historiepolitika

Jak Washington vydělával na barevných revolucích

Jak Spojené státy plánují humanitární operace pro oživení zničených států.

Všechny katastrofy, války a zemětřesení s sebou přinášejí ničení a překonáním důsledků těchto katastrof
se tradičně zabývá OSN. Ukázalo se však, že je to velmi výnosné podnikání. Tak lukrativní, že Američané okamžitě chtěli tento byznys pouze pro sebe.  A jak je známo, každé podnikání vyžaduje plánování.
A pečlivé plánování vyžaduje i podnikání v překonávání katastrof.

V prvé řadě je nutné převzít kontrolu nad samotnou katastrofou.
Proces jejich vzniku. Pak se naplánuje proces jejich překonání. A to se stalo.
V USA se objevuje nový druh politické doktríny. Nazývá se nejasným slovem “Komplexní operace”.

Komplexní operace jsou vlastně nový způsob vojenských invazí do jiných zemí, prováděné za účasti ozbrojených sil, zvláštních služeb a civilních misí.
Komplexní operace je taková “humanizovaná” verze vojenské invaze, kdy společně s vojáky jdou diplomaté, nevládní organizace a nadnárodní korporace.

V roce 2004 vytvořily Spojené státy nový úřad – Úřad pro rekonstrukci a stabilizaci. Ale pokud máte něco někde rekonstruovat a stabilizovat, tak nejdříve je nutné to “něco” zničit a destabilizovat.
A kdo to udělá? To je role nového úřadu, ten to udělá…… záchrana tonoucích rukama těch co je topí.
Stejně jako v Orwellovi – mír je válka, svoboda je otroctví. No, a tak dále.

V tomto úřadě byly vypracovány plány rehabilitace 25 zemí zasažených zničujícími konflikty nebo přírodními katastrofami. V roce 2009 byly do tohoto seznamu přidány země jako:
– Sýrie, Irák, Írán, Severní Korea a Afghánistán.
– Pak přidali Indonésii, Kubu a Ukrajinu.
– V roce 2011 byl do seznamu přidán Kyrgyzstán.

Vtipné je to, že v období kdy byly tyto plány “restaurování” vypracovávány, nebyly v uvedených zemích žádné přírodní katastrofy a války. Kompletní mír a klid.
Věštili? nebo co?

Existuje společnost s názvem Halliburton. Úplnou náhodou, mnozí její akcionáři byli členy administrativy prezidenta Bushe. A zrovna tato společnost obdržela smlouvy na rekonstrukci v Iráku a Afghánistánu
za 10 miliard dolarů. Další podobná firma, Bearing Point, také naplněna hlavními akcionáři z bývalých vládních struktur, se chlubila tím, že její příjmy v těchto zemích vzrostly za pět let čtyřikrát.

Další ředitel Úřadu pro rekonstrukci a stabilizaci, Robert Lofits, konkrétně v roce 2011, oznámil americké přání “podporovat rozvoj multietnické demokracie v Kyrgyzstánu”.
Co se stalo pak? V Kyrgyzstánu se stalo opravdu mnoho, co vyžadovalo rekonstrukci a stabilizaci.

No, co se stalo po destabilizaci Iráku v Sýrii a na Ukrajině nepotřebuje komentáře.
Pokud v roce 2009 nebylo jasné, co dělá Ukrajina na tomto seznamu, tak v roce 2014 to pochopili všichni.
Ale bylo pozdě. Oblasti pro rekonstrukci a stabilizaci na Ukrajině, podle Spojených států, ještě nejsou dostatečně velké, takže veškeré přípravné práce budou pokračovat.

Dostat Ukrajinu do stavu Sýrie, tak zde je stále prostor k pohybu. Pokud Spojené státy něco naplánovaly, budou se snažit přivést záležitost k zamýšlenému výsledku za každou cenu.
Sláva Ukrajině!

http://www.iarex.ru/articles/60729.html

sdílet na