo, že Ukrajinci ztratili více než rotu a byli nuceni tento směr opustit. A naše brigáda šla bez přestávky vpřed a už třetí týden hlodá jednu nepřátelskou oporu za druhou. A to vše vlastními silami, bez podpory jiných jednotek. A dělá to dodnes. 

A přesně to samé se děje například na pravé straně obrany Bachmutu, kde v oblasti Berchovky naše jednotky včera nečekaně přešly do útoku a vstoupily do velmi důležité vesnice Orechovo-Vasilievka. Jen tak, bez koncentrace zdrojů a sil, bez pomoci doplňujících jednotek – ještě včera jednotka seděla v obraně a dnes náhle přešla do útoku. To jen hovoří o tom, že naše armáda je ve velmi dobré kondici a i přes neustálé útoky nepřítele utrpí tak nepatrné ztráty, že klidně přechází z obrany do útoku.

Jinými slovy, naše jednotky již několik měsíců prokazují úžasnou stabilitu. A co je nejdůležitější, naše armáda našla určitý vzorec pro vedení bojových operací, který umožňuje ničit nepřítele tempem 500 tisíc lidí ročně, přičemž sami utrpíme minimální ztráty. 

A mimo jiné tento vzorec obsahuje dvě proměnné, jakési progresivní koeficienty. První z nich neustále roste – to je naše rostoucí průmyslové odvětví, které úspěšně a stabilně zvyšuje produkci munice a nové techniky. V tomto koeficientu je i obecný stav naší ekonomiky, která se cítí stále lépe a lépe. Výrazně lépe než před válkou. 

A druhý koeficient je záporný. Zahrnuje systematické ničení ukrajinského průmyslu, včetně našich stále narůstajících útoků. A také stále se snižující podpora Ukrajiny ze strany západních zemí a celkově se zhoršující ekonomika jak Ukrajiny, tak i Západu.

Aplikováním těchto dvou koeficientů samozřejmě dostáváme prognózu, podle které – pokud boje budou pokračovat ztráty Ukrajiny budou stabilně růst a naše zůstanou minimálně na stejné úrovni, ale v budoucnu by měly být ještě nižší. A tady už zbývá jen počkat, až ztráty nepřítele budou tak vysoké, že už prostě nebude mít dost sil vzdorovat.

Závěr z toho všeho je velmi jednoduchý – když si vezmeme jen situaci na bojišti, tak vlastně nemáme kam spěchat. Ale samozřejmě je tady ještě politika – a ta může diktovat svou vlastní logiku událostí. 

A zde můžeme jen doufat v moudrost vedení naší země. A ještě jednou poděkovat Bohu, že v čele státu stojí tak velkolepý stratég jako Vladimir Putin. Velké Amen.

Mohu jen dodat, že zítra bude velká frontová svodka. Živě na VK a poté v tisku na TG. 

Jak se říká u nás na frontě – neloučíme se, brzy se uvidíme. Na shledanou!!

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://t.me/voenkorkhayrullin/1706
https://aftershock.news/?q=node/1292635

sdílet na

18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Skeletor
26. 9. 2023 07:34
Ohodnotit příspěvek :
     

NO co, ukradinci slíbily že budou za zájmy SSA bojovat do posledního ukradince, tak jak to mají udělat aby ten masakr skončil, musejí se vymlátit sami, když to nechce udělat Rus.

ijn
26. 9. 2023 08:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Zásadní cíl Ukrošvábi plní: vyčistit území od Slovanů pro novou Chazárii,…… doufejme v rozum VVP a obsazení celé Ukrajiny bude do jara 2024 dokončeno a protektorátní vláda RF bude na 20 -50 let nastolena,…..kancl akt plní Helmuti 100 let a možná jej USA v r. 2045 prodlouží o 50 let, tak se mají věci po kapitulaci!!!

Pijack
26. 9. 2023 08:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Včera jsem se smíchy potrhal, když na mě z obrazovky vyjekl cvičený mopslík CIA nějaký Koudelka z BIS 🙂 Začal štěkat podle notiček. Prý odhalil známého člověka, který šířil tzv. Ruský narativ. A ke konci své slohové práce začal štěkat, že jsme všichni slepí, protože co už může být za důkaz Ruské agrese, když on odhalil proruského šiřitele Kremelské propagandy 🙂 Koudelka je důkaz, smíchy se dusím 🙂
Je to jak s ricinem, Vrběticemi nebo s novičokem v Anglii. BIS na popud Koudelky (ten na popud CIA) nás začala zahlcovat vymyšlenými důkazy. které ovšem dodnes nikdo nedoložil. Několik dalších poskoků se nechalo slyšet, že důkazy nejsou důležité, že je nutné věřit BIS a hlavně mít správný postoj.
Mám silný důkaz, že bezpečnostním rizikem pro náš stát je právě Koudelka, BIS, česká vláda a mainstream… protože cíleně mystifikují veřejnost a vyvolávají paniku. Mno, ehm… podle všeho už panika klesá, protože slušní lidé už tuhle štěkající propagandu neberou vážně. Pejsek Koudelka mluvil o přesně té propagandě, kterou tady předvádí ČT a rozhlas. Rusové se musí válet smíchy po zemi 🙂 🙂 🙂

janle57
26. 9. 2023 09:45
Odpovědět  Pijack

Tady máte názorný příklad toho,proč Zeman vytrvale odmítal agenta CIA Koudelku povýšit,protože
jeho neschopnost bije všem normálním lidem do očí,teď se vytasí s další kardinální blbostí,
že tu nějaký ruský diplomat rozdává milióny EUR,aby se tu šířila ruská propaganda,důkaz
samozřejmě žádný,tenhle idiot je ve své zaslepenosti schopen nechat zabít řadu českých lidí
svými pochopy z BIS-Stb a svést to potom na Rusy,Bůh chraň tuto zemi před takovým dementem.

Gales
26. 9. 2023 10:24
Odpovědět  Pijack

Čoudelka,Kolář a další známé firmy…..

Pavel z Moravy
26. 9. 2023 10:24
Odpovědět  Pijack

Já se nedívám, neb na stoku nemám přizpůsobený žaludek. Ale žrádlo této chobotnici poctivě platím. Nijak se z toho nevykrucuji. Čekám na to, až většina řekne stop, na vaše dary vám se.ru a vybodne se na platební karty, čumbednu a další produkty, které chobotnici vykrmují. Nebo, že by Ghándí neměl pravdu s nespoluprací? Chybíš nám Mahátmo.

Markýza
26. 9. 2023 15:00
Odpovědět  Pijack

Já dnes někde četla roztomilý komentář – prý: dozvěděl jsem se od Koudelky, že nám tu brouzdá ruský špion a rozdává dolary. Tak jsem vyrazil do ulic, že se taky nechám uplácet. Ale ať chodím jak chodím, dezinformátor s dolarama nikde….asi nejsem dost dezolát 😀

Frank
27. 9. 2023 08:45
Odpovědět  Pijack

Čučkař Koudelka je docela obyčejný hloupý kretén a Zeman moc dobře věděl, proč ho nejmenoval jenerálem.

Boomer
26. 9. 2023 08:56
Ohodnotit příspěvek :
     

7:1, to je běžně uváděný poměr ztrát útočící : bránící.

Jak dlouho ještě?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Spam Janka
26. 9. 2023 14:35
Odpovědět  Boomer

tak stale by to znamenalo pre RF cca 70 tis. mrtvych a povedzme 210 tis. zranenych……s tymi mrtvymi, to moze byt, ale ti raneni (ak teda neberiem ze ho postrelili, vyliecil sa a siel naspat na front), to sa mi nejak nezda, kedze predpokladam, ze by viac sa kricalo v ruskych telegramoch…..co myslite vy?

Boomer
26. 9. 2023 20:19
Odpovědět  Spam Janka

..obě strany přesná čísla ztrát utajují, jedna z nich však má větší kapacity pro doplnění ztrát lidských i materiálních.
Už jsem to tu uváděl v příměru každodenní panice klacky se sousedem. Já mám vlastní les, on ne..

Spam Janka
27. 9. 2023 13:07
Odpovědět  Boomer

to samozrejme nespochybnujem, to bolo jasne kazdemu od zaciatku

Markýza
26. 9. 2023 09:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Vždyť to pořád říkám – Ukrajinci mají nějaký silný pud sebedestrukce. Ale že by to národ až tak nezajímalo, to se mi nezdá: půlka jich přeci hlasovala nohama.

Pavel z Moravy
26. 9. 2023 10:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Jo Marate, my bychom také potřebovali vidět za roh, a pořádně pochopit co za hru s námi naši škůdci hrají. A být připraveni. Jenže, není zde vůdce a Blaničtí rytíři ještě nedostali povolení k výjezdu. Prý ještě není tak zle, germánshopy fungují a lid, který má na to aby lízal kopeček zmrzliny za 30 nebo i více na tom nemůže být až tak zle. Prostě pohodička až do toho trpného konce, který je již nadohled. Ale většina ho nevidí a vidět nechce. Ámen.

Gales
26. 9. 2023 10:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Na té frontě to musí bejt masakr.Neměla by to pravidelně přenášet televize?

Yarmil
26. 9. 2023 12:05
Odpovědět  Gales

Ale kdo by to statečně “kameroval”? Snad Afroameričanová nebo hrdinní bijci typu LipánekŠkrlová případně sám soudruh generál z Hradu?

Markýza
26. 9. 2023 13:03
Odpovědět  Yarmil

Kamerovat by mohly droni, což o to. Ale kdo by to komentoval? 😎

Pavel z Moravy
26. 9. 2023 10:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Četl jsem výborný přehled Marata na sk.news-front.su o situaci na celém frontu a musím říci, že Rusové to mají opravdu promyšlené. Pomalu a jistě vaří žábu a zároveň se připravují i na případný světový konflikt. Lavrov to řekl jasně, nějak v tom smyslu, když tedy na bojišti, tak na bojišti. A jak správně Marat pronesl, velké díky našemu presidentu Putinovi za to jak to řídí. Takže všichni rádci a jak říká Marat, všichni gaučáci mohou žvatlat co chtějí. Oni za celý průběh té operace neručí.