Proč?

Proč?

Tento článek bude sestávat zejména z otázek. Z otázek souvisejících s prezidentskými volbami v lednu 2023. Kandidátky byly uzavřeny, kampaně běží na plné obrátky a nastal čas se ptát.

Každý rok v srpnu se v Příčovech schází na neformálním setkání alternativní intelektuální elita. Na těchto setkáních se vedou odborné diskuze o stavu současné české politiky, ekonomiky, práva, médií a celkové společenské situaci. Měl jsem tu čest být také pozván, ale z rodinných a osobních důvodů jsem se nemohl zúčastnit.

Po příjemném diskusním odpoledni s řadou neformálních setkání se účastníci rozjedou do svých domovů, aby se za rok opět sešli a diskutovali o tom, co uplynulý rok přinesl.

A tady přichází první otázka: Proč z jednání v Příčovech není nějaký sjednocený výstup, který by shrnul prodiskutovanou problematiku, ukázal nebo aspoň naznačil možnosti řešení společenských problémů a vytyčil další směr?

Schází se zde věhlasní a renomovaní právníci, ekonomové, sociologové, filosofové, historici, novináři a celá plejáda dalších odborníků. Proč se na alternativě dočkáme zveřejnění několika projevů a příspěvků, ale nic víc?

V r. 2021 jsem zaslal účastníkům zdravici, ve které jsem mimo jiné uvedl:

Situace v naší zemi, v Evropě i jinde ve světě stále rychleji spěje k rozhodujícímu konfliktu mezi vládnoucími elitami a většinou ovládaného obyvatelstva. Blíží se čas, kdy každý jednotlivec bude muset zaujmout jasné a nekompromisní stanovisko k současnému dění, k řešení nakumulovaných problémů ve společnosti a k budoucnosti své rodiny, obce, země i lidstva. Scházíte se zde již poněkolikáté a na tomto letošním setkání bude nutno učinit zásadní rozhodnutí – a sice kam a jak dál. Bohužel před parlamentními volbami se už nedá udělat nic, co by výrazně změnilo směřování naší země, ale do komunálních, prezidentských a krajských voleb je čas a prostor se sjednotit a vychýlit kyvadlo dějin směrem potřebným pro zachování a další rozvoj našeho státu a společnosti.

K tomu je však potřeba učinit důležitý krok od teoretických diskuzí směrem k praktické politice. Setkává se zde celá plejáda osobností reprezentující názory od konzervativních tradicionalistů přes umírněné pokrokáře až k zastáncům radikálních řešení. Názory na jednotlivá témata jsou někdy značně rozdílné, ale většinově se účastníci shodují na základních tezích a východiscích směrem k budoucnosti, které se často liší jen metodou dosažení cíle.

Dovolím si proto navrhnout, aby výstupem z letošního setkání byla deklarace, v níž se vlastenecké síly a proudy sjednotí za společným cílem, kterým bude:

Sjednocení vlasteneckých sil na široké pronárodní platformě.

Vypracování programu systémové změny ve všech oblastech společnosti, ekonomikou počínaje, přes politiku, právo a justici, bezpečnost, vzdělání, sociální oblast, atd.

Vytvoření silného vlasteneckého politického subjektu, který se účastní příštích parlamentních voleb a prosadí tento program do praktické politiky

Vybrat z osobností vlasteneckého spektra kandidáta na prezidenta republiky a pomoci mu vyhrát volby v r. 2023.

Je třeba si uvědomit, že většina národa je znechucena vývojem za posledních 30 let, roztrpčena současnou situací a plná obav z budoucnosti. Stačí „jen“ získat její podporu. K tomu však vede dlouhá a obtížná cesta, plná překážek. Kromě toho vyžaduje několik základních lidských vlastností, které dnes u většiny lidí „záhadně mizí“ v okamžiku, kdy se dostanou k moci, lhostejno na kterékoliv úrovni.

Těmito vlastnosti jsou čestnost, poctivost, pracovitost, neúplatnost, nezištná pomoc bližnímu a odpovědnost za své konání. Jen takoví lidé v prosazování výše uvedeného cíle uspějí a budou národem velebeni.

Jak pravil (ústy Fausta) J.W. Goethe: „Šedivá je každá teorie, jen strom života věčně zelená se.“

Napřemež tedy společně síly a uveďme teorie v život.

Otázka druhá: Proč nebyl za uplynulý rok (do setkání 2022) vypracován program systémové změny společnosti včetně metod, jak jej prosadit a realizovat?

Odborný potenciál k tomu byl. Čas také. Na čem to tedy uvázlo? Při této příležitosti se mi vynořily vzpomínky na r. 1992. V té době už bylo Občanské fórum rozděleno na Občanské hnutí v čele s Jiřím Dienstbierem a Občanskou demokratickou stranu v čele s Václavem Klausem. Rozdíl mezi nimi byl naprosto zřetelný. Podobný jako dnes mezi setkáváním v Příčovech a činností ANO 2011. Na jedné straně diskuze, články, myšlenkové vodopády, na straně druhé tvrdá kontaktní kampaň.                              Kdo bude úspěšnější?

O kandidaturu v prezidentských volbách usilovali také (mimo jiných):

PhDr. Josef Skála, CSc. jako kandidát vlasteneckých sil, nominovaný KSČM

Ing. Alena Vitásková jako nezávislý kandidát

PhDr. Jaroslav Bašta jako kandidát nominovaný SPD

Proč měla alternativa (+ opozice) tři kandidáty??

(Nepočítám Jiřího Paroubka, Jaroslava Turánka a několik dalších „nezávislých z lidu“, kteří nemají šanci překonat hranici 1% získaných hlasů.)

Kolik každý z nich dostane hlasů v 1. kole voleb?

Co udělají jejich voliči, když proti sobě ve 2. kole stanou dva nejsilnější kandidáti liberálů?

Jaký to má smysl kromě toho, že si někdo pohladí své ego (získal jsem 75 tisíc hlasů!)?

To bylo opravdu tak těžké otevřít v Příčovech (a nejen tam – ale na celé alternativě!) diskuzi na téma „společný kandidát alternativy pro prezidentské volby 2023“ a v průběhu roku provést několik kol jednání s dohodou (byť kompromisní) na jednom jméně?

Když k tomuto zaváhání (přesněji pochybení) přidám dlouhodobou mediální masáž mainstreamu ve prospěch kandidátů sluníčkářů a volební účast kolem 50-60% (v prvním kole, ve druhém podstatně nižší), dostávám se k tomuto výsledku prezidentských voleb:

Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To bude trestem za vaši neochotu podílet se na politice. (Platón, 400 př.n.l.)

(Podle dostupných informací Josef Skála nezískal potřebných 50 000 podpisů a Alena Vitásková nedosáhla na 100 000 podpisů občanů, což byla její interní podmínka, a svou kandidaturu stáhla.)

Otázka třetí:

V jaké to žijeme společnosti, kdy pro kandidaturu na prezidenta stačí 10 podpisů senátorů nebo 20 podpisů poslanců nebo 50 000 podpisů voličů? (Ústava ČR, čl. 56, odst. 5)

Znamená to, že jeden senátor vydá za dva poslance a můj podpis občana má váhu 1/ 5000 podpisu senátora nebo 1/2500 podpisu poslance? Senátoři a poslanci jsou něco víc než občan???  Kam se ztratila rovnost před zákonem?

Jak je možné, že právníci, politologové, novináři, opozice, bojovníci za lidská práva ani lidé se selským rozumem tuto nehoráznost nevidí a nerozporují??

Z tohoto pohledu je celá prezidentská volba obyčejná šaškárna a navíc obludný, současnou ústavou legalizovaný podvod na voliče, kterého se odmítám účastnit.

zdroj: email – autor Jaromír Brádavka

sdíletj na

4.1 10 hlasy
Ohodnotit příspěvek
23 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ZRX1200
29. 11. 2022 12:34

Ano i já se odmítám této šaškárny zúčastnit. Prezidentská volba nebude tentokrát o tak často deklarovaném volením menšího zla, bude jen o volbě zla. Až tam to naše kolaborantské vlády, média, politici a osoby veřejně činné dotáhly. Není čas jim dát najevo, že ne oni, ale občané jsou rozhodující silou ve státě?

Pedro
29. 11. 2022 13:29
Odpovědět  ZRX1200

To bychom museli řvát před americkou ambasádou.

Administrátor
P.A.Semi
29. 11. 2022 19:17
Odpovědět  ZRX1200

Víte, ženy obvykle nejsou schopné volit Menší Zlo včas – proto především by neměly vládnout…

Když v kandidátech nevidíte rozdíl, tak tu volbu přenechte moudřejším a sjednocenějším, což dělá každý, kdo se zdrží hlasování – ten hlasuje za ty nejlépe Sjednocené, ať už to bude kdokoliv…

πα½

Teuton
29. 11. 2022 12:50

Občas se spekuluje,že Černochová nemá ani maturitu. A pokud ji má, koupila si ji kdesi v ukrajinském Mukačevu.V každém případě se bavím naivitou této modré slípky, konkrétně jejimi mobilizačními halucinacemi. Skutečně si tato krabice ukrajinského trusu myslí, že za ni a za ukrajinského premiéra Fialu budou lidi nadšeně bojovat ? A že budou hrdinně nastavovat krk za Pekarovou, která patří mezi nejvíce nenáviděné české politiky ? Fialoví pětizmrdi jsou úplně odtrženi od reality, pakliže se domnívají, že za ně lidi budou cedit krev.

Pijack
29. 11. 2022 14:12
Odpovědět  Teuton

Černochová má vagínu. To stačí. Ostatně, všiml jsem si, že naši biatlonisté dnes vyběhli v nových dresech, které nesou barvy Ruské vlajky 🙂 Co s tím ta hospodská cuchta Černochová udělá? 🙂

Per
29. 11. 2022 16:34
Odpovědět  Teuton

začátek životopisu ministryně obrany(války) Černochové

ministryně obrany
Jana Černochová se narodila v Praze. V roce 1996 absolvovala kurz celoživotního vzdělávání a složila závěrečnou zkoušku z oboru Bankovnictví a peněžní ekonomie na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2009 dokončila bakalářské studium práv na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze a v roce 2011 získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Mezinárodní teritoriální studia ve studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze.

skeptik
29. 11. 2022 17:30
Odpovědět  Per

kurz celoživotního vzdělávání – tam asi probírají problematiku vaření, praní, žehlení, zašívání…

Spam Bety
29. 11. 2022 18:59
Odpovědět  Per

To jen vypovídá o tom, jak moc je náš vzdělávací systém v háji (chci být slušná).

Vaska
29. 11. 2022 13:56

V pamatujete jak íčko vyhrožoval poslancům, kteří nezvedli ruce pro zvolení kikiny a jak zavřeli Sládka, aby byl zvolenej chrchla .

Pavel K
29. 11. 2022 20:12
Odpovědět  Vaska

Mám to v živé paměti. Taky taková šaškárna, Ičko už od pohledu zlý padouch.

Pijack
29. 11. 2022 14:03

Nevěřím, že by čeští voliči byli schopni volit gumáka. Proboha !!! Přece lidé moc dobře vědí, co jsou lampasáci zač. Co byl v minulém režimu třídní nepřítel. Co znamená zelený mozek… Copak se voliči zbláznili? Říkám, že se nezbláznili, což je důvod k tomu být přesvědčen, že tahle volba je manipulována již dva roky.
Neuvěřitelný je najednou uvědomělý postoj umělecké úderky. Svěrák, Čtvrtníček Marhoul, Hřebejk… najednou toho svého třídního nepřítele prosazují. Tohle je největší úpadek po roce 1989. NEUVĚŘITELNÉ.
Tihle „umělci“ mají dosadit gumáka na Hrad jen proto, aby Mělo NATO svého poskoka v ČR a na jejich přání kdykoliv vydal rozkaz armádě, protože by se stal vrchním velitelem.
Panebože !!!!!!!

giačomentos
29. 11. 2022 15:08
Odpovědět  Pijack

…česká ovce bude volit to, co je jí předžvejkáno, tohle údolí dutých hlav nemá nárok rozhodovat samostatně…bohužel.

primak
29. 11. 2022 16:48

A na co vlastně máme prezidenta? Aby se hádal s vládou, jestli smí letět na státní návštěvu tam či onam? Je to sice hlava státu “de jure”, ale státem nevládne. Takže na co ho mít? Pokud není hlava státu “de facto” jako třeba v USA, ve Francii, tak je to na nic. Tak je to opravdu jen na kladení věnců, tak jako to mají třeba v Německu, v Itálii a j.
Stojí to peníze a stojí to neshody…

Milan ze Zahrady Čech
29. 11. 2022 17:12

Transgender úředník z Bidenovy administrativy přistižen při krádeži kufru s dámským oblečením (foto)29. listopadu 2022

Americký LGBT aktivista a úředník z administrativy Joe Bidena Sam Brinton byl přistižen při krádeži kufru s dámským oblečením, uvádí InoSMI s odkazem na Alpha News.

„Sam Brinton, jeden z prvních otevřeně genderově proměnlivých zaměstnanců ve federální vládě, je obviněn z krádeže zavazadel jednoho z cestujících na letišti v Minneapolis,“ uvádí zpráva.

Tady je závěr článku, byste věděli o koho jde:

Sam Brinton je zástupcem náčelníka Úřadu pro nakládání s vyhořelým palivem a odpady Ministerstva energetiky USA. Stal se prvním otevřeným genderovým fluidem (Člověk, který má nestabilní, neustále se měnící pocit sounáležitosti s jakýmkoliv pohlavím: muž, žena, obojí současně, nebo se vůbec cítí být agegen. Jeho genderová identita se může změnit jednou denně, týden, měsíc, rok – pozn.

comment image

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
29. 11. 2022 17:14

To je šklebinec, co? Rusko, třes se!

Pavel K
29. 11. 2022 17:30

Tohle když uvidí v Kremlu, tak se musí podělat smíchy. Mě osobně to hlava nebere, co že to je za hříčku přírody. Hnus.

Boomer
29. 11. 2022 20:15
Odpovědět  Pavel K

.. a není jediný, mají už taky admirála, admirálku či admirálo?..nebo jak to označit, aby jeden neurazil.. Rachel Levine se to jmenuje. Tuhle dvojku potkat v parku, tak vylezu po kmenu i bez stupaček..

292961360_1971264409739592_7871336492528345014_n.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jirik
29. 11. 2022 17:15

Všem neočkovaným se hluboce omlouvám za neústavní segregaci. Je to ostuda právního státu, ostuda demokracie. Soud řekl, že se neočkovaným ubírala základní práva. Od 2. světové války tady nic takového nebylo.
Senátor Michael Canov
https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/vsem-neockovanym-se-hluboce-omlouvam-za-neustavni-segregaci-uvedl-cesky-senator/

Veny232
29. 11. 2022 17:46

Celé volby jsou podvod, už jen pro to,že volí presstitutky vlasním názorem… který podprahově dlouhodobě vnucují…Jedině Král..moudrý a spravedlivý! Za Králů se stavěli Pyramidy, co dokázali dementokrati?

me2d44
29. 11. 2022 19:31
Odpovědět  Veny232

Jen podotknu: za faraonů (ne králů) se stavěly pyramidy jen na prestiž samotného faraona. Mnohdy pod donucením a nikdo jiný tam neměl přístup. Za komunistů se v “Akci Z” stavěly prodejny, kulturní domy, hospody na vesnicích – a přístup tam měli všichni, i ti, co nepřiložili ruku k dílu. A že na ně zbytek vesnice koukal skrz prsty, to je neštvalo, hlavně, že se měli relativně jako všichni – proto šli cinkat klíčema na letnou… A to nemusím vyprávět, že za komunistů jsem mohl poslat děti ven bez dozoru a bez obavy, že se na ně zaměří pedofil, nebo že je někdo naučí na drogy. Zkuste to s dětmi dneska – asi zapláčete! Mimochodem: do první třídy jsem dojížděl autobusem – bez potíží a sám.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
me2d44
29. 11. 2022 19:40
Odpovědět  me2d44

Od druhé třídy jsem chodil přes půl města bez dozoru a bez problémů. Ráno jsem dostal 3 Kčs na svačinu, to vyšlo na kus sýra a housku a zbylo mi na žvýkačku Pedro, opět sám a bez dozoru. Ze školy jsem taky chodil sám – nikdo mne nemusel vyzvedávat. Když se na to podívám dnes, jak rodiče musí vozit děti do školy, aby jim někdo neublížil, tak se ptám: KAM JSME SE TO DOSTALI?

Trubkar
29. 11. 2022 18:13

na pohlad bordel v politike, skolstve, sudnictve….
je to vyhradne preto, aby hrstka smradov, ktorym sa nechce manualne/tazko pracovat/zarabat, mohli kradnut.
mozno raz tych vsetkych povesia.

Administrátor
P.A.Semi
29. 11. 2022 19:13

K té před-poslední otázce, proč stačí 10 senátorů, ale 50000 občanů?
Protože Senátor tam zastupuje několik tisíc Voličů, kteří mu k tomu dali Mandát, aby je zastupoval… Leckdy víc, než 5000…

Protože když nejsou žádné bariéry, tak to dopadne, jako v Sýrii, kde bylo v prezidentských volbách prý 3000 kandidátů, a samozřejmě vyhrál Assad s cca 70% podporou…

πα½