nezařazenépolitika

Pochod ve formaci: Glazjev řekl, kdo je za pandemií koronaviru a proč

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace, proslulý ruský ekonom a státník Sergej Glazjev řekl, kdo je za koronavirovou pandemií.

Při prezentaci knihy „Mor 21. století: Jak zabránit katastrofě a překonat krizi?“ Glazjev vysvětlil, že pandemie koronaviru se vyvíjí podle scénáře „Lock Step“. 

Jedná se o jednu z možných variant rozvoje světa, ve kterém je zpřísněna vládní kontrola a autoritářská vláda, všechny sociální procesy, významný vědecký a technický vývoj jsou pod kontrolou. Důvodem pro tento způsob sociálně-politické správy je epidemie.

Scénář „Lock Step“ byl sepsán oligarchickou rodinou Rockefellerů, doložený a plně připravený byl v roce 2010. Jako příklad byla vzata pandemie nového virového kmene, smrtelnějšího než virus prasečí chřipky. Průmysl se zastaví, mladí lidé začínají umírat. Světu může hrozit úplné vyhynutí.

V zájmu záchrany světa a lidstva je představen scénář „Lock Step“. 

Všechny země, včetně evropských demokracií, zavádějí autoritářský režim vlády, úplnou kontrolu nad občany, přísnou regulaci klíčových sektorů národního hospodářství, atd. V některých zemích se zavedení kontroly provádí pomalu, ale vytrvalé akce a kroky úřadů, doprovázené totální propagandou nebezpečí nové pandemie, odvádějí svou práci.

Podle Glazjeva se scénář „Lock Step“ již začíná zavádět. 

Globální pandemie, přerušení výroby, místo smrti mladých lidí – smrt starších lidí. Za účelem posílení vědeckého a technologického pokroku jsou státy, zejména západní demokracie, nuceny postupovat směrem
k rostoucímu vojenskému a politickému napětí. 

Protože dominantní liberálně-demokratický model v západních zemích neumožňuje státu silně zasahovat do ekonomiky, zavádějí se opatření administrativní regulace na základě obav o zdraví občanů. 

Pandemie také stimuluje růst nového technologického řádu, poznamenal Sergej Glazjev. 
Výbušný růst bioinženýrské farmacie je vidět na pozadí všeobecné deprese a poklesu ekonomické aktivity. 
Rozvíjí se informatika a telekomunikace, přechod k distančnímu vzdělávání a práci.

To vše povede k novému technologickému řádu, jehož hlavním prvkem bude vytvoření velkých řídicích systémů založených na umělé inteligenci. Vše skončí úplnou kontrolou nejen nad městskou infrastrukturou, ale také nad každým konkrétním člověkem.

„Budete chodit ve formaci, jako stroje, říká Glazjev, a ještě děkovat vládě, která vám údajně zachránila životy.“

Za pandemií stojí americká oligarchie. 

Rockefellerova nadace je nevládní organizace poháněná výhradně zájmy finančních oligarchů. A všechny její činy jsou prováděny výlučně v zájmu samotných oligarchů, a nikoli v zájmu Spojených států. 

Oligarchové přivedli všechny země do propasti dluhů a nabízejí své peníze na poskytnutí materiální podpory vládním výdajům spojeným s koronavirovou infekcí. 

A tyto státy, stejně jako jejich občané, také „chodí ve formaci“. 

A dokonce i samotný Trump se spolu se svou administrativou dostal do stejné pasti a půjčil si neuvěřitelné finanční prostředky na sociální zabezpečení. 

Výsledkem je: 30% státního dluhu rozpočtu, což nebylo ani během druhé světové války.

https://bit.ly/3mTtNbX

sdíletj na