historiepolitika

7. listopad – bod zlomu

  1. 7.11.1941 na Rudém náměstí v Moskvě se konala vojenská přehlídka věnovaná 24. výročí Říjnové revoluce. Díky této přehlídce Rusové pookřáli – boj o Moskvu, kdy morálka mnoha občanů vzhledem k velkému počtu obětí a intenzivním útokům vojsk Adolfa Hitlera, začala upadat – přímo v centru Moskvy – v „srdci“ SSSR –
    ve velkém stylu se oslavil výsledek jedné z největších politických událostí XX. století Ruska.

Bez stínu pochybností můžeme tento den považovat za bod zvratu, protože Rusové “zvedli hlavu”:
pokud v Moskvě, která se nachází jen několik kilometrů od frontové linie, nebojácně uspořádají vojenskou přehlídku na výročí říjnové revoluce, pak se armáda a vedení Ruska nezlomily a stále mají šanci vyhrát bitvu
s nacisty.

Dnes je tato přehlídka považována za nejdůležitější vojenskou operaci, protože se ukázala být přelomem II.SV.
Ačkoliv moskevská přehlídka byla poměrně jednoduchá, ve skutečnosti bylo velmi obtížné ji zorganizovat.
Josif Stalin pověřil přípravou generály Pavla Žigareva (velitel letectva) a Pavla Artemjeva (velitel moskevské vojenské čtvrti), kteří na Stalinův příkaz začali připravovat  přehlídku v plném utajení.

Během slavnostního zasedání moskevské rady, které se uskutečnilo 6. listopadu, Stalin oznámil, že přehlídka 7. listopadu 1941 se nebude konat v obvyklém čase (10:00 v Moskvě), ale o dvě hodiny dříve – v osm hodin
v Moskvě. Ačkoli členové Ústředního výboru, sekretáři moskevského městského výboru věděli podrobnosti o průvodu, účastníci průvodu byli informováni o čase a místě jen několik hodin před událostí, protože únik informací by mohl znamenat tragédii:
Stalin se obával, že by Němci provedli letecké útoky na účastníky průvodu a sovětské vedení.

V noci před přehlídkou bylo z mauzolea Lenina strženo maskování a hvězdy Kremlu byly odkryty a osvětleny.

Stalin 7.11.1941 na přehlídce v Moskvě

Přehlídka 7. listopadu 1941, jak Stalin koncipoval, začala přesně v 8:00. Počasí bylo relativně příznivé:
nízké mraky a silné sněžení velmi komplikovaly možnost případných německých útoků. Součástí přehlídky byli námořníci, dělostřelci, protiletadloví střelci a pěšáci.

Přehlídka byla na tehdejší podmínky opravdu velkolepá. Jako součást přehlídky osobně promluvil ke svému lidu Josif Stalin.

Tato přehlídka byla zlomem: morálka lidí se zvedla, některé vojenské jednotky okamžitě po průvodu šly na frontu.

Armáda i civilisté pochopili, že pokud se Moskva nebojí organizovat přehlídku, když nepřítel útočí téměř na dvorku, lidé se také nebudou bát.

 

* * *

Nejprve představitelé bolševické strany označovali Říjnovou revoluci roku 1917 prostě “převrat”.

Potom – až do toho opravdového převratu v roce 1991 – byla oficiálně nazývána Velká říjnová socialistická revoluce, prvním krokem směrem ke komunistické společnosti, osvobozené od vykořisťování člověka, oblast svobody, skutečná „Země Slunce“ Campanelly.
A skutečně takto vnímali revoluci ve společnosti.

Učení Karla Marxe o komunismu a světové internacionále skutečně zvítězilo v Rusku a bolševická strana pod vedením jejích vůdců dosáhla velkých úspěchů při transformaci země a světa na socialistických principech.
Ve skutečnosti však do Ruska přišla utopie, a velká.
Světový rozsah jejího rudého projektu oslepil celé generace.
Teprve mnohem později mnozí pochopili, že slavná formule Lenina:
“Marxova doktrína je všemocná, protože je to pravda!”….. je nepravdivá.

“Komunistou se můžete stát jen tehdy, když obohatíte svou paměť znalostí veškerého bohatství, které vyvinulo lidstvo.”…..  Kdo by se hádal o velikosti tohoto postulátu Lenina, ale je to v silách smrtelníka? a co by mělo být považováno za bohatství lidstva? Utopie! Ale možná ji zde Lenin úmyslně přivedl k absurditě….

Červenému projektu v Rusku se však podařilo dosáhnout mnoha skvělých věcí:
– od vítězství ve válce proti Hitlerovskému nacismu až k pokoření vesmíru.

….. A “život uvízl”, dá se říci. Mimochodem, toto onemocnění se projevilo již ve Velké francouzské revoluci, prototypu ruské. Vítězství “svobody, rovnosti, bratrství” bylo korunováno ve Francii kultem rozumu, Jakobíni slavnostně zasadili “stromy svobody” po celé zemi.
Ale tyto stromy nepřinesly ovoce a přišel Thermidorský převrat.
Na začátku dvacátého století byli ruští marxisté přesvědčeni, že město Slunce Campanelly může být postaveno na vědeckém základě Marxe.
Ale Marx se mýlil. Člověk nežije jenom chlebem, ani součtem potřeb.

Osamocen v červeném projektu stojí Stalin:
nebyl utopistou, byl realistou a pragmatikem, ve skutečnosti odmítl všechna marxistická dogmata a budoval zemi jak tomu sám rozuměl, aby…. “uspět za 10 let, jinak by nás rozdrtí”.
A za deset let se Stalinovi skutečně podařilo vytvořit materiální základnu pro vítězství ve Velké vlastenecké válce s Hitlerem.
Překvapivě v tomto pomohly Stalinovi církevní semináře, které absolvoval. Dokázal vyřešit utopismus v marxismu a oslavujíc Marxe a Lenina, vrátil carskou historii:

  • do armády – Suvorova, Kutuzova a důstojnické znaky
  • do kultury – Puškina

A červená utopie zažívala více či méně úspěšný život.

Možná, že Lenin chápal vadnou Marxovu doktrínu, ale nebylo možné to říci vítězné straně proletariátu, většina by nerozuměla.
Lenin zanechal vítěznému proletariátu eufemismus:
“Učit se, učit se a znovu se učit …”
Mimochodem, tato Leninova „závěť“, po stalinském obnovení “staré kultury” skutečně splnila co nejvíce bylo možné, zachránila Rusko po pádu v roce 1991: bývalí sovětští lídři a zvláštní služby měli dostatek „rozumu“ dostat se  z katastrofy, která postihla SSSR.

Po smrti Stalina sovětské vedení v čele s N.S. Chruščovem vrátilo zemi ke zdroji marxismu-leninismu,
tedy k výstavbě marxistické utopie, přičemž v celosvětovém měřítku.
Je nepravděpodobné, že by nepochopili co dělají.
Chruščov přislíbil světu komunismus do roku 1980, všechno se stalo přesně naopak.
Začala Gorbačovská perestrojka červeného projektu v demokracii.

Ve třicátých letech minulého století se Stalinovi podařilo potlačit trockistické utopické komponenty červeného projektu.
Připomeňme, po vyhnání Lva Trockého ze sovětského Ruska (v roce 1929) Stalin v roce 1934 poprvé osobně uvedl do oběhu pojem „sovětského vlastenectví“ místo „světové revoluce“, a ve stejném roce představil trestní postihy za sodomii – zákon proti homosexuálům.
Byly to svázané věci, teď je to zřejmé.
S návratem k základům marxismu-leninismu, navzdory znevažování Stalina, nebyl trockismus v Rusku plně rehabilitován.

Trockismus byl však oživen v Americe na konci dvacátého století v podobě myšlenky “světové demokracie”, nyní se v Americe objevuje doktrína o “městě Slunce”.
Amerika zvedla červený obušek utopie, začala implementovat jeho trockistickou demokratickou variantu
v celosvětovém měřítku, ve formě skupiny “demokratických neokonzervativců”, s nepostradatelnou ochranou práv sexuálních menšin.
O trockistickém původu americké globální demokracie jsou napsány hory prací, ani ona sama tyto svoje zdroje neskrývá. …. Obama, Biden, Clinton a McCain jasně aspirují na zakladatele amerického neo-trockismu.

Ale proč globalizovaná americká demokracie trvá na své homosexuální zaujatosti?
Obecně platí, že její pilíře opakují trockistické pokusy o vytvoření nového “světového člověka” metodou psychoanalýzy Freuda, kterého byl Trockij velkým obdivovatelem.

Abychom získali novou globální osobu pro “světovou demokracii”, je potřeba potlačit tradiční kulturu a toho může být dosaženo “sexuální emancipací” lidí podle metodiky Dr. Freuda. Tradiční kultura reguluje především sexuální život společnosti.
Ve dvacátých letech přešla sexuální revoluce i přes sovětské Rusko, o čemž se moc nepíše, ale Stalin rozhodně ukončil tuto psychoanalýzu a prohlásil, že jde o trestný čin.

Překvapivě se v Americe s demokratickou globalizovanou verzí červené utopie potýká prezident Donald Trump. Historická role amerického Stalina? Vždyť co říká Trump?
“Odmítáme ideologii globalizmu a přijmeme ideologii vlastenectví.” ….Stejně jako Stalin v roce 1934!

Utopismus je velmi smutný příběh a ve výsledku utopie zabíjí vše živé kolem sebe. Síla jejích prvních fanatiků se mění na únavu a apatii jejich nástupců.

A nakonec nutně přichází Thermidor …

https://topwar.ru/149346-k-101-oj-godovschine-velikoj-krasnoj-utopii.html
https://24smi.org/news/46645-perelomnyi-moment-parad-7-noiabria-1941-goda-v-mos.html

sdílet na

6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
8. 11. 2018 13:58
Odpovědět  Janinna

test

Administrátor
8. 11. 2018 19:33

Visitor Rating: 5 Stars

Anonymní jméno komentáře
8. 11. 2018 22:22

Visitor Rating: 5 Stars