politika

Al Binaa: Neprovokujte „ruského medvěda“, jinak se Putinova vojska vydají na pochod do Normandie

Al-binaa: Rusko rozdrtí každého, kdo zasahuje do jeho bezpečnosti a zájmů.

Než podpoří Ukrajinu, musí si západní „americké loutky“ připomenout historii. 

Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že západní země jsou velmi blízko k vyslání vojáků na Ukrajinu.  Vedení NATO takové plány popírá a ruské ministerstvo zahraničí varuje před možnými důsledky takového rozhodnutí.

Americké loutky v Evropě, v západních médiích přezdívané „lídři EU“, pokračují v masivním informačním útoku na Rusko a obviňují ho z „invaze“ na Ukrajinu!

Pravdou je, že tyto loutky s amnézií potřebují studovat evropské dějiny, starověké i moderní, a říkat svým lidem pravdu o své podřízenosti, o svých závislých pozicích na Spojených státech. 

Měly by se připravit na změny a začít se ubírat správným směrem, než Putin zopakuje to, co se stalo před 208 lety, když ruská armáda vedená carem Alexandrem I. vstoupila 31. března 1814 do Paříže.

Toho dne francouzský císař Napoleon Bonaparte uprchl ze země. Paříž se vzdala po neúspěchu své gigantické vojenské kampaně s cílem napadnout, okupovat a ovládnout Rusko.

Vojenská kampaň se nezdařila, navzdory podpoře dvaadvaceti „spojeneckých“ evropských zemí pod úplnou francouzskou hegemonií, byly to spíše kolonie, než nezávislé státy. 

24. června 1812 Napoleon napadl území Ruské říše s obrovskou, na poměry té doby, armádou čítající přes 600 tisíc lidí. Měl v úmyslu dobýt Moskvu a donutit Alexandra I. k podpisu dohody o úplné kapitulaci.

Jeho armády se však vzdaly a on byl donucen vzdát se císařského trůnu a 31. března 1814 byl vyhoštěn na italský ostrov Elba. Než se tak stalo – poté, co vypálil Moskvu, než z ní jeho armády uprchly pod údery ruských vojsk, se jeho armády stáhly ze zemí, které obsadily (v té době bylo hlavním městem Ruska Petrohrad u Baltského moře, nikoli Moskva).

Útěk Napoleonovy armády byl chaotický a velmi tragický. Do Francie dorazilo živých jen o něco méně než 50 000 vojáků, zatímco téměř 550 000 bylo zabito, zraněno nebo zajato Rusy v této katastrofální vojenské kampani.

Porážka Napoleonovy armády znamenala začátek nové éry v Evropě a vlastně i na celém světě, a to z následujících důvodů:

– Porážka Francie a vítězství Ruska znamenalo začátek boje evropských národů za osvobození od francouzské hegemonie, což vedlo k počátku vzniku evropských národních států. Ve východní a západní Evropě se objevilo několik království, z nichž nejvýznamnější byly Pruské království, Bavorské království, Württemberské království a Saské království, dále pak království Polska, Bulharska, Srbska a dalších.

– Vítězství Ruska a porážka Francie, mimo jiné, vedly k oslabení vlivu Osmanské říše a osmanské kontroly nad balkánskými zeměmi, které považovaly ruskou přítomnost za faktor, který jim pomohl dosáhnout nezávislosti, emancipace a osvobození z osmanského jha. To se projevilo ve skutečné nezávislosti těchto zemí na osmanské nadvládě v následujících letech.

– Úspěch Ruské říše při zachování existence územní celistvosti Ruska, včetně oblastí, které se nyní nazývají Ukrajina, jí zajistil místo mezi velmocemi světa. Alexandr I. dokázal národům evropského kontinentu jako celku, že Rusko je zemí schopnou chránit nejen své zájmy a národní bezpečnost, ale je schopno chránit bezpečnost celého evropského kontinentu a že nemá v zemích tohoto kontinentu žádné expanzivní ambice, o čemž svědčí i to, že Alexandr I. stáhl své armády ze všech evropských zemí, které ovládal během bojů při pronásledování zbytků Napoleonových armád a jejich drcení.

Tedy že Rusko, ať carské, komunistické nebo nyní putinovské, nerozpoutalo na evropském kontinentu žádné agresivní, expanzivní války, ale bylo nuceno se bránit válkám, které proti němu vedly evropské velmoci.

Přesně to se stalo také v první polovině 20. století, kdy Rusko /Sovětský svaz/ bylo nuceno čelit útoku nacistického Německa, které napadlo území sovětského státu, včetně území dnešní Ukrajiny. 

Ukrajinská sovětská socialistická republika byla vytvořena Vladimirem Leninem v roce 1920 po likvidaci ukrajinských nacistů, jejichž nacistické organizace byly založeny v roce 1915 německými a rakouskými zpravodajskými službami. Tyto nacistické organizace byly použity v boji proti ruské armádě a dostávaly podporu od Německé říše a Rakouské říše až do roku 1918, kdy byly Německé a Rakouské císařství (Maďaři) v této válce poraženy.

V této souvislosti je třeba také zdůraznit, že 70 procent armád Hitlera, které vtrhly do všech evropských zemí (kromě Británie) na východě i na západě, bojovalo na východní frontě, tedy na frontě Sovětského svazu, na frontě 1700 kilometrů dlouhé, rozprostírající se od města Leningrad (obléháno německou armádou 900 dní) ležícího na pobřeží Baltského moře na severozápadě Ruska a města Stalingrad ležícího v povodí řeky Volhy na severním Kavkaze (severně od Kaspické moře).

Je známo, že nacistická vojenská invaze Německa na území Sovětského svazu začala 22. 6. 1941 a německé jednotky dorazily koncem léta na okraj sovětského hlavního města Moskvy, kde se setkaly s velmi prudkým odporem a byly nuceny ustoupit od bran Moskvy.

Poté sovětské armády zahájily protiútok s cílem osvobodit okupovaná území Sovětského svazu od nacistické okupace, útok, který v té době vedl k následujícím důsledkům…

1 – Sovětská vojska osvobodila celé území evropského kontinentu, které bylo okupováno nacisty, včetně zemí, které dnes patří Ukrajině a Polsku. Tyto dva režimy jsou v současnosti vůči Putinovu Rusku nejnepřátelštější. Stojí za povšimnutí, že současné Polsko bylo během francouzské vojenské kampaně proti Rusku v roce 1812 součástí Ruské říše.

To znamená, že Sovětský svaz, jehož jádrem bylo Rusko, osvobodil všechny evropské národy od nacistického kolonialismu, okupace a útlaku, samozřejmě včetně Francie. Protože pokud by sovětská vojska nezasadila německé armádě na východní frontě sérii těžkých porážek, nemohly by se spojenecké síly vylodit v Normandii a napadnout území nacistického Německa.

2 – Přes obrovské ztráty (více než 33 milionů lidí) se sovětské armádě podařilo dosáhnout Berlína.

3 – 30. dubna 1945 sovětští vojáci vyvěsili prapor vítězství nad Říšským sněmem a dokončili plnou kontrolu nad nacistickým hlavním městem Berlínem. Slavnostní podpis dokumentu o kapitulaci nacistického Německa se oficiálně uskutečnil podle mezinárodních vojenských zákonů dne 8.5.1945. 

A pak signatářské strany odletěly do Moskvy, kam letadlo přiletělo po půlnoci. Podpis aktu o bezpodmínečné kapitulaci byl dokončen za svítání 9. května 1945. Proto se v Rusku slaví Den vítězství 9. května a v evropských zemích 8. května.

4 – Rusko tedy opět osvobodilo evropské národy od fašistického jha a přispělo k vytvoření nezávislých států. Politika americké hegemonie a zakořeněné nepřátelství vůči Rusku mezi americkými činiteli s rozhodovací pravomocí je však přiměly k rozdělení Německa. Odmítli zachovat jeho územní celistvost a nastolit v něm demokratický politický systém, který by zaručoval nevrácení nacismu do této země.

Americká koloniální politika opět vedla k dalšímu rozdělení evropského kontinentu a vytvoření „železné opony“ mezi Východem a Západem, což bylo zakotveno v ustanovení Západního paktu o agresi, nazvaného NATO. 

V roce 1949 byla vytvořena Severoatlantická aliance (NATO), která začala vypracovávat plány na úder jadernými zbraněmi na Sovětský svaz a jeho likvidaci, tedy likvidaci Ruska jako státu.

5 – Spojené státy se vrátily k praktikování své koloniální politiky a strategii zaměřenou na rozdělení Ruska na 89 samostatných států (podle oficiálního amerického schématu uchovávaného v temných komorách). A začalo to rozšířením NATO směrem k ruským hranicím, nasazením jednotek NATO v balkánské oblasti na severozápadě Ruska a v Rumunsku u Černého moře poblíž ruského pobřeží.

Ve skutečnosti se NATO těmito kroky prakticky připravovalo na námořní blokádu Ruska na severu a jihu (v Černém moři). Washington se tohoto plánu držel poslední dvě desetiletí. Podporoval a udržoval nacistický režim na Ukrajině a ze všech sil připravoval zemi na vojenský konflikt s Moskvou. Připravil Ukrajinu, politicky i vojensky, aby se stala odrazovým můstkem pro agresi proti Rusku.

Rusko však tento projekt zmařilo, když se 24. 2. 2022 rozhodlo čelit americkým plánům na rozpoutání válek a podněcování konfliktů a zahájilo vlastní speciální vojenskou operaci na Donbasu.

6 – Rusko v průběhu vojenské akce prokázalo své vynikající schopnosti kontrolovat strategickou iniciativu a řídit vojenskou bitvu, aby sloužila ruskému politickému projektu, jehož cílem je zaručit národní bezpečnost Ruska, vymýtit kořeny nacistických formací na Ukrajině a zajistit bezpečnost a stabilitu pro všechny země evropského kontinentu.

Takzvaní „lídři EU“ musí pochopit, že Rusko v současnosti nepotřebuje mobilizovat miliony vojáků a používat desítky tisíc děl, tanků a letadel, aby dobylo Berlín a Paříž (opět po dobytí z roku 1814, pokud je to nutné), protože několik jaderných ponorek Belgorod, strategické raketové systémy “Sarmat“, “Avangard”, spolu s raketami “Kinžal” a několika legendárními tanky “Terminator” jsou schopny se s tímto úkolem vyrovnat.

Macron, Scholz a jejich páni proto musí dobře číst a studovat historii a neprovokovat “ruského medvěda”, který je schopen rozdrtit každého, kdo se pokusí zaútočit na jeho zájmy a zóny vlivu.

Autor: Muhammad Sadiq al-Husseini

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://www.al-binaa.com/archives/366629


sdílet na

60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Libor
22. 3. 2023 07:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Nádherně napsané.
Utvrdilo u mě vše co mám načtené.
Dnes lidé moc historii nestudují a tím se připravují o možnost objektivně posoudit danou situaci.

Autor
22. 3. 2023 11:12
Odpovědět  Libor

Souhlas a bohužel nehledě na názory se většina lidí “motá kolem zažitých stereotypů a lží”.

22. 3. 2023 21:23
Odpovědět  Peter 008

Mě na tom fascinuje, že je to hlas z Libanonu (domoviny Féničanů), tedy Arabský hlas; hlas ze země Arabů. Ve které zemi Arabů, přestože v ní muslimové o třináct procent početně převažují nad křesťany, mají stejné zastoupení jak křesťané, tak muslimové – obě náboženské strany po 64 křeslech. Pak že mírové soužití různých náboženství je možné pouze v Rusku. Vyváženost – to je oč tu běží.
Jo, byla tam patnáctiletá občanská válka, jenže kdo ji rozšťoural?! Uprchlíci z Palestíny !!! Kteří kozoje-bové se okamžitě počali sr-át do libanonských křesťanů a budovali si na jihu Libanonu stát ve státě – do čehož se zase začal sr-át Izrael, a když Izrael tak i Sýrie, a když Sýrie, tak i syrští běženci a už to jelo, už se to mlelo… Jsem se nějak rozkecal.
P.S. Jen tolik ještě – Libanon má nepřetržitě platnou, stále stejnou ústavu od r. 1926. Kdysi, a není tomu tak dávno, měl přízvisko Švýcarsko Středomoří. To skončilo příchodem “palestinských běženců” a nyní je, tak jako i naše vlast, rovněž rozvojovou zemí. Jdu od toho.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jmm
22. 3. 2023 07:59
Ohodnotit příspěvek :
     

33 000 000 dík Ruskému lidu za to, že jsm se já, můj syn a vnoučata mohli narodit…
Nesmírně si vážím mych rodičů a nebylo to pro ně lehké-žít za IIWW a po ní!Teď by jen neuvěřitelně kroutili hlavami co to tu je!
Nesmírně si vážím mého dědy (jiné prarodiče jsem nepoznal) prošel IWW a v době té “americké” krize co sypali obylí do moře, založili v Železných horách zemědělské a obchodní družstvo – tím to “vyhráli”/ rozumně přežili

Pavel z Moravy
22. 3. 2023 11:03
Odpovědět  jmm

Já si stále říkám, co by řekli naši rodiče a prarodiče kdyby viděli k čemu jsme to zde nechali dojít. Človíček českého ražení se shlédnul v pozlátku západu a konzumu. Někdo dokonce říká, že jsme se od nich hodně naučili. Tak takovou lež si mohou dotyční pouze vyfabulovat, protože my jsme byli vzdělanostně, lidsky i ekonomicky úplně někde jinde. 10% těch lidí na západě, kteří si žili a žijí nad poměry ještě není společnost, která si žije slušně jako celek. A my jsme si žili slušně jako celek. Kdo si ale myslí opak, jeho problém. A znovu to zopakuji- bez skutečné změny systému k ničemu zásadnímu tady nemůže dojít. Howg.

Autor
22. 3. 2023 11:14
Odpovědět  jmm

Nevěřím! Vždyť nám tvrdí, že taková družstva jsou neefektivní a neživotaschopná …!
Ale výžně, mysleli dopředu a za to si zaslouží opravdu úctu.

Pavel K
22. 3. 2023 11:21
Odpovědět  Peter 008

Každý rozumný člověk co to má v lebeni trochu srovnané myslí dopředu. Jó nejsme cikáni, ty si říkají dneska jsem král a co bude zítra je nezajímá.

milan czaker
23. 3. 2023 10:02
Odpovědět  jmm

ja sem poznal prababicku a poznal ji aj muj syn mela 90 prozil sem u i cele detstvi a kazde prazdniny jak sem mel volno tak sem jel za ni dnes mam 67 a porad ju vzpominam az to moji pani neni mile a zila s ni i moje babicka ale tu tak nemam chodila do prace hrala ochotnicke divadlo ta na me cs nemela az tak ale prababicky sem si vazil protoze byla vdova deda mel smrtelny uraz v praci a ona ostala z peti detmi sama

Eva
22. 3. 2023 08:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Historie se opakuje.
Já věřím a doufám, že je to pravda.
Rusko už dvakrát zachránilo Evropu. A potřetí? Doufám, že nám široká ruská duše odpustí a tentokrát dojdou dál, než ” jen ” do Berlína.

me2d44
22. 3. 2023 09:37
Odpovědět  Eva

Každý ví, jak medvěda vylákat z brlohu, ovšem nikdo neví, jak ho vydrážděného zahnat zpátky. A kdo jde na Rusa mečem, mečem zahyne. To jsou dvě pořekadla, která mají Rusi v genech! Já k tomu jen dodávám: až se Rus opravdu naštve, tak LaManche bude považovat za potůček, nebo tam pošle Poseidon – a ten ostrůvek s Brity prostě spláchne (po velké potřebě se na WC přece splachuje).

Albi
22. 3. 2023 10:54
Odpovědět  me2d44

No – doba přece jen v mnoha směrech pokročila a Putin zvolil jinou a možná účinnější taktiku. V každém případě ale mnohem lepší, než je jakákoliv likvidace anglosaským způsobem = všechno zničit.
Není to dlouhé, ale stojí za přečtení:
https://www.michalapetr.com/map-1632-v-nemecku-na-putina-sesilali-furor-teutonicus-ma-eurokraty-zachranit-pred-porazkou/
“…. protože Deng (tvůrce moderní Číny Deng Xiaoping) Západ dokonale znal, připravil mu také dokonalou past. A ta včera v Moskvě sklapla! Čína poprvé vystoupila ze stínu do světla, a v Moskvě jasně sdělila, že éra dominance Západu skončila, a že Rusko může počítat s její pomocí stejně jako Čína spoléhá na pomoc Ruska!
Ve stejný den, kdy v Moskvě deklarovaly Rusko a Čína společnou chuť ukončit arogantní dominanci USA a Západu nad celou planetou, a vyzvaly země Jihu Světa, aby se k nim připojily, nějakou shodou náhod vyzýval český generál-prezident v Berlíně Německo, aby se snad v duchu pověstného Furor Teutonicus, které je nyní podle německých médií politiky usilovně probouzeno, postavilo do čela jednotné evropské fronty proti Rusku a Číně”

PENNYS
22. 3. 2023 12:38
Odpovědět  Albi

Ano Vladimír ,nechá Eurosujuz vyhladovět- a potom se všichni po kolenou připlazí!!!
VIVAT Rossia

Markýza
22. 3. 2023 14:47
Odpovědět  Albi

Vážně vyzval Německo?? Nemůže mít IQ 107, to je přeci víceméně průměrná inteligence. A žádného normálního Čecha s průměrnou inteligencí by snad něco takového nenapadlo.
Strašně mě štve, že mi sem nejdou obrázky!! Mám parádní k páně Pavlově výzvě.

Markýza
22. 3. 2023 14:52
Odpovědět  Markýza

Dodávám, že ten jejich furor nejspíš zhynul na pláních Stalingradu, nebo kde……….když si vzpomenu, jak dopadly ty zničené ruské tanky v Berlíně. Myslím teď, ne ve 1945 😀

Albi
22. 3. 2023 17:38
Odpovědět  Markýza

Možná ještěv) stačil vrhnout mladé. A ty se mají jak se patří k světu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
22. 3. 2023 15:51
Odpovědět  Markýza

Markýzo, myslím si, že k osobě tohoto člověka tak jako těch ze Strakovky se nemá smysl vyjadřovat.

Albi
22. 3. 2023 17:37
Odpovědět  Markýza

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/petr-pavel-berlin-steinmeier-cesta_2303211317_mik
Celé jsem to nečetla, jen jsem krátce po pár řádcích zahlédla, že ten Němec prohlásil něco jako že v případě nějakých potíží nás “padnout nenechají”, co nejrychleji jsem zdrhla.
Nemám zapotřebí kazit si každý den víc, než je nutné. 🙂

Markýza
22. 3. 2023 18:26
Odpovědět  Albi

No, to si myslím, že jsou diplomatické kecy v kleci. 😀

Albi
22. 3. 2023 19:56
Odpovědět  Markýza

Jistě, ale hlavně, že “našli společnou řeč”. A jak naši Lpředstavitelé” hovoří, každý ví. Doslova každý. Jen jedni se z nich radují, druzí skřípou zuby. 🙂

milan czaker
23. 3. 2023 10:10
Odpovědět  Albi

oni to mysleli tak ze budeme socast Nemecka a tu prece musi branit

22. 3. 2023 21:29
Odpovědět  Markýza

Taky si myslím že si s tím IQ Guma fandí. Spíš se mi zdá, že kdyby měl Guma o jeden IQ bod méně, byl by rostlinou. Nejspíš pcháčem (hezky se ro rýmuje se sr-áčem).

katango
23. 3. 2023 09:24

Neurážejte tímto srovnáním rostliny!

milan czaker
23. 3. 2023 10:07
Odpovědět  Markýza

pavek je vlastizradce coz vseci vime a Nemci dosahli toho o co valcili 12 000 let

Pavel z Moravy
22. 3. 2023 15:48
Odpovědět  Albi

Toho bych nekomentoval, nestojí mi za to.

Autor
22. 3. 2023 11:17
Odpovědět  me2d44

Vidíte a to je na Aljašce zákon, který zakazuje v zimě budit medvěda v jeho jeskyni. Pravda, jen z toho důvodu, aby byl vyfotografován … 🙂 🙂 🙂
Ovšem tam je ještě zákon, který zakazuje z letícího letadla z okna vyhazovat jelena! 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
22. 3. 2023 12:45
Odpovědět  Peter 008

Ta poslední věta je geniální”’ 🙂 🙂 🙂

Markýza
22. 3. 2023 14:53
Odpovědět  Peter 008

Že až zákon, to jsem netušila, ale průběžně čtu sérii detektivek od rodilé Aljašanky a ti ten zákon mají zřejmě v genech 🙂

22. 3. 2023 21:31
Odpovědět  Markýza

Jak se jmenuje? Prosím prosím… 🙂

Markýza
22. 3. 2023 14:44
Odpovědět  me2d44

No já se bojím, že se ani nemusí naštvat, že stačí, aby chytil dráhu. Setrvačnost tělesa je přímo úměrná jeho hmotnosti, ne?

me2d44
23. 3. 2023 11:38
Odpovědět  Markýza

Na pravda.ru ráno bylo vyjádření Medveděva, že Rusi letos plánují vyrobit do konce roku 1500 tanků. Němci jich Ukrajině nabídli symbolicky 88 (Leopard 1), ale sami tvrdí, že výroba Leopard 2 je pomalá a navíc nemají dostatek munice ani pro sebe. Takže všeho dočasu, východní kolos se rozjíždí….

Autor
22. 3. 2023 11:15
Odpovědět  Eva

MOžná. A jestli, tak to nejspíš bude naposledy. Případně příště se na to už prakticky jistě “vy…vykašlou”.

Albi
22. 3. 2023 13:10
Odpovědět  Eva

Oni dál než do Berlína jít ani nechtěli.
Jak jsem četla, Stalin několikrát vyzýval Amíky, aby už tu druhou frontu otevřeli, jenže ti se pořád vymlouvali na to či ono (dnes si můžeme domyslet, že chtěli mít stopro jistotu, že se jim náklady na porážku Hitlera budou rentovat).
Teprve když jim prý Stalin vzkázal, že pokud druhou frontu neotevřou, “zastaví ho jen Atlantik”,
najednou to šlo.

Zajímavá je ještě jedna událost z 2. světové – Bitva v Ardenách. Západní spojence by pravděpodobně vyřídila Hitlerova “náhradní armáda” – děti a starci. Nevím, jak to diplomaticky proběhlo, ale Stalin uspíšil ofenzívu Rudé armády, plánovanou na pozdější dobu a zamezil tomu, aby na ardenskou frontu mohl Hitler poslat posily, které musel odeslat na výchosd.

Západ se Rusku – dalo by se říci “vzápětí” odměnil – naplánoval operaci “Nemyslitelné” a to hned na začátek července 1945 !!! To prakticky znamenalo další pokračování války a po 6-ti létech by něco takového Rusko možná, Evropu určitě dorazi!o. Nevyšlo to jen náhodou – náklady by byly vyšší, než se předpokládalo a výsledek přece jen nejistý.
Parádní spojenci, jen co je pravda! A spolehiví až za hrob – NÁŠ. 🙁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
23. 3. 2023 01:20
Odpovědět  Albi

“Otevírali” ji dvaapůl roku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Juraj
23. 3. 2023 13:22
Odpovědět  Albi

Operáciou NEMYSLITELNÉ, ktorú navrhoval W. Churchil, by si “spojenci”narobili problémy. Videl som na jutube dokument v ktorom bolo ukázané, aké boli armády US,GB, Kanady a Francie neschopné viesť bojovú činnosť proti Wermachtu na západnej fronte. Nemcov bola hŕstka a dokázala ich zdržiavať dlhé mesiace. To bol asi aj dôvod zrušenia tejto Churchilovej operácie, nehovoriac o tom, že nástojili na J. Stalina, aby v Auguste 1945 zasiahol v Mandžusku proti Japoncom, čo ZSSR oslabovalo. Možno je tam tiež spojitosť. Albi, píšeš, že parádny spojenci, no je to samozrejme na smiech, čo vidíme i dnes. Ale Stalin im neveril, mal ich prečítaných.

Bigo2
22. 3. 2023 14:47
Odpovědět  Eva

Musí jít dál! Po tom všem co teď Západ Rusům provádí ať si nemyslí, že to nechají jen tak. Západ bude muset tvrdě platit!

Jaris
23. 3. 2023 11:07
Odpovědět  Eva

Rusove se v zadnem pripade nikomu nevnucuji. Sice se dlouha leta snazili udrzovat dobre vztahy s Evropou, ale ta se ukazala vuci Rusku jako zavily nepritel a proto za ni Rusko zadne kastany z ohne tahat uz nebude. Pri dobre vuli RF mozna navaze s Evropou obchodni vztahy, ikdyz to nebude mit zapotrebi, protoze import a export zbozi je jiz presmerovan do Asie. Na levne ruske suroviny muze Evropa take rovnou zapomenout. Sama si to zavinila. No a pokladat zivoty za evropskou sebranku uz nikdy RF nebude.
Evropani snad maji take zdrave ruce a nohy, aby si sami vybojovali svobodu a ne se stale spolehali na nekoho druheho, aby je vytahl ze slamastiky.

Gales
22. 3. 2023 09:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Něh žije SSSR.Říkával Husák.

Pavel K
22. 3. 2023 14:39
Odpovědět  Gales

Nebyl to blbec, protože věděl kdo nám zachránil kejhák. Na rozdíl od dnešních pomatenců.🤦‍♂️🤦‍♂️🙄

janle57
22. 3. 2023 10:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Proto,že padlo 33 mil.ruských vojáků, aby porazili Hitlera,vymýtili nacismus z Evropy
a hlavně nás osvobodili z německé tyranie, se musela odstranit socha Koněva z Dejvic,
proto deska musíme poslouchat neonacistické kecy takových dobytků jako je Řeporyjec
Novotný,dejvický rusobijec Kolář a dalších gauleiterů z ODS,TOP 09,Pirátů,STAN
a zrádných černoprdelníků z Moravy od kterých se brzy můžeme dočkat,že brzy vybudují
monumentální pamětník Reindarda Heydricha v životní velikosti v Kobylysích za jeho
nezměrné zásluhy a celoživotní přínos v budování nerozborných česko-německých vztahů !!

Pavel z Moravy
22. 3. 2023 10:45
Odpovědět  janle57

Je to skutečně odporná banda, která řídí tuto zemi. Doufám, že ještě není všem dnům konec.

Pavel K
22. 3. 2023 14:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

Příteli, ale my všichni bychom se měli podívat do zrcadla, že jsme je to vykřikovat nechali. Trochen sebekritiky by neškodilo. Nejde to pořád svádět na ty šmejdy, Gosudara nebude zajímat, že jsme poseroutkové a už je dávno nepozavírali do pracovních táborů. My existujeme jen díky jejich padlým příbuzným, to oni položili životy za nás, proto dýcháme. Místo toho jen slepě čumíme do země a brbláme na netu, protože se bojíme obušků, vyhození z práce, jít do vězení, z krátka máme strach o svůj zadek. No nevím jak nám Gosudar odpustí, že nejsme tomu schopni udělat přítrž. Na co se budeme vymlouvat? Já si připadám trapně, sice nejsem zdravotně OK, ale to mě neomlouvá, kdybys viděl jak to se mnou hraje, když se dívám na nějaké video, kde učinkuje Zdechlina, bartošek a jim podobní. Škoda že je nepotkávám, alespoň bych si odplivl. 😥🤦‍♂️🙋‍♂️

Pavel z Moravy
22. 3. 2023 16:00
Odpovědět  Pavel K

My jsme kamaráde udělali jednu zásadní chybu v tom, že jsme nechali vychovávat děti nepřítelem, který je infikoval těmi nejodpornějšími jedy. A zlatíčka a rozežranci to teď nám starochům vrací. A to se nechci nikterak ospravedlňovat i když můj kluk je naštěstí na mé straně.

Pavel K
22. 3. 2023 16:49
Odpovědět  Pavel z Moravy

Kterýpak rodič by nechtěl aby se jeho potomek měl lépe než oni. Ale ocamcať pocamcať!! Vidím chybu v tom, že jsme byli málo důrazní ve vlastenectví. Ale ten zkkurwený 68 v tom má prsty a zassranníí komouši kariéristi, kteří to řádně nevysvětlili. Pak embargo ze Západu na veškeré zboží atd. Proto jsme tak tíhli po tom šuntu pozlátkovým. Musíme doufat že Gosudar nás vezme v milost, ale nebude to zadarmo, to ti nemusím říkat.

Pavel z Moravy
22. 3. 2023 20:19
Odpovědět  Pavel K

Milý kamaráde, my musíme ale vzít v úvahu jednu prostou věc, kterou nechce většina vidět. Tato rozežraná děcka jsou z většiny asi spokojená v čem žijí. Mně to připadá, že oni netouží po klidném a hodnotném životě a přitom se jedná o jejich budoucnost. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale my staroši70 + už budoucnost nemáme. A co mne sere nejvíce, my nemůžeme bojovat za někoho, kdo sám nechce změnu a chce žít v těchto sračkách. Takhle to nefunguje, my bychom museli přesvědčit ty mlaďochy, že teď se jedná o ně a oni musí být nositelem k stvoření normální společnosti. Je to fakt pouze v jejich rukách, my se můžeme obviňovat jak chceme. Já si tedy nevyčítám nic, protože pokud mi stáří již nic nedovoluje podnikat, nerozkrájím se. A pozor, budeš li za ně vehementně bojovat a oni to nepřijmou, neb nemají zájem, může se stát, že budeš li jim chtít dobře, vyškrábou ti oči. Já tedy žádné mladé, kteří by chápali co se zde děje a chtěli změnu neznám. Takhle to vidím já.
.

Pavel K
22. 3. 2023 21:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Však ano souhlasím, ale vše je právě zanedbáno v začátcích abychom je právě přemlouvat nemušeli a byla to pro ně samozřejmost. Tomu neutečeš, neutečeme. Hezký večer. 😊🤦‍♂️🙋‍♂️

ZMann
22. 3. 2023 18:40
Odpovědět  Pavel z Moravy

Na každou samici od prasete se vaří voda i na tuto pakáž se uvaří.

Autor
22. 3. 2023 11:27
Odpovědět  janle57

A atentátníky označí za agenty Sovětského svazu. Vždyť jim pomohla pravoslavná církev …

milan czaker
23. 3. 2023 10:33
Odpovědět  janle57

oni to vsecko vojaci nebyli bylo tam zavrazdeno miliony civilistu oni to delaj furt stejne

Autor
22. 3. 2023 11:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Poznámky k bodům:
Tehdejší západní elity neměli žádné velké potíže s tím, aby byly součástí Třetí říše, ba přímo ji podporovaly. Pravda tehdy bylo silné levicové hnutí – skutečně levicové, ne levičácké a ne trockistické (ve skutečnosti liberální, tudíž “bezbřehá demokracie” dělat si co chci, ale jen pro ty elity, tudíž západního typu a tím ultrapravicové!) své většině.
US Army a spojenci ze západu mohly obsadit Berlín a to dokonce bez velkých ztrát, ale účelem bylo nechat ještě jednou vykrvácet jak Němce, tak Sověty.
Podpis kapitulace nebyl plánován na části, ale první podpis byl naměřen na popření role SSSR, jedině potřeba USA v podpoře SSSR v boji proti Japonsku tomu nakonec zabránila a vedla ke kapitulaci Německa za přítomnosti pověřeného maršála Žukova.
Dnešní západ, bez ohledu na to, kde geograficky je, je pod silným degradačním procesem, který vyústil již před nějakou dobu v to, že začalo být vidět, že západ nebude schopen ani vyrábět zbraně na nejvyšší úrovni a v nejvyšší kvalitě samostatně, je zcela závislý na dodávkách z vnějšku klíčových surovin, zároveň stále očividnější degradace školství znamená, že radikálně klesá počet těch, kteří budou schopni obsluhovat nejmodernější zbraně, pokud se je i podaří vyrobit. Za další si západ podkopal svoji energetickou soběstačnost, zdroje vyrábějící elektřinu beznadějně zastaraly a USA ani v podstatě nejsou schopny zajistit výrobu atomových el.. Paradoxem je, že aby proběhla “zelená energetická změna” je nutno dovážet asi 70-90% komponentů i celků z Číny a tu čeká nejspíše úděl Ruska …
Západ rovněž ztrácí potravinovou nezávislost vlastními nesmyslnými rozhodnutími. Armáda potřebuje prostě jíst.
Je jasné, že jakmile se západ zbaví pozůstatků výzbroje “starých dobrých časů” nebude mít jak zvýšit jejich výrobu v potřebných množstvích.
Takže ano, teď je ideální doba k porážce západu …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
22. 3. 2023 16:07
Odpovědět  Peter 008

Petře, vy to vždy tak hodnotně rozeberete. Mně by ale stačilo, kdyby ti grázlové táhli k čertu. A je mi úplně jedno jestli něco budou mít nebo ne.

Spam vlasta
22. 3. 2023 11:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdo ale umravní ty živočichy kteří se podvodným spůsobem dostali k moci a veřejným penězům ?Zvací dopisi jsou snad již minulostí a lid je zkorumpovaný restitucemi, protože pomocí restituce a privatizace se zlikvidoval potencial občanské revolty. Zbývá nám pouze nějaká forma francouzké revoluce !

zuzana
22. 3. 2023 12:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Minský podvod a plánovaná válka na Donbasu

https://aktax.cz/minsky-podvod-a-planovana-valka-na-donbasu/

Zmatený
22. 3. 2023 12:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Pravdu má ten mohamedán! Dnes už medvěd ani nemusí vylézt z brlohu, aby některé státy vygumoval z mapy. To by měli všichni ti váleční štváči mít na paměti! Pak už to neokecají…

zuzana
22. 3. 2023 13:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Velitel ukrajinské armády se v jednom z amerických médií vyjádřil k překvapivému přiznání, které zkresluje šance Ukrajiny na skutečné vítězství ve válce proti Rusku.

https://aktax.cz/ukrajinsky-dustojnik-se-po-roce-valky-vyjadril-ke-stavu-svych-ozbrojenych-sil/

José
22. 3. 2023 15:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Do toho přesně zapadá vyhlášení Británie, že dodá Ukrajině střely s ochuzeným uranem. Aktuálně hrozí že jim zpět budou zaslány střely s obohaceným uranem. Kdo chce kam…

ladik
22. 3. 2023 15:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Na cestě do Normandie by to mohli vzít přes českou kotlinu.

unor 2022
22. 3. 2023 16:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Kam by ruska vojska chodila. Chorou cast zapadu vyleci na Ukrajine a ty jimz uz neni pomoci tam proste pohrbi. Zbytek udela nedostatek surovinovych a energetickych zdroju.
Hlupaci si zvyknou aniz by prohledli a zbytek se bude tesit z normalniho zivota.

aamater
22. 3. 2023 18:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím, že Ruského medveďa už prebudili. Teraz je už iba otázkou čo tento medveď urobí. Zatiaľ to vyzerá tak, že späť do brloha sa mu zatiaľ nechce. Zrejme zacítil Banderovských fašistov a na tých je poriadne nabrúsený. Veď má aj pre čo. To čo tieto fašistické zvery stvárali cca 8 rokov na Donbase by asi naštvalo každého.

Boomer
23. 3. 2023 08:35
Odpovědět  aamater

..jak se bránit před skutečným medvědem. Kupodivu lze nalézt mnoho styčných bodů, které by se hodily i do situace “Ruský medvěd”.

https://www.treking.cz/archiv/medvedi.htm

22. 3. 2023 21:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Neustále probíhá nesmyslné dohadování o ukrajinském nacismu. Ta historie je jiná. USA po válce repatriovali do Kanady i USA na 50 000 nacistických válečných zločinců a po zavedení železné opony rehabilitovali téměř všechny nacistické zločince v západní Evropě. A nejen, že je rehabilitovali, oni posunuly do vedoucích pozic Německa, Francie, tehdejší EHS a dokonce i NATO. Věděli, že jsou snadno vydíratelní svou minulostí v nacistické hierarchii třetí říše. Pohrobky ukrajinských válečných zločinců si vědomě pěstovali v Kanadě a po roce 1991 jich postupně přes 20 000 repatriovali na Ukrajinu, kde za finanční podpory CIA byli instalováni do vrcholných pozic země a vytvářeli organizace k indoktrinaci zejména západní a střední Ukrajiny nacistickou ideologií. Výsledek dnes vidíme. Problémem Ruska není nacismus na Ukrajině, problémem Ruska je – dnes už bohužel otevřený – nacismus v celé Evropě. A nedělejme si iluze o Češích. Bohužel i za protektorátu zde bylo na 360 000 zavražděných obyvatel naší země, ale také na půl miliónu kolaborantů. A podobné je to i dnes. Vezmeme-li si jen Prahu, je tam 1 200 000 lidí a minimálně 70% (soudě podle voleb) z nich je načichlých nebo přímo podporuje evropský nacismus. V Brně je to ještě horší. Koneckonců se podívejte, co z Brna pochází, že? Fiala, Válek, Blažek, Nerudová. V Plzni alespoň prodávali tituly našincům, v Brně zásadně skopčákům. Koneckonců, drtivá většina české vlády pochází nebo má vazby na Sudety – Bartoš, Fiala, Jurečka, Válek, Nekula – jejich největším kamarádem je Posselt, kterému rázně lezou do zadku. Koneckonců to mají homosexuální jedinci velmi rádi. A největšími alpinisty v Posseltově konečníku je KDU-ČSL, takový Herman by mohl vyprávět.
Článek je velice dobrý, je vidět kvalita vzdělání v Evropě a v arabském světě, kterým tak pohrdáme.