blog

Klimatické změny nebo výkyvy počasí?

V posledních týdnech se v médiích opakovaně probírala uplynulá zima a brzký nástup jara, které byly označovány za “nejteplejší v historii“ a sloužily klima-alarmistům jako další falešný argument k tvrzení o globálním oteplování a klimatických změnách vyvolaných člověkem. Pokusme se na “problém“ letošní zimy podívat očima nezaujatých odborníků – klimatologa a meteorologa.

Celá zima 2023/24 sestávala z cca dvou zimních týdnů na přelomu listopadu a prosince 2023 a dvou týdnů zimního počasí v lednu. Od posledního lednového týdne se denní i noční teploty v západní a střední Evropě pohybovaly o několik stupňů nad dlouhodobými průměry a celé období vykazovalo pro danou roční dobu netypické počasí. Je ovšem nutné upozornit, že ve východní a severní Evropě (Ukrajina, Bělorusko, evropská část Ruska, Švédsko, Finsko) byla zima víceméně standardní a řadu týdnů (s přetržkami) zde panovaly noční  mrazy hluboko pod –20°C a denní teploty pod –10°C. Na dálné Sibiři panovaly neobyčejně silné mrazy a v Mongolsku se k nim přidalo i vydatné sněžení, největší za posledních cca 75 let. Kvůli nim umrzlo více než dva milióny kusů hospodářských zvířat. To je typický projev rozpadajícího se polárního vortexu, kdy namísto ustáleného proudění západ –východ dochází k zatékání polárního vzduchu do nižších zeměpisných šířek a naopak suchý saharský vzduch se občas (i s pískem) dostane až k severnímu polárnímu kruhu (jako letos). Dochází tak ke střihům v proudění vzduchu a tím i k velkým teplotním výkyvům, které právě pozorujeme. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvuli-mrazum-uhynuly-v-mongolsku-tuto-zimu-jiz-dva-miliony-hospodarskych-zvirat

Z pohledu zmíněných odborníků je nutno rozlišovat obsah základních pojmů.

Počasí:

Počasí představuje okamžitý stav ovzduší na konkrétním místě. Počasí je ovlivňováno stavem veškerých atmosférických jevů: teplota vzduchu, rychlost a směr větru, stav oblačnosti, množství srážek. Počasí závisí také na poloze místa na planetě Zemi a na nadmořské výšce.

Podnebí:

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí, určený energetickou bilancí Slunce, cirkulací atmosféry a oceánu, polohou místa na Zemi, charakterem zemského povrchu, nadmořskou výškou a vyzařováním dopadající energie zpět do kosmického prostoru. Příčinou změny podnebí je vliv mnoha vesmírných a pozemských faktorů a tyto změny mohou probíhat jak pomalu, v dlouhých časových úsecích, kumulací vlivu jednotlivých faktorů, tak i skokem při překročení kritické meze jednoho nebo součtu více z nich.

Výkyv počasí (metereologický extrém):

Jedná se o netypický projev počasí v dané lokalitě, způsobený změnou metereologických parametrů, které ráz počasí určují. Typickým výkyvem počasí je náhlé ochlazení, trvalé a intenzivní vícedenní srážky, apod. Extrémem jsou vichřice, tornáda nebo přívalové srážky. Jsou omezeny časově, územně a většinou i klimatickým pásmem (s tornádem se nesetkáte v Antarktidě a s vícedenními srážkami na Sahaře). Asi nejznámějším extrémním výkyvem počasí u nás je silvestrovská noc 1978/79, kdy během několika hodin klesla teplota o téměř 30°C a došlo k prudkému ochlazení celé střední a západní Evropy. Naopak zima velmi podobná té uplynulé byla v letech 2005/06, kdy teploty sice nedosahovaly letošních hodnot, ale celý leden a únor 2006 byl bez mrazů a téměř beze srážek. Zajímavostí je, že teplé zimy neznamenají problém pro zemědělskou produkci ani nepředpovídají studené léto. Bylo tomu tak v r. 2006 a zřejmě tomu bude i letos. Naopak v zimě 1996/97 ležel sníh i v nížinách a ve městech od poloviny listopadu až do začátku dubna, a napadlo ho během zimy tolik, že se musel vyvážet mimo města a obce, protože ho prostě nebylo kam uklidit.

Důsledkem extrémního metereologického jevu byly i povodně v r. 1997 a 2002. V r. 1986 zase udeřily v únoru, březnu a dubnu silné mrazy a oteplilo se až v polovině května. V průběhu března klesaly noční teploty k –20°C, denní teploty s pohybovaly kolem – 8 až –10°C a neustále foukal studený východní vítr, který vířil oblaka prachu. Z pohledu dlouhodobých měření se jednalo jeden z nejstudenějších měsíců za celou historii měření teplot v Čechách.

Klimatickým jevem je ENSO (nepravidelné střídání změn proudění teplé vody v Pacifiku známé jako El Niňo / La Niňa). Jiným známým klimatickým jevem je monzun v jihovýchodní Asii nebo střídání období sucha a dešťů v tropických oblastech Afriky. Tato jevy jsou charakteristické pro daný podnebný pás nebo určitou oblast na Zemi a mají periodický průběh s určitou mírou variability a nepravidelnosti.

Klimatickým jevem pozorovatelným v Evropě je střídání chladnějších a vlhčích období s obdobími teplejšími a suššími. Jedná se o Atlantickou multidekadickou oscilaci (AMO). Je definována jako dlouhodobá, přirozená změna teploty mořské hladiny v Atlantiku. Byla objevena teprve v r. 2000 a její periodicita se pohybuje v rozpětí 60 – 70 let. Souvisí s polohou Slunce vůči středu sluneční soustavy a oběhem velkých planet (především Jupitera) kolem Slunce. https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation https://cs.wikiital.com/wiki/Indice_AMO#:~:text=Atlantsk%C3%A1%20v%C3%ADcedek%C3%A1dn%C3%AD%20oscilace%20(%20AMO,oce%C3%A1n%C5%AF%20je%20kontroverzn%C3%AD%2C%20zejm%C3%A9na%20kv%C5%AFli  Nejen AMO, ale veškeré klimatické parametry (jevy) vykazují cca 60-letý cyklus, který je cyklem změn excentricity oběžné dráhy Jupitera a promítá se jak do sluneční aktivity, tak i do rotace atmosféry, oceánů, a také pevné země (LOD).

Klimatickým výkyvem je krátkodobá změna podnebí způsobená např. výbuchem sopky nebo pádem meteoritu. Příkladem může být výbuch sopky Tambora v r. 1815, po kterém následoval v r. 1816 „rok bez léta“ s neúrodou a hladomorem.  https://cs.wikipedia.org/wiki/Tambora

Klimatickou změnou je dlouhodobá změna podnebí na velkém území (část nebo celá planeta), kdy dojde ke změnám parametrů, které ráz podnebí určují a jsou vyvolány celoplanetárními nebo vesmírnými vlivy (Milankovičovy cykly, desková tektonika, sluneční cykly a vliv okolních planet, atd.). Typickou klimatickou změnou na severní polokouli je střídání dob ledových a meziledových (v té poslední právě žijeme), z těch časově bližších a kratších jmenujme střídání teplotního maxima (v tom posledním právě žijeme) a chladného mezidobí v cyklu cca 1000 – 1500 let (Bondův cyklus). http://www.osel.cz/6695-nezastavitelne-globalni-oteplovani-kazdych-1500-let.html Podle posledních výzkumů a měření má mnohem větší amplitudu cca 1000-letý cyklus, který je, jak jinak, opět cyklem změn excentricity oběžné dráhy Jupitera.

Je pravda, že Evropa se od konce 19. století pomalu otepluje. Je to dáno skončením posledního Bondova cyklu, jehož nejvýraznějším projevem byla tzv. Malá doba ledová, a nástupem novodobého teplotního maxima. Podobné, o něco teplejší období, panovalo v Evropě v letech cca 1000 – 1300 a předtím, opět teplejší, v letech cca 100 př.n.l. – 150.n.l (římské teplotní optimum). Současné optimum skončí přibližně za 200 let (v polovině 23. století) a po něm nastoupí další Bondův cyklus, který přinese postupné ochlazení. V té době by mělo přijít i další sluneční minimum (de Vriesův 210-letý sluneční cyklus), které nástup chladnějšího období může zvýraznit. Do té doby si musíme počkat na zamrzlou Temži v Londýně, Seinu v Paříži, Vltavu v Praze a bruslení na holandských polderech, jak nám je zachytili na svých obrazech malíři  17. a 18. století. K většímu propadu teplot dojde až po roce 2121 (planety se dostanou do inflexní polohy vůči Slunci), ale k poklesu sluneční aktivity dojde už v příštích cca 30 letech, kdy všechny predikce ukazují na nejnižší aktivitu za posledních cca 100 let (Zharkova, Salvador, Vukčevič).   https://solargsm.com/grand-solar-cycle-and-minimum/

Shrnutí:

Jedinou pozorovatelnou klimatickou změnou za posledních 150 let je skončení Malé doby ledové na konci 19. století a nástup současného teplotního optima. Rozvoj lidské průmyslové výroby s tím nemá žádnou souvislost, neboť se jedná o jeden z mnoha přírodních cyklů klimatických změn, které na Zemi probíhají po miliony let. Důkazem pro tvrzení, že CO2 nemá co do činění s nárůstem teploty za posledních cca 150 let je vztah mezi rychlostí nárůstu koncentrace CO2 a teplotou. Rychlost přírůstku CO2 je přímo úměrná teplotě oceánů (tedy i globální teplotě), a tedy změna koncentrace CO2 je důsledkem teplotních změn. Kdyby tomu bylo naopak, pak by rychlost nárůstu teploty byla úměrná koncentraci CO2, což evidentně není. Je to teoreticky odvozeno v učebnici klimatologie M. Salby (2012) a prakticky dokázáno analýzou vzorků z vrtu Vostok 2 v Antarktidě. Z té vyplynulo, že nejdříve dojde ke klimatické změně (oteplení) a teprve potom začne růst koncentrace CO2 (a metanu) v atmosféře.  https://www.bookshop.cz/cambridge-university-press/physics-of-the-atmosphere-and-climate/                                                                      
https://www.pokec24.cz/blog/co2-demon-nebo-spasitel/

Existují samozřejmě určité limity, které charakter počasí na našem území určují. Jako příklad si uveďme teploty. V lednu se u nás denní teploty mohou pohybovat v rozpětí od -10°C – +15°C, noční teploty v rozmezí -30°C – +10°C, v dubnu denní teploty +5°C – +25°C, noční teploty -5°C – +20°C, v červenci denní tepoty +15°C – +40°C, noční teploty +5°C – +25°C, v říjnu noční teploty -10°C – +15°C, denní teploty -5°C – +25°C a v ojedinělých případech mohou tyto hodnoty překročit. Jedná se o poměrně široké rozpětí teplot, které se přesto vejdou do definice mírného podnebného pásu v Evropě, do kterého patří mimo jiné Oslo i Řím nebo Moskva i Istanbul. V jiných oblastem zeměkoule mohou být tato rozpětí jiná i podstatně větší.

 Závěrem lze tedy konstatovat, že všechny ostatní „klimatické změny“ za posledních cca 150 let jsou jen projevy variability počasí mírného pásma v Evropě, ovlivněné jednotlivými fázemi solárních a planetárních cyklů. Nic víc za tím nehledejme.

Jaromír Bradávka

sdílet na

33 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jura S
26. 4. 2024 10:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Přesně tak, lidstvo jsou příliš malí “mravenci” , kterým věděčtí “prostituti” přikládají nadlidské výkony… Šmelina s “CO2 odpustky” je masový podvod , stejně jako středověké odpustky “za hříchy”.
A kdo je do toho podvodu zapleten, ten by měl jít před popravčí četu….

Boomer
26. 4. 2024 10:39
Odpovědět  Jura S

.. skutečnost, že se nacházíme v období interglaciálu, se do současného klimatického blbnutí nehodí až tak moc, že je jen otázkou času, kdy se jakákoli zmínka v tomto směru ocitne na indexu, stejně jako Milankovičovy cykly.
A nikdo se netrápí tím, že vědecky ověřitelné teorie musí ustoupit před prostou “vědeckou shodou” určitého zájmového okruhu lidí, která nahradila vědecké důkazy. Galileo by se dnes se svým .. “a přece se točí!” nedostal ani před inkvizici, ucpali by mu hubu a vymetli by ho z veřejného prostoru bez práva na odvolání…

Pijack
26. 4. 2024 10:49
Odpovědět  Boomer

Důkazy přece nejsou důležité. Důležitější je správný neochvějný postoj. I mezi liberálními vědci bylo zjištěno, že postoj umocňuje jejich vědní disciplínu 🙂

Staník
26. 4. 2024 13:08
Odpovědět  Pijack

Neodpovídají-li fakta liberální teorii, tím hůř pro fakta😉.

Jura S
26. 4. 2024 11:54
Odpovědět  Boomer

CIA by Galilea oddělala….

Boomer
26. 4. 2024 18:33
Odpovědět  Jura S

..jo, oběsil by se ve stodole a žádná stolička široko daleko…

Markýza
26. 4. 2024 19:09
Odpovědět  Boomer

Svedli by to na kostku ledu 😎

Tupý hulvát
27. 4. 2024 09:19
Odpovědět  Boomer

Když podobně jako v článku okomentovala tzv,klimatické změny senátorka Daniela Kovářová,byla spolkem Sysifos odměněna nejvyšší cenou, zlatý”Bludný balvan”.
Je to neklamný důkaz,že idioti se vyskytují mezi “vědci” v míře srovnatelné s celou populací.Mimochodem,jedním ze zakladatelů je astronom Jiří Grygar,který při tom vyhlašování šel v jakémsi hábitu v čele toho spektáklu.

Helena
26. 4. 2024 12:11
Odpovědět  Jura S

Kdepak, ta popravčí četa je připravena pro nás. Všechno/grýndýl, ukrválka, židoválka, CO2-všechno/ je to směrováno ke snížení počtu lidí na planetě Zemi.
Vzpomeňte, jak to bylo krásné při těch jejich lokdounech. Prázdné silnice, prázdné autobusy, všude klid, ticho, takový krásně volný prostor, krásný vzduch – musím říct, že jsme si to moc užívali. Ostatní zabedněni doma, ale nám bylo jasné jak se věci mají. A právě při jedné takové tůře po městě se zmrzlinou v ruce, nás to trklo – že vlastně to je to, co ti samozvaní bozi chtějí. Ten rajský klid, to je to co oni chtějí, a ještě když si představíte ten klid u moře, bez lidí – tak se jim ani nedivím-to se nedá koupit ani všechny prachy světa.

Pijack
26. 4. 2024 12:17
Odpovědět  Helena

Vy jste jak já. Taky miluji černý humor 🙂 Při covidu jsem si doslova rochnil. Lidi byli vystrašení a vyhýbali se mi jako čert kříži. Ten klid byl božský. Když jsem přišel do Globusu bez roušky, tak jsem kolem sebe viděl jen vykulené oči všech kolem a jak přede mnou ustupovali. Ten strach by nedokázal popsat Ani Edgar Allan Poe 🙂

Helena
26. 4. 2024 12:31
Odpovědět  Pijack

Joo, to byla krása. Jednou v autobuse přistoupila parta mladých – feťáci, smradlaví, špinaví se psem/nechodili revizoři/ – a zrovna si sedli kolem mne. I zachrčela jsem a rozkašlala, v tu chvíli byli pryč a vzduch byl zase jiskřivý. Jooo, to byla krása.

Jura S
26. 4. 2024 12:42
Odpovědět  Helena

Já si dal na rybách 2 lahváče a jel domů, VB hlídka mě stopla, votevřu vokýnko a viděli vzadu udice… Už na mě šli s Dragerem, no to viděli,to pčiknutí že bylo vochvístlý boční sklo a mazali jak kdybych měl lepru 🙂

Helena
26. 4. 2024 12:58
Odpovědět  Jura S

Jee, to jste mne rozesmál – úplně ty benga vidím, jak uskočili, když z vás vyletěla nudle :)))!! To jsem ráda, že je nás víc, co jsme se nebáli kovidu nic.

Jura S
26. 4. 2024 14:13
Odpovědět  Helena

Co nemá velikost ukro štěnice a nebo nekouše jak ukro svrab, to ignoruju 🙂

Helena
26. 4. 2024 17:03
Odpovědět  Jura S

Tenkrát rozhlásili sousedi, že jsou všichni pozitivní a jsou v karanténě-a najednou vidím souseda, jak chodí s obrovským nožem a pípou po dvorku. I volám na něj:”Tvl leze ti ten kovid na mozek?” Odpověděl: “Dělám zabijačku a jinak už by v pergole sedělo aspoň 10 lidí, chlastali by a požírali jitrnice….”

Jura S
26. 4. 2024 12:39
Odpovědět  Helena

Jo, jo to bylo supr, já chodil na ryby, nikde nikdo ani rybářská stráž :-)) A když nějakej vopruz dolezl, tak jsem šíleně zachchlal a zapčikal a byl klid… taky se fajn fotily historický památky…

Ladislav 💤
26. 4. 2024 19:02
Odpovědět  Jura S

Přírodo, ty moudrá květeno dělej vše podle sebe!
Nehleď na zelené tupé škudce!

Pijack
26. 4. 2024 10:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Nějak to soudruzi s tím bojem proti CO2 přehnali. Vinou jeho nedostatku v ovzduší nám tento rok pomrzla skoro všechny úroda 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Toncek
26. 4. 2024 17:12
Odpovědět  Pijack

..a o to kráčí,…to vše vymysleli naši milovaní američští genosi, třeba přijdou ještě na něco tajemnějšího,ne jen to,co je vidět..vědecký pracovník Píčarová by měla prohovořit,ta vše ví a zná..

Gales
26. 4. 2024 10:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Baránek o klimatické ideologii.: https://youtu.be/_z_H6OEbsD0

Pijack
26. 4. 2024 10:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Tuhle přijela ta Uršula Lejno k nám a chvástala se, že se nám podařil zázrak za 20 let našeho členství v protektorátu Bruselu. Ona to myslela vážně. EU opravdu může slavit úspěch, vždyť se jí podařilo obsadit životní prostor střední a východní Evropy a mají kam nastěhovat své migranty. Už před těmi 20 lety věděli, že budou naše území potřebovat. Nepochopím, že to naši politici neprohlédli. Osobně si pamatuji, že nás jedna politička už tehdy varovala _ že plány LS jsou pouze úskočný manévr a za dvě dekády to silně pocítíme na vlastní kůži. Už si jméno té političky nepamatuji. Politická ekipa si z ní dělala legraci, že prý mate obyvatelstvo. To se ještě nemluvilo o dezinformacích. Prostě ji mediálně vymazali. To si už nikdo nepamatuje?

Pavel z Moravy.
26. 4. 2024 11:04
Odpovědět  Pijack

Tak podařilo se jim toho dost. Vypatlali většině mozkovny a jelikož to dostali za úkol, tak si mohou splnění odfajfknout. Vždyť všechno bylo dlouhodobě předpřipravené a ochotní kolaboranti k tomuto úkolu vybráni. Nic zde neproběhlo náhodně.

Pijack
26. 4. 2024 11:27
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Velkou měrou k tomu přispěli naivní čecháčci naočkovaní Havlem. Měli v kebuli nainstalované pořekadlo – “no jo, Rusáci”… a to jim vydrželo dodnes. Západní a český liberální mainstream je tímto krmil mnoho desítek let, až jim to v mozku zakotvilo navěky. K naší smůle se tahle skupina fanatiků dostala k moci. Nedokážu strávit, že mezi nimi je silně zastoupena politická garnitura minulého režimu. Najednou to disidentům nevadí. Pro mne je to velká část zmrdů, kteří klidně prodají svou matku, hlavně že se jim za to odsype pár korálků. Ostatně, Češi i v minulosti dokazovali svou zaprodanost a ještě si to chválili a vyzdvihovali jako důvod k “přežití”. Pak žili jako poddaní jeho Veličenstva. Dnes se to opakuje. Rakušan, Dvořák a celá STAN je toho důkazem. Uniformy SS by jim slušely.

Luděk Šenk
26. 4. 2024 11:29
Odpovědět  Pijack

Naši politici to prohlédli,jejich konta v bankách narostly

Pijack
26. 4. 2024 11:48
Odpovědět  Luděk Šenk

Takhle jo…

Gales
26. 4. 2024 11:45
Ohodnotit příspěvek :
     

A daň z nemovitých věcí mi zvedli skoro o osm stovek.Sláma na zkurvině.

Pijack
26. 4. 2024 11:49
Odpovědět  Gales

Včera jsem ji zaplatil. Taky o 8 stovek víc. Zloději.

Markýza
26. 4. 2024 17:41
Odpovědět  Pijack

Ježišmarjá. Já ještě nemám výměr.

Boomer
26. 4. 2024 18:31
Odpovědět  Markýza

.. no, připravte se na navýšení v průměru o 80%, to v závislosti na místních podmínkách. Jak říkají ekonomové: dobře už bylo…

Markýza
26. 4. 2024 19:10
Odpovědět  Boomer

Ale fuj…………

Jura S
26. 4. 2024 11:50
Odpovědět  Gales

Starou “slámu” je nutné podpálit, aby se nešířili potkani ! 🙂

Boomer
26. 4. 2024 17:34
Odpovědět  Gales

..jo, těmahle rukama jsme si to postavili… a včil platíme.

Jan
26. 4. 2024 14:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Mocní nepřišli s ničím novým , po celou historii se vymýšleli apokalyptické vize a strašilo se, čím se dalo. Také se musí prosadit silný narativ kolektivního provinění a cesta k záchraně. K tomu měli své proroky a Gréty a náboženské instituce. Lůza se musí třást hrůzou před vrchností a platit daně i kdyby měla pochcípat. Dnes je to to samé, “středověk neskončil, středověk trvá”.