politika

ZRUŠME VÝSLUHY TĚM, KTEŘÍ DÁL ŽIJÍ ZA PENÍZE OD STÁTU

Stát zaplatil v roce 2022 bývalým příslušníkům ozbrojených složek na takzvaných výsluhách 12,5 miliardy korun. Výsluha náleží bývalému příslušníkovi po odchodu do civilu a její výše záleží na počtu odsloužených let. Ty nejvyšší, kolem 80 tisíc měsíčně, dostávají generálové ve výslužbě.  Řada z v nich však vedle této státní renty bere další peníze od státu v různých zaměstnáních či trafikách. Kverulantovým cílem je prosadit takovou změnu zákona, která by odebrala výsluhový příspěvek těm bývalým příslušníkům ozbrojených složek, kteří i po odchodu do civilu dál berou veřejné peníze. V pondělí 31. června 2023 k tomu vyzval všechny zákonodárce.  

Výsluhová renta náleží členům bezpečnostních sborů a ozbrojených složek, kteří v nich působili v takzvaném služebním poměru. Hlavní podmínkou pro nárok na výsluhu je, že daná osoba odchází ze služby, kterou vykonávala minimálně 15 let, za předpokladu, že nebyla propuštěna za úmyslné spáchání trestného činu.

Minulý rok stát podle zjištění Ekonomického deníku bývalým příslušníkům ozbrojených složek vyplatil na výsluhách 12 501 349 000 korun, což je nemalá částka. Nejvyšší výsluha v České republice přesahuje o stokorunu 100 tisíc korun a je vyplácena bývalému příslušníkovi Vězeňské služby.

Generálové ve vedení zdravotních pojišťoven

Kverulant zmapoval, kdo sedí ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Jenom ve statutárních orgánech Vojenské zdravotní pojišťovny, ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v Oborové zdravotní pojišťovně je celkem 126 politických exponentů. Jejich odměna činí v průměru 30 tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce. Několik z nich jsou bývalí generálové, pobírající výsluhový příspěvek.

Vrchní bachař

Od 1. 7. 2019 je členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra generál poručík ve výslužbě PhDr. Petr Dohnal. Dohnal si v pojišťovně za tři a půl roku, tedy do konce roku 2022, přišel celkem na jeden milion korun. To za přibližně celkem 20 pracovních dnů jistě není špatné. Dohnal je také od roku 2022 náměstkem ministra spravedlnosti Petra Blažka alias Dona Pabla. Na počátku roku 2023 se stal, po změně názvu pozice, vrchním ředitelem sekce vězeňství a resortní kontroly.  Před tím, od roku 2015 do 2021, byl generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky (VS ČR).

„Za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu převzal Petr Dohnal z rukou předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky Pamětní medaili II. stupně“, 21. prosince 2017. Foto: Vězeňská služba ČR

Dne 8. května 2017 bývalý prezident Miloš Zeman jmenoval Dohnala generálmajorem a dne 27. října 2020 generálporučíkem. Ke dni 30. září 2021 skončil Dohnal na vlastní žádost ve funkci generálního ředitele VS ČR a odešel do civilu. Podle Kverulantova neověřeného názoru je to právě Dohnal, komu byla v roce 2022 vyplácena vůbec nejvyšší měsíční výsluha ve výši 100 100 korun, kterou bere mimo odměny ZP MV ČR a mimo plat náměstka ministra spravedlnosti.

Bývalý policejní prezident

Nejspíš velmi podobně je na tom, co se týče výsluh, další člen správní rady ZP MV ČR generálmajor Mgr. Jan Švejdar. Ten totiž stihl sloužit ještě totalitnímu režimu a do civilu odešel až počátkem roku 2022. Švejdar si v ZP MV ČR „vydělal“ od 1. července 2019 do konce roku 2022 téměř 700 tisíc korun.

Roman Prymula

Plukovník ve výslužbě Roman Prymula byl statutárním zástupcem ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra od února 2018 do půlky října 2020, ale stihl být i členem dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny v letech 2018, 2019 a 2020. Prymula navíc dokázal být členem další dozorčí rady, a to Všeobecné zdravotní pojišťovny, prošpikované rozežranými politiky a vysokými státními úředníky. Vedle toho ještě Prymula dokázal zajišťovat České republice respektovanou pozici „best in covid“ jako ministr zdravotnictví.

Andor Šándor

Dalším komunistickým lampasákem, který se v novém režimu velmi dobře uchytil, je brigádní generál ve výslužbě Andor Šándor. Ten v letech 1980 až 1984 zastával velitelské a štábní funkce motostřelecké divize v Karlových Varech. Od roku 1983 byl členem KSČ. V letech 1984 až 1986 absolvoval zpravodajský kurz Generálního štábu Československé lidové armády. Od roku 1986 pak na generálním štábu působil. Poté byl z tohoto místa stažen a připravoval se na vysazení do zahraničí, k čemuž před listopadem 1989 již nedošlo. Jeho kariéra však pokračovala i za nového režimu a v letech 2001 až 2002 byl v hodnosti brigádního generála náčelníkem rozvědky. Do civilu odešel 1. srpna 2002.

Plat 2500 korun za hodinu

Andor Šándor v září 2014 uzavřel s Dopravním podnikem Prahy (DPP) smlouvu na „poradenské služby a odborné konzultace v oblasti bezpečnostní politiky a realizace bezpečnostních opatření“. Smluvní odměna činila 2500 korun za hodinu práce bez DPH.  To je luxusní hodinová sazba i dnes, natož v roce 2014. Co přesně a zda vůbec něco Šándor pro městský dopravní podnik dělal, se Kverulantovi nepodařilo zjistit, jisté je, že DPP objednával každý měsíc od „experta“ Šándora 50 hodin práce. Šándor si tak k výsluhovému příspěvku mohl každý měsíc přičíst ještě 125 tisíc korun. Od září 2014 do roku 2017 tak Andor Šándor dostal vyplaceno od DPP více než 4 miliony korun.

Jiří Šedivý

Profesionální kariéru vojáka z povolání začal Jiří Šedivý za normalizace v roce 1971 po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. V letech 1971 až 1975 vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1985 byl jmenován do funkce velitele 17. tankového pluku v Týně nad Vltavou. Šedivý byl do roku 1989 členem KSČ.

Šedivý se neztratil ani po revoluci. V září 1997 byl ustanoven do funkce velitele pozemního vojska. V květnu 1998 byl jmenován náčelníkem Generálního štábu. V prosinci roku 2002 odešel do civilu v hodnosti armádního generála.

Lobbing jako forma korupce

Jiří Šedivý si po svém odchodu do civilu v srpnu 2003 založil lobbistickou firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky generálové. Generál Šedivý je jediným společníkem a jediným jednatelem této společnosti.

Šedivý „radil“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval pro americkou zbrojovku General Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. Šedivý také prolobboval nákup dražších a horších amerických vrtulníků Bell UH-1Y Venom za 17,3 miliardy korun a Kverulant za to na něj podal v červenci 2023 trestní oznámení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vysloužilí generálové mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany. Přitom je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po třiceti odsloužených letech, v roce 2023 pohybuje kolem 80 000 korun čistého a je pravidelně valorizován.

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován.

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches, do zákonů upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby ten, kdo lobbuje, ztratil nárok na výsluhový příspěvek.

Civilní zaměstnanci s výsluhovým příspěvkem

Řada zaměstnanců odchází ze služebního poměru, ale zůstává v bezpečnostních složkách či v resortech zaměstnaná na pozicích civilních, respektive občanských, zaměstnanců. Kverulant to považuje za nemravné.

Dva příklady za všechny. Bývalý zástupce Národní protidrogové centrály Gabriel Berži s výsluhou 63 tisíc korun nejdříve působil jako IT specialista na ministerstvu vnitra, po vlně kritiky s ním ale resort záhy spolupráci ukončil. Berži pak nastoupil na Generální inspekci bezpečnostních sborů, a to na post koordinátora pro informační a komunikační technologie, přestože IT rozhodně nebylo podle zdrojů z policie jeho silnou stránkou. Na sladký život policejního důchodce upozornil deník Právo.

Podle Aktuálně je podobně zařazeným „výsluhářem“ například bývalý šéf vojenské policie Miroslav Murček, který je s vysokou výsluhou civilním zaměstnancem tohoto sboru. A ze své éry u vojenské policie není v podobném civilním postavení sám.

Zrušme výsluhy těm, kdo dál žijí za peníze od státu

Výsluhový příspěvek vojáků, policistů a bachařů má primárně sloužit k sociálnímu zabezpečení těchto osob, když už nejsou schopni vykonávat svoji profesi a jejich uplatnění na trhu práce je z důvodu předchozí vysilující a náročné služby podstatně ztížené. To však zjevně není případ ani jednoho z bývalých vysokých lampasáků v této kauze. Kverulant je přesvědčen, že ti vojáci, policisté a bachaři, které dál zaměstnává stát či jiná veřejná instituce nebo kteří se věnují lobbingu, nemají mít na výsluhy nárok. V pondělí 31. července 2023 k provedení této legislativní změny vyzval všechny zákonodárce.

Prosba o podporu

Kverulant hlídá věrolomné politiky a rozežrané úředníky už od roku 2009. Pomáhejte nám v tom jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima
https://www.kverulant.org

úvodní foto: Bývalý náčelník rozvědky Andor Šándor a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, foto: Profimedia

sdílet na

67 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
John
4. 8. 2023 10:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Tento návrh kverulant, mohu jen podpořit. Sebral bych to všem bývalým příslušníkům ozbrojených složek. Je spousta profesí, kde lidé, do úmoru, dřeli ve slévárnách, hutích, obecně v těžkém strojírenství v dolech apod. Tito lidé mají podlomené zdraví, jsou rádi, že se dožijí důchodu a žádné další náležitosti jim vypláceny nejsou. Je to nemorální a rozděluje to společnost. Buď to dát všem fyzicky náročným profesím. mebo nikomu!

Teuton
4. 8. 2023 10:48
Odpovědět  John

A co Ukrošvábové, kteří naše veřejné peníze drancují naprosto nehorázným a parazitickým způsobem ? To je daleko větší zásek do veřejných financí než cokoli jiného. Přitom to žádní váleční uprchlíci nejsou, když do země, ze které údajně prchli před válkou, mohou jezdit na dovolené a prázdniny.

Pavel K
4. 8. 2023 12:25
Odpovědět  Teuton

No co píšete je trošku, tedy hodně něco jiného, to co píše John je vnitřní záležitost státu a co píšete vy je vnější záležitost státu, kterou daní pohunkové muší vykonávat na úkor nás všech a to z výsluhou či bezvýsluhy.

ANTIUKRAJINEC
4. 8. 2023 12:27
Odpovědět  Teuton

nebo smradlavý morgoši

tupý hulvát
4. 8. 2023 15:31
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

Že se nestydíš,ty rasistické prase,měl by tě někdo na místě zastřelit!To hovado je ještě oceněno,počkám,kolik dostane plusů.

ANTIUKRAJINEC
4. 8. 2023 18:53
Odpovědět  tupý hulvát

tak rychle skočit do trika DOMINATOR a hajdy do chánova uklízet!!!!! 😀

Liba
4. 8. 2023 11:37
Odpovědět  John

Naprostý souhlas 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

Miša
5. 8. 2023 10:26
Odpovědět  Liba

Zásluhovost jim neupírat ale až když odejdou do starobního důchodu .
Největší hloupost je cely život platit vychytralcům mimořádnou mzdu . Kdo je chytrý a ma na to žaludek a strýčka ,někde v kanceláři nebo na ministerstvu si odběhá 15 let a ma postarané. Kdo odchází od armády nebo od policii ma zajištěné někde teplé místečko v bezpečnostních agenturách nebo ve státních službách tam kde využije svých zkušenosti.
Proto utíkají od policie tolika lidi . Doživotní renta a ČAU.

Pavel K
5. 8. 2023 10:51
Odpovědět  Miša

Máte naprostou pravdu, mohl bych vyprávět ze svého okolí. Mladý chlapci okolo cca 40 let a vysmátý jako lečo. Do starobního vyzívaný vdobrén stavu. Chlapy z fabrik a ze staveb oddělaný, lezení po doktorech a prošení o ID.

Janko z hor
4. 8. 2023 12:17
Odpovědět  John

vůbec nevíš o čem mluvíš! A na víc, proč jsi zrovna ty nepracoval v ozbrojených složkách? Jenom kecáš co ti propaganda nakuká!

Pavel K
4. 8. 2023 12:35
Odpovědět  Janko z hor

To je věc každého. Víte či nevíte, asi jste mlád, ale za našich mladých časů ten kdo podepsal vojnu a šel dělat gumu, nebo fízla tak tím jsme jako parta opovrhovali, bo to ladilo s socialistickým režimem a komunisty a přes to vlaky nejely. Tak jsme si od nich v hospodě odsedávali a jen tak něco neřekli. No a po 89 každý nadrbaný Rambem, Dolfem Lungrébem atd chtěl být co oni. Do toho bojovky na PC a bylo dokonáno. Samo, vím že někdo to dělat muší, ale budte ke mě upřímný, prachy že jo? No tááák. Tuna jich těhlech orgánů je spousta a znám je všechno bo jsem snima leckde pařil a jiný akce. A jejich fotři jsou + – moji vrstevníci, tak dá rozum že se o tom bavíme, jak se chlapci po pár letech budou těšit na výsluhy. Pane svět je malý. 😊🙋‍♂️

Janko z hor
5. 8. 2023 09:49
Odpovědět  Pavel K

je malý, ano do práce chodíme všichni, tedy skpro všichni, kvůli penězům. Někdo si vybral práci v dolech někdo u policajtů, někdo se stal gumou. Nyní jsou i takoví, kteří za dávky leží doma.

Pavel K
5. 8. 2023 10:39
Odpovědět  Janko z hor

Tak já na někoho prstíčkem neukazuji, ano jsou tací, že na dávkách si válí křapky doma. Vážený zajeďte si výše kde píši, že se nejedná jen o výsluhy. A taky jste mi neodpověděl tak jak jsem se ptal a hezky to jako politik zabalil. Tak ještě jednou, je tam při tom výběru povolání (dnes a v dnešní době) ta vidina výsluh nebo není. 😊😊🙋‍♂️

John
5. 8. 2023 09:37
Odpovědět  Janko z hor

Potrefená husa…….., asi jsi jeden z těch, který pobírá výsluhu. Nejedná se jenom o policisty a vojáky, ale i bachaře. Já jsem něměl v úmyslu, se k těmto lidem přidat. I když po ukončení absolventské základní vojenské služby, se mě policie snažila náborovat. To jsem odmítl. To je odpověď na Tvoji otázku.

Janko z hor
5. 8. 2023 09:43
Odpovědět  John

Každý z vás si vybral sám. Tak že teď je to jen vaše závist.

Pavel K
4. 8. 2023 12:21
Odpovědět  John

👍 👍 👍 👍
Ano bylo by to spravedlivé.

Helena
4. 8. 2023 13:33
Odpovědět  John

Souhlasím, ale ty výsluhy jsou jen kapka v moři. Největší vaše a taky moje stamiliardy na rozkaz USA a Británie odtékají na ukradinu, dále stamiliardy odtékají nepřetržitě za naši energii, kterou si ale kupujeme od skopčáků, ze všech supermarketů a hypermarketů – neb všichni vlastníci jsou za hranicemi a další odtékají ze stovek montoven, kde za almužnu dřou lidi na cizáky. PROTO JE NAFTA A BENZÍN ZA 40,- A BUDE JEŠTĚ ZA MNOHEM VÍC, PROTO MÁME NEJDRAŽŠÍ ENERGII VE VESMÍRU. O VŠECHNO, VŠECIČKO NÁS OKRADOU !!! A PROTO 80% DĚLÁ ZA MINIMÁLNÍ MZDU A MÁ MINIMÁLNÍ DŮCHOD. A POSLEDNÍ KAPKOU NAŠEHO KRACHU BUDE EURO. TO MAJÍ ZA ÚKOL DO KONCE JEJICH VOLEBNÍHO OBDOBÍ. PAK UŽ BUDE NÁŠ STÁT ZNIČEN, NENÁVRATNĚ ZNIČEN.

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 13:56
Odpovědět  Helena

Jasné, že ty výsluhy jsou jen houno, nula, nic. Problém je v absolutně zkorumpovaném systému. Ale vždyť to přece nikomu nevadí, tak nač se čílit. Už brzy brzičko ráno raníčko vstaneme a bude tu poslední zvonění.

Pavel K
4. 8. 2023 15:57
Odpovědět  Pavel z Moravy

Helena, Pavel, no ale někde se začít musí, ale to platí i pro ostatní výdaje které by se mohly zůžit či úplně škrtnout. To že je to kapka v moři? já bych tu kapku jako starosta malého městečka chtěl mít. 🙄🤦‍♂️😊🙋‍♂️

John
5. 8. 2023 09:55
Odpovědět  Helena

Bohužel, máš ve všem pravdu. Ale to co uvádíš se děje hlavně za této vlády a je to hnus. Když budeme dál sedět na prdelích, nic se nezmění. Ovšem, výsluhy jsou vypláceny každou vládou! Po mnoho let. My, tady jenom kecáme, a to nic nezmění. PROFESOR ING. PETER STANĚK, VELMI MOUDRÝ MUŽ, ŘÍKÁ, ŽE ONI MOHOU DĚLAT POUZE TO, CO MY JIM DOVOLÍME !!! Ale musíme pro to něco aktivně dělat.

unor 2022
4. 8. 2023 10:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Cesky odporny socialisticky kapitalismus v kazdodenni praxi.
Tyhle nadory jsou v soucasnosti nelecitelne. Cesku neni pomoci.

Teuton
4. 8. 2023 10:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Poslouchejte, ten bolševický lampión, kterého nám Američani vybrali za prezidenta, rudý nok Pavel, nedávno tvrdil, že Ukrošvábovi bude z českého státního rozpočtu převedeno dalších 45 milionů korun. Ale už neřekl, kdo kvůli tomu bude zde u nás okraden. Nevíte o tom něco bližšího ?

jiří
4. 8. 2023 11:05
Odpovědět  Teuton

Teď je humbuk, že PePáPa jel na motorce bez helmy. Ale ON přeci může, poněvadž má nesmrtelnou hlavu. Kde nic není, ani smrt nebere.

Gales
4. 8. 2023 12:10
Odpovědět  jiří

Ale ministr řekl,že jinak je to zodpovědnej řidič.

Pavel K
4. 8. 2023 12:40
Odpovědět  jiří

Holky (paničky) si trhají rodidla, že je jako Tom Gruis. Třeba taky bude užívat tu látku z malých dětiček aby byl forever young. Ehmm no, to bychom měli.

katango
4. 8. 2023 18:44
Odpovědět  Pavel K

Mne teda pohled na PePu spíš znechucuje. Ale já jsem byla vždycky divná.

Pavel K
4. 8. 2023 18:49
Odpovědět  katango

Tak tobychom si mohli paní doktorko rozumět, já jsem taky divný patron a když ovčák zavelel hot, tak já čehý. Jen bych si vyprošoval mě pitvat.
🙋‍♂️ 🤣 🤣

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 19:48
Odpovědět  Pavel K

Tak paní doktorce i tobě dávám každému po palečku. Bodujete skvěle, co mám.pak já suchar dělat, plakat někde v koutě? Vždyť mně možná nikdo nevyzvedne, když na mně žena zapomene.

Pavel K
4. 8. 2023 20:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

ÁÁÁle však je snad záloha od těch pletacích strojů, né? 🤣🤣

Vaclav
4. 8. 2023 12:46
Odpovědět  jiří

Jel bez helmy, aby byl viděn, že si to může dovolit. S helmou by toho troubu nikdo nepoznal a zůstal by nepovšimnut. Prostě divadlo, jednoho nadutýho nýmanda. Tak ho, tedy, vidím já. Ovšem pro jiné je vzorem.

Autor
4. 8. 2023 11:11
Ohodnotit příspěvek :
     

No, nevím. Je to dvoustranné a vůbec ne jednoduché.
Záleží co kdo tím doopravdy zamýšlí. Připomenu jen jedno, hodně známé rčení v jedné z jeho variant:

Kdo nechce živit vlastní armádu, bude živit cizí.

Před listopadem zde byla ARMÁDA, po něm jen paskvil. Můj táta byl vojákem profesionálem do r. 1969, pak byl odejít, ale když mu po listopadu nabízeli, aby se vrátil, odmítl kategoricky. Jednak se mu nelíbilo kam to jde a hlavně říkal, co bych tam dělal? Likvidátora?

Když by někomu brát, tak politikům, za jejichž “panování” se země propadla ještě hlouběji, než předtím. Což jsou absolutně všichni představitelé vládních stran od listopadu r. 1989. Včetně polistopadových “vojáků”.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
unor 2022
4. 8. 2023 11:51
Odpovědět  Peter 008

ONA nam ta armada kdy k cemu byla by chranila ceskou statnost?
Netvrdim, ze by samotni vojaci nechteli. Lec podlehaji rozkazum shora a jeste vys. A na tom to vzdy skoncilo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
4. 8. 2023 12:12
Odpovědět  unor 2022

To není česká armáda ale žoldáci placeni z našich peněz.

unor 2022
4. 8. 2023 12:36
Odpovědět  Gales

Treba iDES pana Babise je na vyraz zoldaci velmi citlivy.
I kdyz zoldak rovno profesionalni vojak. Oba jsou nekym placeni aby valcili za zajmy toho, kdo je plati. Takze svym zpusobem muzete mit pravdu, ze to neni ceska armada tak jak ji chapeme. Platime ji ze svych dani lec muze bojovat trebas za zajmy nadnarodniho kapitalu. A jak to vypada nejen muze ale i bude.

Gales
4. 8. 2023 12:08
Ohodnotit příspěvek :
     

A takhle my tu žijeme. Bohužel.

Pavel K
4. 8. 2023 12:47
Odpovědět  Gales

To jsme to magoři co? Ty znás musí mít prdel jak jsme tupí. Já už nikde nic neříkám, radši. Dnes jsem si udělaů kolečko po svých uzenářských destinacích a tak jsem začal agitovat a slyšel jsem po milióntý ALE CO MY S TÍM MŮŽEME UDĚLAT. Stáhnul jse svoji chloubu 🤣 mezi nohy a odkráčel staštičkou plnou dobrůtek a budu mít hezký víkent. Já sem to takový debil se zase snažím být vtipný za každou cenu. 🤣🤣🤣🙋‍♂️

Pavel z Moravy
4. 8. 2023 14:11
Odpovědět  Pavel K

Nevím proč se čílíme. Morálně rozložená společnost jako tato se úplně propadne na dno. Nemůže mít jiný osud. To prostě nejde. Bude se čím dále více krást, korumpovat, podvádět, lichvařit, bude čím dále více boháčů, kterým bude stoupat závratně jmění, čím dál více chudiny, která bude mít zuby jako noty na buben a bude si namáčet starý rohlík v bílé kávě ke snídani, obědu a večeři a provolávat slávu našim údajným vůdcům. Kurdyna, vždyť už je hotovo. Nějakými malými zásahy do tohoto zpuchřelého baráku se nic nespraví. Musí se postavit nový na zdravých základech. Ty mistře zednický to musíš vědět nejlépe, že starý prohnilý musí dolů a nový na jeho místo.

Pavel K
4. 8. 2023 16:00
Odpovědět  Pavel z Moravy

🤣 🤣 🤣 🤣
Tak v tomto marastu se vyznám a mám spešl výcvik za komára, kde jsem sehnal i nemožné.

Vanja
4. 8. 2023 12:19
Ohodnotit příspěvek :
     

Zásadně zrušit tyto nadměrné výsluhy!

Keller
4. 8. 2023 17:58
Odpovědět  Vanja

Co je to nadměrná výsluha?

Pavel K
4. 8. 2023 18:51
Odpovědět  Keller

Žádná výsluha. 🙄 😊 🤦‍♂️ 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Keller
5. 8. 2023 19:12
Odpovědět  Pavel K

Na otázku “co je nadměrná výsluha” jsem dostal odpověď “žádná výsluha”. Pravděpodobně se jedná o nejstupidnější kterou jsem dosud na Pokecu četl.

Pavel K
5. 8. 2023 21:18
Odpovědět  Keller

Tak dělejte jakoby nic. Keller. Hey Stupit Alice Cooper

4. 8. 2023 20:57
Odpovědět  Keller

Tomu byste nerozumněl.

Keller
5. 8. 2023 19:08

Opět – když chybí argument, následuje osobní napadání.

zuza
4. 8. 2023 13:28
Ohodnotit příspěvek :
     

u nás je to presne rovnako, poznám človeka, ktorý išiel pred cca 10 rokmi ako 42ročný do výsluhového dôchodku, s dôchodkom vyšším ako je dnešná minimálna mzda. Má stredoškolské vzdelanie a celý čas u polície odpracoval v kancelárii. Má kopec známych u bezpečnostných zložiek a odvtedy podniká v oblasti, kde tieto známosti využíva. Manžel bývalej kolegyne minimálne 15 rokov pred odchodom do dôchodku pracoval na pozícii, kde 3/4 pracovného času využívali na regeneráciu – na plaváreň, do fitka, telocvične, pomaly každý mesiac nejaký rekreačný pobyt. Možno raz za 2-3 roky mali taký zásah, kde možno aj riskoval život, aj to kým bol mladší. Pretože po 40-tke robil už inštruktora mladším a po 50-tke “pracoval” už len v kancelárii. Teraz má kráľovský dôchodok, ale po mesiaci sa začal nudiť, tak si našiel nejaké miesto niekde na ministerstve. Dopriala by som výsluhový dôchodok hasičom, tí si to zaslúžia., vojaci a policajti určite nie.

Pedro
4. 8. 2023 13:50
Odpovědět  zuza

V hospodě se mi pochlubil frajer, že byl policajt před 89. a že se nebojí o práci, dali mu výsluhu 17 000! Tato země je v prdeli.

Keller
4. 8. 2023 14:13
Odpovědět  zuza

Madam brečíte dobře, ale na špatném hrobě. Od toho tady máme naši úžasnou vládu, parlament a Senát – obraťte se na ně.

Pavel K
4. 8. 2023 16:08
Odpovědět  Keller

Bylo by pěkné kdybyste před tu druhou vaší větu napsal” ano máte pravdu, takhle to dokurwilyy předchozí vlády”. 😊😊👍

Frank1
4. 8. 2023 13:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Paraziti maji vysluhy pojistene svymi zastupci ve vedeni pojistoven. Nenechaji si je vzit.
Ozbrojene slozky byly nam vzdy na nic, protoze jejich sluzby byly nasazeny za cizi zajmy. My jsme je ale financovali.
Ted jsou vysmaty.

Keller
4. 8. 2023 14:10
Odpovědět  Frank1

Tak to je úctyhodný blábol. Výsluhy a jejich výše jsou dané zákonem a je úplně jedno, kdo v dozorčích radách pojišťoven je.

tupý hulvát
4. 8. 2023 15:47
Odpovědět  Keller

Je to jen ubohá závist,je zakořeněná ve většině lidí napříč politických přesvědčení,nemůže chybět ani tady,trčí z většiny komentářů.

Pavel K
4. 8. 2023 16:17
Odpovědět  tupý hulvát

….jo tyhle odpovědí slýchám při mé kritice velice často, že závidím, že to můžu dělat taky. Už jsem to tu dnes napsal, ANO někdo to dělat musí a tato práce by se měla brát jako poslání a čestné poslání, být na to hrdý, aby i společnost na tuto práci byla hrdá. Ano jde o peníze jako vždy, ale a bylo by to nadlouhou debatu, být za to řádně odvedená práce. Nebudu to rozebírat, jak píši bylo by to na dlouho. Jen přece ještě závěrem. Nejednou jsem je slyšel plakat, tak stačí říci tak se na to vys….r a jdi do kolbenky, tak to NE!! Vidina vytoužené výsluhy je neodolatelná. Takže klídek. 😊😊🙋‍♂️

Bety
4. 8. 2023 21:19
Odpovědět  Keller

Valorizace důchodů jsou také podloženy zákonem, ne? Jsou zákony (a je velmi diskutabilní kdy, jak a za co byly schváleny) které se prý musí plnit a jsou zákony které se jaksi plnit nemusí. Navíc je zřejmé, že dozorčí rady všeho možného nejen pojišťoven jsou
jen plné lidí, kteří o oboru za který jsou placeni nic neví, ale mají známosti, takže hrají známou hru – já na bráchu, brácha na mě.
Vlastně je s podivem, že ti zavrženíhodní komunisté nahromadili státu tolik majetku,
že z něj po těch letech pořád ještě něco zbývá.

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 11:14
Odpovědět  Bety

Pozor Bety, pro některé tady budete brána jako závistivec. Co se jich týká, o takových věcech se nesmí mluvit, neb brácha, strejda i jiný by se mohl nakrknout. Pěkně to z nich leze.
.

Bety
5. 8. 2023 12:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Milý Pavle, závist je mi cizí, ale vždy jsem byla toho názoru, že bez práce nejsou koláče a řídila se jím. Pokud někteří žerou třípatrové dorty aniž by hnuli prstem a těm co pracují říkají lůza, myslím, že je nesnáším zcela oprávněně. Když to ještě doplňují nadutostí a chtějí, aby ti ostatní obdivovali jejich ostré lokty a zlodějnu, je to vrchol pokrytectví, neboť to oni chtějí vzbuzovat závist, ačkoli tvrdí opak.

Pavel K
5. 8. 2023 12:20
Odpovědět  Bety

Jééé, jéminkote, ale tohle když před tou svoločí pronesete tak se vám z plna hrdla vysmějí do bezvědomí. Až sem to došlo, spravedlnost, čest, hrdost, vlastenectví je dnes neznámej pojem. No ONI to vlastně ani neznají, máme přeci to multikulti tuttifrutti, ale jůůůůůeéééseéééj. Přání jistého etnika.

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 12:48
Odpovědět  Bety

Právě, že mně je závist absolutně cizí tak vás varuji, co se na vás může snést za zlo. Říkáte to úplně přesně, ale zeptejte se jich jak přišli poctivě k těm svým stamiliardám. Všechno poctivě, tvrdí oni, zákon jim to dovolil, oni si to prostě rozdali skutečně systémem já na bráchu atd. A troškaři nebyli, to tedy ne. Lůze se smějí , vždyť je to nechala dělat a spokojeně přihlízela tomu jak rozkrádají to co zbudovali naši rodiče a prarodiče. No a kdo nese největší vinu, všechny kultury říkají, že ti kteří přihlíží a nic proti tomu neudělají. Mají nás všechny za totální idioty a myslím, že nebudou daleko od pravdu. Nu ale nás pár co to dávno prohlédlo je tak malého počtu, že když své názory ozřejmíte té velké většině, tak pozor, ať nějakou přinejlepším neslíznete. Neb ten přeformátovaný dav z vás udělá komára. Z jeho prostší duševní výbavou ani jinak reagovat nebude moci. Mějte se moc fajn a pěkný víkend.

Bety
5. 8. 2023 14:50
Odpovědět  Pavel z Moravy

Máte pravdu, jsou takoví, ale myslím si, že tu mlčící většinu trochu podceňujete. Prostě si neví rady a také se bojí potíží. Proč myslíte že
ti novodobí zbohatlíci pořád křičí o závisti? Ona to není závist, spíš znechucení smíšené s pohrdáním a prohlubuje se to. Také se mějte.

Zmatený
4. 8. 2023 13:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Co furt všichni brečíte! Máme přece v záloze Blanické rytíře a ti neberou žold ani výsluhy. Akorát mám dojem, že zbroj už vyměnili za žejdlíky s vínem, případně jim zrezivěla /čistě náhodná podobnost s českou udatnou armádou/ a jsou tak nalití, že ani nemůžou nalézt východ z Blaníku.
Mladá generace o nich taky nic neví, neboť ve škole se učí o věcech potřebnějších, jako je gryndýl, LGBT apod. A tak si tady žijem…

John
5. 8. 2023 10:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě je jedna černá díra, která spolyká stovky miliard ročně, a to jsou NEZISKOVKY. Převážně jsou to instituce, které slouží našim “přátelům” na západě. Všechny zrušit! Ponechat pouze ty, které slouží prokazatelně humanitárním účelům a nemají nic společného s protičeskou činností.

Pavel K
5. 8. 2023 10:42
Odpovědět  John

Tak samosebou že to není díra ale kráter.

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 11:25
Odpovědět  Pavel K

Ale co by potom dělali, že by stavěli nový barák od základů, aby tady bylo dostatek levného bydlení pro tu dělnickou chudinu, tak jako za socíku. Já žiji v bývalém družstevním bytě, které byly tenkrát nejdražší a já platil 420 Kč i s inkasem v osmdesátkách, ale když mi kamarád, který měl 3 pokojový státní byt řekl, že platí 115 korun, tedy bez inkasa, myslel jsem si tehdy, že si fakt dělá prču. Nu, ale ono ne, ale zase nebyly neziskovky. Jó každá doba má své, ale těch vychcaných vylulánků těch je nyní přemnoženo. Ale na druhou stranu, za chvíli přijdou šéfíci a budou rekvírovat. Někdo to zaplatit bude muset. Tak kurňa nástup, do fronty a každý nějaký příspěvek. Jako v kostele do kasičky. To bude rachotu, pláče a divení. Měj se.

Pavel K
5. 8. 2023 11:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Budu se zase opakovat a psát co všichni už dávno víme, že to byl účel 89 roku. Vše tuna vykrást, rozjebat, zahrnout. Jsou mezi námi tací kteří tvrdí že je to jinak po ovoci poznámeje. Ale to už tak bývá, vždycky se najdou zzmrdii, kteří si myslí že jsou více než ti druzí. Kdepak rovnost svornost, to je pro tyhle hnoje červený hadr. Prý svoboda, já sám neví čo si pod takým pojmom predstavujů ti pravičáci. 89 se dala svoboda místnímu lidu a výsledek vidíme všichni. Zničená země, jen to tuna zaorat a zhasnout.

Pavel z Moravy
5. 8. 2023 12:58
Odpovědět  Pavel K

Už se zhasíná. Pěkný víkend tobě i ženě přeje jmenovec z Moravy. Jo a ještě jeden dotaz, nebyli my jsme náhodou spolu nějací odbojníci v dobách Mistra Jana a husitů. Nějak se mi zdá, že tě znám. To je prča, co? V jednom filmu jedna odbojná černoška říkala, celý život se rvu, s bráchama, s fotrem a pořád se rvu , ale nedám se. Jsme v tom spolu a to je sere nejvíce, všechny ty lepšolidi.

Pavel K
5. 8. 2023 16:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

Je slušnost odpovědět, i vám tam nahoru hezký a ničím nerušený víkend.

Frank1
7. 8. 2023 11:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Komousi chteji vzit vysluhy komousskym povalecum. Sandor i Sedivka jsou dva chameleoni.