blogKrize UKRAJINA

Nepohodlná pravda o příčinách války na Ukrajině

Plukovník Jacques Baud pracoval pro švýcarskou strategickou bezpečnostní službu, byl vedoucím mise OSN a byl členem delegace NATO, která monitorovala situaci na Ukrajině po roce 2014. Níže je jeho chronologická dokumentace příčin války na Ukrajině (od referend o autonomii většinových ruskojazyčných regionů, útoků ukrajinské armády na tyto regiony, nerespektování dvou minských dohod a manipulace Ruska, která požadovala respektování obou dohod), kterou sepsal loni v březnu, měsíc po začátku války. A jak uvidíte, tato pravda je značně nepohodlná jak pro ukrajinské úřady, tak pro západní země, které podporovaly ukrajinské úřady v potlačování základních lidských práv ruské menšiny.

Pravda a fakta už bohužel téměř nikoho nezajímají a jednotlivci se zcela poddávají jednostranné propagandě podávané médii. Pravda a fakta jsou stále důležité, pokud chceme pochopit, proč k válce došlo a jaká musí obsahovat dlouhodobá řešení pro mír v oblasti.

_____________

Část první:  Cesta k válce

Po léta, od Mali po Afghánistán, jsem pracoval pro mír a riskoval pro něj svůj život. Nejde tedy o ospravedlnění války, ale o pochopení toho, co nás k ní vedlo. [….]

Pokusme se prozkoumat kořeny [ukrajinského] konfliktu. Začíná to těmi , kteří posledních osm let mluví o „separatistech“ nebo „nezávislých“ z Donbasu. Toto je nesprávné označení. Referenda, která v květnu 2014 provedly dvě samozvané republiky Doněck a Lugansk, nebyla referendy o „nezávislosti“ (независимость), jak tvrdili někteří bezohlední novináři , ale referendem o „sebeurčení“ nebo „autonomii “ ). Kvalifikátor „proruský“ naznačuje, že Rusko bylo stranou konfliktu, což nebyl tento případ, a výraz „rusky mluvící“ by byl upřímnější. Navíc tato referenda byla vedena proti radě Vladimíra Putina.

Ve skutečnosti se tyto republiky nesnažily oddělit se od Ukrajiny, ale získat status autonomie, který jim zaručoval používání ruského jazyka jako úředního jazyka – protože první legislativní akt nové vlády vzniklý v důsledku svržení podporovaného Američany. [demokraticky zvoleného] prezidenta Janukovyče, bylo dne 23. února 2014 zrušení zákona Kivalov-Kolesničenko z roku 2012, který učinil ruštinu oficiálním jazykem na Ukrajině. Trochu jako kdyby se němečtí pučisté rozhodli, že francouzština a italština už nebudou ve Švýcarsku úředními jazyky.

Toto rozhodnutí vyvolalo bouři v rusky mluvící populaci. Výsledkem byly tvrdé represe vůči rusky mluvícím regionům (Oděsa, Dněpropetrovsk, Charkov, Lugansk a Doněck), které byly provedeny od února 2014 a vedly k militarizaci situace a několika strašlivým masakrům ruského obyvatelstva (v Oděse a Mariupol, nejpozoruhodnější).

V této fázi, příliš rigidní a zaujatý doktrinářským přístupem k operacím, ukrajinský generální štáb pokořil nepřítele, aniž by se mu však podařilo skutečně zvítězit. Válka vedená autonomisty [sestávala v].… vysoce mobilní operace vedené lehkými prostředky. S flexibilnějším a méně doktrinářským přístupem byli rebelové schopni využít setrvačnosti ukrajinských sil k jejich opakovanému „lapení“.

V roce 2014, když jsem byl v NATO, jsem byl zodpovědný za boj proti šíření ručních palných zbraní a snažili jsme se odhalit dodávky ruských zbraní rebelům, abychom zjistili, zda je do toho zapojena Moskva. Informace, které jsme tehdy obdrželi, pocházely téměř výhradně od polských zpravodajských služeb a „nesedly“ s informacemi pocházejícími z OBSE [Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě] – a navzdory poněkud hrubým obviněním nedošlo k žádným dodávkám zbraní a vojenské vybavení z Ruska.

Rebelové byli vyzbrojeni díky zběhnutí ruskojazyčných ukrajinských jednotek , které přešly na stranu rebelů. Jak ukrajinské neúspěchy pokračovaly, tankové, dělostřelecké a protiletadlové prapory rostly v řadách autonomistů. To je to, co přimělo Ukrajince, aby se zavázali k Minským dohodám.

Ale těsně po podepsání dohod Minsk 1 zahájil ukrajinský prezident Petro Porošenko masivní „protiteroristickou operaci“ (ATO/Антитерористична операція) proti Donbasu. Ukrajinci se špatnou radou důstojníků NATO utrpěli zdrcující porážku v Debalcevu, která je přinutila zapojit se do dohod Minsk 2.

Zde je nutné připomenout, že dohody Minsk 1 (září 2014) a Minsk 2 (únor 2015) nestanovily oddělení nebo nezávislost republik, ale jejich autonomii v rámci Ukrajiny. Ti, kteří si Dohody přečetli (je jich velmi málo, kteří je skutečně mají), si všimnou, že je napsáno, že o statutu republik se mělo jednat mezi Kyjevem a zástupci republik, pro vnitřní řešení v rámci Ukrajiny.

Rusko proto od roku 2014 systematicky požadovalo plnění Minských dohod a zároveň odmítalo být stranou jednání, protože šlo o vnitřní záležitost Ukrajiny. Na druhé straně se Západ – v čele s Francií – systematicky snažil nahradit Minské dohody „formátem Normandie“, který postavil Rusy a Ukrajince tváří v tvář. Pamatujme však, že před 23. a 24. únorem 2022 na Donbasu nikdy žádné ruské jednotky nebyly. Navíc pozorovatelé OBSE nikdy předtím nezpozorovali sebemenší stopu ruských jednotek působících na Donbasu. Například americká zpravodajská mapa zveřejněná Washington Post 3. prosince 2021 nezobrazuje ruské jednotky na Donbasu.

V říjnu 2015 Vasyl Hrytsak, ředitel ukrajinské bezpečnostní služby (SBU),  přiznal , že na Donbasu bylo pozorováno pouze 56 ruských bojovníků. To bylo přesně srovnatelné se Švýcary, kteří jezdili bojovat o víkendech do Bosny, v 90. letech, nebo Francouzi, kteří dnes jezdí bojovat na Ukrajinu.

Ukrajinská armáda byla tehdy v žalostném stavu. V říjnu 2018, po čtyřech letech války, hlavní ukrajinský vojenský prokurátor Anatolij Matios uvedl, že Ukrajina ztratila na Donbasu 2700 mužů: 891 v důsledku nemocí, 318 v důsledku dopravních nehod, 177 v důsledku jiných nehod, 175 v důsledku otrav (alkohol, drogy), 172 z neopatrné manipulace se zbraní, 101 z porušení bezpečnostních předpisů, 228 z vražd a 615 ze sebevražd.

Ve skutečnosti byla ukrajinská armáda podkopána korupcí jejích kádrů a už se netěšila podpoře obyvatelstva. Podle zprávy britského ministerstva vnitra se při odvolání záložníků v březnu/dubnu 2014 70 procent nedostavilo na první zasedání, 80 procent na druhé, 90 procent na třetí a 95 procent na čtvrté. V říjnu/listopadu 2017 se 70 % branců nedostavilo na svolávací kampaň „Podzim 2017“. To nepočítá sebevraždy a dezerce(často přes autonomisty), které dosahovaly až 30 procent pracovní síly v oblasti ATO. Mladí Ukrajinci odmítli jít bojovat na Donbas a dali přednost emigraci, což také alespoň částečně vysvětluje demografický deficit země.

Ukrajinské ministerstvo obrany se poté obrátilo na NATO, aby pomohlo učinit své ozbrojené síly „atraktivnějšími“. Poté, co jsem již pracoval na podobných projektech v rámci Organizace spojených národů, byl jsem požádán NATO, abych se zúčastnil programu obnovy image ukrajinských ozbrojených sil. To je ale dlouhodobý proces a Ukrajinci chtěli postupovat rychle.

Takže, aby kompenzovala nedostatek vojáků, ukrajinská vláda se uchýlila k polovojenským milicím…. V roce 2020 tvořili podle Reuters asi 40 procent ukrajinských sil a čítali asi 102 000 mužů . Byli vyzbrojeni, financováni a vycvičeni Spojenými státy, Velkou Británií, Kanadou a Francií. Bylo tam více než 19 národností.

Tyto milice působily na Donbasu od roku 2014 se západní podporou. I když lze polemizovat o termínu „nacista“, faktem zůstává, že tyto milice jsou násilné, vyjadřují odpornou ideologii a jsou prudce antisemitské…[a] jsou složeny z fanatických a brutálních jedinců. Nejznámější z nich je pluk Azov, jehož znak připomíná 2. říšskou tankovou divizi SS, která je na Ukrajině uctívána za osvobození Charkova od Sovětů v roce 1943, před provedením masakru v Oradour-sur-Glane v roce 1944. Francie. [….]

Charakterizace ukrajinských polovojenských jednotek jako „nacistů“ nebo „neonacistů“ je považována za ruskou propagandu . Ale to není názor Times of Israel nebo Centra pro boj proti terorismu West Point Academy . V roce 2014 se zdálo, že je časopis Newsweek spojoval spíše s… Islámským státem. Vyberte si!

Takže Západ podporoval a pokračoval ve vyzbrojování milicí, které se od roku 2014 dopustily mnoha zločinů proti civilnímu obyvatelstvu : znásilňování, mučení a masakry….

Integrace těchto polovojenských sil do Ukrajinské národní gardy nebyla vůbec doprovázena „denacifikací“, jak někteří tvrdí .

Mezi mnoha příklady insignie pluku Azov je poučný:

V roce 2022, velmi schematicky, byly ukrajinské ozbrojené síly bojující proti ruské ofenzívě organizovány jako:

 • armáda, podřízená ministerstvu obrany. Je organizován do 3 armádních sborů a skládá se z manévrových formací (tanky, těžké dělostřelectvo, rakety atd.).
 • Národní garda, která závisí na ministerstvu vnitra a je organizována do 5 územních velitelství.

Národní garda je tedy jednotka územní obrany, která není součástí ukrajinské armády. Zahrnuje polovojenské milice, nazývané „dobrovolnické prapory“ (добровольчі батальйоні), známé také pod evokujícím názvem „odvetné prapory“ a složené z pěchoty. Vycvičeni především pro městský boj, nyní brání města jako Charkov, Mariupol, Oděsa, Kyjev atd.

Část druhá: Válka

Jako bývalý šéf analýzy sil Varšavské smlouvy ve švýcarské strategické zpravodajské službě se smutkem – ale ne údivem – pozoruji, že naše služby již nejsou schopny chápat vojenskou situaci na Ukrajině. Samozvaní „experti“, kteří defilují na našich televizních obrazovkách, neúnavně předávají tytéž informace modulované tvrzením, že Rusko – a Vladimir Putin – jsou iracionální. Udělejme krok zpět.

 1. Vypuknutí války

Od listopadu 2021 Američané neustále vyhrožují ruskou invazí na Ukrajinu. Ukrajinci s tím ale zpočátku jakoby nesouhlasili. Proč ne?

Musíme se vrátit do 24. března 2021. Toho dne vydal Volodymyr Zelenskyj dekret o znovudobytí Krymu a začal rozmisťovat své síly na jih země. Současně proběhlo několik cvičení NATO mezi Černým mořem a Baltským mořem, doprovázené výrazným nárůstem průzkumných letů podél ruských hranic. Rusko poté provedlo několik cvičení, aby otestovalo operační připravenost svých jednotek a ukázalo, že sleduje vývoj situace.

Věci se uklidnily až do října a listopadu ukončením cvičení ZAPAD 21, jehož přesuny vojsk byly interpretovány jako posila pro ofenzívu proti Ukrajině. I ukrajinské úřady však myšlenku ruských příprav na válku vyvrátily a ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvádí, že na její hranici od jara nedošlo k žádné změně .

Ukrajina v rozporu s Minskými dohodami prováděla letecké operace na Donbasu pomocí dronů, včetně nejméně jednoho úderu proti skladu paliva v Doněcku v říjnu 2021. Americký tisk si toho všiml, ale ne Evropan; a nikdo tato porušení neodsoudil.

V únoru 2022 události vyvrcholily. 7. února, během své návštěvy v Moskvě, Emmanuel Macron znovu potvrdil Vladimiru Putinovi svůj závazek vůči Minským dohodám, závazek, který zopakuje po setkání s Volodymyrem Zelenským příští den. Ale 11. února v Berlíně, po devíti hodinách práce, skončila schůzka politických poradců vůdců „formátu Normandie“ bez konkrétního výsledku: Ukrajinci stále odmítali uplatňovat Minské dohody , zjevně pod tlakem Spojených států. států. Vladimir Putin poznamenal, že Macron dal prázdné sliby a že Západ není připraven prosazovat dohody, stejný odpor vůči urovnání, jaký projevoval osm let.

Ukrajinské přípravy v kontaktní zóně pokračovaly. Ruský parlament se znepokojil; a 15. února požádala Vladimira Putina, aby uznal nezávislost republik, což zpočátku odmítl.

Dne 17. února prezident Joe Biden oznámil , že Rusko v příštích dnech zaútočí na Ukrajinu. Jak to věděl? Je to záhada. Ale od 16. se dělostřelecké ostřelování obyvatel Donbasu dramaticky zvýšilo, jak ukazují denní zprávy pozorovatelů OBSE. Přirozeně nereagovala ani nezasáhla ani média, ani Evropská unie, ani NATO, ani žádná západní vláda. Později by se řeklo, že to byla ruská dezinformace. Ve skutečnosti to vypadá, že Evropská unie a některé země záměrně mlčí o masakru obyvatel Donbasu s vědomím, že by to vyvolalo ruskou intervenci.

Zároveň se objevily zprávy o sabotážích na Donbasu. Dne 18. ledna zadrželi bojovníci Donbasu sabotéry, kteří mluvili polsky a byli vybaveni západním vybavením a snažili se vytvořit chemické incidenty v Gorlivce . Mohli to být žoldáci CIA , vedení nebo „doporučení“ Američany a složené z ukrajinských nebo evropských bojovníků, aby prováděli sabotážní akce v republikách Donbass.

Ve skutečnosti už 16. února Joe Biden věděl, že Ukrajinci začali intenzivně ostřelovat civilní obyvatelstvo Donbasu, což donutilo Vladimira Putina k těžké volbě: vojensky pomoci Donbasu a vytvořit mezinárodní problém, nebo stát opodál a přihlížet rusky mluvící lid Donbasu je rozdrcen.

Pokud by se rozhodl zasáhnout, mohl by Putin uplatnit mezinárodní závazek „Odpovědnost chránit“ (R2P). Věděl však, že bez ohledu na jeho povahu nebo rozsah by zásah vyvolal smršť sankcí. Proto, ať už by se ruská intervence omezila na Donbas, nebo by šla dále a tlačila na Západ ohledně statusu Ukrajiny, cena, kterou je třeba zaplatit, by byla stejná. To vysvětlil ve svém projevu 21. února. Toho dne souhlasil s žádostí Dumy a uznal nezávislost obou donbasských republik a zároveň s nimi podepsal smlouvy o přátelství a pomoci.

Ukrajinské dělostřelecké bombardování obyvatel Donbasu pokračovalo a 23. února obě republiky požádaly o vojenskou pomoc Rusko. Dne 24. února se Vladimir Putin odvolal na článek 51 Charty Organizace spojených národů, který stanoví vzájemnou vojenskou pomoc v rámci obranné aliance.

Aby se ruská intervence jevila v očích veřejnosti jako naprosto nezákonná, západní mocnosti záměrně zatajily skutečnost, že válka skutečně začala 16. února. Ukrajinská armáda se připravovala k útoku na Donbas už v roce 2021, protože někteří ruští a Evropské zpravodajské služby si byly dobře vědomy.

Ve svém projevu z 24. února Vladimir Putin uvedl dva cíle své operace: „demilitarizovat“ a „denacizovat“ Ukrajinu. Nešlo tedy o ovládnutí Ukrajiny, dokonce ani, pravděpodobně, o její okupaci; a rozhodně ne o jeho zničení.

Od té doby jsou naše znalosti o průběhu operace omezené: Rusové mají vynikající zabezpečení svých operací (OPSEC) a detaily jejich plánování nejsou známy. Ale poměrně rychle nám průběh operace umožňuje pochopit, jak byly strategické cíle převedeny na operační úroveň.

Demilitarizace:

 • pozemní ničení ukrajinského letectva, systémů protivzdušné obrany a průzkumných prostředků;
 • neutralizace velitelských a zpravodajských struktur (C3I), jakož i hlavních logistických tras v hloubce území;
 • obklíčení většiny ukrajinské armády shromážděné na jihovýchodě země.

Denacifikace:

 • zničení nebo neutralizace dobrovolnických praporů působících ve městech Oděsa, Charkov a Mariupol, jakož i v různých zařízeních na území.
 1. Demilitarizace

Ruská ofenzíva byla provedena velmi „klasickým“ způsobem. Zpočátku – jako to udělali Izraelci v roce 1967 – se zničením letectva na zemi hned v prvních hodinách. Poté jsme byli svědky současného postupu po několika osách podle principu „tekoucí vody“: postupovat všude tam, kde byl slabý odpor a města (velmi náročná na vojáky) nechat na později. Na severu byla okamžitě obsazena černobylská elektrárna, aby se zabránilo sabotážím. Snímky ukrajinských a ruských vojáků, kteří společně střeží elektrárnu, samozřejmě nejsou zobrazeny.

Myšlenka, že Rusko se snaží ovládnout Kyjev, hlavní město, aby zlikvidovalo Zelenského, pochází typicky ze Západu… Ale Vladimir Putin nikdy neměl v úmyslu Zelenského zastřelit nebo svrhnout. Místo toho se ho Rusko snaží udržet u moci tím, že ho tlačí k vyjednávání, obklíčením Kyjeva. Rusové chtějí získat neutralitu Ukrajiny.

Mnoho západních komentátorů bylo překvapeno, že Rusové při provádění vojenských operací nadále hledali vyjednané řešení. Vysvětlení spočívá v ruském strategickém výhledu od sovětské éry. Pro Západ válka začíná, když politika končí. Ruský přístup se však řídí Clausewitzovskou inspirací: válka je kontinuitou politiky a člověk se může plynule pohybovat z jedné do druhé, dokonce i během boje. To umožňuje vytvářet tlak na protivníka a tlačit ho k vyjednávání.

Z operačního hlediska byla ruská ofenzíva příkladem předchozí vojenské akce a plánování: Rusové za šest dní obsadili území velké jako Spojené království s rychlostí postupu větší, než jaké dosáhl Wehrmacht v roce 1940. .

Velká část ukrajinské armády byla nasazena na jihu země v rámci přípravy na velkou operaci proti Donbasu. Ruské síly ji proto mohly od začátku března obklíčit v „kotli“ mezi Slavjanskem, Kramatorskem a Severodoněckem s náporem z východu přes Charkov a dalším z jihu z Krymu. Vojska z Doněcké (DPR) a Luganské (LPR) republiky doplňují ruské síly tlakem z východu.

V této fázi ruské síly pomalu utahují smyčku, ale již nejsou pod žádným časovým tlakem ani harmonogramem. Jejich demilitarizační cíl je téměř splněn a zbývající ukrajinské síly již nemají operační a strategickou velitelskou strukturu.

„Zpomalení“, které naši „experti“ připisují špatné logistice, je pouze důsledkem dosažení jejich cílů. Rusko se nechce zapojit do okupace celého ukrajinského území. Ve skutečnosti se zdá, že Rusko se snaží omezit svůj postup na jazykovou hranici země.

Naše média hovoří o nevybíravém bombardování civilního obyvatelstva, zejména v Charkově, a děsivé obrázky jsou široce vysílány. Gonzalo Lira, latinskoamerický zpravodaj, který tam žije, nám však 10. a 11. března představuje klidné město . Je pravda, že je to velké město a nevidíme všechno – ale zdá se, že to naznačuje, že nejsme v totální válce, kterou nám nepřetržitě servírují naše televizní obrazovky. Pokud jde o Donbasské republiky, ty „osvobodily“ svá území a bojují ve městě Mariupol.

 1. Denacifikace

Ve městech jako Charkov, Mariupol a Oděsa zajišťují ukrajinskou obranu polovojenské milice. Vědí, že cíl „denacifikace“ je zaměřen především na ně. Pro útočníka v urbanizované oblasti jsou civilisté problémem. To je důvod, proč Rusko usiluje o vytvoření humanitárních koridorů, které by vyprázdnily města od civilistů a ponechaly pouze milice, aby s nimi snadněji bojovalo.

Tyto milice se naopak snaží zabránit evakuaci civilistů ve městech, aby odradily ruskou armádu od tamních bojů. To je důvod, proč se zdráhají zavést tyto koridory a dělají vše pro to, aby zajistily, že ruské snahy budou neúspěšné – používají civilní obyvatelstvo jako „lidské štíty“. Videa ukazující civilisty pokoušející se opustit Mariupol a zbité bojovníky pluku Azov jsou samozřejmě pečlivě cenzurovány západními médii.

Na Facebooku byla skupina Azov považována ve stejné kategorii jako Islámský stát [ISIS] a podléhala „politice platformy vůči nebezpečným jednotlivcům a organizacím“. Bylo proto zakázáno glorifikovat její činnost a systematicky byly zakazovány „příspěvky“, které jí byly nakloněny. Ale 24. února Facebook změnil svou politiku a povolil příspěvky příznivé pro milice . Ve stejném duchu platforma v březnu schválila v bývalých východních zemích výzvy k vraždění ruských vojáků a vůdců . Tolik k hodnotám, které inspirují naše vůdce.

Naše média propagují romantický obraz lidového odporu ukrajinského lidu. Právě tento obraz vedl Evropskou unii k financování distribuce zbraní civilnímu obyvatelstvu. Ve své funkci vedoucího mírových operací v OSN jsem pracoval na otázce ochrany civilistů. Zjistili jsme, že k násilí proti civilistům docházelo ve velmi specifických kontextech. Zejména, když je dostatek zbraní a neexistují žádné velitelské struktury.

Tyto velitelské struktury jsou podstatou armád: jejich funkcí je směrovat použití síly k cíli. Tím, že EU vyzbrojuje občany nahodilým způsobem, jak je tomu v současnosti, z nich dělá bojovníky, což má za následek, že se z nich stávají potenciální cíle. Navíc bez velení, bez operačních cílů vede rozdělování zbraní nevyhnutelně k vyřizování účtů, banditářství a akcím, které jsou spíše smrtící než účinné. Válka se stává záležitostí emocí. Síla se stává násilím. To se stalo v Tawarze (Libye) od 11. do 13. srpna 2011, kde bylo zmasakrováno 30 000 černých Afričanů zbraněmi, které (ilegálně) Francie zmasakrovala. Mimochodem, Britský královský institut pro strategická studia (RUSI) v těchto dodávkách zbraní nevidí žádnou přidanou hodnotu .

Navíc dodáním zbraní do země ve válce se člověk vystavuje tomu, že je považován za válčícího. Ruské údery z 13. března 2022 proti letecké základně Mykolajev následují po ruských varováních , že se zásilkami zbraní bude zacházeno jako s nepřátelskými cíli.

EU opakuje katastrofální zkušenost Třetí říše v posledních hodinách bitvy o Berlín. Válka musí být ponechána armádě, a když jedna strana prohraje, je třeba to přiznat. A pokud má existovat odpor, musí být veden a strukturován. My ale děláme pravý opak – tlačíme občany, aby šli bojovat, a zároveň Facebook povoluje výzvy k vraždě ruských vojáků a vůdců. Tolik k hodnotám, které nás inspirují.

Některé zpravodajské služby vidí toto nezodpovědné rozhodnutí jako způsob, jak využít ukrajinské obyvatelstvo jako potravu pro děla v boji proti Rusku Vladimira Putina…. Než přilévat olej do ohně, bylo by lepší zapojit se do jednání a získat tak záruky pro civilní obyvatelstvo. Je snadné bojovat s krví ostatních.

 1. Porodnice v Mariupolu

Předem je důležité pochopit, že Mariupol nebrání ukrajinská armáda, ale milice Azov, složené ze zahraničních žoldáků.

Ve svém shrnutí situace ze 7. března 2022 ruská mise OSN v New Yorku uvedla, že „Obyvatelé hlásí, že ukrajinské ozbrojené síly vyhnaly personál z městské porodnice č. 1 v Mariupolu a zřídily palebné stanoviště uvnitř zařízení.“ Nezávislé ruské médium Lenta.ru zveřejnilo 8. března svědectví civilistů z Mariupolu, kteří uvedli, že porodnici převzala milice pluku Azov a kteří civilní okupanty vyhrožovali svými zbraněmi. Pár hodin předtím potvrdili vyjádření ruského velvyslance.

Nemocnice v Mariupolu zaujímá dominantní postavení, dokonale se hodí pro instalaci protitankových zbraní a pro pozorování. Dne 9. března ruské síly zasáhly budovu. Podle CNN bylo zraněno 17 lidí, ale snímky neukazují žádné oběti v budově a neexistuje žádný důkaz, že by zmíněné oběti souvisely s tímto úderem. Mluví se o dětech, ale ve skutečnosti nic. To nebrání vedoucím představitelům EU v tom, aby to viděli jako válečný zločin . A to umožňuje Zelenskému volat po bezletové zóně nad Ukrajinou.

Ve skutečnosti přesně nevíme, co se stalo. Ale sled událostí spíše potvrzuje, že ruské síly zasáhly pozici pluku Azov a že porodnice byla tehdy bez civilistů.

Problém je v tom, že polovojenské milice, které brání města, jsou povzbuzovány mezinárodním společenstvím, aby nerespektovaly pravidla války. Zdá se, že Ukrajinci přehráli scénář porodnice v Kuwait City z roku 1990, kterou totálně zinscenovala firma Hill & Knowlton za 10,7 milionu dolarů, aby přesvědčila Radu bezpečnosti OSN, aby zasáhla v Iráku kvůli operaci Desert Shield/Storm. .

Západní politici akceptovali civilní údery na Donbasu po dobu osmi let, aniž by přijali jakékoli sankce proti ukrajinské vládě. Již dávno jsme vstoupili do dynamiky, kdy západní politici souhlasili s obětováním mezinárodního práva ve prospěch svého cíle oslabit Rusko .

Část třetí: Závěry

Jako bývalého zpravodajského profesionála mě první věc, která mě napadá, je naprostá absence západních zpravodajských služeb v přesném znázornění situace za poslední rok…. Ve skutečnosti se zdá, že v celém západním světě byly zpravodajské služby politiky přemoženy. Problém je v tom, že rozhodují politici – nejlepší zpravodajská služba na světě je k ničemu, pokud ten, kdo rozhoduje, neposlouchá. To se stalo během této krize.

To znamená, že zatímco několik zpravodajských služeb mělo velmi přesný a racionální obrázek o situaci, jiné měly zjevně stejný obrázek, jaký propagují naše média… Problém je v tom, že ze zkušenosti jsem zjistil, že jsou na tom velmi špatně. analytické úrovni – doktrinářské, postrádají intelektuální a politickou nezávislost nezbytnou k posouzení situace s vojenskou „kvalitou“.

Zadruhé, zdá se, že v některých evropských zemích politici na situaci záměrně zareagovali ideologicky. Proto je tato krize od počátku iracionální. Nutno podotknout, že všechny dokumenty, které byly během této krize veřejnosti prezentovány, byly prezentovány politiky na základě komerčních zdrojů.

Někteří západní politici zjevně chtěli, aby došlo ke konfliktu. Ve Spojených státech byly scénáře útoku, které Anthony Blinken předložil Radě bezpečnosti OSN, pouze výplodem fantazie tygřího týmu, který pro něj pracoval – udělal to přesně jako Donald Rumsfeld v roce 2002, který „obešel“ CIA a další zpravodajské služby, které byly mnohem méně asertivní ohledně iráckých chemických zbraní.

Dramatický vývoj, kterého jsme dnes svědky, má příčiny, o kterých jsme věděli, ale odmítali je vidět:

 • na strategické úrovni rozšiřování NATO (které jsme zde neřešili);
 • na politické úrovni odmítnutí Západu provádět Minské dohody;
 • a operativně nepřetržité a opakované útoky na civilní obyvatelstvo Donbasu v posledních letech a dramatický nárůst koncem února 2022.

Jinými slovy, ruský útok můžeme přirozeně odsoudit a odsoudit. Ale MY (tedy: Spojené státy, Francie a Evropská unie v čele) jsme vytvořili podmínky pro vypuknutí konfliktu. Projevujeme soucit s ukrajinským lidem a dvěma miliony uprchlíků . To je v pořádku. Ale kdybychom měli špetku soucitu se stejným počtem uprchlíků z ukrajinského obyvatelstva Donbasu zmasakrovaného vlastní vládou, kteří osm let hledali útočiště v Rusku, nic z toho by se pravděpodobně nestalo.

[….]

Otevřenou otázkou je, zda se termín „genocida“ vztahuje na zneužívání lidí na Donbasu. Termín je obecně vyhrazen pro případy většího rozsahu (holocaust atd.). Ale definice uvedená v Úmluvě o genocidě je pravděpodobně dostatečně široká, aby se na tento případ vztahovala.

Je zřejmé, že tento konflikt nás přivedl k hysterii. Zdá se, že sankce se staly preferovaným nástrojem naší zahraniční politiky. Kdybychom trvali na tom, aby Ukrajina dodržovala Minské dohody, které jsme vyjednali a schválili, nic z toho by se nestalo. Odsouzení Vladimira Putina je také naše. Nemá smysl potom fňukat – měli jsme jednat dříve. Emmanuel Macron (jako garant a člen Rady bezpečnosti OSN), Olaf Scholz ani Volodymyr Zelenskij však své závazky nerespektovali. Skutečnou porážkou je nakonec porážka těch, kteří nemají žádný hlas.

Evropská unie nebyla schopna prosazovat provádění minských dohod – naopak nereagovala, když Ukrajina bombardovala vlastní obyvatelstvo na Donbasu. Kdyby tak učinil, Vladimir Putin by nemusel reagovat. EU, která chyběla v diplomatické fázi, se vyznamenala tím, že přiživovala konflikt. 27. února ukrajinská vláda souhlasila se zahájením jednání s Ruskem. O několik hodin později však Evropská unie odhlasovala rozpočet 450 milionů eur na dodávky zbraní Ukrajině, čímž přilila olej do ohně. Od té doby měli Ukrajinci pocit, že se nepotřebují dohodnout. Odpor azovské milice v Mariupolu dokonce vedl k posílení zbraní o 500 milionů eur .

Na Ukrajině byli s požehnáním západních zemí odstraněni ti, kteří jsou pro jednání. To je případ Denise Kirejeva, jednoho z ukrajinských vyjednavačů, zavražděného 5. března ukrajinskou tajnou službou (SBU), protože byl Rusku příliš nakloněn a byl považován za zrádce. Stejný osud potkal Dmitrije Demjanenka, bývalého zástupce šéfa hlavního ředitelství SBU pro Kyjev a jeho oblast, který byl 10. března zavražděn, protože byl příliš nakloněn dohodě s Ruskem – byl zastřelen milicí Mirotvorec („Peacemaker“). . Tato domobrana je spojena s webem Mirotvorets, který uvádí„nepřátelé Ukrajiny“ s jejich osobními údaji, adresami a telefonními čísly, aby mohli být obtěžováni nebo dokonce eliminováni; praxe, která je trestná v mnoha zemích, ale ne na Ukrajině. OSN a některé evropské země požadovaly uzavření tohoto místa – ale tento požadavek Rada [ukrajinský parlament] odmítla.

Cena bude nakonec vysoká, ale Vladimir Putin pravděpodobně dosáhne cílů, které si stanovil. Zatlačili jsme ho do náruče Číny. Jeho vztahy s Pekingem se upevnily. Čína se ukazuje jako prostředník v konfliktu…. Američané musí požádat Venezuelu a Írán o ropu, aby se dostali z energetické slepé uličky, do které se dostali – a Spojené státy musí žalostně ustoupit od sankcí uvalených na jejich nepřátele.

Západní ministři, kteří se snaží zhroutit ruskou ekonomiku a přimět ruský lid strádat , nebo dokonce vyzývají k zavraždění Putina, ukazují (i když částečně obrátili formu svých slov, ale ne podstatu!), že naši vůdci nejsou žádní. lepší než ti, které nenávidíme – sankcionování ruských sportovců na paralympijských hrách nebo ruských umělců nemá nic společného s bojem proti Putinovi. [….]

Co dělá konflikt na Ukrajině vinnějším než naše války v Iráku, Afghánistánu nebo Libyi? Jaké sankce jsme přijali proti těm, kteří úmyslně lhali mezinárodnímu společenství, aby vedli nespravedlivé, neopodstatněné a vražedné války?…Přijali jsme jednotnou sankci proti zemím, společnostem nebo politikům, kteří dodávají zbraně do konfliktu v Jemenu? považována za ” nejhorší humanitární katastrofu na světě ?”

Položit otázku znamená odpovědět na ni… a odpověď není hezká.

____________

Jacques Baudje bývalý plukovník generálního štábu, bývalý člen švýcarské strategické rozvědky, specialista na východní země. Byl vycvičen v amerických a britských zpravodajských službách. Působil jako politický šéf pro mírové operace OSN. Jako expert OSN na právní stát a bezpečnostní instituce navrhl a vedl první multidimenzionální zpravodajskou jednotku OSN v Súdánu. Pracoval pro Africkou unii a byl 5 let odpovědný za boj v NATO proti šíření ručních palných zbraní. Byl zapojen do diskusí s nejvyššími ruskými vojenskými a zpravodajskými představiteli těsně po pádu SSSR. V rámci NATO sledoval ukrajinskou krizi v roce 2014 a později se účastnil programů na pomoc Ukrajině. Je autorem několika knih o zpravodajství, válce a terorismu, zejména Le Détournement nakladatelství SIGEST, Vládnutí prostřednictvím falešných zpráv, Aféra Navalného. Jeho poslední knihou je Poutine, mistr hry? vydal Max Milo.

 Jacques Baud , Global Research

sdílet na

248 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
sizok
3. 8. 2023 21:16
Ohodnotit příspěvek :
     

A jak to asi skončí?
Casus belli 182, druhá půle.

Plebej
4. 8. 2023 10:52
Odpovědět  sizok

Skončí to dobře. A čím rozhodnější to Rusko bude při naplňování cílů své operace (vedené proti globálnímu zlořádu), tím rychleji.
Rusko totiž jemu vnucené války neprohrává. Tedy zpravidla neprohrává …

3. 8. 2023 21:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Trolldové naboody a keller nástup!
Čouhá z toho propaganda jak sláma z bot, třeba to uvést na pravou míru a nabídnout ten správný úhel pohledu!
Tak šup šup!

janle57
3. 8. 2023 22:19

Ryze “demokratický” zahradnický diskutér z Litoměřic,který vůbec nikoho neuráží a nenapadá,
se tu opět projevuje v tom nejlepším,co v něm je,teď si všichni počkejte na tu sprostotu,kterou
tady na mě vzápětí vychrlí,mám s ním tady své zkušenosti a ty mě znovu nezklamaly,takže
zahradníku do toho …..

3. 8. 2023 22:40
Odpovědět  janle57

No ba, na vás jsem pozapomněl a přišel jste si odstrčeně, že?
Ale je to dojemné, jak tu potrefeně kejháte za kolegy.
Jen tak dál! V jednotě je síla!
Hrrr na mě!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
janle57
3. 8. 2023 23:30

Hrr na mě,to jste řekl moc hezky,asi si neuvědomujete,že po tom
jak jste se tu vymezoval proti řadě z nás,by si o Vás většina zdejšího
fóra ani neopucovala své špinavé boty !!

3. 8. 2023 23:48
Odpovědět  janle57

Ha! ha! ha!
Tak to jsem moc rád. Už jsem se vyděsil, že byste si
o mě chtěli opucovat ten hnůj, co jste si na boty vyb-lili.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
4. 8. 2023 09:25
Odpovědět  janle57

Ježíšmarjá, jak se vymezoval? Řekl, že jste kibic. Ale to jsme sakra všichni. Vidíte jak tu kibicujeme a zatím to jemné vlákno událostí probíhá úplně mimo nás v nepostřehnutelné dimenzi jiného prostoru. My nemáme vůbec ponětí co se odehrává v těch nejvyšších patrech politických vůdců na obou stranách konfliktu. Ti nám předhodí pouze kostičku kterou olížeme a stejně víme kulové co se v zákulisí peče. Většina se fakt chová jako malá děcka, řeknete jim nešťourej se v nose a hned je klučík nebo děvčice uražený, (á). Je fakt, že někdo tady v něčem stále vidí propagandu a sám to potvrzuje, propagandu z druhé strany těch pravých pravdoláskařů ale nekomentuje. Co jsem si všiml, tak Keller se propagandou té jedné strany ohání často. Je to jeho věc, já mu jeho názor neberu, ale je potřeba říci, že aby byl spravedlivý, měl by poukázat na propagandu i té strany druhé. To ale asi nemůže. Proč, to ví on sám, já napovídat nebudu. Možná nebudu objektivní, ale propaganda a lež západních vůdců je nikdy nekončící hlavní chod, kterým si zpestřují svoje předkrmy. Víra v jejich teze, je smrtící koktejl, který ale prázdným mozkům neublíží. Já naopak děkuji tomuto zpravodajci za korektní shrnutí

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 09:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

událostí ohledně Ukrajiny.

Noobody
4. 8. 2023 10:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

S Vaším hodnocením možností nás, čtenářů a komentátorů médií, plně souhlasím. Skvělý postřeh!! Možnosti spočívají pouze ve vyjádření názoru, čímž jsou velice omezené, stejně jako vlastní schopnosti závislé na kvalitě úsudku a získaných info. Objektivitu – PRAVDU – nelze ani očekávat, natož najít.

Tedy ty naše výměny názorů nejsou hodny ani označení “žabo-myší války”, opravdu se jedná jen a jen o vyjádření úhlu pohledu každého diskutéra. Proto opravdu moc nechápu některé emočně exaltované projevy, když o nic jiného, než názor na dění mimo náš faktický i informační obzor nejde.

K té Vaší větě: “…propaganda a lež západních vůdců…” chci položit dotaz. A Vy jste opravdu přesvědčen, že RF nezná pojmy “hybridní válka” a “propagandistické využití”? Vy opravdu nevěříte tomu letitému sloganu: “Ve válce prvá umírá pravda”? Moje zkušenost je, že se každá strana konfliktu velmi rychle přiblíží nejnižší možné morální úrovni, které dosáhl protiník. Každý tzv. “spravedlivý” rychle zjistí, že unfair prostředky a podrazy jsou v boji účinnější, než džentlmenské chování a dodržování Ženevských dohod.

Věřit, že RF informuje pravdivě a nevyužívá propagandu je velmi naivní a nepravdivé!!

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 12:21
Odpovědět  Noobody

Já pouze komentoval z mého pohledu korektní shrnutí událostí tohoto švýcarského občana. Samozřejmě, propaganda je propaganda a jede na všech stranách. Ale ta poslední nejubožejší ze západní strany se ukázala v přímém přenosu na zasedání Rady bezpečnosti OSN s tím bílým práškem, který opět fungoval jako spouštěč agrese. A západ je v této činnosti neuvěřitelný pašák.

Pavel K
4. 8. 2023 16:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

😊 😊 😊 🙋‍♂️

Aragonit
4. 8. 2023 14:37
Odpovědět  Noobody

Noobody súhlas vo vojne sa PR používa intenzívne na každej strane. No nie každá strana klesá na úroveň hovád a zverov. Fašista podpaloval celé dediny a strielal civilistov aj u nás na Slovensku za povstania. Rus keď cez naše územia prechádzal a tlačil fašistu zas kričal davaj vodku a časy a to bol velký rozdiel sem tam ruský vojak ukradol bicykel ale bol za to veliteľom potrestaný keď sa naši posťažovali veleniu Ruskej armády. To je príklad z hlbokej minulosti. Dnes je Ruský vojak na inej úrovni.

Aragonit
4. 8. 2023 14:37
Odpovědět  Aragonit

Mne stačilo vidieť dokument o tom čo sa udialo v Odese kde beštiálne spratkovia upálil okolo 50 ľudí pálili im zaživa hlavne tváre a ruky aj tehotnej žene a tomu sa hovorí že zverstvo čo zverstvo – démonická beštialita a neľudskosť a tak sa to všetko začalo. Celá ukrajinská spoločnosť a mládež bola vychovávaná dlhé roky k nenávisti voči Rusom. Skúste dnes v spoločnosti takto rozdúchavať nenávisť voči Židom ako dopadnete. No nenávisť šírená k Rusom západu vyhovovala a podporovali ju veľmi vehementne preto hodnotím Západ ako tú špatnú stranu, preto že od začiatku podporovala zverstvá a zatvárala pred nimi oči.
Duch rytierskosti na západe vymizol, ostali len podlosť hrabivosť a krvilačnosť

Aragonit
4. 8. 2023 14:44
Odpovědět  Aragonit

A páráve tento prístup západu mi vadí a veľmi prekáža aby som ho tu adoroval. Nikto nie je bez viny, ale v tomto konkrétnom prípade je to úplne jasné. USa potrebovali Ukrajinu ako baranidlo proti Rusky preto všemožne podporovali v Ukrajincoch nenávisť k Rusku a k Rusom a i dnes Rusko len démonizujú a to je známa taktika stačí niekoho okydať a démonizovať propagandou aby sme ho potom mohli likvidovať. A to je na tejto taktike priam démonické a neľudské keď to robíme preto aby sme sa zmocnili Ruských zdrojov a zničili tých čo nám v tom bránia

Aragonit
4. 8. 2023 14:51
Odpovědět  Aragonit

Nie je v tom nič rytierske ba naopak je v tom povaha banditizmu až štátneho terorizmu i kus čiernej mágie ktorá zastrašuje ľudí démonmi

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 18:50
Odpovědět  Aragonit

Naprostý souhlas

ModrýKlokan
4. 8. 2023 17:12
Odpovědět  Aragonit

@ Aragonit

Přesně, naprostý souhlas.

Albi
4. 8. 2023 17:26
Odpovědět  ModrýKlokan

Taky to tak vidím. Naprostý souhlas s každým slovem!

Noobody
4. 8. 2023 17:32
Odpovědět  Aragonit

Máte to sakra dlouhé, ale s Vaším hodnocením situace a podílu západu na současné Ua krizi, uvedeném v posledním komentu, zcela souzním.

Mimo mísu, ale k Aragonitu:

 • bezvadný web, navštěvuji a obdivuji vaše nasazení ve speleologii, v držení super partije a závidím Vaše otužilecké nasazení. Do ledu jsem šel naposled před XY lety, dnes už jen do listopádu.
 • moc jsem si užil fotky z 9/11, pár si jich stáhl a hlavně texty byly sakra podnětné. Veliká poklona a respekt!!
 • ten web je pořád aktualizovaný, živý a tuze zajímavý. Gratuluji k výdrži, shromažďování a zveřejňování podnětných materiálů a díky za Vaši práci na něm.

Mějte hezký víkend a super koupačku.

Aragonit
4. 8. 2023 21:04
Odpovědět  Noobody

Noobody ďakujem. Myslím že aj v minulosti sme si rozumeli. Tá moja snaha z Webom je len také osobné “zúfalstv”o na margo toho čo sa dnes deje ľuďom a s ľuďmi. Len sa snažím zhromažďovať informácie, ale idú po mne:-) Likvidujú príspevky a blokujú ma za porušenie tamtoho onoho a stále začínam nanovo a vždy to po čase seknú a zneprístupnia, kopec nazhromaždeného materiálu, ale nevzdávam to:-)
NAjhoršie je ale to že používajú ten najtvrdší kaliber čiernu mágiu. O tom by sa dal napísať už bezceler. Vyháňajú na nás už samo peklo. Svet je skutočne na pokraji katastrofy a doba je tehotná zmenou

Noobody
4. 8. 2023 23:01
Odpovědět  Aragonit

O tom těhotenství a touze po změně s Vámi souhlasím. Je to cítit a visí to ve vzduchu, ale z průběhu a důsledků změny mám opravdu strach. Nejen ten “očekávatelný” z neznámého, ale spíš informovaný, který spočívá ze znalosti hrůz válek a revolucí, jakož i způsobů vytěžování zajatců a získávání nejtajnějších info. Je to HNUS, zatraceně nechutné a drastické, že o tom nelze mluvit, ale ani zapomenout. Bohužel!!!

Vy budete asi ten podsaditý, sporý chlápek s prošedivělou kšticí a knírem, co to tam drží pohromadě, že? Krásný fotky, zajímavá činnost, dobrá parta. Já Váš web znám cca 12 let a vím, že jsem jej několikrát marně zadával do vyhledavače a po delším čase opět našel. Vícero webů skončilo pro to, že předkládaly kontroverzní info a někdo je toužil ukončit. Nevydrželi tlak a skončily. Jestli odoláváte tlakům a opětovně vracíte web čtenářům, tak jste skutečný FRAJER. Gratuluju a přeji hodně sil, obrovskou zásobu nadšení a především neutuchající podporu od blízkých i čtenářů.

Přeji hezký večer.

Aragonit
6. 8. 2023 17:01
Odpovědět  Noobody

Netreba to preháňať s tou chválou nič nefunguje ideálne.Medzi ľuďmi je vždy kopec problémov. Aj v tom najskvelejšom kolektíve to často zaškrípe. Na deviatom zábere spoločná foto jaskyniarov v kombinézach som celkom vpravo
https://aragonit11.blogspot.com/2023/07/druha-zahranicna-akcia-aragonitu-2023-v.html
Alebo tu na štvrtom obrázku
https://aragonit11.blogspot.com/2022/07/druha-zahranicna-cesta-js-aragonit-v.html
JA dúfam že u nás na Slovensku by mohli zmeny prebehnúť celkom v pokľudnom móde. Ľudia sú unavení z toho čo sa deje a nikto nebude chcieť aby tiekla krv. Dúfajme že k jadrovému Armagedonu nedôjde. Rusko začína mať situáciu na fronte pevne pod kontrolov a západ je už vojnou unavený a Medvedev sa nedávno vyslovil že jednať o mieri sa bude až bude nepriateľ prosiť po kolenačky

Evžen
5. 8. 2023 12:19
Odpovědět  Noobody

Tu propagandu využívá každý ale Rusko musí reagovat na nekutečné ústrky z demoličního světa (EU aUSA)!Oni mají pokřívenou páteř,když májí sami na svědomí statisice mrtvých po celém světě…!

noobody
6. 8. 2023 11:45
Odpovědět  Evžen

Ano, souhlasím. Ale i VVP a RF má svou podporu ve světě, jen se to tu nedozvíme.

4. 8. 2023 04:20
Odpovědět  janle57

Tady ještě posílám odkaz, bych vás rozradostněl, ale pro sichr k němu připnu varování. To víte, otevřený prostor a někdo by se moh nakazit.

WARNUNG !!! WARNUNG !!! WARNUNG !!!

WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!!

POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Hlupci a trolldové jen na vlastní nebezpečí!

Moderátor je bolševik!
Host je exbolševik!
“Tv Bureš” je bolševická!

Hrozí objektivní dezinformační propaganda a nákaza bolševismem!

Tak to by bylo.

Tv Bureš: Jaroslav Štefec – bez servítků:

https://www.youtube.com/watch?v=Cakz4BfE_GE

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
4. 8. 2023 07:58

No dobrej rozhovor, tedy pro mě, ale pro 2/3 ostatních obyvatel ČR mlácení prázdné slámy. To co tam říká víme tuna všichni ale pokud se nezmění vláda a přístup občanů ku státu, tak je snad lepší to tu nechat padnout. On to tam vlastně i říká. Takže jedině čekat na zázrak, nebo na Gosudara.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sizok
4. 8. 2023 11:20
Odpovědět  Pavel K

Přesně tak, Pavle. Nemůžu nesouhlasit.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 12:24
Odpovědět  Pavel K

Také se připojuji, není co dodat.

Pavel K
4. 8. 2023 16:27
Odpovědět  Pavel z Moravy

Děkuji, konečně jsem se dočkal uznání. Trpělivost přináší ovoce. Já jsem byl jednou takhle trpělivej a dodnes to mám doma. 🤣🤣🤣🤣🤣🙄🤦‍♂️🌹🙋‍♂️

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 18:56
Odpovědět  Pavel K

Ty jsi fakt perfektní vtipálek, ty jsi měl tvořit dvojku s Holzmannem U špinavý nudle.

4. 8. 2023 17:02
Odpovědět  Pavel K

Jo. Taky čekám. Ale ne na zázrak…

Albi
4. 8. 2023 17:33

Souhlas, já taky a na zázrak ne. Gosudar je mnohem jistější.
Ale měli bychom mu pomoci, jenže nevím jak.

Albi
4. 8. 2023 17:28
Odpovědět  Pavel K

A jak víme, zázraky se nekonají, doporučuji proto škrtnout slova “,,,na zázrak, nebo…” a nechat jen Gosudara. 🙂

Pavel K
4. 8. 2023 17:38
Odpovědět  Albi

Lidi i zázraky se dějí, mě se třeba dnes jeden udál, dám se snad na modlení a povedu spořádaný a počestný život. 😊😊😊🙋‍♂️

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 19:00
Odpovědět  Pavel K

Ale, že by ses o ten zázrak podělil to ne. To máme čuchat nebo jak. Taťuldo, když už něco nakousneš tak to taky dopověz, řekl Hurvajz a říkám i já.

Pavel K
5. 8. 2023 07:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

No dobrá, dostal jsem přidáno a cikán nejsem natož banderovec.😊

Albi
4. 8. 2023 09:59

Ty rozhovory jsou čím dál delší. Ještě mi zbývé doposlechnout bez mála polovina, ale už teď mohu napsat, že se mi ani nechce dál poslouchat. Ta naše situace se dál zhoršuje tak rychle, jak se snad ani očekávat nedalo v těch nejčernějších představách..
Věřím Števcovi každé slovo a už několikrát jsem zjistila, že říká přesně to, co si už dlouho myslím, takže odtud ta víra.

Jenže – co s tím,když tu existuje jednoduchý “nástroj” k paralyzování jeho slov – DEZINFORMACE.
To slovo stačí a vštšina lidí nechce riskovat ať už momentální nebo pozdější posměch, jak naletěli. Když se později ukáže, že dezinformace to nebyla, nikdo si to nepřizná ani sobě.

Zvlášť když moudrý pan premiér a “fešák” prezident říkají něco jiného a ti by NÁM přece nelhali. 🙁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 11:19
Odpovědět  Albi

Co s tím, když pravdy se lze snadno zbavit označením dezinformace??

Je to velmi prosté a jednoduché. Stačí v debatě s obhájcem oficiálního narativu mu dát šanci srovnat ofiko informace s jeho vlastní zklušeností. Když “naši” vojenští analytici již alespoň 5x prognózovali vytlačení armády RF z Ua a oni se potvory drží stále na svých dobytých pozicích, tak buď naši analytici nemají info a vaří z vody, nebo nic neumí a jsou to neumětelové, nebo jsou jen hlásnou troubů systému, vytrubující proagandisticé bludy. V každém případě naprosto nedůvěryhodní, neb prokazatelně prolhaní.

Totéž platí o energetické, covidové krizi, migrační krizi, válce v Afgánu, přijetím ČR do EU, 9/11 a všech dalších “konspiracích”. Vlády něco tvrdí, nebo prosazují a znalí občané vládě pokládají nepříjemné dotazy, kterými chtějé osvětlit motivace a pozadí událostí. Jakmile odpovědi jsou nekonkrétní, lživé a zavádějící mimo téma tak je zřejmé, že se vláda snaží něco zastřít a občanům znemožnit dobrat se pravdy. Proto vznikají dohady, které následným pátráním mnoha lidí vyústí v konspirační teorie, kterým se dnes říká dezinformace právě pro to, že mnohé informace nejsou ve veřejném prostoru dostupné.

Noobody
4. 8. 2023 11:38
Odpovědět  Noobody

= pokračování Noobody 4. 8. 2023 11:19 =

Před cca 10ti lety byl časový rozdíl mezi uveřejněním “konspirační teorie” a jejím potvrzením oficiálními prameny cca 10 let. V současnosti díky internetu, zvýšené znalosti jazyků a zákonné možnosti získávat informace se doba mezi zveřejněním a potvrzení pravdivosti “konspirační teorie” zkrátila na 1/2 až 2 roky.

Nutnou podmínkou pro boj s argumentem “je to dezinformace” je rozsáhlá znalost reálií, osob, jejich vztahů a vzájemné provázanosti, jakož i pochopení motivace vzniku a smyslu událostí. No a potom i ta rétorická a argumentační průprava, aby člověk byl schopen pár větami vystihnout podstatu problému, zaujmout spoludiskutéra a tak si vytvořit šanci mu problémem ozřejmit.

Někdy je to zatraceně obtížné zvláště, když rozmlouváte s člověkem, který je o správnosti své víry skálopevně přesvědčen a Vaše orgumenty paušálně a nedůvodně odmítá a o problematice se os´dmítá bavit, aby náhodou nemusel svá stanoviska přehodnotit. Viz např. zde na POKECU “Standa”, “Pavel K”, “Milan ze Zahrady Čech”, .. s jejich varováním a nabádáním, aby se diskutéři vyhnuli diskusi s “Noobodym” a nejlépe jej ignorovali.

Jak bolševik a rušení HA a SE!!

4. 8. 2023 17:05
Odpovědět  Noobody

No vida jak jsi přiklusal, troldo.
A zase bla… bla… bla…
Dokonce v seriálovém vydání.

Albi
4. 8. 2023 17:41
Odpovědět  Noobody

“Stačí v debatě s obhájcem oficiálního narativu mu dát šanci srovnat ofiko informace s jeho vlastní zklušeností”.
Když místo vlastních zkušeností má jen názory TV doporučené a předávané, vládou pečlivě vytříděné a přikárané, pak žádnou šancei nikde nevidím.

zuza
4. 8. 2023 21:03
Odpovědět  Albi

Albi, prečo sa vôbec bavíte s niekým, kto si dá nick “nikto” a ešte ani to nevie poriadne napísať (Nobody)

Noobody
4. 8. 2023 21:07
Odpovědět  Albi

Je to jeden z úhlů pohledu.
Ta sklenice je poloprázdná pláče pesimista, poloplná jásá optimista.
Dva obchodníci firmy Baťa píší z Afriky do Zlína:
a) Šéfe, tady všichni chodí bosí. Tady neprodám ani podrážku, jedu domů.
b) Šéfe, tady všichni chodí bosí. Pošlete náklaďák střevíců na zkoušku, vidím tu kšeft století.

A o tom to je. Přístup a schopnost vidět věci jinak, z nových úhlů pohledu, hledat a nacházet účinné metody a postupy. Komunisté říkali: “Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, nachází důvody.” V mnohém měli zatracenou pravdu!!!

4. 8. 2023 22:50
Odpovědět  Albi

Pokouší se udělat z nás blbce. Dobře ví, že když se na něj každý vys-ere a neskočí mu na špek, nebude mít žádný troldí bodíky za reakce na své bli-tí. A pak – proč ztrácet čas s hownometným školícím grafomanem (to bylo taky pěkný, jak mě tenhle fašistický pšouk nazval grafomanem. Od něj to fakt sedělo. A vzápětí začal bědovat, že na něj se-ru; že jen pár vět “bez kontextu”).
Nediskutuje totiž. Školí. A to na základě jednostranných vědomostí vymytého mozku. Navíc je, vzdor vzdělání, majitelem poměrně primitivního myšlení. Holt se mu rovněž dostalo vzdělání nad jeho schopnosti.
Kdyby tomu tak nebylo, uvědomil by si, že tady na Pokecu se už nějaký ten čas známe a vyměnili jsme si habaděj názorů, aj něco sporů, takže kostrbaté kydy jako: “…a nedůvodně odmítá a o problematice se os´dmítá bavit, aby náhodou nemusel svá stanoviska přehodnotit,” nebo pyndy o bolševicích, kam mě při své myšlenkové nedostatečnosti řadí, budou nutně mimo mísu, právě pro tu naši vzájemnou znalost. Kdyby mu to pálilo jak si fandí, že mu to pálí, tak by mu to bylo jasný ještě než sem strčil svůj ohakenkrajcovaný rypák. 

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
5. 8. 2023 12:14

Milánku – zahradníku,
že Vám, duševnímu gigantovi stojím za tak dlouhý a zevrubný rozbor?
Že Vy i přes Váš vnitřní odpor, vně dávané rady a sliby o nenaskakování do diskluse s tím hnusem, trollem, provokatérem a fašistou “Noobodym”, máte neustálou potřebu jej řešit?!

Se Vám divím! Na POKECU největší chytrák, informační maják, etalon správného vidění světa a ON se snižuje k tomu, zabývat se takovou nepodstatnou, nezajímavou a prolhanou hnidou, jako je “Noobody”. Fakt mi tu něco nehraje.

Babiš říká: Vy jste si mne vychovali! Vaše korupční chování mne přivedlo do politiky……

Analogicky prohlašuji:
Vaše jednostranné vnímání světa mne inspirovalo hodit do tohoto ospalého rybníka kámen jiných názorů. Tím rozčeřit hladinu, aby tu zafungovala diskuse – nikoli jen souhlasné pochrochtávání. Opravdu jsem nečekal takový odpor, ale zaskočila mne takřka tsunami pejorativ, vulgarismů a podobných lahůdek. Bohužel zdejší Guru se ukázal i jako vůdce kampaně “Všichni proti Noobodymu” a osvědčil jako vlajkonoš sprosťáren.

= pokračování =

Noobody
5. 8. 2023 12:38
Odpovědět  Noobody

= pokračování =

A co s tím?
Stáhnou vocas mezinohy a zdrhat? NE, to jsem nikdy neuměl. Problému čelím, střetu se nebojím a nevyhýbám i když jej nevyhledávám a nepodněcuji.

Omluvit se, posypat hlavu popelem a doufat, že mne snad, jednou vezmou mezi sebe?
NE!! Za co? Že mám vlastní úhel pohledu, vlastní názor, přistupuji k jeho řešení systematicky a neskáču z jednoho na druhé, jak to někteří mají v oblibě? NIKOLI přátelé!

Základní premisy v mezilidských vztazích jsou podle mne 2. “Žít a nechat žít” a “Vzájemná tolerance”. a k tomu zcela jistě potří i umění (schopnost?) ODPUSTIT. Můj názor je, že tolerance se na POKECU někam zteratila. Možná by to chtělo zase trošíčku zvolnit, zamyslet se a třeba dojít k tomu, že soužít a pokecat je možné i se soudy, kteří preferují jiné hodnoty, než já. Unifikace v lidských vztazích vede vždy k nacismu, netoleranci a sviňárnám! Proč se téhož dopouštět i tady v malém? Berme lidi takoví jací jsou, nepokoušejme se je po bolševicku předělat k obrazu svému, už to nejsou malá děcka, tak to ani není možné. Rozmanitost je to, co nás drží při životě a duševním zdraví.

Přeji Vám i vám ostatním hezký víkend.

5. 8. 2023 15:49
Odpovědět  Noobody

S tolerancí “nejsme jako oni” jsme se co občani dostali tam kde jsme a k veslu fašistická vláda. Ode mě toleranci v tomto směru, ani odpuštění likvidátorům českého národa, nečekej.
A jinak – co si vzpomínám, někdy před týdnem jsi se tu srdceryvně loučil, že pokec opouštíš.

noobody
6. 8. 2023 11:48

To si asi špatně pamatujete. Já zrovna včera pod tímto článkem psal, že zdrhat neumím.

6. 8. 2023 14:27
Odpovědět  noobody

Kdyby to nebylo již mimo nabídku, tak bych to dohledal a omlátil ti to o před ostatními o palici. Takhle mi to za ten ztracený čas nestojí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
6. 8. 2023 21:53

Zcela jistě byste nedohledal!! Pořád dobře vím co dělám, říkám, píši a na svou hlavu se mohu spolehnout.

O pár komentů výše jasně a doufám že i srozumitelně, píši:
“Stáhnou vocas mezinohy a zdrhat? NE, to jsem nikdy neuměl. Problému čelím, střetu se nebojím a nevyhýbám i když jej nevyhledávám a nepodněcuji.”

Administrátor
P.A.Semi
6. 8. 2023 23:53
Odpovědět  Noobody

Zrovna jsem někde jinde narazil na zmínku o té “Černé knize Komunismu”, kde ji ale dávají do správné souvislosti, kam patří:

v článku https://www.informationliberation.com/?id=63897
Elon Musk Condemns NY Times for Supporting ‘Calls for Genocide’ Against Whites in South Africa

komentář https://disq.us/p/2vcdlrn

… the mass murder of tens of millions of Slavs in Russia and the Ukraine because they were Christians. At one point, 85% of the Bolshevik leadership responsible for these mass murders was Jewish.

The Black Book of Communism runs to over 1,000 pages of unimpeachable evidence documenting the horrors Jews inflicted on their victims, such as skinning children alive or putting them in industrial ovens …

Což nevím, jestli to do této souvislosti dává i ta Černá Kniha, ale takhle to tam vidí jeden z diskutujících a má celkem pravdu…
Je důležité chápat věci ve správných souvislostech, a naopak nedělat ukvapené závěry z nesprávně pochopených souvislostí…

πα½

Noobody
7. 8. 2023 01:17
Odpovědět  P.A.Semi

Správné souvislosti jsou které?? Jak se vyvarovat “ukvapeným závěrům z nesprávně pochopených souvislostí”?, když neznáme souvislosti správné ani závěry neukvapené, abychom mohli obé posoudit a správně vybrat? //Ironie//

Tady jsem to ještě nepsal a asi sem (doufám) nahlédnete jen Vy,

Tedy:
Podle mého a Hegelovy materialistické filozofie, je pokrok o sváru. Něco nového vznikne, dál se svět a život posune jen po zápasu mezi různými nárory / silami. Zvítězí silnější a její vektor určuje směr a rychlost změn. To platí i ve společenských procesech. Z těch mnoha zájmů (sil) jsou nezpochybnitelné i zájmy vyvoleného národa, kterému Bůh dal na hoře Olivetské přes Mojžíše nejen desatero, ale údajně i předpověď – úděl těmito slovy:
“Jste národem vyvoleným a budete panovat nad národy všemi.” Tohle je dle mého rozumu i historickou ideologií Judaismu – snaha vyšvihnout se (dle Kristova: “poslední se stanou prvními”) a a zmocnit se vlády nad světem. K tomu se většině lidí jeví diaspora jako obrovská nevýhoda (pro malou koncentraci síly), ale pravý opak je pravdou. Chodíte do na “Spiknutí….”, tak zřejmě máte nastudováno a nemusíme se špičkovat. Rozdílná je jen naše interpretace dějů.

sizok
4. 8. 2023 11:22
Odpovědět  Albi

Jedním z atributů hlupáka je lhaní.
A my máme nejvyššího hlupáka, tak se nesmíme divit.
95% lidí jsou hlupáci a těm se lže lehce.

4. 8. 2023 21:57
Odpovědět  Albi

Nejsou Albi. Na Tv Bureš jsou dvě hoďky standart. Dělej to jako já – nezáživnosti, třeba když se Bureš rozzurčí, proklikávej a rozděl si to. Já to dohlíd před čtvrthodinou. Máš pravdu – je to pos-raným navrch, jak říkala bábrle. Ale mě zajímá i jak pos-raný, a také jak a kde se to se-re mimo nás. (Ted kupříkladu začínaj v BRICSu řehtat trojský šimlíci.)
A co zatím dělat, ptáš se? Nezbl-bnout, sledovat dění, a bejt připravenej na den, kdy se to pose-re, jak nám radil Štefec. Což přesně od parlamentních voleb dělám. Víc se, bohužel, dělat nedá.
Jo, když jsem u toho dění. Dva střípky posledních dní, plus jeden dnešní:
Prvý (říkám mu jasnozřivý) – Gosudar hodil do prostoru, že je na konfrontaci s NATO plně připravený. (Přičemž to byl normální “válečný den” – nic zvláštního se nedělo. Tak proč to říká? divil jsem se.)
Druhý – den dva poté pšonci halekali, že jim Baťka narušil vzdušný prostor. (Nenarušil. Existuje dokumentace, včetně telefonátů mezi pšonskou a běloruskou armádou, která to vyvrací. Baťkovy vrtulníky byly přes kilák od čáry a pšonci to věděli.
Třetí (z dneška) – rusweby hlásí, že Federace navýšila armádu o 231 000 smluvních vojáků. (A bylo po divení.)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
5. 8. 2023 09:37

On je připravený dokonale, o tom žádná. Jestli to budou chtít zápaďácí vyzkoušet, bude to setsakra mazec. A to ještě fakt nevíme co má v záloze. Něčím se pochlubili ale něco tam ještě čeká jako překvápko.

5. 8. 2023 15:51
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak nějank.

Miša
5. 8. 2023 10:44

Je vidět že se o děni na UA zajímáte par týdnu. .Kdyby jste byl sledoval děni na UA před 8-9 lety a sledoval naše media včetně ČT tak by jste věděl že něčem takovým nás informovali . Až z nástupem Fialové čety se vše změnilo a co bylo včera pravda dnes je to dezinformace.
Ty kterým tady nadáváte do trollu ve skutečnosti jsou lide který netrpí demenci jako vy a pamatuji si o čem nás naše media(kam vítr ,tam plášť) psali a informovali.

unor 2022
3. 8. 2023 21:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusko, jak se potazmo rika V. Putin, zadnou valku proti Ukrajine nevede.
Na Ukrajine jde v podstate v pocatcich o obcanskou valku mezi rusky mluvici, lidsky normalni, casti a ukrajinsky mluvici programove znacionalizovanou casti zeme.
A tak, jak se zdegenerovany zapad postavil a zacal podporovat nacionalni cast, tak se naproti nemu normalni Rusko postavilo a podporuje rusky mluvici a normalne smyslejici cast Ukrajiny.
Pokud nic nenamitame proti postoji zapadu nemuzeme nic namitat proti postoji Ruska.
A pokud se nam konflikt rozsiruje neni to vinou Ruska ale zapadu
Zapad se stal podstatne ubozejsim nez kdy byl. A ze zadny zazrak skutecne svobody a demokracie nikdy nebyl..

jmm
4. 8. 2023 04:16
Odpovědět  unor 2022

To je opravdu dobré shrnutí a krátké!

ijn
4. 8. 2023 09:02
Odpovědět  jmm

odhalujme příčiny KoZa,…..a protože tady převládá u koryt moci i za oponou jedno nenažrané etnikum, lze racionálně navrhnout: ke korytům moci (všech pilířů státu legislativní, výkonné i justiční moci) pouze smí tolik vyjimečného etnika (obřezaných) kolik činí jejich penetrace ve společnosti (do 5%) ………zejména reforma justice a politických stran je nezbytná!!! profi-ÚŘEDNÍCI MUSÍ SPRAVOVAT STÁT, nikoliv političtí náměstci!!!!!!

Noobody
4. 8. 2023 14:12
Odpovědět  ijn

Obávám se, že tohle zbožné přání je nerealizovatelné.
Svět vlatní korporace, korporace vlastní nadnárodní banky v soukromých rukách, cca 90% těchto bank je v rukách rodinných klanů a hádejte jakých??
Z MLF víte, že ekonomická základna určuje politický vývoj – podmiňuje politickou nadstavbu. Myslíte si, že když mají takhle připravené herní pole, že si nějakým kybicem ze třetí lajny v hledišti nechají diktovat pravidla hry?

Noobody
4. 8. 2023 14:05
Odpovědět  unor 2022

Únore, souhlasím, že RF nevede válku s Ua. Přes to se táži, Vy jste nesledoval události posledních 15 let na Ua?
Vám uniklo, že Nulandová se v zachyceném v tel. rozhovoru s Finským premiérem během Majdanu prořekla, že US administrativu investovala do změny orientaceí Ua min. 5miliard doláčků?
Že OV mezi ruskojazyčnými a nacionalistickými Ukrajinci je z poza oceánu cíleně rozdmýchávaný konflikt, který má za cíl zatažení RF do jeho řešení a tím rozpoutat válku s cílem nastolit libo-demo vedení RF a tu posléze rozparcelovat a suroovinově vytěžit?
Že VVP se tomu intenzivně bránil, kličkoval a odmít poslat armádu RF na podporu LLR a DLR?
Že RF přijala do svazku jen Krym, aby zabránila vybudování USA námořní základny v Sevastopolu?

Těch mých přihlouplých a kapsiozních otázek by byla celá spousta. Ptám se, abych Vás navedl na vnímání reality, osob a událostí v chronologické posloupnosti. Já je vykládám tak, že prvotní byl zájem USA (globalistů) na rozpoutání války s RF – viz opakované udičky k zatažení do velkého konfliktu na Blízkém východě, v Libii, Sýrii a nakonec na Ua. Nikoli primárně národnostní střet na Ua a sekundárně jeho využití proti RF, ale přesně naopak.

David
3. 8. 2023 23:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Vidíte a on chtěl jen demilitarizovat Ukrajinu a přitom demilitarizoval celé NATO.

3. 8. 2023 23:55
Odpovědět  David

Teď ještě denacifikovat. Ale nejen tzv. ukrajinu. Je to svinstwo všude.

Albi
4. 8. 2023 00:21

To už bude ovšem horší. Ta “nacifikace” se dá okecat, není vidět jako tanky nebo mrtvoly. Stačí si symbolicky = slovně posypat hlavu popelem, uronit kbelík krokodýlích slz a kdo neuvěří v “návrat ztraceného syna”!

pája
4. 8. 2023 00:56
Odpovědět  Albi

Já uvěřím v “návrat ztraceného syna”, pokud to bude upřímné. Sypat si popel na hlavu, slzy ronit a křivě smýšlet…, denacifikace mi přijde řádově složitější než demilitarizace.

Albi
4. 8. 2023 01:07
Odpovědět  pája

Tak jsem to právě myslela. .
A jak se pozná, kdo to myslí upřímně?

4. 8. 2023 02:53
Odpovědět  Albi

Roní neroní – absolutní nezájem. Jedna zkušenost s “pomýlenými” by měla stačit.
Leckteří byli pomýlení na konci šedesátek, a po hadráku zahazovali červený knížky, obraceli kabáty, a rvali se k demokratickým korytům, až se z nich hulilo. Jen v mém rodišti jich je dobře tucet. Bylo. Budiž jim země těžká. Aktivní škodiče mám na mysli. Ne neškodný kompars do počtu.
A kdyby se to během deseti let znova otočilo, zase by byli pomýlení a zase by ničili životy! Nas-rat !!!
Opakuji – mluvím o aktivních swiních ovlivňujících dění – ne o vovčím komparsu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 11:54

Bolševici neničili životy po desítkách, jako to dělali demokraté např. v USA v případě vyzrazení tajemství atomové bomby SSSR, ale rovnou po milionech!!

Ti postižení rudým dobrodiním nic nevyzradili, nikomu neublížili, jen měli jinou víru, za kterou zaplatili životem. Viz vyvraždění tisíců řádových sester a bratří, popů a pravoslavného kléru na Rusi. Pravoslavná církev provozovala nemocnice, sirotčince, školy a tím strašlivě účinně bojoval proti nastolení vlády rudých židobolševiků. Proto je soudruzi zcela principiálně, po bolševicku příkladně mučili, znásilňovali a vraždili ve velkém.

Jak prosté a jednoduché!! Vždyť zestátnění a združstevňování (kolektivizaci) pořád nejste schopni označit správným jménem LOUPEŽ a vyhnání vlastníků z jejich majetku a domovů eufemisticky nazýváte vystěhováním, v případě německých spoluobčanů vysídlením. Ne, bolševici jsou opravdu neskutečná pakáž a lidský odpad!!

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 12:50
Odpovědět  Noobody

Zapomněl jste v tom výčtu na britské, francouzské, španělské a jiné kolonizátory a na jejich úžasnou péči ve vztahu ke kolonizovaným. A kdyby jenom k nim, ale i k domácím odbojníkům, kteří pozvedli hlavu a to bylo co neměli dělat. Britská koloniální nadvláda se neomezovala jen na vnější kolonii, ti řádili i na těch svých ostrovech jako pominutí. A amíky raději ani nevzpomínám, krev na jejich rukách nemůže nikdy zaschnout. Já vím, vaši kapitalističtí soukmenovci to dělali z bohulibých úmyslů, aby se lid náhodou nenakazil socialismem, natož komunismem, který ještě nikde zatím nebyl. Od koho se ale nakazili dnešní neoliberální grázlové, kteří pochází z té západní kapitalistické výspy a chtěli by zde provést depopulaci a zavést diktaturu, před kterou se všechny dřívější budou jevit jako procházky růžovým sadem. Že by jim kapitál už nestačil, že by pokračovali v tradici velkých dobyvatelú minulosti, kteří chtěli vlastnit všechny a vše. Tito chtějí ale vlastnit pouze některé, ty které si vyberou pro službu bohům. Se.re mne, že lidé neřeší budoucnost, která bude hrozivá pokud se splní sny těchto grázlů, což je nyní ta hlavní priorita, protože co se již v minulosti stalo, stalo se.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 12:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

To již nelze nikterak ovlivnit. Ale když jsme u toho, feudalismus a kapitalismus je neskutečně odporná společnost, která si nezaslouží sebemenšího pochopení.

Aragonit
4. 8. 2023 15:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Presne tak opäť prichádza čas že ich bude treba znárodniť preto že spôsobili strašné utrpenie celému ľudstvu. Zločincom sa predsa habú aj majetky a oni sú zločinci pod ochranou politickej moci imunity a ochrany armád.

Noobody
4. 8. 2023 16:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

A jak byste se chtěl prosím dostat od prvobytně pospolné spol. do současnosti? Myslíte, že revoluční přeskočení evolučně – vývojového stupně kapitalismu tak, jak to realizovali židobolševici vedení Leninem a Stalinem po VŘSR, MAO při Čínské kulturní revoluci, nebo Pol Pot v Kambodži je onou vytouženou cestou lidových mas?

Já jsem přesvědčen, že by si cca 80% tehdejší místní populace raději zvolilo onu evoluční posloupnost, než revoluční kvas s miliony mrtvol.

Ještě, že je ten kapík tak odporný a naivní spoluobčané chtěli v 89. na vlastní kůži poznat, jak moc je to hnusné a o co vše je dobrodiní socialismu připravilo. Váš sentiment za bolševickým totalitním státem je pozoruhodný. Jen nevím, zda se smát, plakat, či zvedat obočí.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 19:13
Odpovědět  Noobody

Můžete dělat vše co je vám libo. Vy jste měl žít ve 30 letech minulého století a pracovat někde v sirkárně 12 hodin i více denně a pak spát někde tam na zemi abyste stihnul další směnu. On by se vám ten kapitalismus smrsknul do jiného pojmu. Prostě jste obdivovatel té odporné kapitalistické společnosti ale každý má právo věřit tomu čemu chce. Takže to zakončeme, nemá to cenu. Současnou morální bídu a ekonomickou mizérii tohoto současného kapitalistického společenství nelze napravit a to je teď ta zásadní otázka na které bychom měli stavět.
.
.

Aragonit
4. 8. 2023 15:13
Odpovědět  Noobody

Noobody kapitalista nám dorástol napokon na Obludu dnešnej neblahej súčasnosti. Nadnárodné spoločnosti a globálni oligarchovia ničia planétu a uzurpujú si právo nám všetkým vládnuť tvrdou rukou a depopulizovať planétu nehľadiac na nikoho a na nič.. Tak že v podstate bude správne ich vyvlastniť. Rusko dnes neprenasleduje pravoslávie ani popov ani ich nevraždí. Stavať svoju nenávistú ideológu za hriechy bolševizmu a stále nám to tu otrepávať o hlavy je neproduktívne. Za toho bolševíka po 68 sme takéto hrôzy dookola nezažívali. Červené oči z bolševizmu mali a majú aj na západe a v mene boja proti nemu vraždili a beštiálne mučili hlava nehlava v celej južnej Amerike deti ženy starcov celé dediny aj kňazov. Zabili milóny ľudí v mene boja proti bolševizmu aj vo Vietname a kde je dnes Vietnam ktorý ich porazil? USa sa dnes radi priživujú na ich komunistickej ekonomickej prosperite.

4. 8. 2023 17:20
Odpovědět  Noobody

Bla… bla… bla… co důsledek selektivního vzorce myšlení adoranta Hitlera a kryptofašisty.
Podruhé, a naposled troldo – nikde jsem nikdy neadoroval Stalina. Pouze tvrdím, a to ne teď, tobě, ale opakovaně i zde a kdekoli, že Stalin byl satanáš s pableskující svatozáří, Hitler ryzí satanáš.
Ty mi něco o bolševicích a kolektivizaci vyprávěj, kolemjdoucí hlupče. Nebýt “osvobození” Volyně Němci, tak bych nebyl – to bys měl radost, viď trolldo? – bo by celá moje širší rodina po přeslici byla do tří měsíců exportována na Sibiř. Jdi do pr-dele fašoune.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 18:55

Vždy mne potěší, když se přilísá ten, kdo se mnou zásadně a naprosto nikdy nemluví.
Také mne těší, že mám takovou důvěru těch, co se mnou nemluví, že se mi svěří se svou rodinnou anamnézou.
Co je mi však veškeré to potěšení platné, když nerozumím řeči jejich kmene?? Nějak jsem nerozlouskl, zda jste s úlohou oněch Němců spokojen, či na ni žehráte (význam uvozovek mi v tomto případě unikl).

Milane, i když se mnou nediskutujete, častujete mne infantilním: (_!_), “ble – ble” a dalšími poklady Vaší úžasné slovesnosti, tak bych očekával, že osvědčíte alespoň základní pochopení psaného textu. V mnoha příspěvcích píši, kolik mrtvol a lidského utrpení v řadách svých spoluobčanů cíleně způsobili židobolševici a že jim toto nikdy neodpustím ani o tom nebudu mlčet.
Vy si opravdu myslíte, že by mi Vaše smrt přinesla jakkoli malou radost? Vězte že nikoli.

Miluji pořekadla. Pro jejich pravdivost a praktickou použitelnost. Třeba tato jsou má preferovaná:

 • “Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno”.
 • “Nečiň bližnímu to, co nechceš, aby on činil Tobě”.

Škoda, že se jimi neřídíte. Možná pro to, že je neznáte? To už však neplatí! Nač nyní budete svádět své tupé buranství a nevychovanost?

4. 8. 2023 23:35
Odpovědět  Noobody

 Nějak jsem nerozlouskl, zda jste s úlohou oněch Němců spokojen, či na ni žehráte (význam uvozovek mi v tomto případě unikl).
Kdybys nebyl hlupec, tak bys rozlouskl a význam uvozovek by ti neunikl.
Proč bych měl cokoli na “něco svádět”, jak je to zvykem ve tvém kanálu? Jsem buran a vesnická hrouda – a má jako bejt? Nikdy a nikde jsem to netajil. Jsem jaký jsem – no a?

Noobody
5. 8. 2023 12:58

Milane ze Zahrady Čech

Vyčítám Vám snad někde, že jste buran? Nikoli, já Vám to neberu, ani nezávidí, já Vám to dokonce přeji. Že se tím okázale chlubíte je jen Vaše věc a kdyby ste se neotíral o mne, tak by mi to bylo zřejmě ukradené a neměl bych důvod asertivního chování vůči Vám. Znáte to: “Jak se do lesa volá, ….” První a hodně dlouho jste do mne houkal Vy, čehož důsledkem jsou tyto zbytečné půtky.

Vy jste mi neučaroval! Zaujala mne však Vaše schopnost předložit zajímavé info a jste zajímavý skrze Vaše znalosti. Nemám potřebu si s Vámi poměřovat pindíka, proto ocenim když přijmete mou nabídku klidu zbraní a uzavření separátního míru.

Co říkáte, zklidníme se?

Aragonit
6. 8. 2023 17:07
Odpovědět  Noobody

Výborne tak sa to má…..:-)

Noobody
6. 8. 2023 21:55
Odpovědět  Aragonit

Díky

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 09:42
Odpovědět  Albi

Není jiná možnost než je nechat padnout na hubu. Pak se pozná jak kdo to myslí až se bude nacházet v situaci, která ho bude nutit začít přemýšlet. Takové to, já se omlouvám, aniž by dotyčný pochopil příčinu svého chování, to je absolutně scestné. Jak chceš aby to pochopili ti škůdci, kteří to zde řídí? A když to nepochopí budou na úplném okraji společnosti, to bude pro ně ten nejvyšší trest. Už nikdy nesmí o ničem rozhodovat.

Albi
4. 8. 2023 11:10
Odpovědět  Pavel z Moravy

Právě že škůdci to nepochopí, ale budou se tak “upřímně” tvářit a mnoha slovy vysvětlovat, že oni ne, to Putin nebo Babiš – podle toho, půjde-li o světivý nebo vnitrostátní průšvih.

Nick Pája si myslí, že on tu upřímnost pozná. Jen nenapsal “recepis” jak si tu upřímnost ověřit, abychom nespadli do stejné jámy jako už tolikrát.

Aragonit
4. 8. 2023 15:23
Odpovědět  Albi

O žiadnu úprimnosť nejde oni len hrajú svoje role za velké prachy a majú otvorené zadné dvierka aby mohli vyviesť svoje majetky a rodiny do nakúpených víl na Floride a inde po svete. Hrajú len hru na poctivcov pritom sú to spolupáchatelia najväčších vrahov na tejto planéte.
https://aragonit11.blogspot.com/2023/08/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny.html

4. 8. 2023 01:56
Odpovědět  Albi

Posílám dvě vyzobnutí – blbý a … uvidíš sama.

Igor Girkin (Strelkov), nedávno zatčený na základě obvinění z podněcování k extremistickým aktivitám, je ukrajinský agent vlivu.
Strelkov a další jingoističtí vlastenci měli navíc podle poslance vytvořit podmínku pro destabilizaci situace v Rusku pod vlasteneckými hesly. Už se o to zajímaly americké zpravodajské služby.

„Stát můžete otočit na levou stranu, na pravou. Pokud se zhroutil stát, pak je jedno, kdo udělal tento Majdan nebo revoluci: liberálové, komunisté, vlastenci, nacionalisté. Úkolem je otřást státem a srazit ho pod jakákoli hesla. Američané to velmi dobře chápou.

https://www.politnavigator.net/strelkova-v-gosdume-nazyvayut-ukrainskim-agentom.html

Prezident stanovil pro úředníky supertěžký úkol – přesunout se na domácí automobily

Elena Ostryaková.  
03.08.2023 21:11
Moskva

Všichni ruští představitelé by se měli vzdát zahraničních aut a přejít na auta domácích značek.
Uvedl to dnes během setkání s vedoucími výrobních podniků ruský prezident Vladimir Putin
https://www.politnavigator.net/prezident-postavil-sverkhtyazhjoluyu-zadachu-chinovnikam-peresest-na-otechestvennye-avto.html
Bravo Gosudar!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
4. 8. 2023 02:25

No a zdá se, že ruským “rovnějším” než rovným se to moc nelíbí. 🙂
Taky tam holt existuje sorta lepšolidí.

A toho Strelkova – zbytečné komentovat. Ale jak se mohl dostat tak snadno na pozici šéfa Doněcké republiky?
Myslím tím, že nikdo ho tenkrát asi nepodezuíral.

4. 8. 2023 03:11
Odpovědět  Albi

Však ono to ještě vyleze. Zatím už delší dobu vím jen to, že má na triku vražené běsnění, či jak kulantně nazvat v podstatě válečné zločiny. Ututlané samosebou, protože hrdina a kdesi cosi, pouze ho stáhli z oběhu. Jinak mě to dost překvapilo; já ho měl spíš za saďoura-sociopata, ne za zrádce.

Ale s těmi auty se mi to moc líbí.

Albi
4. 8. 2023 11:21

To se nedivím, mně taky. To by se mohlo zavést i u nás, jen nevím, kde vzít “naši” autombilku. 🙂
Všechny naše české výrobky generují zisk cizákům.

Ale abychom byli originální a neopisovali od Putina, mohli bychom to vztáhnout na letadla. Sice je už nejspíš nevyrábíme taky, ale ušetřilo by se asi víc – aspoň viditelně, jednorázově.
A když už musíme šetřit, pak i paní ministryni Č. by mohl místo F-35, postačit její kabelkový tančík typu čivava. 🙂

4. 8. 2023 02:19
Odpovědět  Albi

To je právě to. Třeba já ne, protože jednou swině, vždycky swině. Mám na mysli swině – ne zblblé vo-vce vymytých mozečků, které to swiním žraly. Ach jo…
Čili Velké luxování v soudnictví a pak Velké zametání, jak u koryt v prasečácích, vládními počínaje, tak u těch mediálních, bez ohledu na krokodýlí slzy. A hezky shora dolů až po poslední schod.
Ufff. To je na pětiletku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 09:44

Psal jsem Vám to jinde, takže jen připomenu:
V demokratických zemích s levicovým étosem jako u nás se politika nutně pohybuje po trajektorii ode zdi ke zdi. Chvíli pravá a pak zase levá klička.
Jen ti bolševíci, jako Kléma a Vy, by se s názorovými oponenty hned příkladně, zásadově a po bolševicku vyrovnali. Stavěli lidi s jiným názorem a viděním světa ke zdi, nebo posílali na doživotní převýchovu do Jáchymovských ozdravných lázní. Jak snadné, jednoduché, principiální a definitivní řešení. Vaše černo – bílé vidění světa je tak jednoduché a celkem přesně odráží úroveň i možnosti Vašeho ducha.

Prostě jednou bolševik, vždycky bolševik. Tu Vaši průpovídku o “jednou a vždycky samice vepře domácího” si doplníte jistě sám.

janle57
4. 8. 2023 10:04
Odpovědět  Noobody

Mluvíte mi z duše,lépe bych to asi nenapsal,díky lidem jako je tenhle
zahradník již tady nebudu uvádět jakýkoliv svůj názor,začíná mi to
tu připomínat diskuzi na Seznamu.cz,já jsem se tu nikdy vůči nikomu
nevymezoval, byť má na věci odlišný názor a divím se,že je to všem
ostatním,hlavně zdejšímu adminovi,jedno.

Noobody
4. 8. 2023 10:30
Odpovědět  janle57

Asi Vám rozumím, ale jsem jiného názoru!!

Tím, že budete submisivní, stáhnete se do sebe a nebudete nahlas a zřetelně oponovat, tak právě takovým hulvátským “Milanům” umožníte jejich dominanci a ovládnutí infoprostoru svými jednoduchými názory.

Dokud bude opozice aktivní, tak vývoj půjde plynule vpřed – evolučně. Jakmile se opozice vytratí, tak uvolní prostor bolševikům (jedno jakého politického směru), těm narostou křídla a urvou moc na svou stranu (revoluce). Ti levicově orientovaní se pak začnou chovat stylem, jak výše Milan nastínil a jak jsme vyčetli v historických dílech o Francouzké revoluci, VŘSR, Maově Kulturní revoluci, či o padesátých letech v ČSR. Rudá revoluce bez slitování, bez nadhledu ve stylu revanše, protože dav je shluk těch, kteří mají sílu, ale nikoli dostatečnou představivost a historické znalosti, aby dohlédl dosahu svého jednání. Dav se hne tam a tak, jak vůdce velí a chce!! Je-li vůdcem psychotik (a který není?), tak dochází ke krveprolití, je-li to psychopat, tak té krve, mrtvol a lidského utrpení je mnohonásobně více.

Já též pouze argumentoval, ale ONI si mne svým přístupem vychovali, tudíž asertivní, abych se prosadil a nestyděl za sebe.

Albi
4. 8. 2023 18:37
Odpovědět  Noobody

Tedy dávat VFR s Maoovou kulturní revolucí do jednoho košíku, to chce opravdu “pravicové” zanícení.

Jen s tou pravdou a láskou máme své špatné zkušenosti.
S pravičáky rovněž.

Noobody
4. 8. 2023 19:45
Odpovědět  Albi

Milí moja,
nejen s Maovou, ale i VŘSR, jak jste si jistě ráčila všimnout.
A není to o pravicovém/levicovém zanícenní, ale o srovnatelně hrůzmém řádění bolševické soldatesky v době revoluční.
VFR = cca 2M mrtvých
VŘSR + OV + panování židobolševiků do 22.6.41 = cca 20M mrtvých
Maova kulturní revoluce = cca 40M mrtvých.

Vám to možná připadá jako banalita, mě to naopak nenechává klidným, neb lidé se v zásadě nezměnili a doba i noví revolucionáři vytváří podmínky pro ještě větší sviňárny a více obětí, než v minulosti.

To, co sem o řádění bolševiků píši, berte všichni jako memento a varování před možným opakováním. Doba je velmi turbulentní, lidé stejně pitomí, agresivní a manipulovatelní, jako v minulosti, jen technologicky jsme dále a důsledky jsou očekávatelné.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 10:48
Odpovědět  janle57

Prokristapána, tak co chcete slyšet. Že pravice je fajn, levice fuj nebo opačně. Že se máte dobře, když vám vládnou škůdci a posílají zemi do pekel, nebo že jsou to hodní ochránci našich zájmů a vy jim budete skládat hold, že jsme tam kde jsme? Vyberte si svoji stranu, nebo lépe řečeno, zkuste se objektivně koukat na celou to mizérii této kolonie, kde už nikdo nerozezná pravdu od lži, protože ti, kteří to zde řídí ani neví co slušnost a pravda je. A to tady řídí celé roky pravice, alespoň to o sobě tvrdí, ale zrno do koryt sype pouze sama sobě. Tak kde se poděla ta slušná pravice, která měla řídit tuto zemi k prosperitě a blahobytu. Za té tzv. hnusné levice se desetitisíce lidí nemuseli strachovat co s nimi bude, jestli přežijí, když budou nemocní, nebo jestli budou mít na to uživit své nadané dítě na vysoké. Kurdyna, vyberte si již co chcete a nechcete li se zúčastnit diskuze prosím. Diskuze je rozebírání i rozdílných názorů. Někdo kritizuje socík, někdo kapitalismus, jiný feudalismus a klér. Každý má v něčem pravdu a v něčem se mýlí. A co takhle zkritizovat, že žijeme v prolhané, zkorumpované a duševně vyprázdněné společnosti, kde se každý chce starat pouze sám o sebe a

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 11:17
Odpovědět  Pavel z Moravy

na druhých mu absolutně nezáleží. To vás ještě nenapadlo, že za vším stojí chamtiví a mocichtiví grázlové a to k jakému směru se hlásí je potom úplně jedno. Podívejte se na ty farizejské pánbíčkáře co hlásají a jak konají. Být solidární s druhými lidmi, umět jim v kritických chvílích pomoci, to je to nejdůležitější v životě člověka. Ten váš kapitalismus je skutečně nádherná věc, zrovna nedávno jsem se díval na moc dobrý film Těžká váha , který pojednával o životě boxera Braddocka v době Velké hospodářské krize. Pro příznivce kapitalistické šlechty je tento kapitalistický systém to nejlepší a správní pravičáci ho ocení. Tak jim ho dopřejme ať se mohou pokochat tím co dokázali. Ožebračovali a decimovali v průběhu svého vládnutí miliony lidí, ale oni to vidí jinak. Jim kapitál přinesl velké bohatství a tak to přece má z jejich pohledu být. Takže jednou kapitalistický vydřiduch, vždy vydřiduch i když skrytý pod jinou maskou.
.

4. 8. 2023 17:29
Odpovědět  Pavel z Moravy

No vidíš, jak hezky tě vcucli do slámomlácení.

Albi
4. 8. 2023 11:40
Odpovědět  Pavel z Moravy

To chceš po nich mnoho. Oni nediskutují, oni ŠKOLÍ.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 13:21
Odpovědět  Albi

U toho Janleho jsem si to nemyslel, zdálo se mi, že je na naší straně a nebo když ne, tak alespoň objektivní. On se nepřenesl přes ten Milanův “hrozný úder” , že je kibic. To, že jeden vedle druhého z nás jsme kibicové, to jaksi nepobral. Říkala jsi, že nevíš co je to urážet se, já také ne, tedy pokud člověka opravdu někdo druhý vyloženě sprostě neurazí. Nad to ostatní jsem skutečně povznesen. To by člověk nic jiného nedělal, než že by byl v trvalém stavu uraženosti. Ale znám pár takových lidí a vždy mě to pobaví. Tak se měj.

4. 8. 2023 17:31
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já si ho pamatuji z předešlých návštěv.

Albi
4. 8. 2023 18:39
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já u janleho57 taky ne. Asi jsem měla použít jednotné číslo.
Janlemu57 se tímto omlouvám.

janle57
4. 8. 2023 12:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Milý pane,asi jste nepochopil o čem je tu řeč,kolega Nobody to tu
vysvětlil víc než jasně a vy toho zahradníka ještě obhajujete,tady nikdo
nepopírá smysl zdejší diskuze,v tom jsme asi všichni zajedno,tady
se poukazuje na to,co do takové diskuze nepatří,jestli Vám je jedno,
že z Vás tenhle zahradník v nějaké budoucí diskuzi označí třeba jako
agenta BIS nebo maskovaného poslance ODS a Vám to vadit nebude,
pak je to Váš osobní názor a je v pořádku,že proti tomu nic nebudete
namítat,ale nepleťte sem prosím nějaké chytré řeči o pravici a levici,o tom tohle vůbec není.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 13:37
Odpovědět  janle57

Buď jsem špatně četl a i to je možné, ale nevzpomínám si, že by vás Milan označil jako agenta BIS nebo maskovaného poslance ODS. A u pana NOOBODYHO, kterého jste ocenil ale vždy jde o pravici a levici, neboť je kovaný pravičák jak sám říká a jiný světonázor nebere, neboť kapitalismus přece asi nikomu ani tak moc neublížil. Ještě si ale kupříkladu nenastudoval, to co tu píše Peter, jak se žilo těm briským dělníkům v těch úžasných manufakturách, protože on studuje pouze materiály ze kterých nakonec vyleze názor, že bolševici byli ty nejodpornější s…. ale, že kapitalisté byli v tom případě ještě odpornější s…., to už jaksi neříká.. To by mu naboural jeho světonázor. A já se opravdu nedokážu nějak urazit, z toho jsem se již postupem stárnutí dostal.

Noobody
4. 8. 2023 16:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pane kolego – teď jste mne fakt pobavil.

Víte o mně to, co jsem zde sám o sobě uvedl a jste schopen z mých příspěvků (mnohdy úplně špatně) vyčíst. Já nejsem kovaný pravičák, já jsem k pravičáctví po plyši dospěl cestou poznání, studiem a díky internetu, který mi zpřístupnil dosud a zde tabuizované a prohibované informace.
Stejně tak je to s mou vírou v Boha. I k té jsem dospěl přes to, že jsem dítě z důsledně ateistické rodiny, na náboženství nechodil a v kostele byl pouze na achitektonických prohlídkách. Já jsem si Boha odvodil z nemožnosti vzniku života dle Darwina, ale vysoké pravděpodobnosti kreacionistické teorie.

Kdyby byl život a svět tak jednoduše černobílý, nebo ještě lépe digitálně jednodznačný 0/1, to by bylo sakra snadné a každý by se v něm vyznal. Ani rozum, zkušenosti a znalosti by nepotřeboval. Jo, to by se to těm, co neumí používat mozek mezi ušima, snadno žilo. Ale kecám, ti to mají jednoduché vždy, právě pro to, že si vůbec neuvědomují světa složitost a nedohlédnou dál, než na špici svého nosu.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 19:32
Odpovědět  Noobody

Tak děkuji i když přímo o mně nemluvíte, a také mne neznáte, že mne asi zařazujete mezi ty co nevlastní to důležité mezi ušima. Děláte to fikaně to se vám musí uznat, nejmenujete ale zařazujete. Není to tím že bych jak se říká, kdo se cítí ten se vtípí, ale z vašich slov to přímo vyzařuje. Ale nic ve zlém, každý jsme nějaký. Já vaše pravicové přesvědčení nabourávat nebudu, nemá to smysl. Jednou kovaný pravičák, vždy pravičák..

Noobody
4. 8. 2023 21:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vidíte, já si všeobecně a skutečně neadresně zafilozofoval a Vy jste se v tom našel. Njn, jak Vám mám vysvětlit, že jsem právě Vás nemyslel, když hledám každou “spřízněnou” duši? Fakt si myslíte, že su tak blbé a zapudím každého potencionálního spoludiskutéra? Jsem na tom tak dobře a na POKECU oblíben, abych Vás proti sobě popudil?

Asi jsem narazil na hranice možného a potvrzení pořekadla: “Mlčeti zlato”.

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 10:03
Odpovědět  Noobody

Já vás nijak omezovat nechci na to nemám žádné morální právo. To dělají momentálně jiní škůdci, kteří nám udělují lekce z demokratické příručky tolerance k oponentům a dokonce je již hrdě předvádí před soudní stolici, aby se zpovídali ze svých hříchů, že mluví tak jak to cítí. Nejhorší je, že ten fialový s tím rakouským, kteří to tady řídí jsou dle postavení ve stranách, které náleží k tomu nejlepšímu pravicovému spektru, které se zde nachází. Nebo k těm, kterým je dobře všude, hlavně když to tam sype. Zdá se mi pravděpodobné, že kdyby všichni tito měli poctivě dělat rukama na svůj chléb vezdejší jak k tomu nabádá bible, asi by velmi brzy umřeli na podvýživu. Ale což, pravicový řád se již o ně postará, jestli tedy pravičáci jsou. Asi ano, když to mají v erbech a stanovách svých stran. Jó, není nad vládnutí pravice, hlavně když je ke svým příznivcům tak dajná, hlavně k těm z té umělecké galérky která stále fňuká jak málo se o ni tenhle národ stará. Tak takhle vypadá současné vládnutí pravice, neb nikdo z nich se nevymezil, že by patřili k nějakému jinému proudu.

5. 8. 2023 00:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

A koukejme se helejmese, co tu vylejzá. Víš co jsem napsal? Že sem zavítali troldové z trollí serešfarmy, spolupracující s BISkou. A on se tím cítí být potrefen. Fascinující…
Jo, a o ODS jsem nepsal už hóóódně dlouho, akorát jsem vrtal do Nikda, když tu hrdlouhal že pravičák nikdy nelže, větou: “…zakladatelem ODS počínaje, signálem konče.” A tu máš Káčo lívanec! – namířím na Nikda, kvílí 57. Bud tak, nebo nestydatě lže.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
5. 8. 2023 01:00
Odpovědět  janle57

Vy jste tu od toho, abyste nám kázal, co patří a co nepatří do diskuze?! Aspon nelžete, když už se cpete mezi nás a chcete nám vtloukat klíny do hlavy.

Gales
4. 8. 2023 12:34
Odpovědět  Noobody

Kléma k V.sjezdu KSČ….. Čím více se zostřují třídní rozpory a třídní boje,čím více se blíží imperialistická válka proti Sovětskému svazu, tím více opouští buržoasie staré parlamentární vládní formy a sahá k zostřené diktatuře,k fašismu. Fašismus se vyznačuje kombinací sociální demagogie a sociální korupce s aktivním bílým terorem.Podle daných historických okolností vystupuje v různých formách a kombinacích…… Atd. S čím se po ,,bolševicku” vyrovnával??????

Noobody
4. 8. 2023 16:37
Odpovědět  Gales

Milý pane, nemám nejmenší ponětí nač se tážete!
Proč zde dáváte výcuc z Gottwaldova projevu v únoru 1929 a tážete se na události, které jsem popisoval v příspěvku na který regujete když ony události nastaly až po faktickém uchopení a při upevňování moci KSČ, takřka 20 let po onom projevu.

Jestli mne zkoušíte, provokujete, nebo chcete znát můj názor – nevím, ale vím že na takto položenou otázku odpovědět neumím. Zeptejte se tak, aby dotaz byl jednoznačný a vztahoval se k události, osobě, věci,v časové souvztažnosti. Takhle jsem vedle a nevím, co bych Vám smysluplného odpověděl.

Gales
4. 8. 2023 20:08
Odpovědět  Noobody

Jen ti bolševíci, jako Kléma a Vy, by se s názorovými oponenty hned příkladně, zásadově a po bolševicku vyrovnali. Stavěli lidi s jiným názorem a viděním světa ke zdi, nebo posílali na doživotní převýchovu do Jáchymovských ozdravných lázní. Jak snadné, jednoduché, principiální a definitivní řešení. Vaše černo – bílé vidění světa je tak jednoduché a celkem přesně odráží úroveň i možnosti Vašeho ducha.,……. Tvůj příspěvek

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 21:43
Odpovědět  Gales

Souhlas, to jsem napsal a hrdě se k tomu hlásím!!
Vy mi výše kladete tuto otázku: “…Atd. S čím se po ,,bolševicku” vyrovnával??????”
Tak se kurňa vymáčněte k meritu věci, protože opravdu netuším jaká je souvislost mezi Klémou v r. 29, po 48. a Vaší otázkou. Tedy přesně vím, že: Ve 29. o moci jen snil, potom v Národním shromáždění co by poslanec burácel, že se pojede k sovětským soudruhům učit, jak buržoazii zakroutit krkem, protože onijsou v tom nejlepší. No a po 48. se komančové skutečně dostali k absolutní moci a Kléma své výhrůžky bezskrupulozně realizoval. Dokonce i vůči nejbližším soudruhům! A to nebyli žádní buržousti, ale jeho spolubojovníci a nejkovanější z kovaných soudruhů!! Tohle se v demokraciích bez přívlastku skutečně neděje!!

5. 8. 2023 01:03
Odpovědět  Noobody

A zase – netuší… A pak to chce diskutovat.

Gales
5. 8. 2023 11:26
Odpovědět  Noobody

A mezi jaké demokraty řadíš pětidemolici? Kteří něco jiného slibovali než to co dělají?

Noobody
5. 8. 2023 13:24
Odpovědět  Gales

Pětidemoliční slepenec je účelové politické uskupení tvořené ultralevicovými bukanýry, levicovou stopkou, středolevou ODS + Starosty a středopravými fráterníky, které vzniklo za účelem nepřipustit Andyho a Okamuru k vládní odpovědnosti. Úplně stejnou politiku “všichni napříč politickým spektrem proti národním stranám” jsme viděli ve spojení proti kandidatůře Le Penové, Wilderse, Hoffera, …. Je zde patrný vliv politiky neomarxismu, kdy jsou adorovány a podporovány menšiny, aby se chopily moci vůči majoritě.

Pravicová je na ODS jen barva na fasádě a formální znaky (způsob voleb, stranická hierarchie, stanovy, … ), politickým obsahem, politickými cíly a svým projevem jsou levo-středová matlafika. ODS se jen pravicovým praporem ohání, nikoli aby pravicové myšlenky a cíle předkládal a o jejich prosazení skutečně usilovala.

Gales
5. 8. 2023 17:20
Odpovědět  Noobody

  U nás je koloniální korporátně fašistický kapitalismus.

4. 8. 2023 17:27
Odpovědět  Noobody

Jéééé, ty seš blbéééééj….

Autor
4. 8. 2023 08:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak dobře, když příčiny a viníci tak teda kdo?

Nepohodlná pravda? Ale to nejdůležitější nenapsal, nemluví o tom, jen opravdu z veliké dálky a skrytě, “neslyšně”, “iba” o tom lehounce naznačuje.

Hlavní viník je znám. Každému. Ale jen málokdo si troufne o tom mluvit nahlas.

Ten viník je SYSTÉM, který tu panuje na Západě a nejen tu, KAPITALISMUS.

To je ten viník, který uniká téměř každému!

unor 2022
4. 8. 2023 09:03
Odpovědět  Peter 008

Kapitalismus ma vice podob a svoje ruzne realizatory. Pokud kapitalismus zahrnuje soukromy majetek, soukrome vyrobni prostredky atd. nelze ho smahem odsoudit jako celek. Zvlaste ne v dobe, kdy clovek a lidska spolecnost do jine formy nedozrali. To je ovsem na delsi debatu. Treba o kapitalismu, bankovnim kapitalu ci kapitalu vlastnicim hromadne sdelovaci prostredky. Atd.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 09:49
Odpovědět  unor 2022

Ale oni by dozráli, jen to chce skutečné vůdce, kteří půjdou příkladem a ne, že by tady v minulosti a věřím tomu i dnes nebyli. A k tomu je zapotřebí v každém případě změnit systém.

Autor
4. 8. 2023 09:50
Odpovědět  unor 2022

Kapitalismus je o sobectví, egoismu a co se týče jeho “variant”, tak ty byly možné jen tehdy, když byla konkurence. A to se tady také lidem nelíbilo a tak se nechali zblbnout v listopadu 89 a sami si ve většině případů vybrali kapitalismus, tedy cestu sobectví, klamu a egoismu.
Pokud můžete, začtěte se aspoň do některých řečí v parlamentu První republiky, zvláště doporučuji po r. 1929 do r. 1938. Uvidíte, co to bylo “solidní kapitalismus” i u nás v tak vychvalované době.
Jediná cesta je – naprosto jednoduše řečeno – to aby peníze měli vlast!! Jestli chápete, co je tím myšleno. Dokud bude totiž jakákoliv forma parazitování – akcie, obligace atd. atd, včetně lichvy v “normálních bankách” – nic, absolutně nic se nezmění.
I kdyby se totiž podařilo zastavit “Nový divný svět”, pak by se jen na čas viníci stáhli a pak by udeřili znovu, i jinak a silněji.
Za svým si stojím. I vy, samozřejmě podle mne, máte právo na svůj názor, ale já také mohu vyjádřit zásadní nesouhlas.
Nedozráli. Společnost je tak vyzrálá, jak jsou vyzrálí její skuteční lídři. Budete se divit, ale na většině lidí absolutně nezáleží, ti se totiž chovají jako třeba dnes u nás. Mlčí a nic nedělají.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Autor
4. 8. 2023 10:01
Odpovědět  Peter 008

Jen dvakrát se podařilo velkou část společnosti u nás spojit. Poprvé to bylo v období husitů a podruhé to dokázali komunisté. Byla to obrovská a dlouhodobá poráce, jak byla obtížná si ani nedokážeme představit. Ale také je taková práce nesmírně křehká. Stačilo, aby se po smrti Stalina dostali k mociu “liberální odrůdy” a začala postupná demontáž všeho. A jak byla nakopnec silná myšlenka většiny, svědčí to, že trvalo 40 let, než se jim to podařilo svrhnout.

unor 2022
4. 8. 2023 10:35
Odpovědět  Peter 008

Je dost malych kapitalistu, kteri tvrde pracuji a tvori.
Je hodne socialistu co ‘naskocili na karu’ a vezou se. Priklady jez nas obklopuji si najde kazdy jiste sam.
Je mi lito, ale zivot sam je presvedcivejsi jako vy.
Nakonec i vase vyjadreni
Stačilo, aby se po smrti Stalina dostali k moci “liberální odrůdy” a začala postupná demontáž všeho.
hovori za vse.

Autor
4. 8. 2023 11:28
Odpovědět  unor 2022

Vy jste prostě přívrženec kapitalismu. Jen byste chtěl “malinké opravy”. Ale tak to nikdy nefungovalo. Pokud nebyla nějaká hrozba pro jejich panstvo. Když půjdete do 19. století, do tehdy nejvyspělejší země světa, TAK SI HLEDEJTE JAK SE ŽILO OBYČEJNÝM LIDEMv Angli, Velké Británii.
Jaké měly příjmy ti nespočetní chudáci, které toto Impérium tvrdě utlačovalo od samotného počátku a vlastně i před obdobím kapitalismu. Něco málo vám může objasnit cyklus Vyznání bývalé anglofilky na Outsidermedia.
Víte, že třeba ještě na přelomu 19. a 20. století chudí (i zaměstnaní) nocovali i v ubytovnách, kde nebyly postele, ani kavalce ani nic podobného? Zavěšeni pod rukama ve stoje na provazu … jak jsem psal – nej země té doby …
To, že se zlidštila tvář systému, to je zásluhou těch, kterými vy opovrhujete, lteré podle vyzněníé vašich slov i de facto “ne zrovna milujete”. Chápete to? Ne!
Kapitalsimus je produktem evropské, eurtoatlantické civilizace a je to systém krutý a bezohledný. V Německu a Francii – např. – byl tento systém “jemnější” v projevech, protože tam lidé na rozdíl od Anglie si to “vylepšení” vybojovali i za cenu mnoha životů.

Autor
4. 8. 2023 11:36
Odpovědět  Peter 008

A teď, za (neo)liberalismu (produkt čistě mocenský, produkt kapitalismu a určený pro oblbnutí mas) se jen “elity” – ať je budete nazývat jak chcete, tak se vracejí k tomu, co vždycky chtěli – nadvládu nad vším jim známým světem, tvrdě, za minimálních nákladů a s maximálním ziskem PRO SEBE. Oni s enechystají vzít sebou do řad vyvolených NIKOHO ZBYTEČNÉHO, ANI NORMÁLNÍHO. i pro ně tam bude, jak se jim bude zdát , málo místa.
A je to jen konečný ke dnešku jejich produukt těch pokusů. Výsledky byli i Napoleon, i Hitler, i Trocký, je jím i Zelenský, takových bylo …!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 12:41
Odpovědět  Peter 008

Pane Petře, Vážím si Vás pro Vaši odvahu jít s vlastní kůží na trh a ochotě své názory, postřehy a nakonec i sebe nechat veřejně cupovat. Klobouk smekám!!

Dáváte sem na přetřes a k prokydání téma: “Když půjdete do 19. století, do tehdy nejvyspělejší země světa, TAK SI HLEDEJTE JAK SE ŽILO OBYČEJNÝM LIDEMv Angli.” …

Podle mne se dopouštíte obrovského informačního faulu a manipulace s vědomím zdejších čtenářů. Mohl byste srovnat podmínky života běžného člověka před touto dobou a v ní. Nebo srovnat, jak se žilo lidem v tuto dobu v Anglii vs třeba ve Fr, nebo Českých zemích CaK RU? Předhodit čtenářům děsivý obraz tehdejších zaměstnanců v Angli oproti životu v socíku o 100 let později je nehorázná podpásovka!! Že Vám ji čtenáři sežrali i s navijákem dost jasně vypovídá o jejich úrovni i o manipulativních technikách Vaší diskuse.

Což třeba srovnat to, co si zdejší čtenáři již jistě dokáží představit i podklady dohledat? Třeba to, jak se žilo v Anglii a ČSR brzy po válce a jak v 89. kdy končil socík. Naše výchozí podmínky byly celkem srovnatelné jen rozdíl byl, že Anglie nikdy nebyla zasažena levicovým bolševizmem. Co myslíte, byly rozdíly v 89. pozitivní pro socík??

4. 8. 2023 17:33
Odpovědět  Noobody

bla… bla… bla…

Administrátor
P.A.Semi
4. 8. 2023 23:19

Milane, přestaňte tu dělat trapného debila a na rozumně vedené argumenty tady blít tyhle sračky blablabla, a nebo ad-hominem urážky …!

Když k tomu nemáte co říct, tak mlčte… Vaše nechutná citoslovce a hýkání fakt diskuzi neprospívají…

5. 8. 2023 01:17
Odpovědět  P.A.Semi

Jsem jaký jsem.
Každý má svůj způsob, jak ze sebe dělat trapného de-bila. Někdo hýkáním, jiný fanatickým židobijstvím a skvrnami na slunci co poselstvím.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
4. 8. 2023 23:23
Odpovědět  Noobody

A ovšem srovnejte si 2020 – jak se žilo v Čechách za Covidu a jak v Anglii nebo v USA…

Anebo si někde najděte, jak je migranty zamořené bývalé Západní Německo a jak Východní (mnohem méně)…

A nakolik vymývají lidem mozky Propagandou…

Tady národ prošel Totalitou a je vyučen (takže máme takové trochu “očkování proti totalitě”), kdežto v Anglii nebo v USA mají nechutnou neo-marxistickou totalitu nyní…

(a jestli myslíte, že tady je to nyní také “fuj”, tak to máte málo zpráv ze Západu… je to tam nyní mnohem horší – v otázkách totality, propagandy, zamoření…)

πα½

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 10:17
Odpovědět  P.A.Semi

Semi, já zapomněl, že ta jezuitská a římskokatolická totalita a převýchova všemi možnými způsoby co tady probíhala celá staletí byla lidumilná. Omluvte mne, musím se ještě doučit. Až budete chtít někoho školit, seznamte se důkladně s tím, co vaši soukmenovci prováděli celá staletí ruku v ruce s vládnoucí šlechtou a jak opravdu milovali ty svoje ovečky jako správní pastýři. Vy jste takoví farizejové, že před vámi bledne i rozpálené slunce. Komunistická totalita, divím se, že jste ještě tady, to mnoho z těch, kteří se postavili té jediné pravé víře skončilo úplně jinak. Jak jste to prosím vás tu socialistickou přežil?

Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 20:50
Odpovědět  Pavel z Moravy

Protože vám Bolševická a pak Ž Propaganda vyzdvihla pár excesů, a staletí spokojeného budování v rámci tehdejších možností zamlčela…

A jak píšete – “s vládnoucí šlechtou”, tedy tehdejší verzí Politiků… Dnes se to Propaganda snaží hodit na Církev…

A ovšem – třeba ta Španělská Inkvizice – za několik set let popravili snad asi 1500 lidí? Převážně Ž konvertity ve Španělsku, z politických a majetkových důvodů… (Takže když vydělíte počty obětí Inkvizice počtem let, a počty obětí Komunistů u nás, kde to bylo celkem mírné, ne v SSSR, kde to bylo brutální, také počtem let, kdy tu vládli, tak na tom ta Inkvizice není zas tak špatně…)

Třeba u nás po Bílé Hoře – to mělo také převážně Politické důvody, i když se to projevovalo persekucí “Protestantů”…

πα½

Noobody
5. 8. 2023 14:38
Odpovědět  P.A.Semi

V pozorováních světa a hodnocením stavu se v zásadě shodujeme.

Naše nejasnosti nejsou v tom co a jak se děje, ale v dopovědích na otázku PROČ a s jakým cílem jsou události vyvolávány. Protože např. SVO byla cíleně vyvolaná, nevznikla, jak bylo uváděno, co by důsledek národnostních animozit, které posléze využily USA a NATO.

Ano, máme se tu v ČR relativně nejlépe ze zemí E i Amer i přes to, že máme nejvyšší inflaci, tempo zadlužování, ceny energií, …, i když finance a průmysl jsou v cizích rukách, a do zahraničí odchází ročně cca 350 miliard jinde daněného DPH a td. Proč? Co je tím rozdílovým faktorem, který nás i přes zcela jasná negativa, drží na špici hodnocení životní pohody?
Možná je to:

 • naší schopností dělat si čurinu ze sebe, svého osudu a čehokoli i když opravdu teče do bot.
 • prvkem národní povahy a schopnosti ojebat každého a cokoli
 • důsledek socíku, kdy se každý musel naučit běhat, kličkovat a přežít.
 • schopností inprovizace a jisté nenáročnosti na kvalitu čehokoli
 • vysokou tolerancí k okolí a společenským nezájmem o jiné (flegmatizmus)
 • vysokou angažovaností ve prospěch společnosti – komunitnost

a možná i konglomerát uvedeného, či mnohé další. Fakt nevím

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 11:38
Odpovědět  Peter 008

Naprostý souhlas, společnost je vyzrálá tak jak vyzrálí jsou její vládci. Jak může společnost vypadat dnes, když se člověk podívá na ty, kteří reprezentují tuto zemi. Říci, že je mu z nich na zvracení je to nejjemnější slovo, které může použít. Ale zase i naopak, jak vzdělaná a důstojná je společnost, takoví jsou i ti, kteří ji řídí, neboť příklady táhnou. A jelikož je kapitalismus o sobectví a egoismu, s čímž naprosto souhlasím i když někdy může být egoismus přínosem pokud přinese nějaké novum do společnosti. Musí potom ale tu společnost obohatit ve smyslu, je to pro všechny. Většinou to ale probíhá tak, že je to obohacení pouze pro určitou smetánku, neboť oni pouze sami sebe považují za ty vyvolené a jediné, kteří mají právo tu společnost řídit. Ten človíček co jim šije oblek se má držet pouze svého umu, i když na jeho umu záleží jak dotyčný vládce bude vypadat. To už ale dotyčný kapitalista pravičák neakceptuje, neboť úkol splnil, zaměstnal človíčka, který by bez něho nepřežil. Takto to pravice chápe. A takový systém nemůže být nikdy celku prospěšný. Ale každý to vidíme ze svého úhlu pohledu.

Noobody
4. 8. 2023 13:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nesouzním s myšlenkou, že kapík je o egoismu. NE a 100x NE!! Kapík je o odvaze, akceschopnosti, pracovitosti, píli, odpovědnosti a ŠTĚSTÍ. Při čemž vůbec nerozporuji, že egoismus je průvodním jevem.
Průvodním, nikoli primárním, určujícím a nosným!!! To je tak nesmyslné tvrzení, jako že profesora charakterizuje nošení brýlí.

Kdo kdy podnikal přesně ví, že zaměstnanec má po 8mi hodinách padla. Podnikatel MUSÍ pro rozjezd a udržení firmy makat DENNĚ, bez ohledu zda je sobota, neděle, Vánoce, děti marodné, nebo manželka ve špitále. V počátku rozjezdu firmy i 16 a více hodin za přijem, kterým by zaměstnanec opovrhl. To počáteční nasazení a vypětí se za cca 5 let začne konečně vracet a když má člověk štěstí na seriozní odběratele a dobré zaměstnance, tak si konečně může s rozumem dopřát i dovolenou.

Pavle, z těch mladých se Vám dělá šoufl na jednu stranu oprávněně, na stranu druhou brečíte na úplně “cizím hrobě”!!
Za chování a přípravu dětí jsme odpovědní jen MY – předcházející generace. My jsme vytvořily podmínky, stanovily pravidla, určili hodnoty a vybudovali systém, ve kterém vyrůstají. Jejich neschopnost, lajdáctví, nezájem, … je výsledek naší “práce”, nikoho jiného!!

Aragonit
6. 8. 2023 17:41
Odpovědět  Noobody

Naboody práve takú odvahu a akcieschopnosť som prejavil po páde komančov a ja a po 8 rokoch tvrdej driny pri podnikaní od rána do večera som utrel hubu a prišiel skoro v všetko je to dlhý príbeh a nedá sa to pár slovami popísať, ale hrubo povedané oj.bali nás kde sa dalo a šlo to zvonku. Samí podvod a korupcia. Peklo na zemi. Ale niektorí ľudia z ničoho nič ticho a neskutočne zbohatli a nikto nevie ako, my poctivci a makačenkovia od rána do večera sme napokon vo veľkej miere popadali na huby. A to sme mali sakramenskú odvahu vsadiť do podnikania aj svoje majetky svoju česť a životnú energiu. Hlavne sme šli do toho poctivo naivne si mysliac že sú rovné štartovacie čiary pre všetkých. Jednoducho to nefungovalo. A nebol som sám a ojedinelí. To len na margo toho čo tvrdíš. že je to o odvahe a akcieschopnosti.

Noobody
6. 8. 2023 22:22
Odpovědět  Aragonit

Těch velmi podobných příběhů mám mezi známými a ve svém okolí hafo. Já jsem podnikal hlavou a v obchodě se specifickým produktem společně s rodinou, takže to sice drncalo, ale dalo se ukočírovat a ryzika udržet na snesitelné úrovni. Přes to jsem narazil a hubu málem rozsekal na kaši, když se gauneři snažili vytěsnit mne z trhu. Nakonec to byly jen odřeniny, nikoli fatální škody.
Sice jsem ve svém komentu, na který reaguješ, nezdůraznil prvek ŠTĚSTÍ, ale považuji jej za zcela zásadní. Spolu s odvahou, pílí, vytrvalostí a soudržností (podporou), protože můžeš spoléhat jen na sebe a své blízké. Zaměsnancům jdo především o jejich příjem, nikoli o Tebe a firmu. V boji proti mafii a spolčení podnikatel + kamarádi na radnici (ministerstvu) nemáš reálnou šanci cokoli zmoci.
Takhle já vnímal ony tuzemské rovné podmínky.

Administrátor
P.A.Semi
4. 8. 2023 23:11
Odpovědět  Peter 008

…”že trvalo 40 let, než se jim to podařilo svrhnout” ..

Rozdíl mezi Amerikou a Evropou – Evropan si myslí, že 100 mil je velká vzdálenost, a Američan si myslí, že 100 let je dlouhá doba

Tenhle Totalitní systém se jim tu zhroutil už za 40 let, kvůli Ateismu, Bezduchosti, Sobectví a Závisti, a nenávisti a všudypřítomným Lžím a Přetvářce… Morálně se to tu zhroutilo, a následně i ekonomicky a politicky…

Nikdo tomu tady nevěřil – Proletáři všech zemí, spojte se. Se Sovětským Svazem na věčné časy a nikdy jinak. (ještě tam zapomněli dodat “Amen”, když už tím evidentně nahrazovali a vytěsňovali religiózní fráze…) Leckdo to měl na transparentech, skoro nikdo tomu nevěřil a všichni se tomu vysmívali…

Ale v Německu měli plné obchody a moderní elektroniku, a tu jim zdejší lidé záviděli, to především vedlo k pádu zdejšího režimu – závist, plynoucí z duchovní prázdnoty…

πα½

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 10:29
Odpovědět  P.A.Semi

Už vám to píši v předcházejícím příspěvku, takže jen doplním. Vy tzv. křesťané jste neuvěřitelní pokrytci. Tolik zla a neúcty vůči člověku jako prováděl váš klér a jezuitské bratrstvo a to po tolik století a vy stále melete svou. Nemá cenu vás ani odkazovat na nějaké materiály, knihy nebo filmy. Ony by vám stejně nebyly po chuti a odmítnul byste tu zřejmou pravdu, že to co tady prováděl po staletí římskokatolický klér a jezuité se rovnalo té nejhorší totalitě, která zde kdy byla. Takže mluvte o té socialistické, to od vás fakt sedí. A dodržujte především desatero. Lhát se nesmí.

Noobody
5. 8. 2023 15:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, máte srozumitelné komenty, kvalitní myšlenky, ale v tomto případě jste jednoznačně podlehl komunistické propagandě.

Křesťanství je tu cca. 2000 let, jako instituce cca 1700. Křesťanství je 2. nejrozšířenější nábožemství, proto má na svém kontu obrovské množství problémů včetně vražd, mučení a lidské bídy, ale mnohonásobně více úspěchů.
Ty vraždy byly vyvolány “svatým zápalem při šíření jedné pravé víry” při křížových válkách, při kolonizaci Austrálie, Asie, Afriky, Ameriky od 15. do 20. stol, od Argentiny po Aljašku, při misionářské činnosti i ochraně víry a církve před heretiky a čarodějnicemi. To vše v rozsahu celého známého světa během 1700 let. Někdejší těsné spojení panovníka s církví dává falešný obraz o obětech kolonizace, kdy je ŘKC kladena vina za oběti původního obytelstva, ale tito mrtví jsou důsledkem expanze státu, byť s požehnáním a v součinnosti s ŘKC.
Na druhou stranu vah je třeba dát nezpochybnitelně rozsáhlou a po staletí vedenou osvětovou, vzdělávací, kulturní, lékařskou a vědeckou činnost v církevních řádech, podporu kultury, stavitelství a dalších praktických i vědních oborů, zřizování škol, nemocnic, soc. zařízení a td.

Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 20:57
Odpovědět  Pavel z Moravy

Inu, Lhaní není v Desateru, bohužel… Přemýšlel jsem proč, asi je to proto, že je těžké odlišit Omyl od Lhaní…
A ovšem v Evangeliích a následně v Epištolách je mnohem větší důraz na Pravdu, než mají ve starém zákoně…

Viz co jsem psal výše – někdo vám tu překroutil spoustu věcí, a neúměrně vyzdvihli některé excesy, a zamíchali vinu tehdejších Politiků jako že prý za to mohla Církev…

Nebo středověké Vědce, kteří se snažili tvrdit, že je Země plochá a středem všeho, ačkoliv to v Bibli nikde takhle není… A kteřížto středověcí “Vědci” pak perzekuovali své konkurenty, a snažili se to schovat pod Církev…

πα½

Noobody
5. 8. 2023 13:58
Odpovědět  Peter 008

Mno, nemyslím, že vidíte příčiny a následky správně. Husitský étos ochrany a prosazení boží PRAVDY, lásky a spravedlnosti se velmi rychle změnil v materialistické dobývání měst, hradů, vypalování klášterů, boření kostelů a LOUPENÍ majetku. O Husitech bylo napsáno spoustu zajímavých knih, většinou se zabývajících přímou faktografií (kdo, kam, kdy a s jakým výslekem vojskem táhl), takže čtenáíř je zacílen na konkrétní události a činy, ale najednou mu unikají(není informován) o politických, společenských a mezinárodních souvislostech. I o tomto aspektu psal historik Josef PEKAŘ, který se o Husitech polemicky utkal s TGM a jehož názory podepřela Evropská histporiografie. Pekař Husity, Tábor a Žižku nijak neidealizuje, ale podrobuje kritice a píše, že díky činnosti Husitů se střední Evropa vrátila o 100 let zpět. Tolik hospodářských škod, lidských obětí a kultůrních ztrát nebylo zaznamenáno ani po Švédech a 30tileté válce.
Přes tyto obrovské ztráty a výpady Husitských vojsk do zahraničí (šíření strachu a paniky z Čechů) nikdy nedošlo ke spojení husitských rebelů s venkovem, natož městy a jejich obyvatelstvem. Vždy se jednalo o velkou, přes to však izolovanou komunitu.

Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 21:02
Odpovědět  Noobody

To já bych řekl, že díky Husitům se Evropa posunula o 100 let dopředu…

Nejen bojovou technikou (zavedení ručních palných zbraní, v podstatě to byl začátek konce feudálních vojsk), ale i přijímání pod obojí, které jsme asi 1436 dostali povolené Basilejskými kompaktáty, a následně z Čech pocházel i učitel Martina Luthera a tu Reformaci jsme tak roznesli do celého světa…

A ovšem myslím, že na počty lidských obětí byla 30-letá válka mnohem horší? Při ní v Německu prý snad zemřela třetina obyvatel, někde jsem to četl…

πα½

noobody
6. 8. 2023 12:36
Odpovědět  P.A.Semi

Výsledky hodnocení jsou vždy poplatné stanoveným kriterím a akcentům, tedy poměrně individuální. Budete-li akcentovat ztráty na církevním majetku a podpoře ŘKC, tak lze dokonce tvrdit, že husitské hnutí srazilo ŘKC mnohem více než jen o 100 let.
Když akcentujete technologický pokrok, tak máte pravdu!! Ovšem to je naprosto objektivní dannost, protože KAŽDÁ válka má tyto důsledky / benefity.

Husitské hnutí bylo lokální záležitostí České kotliny s několika loupeživými výpady do zahraničí. Bohužel(??) / dík (?) se nestalo ani masovým, ani lidovým, ale jen separátním hnutím křesťanských heretiků.
Za prvé republiky státotvorné síly usilovně hledaly nějaké historicky významné období a osobnosti, které by bylo možné vytknout a k němuž by národ s obdivem mohl vzhlížet. Středověk a Karel IV. byl výborným kandidátem, ale už né tak pro komunisty po 48. Ti hledali něco, co by splňovalo dle ideálů Marxismu a vzoru VŘSR požadavek revolučních lidových mas a tak místo cizáka Lucemburka – Karla IV. ukázali prstem na Husa, Husity a loupeživého zemana Žižku. To byli ti praví vzorové pro bolševiky ovládaný národ, kterému i použitím vzoru husitů zkroutili nejen ruce, ale i morálku jak důtky!!

ModrýKlokan
6. 8. 2023 13:28
Odpovědět  noobody

@ Noobody

Bla bla bla bla… ty tvoje zmatený žvásty odporující samy sobě, samej oxymoron… Zkus se zeptat svýho ošetřujícího lékaře, jestli grafomanie není léčitelná

Za tohle neustálý tapetování nesmyslama a ničení diskuse, by tě na jiných webech, především těch uvědomělých, jako jsi ty, už dávno vyhodili. Vážíš si vůbec toho, jakou má s tebou Semi trpělivost, ty otřesný jelito?

Noobody
6. 8. 2023 22:43
Odpovědět  ModrýKlokan

Moudrý skokane,
až najdete MŮJ oxymoron, tak jej sem “ctrl c/v”, ať víme oba o čem blekotáte!
Tapetují tapetáři, já toto umění před 40ti lety opustil a zapomněl. Já Vám ničím diskusi?? Jak jste na takovou hloupost přišel?? Víte Vy Skokane Přemoudřelý, co to je statistika?? Nebo jen prosté počty? Podívejte se laskavě na počet komentů pod články, kam píši a pod těmi, kde nekomentuji. Počet komentů s mými přříspěvky rázem vzrostl 3x až 4x oproti průměru, nebo snad lžu??
Tak už víte co je to OXIMORON?? Přesněji, že je to VÁŠ a jen VÁŠ OXIMORON!! Sám sebe jste veřejně usvědčil z vlastní blbosti, neznalosti, neschopnosti a z blábolení o problémech, které jsou mimo Vaše možnosti a duševní schopnosti. Soudruhu, je mi z vás blivno, ale též je mi vás líto. Takhle se tu před kolegy ztrapnit, na to je třeba skutečný talent. Zdá se, že Vy jej máte na rozdávání.

Administrátor
P.A.Semi
7. 8. 2023 00:04
Odpovědět  Noobody

Píše se Oxymoron …

Viz https://en.wiktionary.org/wiki/oxymoron které jazyky to píšou s měkkým i, čeština mezi nimi není, píšeme to s y …

(Šlo by za oxymoron označit i to, že máte v jednom textu totéž s i i s y ? Asi spíš ne…)

A jinak tedy poněkud obdivuji vaši trpělivost s hulváty…

Noobody
7. 8. 2023 00:24
Odpovědět  P.A.Semi

Díky,
To není trpělivost, ale rozptýlení a prča rozháněním nudy při upoutání na lůžku. Tělo nefunguje, ale hlava celkem dobře, tak se alespoň bavím.

Noobody
4. 8. 2023 14:43
Odpovědět  Peter 008

Kapitalismus má také vývoj a není to nic příjemného co nás čeká a zřejmě nemine. Kapitalismus volné soutěže jsme zažívali pár let po plyši, kdy jsme se naivně domnívali, že si to tu uděláme podle svého a budeme konkurovat jiným. Po 30ti letech zjišťujeme, že o nás Svět nestojí, už se nás nebojí a respekt ke zlatým českým ručičkám vyvanul, neb mladé jsme (díky chytré politice inkluze a “každý má PRÁVO na vzdělání”) vystrnadili z učňáků, nahnali do gymlů a netechnických VŠ. Takže konkurence se nekoná, z českého průmyslu se staly montovny, z výrobních hal sklady a místní oligarchové zbohatli především na ve finančnictví, obchodu a těžbě, nikoli z výroby, výstavby či zemědělské činnosti. Jen ten “prokletý” Babiš se jaksi vymyká, když hraje celkem fér a daně platí v tuzemsku. Jestli von není nemocnej?

Díky prozíravému vedení naší vlády tu máme energetickou krizi, nejvyšší ceny energií, nejvyšší inflaci, nejvyšší podporu války na Ua vztaženou na 1 občana, rekordní tempo zadlužování a apatické občany bez zájmu budovat slušnou budoucnost pro své děti. Obecně lze říci, že se naše vláda a celá Pétikolka ve funkci národního škůdce mimořádně osvědčila.

ModrýKlokan
6. 8. 2023 13:35
Odpovědět  Noobody

@ Noobody

Další mišmaš “mozkového myšlení”. Nejdřív o husitech, teď vo kapytaklysmu.

Začínám mít vo tebe vobavy jelito. Tys asi dlouho jezdil na Matějské na centrifuze. Mozek začínáš mít na kaši. Co kdybys dal zdravotní pauzu. Nějaký lázně bez wifi. Na měsíc. Minimálně. Možná by ti to udělalo dobře a tvoje latentní tenze by odezněla.

Noobody
6. 8. 2023 22:54
Odpovědět  ModrýKlokan

Moudrý Skokane,
mám o Vás obavu. Nějak se začínáte zadrhávat a ani ta čeština není, jak by mohla být. Co to? Není Vám šoufl a ou vej??

No nic, nebudu se posmívat, není to ode mne hezké. Jen chci znovu sdělit, že mám rád česká přísloví pro jejich pravdivost a prakticklou použitelnost v životě. Proto Vám sděluji, že na Vaše jisto jistě dobře míněné rady nereflektuji v návaznosti na toto ponaučení:
Kdo cizí hlavu poslouchá, do vlastní si má nas_at!
A to bych mé kebulce, ani kvůli Vám, neudělal, na to si jí moc vážím a mám rád.

Aragonit
6. 8. 2023 17:17
Odpovědět  Peter 008

Absolútny súhlas. Kapitalizmus len do určitej miery rastu a bankovníctvo skôr v rukách štátu tak nejako alebo ešte nejako lepšie. Určite by to šlo riešiť tak aby ľudstvo napredovalo harmonicky a nie k distopii

Noobody
6. 8. 2023 23:19
Odpovědět  Aragonit

Kapitalismmus ve stádiu korporativismu se potýká s problematikou států, jejich hranic a různosti legislativy. Protože ekonomická základna je nadřízena a určuje politickou nadstavbu, tak se nelze divit naprosto logické snaze o globalizaci – vytvoření jednoho celosvětového státu, s jednou legislativou a vládou. Takový model je pro korporace ideálem, protože ruší všechny hranice, zvláštnosti jednotlivých státních legislativ, norem, cel a dalších překážek pro volný pohyb prac.sil, kapitálu a zboží. Jenže takový stát už není kapitalistický, protože kapitalismus potřebuje malé daně, tedy malý stát s malou regulací a velkou až absolutní svobodou v podnikání. To však státy s korporátní ekonomikou již dávno nejsou. Jsou přebujelé s obrovským kontrolním a regulačním aparátem, neustálým sledováním občanů a nekončící státní buzerací.
Podmínkou života kapitalizmu je neustálý růst. To samozřejmě není možné, protože je mnoho slimáčků, ale málo kapustičky a tak silnější slimáci požírají menší. Do systému vstupují banky se svými úrokovými zisky, které nemají kam investovat a tak nakupují reálnou práci (výtěžek) ve formě podniků. Tak vzniká propojení fin. a výrobního kapitálu. = pokračování =

Noobody
6. 8. 2023 23:50
Odpovědět  Noobody

= pokračování =
Když banka nakoupí více podniků, které se vzájemně podporují a podmiňují, tak vzniká korporace – soustředění množství ekonomického kapitálu v rukách několika vlastníků kapitálu finančního. I tady ale funguje pravidlo neustálého růstu a zániku slabých, které požírají silní. Pozvolna, z počátku nepozorovaně, až nakonec lavinovitě. Nakonec trend je možno vypozorovat i u nás po plyši. Začalo podnikat 2,5M subjektů, dnes je jich 750k, ale daňově aktivních jen cca 250k. Je zřejmé, že ti, co nepodnikají, buď pro stáří ukončili činnost, nebo se nechali zaměstnat (byli spolknuti větší rybou, které uvolnili místo na trhu). Z toho plyne, že jednou bude veškerý kapitál soustředěn v jedné globální korporaci a ovládán jedním klanem. Zda rodinným, nebo různorodě investičním, nevím. Očekávám, že se bude jednat o klan finančních supraoligarchů převážně z vyvoleného etnika, kteří již nebudou mít motivaci pro podnikání a tvorbu peněz. Důvod – sám sobě ve svých firmách točíte vlastní peníze od výroby, přes spotřebu a služby, takže už nemáte koho ani důvod proč vysávat, abyste nezpůsoboval škodu sám sobě. Tenhle stav povede ke vziku komunismu pro vyvolené a otroctví pro Góje.

Administrátor
P.A.Semi
4. 8. 2023 23:04
Odpovědět  Peter 008

Tady už ale skoro není Kapitalismus…

Je tu neo-Marxismus v politice, a Monopoly nad-národních Korporací v ekonomice, má to mnohem blíže k Totalitní Bolševické Diktatuře, než k původní Kapitalistické soutěži…

A ovšem – principem Kapitalismu je Soutěž, a nedávno jsem vyhlásil výsledky – ti sjednocenější vyhráli 0.666 : 0.01 + 0.001 + 0.0001 + …
Další Soutěž nemá smysl…

πα½

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 10:32
Odpovědět  P.A.Semi

Je zapotřebí abyste se toho ujali vy se svým Františkem. Vždyť ten jim přece jde tvrdě na ruku. Tak na které linii stojíte nyní vy? To by mne setsakra zajímalo.

Noobody
5. 8. 2023 15:32
Odpovědět  P.A.Semi

Tady není kapitalismus. Ekonomicky se kapík podílí na tvorbě hodnot (můj odhad) max.10% (živnostníci, soukromé firmy, sedláci), zbytek je výdobytkem korporátů a finančního kapitálu. Námitku že korporáty a fin. kapitál jsou též součástí systému kapíku akceptuji, ale tento kapitál neodvádí daně zde a zisky zde nereinvestuje, takže pro tuzemsko má význam pouze jako zaměstnavatel, nikoli jako tvůrce hodnot. Naopak tím, že daně vyvádí mimo, tak se podílí na průběžném chudnutí ČSR, jejím zadlužování a zvyšování soc. napětí.

Politicky jsme tam, jak píše Semi. Nejen my v ČR, ale celý KoZa je v rukách neomarxistické ideologie, která v souladu s “Protokoly sionských mudrců” útočí a rozebírá všechny stavební kameny osobnosti, rodiny, národnosti, náboženství, kultury a celé soudržnosti fungující společnosti. Tím míří na vykořenění lidí z pevných morálních a sociálních ukotvení a vazeb každého jedince s důrazem na přeformátování mladé generace. Cílemje jako v Marxismu – vytvořit Nového – poslušného a ovladatelného – člověka. Neomarxismus adoruje menšiny, jako nositele permanentní nespokojenosti – revolučníhopotencionálu, tedy jako hybné síly společenského pokroku.

Vladimír
4. 8. 2023 08:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Ohledně denacifikace začínám být skeptický – sice probíhá, jenže většině těch nácků se nějak nechce jít bojovat do přední linie (překvapivě). Jakožto velitelé jen posílají dopředu samotné vojáky, sedíc přitom v bezpečné vzdálenosti, případně se ani nedostanou do armády a jen z bezpečí domova “bojují” za klávesnicí. Jejich stopy lze najít dokonce i v hodnocení nákupů na AliExpressu… 🤔😏

All
4. 8. 2023 08:55
Ohodnotit příspěvek :
     

33 LET Slibů a Zrady,33 Let se završilo mamonem a smlouvou pro vstup cizích vojsk na naše ůzemí,které definitivně ztrácíme.Peklo je tu i s kotlem na smažení,peklo teprve začíná.Málo nás je,kteří to víme a odejdeme s pokojem,ke světlu,ten zbytek ,,čert vem”,vybrali si. Přátelé,nyní už každý sám za sebe,zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 09:56
Odpovědět  All

Alle, vy tu často mluvíte o slovanské nezlomné duši. Tak to nevzdávejte. Víte, když to vzdávám já, realista a skeptik, tak se to již ode mne čeká, ale vy ne, neste ještě chvíli ten prapor naděje, třeba překoná ten můj názor, že je již hotovo. Třeba ten paprsek světla ještě někde utajeně čeká aby to zde osvítil. Já tomu sice moc nevěřím, ale právě od vás jsem cítil tu naději, že vše je možné.

Aleš
4. 8. 2023 09:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Západ a ukronacismus je tedy vinen.

Frank1
4. 8. 2023 10:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Tenhle Svycar ma charakter. Jeho krajani v mediich a v politice ho nemaji, jsou koupeni zloduchem, ktereho Svycar kritizuje.
Neco o sochach:
Mozna jste videli pamatnik obetem komunisticke zvule dole na Petrine, na rozhrani Male strany a Smichova. Je to pamatnik veznum rezimu, ktere rezim tyral a nicil.
Ted stojime pred zbidacenim velke casti lidstva, coz je ve srovnani s pamatnikem na Petrine neporovnatelne. Nekdo uz vyjadril svou predstavu pod nazvem ‘Bida’:
socha-bida-smrt.jpg.webp
Proc to sem davam? Protoze vetsina lidi jeste chrape a nevi co je ceka!

Noobody
4. 8. 2023 10:36
Ohodnotit příspěvek :
     

K článku mám pár poznámek.

 • Ta prvá není ani tak k obsahu, jako úrovni překladu a editorské práce toho, kdo jej umístil na web. Je to HNUS velebnosti! Nezlobte se na mne za ta slova, neb netuším zda projekt “POKEC 24” je profesionálně vedený či jde o amartéskou aktivitu nějakého nadšence, zda provozovatele web živí, či jej spravuje a provozuje z čirého altruismu po večerech. Těmito info nedisponuji, ale i tak předpokládám jistou profesionalitu a s ní spojenou úroveň. V tomto konkrétním případě se to skutečně nepovedlo!!
 • Předkládané info jsou zajímavé i když zdaleka né úplné a v chronologické uspořádání. Ale je jistě právem každého autora poskládat info tak, aby vypovídala o jeho nastavení a argumentačně podepírala jeho myšlenkovou konstrukci. Nejedná se tedy o žádný objektivní materiál, ale subjektivní souhrn a z něj vyplývající závěry. I přes kritiku s nimi více-méně souzním.
 • Jak si autor však představuje provedení oné “denacifikace” v návaznosti na tvrzení, že VVP neusiluje o svržení Zelenského, ani o okupaci Ua?? O tom není v článku ani slovo, ač je jedna část “Denacifikaci” věnovaná. Mně vrtá hlavou, jak denacifikovat Z Ua, když ji RF vojensky neovládne??

Co na to Milan?

sizok
4. 8. 2023 11:27
Odpovědět  Noobody

Prdět na tebe.

Albi
4. 8. 2023 11:48
Odpovědět  Noobody

Milan se jistě ozve sám, ale dovolte otázku mně:

Co vás vede k tomu, kritizovat zdejší adminy a dohlížet na jejich práci, jak se zdá ideologicky i metodicky?

Proč si za tím účelem (přinášení světla nového poznání nevědomým) nezaložíte vlastní platformu?

Noobody
4. 8. 2023 14:49
Odpovědět  Albi

Je jednodušší a méně náročné se občas někde k problematice vyjádřit, než na stará kolena začínat nový projekt. Síly ubývají, konec se blíží, tak je nejvyšší čas předat něco z nabytého poznání mladým.
Zda si vezmou, nebo ohrnou nos je jen na nich. Ale já stůl tvrdohlavě připravuji s vírou, že se někdo zastaví, zobne, slovo se starcem prohodí.

Pavel K
4. 8. 2023 17:35
Odpovědět  Noobody

MLADÝM, PRÝ MLADÝM. 🤣🤣🤣🤣🤣🙄🙄🤦‍♂️🤦‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Noobody
4. 8. 2023 19:55
Odpovědět  Pavel K

Píši mladým, protože starýho psa novým kouskům nenaučím. Ani po tom neprahnu!
Víte proč mne čtete a reagujete, když je to určeno pro mladé?
I když ty smajlíky mi evokují – hádejte co?

Pavel K
5. 8. 2023 07:16
Odpovědět  Noobody

No proč jsem to četl, protože je ten příspěvek krátký a já málokdy čtu příspěvky, které jsou delší než samotný úvodní článek, bo “pyčo” 🤣 není čas. Víte já nemohu sedět celý den u kompu. A vaše sáhodlouhé příspěvky, kde píšete defakto jedno a to samé mě neba. To že byly komunisti kuurwi, Rusko taky a vše východní, tak to jste mi sdělil už na PP před šesti lety, tak proč to číst. Kdyby přece jen něco nového, dejte vědět přečtu si to. Děkuji s pozdravem Pavel K.🙋‍♂️

6. 8. 2023 14:12
Odpovědět  Pavel K

Však taky za to nejsi placený, že…

4. 8. 2023 17:39
Odpovědět  Noobody

Nabyté poznání? Ty?!

https://1url.cz/duWHS

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
4. 8. 2023 19:02
Odpovědět  Noobody

Totiž – jen jste sem přišel, rozvrtal jste svým školením celou diskuzi.
Milana soustavně urážíte jen proto, že píše pravdivě a informovaně a jen to nepodává tím vaším uhlazeným tónem, což je sympatické a nikomu mimo vás to nikdy nevadinlo, naopak. Všichni jsme se bez obav mohli vyjadřovat “jak nám zobák narostl”. Bývalo to i vtipné a taky žádné zbytečné kavárenské filozofování “o živozě chrousta”.

Píšete: o “úrovni překladu a editorské práce toho, kdo jej umístil na web. Je to HNUS velebnosti!” Ano je to hnus co píšete.

Překladatel má jedinou povinnost – překládat slova z jednoho jazyka do jazyka jiného a opravovat či upravovat text pouze a jedině podle české gramatiky. A rozhodnutí kdo a co umísíl na web náleží adminovi / adminům. Je to jejich web, oni ho provozují oni za něj odpovídají – zvlášť dnes, kdy ho ti “odpovědní” mohou kdykoliv vypnout a adminy “popotahovat” (v lepším případě JEN, v horším si doplňte podle svých znalostí).

V každém řípadě VÁM nepřísluší do jejich práce, pravomocí a zodpovědností jakkoliv zasahovat, hodnotit ani kritizovat.
Přišel jste a jste tu snad dobrovolně, ne?

Albi
4. 8. 2023 19:06
Odpovědět  Albi

PS: A nehrajtre si na moudrého starce, poučující mladé nezkušené blbečky. Co se věku týká, jste proti mně možná ještě nezralé mládí.

Tak přestaňte dělat ramena.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
4. 8. 2023 20:20
Odpovědět  Albi

Milá moja,

 • Vaše neskrývaná podpora Milanovi je mi lidsky sympatická, protože respektuji loajalitu, neb každý má rád obdiv a krytá záda. (+)
 • Vyčítáte mi, že “Milana soustavně urážíte jen proto, že píše pravdivě a informovaně”. Nikoli Milá moja, NIKOHO a NIKDY neurážím, pouze reciporočně a velmi slušně vracím to, co mi kdo věnuje. Nějak jste si zapomněla povšimnout, kdo koho a proč začal vulgárně napadat, zesměšňovat, mistrovat a td. Pokud si dobře vzpomínám, byla jste to Vy (jestli ne, tak promiňte, dohledávat to nebudu), kdo psal o tom, že někoho urazit s noblesou vykání je její potěchou. I mou, protože jsem slušně vychován a miluji humor a recesi. Jak jsem psal před pár dny, tak bych s Milanem rád informace měnil, ale jen za jistých podmínek. Neodpověděl, asi zájem nemá. Mně nevadí jeho špičkování, co mi VADÍ jsem PŘEDEVČÍREM uvedl a opakovat se nehodlám. Milan to ví, přes to se dál chová jak se domnívá, že je to OK. Já se vůči němu a dalším hulvátům začal chovat také asertivně, leč přísně slušně. Nesedí Vám to a máte raději Milanovi frajerské vulgarismy?Snadná pomoc – NEČTĚTE MNE! Ušetříme si oba tyhle dětinské půtky. (-)
 • Asi jsme oba četli něco jiného.

= pokračování =

Noobody
4. 8. 2023 20:40
Odpovědět  Noobody

= pokračování =

 • V případě adminových výhrad k mému názoru zcela jistě budu komunikovat o svých výhradách s ním. Sem jsem to napsal proto, že jsem nebyl se srozumitelností napsaného spokojen. Kdyby tu byl odkaz na přímý kontakt, tak zdejší čtenáře neobtěžuji svým steskem. Co mi přísluší, nepřísluší, nač mohu, nebo nesmím nahlas a zřetelně vyslovit svůj názor mi určovali jen bolševici. A pak ti, co se dušovali, že jimi nikdy nebyli a nejsou. Asi jako Vy. (-)
 • Madam, Váš věk neznám a kinderstube mi brání se tázat. Nakonec po této indo ani neprahnu. Ramena opravdu nemám zapotřebí dělat. Jak? Na koho? Bez video či osobního kontaktu to považuji za poměrně ubohý pokus odsouzený k neúspěchu. A vidíte, jedna paní v pokročilém věku se i přes své (věřím že bohaté) životní zkušenosti sama chytla. To nevymyslíš, to se může skutečně jen přihodit. (-)
 • O způsobu svého uvažování a psaní jsem Vám a “Pavlovi z Moravy” již psal. Zda jste četla či nikoli víte Vy, ne já. Já vím, že jste mi neodpověděla. Zřejmě víte proč, tak Vaše výhrady beru jako pozdní pláč nad rozlitým mlékem. Píši jak umím. Vaše mistrování neberu, já Vám také neradím jak a o čem psát. (-)

Resumé: 1x (+), 4x (-) = 3x (-)

Albi
4. 8. 2023 22:02
Odpovědět  Noobody

Vezmu si z vašeho kázíní poučení a číst vás tedy nebudu.
Jen poslední informaci:
Tu větu, kterou mi připisujete (…”někoho urazit s noblesou vykání je její potěchou.”…), jsem nepsala a opravdu bych ji NIKDY nenapsala.

A mýlíte se – vykání známkou nějaké noblesy rozhodně není, jak si lepšolidé, k nimž se pravděpodobně řadíte, namlouvají. Zrovna tak, jako dámu nebo gentlemana neudělají sebedražší módní šaty.

Noobody
4. 8. 2023 23:34
Odpovědět  Albi

Díky za upřesnění, skutečně to dohledávat nemíním. Je tu jen pár identifikovatelných žen, tak to byla asi paní doktorová. Té byste zřejmě měla adresovat svou poznáku o vykání.

Vykání a slušné vyjadřování asi není atributem lepšolidí, ale v každém případě ty slušně vychované odlišuje od buranů.

Neberte mé poznámky za školení, jsou to jen úvahy k tématu.

Mějte hezký zbytek večera.

katango
5. 8. 2023 00:25
Odpovědět  Noobody

Já jsem to nebyla, ale jinak s tím souhlasím. S vykáním a slušnými slovy lze urazit měrou, které hospodskou mluvou zdaleka nedosáhnete.

Pavel K
5. 8. 2023 07:19
Odpovědět  katango

👍 👍 👍 👍 👍
Přesně. Ještě bych doplnil a slušným počínáním než adresí. Máte opět moje symfónie.

ModrýKlokan
5. 8. 2023 15:41
Odpovědět  Pavel K

@ Albi, Katango, Pavel

Moje také :-))

Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 00:02
Odpovědět  Albi

To “urazit s noblesou” jsem nezaznamenal, ale vypadalo by to spíš na Markýzu… Ovšem slovou “noblesou” jste tu za poslední týden nebo dva použili jen vy dva zde…

Noobody má pravdu v tom, že tu slušně argumentuje, a Milan ho trapně a někdy až debilně uráží a pomlouvá, protože tu je “štamgast”…

πα½

5. 8. 2023 01:47
Odpovědět  P.A.Semi

Tleskám!

Pavel K
5. 8. 2023 07:45
Odpovědět  P.A.Semi

Já jsem obyčejný chlap z vesnice, ale pane Semi myslím si že když jsem nepřítel všeho ruského, tak nepolezu na web plný “bolševiků” né?!! Já také nechodím na Seznam, nebo na jiné weby, kde bych byl jako nahý v trní. By mě hned trklo, že ty ostatní budu jen provokovat a to pak někoho může bavit taková diskuze. Ano bavit třeba může, ale za jiným účelem, jakýn, si můžete odpovědět sám. Něco o tom vím a právě ta “přespřílišná uhlazenost “normální” lidi až smrtelně vytáčí. Samozřejmě že tenhle druh člověka to VÍ čím disponuje, proto tak jedná. Jestli to jde naučit nevím možná ju a není to lehké. Všichni máme emoce a ten kdo je více labil ten tenhle boj prohraje. Tod myslím vše. Je tu vlastně ještě jedna možnost, že dotyčný je aktivní blb a své počínání vůbec nevnímá a zdá se mu zcela přirozené a nedokáže to rozlišit. Mám takového souseda, “náhoda” je to ynženýr. Slušný, spořádaný, ale na ránu. Dost sousedů ho nemusí, ale jsou to pokrytci, já jediný mu to dal najevo. Ostatní ho pomlouvají vedle.

Pavel K
5. 8. 2023 07:52
Odpovědět  Pavel K

Hoodně dlouho jsem si říkal to je fakt dak blbej?
Jo je právě takový o čem píši, jemu se to zdá normální a já teču. Vyhýbejte se takovým lidem, nedokážete si představit co to je za utrpení žít vedle takového divného člověka, který je dá se říci mým viděním poloviční blázen. Řeší každou kravinu, že mu roste z mého keře větvička na jeho pozemek. Končím bylo by toho na knihu. 🤣🙋‍♂️

ModrýKlokan
5. 8. 2023 15:42
Odpovědět  Pavel K

@ Pavel

Přesně

4. 8. 2023 23:19
Odpovědět  Noobody

S tebou výměna informací? Na to ti mám skočit šašku?
Na tak primitivní manipulační techniku? Dohledej si je sám, adolfův hownosere.
A pro tvou informaci – na to, co si o mě myslíš, zvysoka se-ru. Nadávej mi, nebo “bud asertivní”, mám tě, jako každého zmetka – a fašista a nácek je pro mě zmetek – u pr-dele. Jo, blb-ánku, Milan se chová jak chová ne proto, že si myslí, že je to OK, ale proto, že Milam je Milan a je jaký je a nikdy si, na rozdíl od tebe, na nic nehrál.
A něco ti povím, šmejde. At budu jakoli sprostě mluvit, nikdy tím nedosáhnu na sprostotu obsahu tvého rádoby kultivovaného projevu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
4. 8. 2023 20:55
Odpovědět  Albi

Albi tím že s ním diskutujete ho krmíte a nahráváte mu na smeč. Já ho mám v píči a von to ví. Taky na mě nereaguje. Jak píšeš je tu na rozbourání diskuze. Samozřejmě. Je na to cvičenej, né že je sečtělej, velkou píííííčuuu. Mám z něj divný pocit, jako jsem měl z Boomera, nebo Emanuela z PP. Mám pocit že jde o jednoho a samého cvičeného fízla. Jak už jsem napsal mockrát, není téma aby neznal. od sazení brambor po řízení JE. A takhle se chovají všichni tyto nicky co jsem uvedl.

Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 00:08
Odpovědět  Pavel K

Ne, jste tu v Ideologické Bublině a každý, kdo má informace a formování odjinud, vám tu připadá jako “fízl” a “rozbourávač diskuze” a “placený trol”…

Je to poněkud nechutné… Ne to, co píše, ale to, jak na něj reagujete, jak reagujete na Argumenty odjinud, na které nejste zvyklí…

Tady není vyjímka, že tu někdo něco napíše a dostane dvacet nebo čtyřicet plusů a jediný mínus mu dám já, protože to je blud… A nikoho to nenapadne a všichni tu hýkají s ním… Hypoteticky, ale stalo se mi to tu několikrát… Názorová Bublina, a jeden nesouhlasící slušně argumentující vás tu totálně vytočí a chrlíte na něj Urážky místo Argumentů, jenže tím se jen sami předvádíte, jakou máte skutečnou mentální úroveň…

A ti, co chtějí vypadat “slušnější”, tak místo Urážek vybízejí k Ignoranci… Zacpat si uši a neposlouchat Argumenty, se kterými nesouhlasíte…?

πα½

5. 8. 2023 02:50
Odpovědět  P.A.Semi

Jen tak dál. Dobře se odkopáváte.

Pavel K
5. 8. 2023 08:08
Odpovědět  P.A.Semi

Tak Semi už jsem se vyjádřil výše a nevím jestli jsem byl pochopen, ne dnes ale zpětně. Poslouchat (číst) ARGUMENTY. Když se budou týkat mých zájmů, proč bych měl být proti? Proč? Já nevím jak to napsat, ale nepolezu někam kde nejsem ve svých vodách, to je těžké to pochopit?!! Já když občas mrknu na Seznam a tam když někdo napíše něco proti Ukrajině, nebo naší pětidemolici, tak se na něj okamžitě sletí 15 nicků a bijou do něj. Tak co já bych tam asi proboha měl dělat?!! Jo a nevidím že by je tam někdo okřikoval at dotyčného nechají vyjádřit. Neexistuje!! Tím neříkám že by se nemělo diskutovast slušně i když někdy se to hodí, ale osobní výpady by být neměly. To ne. Pak především chodím si fakt pokecat a samozřejmě i pro nějaké info, ale rozhodně NE študovat, to v mém věku už nepotřebuji k životu. Přeji hezký den P.K.

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 10:54
Odpovědět  P.A.Semi

Nu, Semi my víme, že římskokatolík by nikdy nelhal a proti svému druhu zbraň nepozvedl. Během staletí to vaše církev a jezuitský řád dokonale potvrdil. Já chodil také do chrámu páně, dokonce jsem biřmován a v první a druhé třídě základní školy chodil i do náboženství. Představte si, že ti zlí komunisté tomu vůbec nevěnovali pozornost a táta ve straně nebyl. Víte a bylo to v těch hrůzostrašných padesátých letech, kdy vy jste asi určitě ještě nebyl na světě. A jestli někdo chtěl návrat ke starým pořádkům, kde klér měl silné slovo a nenáviděl to vládnutí lidových mas tak se snažil socialismus co nejvíce pošpinit. Ale vy při svých znalostech určitě víte, že v padesátých ještě žádný socík nebyl ofiko přijatý. Jak jsem dorůstal do dospělosti tak jsem tu taktiku církve dokonale pochopil. Pochopil jsem co to je ovládat masy. Vy jste v tom byli mistři. Takže hlavně vy tu máte co mluvit o totalitě v socialismu. To je opravdu úsměvné.

Pavel K
5. 8. 2023 12:52
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já jsem také chodil na náboženství, děda byl silně věřící i jsem se zaučoval na ministrování. Fákt, 😊 a teď k té kritice k nám. Já už se nesměji, ono je to už standartní, že ti někdo kárá co bys měl a neměl a dotyčnýmu teče máslo po hlavě. A když ještě je věřící, tak by měl mít smysl pro férovost. Nevím asi jsem z jiné galaxije.
P.S. extra pro Semiho. Po volbách presidenta státu dorazila moje plzeňská banda, úsměvy, natěšený jak dobře zvolili. Pán tvrdé pravicové jádro alias Noobody a spol. Stejná lidská odnož myšlení, mu povídám. Čeho se raduješ? To že jste si zvolili rozvědčíka KGB, STB komunistickýho lampasáka je pro vás výhra. Dostal jsem klasickou odpověď pokrytců nejhrubšího zrna,……. počkej, počej, takhle to brát nemůžeš. Tím moje konvezace skončila. Já bych se za takové jednání propadl hanbou. A zase se mi chce zvracet. Standart, co?!!!

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 15:35
Odpovědět  Pavel K

Jo, fakt k tomu není co říci.

Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 21:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vidíte, a já šel do školy v roce 79, a až někdy do roku asi 2000 jsem nevěděl, že jsou i jiné křesťanské svátky, než Vánoce, a myslel jsem, že Velikonoce jsou v pondělí nějaký zvláštní asi lidový zvyk s pomlázkou…

Úplně tu to křesťanství během jedné generace vytěsnili…

(A na druhou stranu, Socialismus v 80-tých letech u nás nebyl moc špatný, zejména pro mládež… Tedy kromě té přiblblé propagandy, kterou skoro každý ignoroval…)

A ovšem – PePa mi za vinu nedávejte, já se snažil sjednocovat lidi za jeho protikandidáta, evidentně ne dost úspěšně…

πα½

Standa
6. 8. 2023 06:12
Odpovědět  P.A.Semi

To je zajímavé. Já šel do školy r.1960 .Pravidelně se slavily nejen Vánoce, Boží hod,atd. Velikonoce včetně všech dnů, Popeleční atd.církevní svátky,procesí, pohřby chodilo se do kostela(já nikdy nebyl , jsem takový ateista až se bojím Pána Boha),pánbíčkáře nesnáším,to znám s prázdnin , kde jsem trávil vždy 2 měsíc u babiček na Moravě a na Vlašimsku -kus od zbrojovky, ty darmožrouty mnichy jeptišky,faráře bych poslal do průmyslu ……
Když někdo nešel v neděli do kostela farář proti němu kázal.( jako proti mému dědovi -legionáři na Italské frontě). Takže nevím, co píšete o ,,propagandě ” v současné době!

Standa
6. 8. 2023 06:13
Odpovědět  Standa

Myslel jsem TEHDEJŠÍ”propagandě ve světle současné!

noobody
6. 8. 2023 13:01
Odpovědět  Pavel K

Pavle, z toho co sem dávám čtete asi jen něco krátkého, protože jinak byste trakovou blbost: “tvrdé pravicové jádro alias Noobody” zřejmě nenapsal.
A nebo ano, protože si nedovedete představit pod slovem “pravičák” nic jiného, než kapitalistu, co odírá své zaměstnanca, až jim sdírá kůži ze zad.

Ke kandidatůře a před volbou PePa na prezidenta jsem napsal na PP možná 20 komentů s jasným zdůvodněním, proč je PePe pro budoucnost ČR velkým ohrožením a proč volit Babiše. Moje neštěstí je, že celkem přesně odhadnu budoucí vývoj i důvody a příčiny, které k němu vedou. Není nic horšího než důvodně očekávat, predikovat, veřejně informovat co a proč nastane a vnímat, že nemáte ŽÁDNOU šanci cokoli změnit.
Lidé jdou jak stádo na porážku, za radostného hýkání nemalého množství idiotů a vzpurného cukání několika vnímavých a vzpurných.

Standa
6. 8. 2023 06:25
Odpovědět  Pavel z Moravy

Mohu potvrdit! Nejsem biřmován a pokřtěn( po mé návštěvě , jako nekřtěnátka, by měli vždy vysvětit kostel znovu-unzus )ačkoliv mám obroušené všechny kostely v Praze ,kaple od Křivoklátu po Kutnou horu .,,Totalita” je zprofanovaný pojem daný současnou propagandou.Ti, co nejvíce křičí,, totalitu zavedli novou a tužší ( zavírá se za nepřátelská slova,za názory ,udávání se propaguje , jako občanská povinnost, totální vymývání mozků-dnes na to máme prostředky)

4. 8. 2023 23:06
Odpovědět  Albi

V pohodě, neuráží mě. Snaží se sice, ale kdyby mě viděl jak se u těch jeho usliněných křečí frustrovaného vzteku směju, rupla by mu žilka.
Jo, sice rozesírá diskuzi, ale já si to už raději nechávám pro sebe. Měl by z toho pak dle mého radost, jak se mu zadařilo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
5. 8. 2023 21:41

Inu, jako “usliněné křeče frustrovaného vzteku” spíš vypadají vaše reakce “bla… bla… bla…” … (je to jen v tomhle vlákně 3x, plus to 2x komentujeme)

Standa
6. 8. 2023 06:30
Odpovědět  P.A.Semi

Nic proti ničemu,, semi” , ááále Vy jste diskutující -asi jediný- , který komunikuje s NOUbody, který se zde snaží rozvracet diskuze!A vnášíte sem tedy i Vy rozvrat.

noobody
6. 8. 2023 13:10
Odpovědět  Standa

Vy mi připomínáte Klémovo “Republiku si rozvracet nedáme!” a komanče s jejich nerozbornou jednotou strany a lidu.
Z té doby si pamatuju množství hesel a pouček. Vy hovoříte úplně stejně, jako ti, co za to tehdy byli dobře placení – vojenští politruci a předsedové orgasnizací KSČ všech stupňů.

Ten komunitně-bolševický étos je na POKECU nepřehlédnutelný.

6. 8. 2023 14:08
Odpovědět  P.A.Semi

Bla… bla… bla…

4. 8. 2023 17:36
Odpovědět  Noobody

Že mu máš políbit pr-del, bo nemíní ztrácet čas slámomlácením s fašouny.

Noobody
4. 8. 2023 19:21

Každý tak, jak jemu vlastní jest. Tak je to správné a tak to má byť.

Někdo holt mlátí prázdnou slámu, protože se domnívá, že to má smysl.
Druhý tu takto exhibuje: “(_!_), bla… bla… bla…, Jéééé, ty seš blbéééééj….,” protože se domnívá, že to má smysl.

Každý si může udělat obrázek, kdo je tu za obecního hulváta a hňupa.

janle57
4. 8. 2023 21:11
Odpovědět  Noobody

Asi jsme tu ve zdejším diskuzním kroužku jediní dva,kterým vadí vulgarismy
a hulvátské napadání lidí s odlišným názorem,z reakcí většiny zdejších na tuhle problematiku jsem nabyl přesvědčení,že nemá smysl tu dál něco komentovat,
mluvil jsem o tom s adminem a doporučil mu tuhle opravdu podnětnou diskuzi
raději ukončit a zachovat se jako na obdobných server t.j.Protiproud,Paralelně atd,
pokud mu samozřejmě nevadí jakou reputaci v očích nezávislého návštěvníka jeho server vlivem diskuze získá. Jak jsem řekl celá diskuze tu nabírá úrovně diskutérů
na Seznam.cz,kteří tam reagují na někdo,kdo si dovolí něco,co nejde pod fousy šéfovi BIS Koudelkovi a jeho věrným na Seznamu.

Noobody
4. 8. 2023 22:17
Odpovědět  janle57

Pane kolego, mou metou nejvyšší je zachování a upevňování SVOBODY a život v PRAVDĚ. Zní to hodně školometsky, básnicky a vzletně, ale to jsou hodnoty, kterých si nejvíce vážím.

Mně se ty zahradníkovy vulgarismy také nelíbí, ale úplně nevím, co s tím dělat. Smířit se s nimi nechci, vychovávat jej nehodlám, komentovat pokládám za dětinské a tak si ze zahradníka trošku utahuju, trošku do něj reju a hodně jeho přístup dávám na odiv ostatním čtenářům. Zda a jaký to bude mít efekt opravdu nevím. Třeba tu budu za hňupa já a on Geroj s obrovskou podporou. Nebo tak, jak bych si přál, že jej čtenáři svým míněním utlumí. Nebo úplně jinak, netuším jak.

Co však vím jistě a co si VŮBEC NIKDY nepřeji, je ukončit diskusi, nebo kohokoli banovat!!!!!
Diskuse je o SVOBODNÉ výměně názorů, informací, postřehů, různých úhlů pohledu sloužící k obohacení čtenářů a zvýšení návštěvnosti webu. Zaplať Bůh jsme lidmi se vším všudy, se svými klady i zápory. Já se necítím být povolán k tomu, abych kohokoli dospělého umravňoval a vychovával restrikcemi, které jsou v příkrém rozporu s mým ideálem svobody. Nejsem nikterak cimpérlich, ani křehká slečinka, co se se hroutí při slově pussy, tak vydržím.