blog

Rok 2027: stenogram Putinova rozhovoru s Tuckerem Carlsonem …

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

T. Carlson: Před několika dny jste oslovil svou zemi a národ a řekl jste, že Rusko se chystá „obnovit spravedlnost a zajistit triumf právního státu“. Poté byly na předměstích Tallinnu, Vilniusu a Rigy spatřeny ruské tanky a výsadkové jednotky přistály na centrálním náměstí Helsinek. Vy ale popíráte jakoukoli agresi a říkáte: jelikož tyto země NATO kvůli protiruským sankcím přerušily poštovní komunikaci a nebyly schopny přijmout předvolání k vystoupení svých vůdců v Bas … Brahmsi … 

V. Putin: Basmanský soud v Moskvě. 

T. Carlson: Děkuji, pane prezidente. Takže jste řekl, že Severoatlantická aliance se nemusí vzrušovat, tankisté a výsadkáři pouze doprovázejí soudní vykonavatele a vyšetřovatele. A po zatčení všech hledaných osob silový doprovod představitelů ruské justice opustí zákonné území NATO. 

V. Putin: T,ak jsem to neřekl, zvláště o „nějakém nehistorickém území NATO“. Máme talk show nebo vážný rozhovor? 

T. Carlson: To je úžasný citát. Děkuji. Vedeme vážný rozhovor. 

Vladimir Putin: Vy máte základní vzdělání – historické, pokud si vzpomínám? 

T. Carlson: Ano. 

Vladimir Putin: Pak mi dovolte, abych věnoval 30 sekund nebo jednu minutu, abych vám poskytl malé historické pozadí. Nejste proti? 

T. Carlson: Prosím, samozřejmě že ne. 

Vladimir Putin: Podívejte se, od čeho začaly vztahy s našimi severními a pobaltskými sousedy, odkud se vzaly. Ruský stát se začal vytvářet jako centralizovaný – toto je považováno za rok vzniku ruského státu – v roce 862, kdy Novgorodci (na severozápadě země je takové město Novgorod) pozvali knížete Rurika vládnout ze Skandinávie, od Varjagů. Byl to tehdy rok 862 … 

T. Carlson: Pane prezidente, prosím vás … Ve složce, kterou jste mi předal, jsem se za tři roky dobral jen ke korespondenci arcibiskupa Vassiana Ryla s carem Ivanem III., smilujte se … gosudare! A už jsem pochopil: Rusko je právním nástupcem nejen Zlaté hordy, ale i ostatních zemí Čingischána … 

V. Putin: Jen neříkejte našim čínským partnerům nic o dynastii Yuan, dohoda? 

T. Carlson: Dohoda. Pokud zrychlíte, zjednodušíte Rurika … 

Vladimir Putin: Dobře. Podívejte. Byla pro vás připravena nová složka s dokumenty, zaslaná samosvalem na americkou ambasádu, můžete si ji přečíst v důchodu. Tam je rezoluce litevského Seimasu přijatá dne 14. června 2021, kde Vilnius požadoval „kompenzaci za sovětskou okupaci“. Podobné činy na mezinárodním poli denoncují rusko-litevskou smlouvu o základech mezistátních vztahů z roku 1997. Kde je to napsáno černé na bílém: „Nejvyšší představitelé smluvních stran se „vzdávají vzájemných územních a finančních nároků“. 

T. Carlson: Takže … 

V. Putin: Tohle. Jako právník vám s chutí oznamuji: uznali jsme dohodu z roku 1997 za „neplatnou“, Litva je zbavena všech zákonných práv na Klaipedu, oblast Vilniusu, oblast Vilkaviskisu. Po druhé světové válce byly tyto země předány nikoli Litevské SSR, ale Sovětskému svazu. Budu se tedy opakovat a citovat se ze svého projevu k národu 24. února 2022: chtěli jste dekomunizaci, dostali jste dekomunizaci. Jsme národ dodržující zákony. 

T. Carlson: A Lotyšsko? 

Vladimir Putin: Čteme dokumenty. Dne 16. června 2021 lotyšský Seimas přijal zákon „O historických zemích“, kde jsou vyjádřeny právní nároky na Pytalovský okres Pskovské oblasti v Rusku. Tím je porušena a stává se neplatnou Smlouva o státní hranici mezi Ruskem a Lotyšskem z roku 2007, která uvádí: „nejvyšší představitelé smluvních stran se „vzdávají vzájemných územních a finančních nároků.“ Skvělé, pojďte to zjednodušit, protože historická oblast Latgale (toto je čtvrtina Lotyšska) byla v roce 1772 po prvním rozdělení Polsko-litevského společenství připojena k Ruskému impériu. Nejprve to bylo začleněno v provincii Pskov, poté v provincii Dvina, místodržitelství Polock, v guberniích Běloruském a Vitebském. 

T. Carlson: Estonsko … bojím se i jen zeptat – také ruské? 

Vladimir Putin: Tunguska … Vtipkuji. Tallinn prostřednictvím několika právních aktů skutečně vznesl územní nároky na okres Pečora v Pskovské oblasti a město Ivangorod v Leningradské oblasti. Tedy odmítnutí uznat vymezení rusko-estonské hranice podle dohod z roku 1994. Dovolte mi, abych vás upozornil na skutečnost, že Rusko s tímto státem, Bůh jim odpusť, nemá žádnou dohodu. Historická oblast Prinarovje je z právního hlediska povinna SE vrátit se do svého rodného přístavu, tedy znovu se spojit s regionem Čudska. Pro začátek, jinak mě místní 

Ingrovci umučí peticemi až k pálení žáhy – vraťte nám „Kemskou volost“, bez ohledu na cokoliv! 

T. Carlson: OSN nikdy nebude souhlasit s vašimi argumenty! 

V. Putin: Ale nám netřeba žádné OSN, tyto pobaltští Atlanťané, kteří „pokrčili rameny“ … „opakovaně, veřejně a zdokumentovaně, „neuznávají legitimitu vzniku a existenci SSSR“. Ostatně před třemi lety se před volbami stalo něco podobného – stát Texas uznal neplatnými veškeré nezákonné historické akce Washingtonu. Včetně takzvaného rozhodnutí Kongresu a Senátu nazvaného „Texas annexation“ z roku 1845. Jak se tento právní akt překládá? 

Správně, vidím vám to na ústech – “Annexe Texasu.” Nyní máme dobré sousedské a partnerské vztahy s Texaskou lidovou republikou a prezidentem Gregem Abbottem. Rusko s pomocí vojáků, pardon, dobrovolnického sboru „Achmat“, pomáhá obnovit město Austin zničené barbarskými bombovými útoky. Společně s milionovým oddílem čínských dobrovolných stavitelů „maršála Peng Dehuaie“. A až skončí dallaský tribunál nad válečnými zločinci vaší bývalé administrativy a pachatelé budou uspáni v nejbližší veterinární nemocnici, budeme hovořit o právním postavení Texaské republiky v Radě bezpečnosti OSN, Organizaci recollected Nations, nyní zasedající v Pchjongčchangu. 

T. Carlson: Netlačte na mě, pane prezidente, USA jsou přece jen ještě stále velkou regionální velmocí … 

V. Putin: Ano, ano, bez Texasu to už není ani benzínka. S ekonomikou rozervanou na kusy a stovkami druhů biologických a bezbožných extremistických transformátorů. Upřímnou soustrast, pane viceprezidente. Ale vraťme se k našim ovečkám. Nedělejte si vrásky na čele, to je taková okřídlená metafora, hláška a aforismus. Jak se říká v Missouri, „seřaďte své kojoty“. Tedy přísně podle mezinárodního práva: všechny tři pobaltské republiky neuznávají legitimitu SSSR. 

T. Carlson: To je jejich právo! 

V. Putin: Napravo. 

T. Carlson: What?

V. Putin: A koridomem, až do konce. Jsou tam dvojité dveře s cedulí s nápisem „Archiv“. Odmítnutí jakýchkoli dohod z 90. let vrací vztahy mezi Ruskem a pobaltskými zeměmi do roku 1917 a tam fixijujeme právní status quo. V tomto případě nabývají právní moci dříve uzavřené smlouvy a dohody, v našem případě (ve vztahu k Estonsku a Lotyšsku) Nystadtská mírová smlouva z roku 1721 a Mitauská dohoda z roku 1795 a ve vztahu k Litvě platí Petrohradská úmluva z roku 1797 . Podle těchto dokumentů byl dnes na Rusko aplikován zákon „The Baltic Annexation“, naše historické země nám byly jednoduše ukradeny. 

T. Carlson: What?

V. Putin: Kilowatt. Přesněji Nystadt, to je takové město. Dnes Uusikaupunki, Bůh odpusť, nevím jak ještě neumřeli smíchy z takového názvu. Takže podle smlouvy z Nystadtu v roce 1721 získala Ruská říše Estonsko a většinu Lotyšska (Livonsko) od Švédska. Zaplatilo dva miliony tolarů (jefimků) neboli 56 tun stříbra. Comprene-voo, mon ami? Toto je ve vašem jazyce – dohoda. Na vašich rtech vidím, že chápete. A pamatujete si, jak se kdysi kupovala Aljaška. A nedávno to vrátili zpátky. Na účet ukradených Rusku zlatých a valutových rezerv. 

A je tu další dohoda. Jmenuje se Mitauská dohoda z roku 1795, kdy Ruské impérium získalo západní Lotyšsko, vévodství Kurljandsko a Semigallia od vévody z Kurlandu. Za půl milionu červonců tehdy jednorázová tranše činila v hmotném vyjádření téměř dvě a půl tuny zlata. A pak ještě několik let Rusko platilo sto tisíc tolarů ročně, tedy posílalo 170 kilogramů ve zlatě. 

A podle Petrohradské úmluvy z roku 1797 dokončilo Ruské impérium spolu s Rakouskem a Pruskem třetí dělení Polska. Polský král Stanislaw August abdikuje na trůn, jeho dluhy platí Petrohrad. A carevna Kateřina II. podepisuje manifest o připojení zbytků litevského velkovévodství k Rusku. Za tyto země bylo možné neplatit, ale císařovna přesto „odsypala“ zlato, které se přibližně rovnalo dohodě s vévodou z Kurlandu. Dohodě, pane viceprezidente. 

A protože pobaltské země považují všechny ostatní smlouvy 20. století za bezvýznamné, neplatné, s radostí splníme ustanovení naší ústavy o nástupnictví Ruska od Ruského impéria a Sovětského svazu. Provedeme dekomunizaci a vrátíme se takříkajíc na imperiální právní pole. Týká se to nejen pobaltských států … 

T. Carlson: Oh my God! Kdo jsou tito nešťastníci? 

V. Putin: Všechny doklady o prodeji jsou již na vaší ambasádě a vykládají se. Počínaje „Březnovými statěmi“ («Мартовских Статей») se Záporožskou armádou z roku 1654 a Andrusovským příměřím v roce 1667 – až po Friedrichshamskou smlouvu v roce 1809, kdy bylo Švédsku povoleno ročně bezcelně vyvážet 50 tisíc čtvrtí obilí z Ruska jako kompenzace za Finsko. Víte, Vikingové měli v té době velký hlad, sleď by se jim bez ruské kůrky nevešel do krku. Byl to také ziskový obchod a o sedm let později císař Alexandr I. koupil od francouzského krále Varšavské vévodství, zadlužené u všech na světě, a „odsypal“ Versailles 200 milionů franků. 

Zakavkazsko – hromady smluv a individuálních dohod s dodatky na základě výsledků rusko-perských válek, podle kterých byly Dagestán, Gruzie, Abcházie, Ázerbájdžán, Arménie … převedeny do Ruska, opět v důsledku četných transakcí, ruští panovníci zrušili cla zakazující obchod s perským zbožím. Kazachstán – peněžní kompenzace baisům a chánům Mladších a Středních Zhuzes, věčné daňové prázdniny pro nové poddané, ochrana před nájezdy kočovníků a horalů. 

T. Carlson : Rozumím vám, pane prezidente, nemusíte pokračovat. Vraťme se k vašim bezpečnostním složkám v pobaltských zemích, které přijely v tancích. Nepřemisťují sloupky hraničních přechodů, ale hledají konkrétní oficiální osoby? 

Příkaz (Dekret)

Takže teď vtipy (nebo ne zcela vtipy) stranou, téma článku zní: 13. února 2024 Rusko zařadilo estonskou premiérku Kaju Kallasovou a celou skupinu vysokých úředníků z pobaltských zemí na seznam hledaných osob. Otázky pro vyšetřování jsou adresovány estonskému státnímu tajemníkovi Taimaru Peterkopovi, ministru kultury litevské vlády Simonasovi Kairisovi a desítce poslanců lotyšského Seimasu. Článek trestního zákoníku Ruské federace ještě nebyl nazván a ukázán, ale znalí lidé mluví o trestných činech souvisejících s ničením pomníků sovětských vojáků, ohavných exhumacích popela vojáků Rudé armády. Může to být bráno zobecněně pro obecnou politiku těchto států, které Rusy pomenovaly jako „občany druhé kategorie“ se ztrátou práv. Řekl to mluvčí Kremlu: 

„Jsou to lidé, kteří jsou zodpovědní za rozhodnutí, která jsou ve skutečnosti výsměchem historické paměti. A to jsou lidé, kteří podnikají nepřátelské akce jak vůči historické paměti, tak vůči naší zemi.“ 

Zcela jasně viditelně za uplynulý rok 16 otevřených trestních případů hanobení a ničení pomníků padlých vojáků Rudé armády dospělo k logickému závěru, svůj status získalo asi dvě stě cizinců, kteří se na nich podíleli. A nepřekvapí, že v popředí stála ostřílená rusofobka Kallasová (Jejíž manžel byl obviněn z obchodu s Ruskem a v Rusku – pozn.překl.). Paní v roce 2022 přísahala, že „vojenské památky SSSR ve veřejném prostoru Estonska přestaly být pouze lokálním problémem“ a za jejich demolici položí život. A vláda rozhodla, že bude demontováno nebo přemístěno 244 pomníků, z nichž 213 se nachází na vojenských hřbitovech. 

Demontáž pomníku v Narvě

Demontáž pomníku v Narvě 

Nejzábavnější na této situaci je … „čistý status“ jistého Volodymera Olesandroviče ze sousední země, který dodnes není hledán pro válečné zločiny, porušování všech konvencí a ano, totální demolici všech pomníků sovětské éry. A vůbec, Rusko si nikdy nedovolilo tak mimořádné kroky, jako je zařazení současných nebo vysloužilých hlav států na seznam hledaných zločinců. Mnozí si kladli otázku: a co dál? 

S největší pravděpodobností nic. Estonsko (po uzavření rusko-finské hranice) bude i nadále pravidelně hrát roli tranzitní země v rámci „šedých schémat“ jakéhokoli polopašování či sankcí, na diplomatické úrovni máme téměř nulové vztahy s „ třetí kategorií vedoucích diplomatických misí“ (charges d’affaires ad interim). Zařazení na seznam hledaných je přesně to politické gesto, které je svým pojetím brilantní. Protože Kaja Kallasová tvrdě bojuje o post generální tajemnice NATO, a přestože výrazně prohrává s bývalým premiérem Nizozemska Markem Ruttem, má silnou podporu Britů a Poláků. 

Nyní v ústředí Aliance zřejmě panuje zmatené pobavení. Rusko „zasahuje do nadcházejících voleb“ tím nejneočekávanějším způsobem a uvádí možného generálního tajemníka na mezinárodní seznam hledaných. Nejde o to, že by k vyplnění takového kroku pravděpodobně nepřistoupily ani země spřátelené s Ruskem, které podepsaly bilaterální dohody o vydávání hledaných zločinců. Zde je otázka jemnější, Rusko velmi bolestně hlásí: lokomotivu útoků na Rusko v osobě estonských politiků a dalších pobaltských „tygrů“ považujeme za zločince. A že Velká vlastenecká válka neskončila. Dokud nebudou posvátně dodržovány mezinárodní zákony o vojenských hrobech a pomnících padlých v boji proti nacismu. 

Zda bude Kaya Kallasová generální tajemnicí NATO, je zcela třetiřadá otázka a leží v rovině informačních a propagandistických technologií, ale včerejší šokový efekt s výzvami, aby účastníci trestního případu „obezřetně přistupovali k otázce překračování hranic třetích zemí“ … je již polovina úspěchu. Zločinci jsou povinni, a musí se bát, že budou zapouzdřeni uvnitř zemí nepřátelských Rusku, a stokrát popřemýšlejí, zda stojí za to objevit se za jejich aktuálně bezpečnými hranicemi na mezinárodní scéně. 

A samosebou, každý reportér ve „třetích zemích“ určitě ohlásí s uvedením jména osobností nějaké konference či summitu – ten a ten z pobaltské republiky je hledanou osobou v trestní věci. Který? Ale no tak … ověřte si to. Myslím, že efekt bude úžasný, „třetí země“ musí vědět o neonacismu, který tam probíhá. S pochodňovými průvody veteránů divizí SS, jmenováním válečných zločinců národními hrdiny, politikou „boje proti hrobům a památníkům“ a dalšími věcmi, kterými jsou „Baltští tygři“ zvláště proslulí. 

Ti, kteří na sebe vzali závazky experimentovat s „kulturou zrušení“ na státní úrovni se vším ruským. Jazyka, práva rusky mluvících občanů, kultura, historická paměť. Právě pobaltské země jsou iniciátory mnoha šílených sankcí a restrikcí namířených proti Rusku, udávají ideologický tón v NATO. Dělají to, čím etablovanější a „vyspělejší“ mocnosti pohrdají. Dokonale chápou a vědí, co se děje uvnitř neokonzervativních zemí přátelské evropské rodiny národů. A neonacismus se tam děje na nejvyšší úrovni. 

Závěry

Velmi krátce. Rusko se vzpamatovává, uzdravuje se. Zda se hledaná občanka Kallasová stane tváří Severoatlantické aliance či nikoliv, je spíše vtipná kvízová otázka, protože seriózní lidé by neměli mluvit o intelektuálních a organizačních schopnostech této dámy. Stačí se podívat na ukazatele ekonomického a sociálního „růstu“ Estonska, vzorce chování a obsah projevů. Abyste se s velkým sarkasmem a zvědavostí podívali na velitelství NATO s němou otázkou v očích: To je vaše elita elit, nejlepší z nejlepších? Navíc s „paragrafem“ za zády podle článků podpory neonacismu? 

Jelikož Estonsko se jeví takovou, nadávat se nechystám, protože vtípky skončily, a samotný fakt vyhlášením pátrání po hlavě nepřátelského státu ukazuje: Vladimir Vladimirovič ne zbytečně zasvětil tolik času rozsudkům našim zakletým nepřátelům. A varováním o nebezpečí politických her s neonacismem, demonstrativním náznakem pro následovníky díla běsnivého Adolfa s jeho pomocníky. Doba rozhovorů minula, a vysmívat se památce milionů sovětských bojopvníků, kteří položili životy za sytý evropský život – se stane smrtelně nebezpečným. Chcete revizi výsledků Druhé světové války? Rusko odpovědělo – nejsme proti, jen se fantazie na motiv rozhovoru z roku 2027 může stát objektivní realitou. Přestanou se vysmívat historii.

https://dzen.ru/a/Zc2bKK3PZGDLnrkp

Překlad Peter 008

sdílet na

69 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
15. 2. 2024 21:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak se snaží tu Defenestraci zastavit 😀
Lžou, snaží se lidem nastrčit zkorumpovance z Agrární komory, a Sdružení Zemědělců…
Jako že to oni vedou ten protest 😀 Prostě zmrdstvo největší…
Televize už hlásí že se Zemědělci dohodli 😀
Ale ty jejich ,správný!
Už jen za tenhle podlý hnus si zaslouží vykydat jednou provždy!
Vyhrožují Fízlama, pokutama, a když to nezabírá…
Začnou jejich presstitutky hlásit, že se Zemědělci dohodli a protest se ruší… 😀
Bojí se ta špína fašistická, bojí se strašně. 😀
19:2 No Limit no Feer…
https://www.youtube.com/watch?v=WX3IZU-9JtM

ijn
15. 2. 2024 22:47
Odpovědět  Veny232

grýn dýlu se zbavitnechtějí,….je to grandiózní podvod a totální korupční nástroj politiků EU,…..k tomu mají všechny podrazácké způsoby ovládání lidí i ekonomiky,….emise BIOPLYNKY neplatí i když jsou škodlivější než moderní uhelná elektrárny, ….mají přes ceny energií spuštěnou hyperinflaci a + 100% na pečivu,..

+300% na bramborách či ovoci Hitler-markety se nestydí,….vždyť si platí politiky==legislativce i ÚHOS a nedodržují zákony ČR (O CENÁCH A PŘIMĚŘENÝ ZISK) prohnilá česká justice kryje podvody politiků,…..!!! Stávka ++ tresty za zavlečení do války +++ odzbrojení AČR == vydáním zbraní do války na UKrajině,… Fiala prototyp křiváka a zloděje!!!

15. 2. 2024 23:39
Odpovědět  ijn

Však já se vsadím,že i to obilí z Ukrajiny vozí hlavně pro něměcké elektrárny…
Pochybuju, že se to všechno namele a sní…
To Němci s tím topí ,aby měli elektřinu…I u nás všude přes bílé koně pěstují Kukuřici, pro své bioplynky…
U loun skorem nic jiného neroste…už deset let.

Pijack
16. 2. 2024 08:39
Odpovědět  Veny232

Máš pravdu, ale je dobré si uvědomit, že to obilí není čistě Ukrajinské, nýbrž Americké. Je totiž sklízeno v pozemků, které Americké fondy a firmy koupili. Je to jejich kšeft. Je to součást ekonomicky drtit Evropu. Kdyby to vypěstovali pouze Ukrajinci, stěží by to sem cpali tak snadno, jenže vliv Amerických klanů jak známo, je podstatně silnější a v Evropě se jim klaníme. Kromě zemědělců. Proto také Fiala nazývá všechny zemědělce Ruskými silami. On ví, že musí chránit pověst Amerických producentů.

Pijack
16. 2. 2024 08:34
Odpovědět  Veny232

Ukládej si ta jména lhářů do seznamu – Bruselské blechy a nebo Ukrajinské vši 🙂

Orion
16. 2. 2024 17:52
Odpovědět  Veny232

Co su to za slabomyselne linky ?!!

18. 2. 2024 13:29
Odpovědět  Orion
Standa
17. 2. 2024 12:13
Odpovědět  Veny232

…..

Standa
17. 2. 2024 12:17
Odpovědět  Standa

No, vždyt ten neonacizmus máme tady.P.Pavel bude bojovat za Ukr.,,do posledního haléře” Zve Zelenského. Kdo podporuje neonacizmus-finačně , zbraněmi a soulhasí s ním je podle mě neonacista.

Boomer
15. 2. 2024 23:28
Ohodnotit příspěvek :
     

.. Monty Python par excellence.. ovšem jeden nikdy neví, že…

16. 2. 2024 03:56
Ohodnotit příspěvek :
     

„Kapající voda vydlabává kámen, ne silou, ale vytrvalostí.“
Publius Ovidius Naso

Nemusím VVP milovat, ale se svou strategií malých krůčků nemá ve světě soupeře. Jistě, Si praktikuje něco podobného, ale na tým Putin a spol. jeho think tank nemá. Sleduji ty “krůčky” v podstatě už od jeho nainstalace Jelcinem a jen zírám. Často je to zdánlivě krůček do tmy, ale uplyne nějaký čas a ukáže se, že ten už téměř zapomenutý krůček, či úkrok stranou, nebyl tím, čím se na první pohled jevil, ale mistrným, promyšleným tahem. Šifrin spáchal o Stalinovi knihu Bůh synergie. Nehledě k tomu, že mám ke Kobovi silné výhrady, ale pokud už bych cítil potřebu tímto titulem uctít reálnou bytost, nebyl by to Stalin, ale právě VVP.

16. 2. 2024 16:13
Odpovědět  Peter 008

Jo. Určitě sichr víte, co si představuji. Podotýkám, že jsem měl na mysli výhradně strategii nasměrovanou – za účelem, směřující atd. – k synergii – nic víc, nic mín. Hm… Už se těším na to, jak bude osmyslněna Medveděvova likvidace armády a podniků, nemluvě už o jeho zahraničních a vnitřně politických aktivitách a nutnost toho pro suverenitu Federace. Ale za ten odkaz dík – už jsem si to zkopnul a uložil do archivu. Tož jsem sám zvědav, zda se tam dozvím něco, co by mě dokopalo k přehodnocení názoru.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
16. 2. 2024 17:17

Páni! Osmyslněna? Tohle slovo slyším prvně a jsem okouzlena – co to znamená?

16. 2. 2024 19:46
Odpovědět  Markýza

To použil 008 v posledním odstavci, tak jsem to zvedl.

16. 2. 2024 19:44
Odpovědět  Peter 008

Asi holt vycházíme každý z jiných zdrojů. Je sice podivné, že zřejmě oba dva primárně z ruských, ale je to tak. Mimochodem, můj postoj k politrukovi znáte, ale co se týká analýz vnitřní politiky a dění ve Federaci, přikládám jim poměrně dost váhu. Proto ostatně na něj pravidelně chodím. A kór když to mám potvrzeno z dalších ruswebů. Ale abych tu zbůhdarma soutěživě slámomlátil kdo z nás má tu praudu praudoucí, na to, sory jako, nemám ani náladu – tu nemám na slámomlácení vlastně nikdy a raději se vymluvím na vrozenou lenoru – ani čas. Navrhuji nechat to otevřené – je zbytečné se tu dohadovat o něčem, co nemůže ani jeden z nás ani dokázat, ani vyvrátit. Jo, s tou poslední větou souhlasím bez výhrad – tedy s tou výhradou, že to platí i pro alternativu. Ve smyslu drtivá většina na alternativě, rozumí se.

Putinovec
16. 2. 2024 20:36
Odpovědět  Peter 008

Je potřeba vzít v úvahu to , že procesy , které spustil Putin , nemohl zastavit ani takový zrádce jako Medvedev .
Každý proces má svoji setrvačnost a v praxi se nedá zastavit jako kolo . Ale lze ho postupně sabotovat .

Pijack
16. 2. 2024 08:32
Ohodnotit příspěvek :
     
 • Klídek vážení. Vztek rusofobů, nacistů a liberálních demagogů roste úměrně s odhalováním pravdy. Bruselské blechy a Ukrajinské vši vymýšlí jednu lež za druhou, až je to trapné, protože si člověk uvědomí, s jakou stokou musíme sdílet mediální prostor. Já se bavím. Dokonce jsem začal sledovat ČT a zapisuji si jména do seznamu Bruselských blech 🙂 u lidí, kteří chtějí zrušit národní měnu. Do seznamu Ukrajinských vší si zase ukládám jména lidí, kteří fanaticky lžou a vyvolávají jadernou válku proti Rusku. ČT je dokonalý zdroj, vpustí před kamery jen ideologicky prověřené osoby. Takže máme snadnou pozici, kam koho zařadit 🙂 🙂 🙂
Jura S
16. 2. 2024 14:03
Odpovědět  Pijack

No já mám jen notejsek s dvěma kolonkama :

 • Popravit – JUSTIČNÍ OMYL vyloučený…
 • Zavřít a “vyslechnout – rovněž zde je justiční omyl vyloučený….

Uvažoval jsem o kolonce “PROŠETŘIT”, ale tam se mi zdálo, že by notejsek měl váhu Kralické bible… tak jsme od toho ustoupil… Jsme přece demokraté…

Pijack
16. 2. 2024 09:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Sluhové a poskoci Českých médií povinně odvrací pozornost na “důležitější témata”, jen aby přežili Putinova slova pravdy ve zdraví a bez vztekliny:

 • Princ Harry s manželkou Meghan v posledních dnech opět pobouřili Brity.
 • Vlaďka Erbová (42) se fanouškům ozvala, že musí jít na operaci poprsí.
 • Christian B., podezřelý z únosu Madeleine McCannové, v pátek stane před německým soudem.
 • V Květnici u Prahy nalezla ve čtvrtek svědkyně mrtvého cyklistu, zřejmě náhle zemřel. 
 • Na cestující v letadle vypadávali ze zavazadlového prostoru červi.
 • Karel III si po náročné večeři uprcl do trenýrek.
 • Agáta Hanychová nadýchala alkohol a následně jí byl odebrán řidičský průkaz. 
 • Dara Rolins nedokázala utajit estetické zákroky.
 • Jakási blogerka se skořápkou na zadku má nového přítele.
 • Ředitel ČT navštívil Britskou ambasádu, aby převzal pohled GB na naše média.

Tak ještě dvacet bulvárních sraček a každý den opakovaně. Oni si fakt myslí, že jsme blbci a nevíme kdo je Putin a co je Rusko. Z tohohle by se Goebbels v hrobě dusil smíchy.

Putinovec
16. 2. 2024 09:12
Odpovědět  Pijack

Snadná pomoc , stačí odstranit žumpu ze svého života .
Krok dva , celospolečenská shoda o tom , že necháme čt žumpu chcípnout hlady .

Joe Arp
16. 2. 2024 11:21
Odpovědět  Putinovec

Myslím, že mluvili o tom, že poplatek bude vztažen i na mobily a PC. Jak je chceš vyhladovět, odstěhuješ se do lesa?

Pavel z Moravy
16. 2. 2024 12:42
Odpovědět  Joe Arp

Já se tedy na nic z mediální žumpy nedívám a ani to neposlouchám. Říkám si, že to nemám zapotřebí, ale na druhou stranu vím, že by měl jedinec vědět vše i z druhé strany. Když si to vše ale shrnu, tak já vím, že dozvědět se od těchto škůdců a zaprodanců národa mohu pouze bezbřehé sra.čky. Nic jiného nemohu od této ekipy čekat. A dá se říci, že mne prakticky nemají ani čím překvapit. Toto co se děje jsem tušil dávno. To je teprve počátek rozkladu této země, dnes již vlastně absolutní kolonie. Už skončil sen o zlatém teleti a krajinou cizí kráčíme o žebrácké holi. Někteří ti vychytralí jsou ještě v cajku, zatím jim to ještě sype a druhé lidi a národ tato sebestředná banda neřeší. Ale i oni budou skuhrat. Je to jen otázka času. Takže nač se čílit když je národ jaký je. Prostě otupělý a to je ta poslední fáze před otroctvím. Komu budou tyto mladé generace přímo sloužit nevím, ale sobě určitě ne. Měj se.

Joe Arp
16. 2. 2024 15:39
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ahoj, pravdu máš! Vše je v systému PO NÁS POTOPA! U mladých ještě doplněná o: starci neunavujte kecama, my si chcem užít, že vy jste makali jak blbci je vaše chyba!

Putinovec
16. 2. 2024 13:15
Odpovědět  Joe Arp

Tohle funguje na jednoduchém základě .
Ten první to nařídí a ten druhý poslechne .
Pokud druhý tuto hru hrát nebude , tak se pyramida moci rozpadá .
Vždy je to o tom , že vychcánek potřebuje poslušné nemyslící blbce .
Každý se bude muset rozhodnout , zda je svobodnou lidskou bytostí , či nemyslícím blbcem .

Pijack
16. 2. 2024 13:23
Odpovědět  Putinovec

Palec nahoru. Tady je totiž velmi důležitá potřebná dávka sebeúcty. Mnoho liberálů neví co to je a ty ideologické fráze a lži hltá vrchem spodem. U koho se sebeúcta neprojevuje, ten v podstatě dělá poskoka režimu.

Joe Arp
16. 2. 2024 15:35
Odpovědět  Putinovec

Ano se vším souhlas. Nicméně TV přístroj jsi mohl zatlouct, zahodit…, počítač, mobil potřebuješ k životu, v této době a je lehce vysledovatelný. Pokud by nás bylo hafo co se vzepřou, vyberou několik k potrestání a ostatní, jak je tu zvykem “zdrhnou” od té lidské bytosti! A ty jak, zněla má otázka.

Jura S
16. 2. 2024 14:09
Odpovědět  Pijack

Goebbels BY ZÁVIDĚL , chudák měl jen jednu rozhlasovou stanici… ten by koukal na dnešní 2metrový barevný televize, jak to tam národu hulí do hlavy napudko a ve fjůl rozlišení :-)) A pěkně 24hodin denně a 365 dnů v roce… A “hitlerjugend” ? bože slabota…. dneska to děckám perou do palice už v mateřské škole, v 2. třídě vylejzá už “promovaný anlosas”…

Pijack
16. 2. 2024 14:25
Odpovědět  Jura S

Jj a k tomu ještě ČT Nova a Prima a plno webových vysílaček. Ten by odpadl 🙂

Pavel z Moravy
16. 2. 2024 09:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Na skutečnou změnu je nás málo. Ti, kteří se vyvolili do pozic bohů tady již 34 roků vymývají národu mozkovny svým kapitalistickým paktem souvěrců. Kolik dětí již dostalo jejich akční manuál o blahu této kapitalistické společnosti do svých hlav? A kolik je tady v zemi omezenců, kteří i po 34 letech panování tohoto marasmu tvrdí a všechno špatné hází na bývalý systém, aby se zprostili viny za všechny ty prasárny, které tady provedli. To socialismus vybudoval to, co tady tito parchanti rozkradli a rozkrádají. A dnes se dokonce omlouvají sudeťákům, kteří hajlovali a řvali jako pominutí, když chtěli zpět do říše. Jen naiva si může myslet, že se tento národ probudí a změní. Nemá v sobě hrdost a vlastenectví. Kapitalismus je o sobectví a toto přesně těmto současným generacím vyhovuje. Já vím, není to pěkný názor, ale je to realita. Stále je možnost kopnout si do socíku a toto co se děje tímto omluvit. Takhle mluvit i po 34 letech totální likvidace státu, to je již co říci, svádět to na komouše.

Pijack
16. 2. 2024 12:00
Odpovědět  Pavel z Moravy

Biden je ideální osoba pro americký prezidentský úřad. Je v pokročilém stadiu demence, absolutně neschopný žádného rozhodnutí a tudíž velmi snadno ovladatelný SKUTEČNÝMI VLÁDCI USA. To jest americkou miliardářskou oligarchií. Demokracie a svoboda v USA ? Musím se smát 🙂

Putinovec
16. 2. 2024 13:24
Odpovědět  Pijack

Mě naopak připadá jako uvolněná cihla , která je příčinou pádu celé nosné zdi .
On na ten post nebyl dosazen náhodou . Když nešlo odstřelit státní elitu hnUSA prostřednictvím voleb , tak to půjde jejich veřejným odhalením a především odhalením jejich záměrů .
Koneckonců , v Evropských protektorátech to běží na stejném mustru . Odhalit viditelně obyvatelům států sebranku , vytvořit z konzumentů nasraný dav , který má důvod sebranky se zbavit a už se valí vlna , která sebranku spláchne a umožní přeformátovat současný globální svět , do jiných parametrů , dle koncepce toho , kdo bude schopen, tu kterou část světa řídit .
Přesně tohle můžete vidět i v protektorátu Čech a Moravy . Kde myslíte že se berou ty davy nasraných protestujících ? Někdo vytváří podmínky , pro jejich vznik .

Pijack
16. 2. 2024 13:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Skvělá zpráva !!!
Ruský aktivista Alexej Navalnyj je po smrti. Vězeňská služba podle Reuters informovala, že zemřel ve vězení, které se nacházelo na Sibiři v Ťemenské oblasti.

Pijack
16. 2. 2024 15:55
Odpovědět  Pijack

Ti naši politici dostali hromadnou hysterickou vzteklinu, či co? Vždyť Navalnyj byl stejný gauner jako náš Pánek. Jen s tím rozdílem, že v Rusku funguje justice a u nás ho nechali na svobodě, i když vysává státní kasu neustále. Navalnyj chtěl ty své zlodějny přikrýt politickým aktivizmem, na což Rusové neskočili, jako ti naši státní zástupci. Zločin je stále jen zločin. Jen je rozdíl v tom, kdo ho má povolený a kdo ne.

16. 2. 2024 16:36
Odpovědět  Pijack

Jo. A už všici vědí, že za tím stojí Kreml. Sice zmetek natáh ráfky na krevní sraženinu, ale Koza už ví nabeton, že za tím stojí Putin. Nejspíš ho navštívil v lágru a osobně mu šoup do ramene mRNA jed, aby to měl jistý. A což teprve ten užitek, jaký z toho bude mít VVP před volbami! To je náhodička, co? A přesně v ten správný předvolební čas.
P.S. Sice jsem tu mRNA uvedl jen proto, že mi to okamžitě mihlo hlavou jako jediné možné vysvětlení náhody, ale fakt by mě zajímalo, zda se ten zmetek nechal v zahraničí před svým odletem do Federace otečkovat. Osobně se domnívám že jo – nebo snad na letišti nepotřeboval covidpas? Pak by se skutečně jednalo o náhodu v tu pro VVP nejhorší a pro KoZu nelepší možnou chvíli. Bez tečky náhodu vylučuji.

16. 2. 2024 16:39

P.S. KoZa by se měla za zvolení VVP prezidentem modlit! Jenže na to, aby vůbec pochopili proč, jsou příliš omezení.

Putinovec
16. 2. 2024 20:42

Je potřeba informačně přebít šum , který způsobil rozhovor s Putinem . Zmetek Navalnyj posloužil zaživa , po smrti poslouží ještě lépe .
Jsem zvědavý , zda to globalisté otočí proti nim a ukáží všem , jakou cenu má zrádce pro fašistický západ .

17. 2. 2024 14:31
Odpovědět  Putinovec

Logicky mi vychází vražda na objednávku KoZy nebo ukrů, ale pokud se zmetek nechal otečkovat mRNA jedem, jakože asi jo, protože jak jinak by prošel letištní kontrolou, mohl by to skutečně být náhodný souběh. Popravdě si dost podivuji – vlastně mi to rozum nebere -, že právě tuto možnost – mRNA tečku – okamžitě ruská strana nevzdvihla a nezačala na ní rajtovat.
Vždyť by tak mohli obratem šoupnout černýho péťu zpátky KoZe, že to bylo záměrné, že KoZa věděla – protože v té době už byly “vedleší účinky” mRNA známé -, že když zmetek exne, at již bude kdekoli, budou to moci hodit, jako tu “otravu” novičokem, na Čuka s Gekem, že to oni. O dalších možnostech boje proti KoZe, které by se tím otevřely, a záměrech “těch za opnou” KoZy (zlatá miliarda, depopulace atd. atd.) už nemluvě. Upřímně – jestli mi něco smrdí násobně víc, než exnutí zmetka,, tak je to právě toto. Že to nikoho z ruské strany stále ještě nenapadlo, když to mohlo napadnout mě, pitomýho placmalta. Nebo dělám někde ve svých úvahách chybu? Je to možné. Ale kde? Ať to obracím jak chci, takhle mi to zkrátka vychází.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
17. 2. 2024 14:36

No je pravda, že to mě udivilo taky – že neomlacujou KoZe o hlavy mrňavakcínu. Jenže oni měli svůj Sputnik, který byl možná stejné svinstvo, tak třeba si myslejí, že nestojí za to rozdmýchávat spor o to, čí mrňa byla horší.

17. 2. 2024 14:59
Odpovědět  Markýza

V každým případě ale mohli mohli šoupnou černýho péťu skrze mrňu zpátky koze. A sputnik by zůstal na vedlejší koleji, páč zmetek se sichr nenechal osputnikovat.

Markýza
17. 2. 2024 19:56

A to zas ne – zmetek byl přeci vášnivý vlastenec – a to zcela vážně.

17. 2. 2024 20:56
Odpovědět  Markýza

A kde by v kozím chlívku asitak splašil Sputnik?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
18. 2. 2024 18:33

Kdeže to??

18. 2. 2024 23:07
Odpovědět  Markýza

KOlektivní ZÁpad = KoZa – no a kozy bejval v chlívku, žejo. Pravda, některý, spolu s kravičkama v různých parlamentech, ale to jsou jen takové menší chlívky, něco jako boxy, ve velkém kozím chlívě.

Administrátor
P.A.Semi
18. 2. 2024 03:16
Odpovědět  Markýza

Sputnik byl jiná technologie…
mRNA je ze základu špatný podraz, s jediným účelem pomalu vyhubit co nejvíc lidí… Ještě že byli dost neschopní to udělat pořádně…

Klasické vaxxíny (jako i Sputnik) vpraví do těla nějaký virus a naučí tělo, jak ho ničit… (což do určité míry může být užitečné, zvyšuje to imunitní odolnost…)

Jenže mRNA udělá z buňek vašeho těla virus a to tělo se naučí se samo ničit…
Je to od základu a zásadně špatná technologie…

Pak je jiná věc, že čím víc vaxxín, tím vystresovanější imunitní systém, a jak u koho ale leckdy postupně začne imunitní systém napadat i to, co by napadat neměl, a děti mají auto-imunitní poruchy (astma, alergie, adhd, …)…

πα½

Helena
17. 2. 2024 21:03

Kdesi se psalo, že těsně před smrtí toho agenta CIA Navalnýho, ho navštívila manželka a dovezla mu mimo jiné i léky….

18. 2. 2024 16:04
Odpovědět  Helena

Ani bych se nedivil, kdyby to jeho konečné doléčení měla na triku ona. Když jsem viděl její fotočku z Mnichova (na majstrýmu ji nenajdete a já vůl si neuložil odkaz), kdy si jednu chvíli přestala kontrolovat xicht a spokojeně se žulila, říkal jsem si, že ted má i KoZa svou Gustu-kanibalku a jestli mu k tomu nakonec sama nějak nepomohla. Ta naše (Fučíková) celej život zuřivě strážila Julkův odkaz a těžila ze svého bědného údělu profesionální národní vdovy, kdy courala po školách, kde burcovala pionýry a srdcervoucně vzpomínala na život s Julkem. Který Julek sice byl fanfarón a bohém, ale stejnou měrou, na rozdíl od zmetka, za tím vším skutečný hrdina. Jo, ta kanibalka. No, a nežila snad Gusta z Julkova mrtvého těla až do konce svých dní, to jest 42 let?

Markýza
18. 2. 2024 17:13

Gustička…..jo, to byl fenomén! 😀

18. 2. 2024 17:49
Odpovědět  Markýza

No jéje! A za to, jak obohatila lidovou tvořivost o fóry (na ni), by jí měli postavit pomník.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
18. 2. 2024 18:33

Ale nějakej takovej hodně impresívní! 😀

18. 2. 2024 23:10
Odpovědět  Markýza

Jo. Od Davida Černýho bych to viděl.

Jura S
16. 2. 2024 13:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Fizli, jestli půjdou proti zemědělcům, tak jsou sráči…. Doufám, že jim doma manželky votlučou tlamu zmzlým UK kuřetem…:-)

Pijack
16. 2. 2024 14:28
Odpovědět  Jura S

Ptali se studentek gymplu “kde se vyrábí kuřata”? Holky zcela vážně odpověděly, že v obchodních řetězcích. Tohle nelze ani komentovat. IQ naší mladé populace roste exponenciálně 🙂

Jura S
16. 2. 2024 14:54
Odpovědět  Pijack

Kreténi, přece jsou “BIOFARMY”, kde se kuřata od mlada sledují, zda jsou samci a samice, nebo bi, či dalších 56 pohlaví…. Heterosexuální kusy se pak dají bokem, aby “smilnily klasicky přírodně” kladly oplodněná vajíčka, bisexuální kusy a další pohlavní dysfunkce se dají na výkrm za zabití pro maso… 🙂 Nekale tuším, že v některých biochovech mohou být ošetřovateli třeba bi-kohouti zneužíváni….až peří lítá…

Markýza
17. 2. 2024 14:37
Odpovědět  Pijack

V tom případě jsem pyšná na svoje vnoučata. Přinesli mi zrníčka pšenky, kterou vyloupali na poli a hlásili, že půjdeme dělat mouku a něco upečeme. 🙂

zuzana
16. 2. 2024 16:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Q) The Storm Rider: Zprávy ze dne 16.2.2024

https://aktax.cz/q-the-storm-rider-zpravy-ze-dne-16-2-2024/

Orion
16. 2. 2024 17:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Ma tento pokec24 vobec admina???? Ur cute nie!

17. 2. 2024 14:37
Odpovědět  Orion

Tím chce básník vyjádřit co? Jakou myšlénku?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
18. 2. 2024 03:21

Vadil mu nahoře Veny232 a odkaz na Youtube…
(Já to kádrovat nebudu a vrchní admin také ne…)

Mně zase vadí, když někdo střídá přezdívky, že Jaaaaa, nyní pro změnu “Orion” …

πα½

18. 2. 2024 18:05
Odpovědět  P.A.Semi

Není sám, je jich tu povícero. Hm… Mě to (na tom odkazu) sice přišlo jako orgasmus ujetýho hašišmozku, ale na druhou stranu mě to zase nechalo najuknout do hlavy 232jky. Ale abych se kvůli tomu duřil a jeduflusal? 232jce zase můžou přijít jako silně uhozený český tramský písničky, které se líbí mě. To je přece normální, ne? Ach jo.

zuzana
16. 2. 2024 18:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Velký reset nefunguje: Případ elektromobilů

https://aktax.cz/velky-reset-nefunguje-pripad-elektromobilu/

Markýza
18. 2. 2024 17:14
Odpovědět  zuzana

Já to čekala….Harvardův zákon. Jenže oni si mysleli, že poručej životu, blbci.

Administrátor
P.A.Semi
18. 2. 2024 03:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Není to příliš pravděpodobné… Takhle Putin neuvažuje a nejedná… (ohledně středověkých “smluv”…)

(i když obvinění zahraniční hlavy státu ze “zločinů”, které na jejich území nejsou zločinem, a tedy překračování vlastní Jurisdikce v Americkém gangsterském stylu, už tu nyní také máme… je to škoda, protože to nějakou dobu vypadalo, že aspoň jedna strana dodržuje Právo a Spravedlnost, ale nyní to spíš vypadá, že Gangsteři jsou všichni mocní, jak na Západě tak na Východě…)

πα½