21. prosinec – den narození Josifa Vissarionoviče Stalina

21. prosince 1879 se narodil Josif Vissarionovič Džugašvili – Stalin. Toto je oficiální verze. 
Od jeho smrti uplynulo již mnoho let a nenávist jeho nepřátel neutichá.
Na jeho diskreditaci byly věnovány desítky milionů dolarů, především v SSSR a v Rusku, natočeny stovky pseudo-historických filmů, nahromaděny hory lží, tisíce “historiků” vymývá mozky lidí po celém světě,
dělají ze Stalina strašilku pro malé děti….hororový příběh. 
A není divu, že se tak děje, fakta vysvětlují hodně. 

Stalin zachránil Rusko před zničením třikrát.

 1. V roce 1927 byl od moci odstaven sionista Trockij, který chtěl použít ruský lid v boji za světovou nadvládu. 
 2. V roce 1939 byla poražena dobře organizovaná 5. kolona, jejíž cílem bylo svržení Stalina, omezování socialismu v SSSR a převedení kontroly nad Ruskem Hitlerovi. 
 3. V roce 1945 velké vítězství ve Velké vlastenecké válce

Zůstaňte v klidu, Josife Vissarionoviči, poslední skutečný příteli ruského  lidu a zodpovědný vůdce Ruska. Odpusťte jim.
Byl to Stalin, který byl hlavním cílem propagandy nepřátel Ruska? 
Pokusíme se zjistit, co způsobuje zvláštní zuřivost těchto „kritiků“ … 

Převzal zemi s pluhem a zanechal s jadernými zbraněmi. 

SSSR pod vedením Stalina vítězně ukončil druhou světovou válku, bojoval prakticky s celou Evropou a zničil 75% ozbrojených sil Německa a jeho spojenců. 

Velká vlastenecká válka si vyžádala třetinu bohatství země, ale SSSR zrušil lístky na příděly jídla v roce 1947, dva roky po válce. Francie v roce 1949 a Anglie na počátku 50. let. 

Tempo ekonomického růstu stalinistického SSSR nikdo a nikdy nepřekonal. 
Chruščov získal od Stalina bohaté dědictví – 2 000 tun zlata, které Chruščov snížil až 1200 tun. 
Pro srovnání, k březnu 2011 Ruské zlaté rezervy sotva překročily 811 tun. 

Počet Rusů (Velkých Rusů, Malých Rusů a Bělorusů) za vlády Stalina vzrostl podle sčítání lidu v průměru
o 1,3 -1,5 milionu ročně. 

 • 1926- 113,7 milionů (146,6 milionu – celkový počet obyvatel SSSR) 
 • 1939 – 133 milionů (170,6 milionů) 
 • 1959 – 159,3 milionu (208,8 milionů)

Pro srovnání:
za vlády Jelcina počet Rusů v Rusku klesl o 4 miliony lidí; během Putinovy ​​vlády o 5 milionů lidí. 
A to je jen podle oficiálních údajů o sčítání lidu. 
Ve skutečnosti je procentní pokles domorodé populace mnohem vyšší. 

Spotřeba alkoholu byla: 
  – 1,9 litru na osobu za rok 1952 
  – 4,7 litru v carském Rusku za rok 1914 

Prostituce za Stalina byla považována za formu parazitické existence a její organizované formy byly zcela zničeny. A nyní Rusko zaujímá jedno z prvních míst v oblasti prostituce.

Stalin dokázal neuvěřitelné, stranická i státní nomenklatura byla pod kontrolou, byla odpovědná za výsledky své činnosti, odpovědná celé společnosti. Byla vyměnitelná.


Mýtus 1.
Stalin byl negramotný a nevzdělaný člověk

a) Na základní škole byl Stalin byl ​jediným ​ž​ákem, ​který ​​dostal ​s​tipendium. ​
Roku 1894 ​ukončil základní školu ​s ​​v​yznamenáním.
Stalin absolvoval Bursu – nejprestižnější vyšší (duchovní) vzdělávací instituci Gruzie. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nebyl odtud vyloučen kvůli akademickému neúspěchu a revolučním činnostem. 
Josif Džugašvili úspěšně absolvoval Bursu, ale nedostal diplom za urážku zkušební komise…. přišel na zkoušku po rukách. 

b) Stalin četl hodně. Byly dny, kdy četl 200-500 stránek. Jeho osobní knihovna sestávala z několika desítek tisíců svazků a 90 procent těchto knih obsahovalo poznámky a komentáře psané jeho rukou. 
Jednalo se o knihy: od filozofie a přírodních věd až po fikce z různých zemí a období.

c) Stalin sám psal články a knihy. Jeho práce byly publikovány v různých jazycích v mnoha zemích světa. 
Po smrti Josefa Vissarionoviče bylo v SSSR staženo 18 svazků jeho děl. 

Mýtus 2.
Represe v SSSR 

…… Chytali každého druhého. Zastřelili bez soudu a důkazů. Přiznání vynucovali mučením. Nevinní lidé obviňovali sami sebe ze všeho myslitelného:

„Ano, jsem špion, ano připravoval jsem převrat, ano chtěl jsem spáchat atentát“….. jen, aby ho přestali bít.
Ti, kteří upadli do rukou NKVD, byli buď zastřeleni, nebo šli do Gulagu. 

No, tak jo. Co nám řeknou dokumenty.
Počet represí: 

 • v roce 1956 zazněl Chruščovův údaj – 643 000 lidí;
 • v našich dnech “historikové” poskytují čísla 20, 40, 60 a 110 milionů; 
 • zřejmě zítra to bude 200,000,000,….. celá populace Stalinova SSSR. 

A teď se podívejme na archivní dokumenty a čísla, co tak neradi dělají ti „dobří a čestní anti-stalinisté”. 

Na počátku roku 1989 byla na základě rozhodnutí prezidia Akademie věd SSSR vytvořena komise Oddělení historie Akademie věd SSSR, vedená příslušným členem Akademie věd Ju.A. Poljakovem ke zjištění ztráty populace. Byl zkontrolován statistický výkaz OGPU-NKVD-MVD-MGB SSSR. 

Bylo zjištěno, že za období 1921-1952 z politických důvodů bylo odsouzeno 4 051 903 osob, z nichž 799 257 bylo odsouzeno k trestu smrti.

Při tomto, je třeba mít na paměti, že v SSSR se ve třicátých letech objevila skutečná válka, válka nad kontrolou země. Následovníci a stoupenci Trockého, členové sionistických organizací, byli ve všech orgánech a strukturách vlády Sovětského svazu….. Počínaje Ústředním výborem strany až k všemocnému NKVD. 
Není divu, že s využitím své moci a oficiální pozice věznili a zabíjeli čestné komunisty, vytvořili v zemi situaci všeobecné nedůvěry a udavačství. 

Teprve poté, co se ujal vedení NKVD L. P. Beria, se situaci podařilo dostat pod kontrolu. 
Orgány byly vyčištěné tvrdě:
7,372 lidí (22,9%) bylo propuštěno z řadových funkcí,
3 830 lidí (62%) z vrcholného personálu. 
Současně začalo vyšetřování jednotlivých žalob uvězněných lidí a hodnocení případů. 
Teprve v roce 1939 bylo propuštěno na svobodu 330 tisíc lidí.

Ve vězeních Ameriky je více než 2 miliony 200 tisíc lidí. Nyní v době míru. 
Je to hodně? Hodně. 
Americká populace je 260 milionů lidí, počet vězňů – 2 miliony 200 tisíc. 
Počet obyvatel SSSR v roce 1940 je více než 190 milionů, počet vězňů je 1 milion 850 000, což znamená, že takový počet není nic výjimečného. 

Mýtus 3.
Stalin před válkou zničil armádu 

Od května 1937 do září 1939 ve vedení Rudé armády podlehlo represím 40 000 lidí. 
Což přivedlo v roce 1941 Rudou armádu k porážce. 
Přesně tohle zaokrouhlené číslo poprvé publikoval časopis “Огонек” (№26, 1986 г). 
Odkud pochází tento údaj? 
Faktem je, že v letech 1937-1939 bylo z řad Rudé armády UVOLNĚNO 36898 velitelů.
Motivy byly následující: 

 1. pro věk 
 2. ze zdravotních důvodů 
 3. pro disciplinární trestné činy 
 4. pro morální nestabilitu 
 5. propuštěn z politických důvodů – 19 106 (z nich po podání stížností a následných kontrol, 9247 obnoveno v letech 1938-1939); 
 6. zatčeno, tj. represe, bylo 9579 lidí (z nich bylo 1457 obnoveno v letech 1938-1939).

Takže, počet uvězněných velitelů v letech 1937-1939 je 8122 lidí (pouze 3% z celkového počtu velitelů v roce 1939). Z těchto bylo kolem 70 odsouzeno k smrti, a 17 bylo zastřeleno – většinou nejvyšší velitelé, například dva z pěti maršálů (Tuchačevskij za organizaci trockistického vojenského spiknutí, Egorov za účast na spiknutí, přípravu teroristických útoků). 

Další maršál Bljucher byl zatčen za účast na vojensko-fašistickém spiknutí, což vedlo k nepřiměřeným ztrátám a úmyslnému selhání operace na jezeře Chasan, ale zemřel ve vězení. 
Také za analogické přestupky bylo zastřeleno 5 z 9 velitelů 1. stupně (Belov, Jakir, Uborevič, Fedko, Frinovsij) a další zástupci “5. kolony” byli zastřeleni pro podobné vysoce nebezpečné zločiny.

Mýtus 4.
Stalin je vinen katastrofou roku 1941 

Důkazy o opaku: 
Stalin věděl, že útok fašistického Německa na SSSR byl nevyhnutelný, věděl a připravoval se na válku. 
Připravoval se jak jen mohl, odkládal jeho začátek. 
Dobrý byl každý rok, každý měsíc. 
Byly postaveny továrny, kde byly vyrobeny: zbraně, střelivo, vojenské vybavení. 
Ve východní části země byly vytvořeny rezervní místa pro případnou evakuaci průmyslu z pohraničních oblastí. …. V roce 1941 začalo přezbrojení armády, ….. a tady už byl drahý každý den! 

Úspěch sovětské diplomacie je také působivý. Paktem Ribbentrop-Molotov v roce 1939 bylo možné posunout hranici SSSR o stovky kilometrů na západ a poskytl tolik času, aby zvýšil obranyschopnost země.

Poměr sil v předvečer války. Boj a síla ozbrojených sil Německa a jeho spojenců, a SSSR před začátkem Velké vlastenecké války na západních hranicích SSSR: 

Personál (miliony lidí): Německo – 5,5; SSSR – 2,9 (1,9 : 1) 
Zbraně a minomety (tis. jednotek): Německo – 47,2; SSSR – 32,9 (1,4 : 1) 
Tanky (tis. kusů): Německo – 4,3; SSSR – 14,2 (0,3 : 1) 
Bojová letadla (tisíc jednotek): Německo – 5,0; SSSR – 9,2 (0,5 : 1) 
Celkový (obecný) poměr sil a prostředků Německa a jeho spojenců, a SSSR (1,2 : 1) 

Nelze tedy říci, že Stalin údajně nevybavil zemi do války. 

Směrnice č. 1 ze dne 21. června 1941. Přikládám příkaz lidového komisařství obrany pro okamžité provedení:

 1. Během 22. – 23. června 1941 je možný náhlý německý útok. Útok může začít  provokativními akcemi. 
 2. Úkolem našich jednotek je nepodlehnout  žádným provokativním činnostem, které by mohly způsobit velké komplikace. 
 3. Současně by vojenské jednotky vojenských okresů Leningradu, Baltu, Západu, Kyjeva a Oděsy měly být plně připraveny čelit možnému náhlému útoku Němců nebo jejich spojenců. 

PŘIKAZUJI: 
a) v noci z 22. června 1941 tajně obsadit odpalovací místa opevněných oblastí na státní hranici; 

b) před svítáním 22. června 1941 rozptýlit všechna letadla, včetně vojenských, pečlivě je zamaskovat;

c) přivést všechny k bojové připravenosti. Vojska držet rozptýlená a skrytá; 

d) protivzdušnou obranu přivést k bojové připravenosti. Připravte všechna opatření pro zatemnění měst a objektů; 

e) žádné jiné akce bez osobní objednávky neprovádět. 

Rozkaz byl přijat všemi veliteli okruhů a letectva, ale příkaz byl doručen pouze vojskům vojenských okruhů Leningradu a Baltu a personálu baltské flotily. 
Byla to přímá zrada vlasti z řad vojenských vůdců, zrada, která měla katastrofální důsledky.

8. srpna 1941 byl Josif Stalin jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil SSSR. 
Od tohoto okamžiku převzal osobní kontrolu nad VŠÍM na frontě. 
Žádná velká operace během druhé světové války již nebyla plánována bez jeho účasti. .

19. kongres ústředního výboru

Od 5. do 14. října 1952 se v Moskvě konal sjezd Komunistické strany.

Podle J.V. Stalina tento kongres strany měl být klíčovým bodem reformy stranické a státní moci v SSSR, rozdělit vrcholné stranické a státní vedení v SSSR, přinést kvalitní změnu ideologické práce, osvobodit stranické orgány od vládních a kontrolních funkcí a řízení národní ekonomiky a vlády SSSR soustředit výhradně na ministerstvech pod kontrolou Rady ministrů SSSR. 

Výsledky kongresu:

 1. přejmenování na KSSS.
 2. Byly změněny stanovy strany, byl zrušen politický úřad ústředního výboru -Politbyro (9 osob), bylo zřízeno prezidium Ústředního výboru z 25 osob. 
 3. Směrnice pětiletého plánu rozvoje SSSR pro roky 1951-1955 byly schváleny.

V podstatě byla v důsledku plánované reformy stranická nomenklatura odstraněna od výkonné moci. 
Ale to se nestalo. 
Po smrti Stalina se rozhodnutí kongresu změnilo, nedošlo k žádné reformě. Dokumenty kongresu a následného pléna ústředního výboru KSSS byly ignorovány, zamlčeny. 

Nikdy ve své historii Rusko nepoznalo takové obrovské transformace jako ve Stalinově éře! 
Celý svět v šoku sledoval jeho úspěchy! 
To je důvod, proč se teď realizuje ďábelský úkol: …. nikdy znovu nedopustit převzetí moci lidmi, ani vzdáleně připomínající Josifa Vissarionoviče Stalina, který svůj život věnoval národu. 
A proto je zapotřebí, všechno to pomlouvání a lhaní o práci a životě velkého člověka.

Jednou Stalin řekl:
“Já vím, že po mé smrti na můj hrob nanesou hromadu odpadků, ale vítr historie ji nemilosrdně rozptýlí!” ….. Jeho slova se stala prorockými. 


Stalin zemřel 5. března 1953 na krvácení do mozku, během něhož mu dlouho nebyla poskytována lékařská pomoc. Podle názoru Jurije Muchina, který provedl šetření v tomto směru a publikoval je v knize “Vražda Stalina a Berii”, ….. Stalin byl otráven Chruščovem a jeho okolím.
Později také zabili bez soudu  nejbližšího spojence Stalina Lavrentiho Beriu. 
Toto bylo provedeno, aby se zabránilo provádění Stalinových rozhodnutí přijatých 19. kongresem strany
o převodu veškeré moci ze strany na stát.

Verze otravy byla potvrzena na oficiální úrovni Michailem Poltoraninem, který vedl komisi pro odtajnění archivů KGB. 

Vytvoření druhé největší velmoci světa a formování kvalitativně  nových osobností jsou největší zásluhy Stalina. Žádný z vůdců po Stalinově smrti toho nedosáhl, ani něčeho co se dokonce vzdáleně podobá. 
To je důvod, proč lidé nosí květiny ke Stalinovu hrobu, a proto je vzpomínán a ctěn.

Stalin byl zabit, ale navždy  zůstane v srdcích čestných lidí v Rusku. 

https://matveychev-oleg.livejournal.com/1778958.html

sdíletj na

5 1 hlas
Ohodnotit příspěvek
25 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
22. 12. 2018 23:57
Odpovědět  Janinna

Ale nejseš tu sama, samotikná..Jak píšeš, chlapi jsou namočeni do domácího chodu, …asi
Koukám, že naše média ani už neinformují, co kde..např. v Paříži.
https://twitter.com/twitter/statuses/1076515134699462656
https://twitter.com/twitter/statuses/1076560518721228800

Administrátor
23. 12. 2018 00:12
Odpovědět  Janinna

Takže pohodo, vše je hotovo, manžel vytahané ruce….Nejlíp se mají koukám chlapi jako Scpio, čte si mlhovinu a je tak happy, že už začal používat do hloubky lidový slovník.?

Administrátor
23. 12. 2018 00:28
Odpovědět  Janinna

To já se nejvíc motám, když se právě peče cukroví a spolehlivě likviduji nepodarky (některejm úmyslně pomůžu) Později už to nejde, pak je vše zapečetěno;), ale stejně špatně.

Administrátor
23. 12. 2018 00:39
Odpovědět  Janinna

Jé, tak mě to vydží do Silvestra,…a pak už jsem dlouhodobě naštvanej a koukám, abych to na kole rozjezdil.Já se vždy těším, už aby bylo po Vánocích.

Administrátor
23. 12. 2018 01:02
Odpovědět  Janinna

Jóga 2-3x týdně? No, to jseš na sebe diktátor, ale vše tomu napovídá…Ale jo, má to tak být a málokdo to umí.
Někdy vidíš u moře, když je tam all inclusive, jak některý ženský tam kroužej jak na kolotoči kolem stolů a pak se bojí jít do plavek. Zítra dopovíme,..Přeji klidnou,….a ráno, ráno můžeš být zabalená v peří do 11 hodin. Je sváteční hotovo;)

Editor
23. 12. 2018 00:10
Odpovědět  Janinna

nee, rekreuju se z výše vyjmenovaného a čtu si k tomu Mlhovinu v Andromedě. A to ještě zítra musím škubat bažanta a dělat salát. SERU NA VÁÁÁÁÁNOCE DLOUHÝÝÝÝ NOCE!!!!!!!

Editor
23. 12. 2018 12:06
Odpovědět  Janinna

právě že se nenervuju, já na ty vánoce fakt kašlu, jenom rybu (candáta, kapra nechci), salát. Bažanta škubu, páč jsem ho dostal od kámoše myslivce. To už jsem dal dva oškubaný všežroutům, to se prý jen zaprášilo.

Editor
23. 12. 2018 21:56
Odpovědět  Janinna

každý den se musí topit, každý den se musí něco uvařit, každý den se musí sem tam uklízet a jiné. Vánoce nevánoce. Mám holt na starosti mámu a to se nedá až tak moc ošvindlovat. Nedělám stromek, nepečeme cukroví, neděláme ani 25 a 26 extra oběd, ale opravdu denně se jí a tak podobně. A firma “Ono se” dávno zkrachovala.

Editor
23. 12. 2018 23:04
Odpovědět  Janinna

krom nad hlavu občas i po krk.

Editor
23. 12. 2018 23:32
Odpovědět  Janinna

jo, to bych potřeboval, jezdíval jsem do Dreilender Eck se zastávkami cestou tam v GaPa, zpátky někde cestou, ale holt co jsem se odstěhoval z Prahy a máma je po endoprotéze, 88, nemá mě moc kdo vystřídat, sestra je na druhým konci na severu a ještě dělá, dcera má 4 kusy a vlastních starostí dost, do práce jezdí 40 km, tak holt to není až tak jednoduchý. A přesně podle klasika, tělo má jít do hrobu zhuntovaný, tak jsem se dost dlouho snažil 🙂 a už to není úplně ono. Vloni mě porazil zledovatělý Monínec, že jsem se tři dny nehnul, jak jsem si natloukl, jsem tam byl s havětí.

Editor
24. 12. 2018 01:00
Odpovědět  Janinna

já jsem rád, že jsem u lesa, když nic jiného, necpu peníze do černé díry s názvem domácí. Ono to v centru prahy není laciná záležitost, nakonec ani mimo centrum a kdo neměl kliku s privatizací… V bytě nebo v baráku stejně musí někdo uvařit, uklidit, podat a tak dále, nebylo by to až tak rozdíl a tady mám mimo jiné blízko havěť. I kdybychom zůstali ve městě, nic by to neřešilo.

Editor
24. 12. 2018 01:25
Odpovědět  Janinna

No, Pražáci, ti skuteční, ti jsou normální. Idioti jsou ty náplavy. To jsou pokaždý ty největší svině z kdekterý prdele, povětšinou katolíci z jižní Moravy s tulení nemocí, kterým se nechce doma dělat, tak jsou do Prahy žvanit.

Editor
24. 12. 2018 01:37
Odpovědět  Janinna

při volbách je normální Pražák na chalupě a na volby sere. Maximálně na voličský průkaz volí na tý chalupě, takže se to v celostátních počítá venkovu a v Praze volí hlavně studenti a náplavy. Doma by dostali přes hubu, co to v praze vymýšlejí za 3,14 … tak se tam o volbách raději neukazují.