nezařazené

Jak daleko jsme byli od míru a jak daleko jsme dnes od války?

Vzhledem k tomu, že se objevily odkazy na článek v New York Times, který má k dispozici dokumenty z mírového jednání v Istanbulu, rozhodla jsem se článek přeložit. Bez komentářů, jen s jednou výjimkou. Nechť si každý udělá názor na objektivitu článku sám. New York Times píší:

Ukrajinsko-ruský mír je nepolapitelný jako vždy. Ale v roce 2022 spolu vedli zástupci válčících zemí mírová jednání v prvních týdnech ruské invaze. Vyšuměly do ztracena. Dokumenty z těchto rozhovorů ukazují, proč každé nové jednání bude čelit velkým překážkám.

Autor: Anton Troianovski, Adam Entous a Michael Schwirtz 15. června 2024

Vzhledem k tomu, že Rusko a Ukrajina jsou ve třetím roce totální války, neexistuje jasná cesta k vojenskému vítězství ani pro jednu stranu. Neexistují ani bezprostřední vyhlídky na příměří a případný mírový plán, přičemž obě strany se budou držet nesmiřitelných pozic.

Přesto jsou problémy, které by bylo třeba řešit při jakémkoli budoucím mírovém urovnání, evidentní a ve skutečnosti byly středem vyjednávání před dvěma lety, která se pozoruhodně podrobně zabývala mírovými podmínkami.

Dokumenty recenzované The New York Times vrhají světlo na body neshody, které by bylo třeba překonat.

Dokumenty vzešly z jednání, která se konala v týdnech po začátku války, od února do dubna 2022. Byl to jediný případ, kdy je známo, že se ukrajinští a ruští představitelé zapojili do přímých mírových rozhovorů.

Rozhovory ztroskotaly, protože se obě strany zakopaly na bojišti, ale ne dříve, než vyjednavači vytvořili několik návrhů smlouvy, která měla zaručit budoucí bezpečnost Ukrajiny a zároveň splnit některé požadavky prezidenta Vladimira V. Putina.

Dnes, i se stovkami tisíc mrtvých a zraněných, se Moskva a Kyjev zdají být dále od míru než kdykoli jindy od úplné invaze. V pátek Putin řekl, že Rusko bude souhlasit s příměřím pouze v případě, že Ukrajina předá čtyři regiony, které Kreml prohlásil za součást Ruska, a upustí od svých aspirací v NATO. Šlo v podstatě o požadavek kapitulace, který ukrajinská vláda okamžitě odmítla.

Současné požadavky Ukrajiny – stažení všech ruských sil z ukrajinského území – se také zdají nerealistické vzhledem ke zjevnému odhodlání Putina a současným výhodám jeho armády. Patří sem i Krymský poloostrov, který pan Putin anektoval v roce 2014 v rychlé operaci, kterou považuje za klíčovou.

Ale v určitém okamžiku by se obě strany mohly znovu vrátit k jednacímu stolu – scénář, o kterém se očekává, že bude diskutován, až Ukrajina shromáždí desítky zemí, i když ne Rusko, na mírovou konferenci ve Švýcarsku tento víkend. Pokud a až Ukrajina a Rusko obnoví přímá jednání, otázky vznesené v dokumentech vytvořených na začátku války, včetně stavu okupovaných ukrajinských území a budoucích bezpečnostních záruk Ukrajiny, zůstanou relevantní.

Rusko původně chtělo, aby Ukrajina uznala Krym jako součást Ruska.

“Ukrajina uznává Krymskou republiku a město Sevastopol jako nedílnou součást (subjekty) Ruské federace a v tomto ohledu provede komplexní změny ve vnitrostátní legislativě.”

15. dubna se obě strany dohodly na vyloučení Krymu ze své smlouvy – ponechávají jej pod ruskou okupací, aniž by to Ukrajina uznala.

“Odstavec 1 článku 2 a články 4, 5 a 11 této smlouvy se nevztahují na Krym a Sevastopol.”

Zkoumání dokumentů ukazuje, že se obě strany střetly kvůli otázkám včetně úrovně zbraní, podmínek potenciálního členství Ukrajiny v Evropské unii a konkrétních ukrajinských zákonů o jazyce a kultuře, které Rusko chtělo zrušit. Ukrajinští vyjednavači nabídli, že se vzdají členství v NATO a přijmou ruskou okupaci části svého území. Odmítli ale uznat ruskou suverenitu nad nimi.

Ukrajina navrhla, že nikdy nevstoupí do NATO nebo jiných aliancí.

“Ukrajina nevstupuje do žádných vojenských aliancí, nerozmisťuje zahraniční vojenské základny a kontingenty…”

Rusko požadovalo, aby Ukrajina učinila z ruštiny úřední jazyk.

“Ukrajina do 30 (třiceti) dnů po podpisu této smlouvy odstraní veškerá omezení používání ruského jazyka v jakékoli oblasti v souladu s přílohou 2.”

Rusko, ohromené zuřivým odporem, který Ukrajina kladla, se zdálo být takové dohodě otevřené, ale nakonec se zdráhalo přijmout její kritické části: ujednání zavazující ostatní země, aby se postavily na obranu Ukrajiny, pokud by byla ještě někdy napadena.

V té době se o těchto mírových jednáních vědělo jen málo a to, co během dvou let od té doby uniklo, bylo každou stranou nakopáno do válečných témat. Putin tvrdí, že Západ tlačil na Ukrajinu, aby odmítla mírovou dohodu; Ukrajinské ministerstvo zahraničí říká, že pokud Rusko chtělo mír v roce 2022, proč vůbec zaútočilo na Ukrajinu?

The Times zveřejňuje získané dokumenty v plném rozsahu. Jsou to návrhy smluv ze 17. března a 15. dubna 2022, které zobrazují konkurenční návrhy a body dohody obou stran; a soukromé „komuniké“ na osobních rozhovorech v Istanbulu 29. března, které shrnulo navrhovanou dohodu.

Dokumenty poskytly ukrajinské, ruské a evropské zdroje a jako autentické je potvrdili účastníci jednání a další lidé jim blízcí. Některé aspekty těchto dokumentů se objevily dříve, ale většina materiálu nebyla do té doby odtajněna.

Kromě revize dokumentů strávil The Times měsíce rozhovory s více než tuctem současných a bývalých představitelů ukrajinských, ruských a západních zemí a dalších blízkých rozhovorům; zahrnují tři členy ukrajinského vyjednávacího týmu. Mnozí hovořili pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni vyjednávat.

„Podařilo se nám tehdy najít velmi reálný kompromis,“ řekl loni v prosinci na panelové diskusi v Ženevě člen ukrajinského vyjednávacího týmu Oleksandr Čalyj. “Byli jsme velmi blízko v polovině dubna, na konci dubna, abychom dokončili naši válku mírovým urovnáním.”

Rozhovory začínají

Dne 28. února 2022 se poradci polského prezidenta setkali na hranici se skupinou vysokých ukrajinských úředníků a převezli je vrtulníkem na vojenskou základnu poblíž Běloruska. Ukrajinci pak sami vstoupili do Běloruska a setkali se s delegací Rusů vedenou poradcem Putina Vladimírem Medinským.

Byl to neobvyklý okamžik v historii válčení: začátek přímých rozhovorů mezi útočníky a invazí, jen pár dní poté, co začala největší evropská útočná válka za tři generace.

Někteří z ukrajinských vyjednavačů, kteří mluvili s The Times, si mysleli, že Putin přišel ke stolu tak rychle, protože nikdy nečekal, že by jeho armáda klopýtala tak okázale. Ale pokud mohli říct, Rusové, kteří seděli naproti nim, vůbec netušili, jak špatně jsou na tom jejich vojáci.

Když Oleksij Reznikov, tehdejší ukrajinský ministr obrany, řekl, že jeho strana zaznamenala 3000 zabitých ruských vojáků v akci, pan Medinskij vypadal překvapeně a podíval se na nejvyššího ruského vojenského představitele u stolu.

“Ne, máme jen 80 zabitých vojáků,” řekl vojenský představitel Aleksandr Fomin, vzpomíná Reznikov.

Vyjednavači brzy přešli na videohovory, přičemž Ukrajinci telefonovali z konferenční místnosti v prezidentských kancelářích Zelenského nebo několikrát z podzemního bunkru.

Ukrajina učinila významný ústupek: byla připravena stát se „trvale neutrálním státem“, který nikdy nevstoupí do NATO ani nedovolí, aby se na její půdě usadily cizí síly. Zdálo se, že nabídka řeší hlavní Putinovu stížnost – to, že se Západ, podle Kremlu, snažil využít Ukrajinu ke zničení Ruska.

Předběžný návrh

Ačkoli se obě strany po setkání v Bělorusku účastnily pravidelných video sezení, návrh smlouvy ze 17. března ukazuje, jak daleko od sebe zůstaly. The Times přezkoumaly anglickou verzi, kterou Ukrajina poskytla západním vládám.

Ukrajina požádala Rusko o souhlas s mezinárodními „bezpečnostními zárukami“, jimiž by se ostatní země – včetně ukrajinských spojenců, kteří by také podepsali dohodu – postavili na její obranu, pokud by byla znovu napadena. Chtěla, aby se smlouva vztahovala na ukrajinské „mezinárodně uznané hranice“, i když se ruské jednotky v té době pokoušely dobýt Kyjev.

Ukrajina chtěla, aby její spojenci byli smluvně vázáni zasáhnout, pokud by byla znovu napadena, např.

“…uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou, poskytnutí nezbytných zbraní, použití ozbrojených sil za účelem obnovení a následného udržení bezpečnosti Ukrajiny jako trvale neutrálního státu.”

Ruský tým chtěl, aby Ukrajina a všichni ostatní signatáři smlouvy zrušili sankce proti Moskvě, které uvalovali od roku 2014, a veřejně vyzvali ostatní země, aby učinily totéž. Ukrajina se měla vzdát celé své východní oblasti Donbasu a uznat Krym jako součást Ruska. Sedmibodový seznam se zaměřil na ukrajinskou národní identitu, včetně zákazu pojmenovávat místa po ukrajinských bojovnících za nezávislost. ( Zde jsou míněni pravděpodobně Bandera a spol., pozn. překl.)

Posledně jmenovaný požadavek ilustroval jeden z důvodů, které Putin uvedl pro vstup do války: Ukrajinu popsal jako uměle vytvořenou zemi, která by měla být považována za součást Ruska.

Návrhy ruských smluv se čtou jako seznam požadavků Kremlu, včetně toho, aby části východní Ukrajiny ovládané Kyjevem byly postoupeny ruským zástupným „lidovým republikám“.

„Ukrajina uznává nezávislost Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky v rámci administrativních hranic bývalé Doněcké a Luganské oblasti Ukrajiny a v tomto ohledu zavede komplexní změny do národní legislativy.

“Ukrajina zruší a od nynějška neuvalí a také veřejně vyzve všechny státy a mezinárodní organizace, aby zrušily a od nynějška neuvalovaly veškeré sankce a omezující opatření uvalené od roku 2014 vůči Ruské federaci.”

„Zakázat se zavedením trestní odpovědnosti glorifikaci a propagandu jakékoli formy nacismu a neonacismu, nacistického hnutí a organizací s nimi spojených, včetně pořádání veřejných demonstrací s a procesí, stavbou pomníků a památníků a pojmenováváním toponym, zejména ulic, sídel a jiných geografických objektů.

Návrh obsahoval limity na velikost ukrajinských ozbrojených sil a počet tanků, dělostřeleckých baterií, válečných lodí a bojových letadel, které by země mohla mít ve výzbroji. Ukrajinci byli připraveni takové stropy přijmout, ale hledali mnohem vyšší limity.

Bývalý vysoký americký úředník, který byl informován o jednáních a zaznamenal, jak byly ruské síly odraženy přes severní Ukrajinu, řekl, že panu Putinovi se zdá, že se mu při dohodě „sbíhají sliny“.

Američtí představitelé byli těmito podmínkami znepokojeni. Na setkání s jejich ukrajinskými protějšky vysoký úředník vzpomínal: „Potichu jsme řekli: ‚Chápete, že jde o jednostranné odzbrojení, že?

Lídři v Polsku – první a silní zastánci Ukrajiny – se podle evropského diplomata obávali, že by se Německo nebo Francie mohly pokusit přesvědčit Ukrajince, aby přijali podmínky Ruska, a chtěli tomu zabránit.

Za tímto účelem, když se polský prezident Andrzej Duda 24. března v Bruselu setkal s vůdci NATO, zvedl text ze 17. března, uvedl diplomat, který byl přítomen.

“Kdo z vás by to podepsal?” Pan Duda se zeptal svých protějšků, řekl diplomat.

Žádný z vůdců NATO nepromluvil.

Průlom v Istanbulu?

O několik dní později, 29. března, se zástupci Ruska a Ukrajiny setkali v istanbulském paláci na Bosporu. Někomu tato jednání připadala jako průlom řízený bojem na ruském bojišti.

Po každém ruském vojenském nezdaru řekl člen ukrajinského vyjednávacího týmu, že Putin „snížil své požadavky“.

V Istanbulu se zdálo, že Rusové podporují ukrajinský model neutrality a bezpečnostních záruk a kladou menší důraz na své územní požadavky. Poté pan Medinskij, hlavní ruský vyjednavač, řekl, že ukrajinská nabídka neutrality znamená, že je „připravena splnit ty hlavní požadavky, na kterých Rusko trvalo po všechny poslední roky“.

Ukrajina shrnula navrhovanou dohodu ve dvoustránkovém dokumentu nazvaném Istanbulské komuniké, který nikdy nezveřejnila. O statutu Krymu se mělo rozhodovat na 10 nebo 15 let, přičemž Ukrajina slíbila, že se nepokusí dobýt poloostrov silou; Zelenskij a Putin by se osobně setkali, aby dokončili mírovou smlouvu a uzavřeli dohodu o tom, jak velké ukrajinské území bude Rusko nadále okupovat.

Podle diskusí v Istanbulu se Zelenskij a Putin sejdou, aby urovnali poslední neshody.

„Strany považují za možné uspořádat schůzku … … 2022 mezi prezidenty Ukrajiny a Ruska s cílem podepsat dohodu a/nebo učinit politická rozhodnutí ohledně zbývajících nevyřešených otázek.

Komuniké, které The Times poskytl ukrajinský vyjednavač, popisovalo mechanismus, v němž by ostatní země vojensky zasáhly, pokud by byla Ukrajina znovu napadena – koncept, který Ukrajinci účelově označili jako článek 5, odkaz na dohodu o vzájemné obraně v článku 5 smlouvy NATO.

Pro Ukrajince byly závazné bezpečnostní záruky jádrem potenciální mírové dohody, kterou by podepsalo několik zemí.

“Možné státy ručitele: Velká Británie, Čína, Rusko, Spojené státy americké, Francie, Turecko, Německo, Kanada, Itálie, Polsko, Izrael.”

„Zaručující státy a Ukrajina souhlasí s tím, že v případě agrese, jakéhokoli ozbrojeného útoku na Ukrajinu nebo jakékoli vojenské operace proti Ukrajině, každý z garantujících států po naléhavých a okamžitých konzultacích mezi nimi … poskytne … pomoc Ukrajině jako trvale neutrální stát pod útokem…“

Ruští představitelé však veřejně vyslali smíšené signály o tom, zda je Kreml skutečně připraven podepsat dohodu. Rusové a Ukrajinci se vrátili k hodinovým vyjednávacím sezením prostřednictvím videohovoru a vyměňovali si návrhy smluv přes WhatsApp, uvedli vyjednavači.

‘Šéf’

Na začátku dubna, poté, co se Rusko stáhlo z předměstí Kyjeva, šokovaly svět obrázky zmasakrovaných civilistů na předměstí Buči, z nichž někteří měli ruce svázané bílou látkou. Myšlenka, že by jejich země mohla dosáhnout kompromisu s Ruskem, se Ukrajincům zdála vzdálenější než kdykoli předtím.

Ale Zelenskij, který navštívil Buču 4. dubna, řekl, že rozhovory budou pokračovat, i když Rusko odmítlo zvěrstva v Buči jako zinscenovanou „provokaci“.

“Kolegové, mluvil jsem s RA,” napsal ukrajinský hlavní vyjednavač Davyd Arakhamia 10. dubna ve zprávě WhatsApp ukrajinskému týmu. “Mluvil včera na hodinu a půl se svým šéfem.“

„RA“ byl Roman Abramovič, ruský miliardář, který sehrál v rozhovorech zákulisní roli. Jeho „šéf“, Putin, naléhal na vyjednavače, aby se soustředili na klíčové otázky a rychle je řešili, napsal pan Arakhamia. (Člen skupiny na WhatsAppu ukázal tuto zprávu a další zprávy reportérům pro The Times.)

Mluvčí pana Abramoviče řekl, že jeho role „byla omezena na vzájemné představování zástupců obou stran“ a že po této počáteční fázi „nebyl zapojen do procesu“.

Poselství pana Arakhamie naznačovalo, že pan Putin řídí nejen ruskou invazi, ale také mírová jednání. V jiném okamžiku hlavní ruský vyjednavač, pan Medinskij, přerušil videokonferenci tvrzením, že Putin mu přímo telefonoval.

“Volá šéf,” řekl pan Medinskij podle dvou ukrajinských vyjednavačů.

Putinovo zapojení a záměry během rozhovorů v roce 2022 byly předmětem debat v Kyjevě a Washingtonu, uvedli ukrajinští a američtí představitelé. Měl opravdu zájem o dohodu? Nebo se jen pokoušel potopit Ukrajinu, zatímco se jeho jednotky přeskupovaly?

“Nevěděli jsme, jestli to Putin myslí vážně,” řekl bývalý vysoký představitel USA. “Nemohli jsme ani o jedné straně říci, zda tito lidé, kteří mluvili, byli k tomu zmocněni.”

Jeden ukrajinský vyjednavač řekl, že se domnívá, že vyjednávání byla ze strany Putina bluf, ale další dva je označili za vážná.

15. dubna, pět dní poté, co pan Abramovič řekl Ukrajincům o svém setkání s Putinem, ruští vyjednavači poslali na stůl svého prezidenta 17stránkový návrh smlouvy.

Sporné body

Podobně jako ve verzi z předchozího měsíce obsahoval návrh z 15. dubna text červeně zvýrazňující sporné problémy. Na prvních stránkách smlouvy, kde se objevily body shody, však taková označení téměř úplně chybí.

Vyjednavači se shodli, že Ukrajina se prohlásí za trvale neutrální, i když jí bude umožněno vstoupit do Evropské unie.

Rusko stáhlo své dřívější námitky proti plnohodnotné Evropské unii Ukrajiny. členství.

„Strany této smlouvy sdílejí názor, že status Ukrajiny jako trvale neutrálního státu je s výhradou ustanovení této smlouvy slučitelný s možným členstvím Ukrajiny v Evropské unii.

Velká část smlouvy by se „nevztahovala“ na Krym a další část Ukrajiny, která má být určena – což znamená, že Kyjev by přijal ruskou okupaci části svého území, aniž by nad ním uznal ruskou suverenitu.

Ale zásadní problémy zůstaly. Rusko chtělo, aby byl dostřel ukrajinských raket omezen na 25 mil, zatímco Ukrajina chtěla 174 mil – dost na zasažení cílů na Krymu. Rusko stále chtělo, aby Ukrajina v rámci příměří zrušila zákony týkající se jazyka a národní identity a stáhla ukrajinské jednotky.

Ruský návrh příměří deklaroval, že Ukrajina bude muset stáhnout svá vojska na své území.

“Ukrajina provede stažení (návrat) jednotek svých ozbrojených sil, jiných ozbrojených uskupení, zbraní a vojenské techniky do míst trvalého nasazení nebo na místa dohodnutá s Ruskou federací.”

Největší problém však nastal v článku 5. Ten uváděl, že v případě dalšího ozbrojeného útoku na Ukrajinu státy“, které smlouvu podepíší – Velká Británie, Čína, Rusko, Spojené státy a Francie –mají přijít na obranu Ukrajiny.

Ke zděšení Ukrajinců došlo k zásadnímu odklonu od toho, co ukrajinští vyjednavači řekli, že se projednávalo v Istanbulu. Rusko vložilo klauzuli, že všechny ručitelské státy, včetně Ruska, musí schválit reakci, pokud by byla Ukrajina napadena. Ve skutečnosti by Moskva mohla znovu napadnout Ukrajinu a pak vetovat jakoukoli vojenskou intervenci jménem Ukrajiny – zdánlivě absurdní podmínka, kterou Kyjev rychle označil za zásadní problém.

Rusko se pokusilo zajistit veto ukrajinských bezpečnostních záruk vložením klauzule vyžadující jednomyslný souhlas.

„Zaručující státy a Ukrajina se dohodly, že v případě ozbrojeného útoku na Ukrajinu každý z garantujících států … na základě rozhodnutí dohodnutého všemi ručitelskými státy poskytne … pomoc Ukrajině jako trvale neutrálnímu státu v případě útoku…”

S touto změnou člen ukrajinského vyjednávacího týmu řekl: „Neměli jsme žádný zájem na pokračování rozhovorů.

Co teď?

O dva roky později stále nic nenasvědčuje tomu, že by se Rusko a Ukrajina mohly vrátit k jednacímu stolu. Ve švýcarském letovisku se tento víkend bude pan Zelenskij snažit přesvědčit hodnostáře z asi 100 zemí a organizací, včetně viceprezidentky Kamaly Harrisové, že vítězství je realistickou možností.

Rusko nebylo pozváno a Čína, jeho nejmocnější partner, se rozhodla neúčastnit. Zelenskij se zavázal pokračovat v boji a svůj mírový plán popsal jako plán, ve kterém se Rusko stáhne z celého ukrajinského území, zaplatí reparace a bude potrestáno za válečné zločiny.

“Pokud letos neuděláme pokrok, zkusíme to znovu příští rok,” řekl nedávno soukromě Zelenskij  jednomu evropskému protějšku podle přítomného evropského diplomata. “A pokud neuděláme pokrok příští rok, zkusíme to znovu příští rok a ten následující.”

Putin v posledních měsících zintenzivnil úsilí o rozdmýchání západních rozporů tím, že vylíčil mír, který byl v roce 2022 na dosah – a prohlásil, že je připraven tato jednání znovu zahájit. Ukrajinští vůdci odmítli prohlášení pana Putina na toto téma jako podvod.

“Putin je obvyklý lhář a jeho nedávné žvásty nejsou výjimkou,” uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Putin v pátek přešel k tvrdší linii a trval na tom, že nařídí příměří a vyjedná pouze v případě, že se Ukrajina stáhne ze čtyř regionů, které Moskva prohlásila za své, a upustí od svých aspirací na vstup do NATO.

Ještě před posledním požadavkem pana Putina odborníci uvedli, že je těžké si představit návrat k dohodě, o níž se diskutovalo v roce 2022. Ukrajina je více než kdy jindy odhodlána vstoupit do NATO, což je poselství, které posílí, až se vůdci aliance příští měsíc sejdou ve Washingtonu.

Místo toho by pravděpodobnějším koncem bojů mohlo být neklidné příměří. Marc Weller, profesor mezinárodního práva z Cambridge, který se specializuje na mírová jednání, řekl, že očekává, že se přední západní země zaměří na obranu budoucí bitevní linie Ukrajiny s Ruskem „a nikoli na hledání usmíření“.

“Železná opona nyní padne na linii okupace spravované Rusy po celé Ukrajině,” řekl Weller.

https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html

sdílet na

75 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
16. 6. 2024 10:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Hele, vím a je mi jasný, že každé srovnání pokulhává, ale když srovnávám Gestapo a naši BIS štábního řitmistra Michala Čoudelky, musím se smát. Gestapo bylo brutálně efektivní, šla z něho mrazivá hrůza. Zatímco z čučkařů si devět z deseti Čechů dělá brutální srandu. BIS pořád honí nějaké cizí agenty, ale nikdy nikoho nedohoní. A vůbec není schopna věc dotáhnout k soudu, který jediný může rozhodnout o vině či nevině. Ale teď prý BIS zjistila, že agenti Šimon a Matouš chtějí zprznit Pekarovou. Tak aspoň něco.

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 10:29
Odpovědět  Jana Kunšteková

Proč?

Je to Propaganda Židů z NYT… Je otázka, co všechno si tam vymysleli…
Podmínky příměří z Istanbulu 2022 byly známé už dávno, to jen Američani si to dosud zatajovali…

Může to asi být zajímavé, jak tam v NYT uvažují, a porovnáním s jinými zdroji zjišťovat, co všechno tam je fabulace…? Na to je to zase moc dlouhé…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 10:36
Odpovědět  P.A.Semi

Jako třeba “obrázky zmasakrovaných civilistů na předměstí Buči, z nichž někteří měli ruce svázané bílou látkou.”
To slyším poprvé… (Nebo je to chyba překladu??) Měli bílou pásku na rukávu, protože to byli ti, kteří spolupracovali s Ruskem… Neměli je “svázané”… Nebo tam možná někdo takový také byl, ale o té velké části, která měla bílou pásku na rukávu, se nezmíní…?

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 10:51
Odpovědět  P.A.Semi

Také “Rusko nebylo pozváno a Čína, jeho nejmocnější partner, se rozhodla neúčastnit” …

Tohle přesně pořád dokola šíří ČT… “Rusko nebylo pozváno a Čína se nezúčastní…” Ani slovo navíc o dalších, kdo tam nejsou…

Snaží se vytvořit dojem, že jediný, kdo to nepodporuje, je “darebák” Čína…

Že tam není polovina států světa, a že ostatní tam poslali jen podřadné velvyslance jako pozorovatele, se už záměrně nezmíní…

Víte, dnes je ta Propaganda poněkud jemnější a skrytá mezi řádky, vytvářejí dojem a zasévají ho do podvědomí lidí, a přitom úplně nelžou, jen neřeknou Pravdu celou a vyberou z ní, co se jim hodí, a vytvoří tím lživý dojem, o který usilují…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 11:03
Odpovědět  P.A.Semi

Jako zajímavý zeměpisný kvíz, kdo není na Švýcarském summitu… Zkuste si vyjmenovat deset velkých zemí, které v tom seznamu nejsou:
https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=14&t=5&start=19920#p391594

(namátkou – Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Mongolsko, Vietnam, Iran, ani jedna Korea, Kuba, Nikaragua, Bolivie, Venezuela, Malaysia, Syria, … Mali, Nigeria, Čad a další Africké země…)

Ale Židi vám nezapomenou říct, že “Rusko nebylo pozváno a jeho největší spojenec Čína odmítla účast”, abyste věděli, jací darebáci za ním stojí…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 13:44
Odpovědět  P.A.Semi

Říkal jsem si, že bych rozepsal ten seznam zemí, které tam nejsou, podrobněji, ale ne, já nemusím, já už ho vidím:

https://www.infokuryr.cz/n/2024/06/16/michael-svatos-jak-putin-zase-vsechny-prechytracil-a-proc-biden-radeji-na-posledni-chvili-skocil-do-letadla-a-uletel/

Má tam seznam 109 zemí, které tam buďto nejsou, nebo tam mají jen druhořadé úředníky jako pozorovatele…

Jako zajímavost: ten Indický ministr, co tam je, je prý výrazně pro-ruský i na Indické poměry…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 17:46
Odpovědět  P.A.Semi

Kde jsem psal výše “ani jedna Korea”, tak to byl omyl, protože Jižní Korea tam byla pod “R” (Republic of Korea)…

A viz seznam 80 zemí, které podepsaly závěrečné bez-zubé prohlášení:
https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=14&t=5&start=19940#p391754

Zejména tam chybí z účastníků: Brazílie, India, Indonesia, Libya, Mexico, South Africa, Thailand, United Arab Emirates…

Zejména tedy – nikdo z BRICS to prohlášení nepodpořil…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 11:12
Odpovědět  P.A.Semi

Anebo “Patří sem i Krymský poloostrov, který pan Putin anektoval v roce 2014 v rychlé operaci, kterou považuje za klíčovou.
To je prostě lež… Žádná “rychlá operace”, žádné “anektoval”… Bylo tam Referendum, Krymský parlament ho vyhlásil naprosto v souladu s chartou OSN… Ruští vojáci, kteří tam byli na svých základnách podle smluv, tam jen zajišťovali bezpečnost během toho referenda…

Prostě to zcela opomíjí stanoviska a názory a činy místních lidí, ať už na Krymu, nebo na Donbasu…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
orinoko
16. 6. 2024 12:55
Odpovědět  P.A.Semi

No, na nebi tehdy bylo obrovské množství vrtulníků. Ale debilní emik Krym chtěl, už to bylo i na stránkách Pentagramu. Krym chtěli za Stalina židi a dneska o tom sní jejich ceska pobočka. Halic byla těžkým semenistem chazaru, což nebyli žádní kmenovci, nýbrž nabozensky naplavena celadka. Nosal zásadně nefandi kontrole DNA. Ukázala by se jejich semitska pravost.
Co bolo, to bolo. Terazky má už Rus údajně k dispozici 700 tisíc tzv. bajonetu.

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 13:39
Odpovědět  orinoko

Během Krymského referenda tam nebylo “obrovské množství vrtulníků” (nebo máte na to nějaký věrohodný odkaz?!), byli tam neidentifikovaní “zelení mužíčci”, vojáci z ruských základen v Sevastopolu, kteří dohlíželi na bezpečnost…

πα½

sizok
16. 6. 2024 20:08
Odpovědět  P.A.Semi

Musím doplnit, že se dohledu účastnila i ukrajinská strana.

16. 6. 2024 12:28
Odpovědět  P.A.Semi

Ale Rusko opravdu nebylo pozváno – údajně, “jó, oni by stejně to pozvání nepřijali”. Ten celý teátr byl vymyšlen Zelenským a ten dal Švýcarsku příkazy, koho pozvat a koho ne.

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 12:44
Odpovědět  primak

Jo, mělo by se to nazývat “Summit Válečné Propagandy o Ukrajině“, ale nazvali to “Summit o Míru na Ukrajině”, aby to nikomu nedošlo…

A jak to pořád ČT i zde NYT omílají, “Rusko nebylo pozváno a Čína se odmítla zůčastnit”, ona to není Lež, jen to zamlčuje podstatnou část Pravdy a vytváří to mylný dojem, je to vyloženě psychologická manipulace…

Zde v článku – “přijmou ruskou okupaci části svého území” – vnášejí do povědomí (a podvědomí), že se jedná o “Okupaci” – 6x tam mají slovo “okupace” nebo “okupovaných” atd… Ani slovo o tom, že tam rusové na Donbasu žijí již tisíc let…

Naopak se v celém článku ani jednou nevyskytuje slovo “Referendum“, ačkoliv byla dvě na Krymu v 2014, byla dvě na Donbasu v roce 2014, a bylo referendum na Donbasu, v Chersonu a v Záporoží v září 2022… A že tedy naopak Ukrajina dosud okupuje části Donbasu, které volily v Referendu o samostatnosti…

Takovýmhle a podobnými články nastavují Agendu a Terminologii, o čem se má mluvit a jakými termíny, a o čem se nemá mluvit… Už jen tím, že tu terminologii přijmete, vás posunou tam, kam chtěli…

πα½

Standa
16. 6. 2024 19:08
Odpovědět  P.A.Semi

De facto. Rusko osvobozuje své republiky DLRa LLR ( byli přičleněny k RF na základě jejich žádosti po referendech podle Charty OSN o sebeurčení- porovnej s Kosovem) od Ukr. okupantů.

Milan
17. 6. 2024 08:36
Odpovědět  P.A.Semi

Co chcete po NYT

Gabros
16. 6. 2024 10:58
Odpovědět  P.A.Semi

Tak něco zajímavého se tam muselo rozhodně dít když se to tam po stažení ruských vojsk hemžilo příslušníky SBU a poradci z MI6.

Teuton
16. 6. 2024 11:04
Odpovědět  Jana Kunšteková

Tenhle server se jmenuje POKEC, že ?

orinoko
16. 6. 2024 12:42
Odpovědět  Teuton

Ano. Stejně blábol se jmenuje blábol.

Slovan
16. 6. 2024 10:30
Odpovědět  Teuton

Ty říkáš že čoudelkovci nemůžou nikdy nikoho dohonit ho ho, ale oni to mají vymakaný, oni ho mu nadběhnou. S tím totiž nikdo nepočítá, tedy hlavně greenhorni. 😊😊

Spam Teuton
16. 6. 2024 13:06
Odpovědět  Slovan

Vždy, když Michala Čoudelku, vrchního vibrátora BIS, vidím, musím se smát. Ten člověk působí a vypadá komicky. Něco jako Otík z Vesničky mé střediskové.

Slovan
16. 6. 2024 14:42
Odpovědět  Spam Teuton

Da da, maladěc, i já tóže se chechtáju. Tragikomédia.

16. 6. 2024 19:54
Odpovědět  Slovan

Nějak jsem nikde nezaznamenal výsledky té slávy ve švajcu, tak abys byl v obraze – vyzobnuto:
Hlavní teze závěrečného dokumentu konference o Ukrajině ve Švýcarsku16. června 2024

Účastníci konference o Ukrajině, která se konala v Bürgenstocku ve dnech 15. až 16. června, přijali závěrečný dokument. Podpořilo jej 80 zemí z 91, které se fóra zúčastnily…

Hlavní body komuniké zveřejnila  agentura TASS:

Dlouhodobé řešení konfliktu na Ukrajině musí zahrnovat obě strany.Všichni váleční zajatci zajatí během konfliktu na Ukrajině musí být propuštěni.Jakékoli využití jaderné energie a jaderných zařízení musí být bezpečné, zabezpečené a šetrné k životnímu prostředí.Zabezpečení potravin by nemělo být žádným způsobem využíváno pro vojenské účely.Útoky na lodě a přístavy „jsou nepřijatelné“.Cesta k míru musí být založena na mezinárodním právu a zejména na Chartě OSN.Je nutné vrátit na Ukrajinu všechny děti a civilisty, kteří „byli deportováni, nezákonně vysídleni a zadrženi“.
No nejsou ti šášové roztomilí? Tam už schází u bodu 3 “…a jaderných zařízení” doplnit jen o: “včetně zbraní” a bod 5 pozměnit: “Plivání do vody, útoky na lodě…atd” a bylo by to dokonalý.
.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
16. 6. 2024 20:10

Jo díky přečetl jsem si to a podle mě to tak horký nebude. Díky, hezký večer a neponocuj není to zdravé na lidské biohodiny. Rada zdarma. 😀🙋‍♂️

Gales
16. 6. 2024 19:20
Odpovědět  Teuton

Čoudelka říká že ti ruští špióni jsou tak rafinovaní že se nedají chytit a nezanechávají po sobě žádné stopy. A proto jsou to stoprocentně ruští špióni.

milan
17. 6. 2024 12:35
Odpovědět  Teuton

tak bud su slepy nebo ozrali to kazda krasavice aj baba jaga nebo su sebevrazi bo ta uz to potrebuje jak koza drbani ale jelikoz je narocna tak by meli byt aspon ctyri dva su sebevrazi

Autor
16. 6. 2024 10:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Je tu stejný problém, jako při všech hodnoceních historických událostí. Ten problém se jmenuje nezahrnutí do výčtu podmínek a faktů celou předhistorii. Tady prostě chybí – no nevím jestli nepublikovali svůj pohled již předtím v NYT – ale právě ty důvody, proč ke všemu došlo, z jakých pozic vše začínalo je to nejdůležitější.
Asi tak jako – pro ilustraci – heslo “Amerika Američanům”. Kdo nezná celou historii Ameriky, resp. USA a předtím prvních kolonistů z Francie, Anglie a Holanďanů atd., bude předpookládat, že je to heslo pro současnou Ameriku, ale ten kdo zná celou prehistorii tohoto území, nyní nazývanmého Amerika, ten bude mít nutkání – aspoň ironicky – se zeptat: “To jako indiánům?”
Je to také podobně, když jsem začal uveřejňovat překlady o vztazích mezi Čínou a USA, ten kdo si přečte i poslední díl, který bude co nevidět, pak snáze pochopí vše co a jak, že … ale nebudu předbíhat.
Důležité však bylo, že ta smlouva byla a byl pro Ukrajinu výhodná. Jenže prostě a jednoduše řečeno, to by nikdy neospravedlnilo vna Západě již do země 404 vložené investice. Nebyl by tu prostě další pokus zničit Rusko, o co vlastně jde.
pokr.

Autor
16. 6. 2024 10:28
Odpovědět  Peter 008

To by znamenalo, že celých třicet let shromažďování zdrojů, státních převratů, majdanů a by se ani nepokusilo zničit to po staletí nenáviděné Rusko.
Možná by to podepsala i ta chunta, vždyť té šlo a jde jen o to, mít příležitost si nahrabat, o zem jim nikdy nešlo, ale ne Johnson, ale myslím si, že ve skutečnosti Američané dali “nehlasný” povel – nebrat! Ten britský klaun jen tlumočil zájmy těch, kdo ovládá z pozadí jak USA, tak Anglii.

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 11:22
Odpovědět  Peter 008

Inu, třeba právě roli toho Borise Johnsona ten článek v NYT úplně zamlčel… Vytvářejí dojem, že za to může polský Duda, a že to bylo neférové tak jen dobře, že to nepřijali…

Hlavně, že vyjednavači telefonovali se “Šéfem” v Kremlu a v pozadí Oligarcha RA, jak u Mafiánů…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 6. 2024 12:00
Odpovědět  P.A.Semi

A nějak tam zapomněli zmínit zastřelení jednoho z hlavních Ukrajinských vyjednavačů, a když zmiňují údajnou roli Oligarchy RA (pokud si ji zcela nevymysleli?), tak jaksi opomíjejí zmínit roli oligarchy Kolomojského a Rinata Achmetova (tenje také RA)…

Celkově je na tom článku víc zajímavé, co všechno tam není, než co tam je…
(jako třeba že Rusové se stáhli od Kyjeva dobrovolně jako výraz dobré vůle při vyjednávání, a že ani nechtěli dobývat Kyjev, ale odlákat tam ty statisíce vojáků, které v lednu a v únoru shromáždil Kyjev na hranicích Donbasu pro plánovanou invazi, kterou 17.2.2022 začali, nebo aspoň naznačili, že ji začínají…)

πα½

Miro 2
16. 6. 2024 10:42
Ohodnotit příspěvek :
     

USA se událostmi na Majdanu v roce 2015 vmísily do vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. Od té doby se stále usilovněji snažily znepřátelit obě země poskytováním zbraní Ukrajině. V době občanské války, která vyústila po Majdanu v roce 2014 ukrajinská armáda klidně zabíjela ruskou menšinu na východní Ukrajině, přičemž USA a Západ neprotestoval a toleroval to. Posléze koncem roku 2021 USA a vojenská aliance NATO odmítly poskytnout bezpečnostní záruky, které inicioval Putin a které na poslední chvíli mohly zabránit válce na Ukrajině. USA, NATO, KoZa svým konáním a stálým tvrdošíjným zasahováním a naváděním presidenta Ukrajiny Zelenského neustále prodlužují konflikt na Ukrajině a snaží se vyhrocovat postoj zemí Západu proti Rusku. Avšak tím přibližují svět k takřka už neodvratné jaderné válce. USA je již dlouho význačným a úspěšným světovým manipulátorem. Má to ale jedinou chybu, že tyto jejich strategické a potutelné záměry, postupy a manévry k dobytí zejména Ruska byly už zbytkem světa prohlédnuty. Je to už jejich obehraná písnička.

Pepan
16. 6. 2024 11:16
Odpovědět  Miro 2

Když ona ta touha vyrabovat a vyvraždit Rusko, je v USSA,EU a malé britiniji tak veliká, obzvlášť když za ně budou chcípat ukradinci, no neberte to že. Ona KoZa věděla moc dobře proč podpořit na ukradině nacizmus.

Staník
16. 6. 2024 11:54
Odpovědět  Miro 2

V devadesátkách si to vyzkoušeli proti Srbsku a povedlo se. Stejný scénář aplikovali proti Rusku a nevyšel. Chorvati nebo Ukroši, stejná pakáž, stejná nedávná historie pod hákovým křížem až do současnosti. Pavelič nebo Bandera, Tudjman nebo Zelenský. Jen teď jim Rusko zatne tipec a narovná i příkoří Srbů na Balkáně.

zuzana
16. 6. 2024 11:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Trump komentoval svůj vztah s Putinem

https://aktax.cz/trump-komentoval-svuj-vztah-s-putinem/

Ladislav 💤
16. 6. 2024 11:29
Odpovědět  zuzana

Nevěř ani jednomu amíkovi👎! Přes dvěstě let jim tlučou do palic , že jsou nadlidi!

16. 6. 2024 13:53
Odpovědět  zuzana

Pokud tomuto:
Podle bývalého Amerického prezidenta Putin uznal svou roli v zastavení projektu Nord Stream 2. Putin mi řekl: „Je to největší věc… ukončil jsi plynovod… My dva jsme přátelé, ale nerad bych tě viděl jako nepřítele.“
někdo věří, musí mít v hlavě nas-ráno ještě víc, než plechová huba trump.

orinoko
16. 6. 2024 12:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Dlouhé, snad objasnujici tehdejší děje, ale nic to nemění na chazarskych záměrech vytvořit Chazariat posluhujicich gojimu. Tou dobou už bylo o všem rozhodnuto, to jen Alzak čekal zázrak který nenastal a musel konstatovat: Zůstali jsme sami. Po 24.2. 2022.
Slovo Ukrajince? Mohli se mít jak prasata v zite při neutralite. Ale všechno začalo pucem, pak jeden nosal na kameru a mikrofon prohlásil – chceme do NATO, a banderovci kviceli blahem. Souhlas alzaka s rozhovory byl ulekem, že může on sám dostat bombou po palici. Celé politbyro jsou nosalove, jimž ukroboti slouží jako matros na Rusa. Centrálu mají v Londýně, kadrove rezervy v Kanadě a velký klacek u dědka v bílém vigwamu. Jediné písmeno by nebylo dodrzeno. Zápach to nemá ve zvyku. I svoje pravidla mění podle potřeby, což tak jednoduše nejde se zákony.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zuzana
16. 6. 2024 12:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Hillary Clintonové hrozí doživotní vězení za zločiny proti dětem

https://aktax.cz/hillary-clintonove-hrozi-dozivotni-vezeni-za-zlociny-proti-detem/

RASputin
17. 6. 2024 15:31
Odpovědět  zuzana

umíš i něco jiného neż propagovat titulky z aktax ?

JoFa
16. 6. 2024 13:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Mám k tomu len jednoduchú otázku: Ako chce Putin zaistiť, aby sa dohody, ktoré predčasne uzatvorí so západom /Ukrajinou/ neporušili ako tie v Minsku o nerozširovaní NATO na východ? Takto ho..vno vyrieši, nikto mu nedá žiadne záruky!!! Jeden majdan západu na Ukrajine a sme zase tam kde sme boli, iba tentokrát už bude západ lepšie pripravený. Komu neni rady-tomu neni pomoci…

katango
16. 6. 2024 15:27
Odpovědět  JoFa

Tenkrát nevěděli, jaké zbraně má Putin k dispozici. Teď už to vědí.

Pavel z Moravy.
16. 6. 2024 17:01
Odpovědět  katango

Já bych to nechal na Putinovi a jeho týmu. To spíše nám hrozí, že se za chvíli s touto bandou škůdců zemských ocitneme na ulici s holou ři.tí. Argentinci by nám mohli říci co je 300 % inflace a nebo jako v roce 2000 absolutní krach. Ráno se jedinec probudí, obchody zavřené téměř bez zboží, banky zavřené a všichni bez prostředků. Potom přifrčí ze svého místa uskladnění MMF, nabídne nějakou půjčku, ale za takových podmínek, které seberou státu i ten zbytek státního majetku a co seberou lidem raději neříkat. A už jsou další otroci světového kapitálu na světě. To by měla být předně naše starost, abychom takhle nedopadli a neradit panu Putinovi. Kujwa, jsme takoví chytráčci, ale sami se necháme ožebračovat jako poslední pitomci.

JoFa
16. 6. 2024 17:51
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Porážka Ukrajiny a jej kapitulácia, by vyriešilo mnohé v Európe a dalo nám, malým krajinám šancu pre novú budúcnosť bez EÚ a NATO, formovať neutralitu uznanú štátmi BRICS a súhlas “porazených veľkých štátov” západu nebude nutný-budú v krachu a závislé-donútené k spolupráci aj s BRICS/ pre JoeArp/, takže podpíšu všetko, čo bude Rusko a Čína presadzovať, dá nám šancu nezávisle formovať svoje krajiny, byť sebestační a svojprávni. O toto všetko Európske štáty prídu ak Rusko vyjedná predčasne podmienky o ktorých Putin hovorí. Stále zostaneme otrokmi EÚ – Nemecka a Fr. Nám ide o všetko ak to Putin nedotiahne do konca.
Ak zostane čo i len kúsok Ukrajiny samostatný, celý dlh Ukrajiny ostáva na ňom a zbytok Ukrajiny sa rozpredá ako som uviedol vo včerajšom článku , podniky , bane a ložiská surovín-nič zo zbytku Ukrajiny nezostane, ďalší problém do buducna! a kto má záujem na tom, aby to takto dopadlo? Na to si daj odpoveď sám..Ja som vinníka včera označil, možno najdete niekoho iného, tak do toho.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
16. 6. 2024 18:10
Odpovědět  JoFa

Rusko má právo ukončiť konflikt ako uzná za vhodné, zomierali v ňom jeho ľudia! Preto na nás Rusom nemusí záležať. Otázka je ako to vníma ruský ľud/ myslím predčasný mier podľa Putina/, vníma to rovnako ako Putin?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
16. 6. 2024 18:20
Odpovědět  JoFa

U nás vyhral voľby Fico a množstvo ľudí, ktorí ho volili s politikou ukotvenia SR v NATO a EÚ nesúhlasí a Pelegríny vo svojom sľube hovoril tiež o ukotvení SR v týchto štruktúrach a rovnako ho volili aj ľudia, ktorí to takto nechcú a kde je ich hlas? No v prde.li !!!!!!!!!!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
16. 6. 2024 19:24
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Já neradím, jen konstatuji.

Věděli, jaké má Rusko zbraně? Nevěděli. Předpokládali, že žádné účinné. Vědí to teď? Ano, jen nevědí úplně všechno, ale dost na to, aby se báli. Byla ruská armáda v dobré kondici? Nebyla. Je v ní teď? Je. Ví to KoZa? Ví. Ti důležití to vědí.

To je popis rozdílné situace při podepsání minských dohod a teď, na což se (řečnicky) tázal joFa.

JoFa
16. 6. 2024 19:37
Odpovědět  katango

Práve si popísal stav, že situácia je iná a preto má Rusko všetky tromfy ukončiť konflikt kapituláciou Ukrajiny, pýtam sa, prečo to teda neurobí ? Ponúkať podmienky, ktoré Ukrajinu iba rozdelia, je šialené v stave akom sú karty na stole.

sizok
16. 6. 2024 20:17
Odpovědět  JoFa

Nacismus je třeba vyhladit. Chocholi ho mají v genech. čím více
jich zemře, tím menší problém do budoucna.

All
16. 6. 2024 20:38
Odpovědět  JoFa

Všichni se obávají nukleárního armagedonu,přežila by jen hrstka lidí.Rusko je ale v rychlosti vyvíjení a dokončování nových zbraní na vzestupu a stačí jen krátký časový ůsek,který je ještě potřeba a pak to bude beze slov a akce stačilo a dost.KOZA si to přeje už nyní,Rusko ještě počká na ten svůj okamžik.Bude nevyhnutelný.Kus Evropy dopadne dost zle,zejména severní část,která válku chce,spolu s opičími ostrovy,které pak skončí stejně jako atlantida,pod vodou.Zatím vše k tomuto směruje. Až pak si zbytek evropanů vydechne a začnou znovu orat pole pluhem taženým koněm.

Standa
17. 6. 2024 13:44
Odpovědět  All

Ještě , že máme bří. Veverkovy.
,,Zbytek Evropanů”…takový lingvistický pojem. Myslíte cikoše nebo novodobé chanáty či muslimské cosi? Švábi přežijí vše! A štěnice v české vládě také!

katango
16. 6. 2024 21:51
Odpovědět  JoFa

Prečo to neurobí? Protože je ještě hodně zbraní, které je potřeba zničit, a hodně nacistů, které je potřeba neutralizovat.

JoFa
16. 6. 2024 22:48
Odpovědět  katango

Blbost. Nacistov eliminuješ tak, že im zoberieš možnosti a zbrane už žiadne nemajú a to čo majú je k ničomu bez armády. Putin balancuje na hrane, príliš a zbytočne riskuje pre pár zatratených židov.

Boomer
17. 6. 2024 08:08
Odpovědět  JoFa

.. ve starověku vítěz eliminoval v poražené skupině všechny muže schopné boje a to i včetně chlapců, u těch byla mírou schopnost uzvednout zbraň nebo fyzická výška štítu bojovníka.
V mírnějších případech jim byly utínány palce na rukou, bez palců se můžete ohánět tak akorát motykou.

Nemůžete zlikvidovat nacionalismus jako myšlenku, a když nacionalisty odzbrojíte v jedné zemi, je otázkou času, kdy je někdo zvenčí znovu vyzbrojí. Můžete ale vytvořit takový úzus ve společnosti, aby u vás pšenka nekvetla jiným nacionalistům, než těm vašim…

Takže se svět ocitá zpátky u Stalinovy teze.. Smrt řeší všechny problémy. Kde není člověk, není ani problém.

Standa
17. 6. 2024 08:38
Odpovědět  Boomer

Máte pravdu BOO .Takzvané V ( jako prý Viktoria ), co propagují čeští anglosasové ( nacista Pávek @spol.) vznikl skutečně jinak.Francouzi usekávali zajatým velšským lučišníků ukazovák a prsteník , aby nemohli natáhnout luk( mám ho na 80 kg-kladku). Od té doby ukazovali velšané V , jako , MY HO JEŠTĚ MÁME.

Mik
17. 6. 2024 10:35
Odpovědět  Boomer

Nacionalismus není škodlivý jen tak obecně, to se mýlíte. Ta hrozba platí jen u těch, kteří mohou díky své velikosti a síle ohrožovat ostatní. Naopak u malého národa jako jsme my by větší podvědomí a národní hrdost velmi pomohlo abychom jako národ přežili.

Slovan
17. 6. 2024 13:08
Odpovědět  Mik

Jaromíre, říkám ti to furt, neděláš dobře. 😂😂🙋‍♂️

Standa
17. 6. 2024 13:49
Odpovědět  Slovan

Nacionalismus je zdraví. Někdo tomu říká vlastenectví. Dnes je to škodlivé, jsme přece v EU, které se rozplyne v Čechách, jako ,, kostka cukru”(Vondra), kterého jste si zvolili, jako eurokomisaře-fuj-!

Boomer
17. 6. 2024 16:10
Odpovědět  Mik

.. pletete nacionalismus a vlastenectví, vlastenec tvrdí, že jeho národ je stejně dobrý jako jiné národy, a je hrdý na minulost i současnost toho svého, nacionalista chválí jen svůj národ a jiné národy považuje za méněcenné, bez minulosti a budoucnosti…

Administrátor
P.A.Semi
17. 6. 2024 17:42
Odpovědět  Boomer

Ve skutečnosti se “Vlastenectví” a “Nacionalismus” liší jen podle toho, jestli je chcete velebit nebo urážet…

πα½

Boomer
17. 6. 2024 18:22
Odpovědět  P.A.Semi

.. a máte snad pocit, že jsem napsal něco jiného, co není v souladu s vaší definicí?

Mik
17. 6. 2024 10:24
Odpovědět  JoFa

Vidíte to moc jednoduše. Je v tom mnoho okolností na které je nutno brát ohled. Další nárůst vlastní ztrát a navazne nálady obyvatelstva, hrozba dalšího rozšíření konfliktu, hospodářská situace a mnoho jiných. Tohle vše musí brát jako prezident a vrchní velitel v úvahu.

Pijack
16. 6. 2024 16:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Největší loupež všech dob. Tohle řádění umí jen Židé s velkým Ž – FED – Největší loupež všech dob (youtube.com)

Kdo si to vyslechne až do konce, tak zjistí, že i Titanik byl potopen kvůli nenažraným zakladatelům FED.

Slovan
16. 6. 2024 17:27
Odpovědět  Pijack

Kámo promiň ale mušel jsem to odskákat, to se nedá. Zlo, flaleš,intriky, podvody, zlodějny!! Mě zajímal ten Titanic a ehle žádná kra có?! Co asi vše se nám tají nechci ani pomyslet. Hezky nás houpou, hezky a my se ještě hádáme kdo znás jim půjde první skočit do otvoru. Hezký závěr tohoto týdne. DeCapřík se tam kříží na přídi a lidi pláčou…….Neskutečné.

Pavel z Moravy.
16. 6. 2024 18:00
Odpovědět  Slovan

Lidem berou skutečnou svobodu a oni je ještě se slzami v očích prosí, aby je vládci ignorovali, degradovali a dojili dál a hlavně jim dále vládli. Opravdu neskutečné, ale nic divného. Chléb a hry na plebs vždy platily. Čau.

Joe Arp
16. 6. 2024 18:30
Odpovědět  Pijack

Tak všemu ve vidku věřím, ale ten Titanik se mi zdá přes čáru, že by se posádka nechala zabít? Astorovi dle svědků nabízeli místo ve člunu a on odmítl. Pokud by hoši měli tak vážné záměry s likvidací FEDU pochybuji, že by jeli na jedné lodi pohromadě.

Pijack
17. 6. 2024 07:42
Odpovědět  Joe Arp

Ber to tak, že se taková likvidace dá naplánovat. Mohla být jedna z mnoha jiných. Nepovedl-li by se Titanik, povedlo by se něco jiného. Ostatně není náhoda, že na palubě byli zrovna odpůrci FED? Proč asi… Věděli, měli páky, možnosti, cíle byly odhaleny…

Standa
17. 6. 2024 13:52
Odpovědět  Pijack

To je otázka! Na Titaniku hořelo už den před tím. Lodička byla na boku vážně poškozena. Její totožná sestra nevyplula. A FED byl tehdy všem u …zadnice.

Slovan
17. 6. 2024 07:56
Odpovědět  Joe Arp

Ale proč by to bylo divné? Však se podívej jaké píč…iny vynalézají dnes. Mistr Čoudelka a jeho kokešové bratrstvo je toho zářným příkladem. Oni už jsou tak vymletý, že nejsou schopni vymyslet důvěryhodnou akci. Tedy!! Jestli to není záměr, abychom se o tom bavili a skutek nám utek. Možná se lidstvo někdy doví více, možná.

Joe Arp
17. 6. 2024 10:11
Odpovědět  Slovan

Netvrdím, že je tento výklad nemožný, ovšem vrtá mi hlavou, který kormidelník by úmyslně napral loď do kry a udělal 1500mrtvol, nebo kapitán (všichni tam zůstali). Nástupu do člunů bránili všem mužům, neb jich bylo málo. Ty čtyři cíle, mohli v klidu na souši přejet, vypadnout z okna, otrávit, zapíchnout “šílencem” atd.

Tom
16. 6. 2024 16:36
Ohodnotit příspěvek :
     
    Hezký článek na litterate.cz UKRAJINSKÁ ŠACHOVÁ PARTIE
Slovan
16. 6. 2024 19:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Omlouvám se že je to mimo téma. Tady jsem narazil na skvělé zařízení, které by bylo přímo velmi prospěšné spoustě našich zákonodárců. A zase ta Sova. 😂 🤣 🤣

Ruská Věznice Polární Sova – Vězeň Očekává Smrt Při -50 Stupních Celsia – YouTube

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zuzana
16. 6. 2024 19:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Zelenskyj a šéf NATO odmítli Putinův mírový návrh

https://aktax.cz/zelenskyj-a-sef-nato-odmitli-putinuv-mirovy-navrh/

Kelly
17. 6. 2024 08:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten idiotský článek z New Yorku postrádá jednu důležitou věc, a to, že Medvedčuk řekl Putinovi, že až budou ruské armády u Kyjeva, tak že ukrajinští oligarchové svrhnou Zeldu, a k tomu pak nedošlo, protože Ukrajinci vykazují extrémní stupeň zbabělosti. Kolik pokusů o atentát na Hitlera bylo? A na Ukrajině nic. Nejvíce poraženými jsou nakonec ti ukrajinští oligarchové, Zelda bude potřebovat zaplatit USA ukrajinským majetkem a tak je třeba těm ukrajinským oligarchům odebrat vše, co si nakradli, jen Zeldovi to nakradené zůstane. Kdyby to ti ukrajinští oligarchové věděli, kam to dojde, tak by do toho bývali nešli na straně Porošenka a Zeldu, ale oni už dneska stejně všichni mají ty izraelské a jiné pasy a nakradli si dost, aby dnes mohli začít někde jinde s velkým polštářem.