Proč jsou Němci připraveni utéct do Ruska?

Evropa nevyhraje válku s Černým chalífátem…….

Setkali jsme se v Berlíně, ve stejném “Cafe Elephant” jako kdysi, na rohu Martina-Luthera-Strasse. 
Mým známým je doktor politologie Joachim von Shenkendorf.

– Můj drahý Joachim, vysvětli mi prosím, co se stalo s krásnou zemí Německa, kterou dobře znám z dětství a do které jsem rád jezdil.

– Je to velmi jednoduché Dimitrij. Lid Německa se odvrátil od svého Pána, vyhnal ho ze svého domu a odstranil ho ze svého srdce. Německý národ zapomněl děkovat Pánu za chléb svůj vezdejší a přestal učit své děti, aby se modlili. Začali jsme znesvěcovat a ničit chrámy postavené našimi otci a dědečky.

(Podle Wall Street Journal se v Německu budovy katolické církve uzavírají a prodávají – za posledních deset let bylo uzavřeno 515 kostelů. Současně podle další zprávy Institutu Gatestone se v nadcházejících letech plánuje zbavit dalších 700 kostelů kvůli nedostatku finančních prostředků na jejich údržbu.)

A pak se stalo všechno to, co bylo slíbeno v Bibli za takové odvrácení od víry: 

49 Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět, pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje. 

43  Příchozí, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž. 

34 Zešílíš z toho, co budou vidět oči tvoje. 
Deuteronomie č.28 )

Každý den přistěhovalci páchají stovky zločinů proti německému obyvatelstvu, ale nic se jim nestane. 
A když německý ministr vnitra Horst Seehofer navrhl přezkoumat podmínky uprchlíků v zemi a zakázat
jim opouštět dočasné ubytovací střediska, byl ministr obviněn z toho, že se pokusil o vytvoření rezervací  
s “vězeňským režimem”.

Poslední zločin, kdy Afghánec na klinice Bad Kreuznach napadl nožem 25letou těhotnou ženu…..

– Pravděpodobně chceš vědět, proč lidé v Německu se nebouří proti politice zvaní a vítání migrantů, proč nejdou demonstrovat a neorganizují stávky?

Německá mládež nebude nosit žluté vesty a nebude masově zpívat chanson před policejními kordony. 
Budou nosit černé košile a okované boty. 
Budou mít v ruce hořící pochodně a projdou rázným maršem po Unter den Linden. 
…… Už slyším ten pochod, už cítím ve vzduchu kouř z jejich pochodní.

A pak uspořádají  po celém Německu Křištálovou noc, ale místo Židů nyní budou Arabové. 
A celá Evropa se bude třást hrůzou a strachem, který tito “mládenci” ponesou na svých krvavých mečích Siegfrieda….. A opět začnou budovat svůj Reich.

Asi tě bude zajímat, kdo financuje tyto neo-fašistické organizace, kdo jim dává peníze na akce, všechny výdaje, a organizování jejich procesí? Ano, ti stejní, kteří financovali ve 20. a 30. letech mládež Hitlera a Mussoliniho.

V počáteční fázi vzniku fašismu v letech 1922-1924 se Mussolini nemohl obejít bez podstatné pomoci církve. 
Na jeho cestě k moci byla Italská lidová strana. Pokud by ztratila podporu Vatikánu, pro Mussoliniho by bylo obtížné zavést diktaturu.

Navíc Pius XI. zakázal všem katolíkům podporovat socialisty, kteří byli jedinou skutečnou alternativou
k Mussolinimu. Mussolini řekl, že papež římský mu osobně vyjádřil tento názor:
“V systému fašistického učení, který zdůrazňuje principy řádu, autority a disciplíny, nevidím nic, co by mohlo odporovat katolickému učení.”

NSDAP se dostala k moci v roce 1933, a to i s podporou Katolické strany Centra, jejímž vlivným představitelem byl Franz von Papen, který se stal vicekancléřem ve vládě Hitlera. 
Papež Pius XII. neboli Papež Hitlera, jak je někdy nazýván, je známý Říšským konkordátem (podepsané Hitlerem a Papežem dne 20. července 1933).

– Opravdu ruský voják bude muset opět osvobodit Evropu od této nákazy?……  Předchozí válka nás stála příliš mnoho.

– Ne, tentokrát ne, tentokrát to bude voják…. říkejme mu třeba voják Rudého Chalifátu, který se nad nikým neslituje a vymaže Německo z povrchu země, nenechá v německém národě kámen na kameni.

– Dimitrij, nechci to vidět, nechci se na tom podílet! Dimitrij, vezmi mě do Ruska! Budu učit mladé Fräulein němčinu! Přečtu jim Goetheho verše a vyprávět Hauffovi pohádky!

– Číšníku! zwei große Biere für mich und meinen Freund!

– Prozit!!!

(Dmitrij Rode)
http://www.iarex.ru/articles/63771.html

sdílet na