nezařazené

Proč je tu dnes KSČM,

Proč je tu dnes KSČM,

aneb Nostalgie bývá mocnou zbraní levice, nikoli jejím handicapem!

A proč je radikální levice důležitá i pro ty, kteří se to nikdy neodváží přiznat nahlas

Marek ADAM

Marek ADAM

            Absence radikální autentické levice ve Sněmovně už napáchala nevyčíslitelné škody. Levice je dnes pejorativně nálepkována a dehonestována najatými, mravně nezralými „politickými děvkami“ soudobé kulturní fronty (viz např. nechvalně známý projekt Přemluv bábu).

Útok na levicovou ideu je dnes veden bohužel i částí tzv. vlastenecké scény. Kdo tvrdí, že dělení na levici a pravici je jaksi historicky „překonané“, má pravdu jen z malé, dílčí části.

            Stejně tak ovšem platí, že není levice jako levice. Např. tzv. progresivistická levice je aktuálně zastoupená už nejen Piráty, ale v současnosti též stranou SOCDEM, jež už není „tradiční českou sociální demokracií“. A tak v jedné televizní debatě, už před dávnými lety, glosoval ztrátu „sociáldemokratičnosti“ ještě u ČSSD někdejší předseda KSČM Miroslav Grebeníček slovy: „Vy už nejste ani sociální, ani demokratická strana, a tudíž vypadnete z vlády…“  

            Proč vlastně Piráti ani SOCDEM nepředstavují autentickou levici?

V historii raného novověku loupil jeden slavný pirát, jmenoval se Francis Drake. A on byl dokonce samotnou anglickou královnou Alžbětou povýšen do šlechtického či rytířského stavu. V kapitalismu (už i v tom raném, ale rovněž v dnešním, korporativním) se společenská elita rodí ze zlodějských struktur. Kdo si toto uvědomí, pochopí nejen podstatu pirátů (i Pirátů), ale pochopí též podstatu soudobého – korporativního kapitalismu.

            Existuje něco jako „efekt sněhové koule“. Valíme-li sněhovou kouli po sněhové ploše, nabaluje na sebe stále další a další sníh a stává se větší a větší. Na tomto principu dnes fungují neférové a podpásové předvolební statistiky.

            Tak si někdy říkám, jestli by se předvolební statistiky neměly vůbec nedělat. Považuji je za manipulativní nástroj jdoucí proti přirozeným právům. Existuje přeci cosi jako zákon o rovném přístupu k právům a zákon o férových pravidlech veřejné soutěže. Podle přirozeného práva mají mít při každé soutěži všichni účastníci klání a priori rovné šance.

            Předvolební soutěž se u nás již tradičně vyznačuje značnou pokřiveností.  Vezměme v úvahu nerovnoměrnost zastoupení představitelů menších stran ve veřejnoprávní televizi. Kdo dnes platí předvolební reklamu „mainstreamovým miláčkům“? Odpověď na sebe přirozeně nenechá dlouho čekat. Přeci ti, za něž loajální „političtí slouhové“ kopou. Za koho kopou Piráti? Za český národ jistě ne! Pokusím se vysvětlit, proč si to myslím, a nastínit vizi „pirátské budoucnosti“ – v kontextu „nového světového řádu“.

Nenechme se zmást pojmem „kolektivní vlastnictví“, tím, že jej zasadíme do paradigmatu, jak jsme jej znali z časů před rokem 1989. Tehdejší „národní vlastnictví“ totiž nemělo s novodobou pirátskou představou „globalistického sdílení“ žádnou spojitost.

            Piráti totiž nemají s marxistickým pojetím vlastnictví pranic společného. Oni to nemyslí tak, že zespolečenštěný kapitál bude sloužit našemu člověku, jak to myslel Karel Marx. Vize Pirátů je taková, že lidstvo bude žít v jakýchsi komunitách a tento komunitní životní styl bude globalistickou multikulturní novodobou formou kolektivního, „sdíleného“ otroctví.

Pirátská ideologie představuje nebezpečí i v rozměru duchovním a rodinném. V pirátské vizi neexistují žádné národy, žádné kulturní ani biologické identity, žádné tradice, žádné individuální svobody, žádné tradiční hodnoty, žádná tradiční domácnost, žádná tradiční rodina. Žádná majetková práva, žádná duchovní svoboda jednotlivce!

Vlastníkem „sdíleného“ ani nebude, v případě vítězství Pirátů, český národ!!!

            Můžeme si zkusit zasadit předobraz pirátského vládnutí do konkrétních politických obrysů. Představme si například, co se bude dít, jestliže se Piráti stanou vítězi příštích voleb. A teď si sami porovnáme, co z toho představuje lidskou a emancipující levici, a co nikoli! Pirátská vize však spíše připomíná naplnění antiutopických scénářů.  Zatím vycházím z toho, co se dočítám na internetu. Uvědomuji si, že se jedná jen o „vrcholek ledovce“. O to děsivěji to na mě působí.   

Svět podle Pirátů:

            Nejprve došlo k získání nadpoloviční většiny spojením Pirátů nejen se STAN, ale též s uskupením SPOLU. O ideologii dílčích subjektů přitom nejde, moc chutná silněji než ideály.  „Pseudo-levicová vábnička“ tak vzala rychle za své!  

            Dalším krokem v budoucnu pak bude snaha o prosazení eura jako jednotné evropské měny. To zřejmě bude doprovázeno tlakem po zavedení tzv. bezhotovostní měny. Dojde k „odnárodnění“ peněz. Vadit bude jakýkoli vlastenecký symbol spojený s financemi.

            „Odzbrojování obyvatelstva“ přijde jako třetí krok. Zbraně tedy zůstanou jen policii a armádě. Nebude to ovšem policie ani armáda, jak jsme ji znali z časů minulých. Spíše se bude jednat o ideo-policii a ideo-vojsko.

            Nejzávažnějším bodem, jehož naplnění nás všechny může nevratně poznamenat, je pak otázka migrační politiky. S dalším potenciálním nástupem Pirátů k moci reálně hrozí odsouhlasení kvót k převzetí minimálně 200 000 migrantů z Afriky.

Tentokrát by se naše země už nestala pouze „dočasnou přestupní azylovou stanicí“, nýbrž trvalým sídlem migrantů (Dohoda o jednotném azylovém zákoně). Řídicím centrem migrace bude – kdo jiný než – Německo.

            Problém s ubytováním přijatých migrantů pirátská vládnoucí garnitura vyřeší propojením s bytovým zákonem, který stanoví „zákonnou“ plochu pro 1 nájemníka. Kdo má byt „jen pro sebe“ (třeba manželé v důchodovém věku), má prostě smůlu.

            Vize orwellizace společnosti bude podpořena přijetím „digitalizačního zákona“ – digitalizace bezhotovostních plateb bude jen jednou položkou v celé sérii totálně kontrolujících mechanismů.

            Virtuální dějiny pirátské vize ukazují též tzv. sdílenou ekonomiku. Prvním projevem jsou již dnes realizované „sdílené koloběžky“ – kde jinde než – v Praze. Sdílet se budou též auta, domy, zahrady, možná i manželé a manželky atd.

            Kdyby se alespoň jednalo o „sdílení bohatství s korporacemi a velkokapitalisty“, to by nám bylo hej! Ale pro většinu národa je zamýšleno něco jiného: „sdílení v chudobě a v kolektivní bídě“. Dále dojde k „deprivatizaci“ posledních zbytků českých podniků  – ve prospěch nadnárodního superkapitálu. 

            Najede se na tzv. zelený úděl a budou se postupně uzavírat jaderné a uhelné elektrárny (ty naše, pochopitelně). 

            Ještě více vzroste vliv globalistických a protinárodních neziskových organizací. 

            Nakonec se, pod vedením Pirátů, zruší volby v tradiční formě, a hned poté se anulují i Dekrety prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety).

            A máme tu pod vedením / podvedením Pirátské strany nastolen nový „progresivistický“ orwellovský režim.

            V příštích volbách půjde o všechno (budou-li vůbec ještě nějaké volby v takové podobě, jak je dosud známe). Již teď varuji před tzv. korespondenčním hlasováním. Korespondenční hlasování představuje značné bezpečnostní riziko – je velmi zneužitelné k manipulaci s výsledky. 

Než příště vhodíme volební lístek do urny, mysleme na to, že „volební urna“ by také mohla symbolizovat pohřbení národního státu a individuálních svobod.

Proto se domnívám, že Piráti nemají s autentickou, radikálně demokratickou, a od korporativismu osvobozující levicí – skutečně pranic společného! 

            Nedělejme si iluze, že „šmardovské vedení“ SOCDEM jde nyní protichůdným směrem než Piráti…

Proč je tu dnes KSČM a proč je to tak správně:

            V závěru se tedy vracím zpět k úvodní otázce. Proč je tu KSČM? A proč je nanejvýš nutné, aby KSČM byla znovu ve Sněmovně a v Senátu. Ona je tam důležitá i pro tu část voličského spektra, které ji přímo nevolí. Proč? Protože představuje „vyvažování ideového pole“ a tak či onak tlačí kapitalismus k tomu, aby nebyl tak asociálním, jakým by byl (a jakým se dnes reálně stává) při absenci levice v PS PČR a v Senátu. Vždyť i v době tzv. železné opony mohl být onen západní sociální stát „sociálnějším“ jenom proto, že ho k tomu nutil, resp. „vyvažoval“ směrem k lidskosti právě ten tlak socialismu z východní části bipolárního světa.

            Pokud čtenář sleduje dění např. okolo partaje Die Linke, pak si musí uvědomit jeden zákonitý aspekt. Nostalgie je přeci mocná zbraň, nikoli handicap autentické radikální levice! V době okolo přelomu milénia měla i naše KSČM téměř 20 procentní podporu české voličské populace. A nikdo se nestyděl za oprávněnou nostalgii po předlistopadových pozitivech v sociální a ekonomické oblasti. A dnes? Levice sebe samu cudně překrývá fíkovým listem, aby se příliš neobnažila, a sebemrskačsky se mnozí její zástupci stydí za nostalgii. Přitom je to právě, pouze a jen SOCIALISMUS, jediný systém, jenž umožňuje důstojný život pro všechny lidi, bez zákeřných depopulačních plánů globalistických elit a struktur „zlaté půlmiliardy“.   

Právě proto PODPORUJI tu politiku, jež má ve svém programu SOCIALISMUS, tedy takové společenské uspořádání, které jako JEDINÉ otevírá lidstvu perspektivu PŘEŽITÍ i do budoucna!!!  

Právě proto je to socialismus, jenž zachovává národní suverenitu jednotlivých národních států, a přitom zároveň zůstává internacionálním táborem míru.           

Právě proto je třeba stavět na tom pozitivním, co přinesla minulá vítězství a co vybojovalo dělnické hnutí tvrdým zápasem neprivilegovaných vrstev za svá sociální práva. Právě proto je zcela oprávněná nostalgie po těchto vymoženostech dějinného emancipačního pokroku. Proto i nostalgie se může stát naší mocnou zbraní, a nikoli naším handicapem!  

Nezapomínejme na skutečnost, že sociální pojištění, tarifní mzda či zákonná státem garantovaná minimální mzda, dostupná zdravotní péče, mateřská dovolená, podpora v nezaměstnanosti či právo na bydlení a další sociální práva nejsou v kapitalistickém světě žádnou samozřejmostí! A že tzv. sociální práva a jistoty nejsou v kapitalismu ani obecnou prioritou!!!

Proto je tu (i dnes) KSČM!  

Zdroj: email – Marek Adam


Učitel soběslavského gymnázia Marek Adam schvaluje útok Ruska na Ukrajinu. |

Bez odezvy veřejnosti nezůstala veřejná vystupování a politická prohlášení učitele dějepisu a zároveň prvního místopředsedy Aliance národních sil (ANS) Marka Adama. Ten se netají schvalováním ruské invaze na Ukrajinu.


Na redakci Deníku se obrátilo hned několik lidí včetně otce jednoho ze studentů soběslavského gymnázia. „To, co učitel dějepisu Marek Adam veřejně vyjadřuje, ve mně vyvolává otázky, jakým způsobem asi vyučuje své studenty moderní historii. Strana, jíž je místopředsedou, totiž ve svých prohlášeních nejenže odmítá českou účast v Evropské unii a NATO, ale dokonce podporuje Rusko a jeho takzvanou demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ uvedl otec jednoho ze studentů a dodal, že tyto názory považuje přinejmenším za extrémní, ne-li dokonce extremistické. „Opravdu mám obavy z toho, co naše děti takový učitel vyučuje,“ říká.
https://taborsky.denik.cz/

sdílet na

57 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
1. 8. 2023 15:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Hele, z logiky věcí plyne a vyplývá, že bychom měli mít zájem na ukončení té komedie na Ukrajině. Ukrošváb nám totiž díky Fialově vládě strašně leze do peněz. Jsou ožebračováni důchodci a vlastně my všichni, jenom aby Vasil mohl pokračovat ve válce. A pokud dává Fialova vláda a ten tragikomický komouš a rudý nok na Hradě, takzvaný prezident Pavel, přednost Ukrošvábovi, nikoli svému českému spoluobčanovi, je zcela legitimní o Fialovi a o tom komoušském lampasákovi na Hradě mluvit jako o vlastizrádcích.

Jura S
1. 8. 2023 18:42
Odpovědět  Teuton

Ukrošvábovi se věnovaly veškeré zbrojní zásoby, které se budou muset zřejmě zas nakoupit, ale dělostřelecký granát už nestojí pár šupů ale 1000-8000 Euro, tank taky není zadara, co jsme investovali do modernizace T-72 snad 80 MILIARD se válí na ukro poli… nemám rómy nijak v lásce, ale mají pravdu, naše prachy = naše dávky, třeba i na ty důchodce ve formě důchodů….nevidím jediný důvod platit vasilům a vasilisám u nás permanentní dovolenou, když v Kyjevě se tančí a burgrárny fungují…

Pavel K
2. 8. 2023 08:34
Odpovědět  Jura S

👍 👍 👍 👍

Gales
1. 8. 2023 19:05
Odpovědět  Teuton

Soused byl na doporučení lékařky na vyšetření očí v nemocnici.Tam ho vyšetřila Ukrajinka a protože nebyl předem objednán,tak ji musel zaplatit 800 Kč.

Pavel K
2. 8. 2023 08:35
Odpovědět  Gales

…a to nebyl dopředu upozorněn? Jestli ju šel bych jinam, pokud to nebylo akutní.

Gales
2. 8. 2023 12:53
Odpovědět  Pavel K

To je to že nebyl.Ani to nemají nikde napsáno.V tomhle státě je už všechno možné a člověk musí být furt ve střehu.

Autor
1. 8. 2023 15:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Správně.
Však za První republiky se všem stranám jako soc-dem (socani), a těm, které měly v názvu sociální, socialistický říkalo sociálfašisté (i když hlavně socanům). A ne náhodou. Byly to projekty podobné dnešním Pirátům, které měly za úkol oklamat voliče, ač ve své podstatě takové strany byly v nejlepším případě “jen kousek” napravo od středu politického spektra. Náramně si společně notovaly do “kroku”. Důkazy lze snadno najít v záznamech parlamentních vystoupení Parlamentu ČR i dnes. Nejvíce zajímavé postoje jsou od roku 1929 do konce První republiky. Již jsem tu kdysi dával odkaz.
Podobnost tehdejších postojů pravicových stran a těch dnešních je důkazem toho,m že se jedná – pro ně – o kontinuitu. A i ten jimi oslavovaný Masaryk již vždy překážel, braly jej jen jako symbol.
I tehdy chyběl jen docela malý krůček k tomu, aby u nás byla fašistická formna vlády podobně jako v Polsku ….

1. 8. 2023 16:45
Odpovědět  Peter 008

Hlavně aby na ten článek nezabloudil nácek Naboody. Mohla by mu rupnout žilka. Už takhle má mezi velkým a malým mozkem cihlu, a co by s tím udělala ještě ruplá žilka, hrůza domyslet. Ale i kdyby nerupla. Mohly by se mu z toho začmodrchat synapse a to by taky mohlo pro něj mít děsivý následky. Na druhou stranu, kdyby se mu začmodrchaly, moh by to bejt pro svět i přínos. Třeba by pak pohrdnul kapitálem a pustil by se do studia Kapitálu, a zdravil by nás “Čest práci, soudruzi”.

Autor
1. 8. 2023 17:34

No, kdo nemůže pochopit jednoduché politické počty, tak co? Mám se plížit kanály? Psát neviditelným inkoustem? Já neustále píši, že ve světě, podle samotných médií “tamodtud” je preferován systém spravedlivější, na základě socialismu. Nemusí to být nutné to, co jsme měli my, ale vzhledem ke všemu, co se tam také děje, jedním z požadavků bude vrátit státu to, co je naprosto klíčové pro jeho fungování, kromě jiného je to základní průmysl, pitná voda, energie atd. atd.
Ostatně jak v Číně, tak v Rusku jsou výrazné apely na to, aby peníze měly vlast. Ještě jinak: vyděláš to tady a tady to taky utratíš, investuješ! JInak nemáš právo a vůbec možnost podnikat, protože ti to umožňuje stát a ostatní lidé. V to patří i snaha o poctivé platy a vůbec i to, co jsme si nechali odebrat a co bylo vybojováno především jako odborová práva.
Alew nemusíme mít starosti. Svět “venku” si chce sám určit, co se u něj bude dít a myslím si, že se nehodlají zeptat ANI NÁS, ANI kohokoliv z nějakých diskusních fór, tím spíše už vůbec ne Západu.
SSSR byl vysmíván za pomoc divochům v Africe a ejhle plody sklízí dnes samo Rusko … stačí jen utrhnout.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pijack
1. 8. 2023 17:51
Odpovědět  Peter 008

Píšeš dobře. Viditelným inkoustem ! 🙂

Pavel K
1. 8. 2023 18:08

No tak teď jsi mu právě zaslal pozvánku. Lezou z webu na web a hlídají ty oprávněné názory. Jako důkaz ti doporučuji nahlédnout na PP, jak tam mají o mou osobu velikou starost a jak jsem všude najednou ani nevím jak to dokážu. 😊😊🙋‍♂️

1. 8. 2023 18:57
Odpovědět  Pavel K

PP mi nestojí ani za kliknutí. Ať hlídaj. Mám je v pr-deli. 🙂

Pavel z Moravy
1. 8. 2023 18:29

Milane, tak díky za nápovědu. Je to téměř neuvěřitelné. Mně bylo 11 roků den předtím.

1. 8. 2023 19:02
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ha! ha! ha!
Jenom den před tím? Tak jak to přijde, že ty máš osmý křížek na krku a já teprv nedávno překročil sedmdesátku? Že ty vidíš poloprázdnou sklenici tam, kde já vidím poloplnou?

Pavel z Moravy
1. 8. 2023 20:13

No, asi tak nějak.

Pavel z Moravy
1. 8. 2023 20:14

Přečti si na tom Larry Johnsonovi můj delší koment. Měj se.
.

2. 8. 2023 01:46
Odpovědět  Pavel z Moravy

jdu na to

Albi
1. 8. 2023 17:32
Odpovědět  Peter 008

“…jen SOCIALISMUS, jediný systém, jenž umožňuje důstojný život pro všechny lidi .”
A to je právě to! Jak se mají potom tzv. “lepšolidé” odlišit od “socek”, když se všichni budou mít zhruba stejně?
Níž Milan vzpomíná Noobodyho – ten v té minulé rozsáhlé diskuzi schvaloval placené střední a vysoké školy. Odkázala jsem ho na tzv. “Výnos o kuchařčiných dětech”, ale diskuze už skoro končila, tak nevím, jestli si ho onneboi ostatní přečetli.
Dám ho sem pro zájemnce znovu.
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-2-/
“Výnos doporučoval ředitelům gymnázií při přijímání dětí brát v úvahu možnosti osob, které se o děti starají, zabezpečovat nutné podmínky pro výuku; takovým způsobem se “gymnázia osvobodí od přijímání dětí kočích, lokajů, kuchařů, pradlen, malých trhovců a tomu podobných lidí, jejichž děti, s výjimkou obzvlášť talentovaných, nemají co usilovat o střední nebo vyšší vzdělání.”
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-2-/

Albi
1. 8. 2023 17:36
Odpovědět  Albi

“s výjimkou obzvlášť talentovaných”?

Ale dokud se dítě nezačne učit, učit zda je “obdařeno výjimečnými talenty” nebo ne, u většiny lidí nejde, píše se dále.

Tak má holt smůlu, dodávám já – a je vymalováno. stěžovat si můžete tak na lampárně.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
1. 8. 2023 19:08
Odpovědět  Albi

Však taky saša 3 srazil vzdělanost Ruska na kolena.

zuzana
1. 8. 2023 15:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Kreml pohrozil použitím jaderných zbraní, pokud Ukrajina v protiofenzivě znovu obsadí „ruskou půdu“

https://aktax.cz/kreml-pohrozil-pouzitim-jadernych-zbrani-pokud-ukrajina-v-protiofenzive-znovu-obsadi-ruskou-pudu/

unor 2022
1. 8. 2023 15:55
Odpovědět  zuzana

Ale pred tim jsou tu jeste v zaloze severokorejsti ‘stavbari a jejich zednicke naradi.’

zuza
1. 8. 2023 16:03
Odpovědět  zuzana

ale no tak, to povedal Medvedev a to nemôžeme zas brať až tak vážne.

1. 8. 2023 16:29
Odpovědět  zuza

Medveděv je swině převlečená za kamaráda. Tohle jaderný bububu dělá záměrně, aby tím nerozhodné od Putina odradil, co hrozby pro svět. Peskov je hajzl, ale tenhle zmetek non plus ultra už měl dááávno dejchat čtverečkovanej vzduch spolu s Gerasimovem.

zuza
1. 8. 2023 17:09

až tak ho nesledujem, len viem že má podrezaný jazyk a rád ho púšťa na špacír…. Človek má byť schopný vývinu a môže svoje názory meniť, niekedy až o 180°, možno sa Medvedev zmenil. Putin je od neho dosť starší a tiež ešte donedávna nazýval západných predstaviteľov “partňorami” a myslím si, že definitívne vytriezvel zo svojich ilúzií o západe nie až tak dávno. V Putinovom blízkom okolí sú aj horší podrazáci ako Medvedev.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
1. 8. 2023 19:23
Odpovědět  zuza

Nezměnil. Snaží se rozšťouchat převrat a nastoupit na Gosudarovo místo. Pak dohoda s KoZou a rozdrbání Ruska na cucky, vzor Jelcin.

Albi
1. 8. 2023 17:41

🙂 Přesně.
Důkaz, jak mocné je slovo – a Méďa jich pronesl už hafo.
Činy ovšem už jen málokdo sleduje, nebo nepoměřuje se slovy.

Pavel K
1. 8. 2023 18:10
Odpovědět  Albi

Tak snad kdyby Putin chtěl tak ho ustřelí jako kecky, nebo je to jinak?

1. 8. 2023 19:20
Odpovědět  Pavel K

To nejde tak ách. Kdyby šlo, tak je v lágrech už narváno. Ve vnitřním Rusku probíhá stejně tvrdá válka, jako ta proti natobanderům. Venku proti Gosudarovi KoZa, uvniř vlasovci. Obojí přitom v silné přesile. Ani jednu válku proto VVP nemůže, a nesmí, uspěchat. Stačí jedna chyba, a je všechno v ři-ti.

Pavel z Moravy
1. 8. 2023 18:03

Jo, přesně tak. Tyhle řeči vypouští úmyslně proti Putinovi. Všimněme si, že je to z těch velkých hlavounů pouze on, který s tím jaderným strašení přichází. To se totiž zápaďákům nesmírně hodí do krámu.

1. 8. 2023 19:30
Odpovědět  Pavel z Moravy

Medvěděv coby hlavoun, Solovjov coby mediální dě-vka.

Mis12
4. 8. 2023 16:51

Řekl jsi to přesně. Vladimír se musí obávat i jiných, jako je Nabuilinova, co hospodaří s státními penězi.

Albi
1. 8. 2023 17:45
Odpovědět  zuza

To je jako s těmi červenými liniemi, které KoZa údajně beztrestně překračuje.
Vyhlásil je bůhví kdo, bůhví kde a bůhví s jakým úmyslem, ale všechno se hodí Kremlu – tj. Putinovi na hlavu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
unor 2022
1. 8. 2023 15:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Byt clenem KSCM po roce 1989 je dilem znalosti spolecenske historie, skutecneho presvedceni a nemale davky hrdinstvi.
Rok 89 byl filtracni sito, pres ktere propadl i takovy velikan jako je J, Cimrman-Sverak. Etalon naprosto odpudive ceske postavy.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
1. 8. 2023 16:20
Ohodnotit příspěvek :
     

PAVLÍKU Z MORAVY,

Ráno se u mě protáhlo na odpoledne, tak teprv teď jsem ti odpověděl. Abys nemusel hledat, tak odkaz: https://1url.cz/nuQXM

Přátelé diskutéři, přijměte omluvu, ale jak jinak to Pavlušovi vzkázat?

Pavel z Moravy
1. 8. 2023 18:53

MILANE, já jsem ti odpověď poslal na ten stejný článek, aby to bylo přehlednější. Tak se měj.

Vanja
1. 8. 2023 16:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejsem pro komunismus, nicméně – budou-li ještě nějaké volby – zvolím komunisty v naději, že prosadí beznárokové vyvlastnění bank, farmakoprůmyslu, přírodního bohatství, vody, a energetiky a všech, kdo nečestně zbohatli ze šílené privatizace Československa.

Bety
1. 8. 2023 18:03
Odpovědět  Vanja

Komunismus je idea, na kterou její odpůrci – kteří prosadili všechno, co byste chtěl zvrátit – navěsili postupem času spoustu blbostí, aby ji lidem znechutili. A zrovna ti samí, teď ty blbosti chtějí uvést do života samozřejmě s tím, že oni sami z toho budou vyňati. Mám takové podezření, že se jim notně stýská po vrcholném feudalismu (král vlastnil všechno, svým věrným poskytoval za to, že ho budou bránit majetky). A poddaní byli bláto pod jejich nohama, kterému nepatřilo vůbec nic.
Asi tak před sedmi lety jsem narazila na překlad z jednoho amerického webu, ve kterém černý farář káral své ovečky, které se bouřily proto, že nemají práci. Říkal jim, že si neoprávněně stěžují, protože přece dostávají potravinové poukázky, takže mohou být v pohodě. A když budou trochu na jídle šetřit, tak ty poukázky přece mohou prodat a dokonce si za to mohou vytunit auťák!! Kde vezmou ten auťák se jaksi nezmínil.
A co se týče pirátů, stačí odmyslit si falešnou prolhanou romantiku a co zbude? Zloději a nelítostní zabijáci.

jmm
1. 8. 2023 19:39
Odpovědět  Vanja

Volím je také!

Jiří
1. 8. 2023 16:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Komunisté se snaží pospojovat malé levicové strany . Lepší způsob by byl ,kdyby voliči soc.dem zvolili konečně levicové představitele s tím ,že se spojí s komunisty.30let nenávist voličů soc.dem. ke komunistům již stačilo.Při spojení by mohlo dojít k obrodě levice a oslabení ANO.

anbar
1. 8. 2023 18:21
Odpovědět  Jiří

JIří, ovšem stále existuje tzv. Bohumínské usnesení, které zakazovalo spolupráci s KSČM. Jistě pamatujete dobu, kdy volební výsledek parlamentních voleb umožňoval vládu ČSSD, třeba jen podporovanou, tolerovanou komunisty. To by ovšem hrozilo, že by socani museli splnit předvolební sliby, tak raději udělali koalici s modrými strakami(Z/eman + tuneldědek alias šlohpéro . Dovolím si doporučit petrbureštv, každou středu v 19.30 hod. simultánka s Josefem Skálou, zve si i zajímavé hosty. Ano, myšlenkou J. Skály je spojit se i s vlasteneckou pravicí.

zuzana
1. 8. 2023 16:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Dvanáct nezpochybnitelných znamení, že globalisté připravují konec lidstva

https://aktax.cz/dvanact-nezpochybnitelnych-znameni-ze-globaliste-pripravuji-konec-lidstva/

Frank1
1. 8. 2023 17:24
Ohodnotit příspěvek :
     

COVID podvod. Vakciny byly dodany na objednavku US vlady.
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/je-to-venku-silene-informace-jak-si-americka-vlada-objednala-covid-podvod/

zuzana
1. 8. 2023 17:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Q) The Storm Rider: Zprávy ze dne 1.8.2023
https://aktax.cz/q-the-storm-rider-zpravy-ze-dne-1-8-2023/

Pijack
1. 8. 2023 17:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to všechno jen blábolení a pohádky pro lidi, kteří nesmí myslet samostatně. Omáčka dělení na levici a pravici slouží jen mafiánským kartelům k oblbování veřejnosti. Není žádná levice a pravice. Jsou jen zloději a jejich oběti. Každá mocenská struktura očerňuje opozici a své oběti preventivně tak, aby nebyla podezřelá z gigantického rabování. Dělali to komouši, fašisté, národní socialisté ODSáci, Piráti, Zelení… dělají to všichni a velmi rádi tuto tradiční metodu využívají, jen aby odvraceli pozornost. Blbé je, že idiotské stádo ovcí tomu vždycky věří.
Já dělím politické síly jen na zločinné kartely, obojí bohaté a chudé. Stejně jako společnost se dělí na ty, kteří mají dost a ty, kteří mají málo. Blábolení o pravici a levici je pro duchem mdlé ovce, kteří touží po nálepkování, aby jako měli v ruce nějaký argument. Stejný argument zažíváme dnes na Ukrajina vs. Rusko. Mocenské struktury tvrdí, že zlem je Rusko a Ukrajina je pravda a láska. Prdlajz !! Je to opačně – Rusko je dobro a prosperita a UK je zlo. Ale tradice vládnutí je stejná, svázané ekonomicky a majetkově se zločinnými kartely. Prostě jim Rusko ukazuje záda a to vede k syndromu zešílení z Ruska. Existuje dualita.

1. 8. 2023 18:08
Odpovědět  Pijack

Jak tomu porozumět, že dnešní Levice jsou koruptní bilionáři z US Democratic Party v čele s Bidenem?

Pijack
1. 8. 2023 18:26
Odpovědět  primak

To máš jak s židy. Jedni jsou levičáci, druzí pravičáci, ale oba šidí, kradou a lžou. Je úplně jedno, jakou nálepku si přivlastnili. Bohatství nevzniká z poctivé práce, ale ze zločinu. Jestliže se nejbohatší lidé v USA nazývají demokraty, pak bys měl zpozornit a začít myslet. Stejné je to u konzervativců, levičáků, pravičáků… je úplně šumák, jak se kdo pojmenuje. Blaho lidu umí deklarovat a prosazovat každý – jak levičák, tak i pravičák. Jde o míru slušnosti a soudnosti. Ovšem u obyvatelstva tyto atributy nehrají roli – u nich záleží jaký mají volební program (rozuměj lži) a jak vypadají na plakátech s podepřenou bradou malíčkem. Tady se pojmy levice a pravice míchají do jedné kaše a nastupuje ovčí logika – békání u ohrady na jedné straně a békání u ohrady na straně druhé.

Gales
1. 8. 2023 19:27
Odpovědět  Pijack

Doba kdy stát byl samostatnej a ekonomicky vlastnil většinu majetku,jsou pryč.V tomhle kapitalistickém bordelu je všechno jinak. Stali jsme se kolonií a vládnou nám pohůnci cizích zájmů. Zlatí komunisti.

Pavel z Moravy
1. 8. 2023 18:19
Odpovědět  Pijack

Jenže Pijacku, za socíku jako manuálně pracující jsem žádné sociální problémy neměl, protože jsem jenom běžně žil a bavil se. Dnes jsem dlouholetý důchodce, takže o tom jak se těm manuálním pracovníkům žije, to nemohu samozřejmě říci. Ale už mně dost lidí informovalo, co s nimi páni majitelé v zaměstnání provádějí a jak se k nim chovají. Nekecám. Pokud byste to hodil těm pirátům a oni opravdu vyhráli, tak ten scénář bude přesně takový, jak ho tady autor nastínil. Skutečná levice, ne ta domnělá je obhajoba zájmů pracujícího lidu. To nezměníte. Ale každý máme na to svůj pohled. Ale kdo schovává piráty za levici tak je opravdu pošetilý, vždyť to je odnož lidí pracující v zájmu té bohaté globalistické většiny. Vítězství těchto mladých vytuněných tralaláků by mne definitivně katapultovalo na druhý břeh kam se mi ještě nechce, ale pak by to bylo asi vhodnější.

josef
1. 8. 2023 23:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Píše se tu o LEVICI, píše se tu o PRAVICI píše se tu o LIBERÁLECH , dalších politických směrech a proudech. Ukažte mi někde politický program, či manifest, který tyto subjekty dlouhodobě vymezuje. Ukažte mi odbory. Nic. Pouze jediný zájem. Být zvolen na čtyři roky a urvat co největší kus. A levice, pravice, střed? Vždyť ti jsou u koryta ani pořádně nevědí o co jde. Prázdný pojem.

Lenka
2. 8. 2023 08:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak jestli chce KSČM do sněmovny, už by měl někde kolovat jejich přesný program co s tím a jak dál. Jak začnou ve státě “uklízet”. Např. zrušíme neziskovky, fotovoltaický nesmysly, podpora zemědělství, udržení poštovních poboček, reforma školství – aby se děti konečně učili a něco i uměli. Jednoduchý a srozumitelný postup, co se srabem, co tu je. Doufám, že tu chybu, když po roce 1948 likvidovali všechny živnostníky již neudělají.

Pavel z Moravy
2. 8. 2023 09:52
Odpovědět  Lenka

No jo, jenže jakou to bude mít odezvu u vytuněného lidu a u těch v jejichž rukou je moc. Změnu musí chtít lid sám, jenom tak je mu možno pomoci a ta změna musí proběhnout v lidském myšlení. I dobrý léčitel nemůže nikoho nutit, aby si k němu dotyčný nemocný přišel pro pomoc a radu, ten dotyčný nemocný musí přijít sám a chtít se na vyléčení podílet. Jinak to nefunguje. A tady to nepůjde, omluvte můj realismus, ale tento národ na zlepšení poměrů nemá důstojnost.

Mis12
4. 8. 2023 17:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bojím se, že ti nemocní přijdou k rozumu až jim bída bude v patách, což se může stát po aplikaci všech zamýšlených zákroku EK a může být už pozdě a komunisté již budou zatlačení do ilegality. Myslím, že volit komunisty bude již nutno v příštích volbách.

Vanja
4. 8. 2023 18:19
Odpovědět  Mis12

Fialová čtyřkolka den ode dne víc posiluje pespektivy KSČ. Vždyť proti tomuto rozmachu našeho fašistického zotročení pod USA a EU jedině KSČ prosadí vystoupení z NATO a EU. Myslím, že v krátké době vypadne fialová zmije, protože všechny státní pravomoci už předal cizákům a je zbytečný. Pak se čtyřkolka začne den ode dne rozpadat. I když nebudou žádné svobodné volby, jedině KSČ provede reveluční převrat, a sama je podpořím.

sergej
2. 8. 2023 17:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Vejce ptákostrany, není divu nadšení z klaunovi kultury. 🙂
comment image?stp=cp6_dst-jpg_s960x960&_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=PBgm_hd9s3UAX-8m_9F&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&oh=00_AfAjkxRCRwcSAUBHxh2xlt6CmatMSEuuSTV1GLU6OwvImQ&oe=64CF4B00

sergej
2. 8. 2023 17:23
Odpovědět  sergej

comment image?stp=cp6_dst-jpg

sergej
2. 8. 2023 17:24
Odpovědět  sergej

ne ce