politika

Nobelova cena míru, zbabělá Nobelovka

V pátek se ruský novinář, televizní moderátor, spoluzakladatel a šéfredaktor Novaja Gazeta, 59letý Dmitrij Muratov a 58letá filipínská novinářka Maria Ressa, stali laureáty Nobelovy ceny míru za rok 2021. Byli vybráni z dalších 329 kandidátů. Jak vysvětlil Nobelův výbor, cena byla udělena „za úsilí o ochranu svobody projevu, která je předpokladem demokracie a trvalého míru“. 

“Demokratické společnosti předcházejí válkám a konfliktům, je to nejlepší obrana. Demokracie však není bez svobody slova,“ řekl šéf norského Nobelova výboru Berit Reiss-Andersen.

“Nobelova cena míru ztratila svůj skutečný obsah a stala se čistě politickým nástrojem. Dává se těm lidem, jejichž názory jsou sympatické Nobelovu výboru a západní liberální elitě obecně,“ řekl senátor Alexej Puškov listu Взгляд

Tak reagoval na skutečnost, že se šéfredaktor Novaja Gazeta Dmitrij Muratov a filipínská novinářka Maria Ressa stali v roce 2021 laureáty Nobelovy ceny míru.

„Nobelova cena míru byla určena lidem, kteří velmi přispěli k udržení míru na planetě, při řešení velkých regionálních konfliktů, při předcházení vojenským střetům, při záchraně tisíců, desetitisíců a statisíců lidí, kteří by mohli zemřít v důsledku války,“ připomněl Alexej Puškov, předseda komise Rady federace pro informační politiku a interakci s médii.

“Tato cena byla udělena za úspěšně vedená jednání, „která vedla k uvolnění napětí mezi zeměmi ve stavu vojenského konfliktu“. Věřím, že kritéria, podle kterých byla dnes udělena Nobelova cena míru, neodpovídají jejímu obsahu. Nemám na mysli osobnosti, ale domnívám se, že pokud má Nobelova komise v úmyslu podporovat svobodu slova, pak by měla být zřízena zvláštní cena, jinak Nobelova cena míru vyvolává příliš mnoho otázek, je příliš zpolitizovaná a absolutně zaujatá,“ vysvětlil politik.

Účastník rozhovoru připomněl, že 44. americký prezident Barack Obama byl v roce 2009 oceněn Nobelovou cenou míru. Tehdy dokonce Lech Walesa, kterému byla tato cena udělena v roce 1983, zvolal: „A za co? Ještě neměl čas nic udělat.” 

“A řeknu vám proč – za liberální demagogii a frazeologii. Obama neukončil ani jednu válku: ani v Afghánistánu, ani Iráku. Začal libyjskou válku, která zabila tisíce lidí. Od té doby se Nobelova cena míru stala extrémně kontroverzním oceněním,“ zdůraznil politik.

Pokud podle Puškova vycházíme-li z kritérií rozhodnutí Nobelova výboru o ochraně svobody projevu, „které je nezbytné pro demokracii a trvalý mír“, pak „dnes existuje pouze jeden člověk, který svým životem, aktivitami, odhalení kriminálních činů, včetně vojenských zločinů proti civilistům, by měl získat Nobelovu cenu míru – a to je Julian Assange, který je za své názory a přesvědčení ve vězení v Anglii.“

“Nobelova cena míru je výjimečná a překračuje rámec. Protože však říkáte, že se uděluje za ochranu svobody slova, zaslouží si ji jen Assange. Proto se domnívám, že cena byla udělena na špatnou adresu.  Ale Assange toto ocenění samozřejmě nikdy nedostane, protože z ceny se stal politický nástroj,“ zdůraznil senátor.

Puškov také připomněl, že stejným nástrojem se stala Nobelova cena za literaturu. 

V roce 2015 byla udělena běloruské spisovatelce Světlaně Alexijevičové, „která nenapsala ani jeden román, který by byl ve světě znám“. 

“Všem bylo jasné, že to byla cena pro budoucí běloruský Majdan. Nobelovy ceny, které souvisejí s politikou, a literatura se také změnila v politiku, velmi ideologickou. Nemohu se zbavit pocitu, že ceny se udělují za ideologické postavení, a ne za oběť a zásady v oblasti ochrany slova,“ uzavřel Alexej Puškov.

Zbabělá Nobelovka

Udělení Nobelovy ceny za mír šéfredaktorovi „Novaja gazeta“ Dmitriji Muratovi v okamžiku, kdy skutečnými uchazeči byli Alexej Navalnyj a Svetlana Tichanovská, způsobilo velké rozhořčení v opozičních ruskojazyčných médiích.

Reakce Navalného týmu byla okamžitá a ostrá: Grani.Ru: Zbabělá Nobelova cena, http://Grani.ru

***

Komentář autora: 

Ale ze všeho nejvíc na mě dělá dojem okázalá skromnost Tichanovské: se vší vážností se považuje za hodnou korunovace vavříny!  smile3.gif

Z “Новых известий”: 

„Nejsem naštvaná“: Tichanskaja komentovala rozhodnutí Nobelova výboru.

Ex-kandidátka na prezidenta Běloruska a vůdkyně opozice Svetlana Tichanovská, která byla nominována na Nobelovu cenu míru, ale prohrála s ruským novinářem Dmitrij Muratovem, komentovala rozhodnutí Nobelova výboru.

Jak uvádí kanál Telegram, Tichanovská věří, že běloruský lid si zaslouží Nobelovu cenu míru.

“Nebyla jsem naštvaná. Ceny a ocenění jsou vždy dobré, ale my vidíme svůj cíl, bez ohledu na to, zda nám ceny udělují, nebo ne,“ cituje RBC Tichanovskou.

Jak dodala vůdkyně běloruské opozice, „samotná nominace znovu upozorní světové společenství na problém v Bělorusku, na násilí a represe“.

Podle Tichanovské jsou běloruští novináři, kteří jsou rovněž vystaveni násilí a represím ze strany bezpečnostních sil, ale zároveň nadále pokrývají dění v zemi, hodni respektu a mezinárodní podpory.

Tichanovská souhlasně reagovala na skutečnost, že cena míru byla udělena novinářům, protože problém svobody slova „je v naší realitě akutní“.

„Jsem ráda, že se na naši zemi nezapomíná: proč se tedy hádat, kdo je hodnější Nobelovy ceny míru”

https://bit.ly/3DpJcJR
https://bit.ly/3FvqbYk

sdílet na