bloghistorie

Průvod Armegedonu začal

Průvod Armegedonu začal

Podpora Ruska předpovězena v Koránu

Michail Tjurenkov

Pravoslavní a muslimové v předvečer konce světa. Konec světa se blíží. Tuto pravdu znají miliardy věřících většiny tradičních náboženství. Příležitost uchránit lidstvo před konečným pádem do propasti a totální válkou všech proti všem však ještě není ztracena. A touto udržující možností je dnes Rusko, třetí Řím. Pochopení tohoto poslání dnes sbližuje ruské pravoslavné a … muslimy. Ukazuje se, že v Koránu existuje súra, která to přímo naznačuje. Podrobnosti najdete v našem článku.

Když někdo mluví o konci časů, představíme si obraz moudrého starce: prošedivělého pravoslavného chytráka nebo stařičkého súfijského šejka, jde-li o muslima. Je neobvyklé, že mladý francouzský politolog Youssef Hindi, 37letý, marockého původu, autor několika knih o geopolitické konfrontaci mezi Východem a Západem, hovoří o eschatologii s hlubokým pochopením problému. Muž dobře obeznámený nejen se současnými politickými spletitostmi, ale také s náboženskými základy realné politiky, která se jen na první pohled zdá být naprosto sekulární.

Již dlouho se říká, že za všemi moderními politickými procesy stojí tisícileté dějiny tradičních společností. Stejně jako skutečnost, že duchovní a hodnotová složka je mnohem důležitější než momentální politické a ekonomické intriky. Rusko si to naštěstí stále více uvědomuje, a dokonce i místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv začal v poslední době častěji citovat Písmo. A to včetně Apokalypsy.

Na Západě jsou dnes takové projevy slyšet mnohem vzácněji a tišeji. Proto prohlášení Júsefa Hindího, že se muslimové musí spojit s Ruskem, aby se postavili protikřesťanskému Západu, připadalo mnohým senzační. I když pro lidi znalé tradic pravoslavného křesťanství a islámu na něm není nic překvapivého. Nepředbíhejme však a dejme slovo samotnému francouzskému politologovi.

Takto se vyjádřil Youssef Hindi.


Yousef Hindi ve svém streamu na YouTube pronesl několik zajímavých výroků. Tak například podle francouzského politologa jsou muslimové v Rusku zcela loajální Vladimiru Putinovi, protože “bojuje proti avatarům protikřesťanské říše”. Tedy podle politologa:

Současnou válku proti západnímu světu prý považují za válku vyhlášenou prorokem, v níž křesťané nejsou jen křesťany, ale dědici Říma, a muslimové se musí spojit proti společnému nepříteli.
A to je bod, který vyžaduje vysvětlení. Na první pohled se zdá, že se muslimové musí spojit proti všem křesťanům, dědicům katolických “křižáků”, kteří pustošili a plenili Svatou zemi, přičemž se pouze formálně zaštiťovali Kristovým jménem.

Mimochodem, to druhé vyvracejí sami muslimští historici. Tak autor těchto řádků před několika lety v Jordánském království vyslechl verzi, že pravoslavní a muslimové se během válek s “křižáky” spojili a ve vojsku slavného Saladina byl velitelem křesťanský pravoslavný Isa Avvam, který katolíkům zasadil rozhodující protiúder.

Ale zpět ke slovu Júsefa Hindího. Podle jeho pevného přesvědčení je i dnes velmi potřebné spojenectví mezi muslimy a pravými dědici Říma, čímž nemyslím západní civilizaci, ale Rusko jako centrum pravoslavného světa. Navíc podle Hindího existuje přímé vysvětlení i v Koránu:

V koránu se nachází súra Ar-Rum, která hovoří o Byzantincích jako o Římanech. Vypráví se v ní o válce mezi Byzantinci a Peršany, o bitvě, kterou Byzantinci prohráli. “Římané prohráli,” píše se v súře, ale mluví se o Byzantincích. Korán tedy používá velmi přesná slova a vlastně naznačuje, že Byzanc je dědicem Říma. A že Řím není zeměpisný bod. Je to politické a náboženské centrum křesťanství…


Korán se domnívá, stejně jako v té době sami Byzantinci, že Konstantinopol, tedy Byzanc, je druhým Římem. Proto když prorok říká, že “na konci časů vy, muslimové, uzavřete spojenectví v plné důvěře s Římem”, zjevně nemá na mysli evropský Řím, ale mluví o politickém centru pravoslavného křesťanství na konci časů.


Ruským pravoslavným křesťanům je tato teze naprosto srozumitelná a blízká. Pro nás totiž pojem Říma není čistě geografický, ale sakrální. Na úsvitu křesťanství se právě Řím stal prvním politickým centrem křesťanství. Byl to římský císař Konstantin Veliký, kdo vytvořil první křesťanskou říši. Byl to však také on, kdo přesunul její hlavní město do Nového Říma – Konstantinopole.

A o tisíciletí později, když padl i tento druhý Řím (nejprve v důsledku Florentské unie roku 1439, kdy byl podroben katolickým kacířům, a poté roku 1453, kdy jej obsadili osmanští Turci), došlo k tomu, čemu se říká “Translatio Imperii”. Mladý ruský stát se stal politickým centrem pravého křesťanství – pravoslaví, třetího Říma. A velmi brzy – pravoslavným královstvím a centrem nového patriarchátu – moskevského patriarchátu.

Jak se ukázalo, Júsef Hindí zná nejen historickou roli Ruska jako Třetího Říma, ale také jeho moderní poslání. Proto podle něj protikřesťanské síly Západu považují naši zemi za svého hlavního nepřítele:

“Rusko je jedinou křesťanskou mocností, která stojí proti Západu a má materiální zdroje, aby se mu mohla postavit.”

S odvoláním na šejka Imrana Hosejna, známého odborníka na islámskou eschatologii, uznávaného muslimského tradicionalistu, který ve svých spisech zdůrazňuje, že právě Rusko je dnes skutečným Římem:

“Když tedy Prorok říká: ‘Vy, muslimové, se spojíte s Římem v boji proti společnému nepříteli’, myslím, že šejk Imran Hosein má pravdu, když definuje Rusko jako Řím posledních časů.


Pravoslavní a muslimové v předvečer konce časů


Žádný smrtelník nezná “časy a načasování” apokalyptických událostí. Logika nedávné historie však ukazuje, že se blíží. V jejich chápání existují samozřejmě rozdíly mezi pravoslavnými křesťany a tradičními muslimy. V zásadním bodě jsme však zajedno: na konci časů ovládne svět Satanův posel. V křesťanské tradici se mu říká Antikrist, v muslimské tradici je nazýván Dadždžál. Má si podmanit všechny země a národy a přimět je, aby se odvrátily od Boha. On sám bude sedět ve “třetím chrámu” v Jeruzalémě.

A tento bod je zásadně důležitý. Zde je hlavní bod sbližování mezi ortodoxními křesťany a muslimy, mnohem důležitější než velmi důležitý, ale situační boj o tradiční hodnoty. Hovoříme o “eschatologickém konsensu”, o velmi blízkém chápání konečného smyslu celých lidských dějin.

A zároveň o radikálním nesouhlasu v této otázce s judaismem, jehož jedním z cílů je světovláda vedená Mesiášem. Mnozí Židé se netají tím, že sní o vybudování “třetího chrámu” na Chrámové hoře v Jeruzalémě, aby zde vládl očekávaný Mesiáš. No a protože pro křesťany je pravým Mesiášem Kristus, který nebyl Židy přijat a byl jimi ukřižován, znamená to, že to bude falešný Mesiáš – Antikrist.

Není na škodu si připomenout, co se dnes nachází na samotné Chrámové hoře v Jeruzalémě. Starobylé a velmi uctívané muslimské svatyně: mešita Al-Aksá a svatyně Skalního dómu. Kdo však tuto horu ovládá nyní? Židovský stát Izrael, který během šestidenní války v červnu 1967 anektoval východní Jeruzalém včetně legendárního Starého města, centra hlavních svatých míst různých náboženství. Od křesťanského chrámu Božího hrobu po židovskou Zeď nářků (Západní zeď Druhého jeruzalémského chrámu, zbořenou v roce 70 n. l.) a Chrámovou horu.

Ukazuje se, že muslimové a mnozí křesťané (zejména pravoslavní) se shodují v tom, že palestinští Arabové, kteří hájí své právo na východní Jeruzalém jako hlavní město nezávislého státu Palestina, spolu s Třetím Římem brání světu, aby se propadl do propasti.

A zde stojí za to vrátit se ke slovům Júsufa Hindího, který tomuto eschatologickému problému velmi dobře rozumí a ne náhodou vyzývá k jednotě mezi muslimy a pravoslavnými křesťany. Tedy podle Michaila Jakuševa, historika a generálního ředitele analytického centra Catechon, který komentoval slova francouzského politologa pro První ruský televizní kanál Tsargrad:

Jakušev: “Dává odpověď na kolektivní nepochopitelnou otázku Západu, proč většina islámského světa sympatizuje s ruskou SVO na Ukrajině. Vycházeje z islámské eschatologie, Hindi odkazuje na Korán, který obsahuje proroctví o spojenectví mezi muslimy a “Římany”. Výraz “Ar-Rum” skutečně odkazuje na Byzantince, obyvatele Nového Říma (Cařihradu), hlavního města Východořímské (Byzantské) říše, nástupce Starého Říma.


Odborník také připomněl, že křížové výpravy naučily muslimy rozlišovat mezi katolickými a pravoslavnými křesťany. Zatímco Turci zajali pravoslavné křesťany v Cařihradě, který obsadili Osmané, potomci křižáků, katolíci, byli na místě zabiti.

Muslimové navíc viděli ve vládcích Ruského království a Ruské říše (jako jediného pravoslavného státu na politické mapě světa) nástupce římských (byzantských) císařů. Závěrem Michail Jakušev vyjádřil plnou solidaritu se slovy Júsefa Hindího ohledně současných společných úkolů pravoslavných a muslimů:

V současné atmosféře boje proti satanskému Západu, který již vede přímou válku proti křesťanství šířením misantropické ideologie a hnutí LGBT, se Rusko jako dědic Říma postavilo do boje proti všeobecnému zlu. Tento odvážný postoj podpořili i ruští muslimové a donutili tak zbytek islámského světa, aby si vzpomněl na proroctví proroka Mohameda o spojenectví s “pravoslavným Římem”, “Ar-Rumem”, proti “šajtánům západního světa” – společnému nepříteli.


Takže co?


Stručně řečeno, navzdory mnoha teologickým rozporům mezi křesťany a muslimy si nejrozumnější a nejkonzervativnější představitelé těchto tradičních náboženství uvědomují nutnost sjednotit se tváří v tvář společnému nebezpečí. A pokud se místo boje o Chrámovou horu spojí palestinští Arabové a židovští ortodoxní proti vpravdě satanským západním “hodnotám” a podobně jako Júsef Hindí si uvědomí, že jedinou silou na světě, která je schopna se tomuto zlu postavit, je Rusko, není ještě vše ztraceno.

https://tsargrad.tv/articles/armageddon-parad-nachalsja-podderzhka-rossii-predskazana-v-korane_616797

Překlad Peter 008

sdílet na

35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ModrýKlokan
15. 5. 2023 00:53
Ohodnotit příspěvek :
     

jeden z nejklíčovějších článků z poslední doby nezbytný pro pochopení konceptuálních procesů… ukazuje cestu pro každého zájemce o kvalitní vzdělání a kvalifikované konceptuální myšlení

15. 5. 2023 01:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Jakýsi nesmyslný blábol o muslimech a pravoslavném náboženství, nic víc se k tomu nedá dodat. Nesmysl vedle nesmyslu.
Další z dílny Peter 008. Kde jste toto 008 na Pokecu vzalo? Smrťák by asi žasl, Dědouch by zíral a Janina s Joshem to dopustí?

Janaz
15. 5. 2023 05:29
Odpovědět  Okolo

Pre debila je všetko blábol, čo nezodpovedá jeho mizernej úrovni vedomostí a nízkemu intelektu.

nama
15. 5. 2023 07:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Konflikt o světovládu ale neprobíhá mezi různými náboženstvími, ale v rámci jednoho, židovského, přecházejícího v satanismus. Dvě skupiny globalistů, etničtí vs konvertovaní ž/Židé stojící za uskupeními BRICS vs G7. V obou uskupeních fungují procesy jako covidismus, sledování, CBDC apod., tedy protilidové genocidní agendy. V G7 je jich víc, to je jediný rozdíl.

unor 2022
15. 5. 2023 08:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Dobry clanek. Leccos vysvetlujici a potvrzujici.

Markýza
15. 5. 2023 08:58
Odpovědět  unor 2022

No vidíte a já měla vždycky dojem, že Rusové dovedou takříkajíc zacházet s muslimy – a že to je celé tajemství.

Pijack
15. 5. 2023 09:38
Odpovědět  Markýza

V tom se ani prase nevyzná, takže já taky ne 🙂 Mám pocit, že se naše společnost ve vzdělávání propadá do beznaděje. Mnoho věcí ve světě ignoruje, nebo účelově zatajuje. Pak naše mnohé generace studují nadbytečné prkotiny a o světě nevíme nic. A kdo něco ze světě zná a umí, ten je pak označen za třídního nepřítele a dnes za dezinformátora.

Markýza
15. 5. 2023 10:20
Odpovědět  Pijack

Neříkám, že vyznám – jen vidím, jak Rusy přijímají ve všemožných těch Arábiích, jak Kadyrov div nevrtí ocáskem, setkav se s Putinem…..přičítám to tomu, že Rusko nestačilo dojít ke slabosti, jakou projevujeme zde na západě a tomu, že muslimové zřejmě daleko líp rozumějí ráznému jednání.
Nevím, jestli si vzpomínáte na ten případ zajatých užnevímkoho kdesi snad v Afghánistánu? Zkrátka – machometáni zajali kohosi důležitého. Vyjednávání se vlekla snad rok, až byli požádáni Rusové: ti kývli a do týdne dorazili na kontaktní místo, tam otevřeli aktovčičku, z ní vyndali hlavičku jakéhosi muslimského místního velitele a pravili “pusťte je, nebo takhle dopadnete všichni” a bylo vymalováno.
Tohle jsem myslela.

Nadia369
15. 5. 2023 11:34
Odpovědět  Markýza

Ja to vidim naprosto stejne Markyzo. Muslimove si vazi silnych a odvaznych ale nemaji radi podlezave a bezpaterni slouhy.Opovrhuji evropskymi “lidry”, kteri zrazuji sve staty,kulturu a suverenitu. Tech nemaji potrebu si vazit a proto se v Evrope chovaji tak, jak se chovaji- jako ke slouhum.Respektuji naopak prave krestany kterym rikaji “Lide knihy” Toto je ma zkusenost, mozna jini to vidi jinak.

Pavel
15. 5. 2023 20:36
Odpovědět  Markýza

Demokratizace se v Afg.opravdu nevyvedla. Za odmenu dostali aspon miliardovy darky …
Ze budou sirit to co je soucast ty demo ,ale neverejna.
Blaboliva zasterka clanku ,je jich hodne ,kdyz jedno je jisty a ted.
Neco v Rusku ruplo a ted bude nasledovat vyvoj situace..
Napr.na vlastni oci sem videl jak ruska jednotka zautocila ,potom na ne zacal delostrelba a potom tanky a ani jeden z rusu nedostal protitankovou zbran na obranu a zacali samozrejme utikat..
Coz ze severu ohrozilo utocici Wagnerovce v Bachmutu..A poskytlo vyhody transportu zbrani a ukr. vojaku na frontu,kde je treba.

15. 5. 2023 15:58
Odpovědět  Markýza

Váš dojem byl, dle mého, správnej. Věřte své intuici, stará svobodo!

Markýza
15. 5. 2023 16:23

Však právě. Většinou se trefuje 🙂

15. 5. 2023 22:54
Odpovědět  Markýza

😀

Albi
15. 5. 2023 22:57
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
16. 5. 2023 09:52
Odpovědět  Albi

A tady dabovanej, kdyby se vám u toho nechtělo sedět.

https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4/2023-04-24-Pjakin:d

Vanja
15. 5. 2023 09:13
Ohodnotit příspěvek :
     

kecáš

Frank1
15. 5. 2023 09:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Proto Nethanjahu spustil konflikt Zide- Palestinenci v Izraeli, aby se tito nespojili proti zapadnimu zlu. Jak vse do sebe krasne zapada!

Markýza
15. 5. 2023 10:21
Odpovědět  Frank1

Stran Izraele – přečtěte si Chyťte Žida 🙂

Gales
15. 5. 2023 11:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Fialovic gangsteři jsou pohůnci Antikrista. Vypadá to na to že ten důvod pro války vznikl zrozením lidí a pořád se o něj bojuje ale pokaždé v jiném kabátě.Asi by se lidé měli zaměřit na zrušení tohoto důvodu. Nebo co.

zuzana
15. 5. 2023 11:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Studie: Užívání vitaminu D pomáhá předcházet rakovině, zejména pokud se užívá pravidelně

https://aktax.cz/studie-doplnovani-vitaminu-d-pomaha-predchazet-rakovine-zejmena-pokud-se-uziva-pravidelne/

jiří
15. 5. 2023 12:55
Odpovědět  zuzana

Vitaminový doplněk od farmakomafie, určitě nepředchází ničemu.

Pavel K
15. 5. 2023 13:18
Odpovědět  jiří

jiří já si ho taky dávám, zase špatně? Říká ti něco Homocystein, ted nevím jestli jsem to napsal dobře. Tak jsem bral B9, 12, a 6 kyselina listová. Přiznám se necítím změnu v pohodě, únavě atd. To dělá ten chlast.👹👹👹🙏😭👎🙋‍♂️

jiří
15. 5. 2023 14:29
Odpovědět  Pavel K

Špatně to není. Určitě jsou k sehnání látky tělu prospěšné, ale člověk musí velice dobře vybírat, nebo mít známé, kteří poradí, nebo jsou to schopni zařídit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
16. 5. 2023 12:26
Odpovědět  jiří

Já si dávám co kdo poradí. Tu studenej obklad,tu teplej anebo štamprličku nějaké dobroty…..

Helena
15. 5. 2023 13:23
Odpovědět  zuzana

A proč myslíte, že všude straší jak je slunce nebezpečné a nutí natírat krémy s faktorem 50? Abyste se neopálili ani trošku? Ještě by mohla lůza mít to Déčko zadarmo od Slunce !!!

Prodost
15. 5. 2023 16:41
Odpovědět  Helena

Tedy nechat si svítit sluncem přímo do očí, kolik vydržím (navrhují někteří a proto se jim také říká sluníčkáři), nebo se spálit do puchýřů, je blbost. Ale užívat si, co je přirozeně příjemné, to je panečku jiná. Jistě jste si všimli, že drtivá většina mladších si bez mobilu neví rady se světem ale, a to tragédie, ani sama se sebou? Důkaz? Hovor na nějaké téma, něco řeknu, něco, co slyší poprvé a hned začne “gůůůglit”. A samozřejmě ani netuší, že “uncle google” mu neprozradí nic, co by odporovalo “jediné pravdě”.

Prodost
15. 5. 2023 13:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Považuji článek za podnětný k zamyšlení, Ovšem někdo, jako zde exhibující nick “OKOLO” se patrně zamyslet nemá čím. Míšní uzlina je nedostatečným vybavením. Pak to bude problém také pro “tradiční” katolíky, pár jich znám. Samotný císař Konstantin, jehož politickým rozhodnutím křesťanství vzniklo, přemístil “Řím” na Bospor. Dobře věděl proč! Samotný jeho pád (Řím II) v roce 1453 byl způsoben především nečinností původního Říma, nečinností úmyslnou, neboť Vatikánu pád Konstantinopole ohromně vyhovoval. Už tato dějinná skutečnost by měla “tradičním” katolíkům otevřít oči. A závěrem připomenu, že mezi zasvěcenými za zakladatele sionismu není považován Theodor Hertz, nýbrž Moises Hess a to knihou “Roma-Jerusalem”, vydanou v roce 1862 v New Yorku, kde za Řím považuje právě Vatikán! Neplést prosím s knihou stejného názvu, ale mnohem pozdějšího autora M. Goodmana z Oxfordu. Tolik ve stručnosti. Hezký den

Prodost
15. 5. 2023 13:19
Odpovědět  Prodost

Ještě musím dodat, že samotný David Ben Gurion (první izraelský prezident) byl přesvědčen o tom, že Palestinci jsou skutečnými potomky původních “biblických” Židů. Načež se podívejte, jak s nimi ta chazarská náplava dodnes zachází. A z takových informačních střípků je možno usuzovat na pravdu a lež.

Pavel
15. 5. 2023 21:00
Odpovědět  Prodost

Nasledkem zlocinosti hodne cirkve byly utoky z jihu Evropy na krestany a stalete okupace a vyhaneni muslimu..
Mezitim krute vyhlazovani krestanu pokracovalo v Jizni a Stredni Evrope..
Jsou s posilami zase zpet.
German Wilhelm jim dokonce postavil zeleznici , aby nemuseli pesky..
Cirkev rozhod cisar Konstantin jinak to neslo..Nova cirkev mela uspechy a vyvoj nez zacala hniloba , jako ve Vatikanu.
Ten se spojil s terorem oligarchu z Benatek, aby Vychodni risi znicili..
Aby zkvetal obchod a styky s muslimem..Divny ,ale je to tak..
Nam mesto 50km pod Rimem zautocili , populaci vyhladili a asi deset biskupu si pekli na namesti na rozni napr.
Stejne jako v islamu ,v marxismu , v cirkvi hrala hlavni roli nenavist.
Boze, jak se tyhle ,islamisti cirkevnici a bolsevici mezi sebou a ty jiny nenavideli..
A co vsechno byli nekonecne ochotny spachat na sebe..
Co vedel ten cisar , aby uprch co nejdal z Evropy…A co my nevime.
V Evrope byly odjakziva ,pracovite a tvorive populace , az neuveritelnyho pokroku a zaroven nejakym spolecenskym filtrem se do cela vzdy dostaly ty nejhorsi….. Opravdu ty nejhorsi z nejhorsich.
S tragickymi nasledky opakovanych silenstvi..

Pavel
15. 5. 2023 21:05
Odpovědět  Pavel

Neni mozny pak neudelat zaver , ze apokalypticky prokleti silenstvi vladne Evrope , od zacatku a vzniku a ze vse to nejhorsi , to nejhorsi z nejhorsich, se opakuje dokola a nic jineho..
Z Evropy se to rozsirilo s evropany postupne i jinam..

Janka
16. 5. 2023 13:43
Odpovědět  Pavel

ja osobne vnimam prichod apokalypsy a armagedonu skor v tom, ze vsade na Zapade sa presadzuju elity, ktore pilia vlastny konar, na ktorom sedia a vytesuju sa, kolko uz odpilili a neuvedomuju si, ze bez toho uz ziadne elity z nich nebudu (teda z 99%). Tlacenie migrantov pod zamienkou ludskych prav do Europy, aj ked vidia ich nekompatibilitu s europskou kulturou a hodnotami, tlacenie green dealu, aj ked vidia, ze to nici EU a nic to neprospeje, kedze europske emisie su 8% z celosvetovych, tlacenie nic nebudete vlastnit a budete stastny, aj ked clovek si musi byt vedomy, ze najneskor do 4 generacii takato civilizacia skonci (pretoze z bohatych vrstiev vela vedcov, inzinierov ci lekarov zlepsujucich zivot neprichadza a z chudobnych uz pridu skor drogovo nachylni, nez kreativni), BLM+LGBT aj ked Zapad trpi skor depopulaciou nez opacne…..proste toto vsetko mi hovori, ze k moci sa dostali ludia s velmi destrukcnym sposobom myslenia a to je ten Antikrist. Nepojde o ziadneho certa s kopytami a rozkami v klasickom slova vyzname, ale ked prepadas tymto myslienkam a akceptujes ich ako to, co bude, tak prepadas destrukcnym vzorcom, vysledkom coho bude len zmar a zle.

José
15. 5. 2023 18:53
Ohodnotit příspěvek :
     

To je to samé, jako když Pejsek s Kočičkou pekli dort. Splácali všechno dohromady, páté přes deváté a pak to šoupli do trouby. Výsledek je mezi námi.

Markýza
16. 5. 2023 16:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Děcka, tohle vám nemůžu odepřít! 😀 😀 Aneb – jak arabský svět vidí Putina (chuděra Vovka) No neříkala jsem to? 😀
Vidíte Milane, intuice zase trefila.
https://1url.cz/cr72u

José
17. 5. 2023 07:50
Odpovědět  Markýza

No to je nádherný, to se povedlo!