blog

Šok z ČSÚ: úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost

Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, data totiž prokazatelně ukazují, že senioři začali mohutně umírat právě po zahájení lockdownů, když je nikdo nesměl navštěvovat! Statistika vám vyrazí dech i zuby! Proč v lockdownu, který měl seniory ochránit, jich ve skutečnosti zemřelo v průměru skoro o polovinu více než v době mimo lockdown?

Statistika nuda je, má však cenné údaje. Jistě si vzpomínáte na jednu píseň s tímto textem, a právě statistika naší redakci odhalila něco, co nám doslova vyrazilo dech. Lubomír Volný z Volného bloku před několika dny informoval, že Andrej Babiš klidně rozdává důchodcům peníze, protože spousta jich umře v této době, takže se ty peníze státu v podstatě vrátí, resp. nedojde k jejich čerpání. Podle Lubomíra Volného prý za počátek tohoto roku zemřelo o několik desítek procent více seniorů než ve stejném období před rokem.

My jsme se proto v redakci podívali na statistiky ČSÚ ohledně úmrtnosti seniorů a zjistili jsme děsivou souvislost, která asi mnoha lidem dosud unikala. Narazili jsme na souvislost tak hrozivou, že nám doslova spadla brada, když jsme se dívali na kalendář, na statistiku a na novinové články. Nejprve se vrátíme k informacím Lubomíra Volného. V databázi ČSÚ jsou senioři rozděleni do 3 skupin, a to 65 až 74 let [1], dále 75 až 84 let věku [2], a konečně 85 let věku a více [3].

Český statistický úřad

Pokud si porovnáme data od 1. ledna 2021 až do 17. týdne tohoto roku se stejným obdobím roku 2020, tak zjistíme, že za sledované období prvních 17 týdnů zemřelo v roce 2020 v 1. věkové skupině 9020 seniorů, ve 2. skupině 12 151 seniorů a ve třetí skupině 12 118. Jenže v roce 2021 zemřelo za toto období v 1. skupině 14 751 seniorů. ve druhé skupině 18 134 a ve třetí 15 203 seniorů.

V souhrnu tedy v roce 2020 za prvních 17 týdnů v roce zemřelo ve všech 3 věkových skupinách celkem 33 289 seniorů, ale letos v roce 2021 to už bylo 48 088 seniorů, což je nárůst o téměř 45%. Ano, čtete správně. V České republice za prvních 17 týdnů roku, což jsou zhruba první 4 měsíce roku do konce dubna, zemřelo skoro o polovinu více důchodců než vloni! A to je statistika za první 4 měsíce roku. Proboha! Takový skandál nemá obdoby. Zvýšení úmrtnosti o téměř 45% by se tak snadno dalo dát do souvislosti s tím zlým koronavirem, do souvislosti s šířením viru, do souvislosti s cestováním atd. Jenže pozor, tady mluvíme o seniorech.

Jakmile se začaly uzavírat domovy důchodců, nastalo místo snížení počtu úmrtí naopak masivní vymírání seniorů

V Česku se začalo očkovat 27. prosince 2020 a první byli očkováni zdravotníci a důchodci v pečovatelských domech a v domovech důchodců. Jenže statistika ČSÚ ukazuje něco daleko děsivějšího. Vysoký počet úmrtí seniorů počátkem tohoto roku by se dal vysvětlit tím, že očkování teprve začalo a senioři tak umírali na virus. Statistika to de facto ukazuje, že v únoru tohoto roku začala čísla klesat.

Nějaký důvod pro výrok, že senioři umírali po vakcínách, je proto zde neprůkazný a sporný, protože po lednu začala čísla klesat, s několika výjimkami, ale to není to hlavní zjištění. My jsme se v redakci podívali na rok 2020 a zajímalo nás, kdy tahle vlna vysokých úmrtí začala. A je to 43. týden loňského roku, konkrétně poslední dekáda října. Co se stalo v té době okolo října a několik týdnů předtím? Pamatujete si? Ano, v polovině září se začaly uzavírat domovy důchodců a pečovatelské domy do lockdownů a izolací. Česká média o tom přinesla zprávy [4] už v polovině září, že domovy důchodců se znovu uzavírají do lockdownů.

Věk 85 a více, poslední týdny v roce

Jakmile došlo k uzavření domovů důchodců, začaly mohutně růst čísla zemřelých seniorů. Konzistentně každý týden umíralo v průměrů až o 100% seniorů více než v předchozím roce. Jenže, něco tady zásadně nehraje. Důchodci byli v izolacích v domovech důchodců a v pečovatelských domech měli ve srovnání s důchodci žijícími ve vlastních bytech a domech neuvěřitelně vysokou úmrtnost. Stačí si jenom prolistovat [5] Googlem a zjistíte, že v ČR vymíraly celé domovy důchodců, klidně i polovina klientů, a to v době trvalých lockdownů těchto zařízení.

Lockdowny jsou právě od toho, aby se do nich nešířil virus, ale přesto důchodci začali umírat masivně až po vyhlášení lockdownů a po uzavření domovů důchodců a pečovatelských domů. To je přesný opak toho, čeho mají lockdowny dosahovat. Dobře se podívejte na statistiku před 43. týdnem roku 2020. Až do 41. týdne byl nárůst úmrtí seniorů jen v rámci meziročních výkyvů předchozích let, ale 42. a potom 43. týden spustily obrovské umírání seniorů. A co se událo v této době?

Masivní umírání seniorů se kryje s počátkem lockdownu v ČR

V Česku byl 22. října vyhlášen lockdown [5]. Ano, ta souhra se startem umírání důchodců se 100% časově kryje se zahájením lockdownu v ČR a nikdo si toho dosud nevšiml, přestože statistika ČSÚ doslova řve na poplach! Od 43. týdne každý a každý týden, v době lockdownu a důchodců uzavřených v izolacích, začalo obrovské umírání v domovech důchodců a v pečovatelských domech a trvalo podle statistik až do 13. týdne tohoto roku, tedy do počátku dubna 2021.

Když se podíváte na čísla, tak zjistíte, že lockdowny domovů pro seniory měly jen jediný efekt, trvalou a udržitelnou, téměř 7-měsíční a v průměru o 45% vyšší terminaci důchodců než v době mimo lockdown. Jaký je význam lockdownu, při kterém trvale umírá v průměru o 45% více lidí, a přestane to až ve chvíli, kdo lockdown skončí? Chápete to? Co bylo účelem lockdownu? No přece snížení styků a kontaktů, přenosů viru, a tím pádem méně úmrtí seniorů. A výsledek? Ten vidíte v té statistice.

Věk 85, první týdny v roce

Každé opatření má obvykle svoji třeskutou logiku. Když chcete někoho ochránit a někam ho umístíte, tak očekáváte, že dojde k poklesu rizika. Jenže namísto toho tady po uzavření důchodců do izolací došlo k nastartování 7-měsíčního vymírání důchodců o 45% více než kdykoliv předtím. Nemá to nic společného s vakcínou nebo s testy, to do toho vůbec nemotejte, to nemá souvislosti.

Pokud je někdo v lockdownu, je to náhrada za testy a náhrada za vakcíny, to znamená nemůže nastat jev, že po vyhlášení lockdownu začne trvalý a udržitelný proces vymírání o 45% vyšší než v době mimo lockdown. A to nedává smysl. Je to naprostý nonsense. Měli jsme informace průběžně o situaci z domovů důchodců. Věděli jsme, že personál domovů důchodců chodí na PCR testy, udržují minimální kontakt s klienty, ale média přinášela informaci o vymírání domovů důchodců, ale nikdo se jakoby nepozastavil nad tím, jak můžou proboha umírat, resp. v první instanci se nakazit senioři v totální izolaci od zbytku světa?

Lockdown, který zabíjel namísto aby chránil?

Ten obvyklý narativ je o tom, že se to vysvětluje tím, že virus do domova důchodců někdo zatáhl, a ten virus tam potom pozabíjel polovinu klientů. Jistě, v jednom domově důchodců se to stát může, ale tohle se dělo ve všech pečovatelských domech v Evropě, ve všech zemích, to nebylo izolováno jen na Česko. Jakmile nastal lockdown, začalo vymírání klientů domovů důchodců. Máme podezření v redakci, že to není náhoda. Není náhoda, když ve všech zemích, kde lockdowny mají ochránit seniory, naopak propukne masivní vymírání v uzavřených domovech důchodců.

Špejlování seniorky v domově důchodců

To prostě není náhoda, není to nehoda, není to souhra náhod, je to vzorec! Statistika to prokazuje tvrdými čísly. Jakmile došlo 22. října v ČR k vyhlášení lockdownu, začala masivní vlna vymírání seniorů, které měla uzávěra chránit. Namísto toho je de facto zabíjela. Čísla z ČSÚ jsou třeskutým mementem toho, jakou cenu má lidský život pro globalisty. Hlavně nemyslet, nepřemýšlet, neuvažovat, pouze civět na bednu, krmit se jedovatým jídlem a nechat si vpíchnout DNA vakcínu, která přeprogramuje myšlení člověka. Ani to možná nebude třeba, protože lidé jsou přeprogramovaní i bez vakcíny.

Konceptuální pohled: Jaký smysl má chráněný prostor, v jehož perimetru ve skutečnosti je větší hrozba než mimo něj?

Představte si, že město zřídí hlídané parkoviště pro drahá auta. Cílem parkoviště je, aby se méně kradla, logicky přece. Jaká by byla reakce lidí, kdyby z hlídaného parkoviště, během jeho provozu, mizelo v průměru o 45% více aut než těch, která jsou normálně zaparkována bez dozoru na ulici? Víte, jaká by byla reakce goyim? Ihned by věděli, že hlídané parkoviště je trik, podvod na seskupení drahých aut, aby se snadněji kradla, aby měli zloději větší výběr pěkně pohromadě. Všem by to hned došlo. Ano, v případě aut určitě.

Vax propaganda pražského magistrátu, přemluv dědu, přemluv bábu… k vakcinaci

Ale když dají svého otce nebo matku do lockdownu v domově důchodců, aby byli ve větším bezpečí, ale ve skutečnosti v tom lockdownu jich zemře o 45% více než někde na ulici, tak to už goyim najednou tak snadno nedojde. Vlastně jim to nedojde vůbec, až na světlé a konceptuálně gramotné výjimky. Tak daleko konceptuální gramotnost průměrného góje nesahá. Statistika je děsivým záznamem tragédií v podobě studených čísel. Čím více lockdownů, tím více umírání. To je výsledek. Pokud tohle někomu nedojde, není mu již pomoci. Potom je hotovo.

-VK- https://bit.ly/355pGn1v roce 2020 za prvních 17 týdnů v roce zemřelo ve všech 3 věkových skupinách celkem 33 289 seniorů, ale letos v roce 2021 to už bylo 48 088 seniorů, což je nárůst o téměř 45%. Ano, čtete správně


Aktualizovaný údaj

V prvním čtvrtletí zemřelo v Česku 46.437 lidí, nejvíce v historii

Praha ČTK – 14.06.2021. V letošním prvním čtvrtletí zemřelo v České republice 46.437 lidí. Jde o nejtragičtější čtvrtletí od vzniku samostatné ČR. Meziročně bylo úmrtí o 54 procent více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), jehož časová řada začíná rokem 1992. Počet obyvatel Česka klesl zpět pod hranici 10,7 milionu lidí, nad kterou se dostal loni v červnu. Na konci letošního března žilo v zemi 10,694.480 lidí.

Dvakrát v historii České republiky se čtvrtletní počet zemřelých dostal přes 40.000. Vedle prvního kvartálu letošního roku to byly i poslední tři měsíce loňského roku. Statistici příčinu úmrtí nezveřejňují. V této době se Česko potýkalo se silnou epidemií koronaviru, při které podle oficiálních údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo dosud více než 30.000 lidí. Většina z těchto úmrtí připadá právě na období posledních dvou čtvrtletí. V letošním prvním kvartálu pak podle ministerstva zemřelo s koronavirem 14.997 lidí.

“Na datech lze prokázat, že jsme koronavirovou krizi zvládali velice špatně, takže vzhledem k počtu obyvatel země máme příliš vysoký počet nadúmrtí,“ uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nejvíce lidí zemřelo v prvním čtvrtletí ve Středočeském kraji. Bylo jich 5693. Přesto jsou střední Čechy jedním ze dvou regionů, kde se počet obyvatel zvýšil. Tím druhým je Praha. V obou případech totiž počet lidí, kteří se přistěhovali, výrazně převýšil počet těch, kteří se ze Středočeského kraje nebo hlavního města odstěhovali.

Střední Čechy byly zároveň na konci března nejlidnatějším krajem Česka, žilo v nich 1,400.879 lidí. V Praze bylo 1,337.074 obyvatel. Přes milion lidí registrují ještě kraje Jihomoravský a Moravskoslezský. Naopak nejméně lidí žije dlouhodobě v Karlovarském kraji, na konci prvního čtvrtletí jich bylo 292.094.

Od ledna do března se v zemi narodilo 27.249 dětí. “Bylo to o pět set více než ve stejném období roku 2020. V lednu byl sice počet narozených meziročně ještě mírně nižší, v únoru, a zejména pak v březnu ale již vyšší,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počet zemřelých tak byl zhruba o 19.200 vyšší než počet narozených. Také to je nejvyšší rozdíl od roku 1992.

Nejvíce lidí zemřelo podle ČSÚ v březnu, a to asi 16.700. Meziročně je to o 63 procent více. Před dovršením prvního roku života zemřelo od ledna do března celkem 56 dětí, o 11 méně než ve stejném období předchozího roku. Kojenecká úmrtnost tak byla na úrovni 2,1 promile.

sdílet na

6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
zdena
14. 6. 2021 10:04
Odpovědět  josh-xy

to je šílené….. a tohle lidem vnucují…..

sapeter
11. 6. 2021 12:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Ľudia chcú trestať zdravotníkov, čo v maskách a bez menoviek pichali jed na depopuláciu. Ale tí zdravotníci, čo to pichali sa dlho nedožijú – prečo asi rušia nemocnice? V nemocniciach by nemal kto robiť, zaočkovali mRNA jedom zdravotnícky personál a ten do troch rokov na to vymrie. A nebudú páchatelia, politici za úplatky od farmafiriem budú dávno so zmenenou identitou a výzorom na Gatesových ostrovoch. Idú presne podľa plánu na depopuláciu. Pozri, čo sa luďom tvorí v tele po mRNA vakcíne, ktorú patentovali už v roku 1989 a doteraz nepoužili, lebo všetky pokusné zvieratá po dvoch rokoch ochrnuli a skapali, dajte v google: prion spike protein. Niektrí tomu hovoria: S protein. Tento prion narobil pokusným zvieratám diery v mozgu a orgánoch, že ich mali ako špongie. Tvorí sa z mRNA “vakcíny” priamo v bunkách obete. Inkubačná doba u človeka 2-7 rokov, smrteľné a neliečiteľné.

Bozena K
11. 6. 2021 19:12
Ohodnotit příspěvek :
     

sorry, ale to je totání nesmysl … v ČR za celou pandemie zemřelo celkem 30 200 lidí… dle tohoto článku by to bylo celkem 81 377 lidí.. takže ta uvedná čísla jsou “housenumera”

Marty
12. 6. 2021 23:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Zadnou konspiraci v tom zbytecne nehledejte. Duvod je mnohem prostsi. Stari lide v domovech duchodcu ztratili chut a vuli zit. Pred Covidem byli mnozi z nich aktivni, chodili si sami na nakupy nebo jen do mesta na kafe, jezdili za nima vnoucata, chodili na prochazky nebo na vylety. Najednou nemohli nikam, nesmeli prijmat navstevy. Mnozi z nich nebyli natolik technicky zdatni, aby zacali s rodinou komunikovat pres net. Museli byt 24/7 zavreni v jednom pokoji, casto nesmeli ani na zahradu, kvuli opatrenim se dokonce nesmeli ani stykat mezi sebou, jidlo jim nosili jen na pokoj. Do toho jeste neustale katastroficke zpravy v televizi nahlodavajici psychiku, kazdy den hodiny a hodiny o covidu mrtvych, plnych nemocnicich. Mnozi zas zemreli steskem za blizkymi.

Osobne znam pripad, kdy znami meli v domove maminku, protoze oba jezdili delat na turnusy a nemel se o ni kdo starat. Pani byla aktivni, vedla u nas spolek diabetiku, kazdou chvili s duchodkynemi z domova nekam jezdili na vylety nebo chodily do skol delat prednasky. Videl jsem ji pred par tydny. Predtim behala jen s hulkou, dnes je na vozicku. Prazdny pohled v ocich, nespoznala mne. Smrt bude pro ni vykoupeni. Je ji 75 let a verim tomu, ze kdyby neprislo toto silenstvi, jeste by nejmin 5 let byla mezi nami…