politika

O čem hovořil Vladimir Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění

V úterý 21. února pronesl Vladimir Putin poselství Federálnímu shromáždění. Jelikož se jedná o dlouhý projev, vybrala jsem alespoň několik hlavních bodů:

Hovořím v těžké, pro naši zemi mezníkové době, v době zásadních nezbytných změn ve světě. Krok za krokem budeme pečlivě a důsledně řešit úkoly, které před námi stojí.

❗️Rusko udělalo vše pro to, aby problém na Ukrajině vyřešilo mírovými prostředky. Speciální operace začala na ochranu Ruské federace a odstranění nacistické hrozby; Výroky západních vůdců se ale změnily v podvrh a lež.

❗️Západní vůdci hráli o čas a zabývali se „šikanováním“. Za našimi zády se připravoval úplně jiný scénář. Sliby Západu o touze po míru na Donbasu se změnily v krutý padělek a lži. Prostě hráli o čas, šikanovali, zavírali oči před politickými vraždami, před represemi kyjevského režimu proti nevhodným lidem, před posměchem nad věřícími a stále více povzbuzovali ukrajinské neonacisty k teroristickým akcím na Donbasu. V západních akademiích a školách byli cvičeni důstojníci nacionalistických praporů a dodávány zbraně.

A chci zdůraznit, že ještě před zahájením speciální vojenské operace Kyjev vyjednával se Západem o dodávkách systémů protivzdušné obrany, bojových letadel a další těžké techniky na Ukrajinu. Pamatujeme si také pokusy kyjevského režimu získat jaderné zbraně, protože jsme o tom veřejně mluvili.

❗️Spojené státy rozmístily základny a biologické laboratoře poblíž našich hranic, rozvíjely dějiště vojenských operací a připravily Ukrajinu, kterou zotročily, na velkou válku.

❗️Tvrdě hájíme nejen své vlastní zájmy, ale i postoj, že by nemělo docházet k dělení na „civilizované“ země a zbytek. Byli jsme upřímně připraveni na konstruktivní dialog.

❗️Zatímco Donbas hořel a byla prolévána krev a Rusko upřímně usilovalo o mírové řešení, Západ si zahrával se životy lidí a hrál s „označenými kartami“. 

A dnes to přiznávají – přiznávají to veřejně, otevřeně, bez váhání. Zdá se, že jsou hrdí, libují si ve své zradě a označují jak Minské dohody, tak normandský formát za diplomatický výkon, blaf. Ukazuje se, že celou dobu, kdy Donbas hořel, když byla prolévána krev, když Rusko upřímně – to chci zdůraznit – upřímně usilovalo o mírové řešení, zahrávaly si se životy lidí.

Tato nechutná metoda klamání byla již mnohokrát vyzkoušena. Chovali se stejně nestydatě, když ničili Jugoslávii, Irák, Libyi, Sýrii. Tuto hanbu ze sebe nikdy nesmyjí. Pojmy čest, důvěra, slušnost jim nic neříkají.

Za dlouhá staletí kolonialismu, diktátu, hegemonie si zvykli, že jim bylo vše dovoleno, zvykli si plivat na celý svět. Západní elity se skutečně staly symbolem totálních, bezzásadových lží.

❗️Byli jsme otevření a připraveni k dialogu, řadu let jsme vybízeli partnery k diskusi, ale v reakci na to se nám dostalo jen pokrytectví. Pevně ​​hájíme své zájmy. Byli jsme otevření dialogu se Západem, trvali jsme na tom, že svět potřebuje nedělitelný bezpečnostní systém. Ale dostali jako odpověď nezřetelnou nebo pokryteckou reakci.

❗️Před speciální operací Kyjev vyjednával se Západem o dodávkách zbraní.

❗️V moderním světě by nemělo docházet k dělení na takzvané civilizované země a ostatní.

❗️Začali válku a my se ji snažíme zastavit.

❗️Hrozba narůstala, do února 2022 bylo vše připraveno k další represivní akci na Donbasu.

❗️Celá planeta je „prošpikována“ americkými základnami. Chci zdůraznit – ano, ve skutečnosti je to všem dobře známo – žádná země na světě nemá v zahraničí takový počet vojenských základen jako Spojené státy americké. Jsou jich stovky – to chci zdůraznit – stovky základen po celém světě, celá planeta je jimi posetá, stačí se podívat na mapu.

❗️My chráníme svůj domov a životy lidí a cílem Západu je neomezená moc.

❗️Západ už utratil 150 miliard dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině a tok peněz neklesá.

❗️V sázce jsou biliony dolarů, schopnost pokračovat v okrádání všech a přitom se schovávat za demokracii. Odvést pozornost lidí od korupčních skandálů na Západě.

❗️Projekt Ukrajiny se začal šlechtit již v 19. století, ještě v Rakousku-Uhersku, s cílem odtrhnout historické země od Ruska. Vše se opakuje.

❗️Ti, kdo plánovali údery proti Donbasu, plánovali jako své další cíle Krym a Sevastopol.

❗️Na nedávné konferenci v Mnichově zazněla nekonečná obvinění proti Rusku. Člověk má dojem, že se tak stalo jen proto, aby všichni zapomněli na to, co takzvaný Západ v posledních desetiletích udělal. A byli to oni, kdo „vypustil džina z láhve“, uvrhl celé regiony do chaosu.

❗️Ve 30. letech minulého století otevřel Západ nacistům cestu k moci v Německu a v naší době začali z Ukrajiny dělat „antiRusko“.

❗️Neonacisté se netají, za čí dědice se považují, instalují na vybavení hákové kříže a používají nacistická jména. Je s podivem, že si toho na Západě nikdo nevšímá.

Nedávno jedna z brigád ozbrojených sil Ukrajiny – my se stydíme, oni ne – dostala název “Edelweiss”, stejně jako nacistická divize, která se podílela na deportacích Židů, popravách válečných zajatců v represivních operacích proti partyzánům z Jugoslávie, Itálie, Československa a Řecka. Ozbrojené síly Ukrajiny a Ukrajinská národní garda mají obzvláště oblíbené nášivky Das Reich, „Dead Head“, „Galicia“ a označení dalších jednotek SS, které mají také krev na rukou až po loket. Identifikační znaky Wehrmachtu nacistického Německa jsou aplikovány na ukrajinská obrněná vozidla.

❗️Západ chce rozpoutat válku na Východě v zastoupení. „Protiruský“ projekt je ve skutečnosti součástí revanšistické politiky vůči naší zemi, vytvářet ohniska nestability a konfliktů přímo u našich hranic. A pak, jako ve 30. letech minulého století i nyní je myšlenka stejná – směřovat agresi na Východ, rozpoutat válku v Evropě, eliminovat konkurenty v zastoupení.

❗️Odpovědnost za rozdmýchávání konfliktu leží na západních elitách. Odpovědnost za podněcování ukrajinského konfliktu, za eskalaci, za nárůst počtu jeho obětí leží zcela na západních elitách a samozřejmě na současném kyjevském režimu, pro který je ukrajinský lid ve skutečnosti cizí. Současný ukrajinský režim neslouží národním zájmům, ale zájmům třetích zemí.

Elity Západu se netají svým cílem: způsobit – jak říkají, jde o přímou řeč – „strategickou porážku Ruska“. Co to znamená? Co to je pro nás? To znamená s námi jednou provždy skončit, to znamená, že hodlají převést lokální konflikt do fáze globální konfrontace. Přesně tak tomu všemu rozumíme a podle toho budeme reagovat, protože v tomto případě mluvíme o existenci naší země.

❗️Nikdo na Západě nebere v úvahu lidské oběti, protože v sázce jsou biliony dolarů.

❗️Čím více západních systémů s dlouhým dosahem na Ukrajinu přijde, tím dále budeme nuceni přesunout hrozbu od našich hranic.

❗️Západ je připraven využít teroristy k uskutečnění své vůle.

❗️Porazit Rusko na bitevním poli je nemožné. Proto Západ provádí informační útoky, neustále lžou, překrucují historická fakta, nezastavují útoky na ruskou pravoslavnou církev a další organizace.

❗️Rusko není ve válce s obyvateli Ukrajiny, obyvatelé Ukrajiny se stali rukojmími kyjevského režimu a západních kurátorů, kteří okupují tuto zemi.

❗️Západ využívá Ukrajinu jako beranidlo proti Rusku i jako cvičiště.

❗️Šikana dětí až po pedofilii je na Západě uznávána jako norma. Ať si přečtou Písmo svaté a vezmou si odtud myšlenku rodiny jako „spojení muže a ženy“.

Podívejte se, co dělají se svými vlastními národy: ničení rodiny, kulturní a národní identity, perverze, zneužívání dětí až po pedofilii jsou prohlášeny za normu, normu jejich života a duchovní, kněží jsou nuceni žehnat sňatkům osob stejného pohlaví. Bůh s nimi, co na to říct? Dospělí mají právo žít, jak chtějí, v Rusku jsme se k tomu takto chovali a vždy k tomu budeme takto přistupovat: nikdo se neplete do soukromého života a my to nebudeme dělat.

Ale chci jim říct: podívejte se, promiňte, na Písma svatá, hlavní knihy všech ostatních světových náboženství. Je tam řečeno vše, včetně toho, že rodina je svazkem muže a ženy, ale tyto posvátné texty jsou nyní zpochybňovány. Anglikánská církev například údajně plánuje – plánuje, i když prozatím – prozkoumat myšlenku genderově neutrálního boha. Co říct? Bože odpusť, “oni nevědí, co činí”.

Miliony lidí na Západě chápou, že jsou vedeni ke skutečné duchovní katastrofě. Elity, upřímně řečeno, prostě zešílely a zdá se, že neexistuje žádný lék. Ale to jsou jejich problémy, jak jsem řekl, a my jsme povinni chránit naše děti a my to uděláme: ochráníme naše děti před degradací a degenerací.

❗️Chci poděkovat všem lidem v Rusku za jejich odvahu a odhodlání, poděkovat našim hrdinům – vojákům a důstojníkům armády a námořnictva, zaměstnancům Národní gardy, speciálním službám, vlastencům, dobrovolníkům.

❗️Ti, kteří se vydali na cestu zrady Ruska, budou pohnáni k odpovědnosti podle zákona, ale nebudeme organizovat „hon na čarodějnice“.

❗️Putin oslovil obyvatele nových regionů Ruské federace – vy sami jste si vybrali, navzdory teroru nacionalistů. Ale pro vás není nic důležitějšího než být s Ruskem, se svou vlastí.

Po slovech Putina o obyvatelích Donbasu se zvedá celý sál.

“Hluboká poklona jim,” říká prezident.

❗️Naší povinností je podporovat rodiny zabitých ve speciální operaci, na jejich potřeby je třeba reagovat okamžitě;

Putin oznámil vytvoření speciálního fondu pro cílenou pomoc rodinám padlých vojáků a veteránů speciální operace. Rodina každého účastníka speciální operace by měla být v zóně neustálé pozornosti, zdůraznil prezident.

Každá rodina zesnulého, každý veterán by měl mít svého osobního koordinátora;

Považuji za nutné zavést každých šest měsíců dovolenou v délce 14 dnů pro veškerý vojenský personál. Aby každý bojovník měl možnost navštívit své rodiny, být s blízkými;

❗️Oživíme přístavy Azovského moře, které se stalo vnitrozemským mořem Ruska – všechny tyto plány zrealizujeme.

❗️Západ proti nám nasadil nejen vojenskou, informační, ale i ekonomickou frontu. Nikde však ničeho nedosáhl a nikdy nedosáhne. Iniciátoři sankcí navíc trestají sami sebe: vyprovokovali zvýšení cen, ztrátu pracovních míst, zavírání závodů, energetickou krizi ve vlastních zemích a svým občanům říkají – my to slyšíme – říkají, že za to všechno mohou Rusové.

Jaké prostředky byly proti nám použity v této sankční agresi? Pokusili se přerušit ekonomické vazby s ruskými společnostmi, odpojit finanční systém od komunikačních kanálů, aby rozdrtili naši ekonomiku, zbavili nás přístupu na exportní trhy, abychom nedosáhli příjmů. A jedná se i o krádež – nedá se to jinak říct – našich devizových rezerv, pokusy o kolaps rublu a vyvolání destruktivní inflace.

Opakuji, protiruské sankce jsou jen prostředkem. A cílem, jak sami západní vůdci prohlašují – přímá citace – je „způsobit utrpení“ našim občanům. “Nechte je trpět” – takoví jsou humanisté. Chtějí, aby lidé trpěli, a tím destabilizovali naši společnost zevnitř.

Ale jejich výpočet se neuskutečnil – ruská ekonomika a systém řízení se ukázaly být mnohem silnější, než Západ věřil.

Žádám vládu, aby v úzkém kontaktu s Parlamentem navrhla další opatření, která urychlí proces deoffshorizace ekonomiky. Podnikání, především v klíčových sektorech a odvětvích, musí pracovat v ruské jurisdikci – to je základní princip.

❗️Je na čase pochopit, že pro Západ jsou bohatí Rusové druhořadí cizinci, se kterými si dělají, co chtějí. A žádné koupené tituly nepomohou – tam jsou občané druhé kategorie.

Nedávné události přesvědčivě ukázaly, že obraz Západu jako bezpečného přístavu a útočiště kapitálu se ukázal jako přízrak, falešný. A kdo to včas nepochopil, kdo považoval Rusko jen za zdroj příjmů a plánoval žít hlavně v zahraničí, přišel o hodně: prostě je tam okradli, vzali i legálně vydělané peníze.

❗️Nikdo z obyčejných Rusů nelitoval těch, kteří přišli o svůj kapitál v zahraničí, těch, kteří přišli o své jachty a paláce!

Víte, nyní přidám velmi důležitou – jednoduchou, ale velmi důležitou – věc: věřte mi, nikdo z běžných občanů země nelitoval ty, kteří ztratili svůj kapitál v zahraničních bankách, nelitoval ty, kteří ztratili své jachty , paláce v cizině a tak dále a podobně a při hovorech v kuchyni si lidé pravděpodobně vzpomněli na privatizaci z 90. let, kdy podniky vytvořené celou zemí se prodaly za nic, na okázalý, demonstrativní luxus tzv. nové elity.

❗️Putin předpovídá globální ústup od dolaru. Všechno si dělají sami, vlastníma rukama, zdůrazňuje prezident.

❗️Máme vše, abychom zajistili bezpečnost a zajistili sebevědomý rozvoj země. Rusko vlastně vstupuje do nového cyklu ekonomického rozvoje, jsou zde všechny příležitosti k průlomu v mnoha oblastech.

❗️Rusko si nepotřebuje půjčovat v zahraničí, klanět se, žebrat o peníze.

❗️V otázce obrany Ruska se musíme všichni sjednotit, sladit své povinnosti a svá práva, abychom zachovali jedno historické nejvyšší právo – právo Ruska být silným (Putin citoval Stolypina).

Charakter našeho národa se vždy vyznačoval velkorysostí, šíří duše a soucitem.

Stát bude podporovat všechny formy kreativity. Kultura by měla být věnována dobru a harmonii.

Máme velmi bystrou a talentovanou mladou generaci, která je připravena pracovat pro dobro země.

Ti, kteří vyrostli na Donbasu a Novorossiji a bojovali za ně, by se měli stát pilířem rozvoje regionů.

❗️Ve vysokoškolském vzdělávání v Ruské federaci dochází ke změnám, je zapotřebí syntéza osvědčených postupů SSSR a zkušeností posledních desetiletí.

❗️NATO na začátku února požadovalo návrat ke smlouvě o nešíření strategických zbraní, včetně povolení inspekcí objektů. Toto je absurdní divadlo. Víme, že Západ pomáhal kyjevskému režimu při útocích na objekty na území Ruské federace. 

Víme, že Západ je přímo zapojen do pokusů kyjevského režimu udeřit na základny našeho strategického letectva. K tomu sloužící drony byly vybaveny a modernizovány za asistence specialistů NATO. A teď chtějí také kontrolovat naše obranná zařízení? V současných podmínkách dnešní konfrontace to zní jako nějaký nesmysl.

Zároveň – a na to bych chtěl zvlášť upozornit – v rámci této dohody nesmíme provádět plnohodnotné kontroly. Naše opakované žádosti o kontrolu některých objektů zůstávají nezodpovězeny nebo jsou z formálních důvodů zamítnuty, na druhé straně nemůžeme skutečně nic prověřit.

Chci zdůraznit, že USA a NATO otevřeně říkají, že jejich cílem je uštědřit Rusku strategickou porážku. A potom budou jezdit po našich obranných zařízeních, včetně těch nejnovějších, jako by se nic nestalo? Před týdnem jsem například podepsal dekret o uvedení nových pozemních strategických systémů do bojové služby. Taky tam budou strkat nos? A oni si myslí, že je to tak snadné – pustíme je dovnitř jen tak?

Byli to oni, byli to oni, kdo po rozpadu Sovětského svazu začal revidovat výsledky druhé světové války, budovat svět amerického stylu, ve kterém je jen jeden pán, jeden pán. K tomu začali hrubě ničit všechny základy světového řádu, založené po druhé světové válce, aby přeškrtli dědictví Jalty i Postupimi. Krok za krokem začali revidovat stávající světový řád, demontovat bezpečnostní a kontrolní systémy zbrojení, plánovali a provedli celou sérii válek po celém světě.

A to vše, opakuji, s jediným cílem – rozbít architekturu mezinárodních vztahů vytvořenou po druhé světové válce. Toto není řečnická věta – tak se vše děje v praxi, v životě: po rozpadu SSSR se navždy snaží upevnit svou globální dominanci, bez ohledu na zájmy současného Ruska a také na zájmy jiných zemí.

❗️ Rusko pozastaví svou účast na smlouvě START, nemůžeme je nechat slídit po našich zařízeních, když otevřeně mluví o strategické porážce Ruska jako o svém cíli; Ministerstvo obrany zajistí přípravu na obnovení zkoušek jaderných zbraní;

Ministerstvo obrany Ruské federace a Rosatom by se měly připravit na testování ruských jaderných zbraní, pokud do podobných testů půjdou Spojené státy.

Rusko bude reagovat na jakékoli výzvy, protože všichni jsme jedna země, jeden velký a jednotný národ. Jsme si jisti sami sebou, věříme ve své schopnosti. Pravda je za námi. 

sdíletj na

29 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
22. 2. 2023 07:39

Lze považovat dnešní naše “vládnoucí politiky” skutečně za politiky nebo jen za uječenou mateřskou školku? Já si myslím to druhé.

9ea2f4de564524e7b0810848734a34c6s.jpg
unor 2022
22. 2. 2023 07:57

To je toho. Rozvijet vzdelani, prumysl, samostatnost a vyrobu s vysokou pridanou hodnotou.
Dokonce zminit Boha.
To nasi politikove volaji po zruseni duchodu, valce, dodavkach zbrani, mobilizaci a mRNA degeneraci do kazde rodiny.
To nasi evropsti pratele legalizuji moznost kazdorocni zmeny pohlavniho sebeurceni, sex se zviraty a dalsi a dalsi revolucni vecicky.
Rusove byli vzdy zaostali.

Pavel K
22. 2. 2023 08:50
Odpovědět  unor 2022

Taky je vidět ten rozdíl mezi RF a Evropou, až to mlátí do očí. Ty tam musí mít životní úroveň až jim závidím. Boha jeho čo to trepu, že jim vůbec nezávidím.

Pavel z Moravy
22. 2. 2023 14:33
Odpovědět  Pavel K

Kamaráde, jmenovče, hořké slzy nám potečou až se jednoho dne probudíme a zjistíme, že jsme již o vše přišli a grázlové se nám budou chechtat do ksichtu a žádat abychom poprosili o kousek žvance. Kdybys si přečetl nějaká díla Čapka, ani bys se nedivil. Mluvíme zde o Orwellovi a ono stačí opravdu přečíst si něco od ČAPKA.

Pavel K
22. 2. 2023 15:17
Odpovědět  Pavel z Moravy

Dej si dvě tři dvandy, zazdi to vypálenou švestkou a zaručuji ti, že se budeš cítit nádherně až se budeš chtít rozjet do Prahy za Péťou a dát mu hubana. Záleží jen na tobě jakou zvolíš taktickou metodu. Já to dnes dám. Dosť bolo suchého února, bolo to treba nám. Každý si to udělá takový jaký to bude mít. 🤣🤣👍🤦‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Pavel z Moravy
23. 2. 2023 10:03
Odpovědět  Pavel K

Pavle, co ta děcka chtějí, to budou mít. Nemůžeš jim řídit život. Všichni ti 20 a 30 letí jsou dospělí. Tak ať si ty sra.čky užijí. Já tedy alespoň za tahleta děcka kaštany z ohně tahat nebudu. Na to jsem již příliš starý a mám něco za sebou. Nechtějí li oni slušný život, tak ať si naprd.nou. To víš, že si dám také do nosu, co by to byl za život sedět doma jako u Suchánků.

Mike
22. 2. 2023 12:51
Odpovědět  unor 2022

Tuhle zaostalost beru všema deseti.

Aleš
22. 2. 2023 08:19

Také vidím Zapad jako deviantního prasackeho zloděje a vraha.

unor 2022
22. 2. 2023 08:20
Odpovědět  Aleš

Jen jestli se nemylite. Zapad na sobe nahodou usilovne pracuje.
Jen barbari vytapi dum plynovym kotlem a na plynovem varici propekaji stavnate steaky.
Pokrokovy zapadni svet svet sedi doma v duchodcovskych papucich s prezkami, ve dvou svetrech a louska na slunci susene brouky.

Pavel K
22. 2. 2023 08:52
Odpovědět  unor 2022

Tak už dost, že vy si vykoledujete……….

skeptik
22. 2. 2023 08:25

Dobře to těm kolektivním Západním fašistům Vladimír Putin řekl. To si za rámeček nedají!

Pavel K
22. 2. 2023 08:55
Odpovědět  skeptik

….a hezky s nadhledem a v poklidu, to je musí vytáčet do nepříčetnosti.🤣🤣

Mike
22. 2. 2023 13:02
Odpovědět  Pavel K

Oni tomu neporozumí. Motto američanů zní: “Nejdřív střílím, pak se ptám.” To by jim Rusové museli dát nejprve řádně přes držku, až by jim vylítl sopel a pak se zeptat: “Sorry, nejste náhodou američani?”

Pijack
22. 2. 2023 09:15

Tak Putin přednesl významný projev, který v přímém přenosu vysílala i BBC a spousta další zahraničních zpravodajských stanic…tak aby si to lidé vyslechli , udělali si svůj názor a případě v kontextu mohli vnímat komentáře

Na ČT pochopitelně žádný přímý nepřerušovaný přenos, žádná celý záznam, natož se simultáním překladem….
Ale o to fanatičtěji se na ČT bude tento projev komentovat, vyhodnocovat, odsuzovat se všemi možnými i nemožnými odborníky s cílem lidu předložit to “jediné správné hodnocení”…

Tohle je režim, kde se demokracie pouze předstírá. Děkuji nechci. Já jsem si už vlastní názor na projev Putina udělal za zahraničních webů. Také bych Putina objal. Bylo to osvěžující a pravdivé poselství světu. Nenávistí posedlý Mitrofanov s Romancovem by si měli přiložit hlaveň ke své lebce.

unor 2022
22. 2. 2023 09:24

Nemajic potrebu objimat V. Putina, na to jsou hezke holky, na smeknuti kloboubu pri setkani na prochazce po bulvaru jiste je.
Potkat na tomtez bulvaru nase zapadni politiky by byl problem. Slusny clovek si pri prochazce pred temi jez na ni potka neuplivuje.

Gales
22. 2. 2023 09:49

Na Parlamentních listech dávají ban za chválení Putina.Tady se to,chválabohu,může.Tak tedy,chvála Putinovi.

asym
22. 2. 2023 10:01
Odpovědět  Gales

“rozumím”, že na PL za chválení V. V. Putina dávají ban, nerozumím ovšem, že novinky dávají doživotně ban za konstatování, že by čtenáři měli čerpat informace i z jiných webů a nevěřit pouze nekorektním novinkám (seznam.cz) ;-)) – jak se to přihodilo mě

Pijack
22. 2. 2023 10:42
Odpovědět  asym

Na novinkách a I-dnes už mají schválenou diskuzi jen liberálové z mediální úderky Ministra vnitra. Udělali s nimi smlouvu za propagaci státního režimu. Vybraní úderníci se rekrutují z řad elfů, kteří již mají dostatečně namasírovaný mozeček a nejsou schopni samostatného myšlení. Většina diskutérů byla již odstraněna. Nejsi sám. Tuhle sortu lidí začal už organizovat bývalý ministr Dienstbier za svého působení. Nárůst nenávistných projevů vůči normálním lidem se postupně zvyšoval a dnes explodoval, protože je dokonce řízen adminem dotyčných webů a ti mají za úkol nové “henlejnovce” a svazáky MV preferovat ke každému tématu.

Pavel K
22. 2. 2023 12:51
Odpovědět  Pijack

Déj tý kóntakt more dylina, já mrtvý muž v IDé vyhozen pro nadbytečnost t.č. na ÚP potrebujem děnky, napíšů cókoliv pánko, tož prisahám na svoju maťěru, tak déj more. 🌝 😊 😲 😜
Když nedáž tó bude diškriminácia gadžo. 🤣

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
22. 2. 2023 13:33
Odpovědět  Pavel K

Půjdeš mi utřít od smíchu monitor 🙂 🙂 🙂

Pavel K
22. 2. 2023 14:11
Odpovědět  Pijack

Tak já jsem ti k smíchu jó, starej fotr, vlastenec. 🤦‍♂️
Ale já jsem napsal jen a jen pravdu. Já nelžu, nikdy a nikomu. 😜🙋‍♂️

Pavel z Moravy
22. 2. 2023 14:45
Odpovědět  Pavel K

Nu Pavlíku, vtipné kašičky jsi dnes pojedl, ale tak to má být. Alespoň jsi nám názorně vysvětlil jak získávají uchazeče pro tu úderku, jak říká Pijack. Chlapci ve vás dřímají netušené možnosti.

Velitel
22. 2. 2023 10:48
Odpovědět  asym

Na iděsu jsem měl 4 nebo 5 ověřený účtů a tak mě za normálních okolností cenzorsá špína a osobně cikán Banga nemohli zastavit. Úroveň cenzury dosáhla nového levelu v době covidové lži tehdy se ta cenzorská špína začala mstít a například za ozdrojovaný komentář popírající vyložené lži o účinnosti vakcín respektive testech, které je měli dokazovat i když o tom ani nebyly tedy nic co by bylo v rozporu s podmnkami mi smazali nejen daný příspěvek, ale i dalších 11 , kde nejstarší smazaný byl napsán o 6 měsíců dříve a také nebyl v rozporu s podmínkami o čemž svědčí jak důouho v diskuzu vydržel. Tím dosáhli zablokovní daného učtu na více než půl roku. Postupně mi takto zablokovali většinu účtů.
Vyřešil jsem to jednoduše, už cca rok jsem iděs ani nezapnul, oni přišlu o příjmy z reklamy a mě ty jejich lži nechybí.

Milan ze Zahrady Čech
22. 2. 2023 19:57
Odpovědět  Gales

To jako fakt?

Jan
22. 2. 2023 10:20

Projev statnika Nr.1, ktery zapadni media zamlci, osekaji a doplni lzemi. Sireni projevu je tam omezeno, protoze na zapade jsou ruske zpravodajske kanaly mimo internetu uz davno vypnute. Pry Rusove stradaji ekonomicky. Putin uvedl radu socialnich opatreni a dotacni castky pro fond padlych vojaku, pro zvyseni minimalni mzdy, zvyseni podpory rodin s detmi, investice do novych projektu k digitalizaci Ruska, spolupraci s Eurasii. Milion novych pracovniku bude nutne vyskolit a k tomu se zmeni skolni system a vrati se na zaklade zkusenosti k systemu v SSSR, ktery byl nejlepsi na svete. Bylo toho mnoho co rekl a co neobsahuje vytah z jeho projevu v clanku.
Nemluvil o zapade, kde na predmestich mest zivori ve stanech na ulicich fetaci a bezdomovci, ze v zapadnich zemich roste chudoba a zivotni standard se propada. Bez levnych surovin, na kterych byl vybudovan blahobyt zapadu bude degradace pokracovat.
A co u nas? Co bude s montovnami, zdrojem dani, kdyz Cesko ztraci svou pritazlivost pro zahranicni investice kvuli vysoke inflaci a drahym zdrojum surovin?
https://outsidermedia.cz/o-cem-se-mlci-zdenek-zak-2/

Jiří
22. 2. 2023 11:01

Rusko získalo znovu svou ukradenou tvář a brání se znovu nacistům.Bohužel,Rusko již není státem po roce 1945 ,proto si musíme sami poradit s nacismem a máme vůbec nato síly?

Pekos
22. 2. 2023 13:33
Odpovědět  Jiří

NEMÁME !

zuzana
22. 2. 2023 11:03

Maďarský premiér Viktor Orbán přednesl 18. února projev o stavu země, v němž zdvojnásobil závazek své vlády chránit děti před „genderovou propagandou“, kterou spojil s „pedofilií.“

https://aktax.cz/viktor-orban-lgbt-propaganda-je-nejvetsi-hrozbou-ktera-pronasleduje-nase-deti/

Pavel z Moravy
22. 2. 2023 13:22

Ve vysokoškolském vzdělávání v RF dochází ke změnám, je zapotřebí syntéza osvědčených postupů SSSR a zkušenost posledních desetiletí. Nedávno jsem tu psal, že se postupně začnou vracet určité prvky socialismu do života této země. A jak vidno, nespletl jsem se. Totiž, ono to jinak ani nepůjde, pokud budou chtít určité společnosti přežít. Tady je ale ke změně daleko, protože degenerace je v pokročilém stádiu. Třeba ale někdo najde recept jak na to.