Pět negativ, jež nás vedou k vlastní zkáze

Jaroslav Tichý

19.10.2022

Pozoruji rostoucí množství lidí, kteří projevují nespokojenost se situací u nás, a to především se situací ekonomickou (jak s celkovou, tak zejména s jejich vlastní v souvislosti s nesmyslným růstem cen energií a s inflačním růstem cen obecně), dále pak s rostoucí obavou ze ztráty zaměstnání, z našeho vnějšího ohrožení, v souvislosti s krácením práv občanů, s rozpadajícím se fungováním státu atd.. Přemýšlím přitom o tom, zda tato nespokojenost lidí a jejich obavy jsou již důkazem jejich probouzení či jen poněkud opožděným projevem pudu sebezáchovy. Pokud ale sleduji vystoupení různých osob na politické scéně, nabývám dojmu, že ta druhá z obou možností je bohužel ta správná. Pojďme se ale podívat na to, co mne k tomu vede.

Neznalost struktury moci a nastavených politických agend ve světě

Pro stručnost uvádím jen hlavní příklady mého tvrzení:

 • Téměř nikdo si u nás zřejmě neví, že ve světě existují 3 úrovně moci, a to globální, nadnárodní a tou na nejnižším stupni je moc národní. (Jde přitom o základní konceptuální znalosti).
 • Většina lidí u nás ani netuší, kdo jsou na tomto světě globální hráči a že existuje globální prediktor (GP). Tedy síly, které ve skutečnosti hýbou světem, byť vesměs ze zákulisí. Dodnes tak ani nepochopila program světových globalistů (a GP), který vyplývá z Agendy 21 tvořící přílohu k protokolu z Konference o udržitelném rozvoji konané v Rio de Janeiro ve dnech 3. – 14.6. 1992.
 • Většina lidí rovněž nechápe, že Evropská unie je nástrojem nadnárodního řízení v rukách globalistů k uskutečnění jejich plánů na:
 • likvidaci evropských států jakož i národů jejich promícháním s dováženými migranty ze zemí 3. světa;
 • deindustrializaci Evropy a snížení její ekonomické a životní úrovně;
 • realizaci dalších agend vyplývajících z Agendy 21, z nichž nejznámější je Agenda 2030;
 • záměrné zbavení lidí v evropských zemích veškerého majetku a na provádění depopulace planety (ze 7,8 mld. lidí na Zemi až na plánovaných 500 mil. lidí – viz Georgijské sloupy v USA).
 • vytvoření Evropského islámského chálifátu z členských zemí EU a jejich následný přechod do NWO.
 • Většina našich občanů si neuvědomuje tu skutečnost, že naše národní řízení prakticky přestalo existovat postupnou erozí jeho činnosti, která vyvrcholila reakcí bývalého premiéra A. Babiše na stížnosti ruské strany ohledně nakládání s památníkem maršála Koněva s odůvodněním, že premiér „přece nemůže poroučet starostovi na Praze 6“. To vše při mlčení prezidenta Zemana. Něco podobného představoval též incident s vracením Pandy a vypovězením smlouvy pražským magistrátem hlavnímu městu Číny. Svět nás přestal brát vážně, což dokumentuje i chabá úroveň našich vztahů na mezinárodní úrovni. Pomineme-li naše současné „předsednictví v EU“, které na nás připadlo díky v minulosti nastavenému mechanismu, nikoliv díky naší výjimečnosti na mezinárodní scéně, pak za zmínku stojí jen nedávná návštěva katarského prince v Praze, která ale skončila skandálem. Za zmínku stojí ale i kritika premiéra Fialy za jeho výkon po dobu našeho předsednictví EU, a to od představitelů většiny členských zemí EU;
 • Obě komory parlamentu v ČR horlivě hájí cizí zájmy oproti českým národním zájmům, které přitom dodnes nikdo nebyl schopen ani zformulovat, natož projednat napříč naší politickou scénou. Souvisí to s postavením našeho státu coby kolonie, do něhož jsme se nechali ne/činností či totální servilností našich politiků nahrazujících tak nedostatek své kvalifikace vmanévrovat.

V důsledku této neznalosti (a příkladů by se našlo jistě více) občané se nechají klamat na demonstracích tvrzeními, že pouhá personální obměna vlády zásadní problémy vyřeší, když do vlády přijdou „ti správní lidé“. Kolikrát tomu již lidé uvěřili a jak to dopadlo?

Vždy stejně špatně (stačí připomenout Věci veřejné či Piráty z těch posledních dob). Bez předchozí systémové změny to ani jinak dopadnout nemohlo. Je třeba chápat, že lidé, kteří usilují o své zvolení za takových okolností, budou jen pokračovat v zajetých kolejích svých předchůdců. A má-li dojít ke skutečné změně k lepšímu, je třeba především „vyměnit lokál“ a pak do něho hledat novou obsluhu. A tu lidé dále nemohou hledat mezi tvářemi „ze starého lokálu“, které jim dlouhodobě podstrkávala Masmédia v čele s ČT.

Potíž ale tkví v tom, že těm novějším tvářím dosud chybí know-how, jak takovou změnu provést. To nakonec ukázala i nedávná petice na odvolání vlády předaná prezidentu republiky.

Nedostatečná schopnost vnímat probíhající události v souvislostech a rozlišovat příčinu a následek

Lidé byli dlouhodobým působením mainstreamu i politiků naučeni tomu, aby posuzovali jednotlivé fragmenty vývoje v podobě různých událostí, které jim byly podstrčeny, aniž by je posuzovali v souvislostech (např. posuzování událostí na Ukrajině od února 2022, jako by vývoj situace v předchozích 8 (a více) letech neexistoval, jako by události spolu nikterak nesouvisely. Jde tedy o kaleidoskopické nazírání na události namísto nazírání mozaikovitého.

Lidé vidí jen střípky, ztrácejí očividně schopnost vnímat události v souvislostech, krom toho nedokáží rozlišovat příčinu a následek. Snaží se tak často odstraňovat následky, aniž by viděli a snažili se odstranit příčinu, jež následku předchází a jež ho způsobuje. Klasickým příkladem je neúměrné zvyšování cen energií, zvláště zřejmé je to u elektrické energie, kterou vyrábíme sami, takže se vláda nemá na koho vymlouvat při oprávněné kritice občanů na její neúměrně vysoké ceny. Ty způsobuje svým postupem vláda ČR, nikoliv nějaký „zlosyn z Východu“. Jenže, je to pouze postup vlády likvidující naši ekonomiku a ruinující naše domácí rozpočty, nebo jde ve skutečnosti o záměr deindustrializovat Evropu a zbavit její obyvatelstvo postupně všeho majetku v rámci K. Schwabem již oficiálně ohlášeného zahájení poslední přípravné etapy před přechodem do NWO pod názvem Great Reset, který naše vláda tak úslužně realizuje? Bude snad jiná vláda u nás postupovat jinak než ta současná?  Za situace, kdy tyto postupy jsou nám ordinovány právě z EU, coby nástroje globalistů? Vláda u nás (obecně) má v zásadě tyto možnosti:

a) postupovat při plnění úkolů z Bruselu podle Great Resetu co nejrychleji a bez skrupulí či

b) postupovat stejně, avšak s pomalejším tempem a více přitom lhát občanům, že jde o záležitost vynucenou tím či oním, případně

c) postavit se zásadně proti této agendě, na které mají zájem jak globalisté, tak i Deep state, byť každý z jiného důvodu (globalisté kvůli převodu lidstva do NWO, Deep state kvůli snížení konkurenceschopnosti Evropy a kvůli snaze aplikovat Pax americana vůči Evropě);

Zkusme si to tedy personifikovat:

 – postup ad a) provádí současná vláda premiéra Fialy;

–  postup ad b) prováděla vláda premiéra Babiše. Nyní by ovšem musela postupovat vůči občanům razantněji, neboť Great Reset byl K. Schwabem již oficiálně zahájen. Ráda proto přenechala tuto roli Fialově vládě.

– Postup ad c) neprováděl dosud u nás nikdo. Nemáme totiž v čele státu žádného Orbána a nemáme popravdě ani naše národní zájmy, které by mohl hájit. Dosud naši občané žádné národní zájmy vesměs nepostrádali, až teď je za to vzniklé problémy dohnaly.

Nedostatečná schopnost předvídat 

Nedostatečná schopnost předvídat politický vývoj ve světě je pro naše politiky příslovečná, a to již od doby předlistopadového režimu. Traduje se, že pro zahraniční státníky bylo riskantní přijet do Československa, neboť někteří z nich, kteří k nám přijeli na návštěvu, byli v jejím průběhu doma sesazeni (etiopský císař, iránský šáh atd.). Jednat a podepisovat s takovými zahraničními návštěvami u nás jakékoliv smlouvy pak nedávalo dobrou vizitku naší zahraniční politice.  

Ani dnes nejsme předvídaví, dokonce ani v tom, že pokud nějaký jiný stát provokujeme, tak nám to nepochybně vrátí, často i s úroky. Nepředvídáme ani, že některé kroky v zahraniční politice nám nepřinesou věhlas, nýbrž posměch, byť to musí být i normálnímu smrtelníkovi na první pohled od počátku jasné. Zvláště pak, snížíme-li se k roli poštěkávajícího mopslíka.

Ani členové našeho parlamentu nepředvídají svůj vlastní pád, když pilně hlasují pro různé vyhlášky a směrnice EU, které přitom směřují k likvidaci naší státní suverenity a tím též k jejich vlastní nadbytečnosti v dohledné perspektivě.

Neschopnost vnímat příchod vlastní zkázy a čelit jí

O cílech globalistů toho bylo řečeno a napsáno již mnoho. Naši občané byli utvrzováni nejprve vládními místy jakož i mainstreamem v tom, že jde o konspirační teorie či o hoax apod. Hodně našich spoluobčanů proto nebralo tyto informace vážně. V současné době globalisté tyto své záměry sami přímo inzerují (kniha Great Reset K. Schwaba či informační výstupy z letošního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu či z jednání Bilderbergu ve Washingtonu), přičemž značná část občanů jim nevěnuje pozornost, ačkoliv globalisty avizované plány tyto občany přímo ohrožují na životech a majetku.

Obdobně lidé dostatečně nereflektují záměry globalistů na likvidaci členských států EU, jejich národů, jazyků a kultury. Nemají údajně čas, musí splácet hypotéky na domy. Na ty domy, o které mají přitom podle plánu globalistů (Great Reset) stejně brzy přijít. Potíž je v tom, že ti lidé „nemají čas“ na to, abyste se s tímto nebezpečím seznámili, natož aby se mu pokusili čelit.

Jejich zkáza se tak blíží, zatímco oni ji nevidí či nevnímají. Někteří snad ani nechtějí. Podobně ani nespatřují své ohrožení při zapojení naší země do agresívního vojenského paktu a do jeho hrátek na rozpoutání války poblíž našich hranic, která nyní hrozí přerůst ve válkou světovou.

Teď je sice z toho Matrixu alespoň na čas vytrhly neúměrně vysoké ceny za elektřinu a plyn, které mnozí spoluobčané nebudou schopni splácet, buď vůbec či po delší dobu. Jinak ale pokračují ve stejném modu dále. Stále ještě vesměs nevnímají blížící se vlastní zkázu.

Neochota postavit se na vlastní nohy

V souvislosti s přicházejícím novým uspořádáním světa, a to jak politickým, tak logicky i

společenským dojde (a již dochází) k rozdělování společnosti přibližně na tyto základní skupiny:

A/ skupina, pro níž není problémem přejít ze 3D do vyšší dimenze, kde bude více věcí vnímat a více chápat. To souvisí i s postupným jiným nazíráním na svět než čistě materialistickým;

B/ největší skupina lidí ve společnosti, která při systémové změně „neví, do čeho by šla“ (ačkoliv druhá možnost, tj. cesta do NWO je pro ni známá a přímo likvidační). Možnost setrvat ve starém hroutícím se systému přitom ale neexistuje. Tito lidé si však namlouvají, že v něm raději zůstanou, ač na něj nadávají, neboť ho už alespoň znají. Nechtějí stále vzít na vědomí, že tento systém končí a že do jejich dalšího výběru již nepatří. Hlavním problémem jejích členů je neochota postavit se na vlastní nohy a převzít zodpovědnost za sebe, svoji rodinu a za své činy;

C/ skupina lidí, která dosud parazituje na současném, leč zanikajícím starém světovém finančním systému a dělbě moci. Ta bude setrvávat i nadále ve svých „osvědčených“ zvyklostech, které však v novém světovém finančním systému již nebudou fungovat. Dostane se tak buď na okraj společnosti nebo v případě multiblokového uspořádání a event.. přežití starého systému v některém z nich do NWO, tj. zpět do modernější formy středověku.

Při nastávajícím štěpení časové osy skupina A/ půjde vpřed, skupina C/ naopak začne ztrácet, příp. půjde vyloženě nazpět.

Situace ve skupině B/, která je nejpočetnější, bude složitější.

Tuto skupinu lidí má smysl probouzet, což je úkolem Poslů budoucnosti v souladu s jejich programem. Ačkoliv půjde o každého člověka z této skupiny, nelze rozumně očekávat, že se takové probuzení (Great Awakening, jak je zmiňován prezidentem Trumpem či Bílými klobouky) podaří v případě každého člověka z této skupiny. Stále totiž platí v praxi zásada, že záchrana tonoucího je především v rukou samotného tonoucího“. Bude tedy záležet na rozhodnutí a aktivitě každého jedince z této nejpočetnější skupiny společnosti, zda pomoci Poslů budoucnosti ke svému probuzení využije či nikoliv. Nepůjde přitom o to někoho přemlouvat či ho o něčem přesvědčovat. Takto to nefunguje a nikdo se o to touto cestou ani pokoušet nebude. Dotyčný se musí především snažit o probuzení sám. Neprobuzená část lidí ze skupiny B/ tak nakonec skončí ve skupině C/.

Doporučení na závěr:

 • chceme-li usilovat o změnu k lepšímu, soustřeďme se v prvé řadě na vytvoření podmínek, v nichž bude o různé odborné rady či doporučení ze strany vlády či státní administrativy vůbec zájem. Zatím jsou pro ně prvořadé politické plány (často mimo realitu) a navíc z cizí dílny, bez ohledu na naše národní zájmy;
 • vezměme již konečně na vědomí, že samotná personální výměna vlády bez předchozí systémové změny mnoho nevyřeší (pokud vůbec něco);
 • začněme konečně dávat si jednotlivé kroky vlády do souvislosti s podmínkami a úkoly, jež přicházejí od globalistů z Bruselu a od Deep State prostřednictvím Aspen Institutu či US ambasády, prostudujme si plány jak globalistů, tak Deep State, ať víme, kam směřujeme a s jakými důsledky pro nás. Ať jsme schopni jim též čelit;
 • chtějme se postavit jako stát a národ znovu na vlastní nohy, začít obnovovat naši potravinovou a další soběstačnost, obnovit a rekonstruovat naši ekonomiku, přejít na nové, ideologicky nezatížené školství a kulturu, obnovit a zjednodušit naši justici a postavit její rozhodování na bázi obecného práva, změnit naši ústavu, zjednodušit a zlevnit naši administrativu, zjednodušit politický systém vypuštěním politických stran a hnutí jako podmínky nezbytně nutné pro náš další život atd. Je toho opravdu mnoho k nápravě;
 • především ale zjednejme nápravu v naší zahraniční politice a zaměřme se na politiku prospěšné spolupráce všech azimutů. A uvědomme si konečně, že bez energií, surovin a odbytových trhů to nepůjde.

sdíletj na

4.3 12 hlasy
Ohodnotit příspěvek
63 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Wojciechovsky
20. 10. 2022 12:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Od hadráku vedeného kolaborantským udavačem Havlem jsme vedeni z prosperity do úplné chudoby,aneb Haity doženeme za každou cenu 👎👎👎👎
Zlatá doba NENASTALA, ZAČÍNÁ KAMENNÁ 🤮

Pavel z Moravy
20. 10. 2022 13:33
Odpovědět  Wojciechovsky

Přesně tak. A mohou zrušit školství, protože do makovic těchto současníků už žádnou lidskost a duševní vyzrálost nenalejete. Globalisté potřebují hlupáky. Skutečné vědění je pro tyto globální parazity mínus. Tady budou pobíhat pouze pitomci s laptopy, kteří nebudou vědět co je Pythagorova věta a kolik je světadílů. Ono to fakt ale nebude prd.l Ládíku, až to tady bude vypadat jako na Haiti. To si mlaďoši neumí představit ani v těch nejfantastičtějších snech.

Teuton
20. 10. 2022 14:13
Odpovědět  Wojciechovsky

Myslím, že tuhle vládu nezachrání ani čučkaři, chci říct příslušníci BIS. Nezapomenu, jak se před pár týdny snažili na stotisícové demonstraci v Práglu na Václaváku vyvolat rvačky a nepokoje prostřednictvím najatých Ukroušů, což ale přineslo naprostý propadák. Americká ambasáda, která čučkaře vodí na provázku, je prý z jejich neschopnosti mimořádně frustrovaná.

Paulen
20. 10. 2022 12:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Sloboda slova je top prioritou na našom portáli https://cekni.to – našim cieľom je vytvoriť čo najrozmanitejšie záujmové komunity a umožniť v rámci nich aj medzi nimi slobodnú diskusiu bez cenzúry, ako alternatívu k Facebooku na Slovensku a v Čechách.

Navyše sme bez reklamy, podporujeme anonymitu (registrácia je možná bez emailu) a bežíme na open source.

janle57
20. 10. 2022 13:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Je dobře,že už konečně nastala doba i pro ty,kteří nechodí k volbám a melou,
že je nějaká politika nezajímá,30 ks vajec za 200,-Kč,bochník chleba za 75,-Kč,
máslo za 100,-Kč, cukr za 50,-Kč a další cenové úpravy v horizontu posledních
3 měsíců je snad přivedou do ulic společně se všemi ostatními lidmi,kteří toho
mají už tak akorát dost,celý tenhle marast může vyřešit jen generální stávka
s jasnými politickými požadavky !!

Wojciechovsky
20. 10. 2022 13:27
Odpovědět  janle57

Defenestrace je minimum 🇨🇿

Teuton
20. 10. 2022 14:17
Odpovědět  Wojciechovsky

Někteří by rádi viděli fialové pětizmrdy viset na kandelábrech, já s tímhle řešením ale bytostně nesouhlasím. Jsem pro řádný soud za vlastizradu, nikoli pro násilí.

Wojciechovsky
20. 10. 2022 17:00
Odpovědět  Teuton

V Protektorátu Böhmen und Mähren řádný soud?????Vy žertujete???? Jediný soudce bude Lynch.

Albi
20. 10. 2022 17:46
Odpovědět  Wojciechovsky

Tím bychom se ale dostali do nic neřešícího stavu – v lepším případě.
V tom horším do dnešního ukrajinského.
Každá další vláda by měla “zvykové” právo popravit (a to bez výběru, jen z rozmaru a často osobní msty) své skutečné nebo imaginární “protivníky”.
A ve velkém.

Wojciechovsky
20. 10. 2022 18:07
Odpovědět  Albi

Se zemskými škůdci je netřeba nakládat jinak.

Nadia369
20. 10. 2022 19:50
Odpovědět  Albi

Naprosty souhlas. Nebylo by lepsi jim vsem zabavit jejich majetky, zavrit a do konce jejich produktivniho zivota je nechat pracovat pro stat? Na polich, v dolech atd… je prace dost a oni takto budou pro spolecnost opravdu uzitecni. Navic je prejdou roupy.

Václav
20. 10. 2022 17:10
Odpovědět  Teuton

Soud jen zbytečně oddálí to pověšení, a z hlediska humanity je to nepřijatelné tak dlouho čekat na nevyhnutelné.

Pedro
20. 10. 2022 14:47
Odpovědět  janle57

Generální stávka? A jak, když jdou mladí proti rodičům? Neziskovky z USA se snažily na školách víc než je zdrávo. Polovině podnikatelům vyhovuje tento stav(dotace). Rozdělili nás všechny, jednota není možná. Pomůže jen totální pád na držku a všech. Až se nedoveze žrádlo, tak bude revoluce, ale jen mezi lidma za žrádlo. Zločinci zdrhnou do USA.

sizok
20. 10. 2022 23:21
Odpovědět  Pedro

Lidé neudělají nic. Budou se jenom dívat, co se s nimi děje. A to možná.
Budou čekat na porážku a přitom sledovat své telefony.
Bohužel. S tím se nedá nic dělat.

papa
21. 10. 2022 09:22
Odpovědět  Pedro

Je správné upozorňovat na následky špatného hospodaření a politiky v zemi. Ale článek na mne působí nabubřele. Autor má to správné vzdělání, odborné zkušenosti ze svého profesního životního postavení. Kritika mu jde, ale chybí návody na nápravu věcí vsřejných. Ostatní neměli tolik štěstí aby se dostali do zahraničního obchodu a procestovali část světa. To že se ke kormidlu naší země nedostali odborníci, není jen zásluha davu. To když si každý odborník řekl, že v soukromém podnikání mu bude lépe a ostatní ho nezajímali nemá svádět na ně, ale podívat se pravdě do tváře a odpovědět si kolik toho udělali pro to, aby ke kolapsu naší společnosti nedošlo. Teď druhé kritizovat a neposkytovat návod na řešení je jednoduché.

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 13:27
Ohodnotit příspěvek :
     
 • “….vezměme již konečně na vědomí, že samotná personální výměna vlády bez předchozí systémové změny mnoho nevyřeší (pokud vůbec něco).”
 • Hm… Jenom nám pan Tichý zapomněl ozřejmit, kterak za stávajících podmínek oné “předchozí systémové změny” dosáhnout.
 • Jistěže způsob jak toho dosáhnout existuje. Jenom ho pan Tichý jaksi opomenul pojmenovat. Je známý pod pojmem revoluce.
 • Jinak řečeno – bez jasného užití tohoto pojmu, je celé to “Doporučení na závěr” jen mudrlantským, nikam vedoucím, bla… bla… bla… na úrovni jalových disputací kolik že anjelů může skotačit na špičce jehly.
 • P.S. Než po mě začnete metat kameny, prosil bych bych o argument, který by mě vyvedl z omylu. Předesílám, že argumentaci typu “pan Tichý je učený pán a ty plebejec” neberu. Třeba se tak na stará kolena dozvím, jakým způsobem zapřáhnout vůz před koně takovým způsobem, aby se spřežení rozpohybovalo.
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 13:40

Žeby žeby? Že by to byl uvozující článek k prezentaci projektu Gesara/Nesara? Jen mě to tak napadlo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Wojciechovsky
20. 10. 2022 14:05

Teda,ty už jsi vzhůru,jedinče?😀👍

Rapa
20. 10. 2022 15:25

A odkud pochází ta gesara nesara,taky ze západu od zmrdů,nevěřím jim,jen tlučou prázdnou slámu pořád dokola a a vůbec nic se podle nich nemění,právě naopak,ůplně naruby.

Milan
20. 10. 2022 16:44
Odpovědět  Rapa

Cenzore, co v tom příspěvku, kterým jsem reagoval na RAPA, čeká na schválení?! Tak už i na pokecu je oponentura zakázána? Že vám není hanba!
M. ze ZČ.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Wojciechovsky
20. 10. 2022 17:01
Odpovědět  Milan

Nikdy ti neodpoví….. marně se ptáš a marně seš ho zastával.Je to další do party mínus yteligentů👎🤫

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 17:52
Odpovědět  Wojciechovsky

Tak jsem doma. Teď jsem se o něco pokusil a věc je mi jasná.

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 17:57

Pokus. Metafyziky, pavědu, digitální měna, manipulace, globalizace, kapitalismus, kurwiči, kurwítka.

Wojciechovsky
20. 10. 2022 18:09

Tak co, mám PRAVDU????

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 18:12
Odpovědět  Wojciechovsky

Jenže já také. Měj si mě za paranoiu, ale není v tom pouze cen-zor pokecu. Proto ten pokus. Vydařil se, mimochodem. O něco se pokusím; bude to ta vymázlá reakce Rapovi, pokud se to povede. Tak abys byl v obraze.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 18:21

No však. Kilometr rádoby učených rozborů a mudrování od me-tafyziky přes vědu po pav-ědu a na konci všech těch kliček a a mašliček cíl toho všeho v plné nahotě – digi-tál-ní mě-na. Ale ta man-ipulace je úžasná. Tedy jak pro koho, že. Ale je to evidentně napasované na placaté duchovno bez kritického myšlení; slovem na pit-omce. Dle mého to není nic jiného, než zamaskovaný plán bé glo-bali-zace (nebo cé, či dé atd. – plánů evidentně neurekom).
Celé to připomíná připomíná náborovou kampaň sekty. Podobně na mě zapůsobila nalévací slezina zájemců o podnikání v Amway, které jsem se zúčastnil. Když byla posléze diskuze a řekl jsem, že ten síťový marketink není nic jiného, než maskované letadlo, jako ostatně ve své podstatě i sám kapit-alism-us, a když jsem na dotaz jak to myslím odpověděl, že právě z toho důvodu jsou zaměstnávání kur-wiči, kteří do strojů přístrojů a zařízení vymýšlejí kur-wvítka, aby kapi-talism-us nezkolaboval, když už nemá kam expandovat, byl jsem požádán o odchod. Ale dnešní mládí vpřed při jejich mentálních schopnostech může oslovit, tomu věřím. Staré bl-bce líné myslet ostatně také.. Musel vypomlčkovat, cenzor nechtěl pustit. M ze ZČ. 

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 18:24

No však. Kilometr rádoby učených rozborů a mudrování od me-tafyziky přes vědu po pav-ědu a na konci všech těch kliček a a mašliček cíl toho všeho v plné nahotě – digi-tál-ní mě-na. Ale ta man-ipulace je úžasná. Tedy jak pro koho, že. Ale je to evidentně napasované na placaté duchovno bez kritického myšlení; slovem na pit-omce. Dle mého to není nic jiného, než zamaskovaný plán bé glo-bali-zace (nebo cé, či dé atd. – plánů evidentně neurekom).
Celé to připomíná připomíná náborovou kampaň sekty. Podobně na mě zapůsobila nalévací slezina zájemců o podnikání v Amway, které jsem se zúčastnil. Když byla posléze diskuze a řekl jsem, že ten síťový marketink není nic jiného, než maskované letadlo, jako ostatně ve své podstatě i sám kapit-alism-us, a když jsem na dotaz jak to myslím odpověděl, že právě z toho důvodu jsou zaměstnávání kur-wiči, kteří do strojů přístrojů a zařízení vymýšlejí kur-wvítka, aby kapi-talism-us nezkolaboval, když už nemá kam expandovat, byl jsem požádán o odchod. Ale dnešní mládí vpřed při jejich mentálních schopnostech může oslovit, tomu věřím. Staré bl-bce líné myslet ostatně také.. Musel vypomlčkovat, cenzor nechtěl pustit. M ze ZČ. 

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
20. 10. 2022 19:06

Jasně, je to jen plán B nebo C celkově připraveného NWO. A to podle mne bez debat, ať si Tichý horuje jak chce.

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 20:14
Odpovědět  Pavel z Moravy

Už delší dobu přemýšlím, zda je pan Tichý tak naivní, nebo taková swině. Možné jsou obě verze. Všimni si, že různým těm “guru” nejvíce skákali, a skáčí, na špek právě vzdělanci. Není to žádná náhoda, ale málo prostoru.

Milan ze Zahrady Čech
21. 10. 2022 00:58

No, tak nakonec schváleno. Po několika hodinách. To jsou mi věci.

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 18:31
Odpovědět  Rapa

Rapo, odpověď na konci vlákna, pokud tam vydrží. Musel provádět kouzla, než se mi povedlo ji sem hodit.

Wojciechovsky
20. 10. 2022 19:00

Demokracie dozrála,do žaludečních vředů…..nejen na Seznamu 🤮

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 20:43
Odpovědět  Wojciechovsky

Mě je líto, že s tím protitrollím programem na NR z tama zmizelo krom trollů i hafo diskutérů, jako bazos, praděda a další, jejichž nicky jsem už zapomněl. Dřív to tam jiskřilo, teď je to placatý. Tady zase jsou někteří fajn diskutéři a diskutérky, ale to, že mě admin tlačí do autocenzury, se mi silně zajídá. No, ono se mi toho zde začíná zajídat čím dál víc.

Pavel z Moravy
20. 10. 2022 18:37

Musí přijít systémová změna, ale nějaká zápaďácká Gesara- Nesara, ať s tím jdou někam. Já těm západním grázlům nevěřím ani pac a pusu pro malé děti na dobrou noc. I za to by chtěli něco po těch miminách. Vždyť ti neví co to znamená normálně a slušně žít. A jestli mně za tato slova budou považovat škůdci zemští za proruského švába, tak jim musím říci tak jako zdejší Lev, že jsem na to pyšný.

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 20:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tu minulou propagaci toho pofidérního spolku jsem si uložil a pak se jí asi tři dny ve volném čase, bod po bodu, canc po cancu, věnoval. A pak ještě celkovému znění. Závěr? Že Gesara se Nes-ere je vlk v rouše beránčím na té fotce. Jen by mě zajímalo, zda je ta fotka úmysl či… jak to kulantně vyjádřit… jistá nedostatečnost v myšlení.

sizok
20. 10. 2022 23:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

Až budeš mít želízka na rukou, budeš mluvit jinak. Věř mi.
A s tím oni počítají. Jsou schopni zlomit každého.

Aleš
20. 10. 2022 13:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Profily politiků od roku 1990:
Zloděj, mafián, deviant, neobolsevik, havloid, vlastizradce, korupčník, eurohujer, blbec.

Tedy nic normálního. Světlé výjimky jsou, ale málo. Politika jakoby přitahovala to nejhorší ve společnosti.

Autor
20. 10. 2022 14:28
Odpovědět  Aleš

Omyl. Oni jsou pečlivě vybíráni a vychováváni. Stejně tak je likvidován každý, kdo by mohl projevit – lapidárně řečeno – něco z toho co má Putin. Tam se spletli.

Vladimír
20. 10. 2022 15:14
Odpovědět  Peter

Nespletli, jeho oni nevybírali, to se v opileckém mozku hnulo svědomí a nechalo ve výběru uplatnit vliv ruské duše

Rapa
20. 10. 2022 15:29
Odpovědět  Aleš

Nyní už podporovatelé fašizmu a nacismu,podporovatelé a tvůrci okradání ( viz kalouskovi exekutoři a mafiozo všeho druhu), podporovatelé války a dokonce terorismu.

Autor
20. 10. 2022 13:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Pořád tvrdím, že chybí vize budoucnosti. Taková, která se dá postavit plánům globalistů ve všech podobách.
Už jen smutný úsměv ve mne budí neustále tvrzení o návratu demokracie. Jednak demokracie vznikla v otrokářském systému, jednak byla jen pro vyvolené. Byla to a je to vlády vybraných, kteří se vybrali sami. Už proto je to nesmysl. Je jedno, jak by se opačnýsystém, který by mohl vzniknout jako protiváha glabalistům mohl jmenovat, ale právě jak jsem uvel chybí představa jak dál.
Nestačí se spoléhat na to, že lidé začnou protestovat tak, že všechno smetou. Podívejte se na “západ”, kde se konalo v minulosti, i v soiučasné situaci, mnoho velkých demonsttrací, ale byly všechny potlačeny a nebo je nechali vyšumět do ztracena.
Je jen jediná reálná možnost v souasné době. Leckomu se nebude líbit, ale ta nezáleží na nás a je časově neurčitá.
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že globalisté si podřezávají větev na které sedí sami. Ke kontrole potřebujete mnoho, ale některé věci a záležitosti jsou klíčové.

 • musíte mít reálnou ekonomiku
 • musíte mít nadbytek zdrojů
 • musíte rozvíjet vzdělávání, zde nestačí mít školy a znalosti jen pro vyvolené. Dokud to tak bylo v minulosti, byla stagnace vždy a všude. Jen pokud se rozšířil přístup ke vzdělání, udržovalo se aspoň to, co bylo.
 • musíte mít silnou armádu
Autor
20. 10. 2022 13:44
Odpovědět  Peter

Pokračování:
Ani jedno ve skutečnosti globalisté nemají a nebo nedokáží zajistit. Pro zdroje sice válčí s Ruskem, které vyprovokovali, ale ani jejich případné vítězství jim nic nezaručí. Jejich hlavní síla je v manipulaci. Domnívají se, že teď už nastala doba shodit masky, ale pokud se jim vymkne aspoň Rusko nebo Čína, popřípadě jakési sdružení dostatečně silné, nepodaří se jim to.
My tady žijeme ať chceme nebo ne přímo pod vlivem globalistů a jejich projekce. Jinde po světě mají jen násilí, války, teror a výhružky k přesvědčování. A pokud to zavedou jen “u sebe”, prohrají definitivně. I proto se snaží USA “vracet” aspoň nějaký průmysl k sobě.
Číne zablokovali teď využívání nejpokročilejší techniologie v elektronice, odvolali americké zaměstnance z Číny. Pokud Čína do dvou tří let dokáže sama rozjet skutečný vývoj, prohrají zase. Ostatně Čína využívá starší typy elektroniky ve svých zbraních, to nejmodernější totiž musíte také nejprve vyrobit v dostatečném množství a naučit se to využívat. To trvá. Jen zase ztratili velké příjmy.
Pokud vyhraje Rusko svůj boj o nezávislost a samostatnost, prohrají rovněž.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Autor
20. 10. 2022 13:49
Odpovědět  Peter

Pokračování 2:
Ostatně ta prohra je zajištěna i tou degradací myšlení a hodnot. Ano sice to bude trvat déle, ale nakonec se to musí projevit. I když se toho asi nikdo z nás nedožije. Asi takhle. Pokud jdete cestou rozvoje, skutečného, jdete nahoru a můžete se i zastavit na chvíli. Ale pokud spustíte degradaci, nezastavíte ji ani náhodou. Můžete jen brzdit.
Nemůžete zajistit, aby například nemoci s echovali na povel, ani když se budete sichrovat sebevíc. Válka je vždy podnik nejasný a rizikový, někdy stačí 300 “sparťanů”, aby zvrátili výsledek. Ostatně o tom mluví třeba to, jak Německo prohrálo I. sv. válku, kdy se nebojovalo na jeho území, ale zajistili si “spojenci v Dohodě” vítězství podvodem a manipulací s německým panovníkem.
Jsou slabí a my se jich bojíme jen pod vlivem manipulace a vlastní pohodlností, tak dobře popsanou v článku. To je jejich hlavní trumf. Být tu skutečná vize budoucnosti, neohrožení lídři, mají utrum …
Doporučuji k celkovému pochopení četbu románů Isaaka Aimova – Nadace. Tam je také popsán úpadek velké, dokonce galaktické, říše. Věda, teda i atomová energie se tam stala de facto náboženstvím. Již jsem o tomhle několikrát psal. Silně doporučuji.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Nadia369
20. 10. 2022 17:49
Odpovědět  Peter

Vite Petre ja si myslim, ze kdyz se clovek rozhodne, ze chce zit vlastni zivot,z vlastni vule a odpovednosti, tak tu vidinu budoucnosti najde. Chce to vypnout(vyhodit) televizi, zacit nakupovat primo od pestitel a chovatelu kterych je dost,ovocnaru, nebo treba od souseda ktery ma slepice.Hlavne prestat zivit Lidl,Tesco a ostatni cizaky. Boty taky nepotrebujeme patery, dvoje staci. Vy se vymanite z vlivu a nadnarodni obchodnici zacnou krvacet. Pokud se na tomto domluvi treba jen tretina Republiky je to myslim dobry zacatek a ostatnim to snad doda sebevedomi a pridaji se. Kazda cesta zacina tim, ze clovek udela prvni krok. Tak se spojme a udelejme ho.

Autor
20. 10. 2022 18:18
Odpovědět  Nadia369

Já s vámi souhlasím, ale to nestačí. To je to, co je i v článku popisováno. Musí to být vize která přitáhne lidi. Jinak zůstáváme rozdrobeni, stejně jako je to vidět na mnoha mítíncích a demonstracích po Evropě.
Vždycky bude daleko méně těch, kteří se chtějí poučit a učit, prostě jsou zvědaví. Těch druhých bude vždy o mnoho více. A na ně “oni” dělají sázku. Teprve pak by bylo možné děti a mladé lidi “přiučovat” zvědavosti. Ani byste nevěřila, kolik mladých, jinak tuctových a omámených aspoň na chvilku pookřálo, když se mi podařilo vyprávět třeba příběh nějaké knihy. Bohužel jeden takový zážitek v drtivé většině nestačí k jejich změně. Ale jestli se mi povedlo aspoň dva tři z těch několika stovek přesvědčit, že třeba dobré knihy jsou lepší než nejmodernější film, tak bych byl spokojen.
Vymanit se dokázalo kolik lidí? Třetina? Nevěřím té třetině.
Nadnárodní korporace sázejí na dobře připraveného konzumenta. Jim stačí ty dvě třetiny. Podívejte se jak bezmyšlenkově většina lidí nakupuje, bez ohledu na původ zboží.

Nadia369
20. 10. 2022 18:55
Odpovědět  Peter

Ale pan Tichy na jeho strankach tu vizi ma a nabizi vsem, kteri chteji videt a slyset. Dokonce vytiskli i maly plakat,rozdeleny na dve poloviny. Na jedne je to co nam pripravuje Great Reset a na druhe je vize toho jak zmenit system a co by se melo zmenit Tech lidi co na tom pracuji je daleko vic nejenom p. Tichy.Me se ten jejich model opravdu libi protoze je o lidech pro lidi. Zkusim najit vic informaci a materialu pokud bude zajem. Nebo by mohl admin zverejnit zdroj tohoto clanku.

Milan ze Zahrady Čech
20. 10. 2022 21:01
Odpovědět  Nadia369

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Viz náš vstup do Eurosajuzu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pan Tau.
20. 10. 2022 14:59
Odpovědět  Peter
Rapa
20. 10. 2022 15:37
Odpovědět  Peter

Ta vize budoucnosti existuje,ale u zcela normálních lidí,u těch co nevyjí s hyenami,nepodporují války a nacismus, nenechali se vakcinovat nadnárodními mengelenacisty,mají vlastní rozum a schopnost myslet.Ta vize přichází odspoda,v žádném případě od všech horních psychoušů,ani od jejich ovcí.V budoucnu se objeví noví vůdci,ale zespoda,po tom nejhorším,co nás teprve čeká.

Pavel K
20. 10. 2022 18:06
Odpovědět  Pat

Tak jsem si to přečetl a musel jsem se zasmát co napsala jedna paní v té diskuzi k článku. Píše, “to jsou všichni zaplaceni, nebo se dočista všichni z bláznili. A já říkám ano “z bláznili, jak dobře dostali zaplaceno”!! 🤣 🤣 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 💩 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
20. 10. 2022 21:57
Odpovědět  Pat

comment image

Nadia369
20. 10. 2022 14:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Za tech kratkych 30 let se lidi stali pohodlnymi konzumenty, linymi byt jen myslet natoz neco udelat. Ocekavaji ze ti, co neco delat chteji, to vybojuji a oni se zase jen svezou k lepsimu. Nedochazi jim ze ti,co se nesnazi o lepsi budoucnost si ji proste nezslouzi. Nekdy ale rozhodnuti zit, vyzaduje vic odvahy nez rozhodnuti zemrit.

Autor
20. 10. 2022 14:32
Odpovědět  Nadia369

Tu poslední větu byste měla zvýraznit. To je jeden z nejdůležitějších klíčů.

Pedro
20. 10. 2022 14:59
Odpovědět  Peter

Počítali s tím, že kvůli sankcím se Rusko sesype zevnitř a bude převrat. Za Jelcina si mysleli, že už mají Rusko na lopatě. Slavili, výskali, opili se mocí a Bum! Putin! Myslím si, že strašně litují, jak prošvihli životní šanci, dostat Rusko bez boje, druhá už nikdy nebude, všichni i my jsme zjistili, co je západ zač a hlavně Amerika. Pozlátko spadlo, satan se obnažil.

Pavel K
20. 10. 2022 18:20
Odpovědět  Pedro

No a to je právě to čemu nerozumím a nedovedu si to představit, kde se stala chyba. Ale jo, už jsem viděl hokejistu netrefit prázdnou branku, nebo fotbalistu z brankové čáry překopnout bránu. No co , holt jsou ty věci mezi nebem a zemí……..

Milan ze Zahrady Čech
21. 10. 2022 01:01
Odpovědět  Pavel K

Podcenili Putina. Obětnímu beránkovi narostly rohy a k nim vlčí tesáky.

Autor
20. 10. 2022 15:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Britská premiérka ohlásila odchod z funkce. Příští premiér se bude volit příští týden.

Lubek
20. 10. 2022 15:55
Odpovědět  Peter

Postrehol som. Nuž, nečakal som to. Mohol ísť Rizman povinšovať k zvoleniu, Matovič sa pochváliť účesom od svojej dcéry a oprať si v Londýne ponožky. …čo nám to len urobila.

skeptik
20. 10. 2022 18:56
Ohodnotit příspěvek :
     

A původ těch pět negativ je:

 1. média provozující propagandu a šířící ideologii
 2. školství kde se dětem do hlav lije ideologie, lži a polopravdy
Tomas
20. 10. 2022 20:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Skvělý článek. Tato slova by si měla přečíst a jejich obsah pochopit, především skupina “B”.

Aragonit
20. 10. 2022 23:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Zlatá doba nebola kapitalistami ani plánovaná. Tá môže prísť až po konci tohoto zhubného svetového poriadku elít. Za komančou sme chodili na náboženstvo a to nás morálne formovalo. Čo formuje dnešnú mládež? Osamelí strelci na školách na západe? Kultúra smrti všade dookola? Bezbrehý individualizmus? Beznádej tohoto do katastrofy sa rútiaceho sveta? Po zmene moci by sa mal štát pobrať iným smerom a to čo najskôr a čo najďalej od dnešných Európskych inštitúcií
https://aragonit11.blogspot.com/2022/10/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny-vi.html