politika

Příklady, které radí a varují (2)

Příklady, které radí a varují, které jsem během práce na prvním příspěvku měl na mysli a pro pokračování, stárnou rychle a množí se jako vši.

Žijí krátkou dobu (asi jeden měsíc), jsou velice plodné, dokáží vytvořit během týdne desítky nových, protože člověk je nepoučitelný.

U včel, jejichž rozvoj je také velice dynamický, protože již v průběhu 14 dní může včelstvo zesílit natolik, že se prostě do úlu nevejde, je to trochu jinak. Matka omezí distribuci mateří látky, vznikne rojová nálada, dělnice připraví matečníky, stávající matka je zaklade, a jakmile se první z nich narodí, stará matka s několika desítkami trubců a s několika tisíci včel-dělnic vylétne z úlu a usadí se na nějakém stromě.

Zase jinak je to s množením lidí žijících na planetě Země a jejich novým souputníkem covid-19.
Těm usazení na stromě nepomůže.

Jan Campbell: Příklady, které radí a varují (1)

Jsou to již desítky let, kdy jsem se zabýval globálními problémy a problematikou rovnováhy na světě a došel k důkazu, že jeden z nejzávažnějších ze všech globálních problémů je počet lidí žijících na planetě.

Kolik jich je, kde žijí a kam směřují.

Dnes se zpožděním několika desetiletí se počet obyvatel stal ústředním problémem ve srovnání se všemi ostatními. Jedná se o výzvu, která je ze všech nejméně řešena. Je tomu proto, že vedeme marný boj s přírodou a proti jednotnému vědění. Proto příroda se sama přihlásila o slovo a testuje nás na několika frontách současně v doprovodu objektivních zákonů (evoluce, Hérakleita, kvantové mechaniky atd.).

Jejich působení si mladé generace a většina politiků ne vždy a dostatečně uvědomují.

To mimo jiné i proto, že díky prezidentovi Putinovi žijeme v realtivním míru bez bezprostředního nebezpečí přímé války mezi USA a RF. Proč? Protože RF získala (opět) strategickou vojenskou výhodu:
USA válku potřebují pro svoji existenci jako hegemon, ale nezačnou ji s RF, pokud bude existovat pravděpodobnost napadení jejího území. RF válku nepotřebuje pro svoji existenci, proto ji nezačne.

Pokus NATO a vojenské lobby zatáhnout RF do nějaké jiné války nebo do spojenectví s USA proti ČLR bude pokračovat. Ke štěstí se časy mění rychleji než je mnohým libo, a přináší prakticky denně čerstvé příklady, které radí a varují. Jak dlouho ale tomu tak bude, nevím.

Harvardská koleda v Moldávii

Slovo koleda praslovanština přejala z latinského calendae (první den v měsíci). Pohanští Slované koledou označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem. Ten je všeobecně spojován s 21. prosincem.
Jeho přesný čas se ale může mírně měnit.

Tak se stalo v Moldávii. V Harvardu a Světové bance zakalená naděje na tvorbu přesčasů ruských vojsk a prezidenta Putina, jako premiérka ale neúspěšná, Mai Sanduová vyhrála volby s 57,72 procenty.

Blahopřeji jí a jejímu marketingovému týmu k úspěchu. Ten představuje úspěšnou mobilizaci Moldavanů – otroků v zahraničí, kteří byli přesvědčeni dát jí hlas. Jakým způsobem přesvědčili dav?

Odpověď je jednoduchá: Dav, který má slepě následovat radě musí být vždy osloven jednoduše, opakovaně a bez faktů. Moldavané chtějí stát, který nekrade a nechrání zloděje, hlásala paní Sanduová během kampaně. Kdo by takový stát nechtěl?!

Každý absolvent Harvardu ví, že pro úspěch je nutné mít vizi.

Protože paní Sanduová žádnou vlastní nemá, půjčila si ji od EU a spojila s ní svůj osud. Doma žijící Moldavané znají EU podobně, jako politici covid-19 nebo soudci rozhodující ve věcech s ním spojených. Moldavané si představují EU na základě TV zpráv a vyprávění migrantů zabalených v emocích a nevědomí. Ty vzbudily možnosti malé finanční podpory doma zůstalých migranty pracujících v EU.

Potřebné opakování obstarala média hlásající o trvalém a úspěšném boji s korupcí, o vizích a rovnosti národů a jejich právech. Na tomto místě Moldávie s novou prezidentkou se nabízí jako příklad, který radí a varuje EK a jednotlivé vlády členských států EU.

Podstatou rady a varování jsou tři citlivá témata z mnoha dalších:

1) Integrace Moldávie do EU s pomocí Rumunska a tím změnou státních hranic členského státu EU.
ČR, dej si pozor!

2) Autonomní územně správní jednotka se zvláštním statusem Podněstří, podporovaná Ruskou federací. Dostane-li paní prezidentka chuť si kousnout do Podněstří, nikomu nebude dobře s covid-19 i bez něj.

3) Otevření komunikace s rozpadající se Ukrajinou a to především s Oděsskou oblastí.

Již tyto tři výzvy představují dostatek pro zhoršení vnitřní situace v EU, vznik nové krize v EU (EK – Rumunsko, NATO) a ve vztahu EU s RF.

Na základě životní zkušenosti a znalosti rychlosti procesů a změn ve světě, Harvardská koleda a dárek Světové banky Moldávii nepomohou. Paní prezidentka se konce volebního období nedočká, podobně jako EU se nedočká doby, kdy bude schopna kontrolovat a řídit vlastní transformaci nebo rozpad. Hérakleit zdraví!

Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
První zprávy
https://bit.ly/2IPHXNF

sdílet na