blognezařazené

OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO HRADU

Kverulant.org roky usiloval o navrácení areálu Hradu veřejnosti. K otevření sice došlo, ale je to otevření dosti rozpačité a nemusí být trvalé. Kauza v červenci 2023 pokračovala soudem se Správou Pražského hradu. I prezident Petr Pavel totiž trval na tom, že přístup veřejnosti do areálu má být výrazně omezen, prý se mu tak bude lépe vládnout. Městský soud pravomocně rozhodl, že areál Pražského hradu není veřejným prostranstvím, tedy místem, kam by veřejnost mohla vstupovat bez omezení.  Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti, a nikoli „panovníkovi“, podpořte Kverulantův boj za jeho otevření alespoň symbolickou částkou.

image 30
Pražský hrad, ČTK, Krumphanzl Michal

Historie

Karel IV. se na Pražském hradě snažil vytvořit nové kulturní centrum Evropy, císař Rudolf II. směle pokračoval v této tradici a první prezident Československa T. G. Masaryk povolal slovinského architekta Jože Plečnika, aby elegantně dotvořil nádheru pnoucí se nad Prahou. 

Komunistický režim si nejdůležitější památky nevážil tolik jako rozkazů z Moskvy, takže prezidenta Václava Havla čekalo hodně práce, aby se napáchané škody daly do pořádku. Překvapivě i Václav Klaus přispěl několika prvky, které alespoň decentně navazovaly na tradici, že Pražský hrad je výkladní skříň české kultury.

Bývalý prezident Miloš Zeman si však Hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde pořádali soukromé oslavy narozenin, a jediné, co zde vybudoval, byly osvětimanské jarmareční dřevěné přístřešky, aby nepršelo na policisty provádějící „filcung“.

Areál Pražského hradu byl otevřen ve dne i v noci prakticky od nepaměti. Je jen těžko představitelné, že by katedrála svatého Víta byla v uzavřeném prostoru, který slouží výhradně potřebám panovníka či prezidenta. Vedle katedrály stojí i restaurace Vikárka, která zde fungovala několik století a měla otevřeno do pozdních hodin. V nižších částech Pražského hradu, například ve Zlaté uličce, se i běžně bydlelo. V oblasti byly provozovny a obchody a celý prostor sloužil k obvyklému pohybu lidí bez omezení.

Pouze v případě německé okupace v roce 1939 byl Pražský hrad obsazen německými vojsky, která zabránila volnému průchodu osob. „I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, takže příchod na Hrad byl se strany Hradčan možný jen IV. nádvořím (průchod I. nádvořím byl uvolněn ve druhé polovině dubna 1939). Na požádání umožnili však p. kardinálovi průjezd Matyášovou bránou ve dnech velikonočních svátků. Třetí nádvoří uzavřeli strážemi u podjezdu k chrámu sv. Víta a pod chodbou do oratoře. Projíti směl jen ten, kdo se mohl vykázati legitimací, kterou vydalo velitelství 3. sboru. Takové legitimace obdrželi všichni zaměstnanci kanceláře prezidentovy. Kontrola dála se liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří vůbec ne,“ píše Pavel Zeman v publikaci Paměť a dějiny.

SS na Pražském hradě, 21. srpna 1942, foto: ČTK

Majetek lidu

Vládní nařízení č. 55/1954 Sb., které platí doposud, uvádí hned v § 1 následující: „Pražský hrad, sídlo presidenta republiky Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu.“ Jakkoliv lze v dikci předpisu z roku 1954 vypozorovat určité dobové podmínění, představuje tento normativ nepochybně vyjádření vůle, jejíž podstatou je to, že i politický režim, který přišel v roce 1948, jakkoliv byl nedemokratický, respektoval princip demokratického otevření Hradu veřejnosti.  

Podle vzpomínek pamětníků byl po válce Hrad otevřen ve dne v noci až do prezidentství Václava Klause. I ten však omezil volný pohyb občanů jen málo. Hrad byl v letní sezoně zpřístupněn veřejnosti od 1. dubna do 31. října od 5.00 do 24.00 hod. Od listopadu pak v zimním režimu od 6.00 do 23.00.

Po vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě zneužil Zeman zpráv o teroristických útocích v Evropě a v roce 2016 uzavřel Hrad svobodnému pohybu. Při jarní epidemické vlně roku 2020 prezident Zeman zavřel areál Hradu zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Stejně jako „za Němců“, kdo měl speciální kartičku od „velitelství“, projít mohl.

Kverulantovo protestní setkání

Zemanovo zavření Hradu nikdy nemělo oporu v zákoně.  Proto Kverulant na 18. dubna 2021, na Mezinárodní den památek a sídel, oznámil pražskému magistrátu svolání veřejného shromáždění na náměstí U Svatého Jiří uvnitř areálu Pražského hradu. To je prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou bazilikou a Starým královským palácem. Cílem shromáždění bylo vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu.

Magistrát však rozhodnutím z 11. března 2021 konání shromáždění na Hradě zakázal.  Podle magistrátu bylo náměstí U Svatého Jiří jakýmsi privátním dvorečkem prezidenta, a tak k ohlášce shromáždění od Kverulanta požadoval doložení písemného souhlasu vlastníka. Kverulant tento souhlas ze zřejmých důvodů nedoložil. Magistrát celou věc usnesením z 29. března 2021 odložil, jinými slovy, shromáždění znovu nepovolil. Proti tomu se Kverulant vzápětí odvolal na ministerstvo vnitra.  To se nijak překvapivě přiklonilo k magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je jen jakýmsi privátním majetkem Zemana a jeho kamarily.

Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13. dubna 2021 správní žalobou. S ohledem na to, že ohlášené shromáždění se na Pražském hradě mělo konat již následující neděli, žádal Kverulant, aby soud ve věci rozhodl rychle. Městský soud v Praze mu vyhověl do té míry, že jednání nařídil na pátek 16. dubna 2021. Kverulant tento soud vyhrál. Soud dospěl k závěru, že areál Pražského hradu je veřejné prostranství.  Dlouhodobé uzavření takového místa tedy nemělo oporu v zákoně.

Kasační stížnost

Vyjádření týmu prezidenta Pavla pro soud lze parafrázovat takto, bude-li areál Pražského hradu prohlášen za veřejné prostranství se snadným přístupem všech občanů, hrozí podobný útok jako na americký Kapitol. Správa Pražského hradu (SPH) ve svém podání pro soud uvedla: „SPH tedy musí na závěrech, že se nejedná o veřejné prostranství, nadále trvat. Pakliže by byl konstatován opak, tedy že Náměstí U Sv. Jiří bezvýhradně splňuje zákonnou definici veřejného prostranství, znamenalo by to ve své podstatě, že by se shromáždění konala bez předchozího vědomí/souhlasu SPH, čímž by na jedné straně mohlo dojít k omezení ústavních a protokolárních pravomocí prezidenta republiky.“ A pokračovala: „V tomto ohledu by mementem měly být donedávna nemyslitelné a zcela nepředvídané události ve Washingtonu, D.C., ze dne 6. ledna 2021, kde rozlícený dav násilím vnikl do budovy Kongresu Spojených států amerických, kde měl Senát slavnostně potvrdit výsledky voleb prezidenta USA, ve kterých neuspěl úřadující prezident Donald Trump.“

Počátkem července 2021 Kverulant na výzvu Nejvyššího správního soudu zaslal svoje vyjádření ke kasačním stížnostem. Zopakoval v něm, že nádvoří Hradu bylo minimálně od roku 1976 vnímáno jako veřejné prostranství: „Od té doby by ke změně charakteru využití území muselo dojít právem předjímaným postupem, ke kterému ovšem nedošlo. Územní plán předpokládá, že místo je (a bude) veřejným prostorem, územně analytické podklady to stanoví a zápis v katastru rovněž. Všechny možné znaky veřejného místa, stejně jako jeho evidenční záznamy jsou tedy dány. Právní titul k omezení takového charakteru pak dán není.“

Prezident Pavel pokračoval v soudním sporu vyvolaném Zemanem

Nejvyšší správní soud na konci srpna 2021 rozhodl o kasační stížnosti Správy Pražského hradu a zrušil napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze.  Uváděným důvodem bylo, že prvoinstanční soud nejednal i se Správou Pražského hradu. Ani po nástupu nového prezidenta na Hrad nedošlo k ukončení soudního sporu. I Pavlův tým trval na tom, že lidé nemají co chodit na Pražský hrad, když si to vrchnost nepřeje. A stejně jako Zemanova kamarila argumentovala i ta Pavlova potřebou zajistit bezpečnost a argumentaci rozšířila o potřebu „klidu na práci“.

Hradu hrozí útok

Vyjádření týmu prezidenta Pavla pro soud lze parafrázovat takto, bude-li areál Pražského hradu prohlášen za veřejné prostranství se snadným přístupem všech občanů, hrozí podobný útok jako na americký Kapitol. Správa Pražského hradu (SPH) ve svém podání pro soud uvedla: „SPH tedy musí na závěrech, že se nejedná o veřejné prostranství, nadále trvat. Pakliže by byl konstatován opak, tedy že Náměstí U Sv. Jiří bezvýhradně splňuje zákonnou definici veřejného prostranství, znamenalo by to ve své podstatě, že by se shromáždění konala bez předchozího vědomí/souhlasu SPH, čímž by na jedné straně mohlo dojít k omezení ústavních a protokolárních pravomocí prezidenta republiky“. A pokračovala: „V tomto ohledu by mementem měly být donedávna nemyslitelné a zcela nepředvídané události ve Washingtonu, D.C. ze dne 6. ledna 2021, kde rozlícený dav násilím vnikl do budovy Kongresu Spojených států amerických, kde měl Senát slavnostně potvrdit výsledky voleb prezidenta USA, ve kterých neuspěl úřadující prezident Donald Trump.“

Klid na práci

Advokáti prezidenta Pavla před soudem prezentovali stesk po středověkých poměrech, kdy byl Hrad v majetku panovníka a byl otevírán jen z jeho vůle. Prezident Pavel jako by chtěl tuto feudální výsadu obnovit. Prý by se mu pak lépe vládlo. Pavlův tým to před soudem dokládal i příběhem o tom, jak vrchnostenské limuzíny potřebují parkovat na Hradě. Soudu jako důkaz předložil i fotografii pořízenou při nástupní audienci velvyslanců v úterý dne 4. dubna 2023.

Příloha k vyjádření Správy Pražského hradu pro soud ze dne 17. července 2023: vozidla velvyslanců parkující na III. nádvoří dne 4. dubna 2023

Kverulant byl zklamán postojem nového prezidenta. Je přesvědčen, že jedna z věcí, která se nám po roce 1989 nepovedla, je to, že se nám nepodařilo získat srdce lidí do té míry, aby Českou republiku považovali za skutečně svůj stát. Za stát, o který je třeba pečovat jako o vlastní. A jen těžko si lze představit významnější symbol tohoto státu, než je právě Pražský hrad. Omezení vstupu do jeho ulic by jen prohlubovalo odcizení České republiky jejím obyvatelům.

Soud: Pražský hrad není veřejné prostranství

První jednání proběhlo u Městského soudu v Praze v úterý 26. 7. 2023 a pokračovalo následující pátek vynesením rozsudku. Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že Pražský hrad není veřejným prostranstvím. „Nebylo prokázáno, že by tento prostor pro určité, časově relevantní období, předcházející napadenému rozhodnutí a jistě překračující funkční období jednoho prezidenta, sloužil k sociálnímu či jinému veřejně prospěšnému účelu veřejnosti,” vysvětlila soudkyně. Rozsudek je pravomocný.

Kverulant je z rozsudku smutný. Zejména proto, že pokud na Hradě v budoucnu zase stane prezident, který bude chtít dát průchod své zpupnosti a areál znovu nárokovat pro sebe a svoji kamarilu, bude to mít o něco lehčí, než to měl Miloš Zeman.

Kverulant nerozumní tomu, proč stejný soud, dokonce téměř stejný senát došel ve stejné věci v létě 2023 k radikálně odlišnému rozhodnutí než na jaře roku 2021. Až bude Kverulantovi doručeno vyhotovení rozsudku, tak jej se svými právníky pečlivě prozkoumá, a nebude-li skutečně přesvědčivě zdůvodněno, tak proti rozhodnutí Městského soudu podá kasační stížnost.

Na Pražském hradě se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident

Kverulant se v červenci 2022 zeptal Policie, v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti. Po několika dnech přišla od Policie odpověď. Uvnitř Pražského hradu se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident. Dále Policie prý neví, v kolika případech zabránila vstupu do Hradu, protože o tom nevede žádnou statistiku, ale přitom prý „vyhodnocování efektivity bezpečnostních kontrol probíhá kontinuálně“. Policie také tvrdila, že šest let plošných kontrol na Hradě nestálo daňového poplatníka ani korunu navíc. Vše se prý dělo v rámci běžného výkonu služby. To ovšem zjevně není pravda. Většina policistů prováděla na Hradě „filcung“ dobrovolně, protože za to byly příplatky za přesčasy.

Všichni prezidentští kandidáti Kverulantovi slíbili otevření Pražského hradu

Kverulant všem kandidátům na prezidenta položil v listopadu 2022 tyto otázky: Jste pro otevření areálu Pražského hradu? Pokud ano, jaké by byly vaše kroky v této věci v případě, že byste úřad prezidenta získal?

Všichni prezidentští kandidáti slíbili otevření Hradu v případě zvolení. Vítězný kandidát Petr Pavel odpověděl: „Ano. Zpočátku byla opatření omezující vstup veřejnosti oprávněná, protože existovala bezprostřední hrozba teroristických útoků. Ale že Hrad zůstal téměř nedobytnou pevností, do které se občan musí celkem ponižujícím způsobem dostávat, považuji za nepřijatelné. Tomu již bezpečnostní situace neodpovídá. Hrad jako kulturní a historické dědictví by měl být místem, které žije a slouží lidem. Mělo by se tam například konat víc společenských a kulturních akcí. To bych rozhodně podporoval.“

Duben 2023: Pražský hrad stále ještě nebyl otevřen

Kverulant se byl 9. dubna 2023, tedy po měsíci od inaugurace nového prezidenta na Hrad podívat. Situace se nezměnila. Nesplnění prezidentova slibu bylo pro Kverulanta zklamáním, zvlášť proto, že Pavel si našel čas věnovat celé odpoledne tomu, aby v Poděbradech otevřel motorkářskou sezonu. Navzdory generálovu slibu trvaly ještě měsíc po jeho inauguraci plošné kontroly dál. Kverulant o tom o Velikonocích 2023 natočil reportáž:

Kverulant znovu apeloval na Petra Pavla, aby konečně dostál svému slovu a otevřel Hrad lidem. Kverulantovy apely konečně přinesly výsledek. V pondělí 17. dubna 2023 ohlásil prezident Pavel ukončení plošných kontrol. K návratu poměrů před zavedení Zemanových opatření však nedošlo. Na každém vstupu zůstal jeden detekční rám, aby jej policie mohla využít při „zhoršení bezpečnostní situace“, a běžný návštěvník se do Hradu nedostane hlavním vchodem, tedy Bránou Titánů z Hradčanského náměstí. Z přístupu do Hradu nezmizely ani oceloví ježci na vjezdech.

https://www.kverulant.org

sdílet na

25 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ANTIUKRAJINEC
29. 7. 2023 21:25
Ohodnotit příspěvek :
     

ti SS na pražském hradě podle uniforem a insignií vypadají spíš jako wehrmacht na pražském hradě-což je trošku rozdíl-kdyby byl generalissimus petr pávek trošku starší,mohl se před zrcadlem nakrůcat aji v téhne uniformě 🙂

Editor
29. 7. 2023 22:03
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

Je to wehrmacht, do SS byli přijímáni jenom vysocí uchazeči, na fotografii jsou i muži nižší postavy, na výložkách nejsou vidět runy.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Velitel
29. 7. 2023 22:53
Odpovědět  scipio

Máte poněkud zkreslené představy o SS.
SS byla velmi rozsáhlá organizace do které patřilo

  • Allgemeine-SS
  • Waffen SS (38 divizí cca 900.000 lidí)
  • SS-Totenkopfverbände
  • Sicherheitspolizei, Kriminalpolizei a gestapo

černé uniformy měla jen část z nich.
Pokud jde výšku ta se řešila u prvních cca 5 divizí, Ano pro přijetí k Leibstandarte – SS Adolf Hitler jste musel mit min 180cm, ale pro divize  Standarten Deutschland a Germania už stačilo 175cm a pro ženisty SS už jen 172 cm, u zahraničních divizí se pak výška neřešila vůbec.

Editor
29. 7. 2023 23:20
Odpovědět  Velitel

na výložkách nejsou runy. Ve strážní službě v srpnu 1942, kdy byl zastupujícím protektorem Kurt Daluege by v případě strážní služby nebyli strážní v polních uniformách bez runového označení a vzhledem k vysokému postavení Kurta Daluege v SS by byli vybráni elitní jedinci z dané jednotky. Zmiňovaní ženisté by byli na frontě a ne ve strážní službě v hlubokém týlu zejména v době, kdy stejný den začala bitva o Stalingrad. Ale rozhodující jsou ty chybějící runy na výložkách.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
29. 7. 2023 23:35
Odpovědět  Velitel

Scipio o koze a Vy o voze!

eFPe
29. 7. 2023 21:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Halt! Nůr fír oficír

Albi
29. 7. 2023 22:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak za prvé – PePa se obává o svou bezpečnost. To je dobrá zpráva.

Za druhé – potřebuje “vládnout” v klidu. To je omyl. Jeho onyl. Plete si svou úlohu ikony se skutečnými vládci z rodu českých králů.

A za třetí – ať si ponechá iluzi “vládnutí”. Třeba ho přestane dřív bavit a tím se i dřív přestane trapně předvádět.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
29. 7. 2023 23:41
Odpovědět  Albi

Hlavně si PePa plete svou pozici. My nemáme prezidentský systém, ale parlamentní. U nás nevládne prezident, ten je v podstatě jen reprezentativní figurka s poradenským hlasem a “pokladač věnců”, který sice může sem tam vetovat nějaké ty zákony, které ale Parlament lehce v opětovné hlasování tak jako tak si prosadí.
Někdo by mu měl vysvětlit, kdo tady v současnosti vede a řídí ČR směrem do propasti. Výkonná, zákonodárná i soudní moc je pod palcem Fialového hnusu, čili vládne vláda v čele s premiérem ČR . A Pepa je jen taková loutka na “předvádění” a podporu tzv. liberální demokracie (ta však nemá nic společného s demokracií bez přívlastku).

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
30. 7. 2023 01:10
Odpovědět  Okolo

Ano. Přesně to píšu v tom srovnání PePy – ikony s českými kálovskými vládci převážně z rodu Přemyslovců.
Jediné, co je spojuje je Pražský hrad.

A ještě vás doplním: “…může sem tam vetovat nějaké ty zákony” – ale nikdy to neudělá.
Už to taky několikrát předvedl a i před prvním představením nově přepracované hry “Prezident a demokracie” mu to málokdo sežral.
A vypadá to, že ani netuší, jak je průhledný.

Standa
30. 7. 2023 07:37
Odpovědět  Albi

Tak mě připadá, že mu v gen.štábu NATO uvízlo v kebuli vůdcovství.
Tak si bude hrát na ,,osvíceného vladaře” , který si sprostý lid z podhradí nepustí k tělu a bude ,, vládnout ” pevnou rukou.Tím , že ho nepustí na Hrad to začíná.Komu nyní patří Pražský Hrad? Pávkovi? Jako sinektura.?
A propo k uniformě generalisima. Nedávno byla jeho fotografie v uniformě ověšenou řády.Se zlatými šnůrama na čepici u zrcadla.Vypadal , jako diktátor druhořadé jihoamerické banánové …..Franko,Noriega, Pinochet hadr . K němu se vinula manželka -politruk také v uniformě se slušivým vojenským baretem na hlavě.
Prý diktatůra v Rusku ..vůdce Putin atd. V životě jsem neviděl Putina v uniformě , ale vždy slušivě oblečeného v obleku.Žádná uniforma ani ušmudlané zelené triko.
Počítejme s tím , že zakážou průchod ulicí Sněmovní( aby měli poslanci ,, klid na práci” a zabránilo se defenestraci a demonstracím proruských živlů , Václavák,Staromák se stanou ne- veřejným prostranstvím,aby se zabránilo demonstracím.Kritika Pávka a vlády se bude trestat, ostatně už to začalo Čermák 5,5r. ( navrhl svrhnout vládu-dostal terorismus),další 3,5,Vrábel ,Raichl souzeni……točí se to okolo Bobošíkové.

Pavel K
30. 7. 2023 07:23
Odpovědět  Okolo

Nojo, ale povídejte to zelerné gumě zvyklé buzerovat a poroučet. 🤦‍♂️🙄🙏

30. 7. 2023 01:44
Odpovědět  Albi

Tak za prvé – PePa se obává o svou bezpečnost. To je dobrá zpráva.
Za druhé – obává se o ni zcela zbytečně. To je velmi špatná zpráva.
🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
30. 7. 2023 07:26

Do třetice všeho dobrého, koncertní šňůra (štace) se blíží. Datum samotného vystoupení bohužel nevím. 🤣🤣🤣

Pavel K
30. 7. 2023 07:21
Odpovědět  Albi

😊 😊 😊

jmm
30. 7. 2023 05:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Hrad nikdy nebude patřit “presidentovi”, ale nám všem….

Pavel z Moravy
30. 7. 2023 09:16
Odpovědět  jmm

Asi tak jako pole, lesy, louky, rybníky a další. Prosím vás, nebuďte naivní. Nevím jak jste stár, ale těmto děckám, které to tady dnes řídí, ( myslím občanstvo mladých) stačí mobily, vyholené hlavy, vytuněné mozkovny a nenávist k Rusku. Což je opravdu tak těžké pochopit, že s těmito duševně vyprázdněnými generacemi, které zahanbují náš národ svojí primitivností kupříkladu zákazem vystoupení ruských kulturních veličin, nošením odpudivých triček s infantilními názvy a o jejich zdegenerovaném chování ani netřeba mluvit ještě něco znamenáme. Dnes je tato země co se týče ubohosti ducha opravdu poslední z posledních. A taková i zůstane, protože co za květ tuposti zde vykvetl, to se jen tak nevidí. Ruskému presidentu nosí prostí lidé dary, on chodí mezi ně, teď jim asi zajistí 4 denní pracovní týden, prostě se o ně stará. Má obrovskou zemi s mnoha národnostmi a snaží se to zvládnout. A podívejte se tady v jaké zemi žijeme a odpovězme si po pravdě všichni sami kdo jsme a v čem žijeme. V takovém morálním hnoji, že by se z toho naši dědové a babičky museli pozvracet.

Jája
31. 7. 2023 14:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Musím Vám dát za pravdu. Velmi smutné.

Frank1
30. 7. 2023 08:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Pepa je paranoik a stihomam. Vidi za kazdym ruskeho spiona. S tim si jeste uzijeme!

Pavel z Moravy
30. 7. 2023 08:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Toho našeho tady bylo mnohem více než jeden hrad v dnešní režii globálu. Naše byly vody, lesy a další vzácnosti země. V kolonii, ve které již našeho není téměř nic a teprve nebude, ve které se budou udatně prohánět kovbojové ze západu je přístup k hradnímu pánu to poslední co mne jako občana zajímá. Kdyby ses tak kverulante zabýval záležitostmi, které ožebračují národ a jejich škůdci, pošlu ti i pětistovku každý měsíc, ale na takové vyhazování nemám ani chuť ani náladu. Vždyť vy nás chcete dojit na všech stranách. Tak si s hlupáky dělejte co chcete. Tyto záležitosti tedy mizérii a zaprodanost tohoto státu s jejich škůdci určitě nevyřeší. Tak se bavte záležitostmi, které nemohou nic změnit na našem lokajství.

Pavel z Moravy
30. 7. 2023 12:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jsem velmi potěšen, že mi někdo dává i mínusky, neb to ukazuje, že je tady v zemi opravdu hodně lidu, kteří výprodej našeho bohatství a slouhovství jiným plně akceptují. Já jsem již starý dědek, který ví své, ale vás mladší nepoučuji. Vaše university mají asi jinou hodnotu než naše životní zkušenosti. Tak se těším na další mínusku, alespoň budu vědět, že jste jeden a ten sám.

All
30. 7. 2023 09:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Srovnejme armádního generála a presidenta Ludvíka Svobodu ,hrdinu čechů a slováků bojujicího proti nacistům a toto dnešní vyčůrané individum blablabla blé , kam vítr tam plášť kozla na hradě.

Gales
30. 7. 2023 09:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdyby byl Hrad srovnanej se zemí,je mi to jedno. Prezidenta šoupnout do maringotky a jeho slouhy do stanů.

Drak
30. 7. 2023 10:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Pražský hrad není možno posuzovat podle jakýchsi kritérijí obce. Pražský hrad je dědictví, které odkázali naši předkové národu, ne obci pražské, ani ministerstvu vnitra. Stejně tak Správa pražského hradu, je pověřena jeho správou, kterou platíme my, občané ČR a tudíž nám nemůže a nesmí bránit v užívání tohoto prostoru. Pokud se jakémukoliv prezidentovi nelíbí, že může vykonávat svou funkci z tohoto památného a prestižního místa, ať si nechá, zase za naše peníze, vybudovat betonové “Vlčí doupě” a ať prezidentuje odtud. Alespon nebude dělat národu ostudu ze sídla našich králů a císařů.

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 12:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Inu, na jaře 2023 se chlubili, jak zrušili kontroly v Pražském Hradu…
A chtěl jsem tam zajít do Archivu Pražského Hradu, kam mě poslal děkan Svatovítské Katedrály pro informace o názvu té katedrály ve středověku…

Ale nepustili mě tam – leckoho nechávali procházet, ale mě zastavili, a ať prý vyskládám na stolek všechny věci z kapes… Buzerace a krajní drzost… Otočil jsem se a šel pryč…

A ovšem – když zmiňují to J6 – lid v USA protestoval proti gigantickému volebnímu podvodu, který byl velmi dobře zdokumentován, akorát že žádný soud to nepřipustil k projednání… Tedy tvrzení, že by se to nepodařilo soudně dokázat, je účelová lež, protože soudy to tam jen odmítly projednávat, takže zejména tam nebylo u soudu nijak prokázáno, že by se o podvod nejednalo, ačkoliv důkazů o tom bylo velmi mnoho…

A ovšem – čím feudalističtější diktatura, tím víc se Lidu bojí…

πα½

Vladimír
31. 7. 2023 10:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Takže Hrad dostane ještě padací most a vodní příkop před každým vchodem… 🤣 Zdá se, že vláda a prezident dobře tuší, k čemu jejich vládnutí směřuje…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$