nezařazené

EU zadlužila i naše ještě nenarozené potomky.

Násilí, nátlak, migrace. Jiří Kobza varuje před tím, co nás čeká

24. 7. 2020 8:19

Poslanec Jiří Kobza (SPD) v textu pro ParlamentníListy.cz kriticky komentuje vývoj EU v posledních měsících a výsledky historického summitu k rozpočtu EU a fondu obnovy ekonomik po koronaviru. „Současná podoba rozpočtu EU jde proti našim bytostným zájmům. Poškodí nás ekonomicky i politicky,“ upozorňuje politik. Jedním z hlavních rysů našeho členství je „masivní odsávání a vyvádění přidané hodnoty vytvořené v Česku do unijního zahraničí“. Unii vnímá jako silný centralizovaný politický útvar, který si uzurpuje stále více kompetencí členských států a tlačí je do bodu, odkud není návratu.

„V posledních letech, měsících, a nejvíce v posledních týdnech a dnech, pod pláštíkem koronavirové krize, roste enormní tlak, provázený konkrétními aktivitami a činy unijních orgánů, na mnohem vyšší unifikaci, federalizaci a vzájemnou finanční provázanost a závislost států EU,“ konstatuje úvodem svého textu politik Kobza.

Hovoří především o budování fiskální, rozpočtové a dluhové unie, se společnými unijními poplatky a daněmi. Roste nátlak na přijetí eura Českou republikou skrze její participaci na nejrůznějších parciálních dohodách, závazcích a zárukách. „Nástroji těchto trendů jsou mj. jednotný stabilizační mechanismus, sociální pilíř, fiskální kompakt – nejnověji tzv. Fond obnovy. Nástroji, které tlačí členské státy do bodu, odkud není návratu,“ upozorňuje.

Současně se astronomicky zvyšuje finanční objem prostředků, které si Evropská unie vynucuje různými způsoby na členských státech, čímž podle poslance prohlubuje vzájemnou závislost mezi nimi navzájem, ale i mezi nimi a unijním centrem, a současně devastuje ekonomické prostředí zejména v zemích střední a menší velikosti a průmyslového charakteru.

Z těchto záležitostí z poslední doby jmenuje Kobza například Migrační fond a zejména New Green Deal, revoluční zelený fond, který je podle něj útokem na životní styl a ekonomickou úroveň desítek milionů Evropanů, ve jménu fanatické ekologistické ideologie a v zájmu vybraných finančních a lobbisticko-politických skupin.

„Třešní na zkaženém dortu“ je podle jeho slov projekt tzv. eurobondu, evropského dluhopisu, kterým má být financováno další fatální zadlužení států EU – navíc v rozporu s primárním unijním právem, pod zdánlivě ušlechtilou záminkou pomoci ekonomikám zasaženým dopady pandemie koronaviru.

„Podoba a detaily tohoto dluhopisu nejsou známy, anebo jsou záměrně zatajovány. Je ovšem jisté, že je bude administrovat a obsluhovat Evropská komise – a veškeré dopady budou plně hradit ručitelské členské státy včetně České republiky,“ dodává Kobza.

„Čím dál více ekonomů i politiků už je nyní nuceno konstatovat, že jedním z hlavních rysů členství České republiky v EU je masivní odsávání a vyvádění přidané hodnoty vytvořené v České republice, českými pracovníky a za české peníze do unijního zahraničí. Jde o klasický ekonomický kolonialismus, který by bez našeho členství v EU nebyl možný,“ pokračuje Kobza s tím, že prim v tom hraje Německo, resp. německé firmy.

„EU není dávno již jen nějakou zónou volného obchodu přinášející svým členům, slovy klasika, jen samé ekonomické výhody, pozitiva a sociální jistoty. Postupem doby se z ní stal silný centralizovaný politický útvar, který si, přímo či nepřímo, uzurpuje stále více kompetencí členských států,“ zdůrazňuje Kobza, co je třeba si uvědomit.

Ovlivňování vnitřní politiky členských států probíhá různými nedemokratickými způsoby a prostředky: Nevolení političtí aktivisté a jejich organizace – financovaní z peněz evropských daňových poplatníků, které jsou lživě vydávané za „prostředky EU“, koordinovaně zpochybňují výsledky nejrůznějších demokratických voleb v členských státech, v poslední době už i nepokrytě nátlakovými a násilnými prostředky.

Kapitolou samou pro sebe je masová nelegální migrace: „Především muslimská, vyvolaná a spoluorganizována unijními orgány a nejsilnějšími západoevropskými unijními státy v čele s Německem, Francií, Itálií a Španělskem. Tato islamizace Evropy je nevratným procesem, který s sebou nese vlnu násilí a rozvratu právního řádu i hodnotového základu křesťanské evropské společnosti,“ varuje dál Kobza před finančním vydíráním „neposlušných“ maskovaného za fráze o sdílené solidaritě.

Podřízení se islámu, toto unijní „podvolení“, má na úrovni EU i svoji zahraničněpolitickou dimenzi. „Projevuje se poklonkováním Turecku, tolerancí jeho válečných a lidskoprávních zločinů a pravidelným placením výpalného z našich daní tomuto zločinnému režimu,“ upozorňuje poslanec za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Ve své druhé části textu se pak Kobza věnuje dlouhodobému rozpočtu EU na léta 2021–2027, ve spojení s Fondem obnovy, který je podle politika falešně zdůvodněn, že jde o reakci na dopady pandemie koronaviru na jednotlivé ekonomiky. Objem onoho Fondu obnovy je naplánován v gigantické výši 750 miliard euro (cca 20 bilionů českých korun).

Podpora Fondu obnovy znamená i naprosto neodůvodněné navýšení objemu tzv. evropského rozpočtu o celé dvě třetiny. Jde o směs tzv. grantů a úvěrů – po nizozemsko-skandinávském nátlaku v podstatě v poměru „půl napůl“ – ovšem s ručením neomezeným, i na úkor českých daňových poplatníků, jejich dětí a ještě nenarozených vnuků. Protože splátky těchto úvěrů jsou rozplánovány na léta 2028–2058.

„Toto podpořit, což se bohužel díky postoji premiéra Babiš stalo, znamená pošlapat životní české národní zájmy. Na to neexistuje výmluva,“ zlobí se Kobza, podle kterého Fond obnovy nebude jen nějakým prostým účtem, půjde o novou, a značně mocnou, nadnárodní unijní instituci.

Navíc objem tří čtvrtin celého Fondu, jde o natankování obřích sum do plánu zelené ekonomiky a uhlíkové neutrality, pouze pod jiným, falešným, názvem.

Kromě dluhové unie je na stole i unie daňová, v podobě čtyř nových společných unijních daní, v EUrospeaku nazývaných „nové vlastní zdroje“ (poplatek za nerecyklovatelné plasty, digitální daň, uhlíkové clo a poplatek za přístup na vnitřní unijní trh).

„Jejich zavedení, s neuvěřitelnou drzostí zdůvodňované ‚nutností splácet dluhy‘, které Evropská komise v koordinaci s Německem a Francií sama nyní svévolně vytváří, bude znamenat další fatální prohloubení evropské integrace, plně srovnatelné s Maastrichtskou či Lisabonskou smlouvou,“ podotýká poslanec.

Jde podle něj i o jakýsi pomyslný trest pro rozpočtově odpovědné státy včetně České republiky. „Současná podoba rozpočtu EU jde tedy opět jasně proti našim bytostným zájmům. Poškodí nás nejen ekonomicky, ale do budoucna i politicky, protože ukáže, že jsme slabým hráčem a slabým vyjednavačem, který své vitální zájmy hájit na půdě Unie neumí, a co je ještě horší, ani nechce,“ uzavírá Jiří Kobza.
https://bit.ly/39vMUE3

sdílet na