historiepolitika

Zelená “Křížová výprava”

Zelené šílenství, Greta, krize… nová Křížová výprava

Etiopský premiér Abiy Ahmed se stal laureátem Nobelovy ceny za mír v roce 2019, i když Greta Thunbergová byla považována za favoritku. Zajímalo by mě však, proč měly sázkové kanceláře tak vysoké sázky v reakci na jediný projev Grety ve Valném shromáždění OSN. 

Ano, šestnáctiletá švédská školačka, zatížená mentálními problémy, promluvila a emočně řekla něco o svém ztraceném dětství a hrozící ekologické katastrofě. 

Není příliš originální zapojení dětí do takových projevů v OSN na téma ekologie. Pár takových hvězdných dívek začalo blikat na obloze OSN již na počátku devadesátých let – ale už jsou dávno zapomenuty.

Ale podle dynamiky bude mít Greta jiný osud, protože seriózní loutkáři této události jsou příliš zřejmí. 
Museli bychom být velmi naivní věřit tvrzením, že na tak vysokou platformu by se mohl někdo jako ona dostat jednoduše náhodou. Ve skutečnosti mladá Švédka ozvučila „New Green Deal“ nejradikálnější části americké demokratické strany.

Demokratičtí prezidentští kandidáti na rok 2020 již zahájili skutečnou dražbu „bezprecedentní štědrosti“ na podporu tohoto kurzu. 

Joe Biden a starosta Buttigieg slibují dosáhnout nulových emisí uhlíku do roku 2050, šílený Bernie slibuje snížení emisí o 71% do roku 2030 a Pocahontas Warren – o 50% do stejného data. 

Náklady na provádění programu začínají na devadesáti bilionech (!) dolarů. 
Je tedy jasné, že “Projekt Greta” není o ekologii nebo zastavení globálního oteplování. 
A už vůbec ne o zničeném dětství a nebo o boji za nový svět. Greta je o velkých penězích. 
Velmi velkých penězích.

Provádění „Programu“ přirozeně slibuje obrovské zisky všem, kdo bude profitovat z těchto peněz. 
Program byl samozřejmě napsán tak, aby přitahoval doslova všechny, od veganů po miliardáře – a zacílen,
aby porazil Trumpa. 

Částka (konec konců, 4,5 amerického ročního HDP) však vypadá jako úplné „zelené šílenství“. 

Šílenství, nešílenství … není však pochyb o tom, že mnozí politici jsou připraveni přijmout a provádět i ty nejdivočejší programy, pokud jim umožní, aby se dostali k moci a udrželi si ji. 

A není náhoda, že toto téma (včetně Grety) bylo vysloveno právě teď. 
Důvod je jednoduchý – nastávající globální krize.
Jen před několika lety se zdála okrajovým mýtem  – dnes se globální krize již stává nevyhnutelností. 

Doposud tyto projevy maskují nerovností, nicméně již existuje příliš mnoho příznaků, přičemž i v ekonomice,
i v politice, i v ideologii. Krize vícesložková a víceúrovňová, která tak či onak již ovlivňuje všechny země –
a to doslova před očima mění vše, nejvíce ten krásný obraz „všeobecné prosperity“. 

Reálná ekonomika mnoha zemí jednoznačně zpomaluje a sklouzává do recese. Téměř ve všech regionech se objevily četné politické konflikty – a stále se stupňují, až po přímou konfrontaci a hrozbu občanské války. 

Méně zřejmé – ale neméně globální jsou projevy ideologické krize. 

A zatímco ekonomické a politické složky jsou pochopitelné a zřejmé (i když ne všeobecně uznávané), ideologický kolaps dominantní liberální ideologie se začal uznávat teprve nedávno. 

Všechny probíhající procesy jsou tak destruktivní a komplexní, že vyžadují samostatnou podrobnou úvahu
– důsledky jsou však zcela viditelné. 

Dříve existující a zdánlivě neotřesitelný globální ekonomický a politický model světa se rozpadá přímo před našima očima.

Pokusy o restartování tohoto modelu po první vlně krize v roce 2008 byly neúčinné, navzdory bilionům finančních injekcí centrálních bank. Krize roste – a dokonce i těm nejodolnějším obráncům zmenšujícího se globálního systému je jasné, že jsou potřebná nová řešení. 

Nejjednodušší je samozřejmě válka, která vše odepíše. 
Nejlepší je však nový impuls pro ekonomiku založený na průlomových technologiích. 

Jediným problémem je, že průlomové technologie, které by se staly lokomotivou, nyní prostě chybí. 
Ne, určitě jsou mezi nimi určité prvky – jedná se o nanotechnologie a biotechnologie, alternativní energie
a nové způsoby dopravy. Ale dnes se bohužel, určitě nemohou stát základními hybateli. 

Buď pro žádoucí vyhlídky zaujímají příliš malý podíl na ekonomice, nebo jsou banální, vytvořené prostřednictvím dotací (jako „zelená energie“). 

Existují tedy vyhlídky – ale velmi vzdálené. 

Kromě toho, jak ukazuje příklad Číny, již není dost peněz ani na dotace na elektrická vozidla a příklad Austrálie ani na alternativní energii. Není dost peněz ani na dotace, nemluvě o masivním globálním zavádění těchto technologií, kde budou finanční prostředky zapotřebí řádově větší. 

Kde je vzít, možná si je vytisknout? I když je však tisknete budete se potýkat s přímou hrozbou hyperinflace.

V podmínkách ideologické krize právě dnes chybí na Západě nové myšlenky. Jinými slovy, prostě neexistují. 

A jak rozpoutat dostatečně velký útok bez dobré ideje? Například, vezměme invazi na arabský východ – stala by se bez nové ideologie, islámu? Nová ideologie je velmi nezbytná, protože se správným slovem a zbraní se přesvědčuje mnohem lépe než jenom se zbraní.

A právě před našima očima se ve skutečnosti formuje tato zcela nová ideologie – náboženství. 

Místo Boha je v něm „příroda“, ale všechno ostatní je známé:
existuje naléhavá výzva k pokání a blízkost apokalypsy a rozdělení lidstva na spasená zodpovědná jehňátka
a nevěřící hříšníky a dokonce i neposkvrněné panny.

Mezi jehňaty jsou – podle jejich představ – všichni ti, kteří kvůli své bezbrannosti byli dříve odstrkováni. 

Je to především příroda a dále zástupci všech diskriminovaných kategorií.  Seznam je dlouhý, od žen po adeptky primitivních kultů, sexuálních menšin a obětí koloniální politiky předchozích století. 

Včetně všech lidí s jakýmikoli funkčními a vývojovými postiženími, o které by se nyní mělo starat a podporovat je. Jinými slovy, téměř klasické… „utlačovaní a ubozí ze všech zemí se spojují“ v ochraně přírody.

A lidstvo musí nyní dobrovolně přijmout nové, vysoce morální jařmo svobody.  V reálném smyslu –  neprodukujte ani nespalujte uhlovodíky, nejezte maso, choďte pěšky, nelétejte na letadlech, ustupujte znevýhodněným, atd. atd. A pokud lidstvo neposlechne, bude potrestáno nesčetnými tresty. 

Které dívka Greta mimochodem již uvedla na tribuně OSN:
klimatická katastrofa, vyhynutí a vzpoura uvědomělé mládeže. 

A co je to, pokud ne nové světové náboženství? 

Je to legrační, ale ne-li o něm, o „novém zeleném náboženství“ varovali mnozí proroci, od Nostradama po Ranio Nera (a my si mysleli, že se jedná o islám)? Příliš podobné. 

Kromě toho nepřátelé nového náboženství (jak se dá bez nich?) jsou snadno personifikovaní – „všichni, kteří jsou proti,“ a to jak nevěřící jednotlivci, stejně jako jednotlivé země. 

Pokud se příznivci zeleného šílenství (inspirovaní úspěchem jejich globální klimatické demonstrace) dostanou k moci ve Spojených státech nebo v Evropské unii, pak takové Rusko, stejně jako Čína a Indie budou čelit vážným problémům. Nakonec to může mít totální destruktivní účinek, protože většina světové ekonomiky bude v podmínkách XIX. Století. 

Ale „armáda Thunberg“ apriori není konstruktivní, ale útočnou silou. Dívka Greta dnes je simulacrum, odrazem myšlenek a zájmů jiných lidí. 

Navíc je snadné ji nasměrovat správným směrem – v každém smyslu je to ideální ikona. 

Školačka bez biografie – a nikdo na ni nemůže vykopat špínu ani požadovat důkladné znalosti. 
S Aspergerovým syndromem a spoustou neuróz – je… bezbranná. 

Dojemná dívka se svou agresivní naivitou a hloupostí je emocionálně výhodné balení. 

Ve skutečnosti je nedotknutelná – a nikdo na Západě se jí neodváží dotknout bez hrozby, že se stane politickou (a ekonomickou) mrtvolou. 

V krátkodobé perspektivě je Greta obrněným politikem mezinárodního měřítka se stealth technologií. 

Formálně – samotářka, ale zítra ji budou snadno následovat desítky milionů přívrženců po celém světě (zejména na Západě).

A jejich úderný oddíl ve formě generace „sněhových vloček“ (snowflake generation) na protesty a projevy je již připraven a nebude vyzbrojen už žádnou novou ideologií, ale ve skutečnosti už novým náboženstvím. 

Ve skutečnosti je vzpoura běžnou vlastností romantického pubertálního věku, není ohraničena znalostmi
a životními zkušenostmi. Není to vina, ale pouze diagnóza mládí, když emoce se vaří a přeperou rozum. 

Když ale tuto vzpouru obratné ruce nasměrují žádoucím směrem, efekt se mnohokrát zesiluje a zastavení
je velmi obtížné. Zvláště pokud je podporována vírou.

Náboženství, zpočátku iracionální, je založeno na víře a emocích. 
Snažit se hádat s jeho přívrženci, přimět je, aby přemýšleli a dávali protiargumenty, je zcela zbytečné. 
A co víc, je to škodlivé – pouze je to v jejich víře silněji utvrdí. 

Z tohoto pohledu je současná „generace sněhových vloček“ pro takový scénář skvělá – přání snadného řešení složitých problémů bez přemýšlení o důsledcích. Jsou infantilní, sebevědomí, odtrženi od skutečného života, plní myšlenek cizích lidí a jejich emocí.

Je to prostě dokonalý materiál, včetně pro fanatiky. Svou vlastní činnost budou vnímat jako vysoce morální
a prospěšnou, bez ohledu na to, kolik krve a ztrát přinese. 

A nová Panna jim již ukázala zázrak, když vystoupala zdola k politickému Olympu. 
Navíc pro „sněhové vločky“ je úspěch a popularita již kultem.

Může se to zdát přehnané – všechno se však vyvíjí příliš rychle a koordinovaně. 
A v historii je takových precedentů dost. 

Vzpomeňme si na křížovou výpravu dětí, když se v květnu 1212 ve Francii objevil jistý Štěpán, který „začal vášnivě kázat, tak že děti utíkaly za ním pryč z domova.“ 

Shromáždilo se více než 30 000 dospívajících (pozn. bez pomoci sociálních sítí, což podle dnešního měřítka není méně než milion). 

“Když si na sebe položily kříž a shromáždily se pod svými praporky, vydaly se na Jeruzalém, aby osvobodily od muslimů Svatou zemi, Hrob Hospodina,” … na křížové výpravě, která byla podporována řádem františkánů. 

“Celý svět je nazval bláznivými, ale šly kupředu.” 

Mimochodem, zločinci se často připojili k výpravě, aby se přiživili na účet zbožných katolíků. 

V červenci se děti dostaly do Marseille, aby vypluly do Svaté země, ale o lodích předem nikdo nepřemýšlel. 
A tak se účastníci výpravy každý den modlili, aby se před nimi rozestoupilo moře. 

Konečně, se dva místní kupci nad nimi „smilovali“ a dali jim k dispozici 7 lodí. 

Ale až o 18 let později se objevil doprovodný mnich a řekl, že tyto lodě dorazily na pobřeží Alžírska, kde na ně již čekali otrokáři. Ukázalo se, že kupci jim nedali lodě z milosrdenství, ale po dohodě s piráty.

Současná mládež samozřejmě není tak naivní jako ve středověku a je více informovaná. 
Samozřejmě neočekávají, že se před nimi moře rozestoupí. 

Ale všechno ostatní … žádné asociace? 
Zejména s “milosrdnými” obchodníky… jedinými, kteří z toho měli zisk? 
Zdá se, že kdyby existovala příležitost, tuto kampaň by zorganizovali sami. 

Moderní „kupci“ jsou mnohem pokročilejší, zejména proto, že otázka výdělku není ve stovkách zlatých, ale ve stovkách bilionů dolarů – jsou schopni zorganizovat novou křížovou výpravu.

Ve skutečnosti celá současná situace vypadá dostatečně transparentně. V době krize, která nevyhnutelně vede ke kolapsu stávajícího globálního světového Systému, se formuje nový scénář. Pokud nelze Systém zachránit, je třeba jej naléhavě přeformátovat, pro získání nových trhů a zničení konkurentů. 

Za tímto účelem se v první fázi vytváří „Zelený program“. 
Vyzbrojeni tímto programem – ve skutečnosti novou ideologií (v budoucnu náboženstvím), demokraté plánují převzít moc ve Spojených státech a zabránit tomu, aby byl Trump znovu zvolen. 

Dále, pomocí svého politického a ekonomického vlivu, nejprve uvalí tento program na země „zlaté miliardy“
a poté na zbytek světa. 

Mimochodem, toto je také odpověď na otázku „proč Panna Greta odsuzuje USA a Evropu, ale neodsuzuje Čínu“. Prostě teď v počáteční fázi nepotečou peníze z Číny, ale z USA a Evropy.

Ekonomický a politický zisk je zřejmý. Z politického a ideologického hlediska zůstávají Spojené státy v této situaci zákonodárcem celého světa, zavádějí nové „náboženství“ a konsolidují kolem sebe potenciální spojence (jak jednotlivce a skupiny, tak i státy).

To jest…  nové zářící město na kopci, … pouze zelené. 

Ekonomicky – je to ještě výhodnější. Jako zdroj a vůdce nového směru můžete ukládat své ekonomické požadavky kdekoli na světě. I bez zohlednění průmyslového potenciálu Spojených států a počátečního náskoku při zavádění,… samotné zavedení vlastních standardů přináší kolosální ekonomický a finanční zisk.

V této situaci mohou být konkurenti přesně a účinně paralyzováni tím, že na ně uloží svá vlastní pravidla hry. 
Například mezinárodní prosazování zákazu spalování uhlí současně zasáhne celou čínskou ekonomiku. 

Formálně to lze provést pod hlavičkou zavedení „alternativní energie“ – a realizovat ji pod dozorem, přičemž postupným udušením zapřísáhlého nepřítele. 

A k čemu je ideologie? Ta je nutná za účelem co nejlepší konsolidace zbytku světa podle tohoto scénáře. 
Pod globálním zeleným znamením „Ochrany přírody“ bude prosazování zájmů a likvidace protivníků nesrovnatelně efektivnější (než současné Trumpovy „dobrovolné“ sankce) … proti stejným konkurentům.

O Rusku, o budoucím cíli nové „zelené“ křížové výpravy, nemá cenu vůbec mluvit,.. je to až příliš zřejmé. 
Ve skutečnosti je celý svět již zvyklý na myšlenku, že v Rusku porušují lidská práva, potlačují homosexuály, potlačují opozici, nemají svobodu slova a zato špatnou toleranci ano. 
Rusové tedy obecně nejsou lidé a od nich pochází čiré zlo. 

Je velmi pravděpodobné, že brzy bude do veřejného prostoru hozen slogan:

„Rusko je hlavní hrozbou pro světovou ekologii“. 

Logickým vývojem tématu bude:

„Je nemožné zajistit čisté životní prostředí, pokud existuje špinavé Rusko,“

„Od těch barbarů můžeme čekat pouze Černobyl, znečištění světových oceánů a atmosféry je nezajímá.“

A pak se bude muset Rusko připravit na nejnáročnější mezinárodní (čtěte – americké) ekologické sankce.
Takže na Rusko bude vyvíjen tlak aby omezilo těžbu plynu a ropy, nerozvíjelo plynovody, prostě aby nemělo čím nakrmit své občany.

Možná se vám nechce věřit v takový scénář. Přesně před projevem Grety v OSN se konaly masové protesty ve 156 městech se čtyřmi miliony účastníků na shromáždění (a někdy i pouličních bitev). 

100 tisíc lidí v Berlíně, 60 tisíc v New Yorku, většinou mladí, žhaví a nepříliš chytří se shromáždili (a v Paříži také bojovali s policií) za vše dobré, včetně záchrany Země před globálním oteplováním a proti všemu špatnému. 

A věřit, že tyto dokonale koordinované a zajištěné akce v hodnotě několika milionů dolarů se konaly díky holému nadšení – je naivnější než čekat, až se moře rozestoupí díky modlitbám. 

„Velcí kluci“, kteří zoufale potřebují zachovat svůj dřívější vliv na světě, jsou připraveni tento banket platit i nadále. A chystají se utratit mnohem více než současných desítky milionů dolarů – všechno se vyplatí a vrátí mnohokrát, zisk v případě „zeleného“ úspěchu bude kolosální.

Možná se mýlí v jedné věci – že jim to pomůže svrhnout Trumpa. 
Výpočet je dobrý – ale Trump není dnešní. Je nepravděpodobné, že bude čekat na útok nečinně. 

S největší pravděpodobností si uvědomí nebezpečí a bude se snažit chopit se iniciativy podle zásady –
„Nemůžeš vyhrát – postav se do čela“. 

Brzy budeme vědět, jak moc se to povede, protože hlavní prvky jak „Nového ekologického kurzu“ tak
i nadcházejících protestů bude třeba provést do podzimu 2020,… před zvolením prezidenta USA.

https://shaman-norveg.livejournal.com/
https://cont.ws/@Colonel-Cassad/1472196

sdíletj na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
laylaatwood27
14. 10. 2019 12:15

To vím OPĚT naprosto přesně.
Když mohl idiot, jménem Caligula jmenovat koně senátorem,
když Kolumbovi prasklo v opilecké dlaní syrové vajco, které potom postavil “na špicu”,
když netrpělivé děcko zvané Alex Veliký zuřivě rozťál mečem obyčejný, lehce rozvázatelný turban z konopného provazu,….okamžitě všichni okolo připosraní je blahosklonně obdivovali a psali zprávy budoucím generacím, cože to byly za zázraky.
Když přirovnám to OSN k české vládě s Hamáčkem, petříčkem a podobnými ZKORUMPOVANÝMI (čili lehce vydíratelnými), hypotékama zatíženými domovci, jsem lehce v obraze.
Totiž stejní paraziti v tom OSN se neodvážili říci nahlas prostou otázku: Co to děláme my kokoti? Kdo nám to tu cpe tu cvičenou trepku malou švédskou, jakožto vážně míněnou podlost a útok na zdravý lidský rozum?

No a ti habilisové, co rozhodujou o nobelovkách, ti u mě skončili, když dali tu cenu za mír všískajícímu šimpanzovi.

Radím vám dobře. Nepřijímejte nobelovky a ukažte jim, že se bez nich obejdete!

Mimokrokem tady je zatím nejdokonalejší popis tureckého tažení na sýrské území. Ostatní rozbory jsou většinově k ničemu.
https://e-republika.cz/article4206-Ruska-diplomacie-na-Blizkem-vychod%C4%9B

😀