Budeme přijímat 2-3% uprchlíků ročně a budeme jim platit “Německé” sociální dávky!

MaP 189 Budeme přijímat 2-3% uprchlíků ročně a budeme jim platit “Německé” sociální dávky!
S tím souhlasili v Bruselu čeští zástupci 2.12.2019!

2.12.2019 se podle Die Welt odehrála v Bruselu schůzka ministrů vnitra zemí EU, a ta jednomyslně 
schválila (v textu: všichni souhlasili, nikdo nebyl proti) německý „Seehofer“ plán na nová pravidla pro přijímání uprchlíků!

27.11.2019 podle Politico byl tento „Seehofer“ plán (4 strany textu) rozeslán všem evropským vládám.
Takže jej na jednání měli všichni k dispozici!
Nikdo se tedy nemůže vymlouvat, že by o plánu dopředu nevěděl! (Babiš, Hamáček)

Podle mluvčí ministerstva vnitra Kláry Dlubalové se jednání v Bruselu, kde se „Seehofer“ plán projednával 
za ČR nezúčastnil ministr Jan Hamáček, ale náměstek Jan Kulhánek! (ministr se bál riskovat svoji politickou budoucnost, je ve dvojím ohni, je členem Bakalova Aspen Institutu a musí rozhodnutí tak podporovat, ale jeho veřejná podpora by znamenala politický propad u voličů ČSSD

Zpráva Die Welt ze 3.12.2019 potvrzuje, že vůči plánu vznesl Babiš protest a nesouhlasil s ním, a proto byl podle Die Welt v duchu Babišova požadavku „Seehofer“ plán přepracován a slova „Kvóty“ byly nahrazeny slovy „Spravedlivý podíl“! ( v originálních textech dokumentu dohody „fair share“ a nebo „gerechter Anteil“). 

TAKTO UPRAVENÝ TEXT BYL OVŠEM SCHVÁLEN

Jednání v Bruselu 2.12.2019 potvrzuje Gladstone institute v rozsáhlé Zprávě o tom, že se budou uprchlíci povinně přijímat členskými zeměmi EU. Americký Gladstone institute spolupracuje pravidelně s Václavem Klausem starším. Zprávu si můžete přečíst v českém jazyce zde!

Informace, které přinesly Politico a Die Welt si můžete v angličtině a němčině přečíst zde zde!

Klíčové jsou tyto texty:

The decision on which country would be responsible would be taken on the basis of a “fair share” through factors such as population size and GDP. 

Tedy nově se bude „spravedlivě rozdělovat“ podle PODÍLU NA OBYVATELSTVU A HDP ČLENSKÝCH ZEMÍ EU, přepočteno po Brexitu ČR = 2-3%

The German document looks at other key points, including how to regulate access to the welfare state: “accommodation and social benefits would be provided only in the member state responsible” but “social benefits should be funded EU-wide as far as possible” and “paid according to an index which would ensure that benefits are at an equivalent level across the EU, independent of the member state.” 

Tedy, aby se reguloval přístup uprchlíků do bohatých států, budou uprchlíci umístění na území chudých států dostávat sociální zabezpečení pouze na jejich území, ale v rozsahu podle bohatých států!

Dále se v dokumentu pouze popisuje, jak to udělat! Tedy vznikne Nový Bruselský úřad, který bude uprchlíky centrálně odebírat a rozmísťovat, a národní státy ho budou muset poslouchat!

Víc je zbytečné dodávat! Je to první krok k naší totální podřízenosti Bruselu!

http://www.michalapetr.cz/doku.php?id=start

sdíletj na