historiepolitika

Mým posláním, pokud uspěji, je zničit Slovany

Text prohlášení Hitlera o zničení slovanských národů vyšel v Rusku poprvé.

“Mým posláním, pokud uspěji, je zničit Slovany,” řekl Adolf Hitler v rozhovoru s rumunským místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Mihaiem Antonescu. 

Během jejich setkání v Berlíně 27. listopadu 1941 Hitler otevřeně oznámil plány na genocidu Slovanů.

Jegor Jakovlev, expert Ruské vojenské historické společnosti, vedoucí projektu Digitální historie, našel záznam z jednání a poprvé přeložil jeho plné znění do ruštiny. Dokument byl zveřejněn na portálu HISTORIA.RF. Originál tzv. „záznamu z jednání“ je uložen v archivu Národní rady pro studium bezpečnostních archivů v Bukurešti.

-Existence takového dokumentu byla známa již dříve. Spolu s dalšími ukořistěnými materiály byl odvezen do Moskvy a skončil v archivu ministerstva zahraničí SSSR. Tam s ním pracoval sovětský historik Alexej Ševjakov, který připravil monografii „Ekonomická a vojensko-politická agrese německého imperialismu v Rumunsku: 1936-1941“. 

Tato kniha byla vydána v roce 1963 a právě tam jsem poprvé viděl citáty z dialogu mezi Antonescem a Hitlerem o plánech na zničení Slovanů. Obrátil jsem se na archiv, ale bez úspěchu: ukázalo se, že za Chruščovovy éry byl do Bukurešti vrácen velký korpus dokumentů, včetně toho, o který jsem měl zájem. Naštěstí v roce 2013 vyšel záznam z jednání mezi Hitlerem a Antonescem ve dvanáctém čísle rumunského vědeckého časopisu “Zargidava”.

Publikaci z archivu Národní rady pro studium bezpečnostních archivů v Bukurešti provedl Gheorghe Buzatu, profesor historie na univerzitě v Iași, kontroverzní nacionalistický historik. Nicméně dokument, který plně uvedl do vědeckého oběhu, mluví sám za sebe. – řekl expert Ruské vojenské historické společnosti, vedoucí projektu “Digitální historie” Jegor Jakovlev.

– Během rozhovoru mezi Mihaiem Antonescu a Adolfem Hitlerem v Berlíně 27. listopadu 1941 se diskutovalo o problémech, které rumunské vedení velmi znepokojovaly. První část záznamu je věnována rumunsko-maďarským vztahům, které i přes to, že obě země byly na oběžné dráze nacistického Německa, byly extrémně napjaté. 

V roce 1940 v důsledku Druhé vídeňské arbitráže Maďarsko vzalo Rumunsku severní Transylvánii se smíšenou rumunsko-maďarskou populací. V tomto sporu se nacistické vedení postavilo na stranu Maďarů a slíbilo Rumunům kompenzaci na úkor SSSR. Navzdory těmto slibům však byla ztráta severní Transylvánie v Bukurešti prožívána velmi bolestně. Antonescu informoval Führera o brutální diskriminaci Rumunů v okupované oblasti a požádal ho, aby zasáhl a dosáhl „spravedlivého řešení“.

– Druhá část dialogu byla zcela věnována “slovanské otázce”. Antonescu upozornil Führera, že Rumunsko je kategorickým odpůrcem vytvoření nezávislé Ukrajiny. O těchto projektech Antonescu věděl. Rumunský politik poukázal na to, že slovanství je pro Evropu obrovský „biologický problém“, s odkazem na velkou velikost „primitivní“ slovanské populace, která je neslučitelná s evropskou kulturou a civilizací. V případě, že se po porážce SSSR objeví samostatná Ukrajina, začne podle Antonesca vtahovat zbytek východních Slovanů na svou oběžnou dráhu a promění se v novou hrozbu pro Evropu. To nelze připustit – argumentoval šéf rumunského ministerstva zahraničí.

– Zvláště zajímavé jsou odpovědi Hitlera, jak reagoval na připomínky Antonesca. Führer okamžitě souhlasí s tím, že Slované nejsou pro Evropu ideologickým, ale biologickým problémem, hovoří o extrémním nebezpečí „ruského problému“ a tvrdí, že je nutné společně najít metody „biologické likvidace Slovanů“. 

Dále Führer Třetí říše hovoří o dobývání životního prostoru na Východě a říká, že jeho posláním, pokud se mu podaří jej naplnit, je zničit Slovany.

– Nebyla to jen prohlášení – politiku vyhlazení původního obyvatelstva Ruska, Ukrajiny a Běloruska do podzimu 1941 již nacisté prováděli celkem důsledně – řekl Jegor Jakovlev.  

– Jako hlavní nástroj nacisté viděli hlad, který se stal prostředkem k vyhlazování sovětských válečných zajatců a obyvatel velkých měst. Nejmonstróznější hlad byl organizován k vyhlazení obyvatel Leningradu, ale například obyvatelstvo Kyjeva a Charkova bylo také vystaveno vyhlazení uměle vyvolaným hladem. Tuto organizovanou humanitární katastrofu doplňovaly speciální akce SS a policie s podporou Wehrmachtu. Okupační režim byl naplánován tak, aby způsobil obrovskou úmrtnost mezi původními obyvateli a tím „vyřešil biologický problém“, o kterém 27. listopadu 1941 hovořili Hitler a Antonescu. Přičemž Židé a Cikáni byli podrobeni totálnímu vyhlazení.

V souvislosti s výše uvedeným má pro historické bádání velký význam záznam rozhovoru Mihaie Antonesca a Adolfa Hitlera. Jegor Jakovlev připravuje vědeckou publikaci dokumentu. Čtenářům předkládá obsáhlý fragment věnovaný osudu Slovanů.

Klíčová pasáž ze zprávy o schůzce Mihaie Antonesca:

„Führer začal bouřlivou diskusí o velkém slovanském problému, když mi třikrát prokázal tu čest přijmout můj názor, který jsem nastínil o evropské reorganizaci. Jako základ pro rozhovor mi Führer otevřeně řekl:

“Máte pravdu, slovanský problém je biologický, nikoli ideologický, jak jste řekl, a boj proti Slovanům musí vést všichni Evropané.”

“V budoucí Evropě by měly existovat pouze dvě rasy: latinská a germánská. Tyto dvě rasy musí spolupracovat v Rusku na zničení (doslova – dărâma, zbourání, strhnutí) Slovanů. Je nemožné postavit se proti Rusku právními nebo politickými formulkami, protože ruský problém je mnohem závažnější, než si mnoho lidí myslí, a musíme najít řešení, jak kolonizovat a biologicky odstranit Slovany.

Proto musí všechny evropské národy spolupracovat v boji proti Slovanům a zítra společně transformovat Rusko pro Evropu.

Proč by měli mít Belgičané 224 obyvatel na kilometr čtvereční, když jsou v Rusku tak obrovské prostory?

Proč musí moji západní Němci žít v těžkých podmínkách, když jim prostor na východě nabízí budoucnost?

Mým posláním, řekl Führer, pokud uspěji, spočívá v tom, zničit Slovany”.

Z TEXTU DOKUMENTU:

Setkání Mihaie Antonesca a Adolfa Hitlera v Berlíně, 27. listopadu 1941, Berlín

…Pak jsem požádal Führera, aby mi vysvětlil svůj pohled na ukrajinskou otázku, protože v Bukovině jsou některé složky německé armády, které jsou Ukrajincům nakloněny, a rumunská vláda bude muset brzy přijmout postoj k ukrajinskému problému v Rumunsku. A otevřeně říkám, že tento postoj může být pouze proti ukrajinskému živlu.

Vysvětlil jsem Führerovi, že to není věc vnitřního řádu, ale koncept obecného řádu, který jsem mu povinen předložit. Pro mě je velkým problémem obnovy Evropy v mírovém zítřku řešení slovanské otázky.

Slovanská otázka je dnes pro Evropu mnohem naléhavější a nebezpečnější než tlak německého lidu na Evropu pro Richelieua a Mazarina ve Vestfálské éře. Německý národ patřil k civilizaci Evropy. Německý národ byl ve středu Evropy a měl instituce slučitelné s evropskou civilizací; a přesto vestfálská koncepce měla znehybnit německý blok, rozdělit jej na nepřátelské státy a monarchie, aby zabránila jeho jednotě a pomocí protisíly zajistila nemožnost jeho expanze.

A slovanská masa po mnoho let nedělala nic jiného, ​​než že se transformovala a šla vpřed, zcela neslučitelná s evropským duchem, s civilizací Evropy. Komunismus není nic jiného než duchovní vyjádření slovanské rasy.

Početná a primitivní slovanská masa není pro Evropu duchovním problémem, ale vážným biologickým problémem spojeným s evropskou plodností. Je třeba najít radikální a seriózní řešení tohoto problému a domnívám se, že by se do této činnosti měly zapojit všechny evropské státy, protože jinak Evropa dosáhne jen dočasného míru a bude pracovat pro Slovany.

Přidání latinismu, na rasovém základě, k akcím germanismu proti Slovanům se mi jeví jako nutnost prvního řádu a pozice ohledně Slovanů musí být neotřesitelná, jakákoliv formule na odtržení, neutralizaci, okupaci slovanských území je zákonná.

Proto se domnívám, že vznik ukrajinského státu, a zejména velkého ukrajinského státu, je chybou celoevropského rozsahu a také se domnívám, že přílišné územní posilování a rozšiřování Bulharska je akcí ve prospěch Slovanů.

V každém případě pro Rumunsko Velká Ukrajina nebo Velké Bulharsko znamená, že slovanský problém přetrvává, ne-li se ještě zhoršuje. Protože ukrajinský stát na našich hranicích, založený na nacionalistických principech a proměněný ve slovanské jádro, přitahující protoplazmu slovanských mas ze zahraničí, a sjednocené a mocné Bulharsko na Balkáně, pouze sevře Rumunsko mezi dvěma křídly, hrozivějšími než včerejší. Rumunský národ je protislovanský a vždy byl protislovanský a přirozeně antisemitský.

Proto musí být Rumunsko využito v nových akcích Německa a ne oslabeno slovanskými útvary, které obkličují a obklopují jeho hranice.

Na závěr jsem řekl, že my, Rumuni, máme plnou důvěru ve věc míru a obnovy, které vede Führer, a maršál Antonescu pevně spojil svůj rumunský osud s německým v boji proti komunismu a Slovanům, aby zachránil rumunský národ.

Führer začal bouřlivou diskusí o velkém slovanském problému, když mi třikrát prokázal tu čest, že přijal stanovisko, které jsem uvedl o evropské reorganizaci. Jako základ pro rozhovor mi Führer otevřeně řekl:

“Máte pravdu, slovanský problém je biologický, nikoli ideologický, jak jste řekl, a boj proti Slovanům musí vést všichni Evropané.”

V budoucí Evropě by měly existovat pouze dvě rasy: latinská a germánská. Tyto dvě rasy musí spolupracovat v Rusku na zničení (doslova – dărâma, zbourání) Slovanů. Je nemožné postavit se proti Rusku právními nebo politickými formulkami, protože ruský problém je mnohem závažnější, než si mnoho lidí myslí, a musíme najít řešení, jak kolonizovat a biologicky odstranit Slovany.

Proto musí všechny evropské národy spolupracovat v boji proti Slovanům a zítra společně transformovat Rusko pro Evropu.

Proč by měli mít Belgičané 224 obyvatel na kilometr čtvereční, když jsou v Rusku tak obrovské prostory?

Proč musí moji západní Němci žít v těžkých podmínkách, když jim prostor na východě nabízí budoucnost?

Mým posláním, řekl Führer, pokud uspěji, je zničit Slovany.

https://1url.cz/GuN0N

Pro Pokec24 přeložila Janinna

sdílet na

50 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Albi
5. 9. 2023 01:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Až jsme dospěli do bodu, kdy Slované jdou proti Slovanům a dobrovolně uznávají a mnozí dokonce vítají německou nadvládu.
Postačila vhodná ideologie a dostatek času.

Pavel K
5. 9. 2023 07:58
Odpovědět  Albi

👍 👍 👍 👍

Helena
5. 9. 2023 08:33
Odpovědět  Albi

Nevím jestli jdou zrovna jenom proti Slovanům. Podívejte se na Irák, Sýrii, Afriku, Jugoslávii, Vietnam a další a další. Posláním západu/Anglie, Francie, USA, Německa/ je zničit kohokoliv jen proto, aby oni si hodně dobře a pohodlně žili. Tu kradou ropu, tam uran, onde zlato a diamanty, i dřevo … A to dle stále stejného scénáře-převrat z dílny USA, nastolení vlád podřízených USA a jejich kámošům – privatizace nalezišť do zápaďáckých pracek – a pak jen krást, krást a krást a domorodce nechat chcípat hlady a úmornou prací pro zápaďáky.
Dosud se to odehrávalo daleko od nás, dnes jejich nelítostnou, krutou kolonizaci započatou astronomickým zdražením energií-což je krev ekonomiky, zažíváme na vlastní kůži. Začínáme chápat Iráčany, Indy, Afghánce, Nigerijce a další a další proč vlastně tak strašně nenávidí Angličany, USA, Francii. Pokud neodstraníme tu usácký slouhy: Pyjalovou loutkovládu s PePanem, zakusíme na vlastní kůži bídu, zmar, neštěstí, nemoci, budem chcípat pro západní blahobyt. A pokusy vydrancovat Rusko od nich nikdy neustanou, Rusko je pro ně až moc silné lákadlo.

Albi
5. 9. 2023 08:53
Odpovědět  Helena

Jistěže jdou proti všem, zvláště pak po těch, kteří “něco” mají (nerosty) ale Rusko je historicky na prvním místě a přesto, že to jre mnohonárodní stát, považuje se všeobecně za slovanský.

Stejně jako my, Slováci, Poláci, Bělorusové i Ukrajinci – ač jsme jistě taky nejrůznější směskou. Jenže (aspoň pokud vím) žádná kontrola ohledně příslušnosti k různým haploskupinám se snad nikde nedělá, takže podle nich nemůžeme soudit.

Záleží jen na nás, kým se cítíme být. Zatím. Až dojde na rozdělení národů a konkrétních lidí uvnutř států podle haploskupin, budou některé progresivně jistě prohlášeny za méněcenné (zkušenosti s Židy už jsou na vysoké úrovni) a teprve pak nastane zlatá éra naprosté čistoty ras, Hitlerův to sen. Ty nežádoucí se zlikvidují a těm vysoce civilizovaným, kultivovaným a úchylným zmizí konečně nedisciplinovaná a nevhodně myslící konkurence.

Helena
5. 9. 2023 09:11
Odpovědět  Albi

Žádná čistota ras nenastane. Oni potřebují nemyslící, chudou, hladovějící směsku, která udělá za suchou kůrku to, co jim USA a jejich kámoši přikáží. Někdo jim musí péct chleba a pěstovat jídlo. 90% práce robot neudělá, práce lidských rukou bude potřebná vždy. Ti zločinci potřebují krást, krást a krást, ale to kradení a obrábění kradeného musí udělat lidé, robotizace je pěkná věc, ale lze využít jen v úzké rutinní práci. Oni nás budou potřebovat vždy, my je nepotřebujeme na nic.

Albi
5. 9. 2023 11:17
Odpovědět  Helena

Možná – ale ty “rasově nevhodné”, mohou izolovat a nechat je pouze pracovat v profesích, které nejsou dost důstojné pro tu čistější rasu a případně namnožit jen podle potřeby.

Přece jsem psala, že Židé jsou vzorem – kolik těch nejbohatších a tedy i vlivných a nejvlivnějších myslíte že skončilo v koncentrácích? Kolika ukradli veškerý majetek až do zlatých výplní zubů? Že jsem o Rotschildech a pod. nikde nenašla ani zmínku! Že by historikům, politikům a médiím nestáli za jediné slovo?
Však ONI už na něco přijdou, co NÁS nenapadlo ani v nejčernějších snech.

A to doufám, že Rusko zarazí a kéž by definitivně!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
5. 9. 2023 16:51
Odpovědět  Albi

Něco o Rotčildech? Mám toho víc, ale tohle je zajímací, protože krom jiného také o Rusku a Romanovcích. Akorát že je to na dýl a jestli to má normál vstřebat, je třeba pokračovací forma čtení. https://1url.cz/euNxM

Albi
5. 9. 2023 18:23

Díky. Dlouhé to je, ale vypadá to zajímavě. Udělám si z toho seriál na pokračování. 🙂

Jedna všetečná otázka:
Kde bereš čas na takové rozsáhlé pátrání, navíc v cizojazyčných webech, když nestačí jen najít článek podle názvu, ale obsah i pročíst?

5. 9. 2023 20:24
Odpovědět  Albi

Kradu ho jak se dá. Většinou spím 5,5 až 6 hod. Už roky. Navíc jsem sova. Ale když narazím na něco zajímacího, tak si uložím odkaz, abych se k tomu moh, když bude třeba, vrátit. Tohle byl zrovna ten případ.
P.S. Většinou nehledám já ty články, ale články si najdou mě. Jak tak šmejdím, tak tu odkaz na podšprajcování názoru, tam odkaz na vyfutrování tvrzení, no a já si ně kliknu a občas zajuchám: “A hele vole, to je vono!” A už si to ukládám. No a když to tak děláš roky…
Akorát v poslední době plno odkazů nefunkčních, že je swině vymáznou. Naposled mi takhle vymázly Friedmanovu přednášku jak zotročit Rusko – tedy ona se jmenovala jinak -, kterou jsem sem chtěl hodit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
5. 9. 2023 20:39

..mantra všech ajťáků..zálohovat, furt zálohovat. Tedy taky tisknout, digitální záloha se může vypařit, obzvláště pokud jsou to jen odkazy na něco, ale to už teď asi víte, že.
Littera scripta manet..

5. 9. 2023 18:26

Kouknul jsem na konec toho odkazu, Pod nápisem Recenze první věta:
“Král Velké Británie V. a ruský císař Nicholas II byli sourozenci. Někteří je považují za bratrance. Ne, byli to sourozenci. ….”

A třetí věta říká:
“Matky Mikuláše II. A Jiřího V. byly sestry, takže to byly sestřenice.”
Což jest blbost přeložená automatem. Správně: “takže to byli bratranci”.
Což jest taky správně v tom ruském originále: Матери Николая Второго и Георга V были родными сестрами,так что они были двоюродными братьями.

Oni si byli opravdu podobni jako vejce vejci:

GeorgeV-Nicholai.jpg
5. 9. 2023 18:34
Odpovědět  primak

George V. se nijak nevzrušoval nastávajícím osudem milého bratránka. Dokonce jsou nějaké dohady, že Nikolaj mu poslal mraky zlata na zbraně, zbraně nedošly, údajně se loď s dodávkou potopila, nikdo neví kde, zapomeňte. Takže už tenkrát začala Británie na rozbití Ruska.

A jak zpíval Vlasta Burián: “Car Nikoláj, pil radší čáj, zpíval francouzsky ein zwei drei”.

ijn
5. 9. 2023 08:59
Odpovědět  Albi

Kruté a pravdivé: Helmuti se nemění a vnuci (nacistů) ovládají svět,…..jak se jim postavíme??? sebereme jim obchodní řetězce i další aktiva T-mobile + Škodu auto,….zápočtem reparací 35 biliónů Kč!!!

Gales
5. 9. 2023 09:49
Odpovědět  Albi

Stovky migrantů ve výrobní hale, k jídlu pár rohlíků na den, spí na betonové podlaze a všichni se narodili 1. ledna v Sýrii! Obrovský skandál na Slovensku jen 3 týdny před volbami odhaluje, že přechodná vláda Zuzany Čaputové udělala ze Slovenska migrační terč, protože Bratislava jako jediná v EU rozdává migrantům legalizační papíry pro pobyt v EU ve zrychleném režimu! Všichni migranti teď míří na Slovensko kvůli papírům!

Slovenskem otřásá obrovský a neuvěřitelný skandál, který podle všeho ovlivní výsledek předčasných voleb, které se budou v zemi pod Tatrami konat 30. září tohoto roku. Strana SMER Roberta Fica dostala totiž echo o tom, že uprostřed lesů nedaleko Velkého Krtíša se ve výrobní hale místní firmy tísní zhruba 700 migrantů, které přechodná slovenská vláda Ľudovíta Ódora dosazená a jmenovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou dovezla.- Z ajronetu

Kovadlina
5. 9. 2023 04:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak čtu, že prý první hořící Challenger 2 byl dneska natočen na video, což mi při čtení tohoto článku připomnělo, že Hitler byl sice provádějící, ale hlavní prapůvodce byla Velká Británie. Vždyť si ho vychovala.

Ta se snažila Slovany zničit snad podstatně usilovněji než nějací Němci. (Němce obšem neomlouvat, pověsit je spolu.)

David
5. 9. 2023 05:27
Odpovědět  Kovadlina

Nemáte náhodou odkaz?

Jirka
5. 9. 2023 08:05
Odpovědět  David
Boomer
5. 9. 2023 09:27
Odpovědět  Jirka

.. hm, je to Vyzyvatel. God Save the King..

Vaska
5. 9. 2023 18:27
Odpovědět  Boomer

jestli to není podvrh tak jsou Rusové první kdo zničil tenhle krám v boji –
https://avia.pro/news/na-zaporozhskom-napravlenii-unichtozhen-britanskiy-tyazhelyy-tank-chellendzher-2

Boomer
5. 9. 2023 20:15
Odpovědět  Vaska

.. on totiž tenhle opravdu kvalitní tank nikdy nebyl nasazen proti rovnocennému protivníkovi. A hlavně při každém bojovém nasazení měly Challengery adekvátní leteckou podporu, včetně průzkumu, bez nadvlády ve vzduchu je tank poměrně snadno napadnutelný. Na Ukrajině nemají nic z toho, co jim umožňovalo bez větších problémů vítězit jinde. Každá větší válka přináší odchod nějakého druhu techniky a nástup jiného, tahle je ve znamení dronů. Tam bych nechtěl bojovat ani za pytel dukátů!!!!!!

Albi
5. 9. 2023 16:04
Odpovědět  David

Zmiňuje se o tom i dnešní mainstreamová zpráva. Pochopitelně po pouhé zmínce, že Ukrové přišli o první Challenger následuje popis tanku a aktuálních “úspěchů” ukrajinské armády.
Odkaz na nějaké video tam je, ale nemám Twitter a ani o něj nestojím takže to jsem neviděla.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
5. 9. 2023 05:05
Ohodnotit příspěvek :
     

Anglossas nás vždy nenáviděl pro naší dobrotu a zároveň schopnostmi a umem,i souzněním s přírodou a skrze ní propojení s vesmírem a božskou realitou. ( Měl jsem kdysi šéfa,který přebral vinný sklep od pamětníka vinaře na znojemsku a který mu prozradil,jak se u něj dávno před okupací československa a mnichovskou zradou ve třicátých létech sešel Hitler s kumpány z anglie a francie a domlouvali se,jak to tu u nás vše ukradnou a zaberou. Hitler,když se dostal k moci šmejdil po moravě, objížděl ty svoje nácky,větřil jak hyena…dobře,že je po válce odsunuli. Zadejte si taky např.na internetu https://is.muni.cz-je to taky o šmejdění Hitlera po Moravě,ale je to zablokované na příkaz z EU-Brusselu.Neska je to zase, podpora fašizmu i nacizmu přímo z brusselu i usa .Vypadá to,že nás budou muset rusové osvobozovat znovu ) My jsme nikdy němce neutlačovali a neokrádali,bylo to vždy opačně a ti mladí učitelé, gumy u nás mají v palicích doslova nasráno,jak jsou zblblí propagandou EU a USA.

All
5. 9. 2023 05:26
Odpovědět  All

Dal jsem si to na internetu znovu,byl už jen odkaz na masarykovu universitu a nic. Vymazáno.

Standa
5. 9. 2023 05:38
Odpovědět  All

Cenzura pracuje.Dokonale, máme přece ,, demokracii”.

sizok
5. 9. 2023 17:14
Odpovědět  Standa

Anglosasé mají pocit méněcennosti.
Stačí si něco přečíst o Tartarii. Kdo zná, ten ví, o čem je řeč.

Frank1
5. 9. 2023 13:37
Odpovědět  All

Hitler ve sve zaveti mj. napsal, ze nemecky narod si nezaslouzi existovat, kdyz nedokazal zvitezit nad Ruskem a Slovany.
Jeho naslednici s potomkem SS Scholzem v Nemecku ted v jeho odkazu zdarne pokracuji. Nemecko se propadlo v zebricku zivotni urovne a mlci ke zniceni sve zivotno tepny NS 1 a 2. Nesmi se o tom ani psat. Nastala deindustrializace Nemecka a utek firem do zemi, kde jsou suroviny, levna pracovni sila a mene byrokracie.

All
5. 9. 2023 05:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Taky je dobré pátrat,kdo Hitlera vychovával,ve kterém klášteře byl pod dozorem mnichů a zároveň všudevlezlých zednářů,později zaškolován přímo ,,čenými mágy” o kterých se vůbec nepíše a nemluví. Zaškolili ho dobře,až tak,že se vymknul kontrole a mlátil to všechno i na západě.Napravovali to až rusové, zejména z východu sibiřané z lesů tajgy.Slovanští bratři.

pája
5. 9. 2023 07:50
Odpovědět  All

Haushoffer, jména nejsou až tak důležitá, jde o princip. Oni používají magii proti nám a já to mám zakázaný, to není fér. Zdravím Sibiřany, bratry.:)

Pavel K
5. 9. 2023 08:04
Odpovědět  pája

Anglosasové budou mít asi i jinou Auru než Slované, budou ji mít v jiných barvách, zloby.

pája
5. 9. 2023 09:25
Odpovědět  Pavel K

Pupek a klouby si můžeš Pavle vyléčit. Kdyžtak koukám na Tvojí auru, tak to asi ty lenochu neklapne, možná v příštím životě.:)

Pavel K
5. 9. 2023 09:36
Odpovědět  pája

No abyses nedivil co mám odmakáno. Spousta kluků na stavbách mi řeklo, že by nechtěli dělat to co my. Je vidět že je tu slet z PP. Ale tento týden máte smolíka, to zase neklapne tobě. Možná v příštím týdnu. 🤣 🤣 🙄 🤦‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
pája
6. 9. 2023 01:02
Odpovědět  Pavel K

Ale já vím co máš odmakáno, vidím ovšem také Tvůj pupek a cítím klouby, au to bolí.

Frank1
5. 9. 2023 08:40
Odpovědět  All

Hitler bydlel ve Vidni v domove pro svobodne nemajetne muze, ktery financoval rakousky Zid. Vsak se Zidum pak po zasluze odmenil.

Standa
5. 9. 2023 05:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejdříve musíme , podle mě, si udělat pořádek doma.Pryč se SStrakovkou, a Jenerálem ve stylu Pinocheta na Hradě.Neřešme .. globální”problémy , ale vymetme ten problém doma.!!!

PENNYS
5. 9. 2023 07:23
Odpovědět  Standa

10000% souhlas!
zrušit senát, sorosovi bakalovi neziskovky,zákaz činnosti protiobčanských stran ods,kducsl,top09,stan a podobných band.
A POTOM REKONSTRUKCE STÁTU!!!

Putinovec
5. 9. 2023 07:35
Odpovědět  Standa

Takhle to fungovat nebude . Napřed se musí odstranit současná globální otrokářská Biblická Koncepce . Současně s pádem tohoto Molocha ,bude možné utvářet vnitřní a tím i vnější politiku .
Jak to tak vypadá , globální svět se rozpadne do několika koncepcí , možná pěti až šesti , které budou zpravovat historicky konceptuálně mocné národy , združující současné státy do Bloků či Konglomerátů , někde se opírajíc o některé soudobé náboženství . A i tam mohou být dvě různé koncepce , u jednoho nábožensko – ideologického směru . Protože jsou původní náboženské vyznání Ísa – Islám , Ježíš – Křesťantví a dále to , co z tohoto vyznání bylo účelově časovým vývojem přetvořeno , takže historicky vzniklá soudobá náboženství .
Můžeme doufat a pracovat na procesu , kdy se Ruská harmonika , obrazně řečeno , roztáhne až přes Naše území . Jisté je to , že jako 10 , či se Slovenskem 15 milionový národ , to samostatn3 neustojíme .

Putinovec
5. 9. 2023 07:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Aby se tato historie dala smysluplně uzavřít , vyvodit z tohoto poznatky důsledky , které doslova přeorají současné politické rozložení , tak je potřeba otevřeně označit Ty skupiny , které stvořily a plně podporovaly tento protilidský projekt , zaštítěný figurkou Hitlera . Někdo Ádu vybral , ideologicky zpracoval , materiálně a politicky podpořil , podsunul mu ideologické zadání jeho úkolů a umožnil mu zpočátku rozšířit jeho Třetí říši , na úkor sousedních národů .
Ten někdo mu už od roku 1918 připravoval dobře vykrmenou husu – ČeskoSlovensko , bez kterého by se průmysl hitlerovského Německa nedokázal plně rozvinout , do podoby současné čtvrté říše EU .
Co se tehdy nepovedlo přes šestou prioritu řízení – válku , to se dnes provádí přes čtvrtou a třetí prioritu řízení – ekonomickou a ideologicko faktologickou .

Frank1
5. 9. 2023 08:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Slabinou invazoru do Ruska je jejich polovzdelanost. Hitler byl malirem obrazku, ktery se dvakrat nedostal na Akademii vytvarnych umeni ve Vidni. (Sakra, meli ho tam prijmout a nebyla 2. svetova!).
Kdyby znali invazori ruskou historii museli by vedet, ze vsechny pokusy porobit Rusko skoncily nezdarem v minulych tisici letech. Bismarck pry Nemce nabadal, aby nevalcili nikdy s Ruskem.
Ted je situace mozna pro Rusko nejlepsi, aby zapadnim zm.dum navzdy zakroutili krkem. Ani nebudou muset pouzit sve rakety. Maji joliky stale pripravene.

skeptik
5. 9. 2023 11:06
Odpovědět  Frank1

II. světová nebyla kvůli osobě Hitlera, ten byl jen vykonavačem vůle Západu porazit SSSR.
Z toho plyne, že Hitlera by nahradil někdo jiný. Jako třeba dnes je novým Hitlerem Zelensky.

Frank1
5. 9. 2023 13:40
Odpovědět  skeptik

Mas pravdu, ja to tam dal jako for! Preucile!

Frank1
5. 9. 2023 08:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Ockovani aerosoly z letadel v Australii:
https://www.pravda-tv.com/2023/09/australien-fuehrte-zwangsimpfung-der-bevoelkerung-durch-aerosol-verspruehung-durch/

Karel
5. 9. 2023 09:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Anglosasové se snaží naplnit vizi svého velkého vzoru Adolfa Hitlera. Vymýšlí stále sofistikovanější způsoby zničení Slovanů. Nějaké dílčí úspěchy mají. Podařilo se jim poštvat Slovany proti Slovanům v bratrovražedné válce. Ale Slovany nezničí. A Rusko už vůbec ne.

Eva
5. 9. 2023 09:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Stále platí více než 100 let stará báseň S.Čecha Nevěřme nikomu.
Jenom bych vyjmula ze skupiny Poláky a Ukrajince a naopak opatrně připojila Maďary. (Historická paměť je ” sfiňa”).

Pijack
5. 9. 2023 09:59
Odpovědět  Eva

Maďaři jsou Hůnové, takže to připojit nelze. Ovšem v Asii žije ještě mnoho jiných národů a i když nejsou Slované, mají podobné zakotvení a uvědomění si sebe sama stejně jako právě Slované. Na tohle mozky Anglosasů ještě nedorostly.

Helena
5. 9. 2023 10:24
Odpovědět  Pijack

Správně! Mozky anglosasů ještě nedorostly, a to proto, že to nepotřebovali. Proč také, když jim stačilo po staletí podvodem zničit fungující společenství, aby to tam mohli vykrást a aby to domorodci oddřeli. Uhodil jste hřebíček na hlavičku: tím, že všude páchali zlo, aby mohli vykrádat, nemuseli své mozky namáhat tím, aby vymýšleli jak dobře pracovat rukama a u práce používat mozek, jak to vylepšit, jak tu práci usnadnit, jak zvelebit svou zemi vlastními silami a vlastní prací.

Eva
5. 9. 2023 11:52
Odpovědět  Pijack

Ale to já přece vím. Ale projevují se mnohem lépe než” slovanští” Poláci. Ty my tady u nás fakt rádi nemáme – a já mluvím z vlastní zkušenosti.
A spojit s námi na základě porozumění lze i Maďary. Poláky ne – to jsou ” grófi.”

Administrátor
P.A.Semi
6. 9. 2023 01:11
Odpovědět  Pijack

Maďaři nejsou Hunové, jsou podle DNA slované stejně jako my…

Měli tam ale Avarskou šlechtu, která tamnímu lidu vnutila svůj jazyk, to je vše…

πα½

Vladimír
5. 9. 2023 11:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak nakonec (po desetiletích) se jim to zničení Slovanů celkem podařilo. Ale zapomněli na Araby, Číňany a spoustu dalších – a to už je nad jejich možnosti. Takže zase tak veliké vítězství to není, spíš veliká prohra.

sergej
5. 9. 2023 11:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Aktivita je čistě náhodná a naprosto nesouvisející, jak by řekl prof. Staněk.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Y_0FQYtXc
https://www.badatel.net/alexander-soros-sa-zaprisahal-ze-vymaze-trumpovych-podporovatelov-z-povrchu-zemskeho/

Administrátor
P.A.Semi
5. 9. 2023 16:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Jestli to není Fejk ? Buďto aktuální z Rumunska, nebo od Chruščova a spol, když to tehdy “vraceli”…

Spousta “dokumentů” z druhé světové, očerňující Němce, se jako na zakázku vyrojila až v 50-tých letech minulého století…

Nebo si to mohli vymyslet ti Rumuni tehdy, protože jim to vyhovovalo – zejména když to je Rumunsky a ne autenticky, tedy Německy…

πα½