politika

Z pletichaření rovnou do exopolitiky

4.2.2022
Jaroslav Tichý

Navazuji tímto článkem na můj předchozí článek z 1.2.2022 pod názvem „Chtěli bychom Orbána, vyfásli jsme Fialu“ https://www.pokec24.cz/nezarazene/chteli-bychom-orbana-vyfasli-jsme-fialu/ , aby bylo možné zamyslet se též nad naším budoucím ukotvením v oblasti vnější politiky, a to nikoliv podle ustrnulých pubertálních představ skupinky osob v našem parlamentu a vládě, nýbrž s přihlédnutím k politické realitě a k dalšímu předpokládanému vývoji na mezinárodní scéně.

Je tedy třeba ukončit pletichaření některých našich „politiků“ (tolik oblíbené v české sněmovně), které mylně pokládají za provádění politiky, a přejít v oblasti vnější politiky  rovnou do exopolitiky, neboť tato realita k nám přichází a v tomto roce přijde již naplno, což zatím zmínění „politici“ u nás plně zaměstnaní pohledy do zpětného zrcátka ještě vůbec nepostřehli. Tomu adekvátní jsou i tristní výsledky jejich počínání ve vnější politice.

V současnosti žijeme v divné době a poměrech

Žijeme v době, kdy:

 • zaklínáme se demokracií, ale postupně odbouráváme základní lidská práva občanů a jejich svobody;
 • je u nás sice trestná podpora fašismu, a přitom ho podporují i někteří naši oficiální činitelé;
 • stále se hovoří o demokracii, ačkoliv je přitom prosazován jediný správný názor;
 • máme sice na papíře svobodu slova, ale jiné názory jsou cenzurovány a dokonce někdy i trestně stíhány;
 • ačkoliv války nejsou v zájmu našich občanů (pokud snad někomu jinému nechtějí někteří krást zem, nerostné bohatství a vraždit občany), chtějí politici naší malé země vyvolávat války. Jednají přitom výlučně v zájmu Deep state (resp. Kabaly) a jeho přisluhovačů dosazených do vedení jednotlivých států;
 • ačkoliv nic takového naprostá většina našich občanů nechce, přesto si volíme stále dokola osoby, které cizí zájmy u nás setrvale prosazují;
 • v dosavadní vnější politice jsme pozuráželi největší státy s nejperspektivnějšími trhy pod vesměs zcela nevěrohodnými záminkami, kam vzápětí vstoupily místo nás západní státy, kterým bezmezná hloupost našich „politiků“ tam udělala prostor;
 • pozuráželi jsme země, odkud dovážíme plyn (Rusko), lhostejno zda přímo či raději dráže přes Německo, a jaderné palivo či Čínu, odkud dovážíme téměř veškeré spotřební zboží, jehož výrobu jsme u nás nepochopitelně sami zdecimovali;
 • nadbíháme skutečným okupantům a bouráme přitom pomníky našich osvoboditelů;
 • někteří lidé u nás se domnívají, že peníze rostou na stromech, takže „pár desítek tisíc migrantů ze 3. zemí se zcela odlišnou kulturou uživíme, zejména když za každým z nich vzápětí dorazí mnohočetná rodina, aniž bychom se přitom museli sami uskrovňovat a měli jsme vůbec na to (stačí se podívat na náš státní dluh);
 • projednáváme ve sněmovně právní paskvily za podmínky „legislativní nouze“ na případy, které mohou „hypoteticky“ nastat za půl roku a které je i v takovém případě nutné řešit zcela jinak;
 • máme vládu (či snad jen ministryni?) která rozdává darem z peněz daňových

poplatníků dělostřelecké granáty Ukrajině, ačkoliv její prezident nás varuje, abychom neeskalovali napětí na Ukrajině ve vztahu k Rusku, neboť případný konflikt by zničil celou Evropu nás nevyjímaje;

 • fungujeme již dlouho v roli kolonie a „krmelce Evropy“, při problémech ve státním rozpočtu budou ale odíráni ti nejslabší, tj. senioři o „drobné“, zatímco nezdaněné stamiliardy zisku budou bez povšimnutí vlády proudit nadále cizím firmám do zahraničí, jakož i mnohým našim firmám do daňových rájů;
 • platí zásada „čím menší kvalifikace a často též IQ, tím vyšší funkce“.

A takto by bylo možné popisovat tento Kocourkov ještě dále. Ale k čemu? Nejhorší je naprostá neschopnost a neprofesionalita v oblasti vnější politiky. Vůbec nejsme schopni ve vládě a parlamentu vnímat, co se děje ve světě, co se děje ve vztahu Aliance Země vůči Galaktické Radě a Galaktické federaci, jaké procesy v naší galaxii vůbec probíhají. A v oblasti vnější politiky, která přechází do exopolitiky, si na to budeme muset rychle zvykat. A máme opravdu již nyní co dohánět.

Vývoj k převratným změnám přitom půjde velmi rychle, jistě čtenáři již zaznamenali, jak se procesy na Zemi neustále zrychlují a v současnosti dochází v řádu týdnů ke změnám, jež by v minulosti trvaly roky, někdy i desítky let.

Jaký vývoj můžeme v tomto roce očekávat

Určující pro další vývoj bude zejména řešení těchto 6 okruhů problematiky:

1. konflikt USA-Ruská federace a NATO-Ruská federace pod záminkou stále se nekonajícího útoku ruských vojsk na Ukrajinu bude ukončen, doufejme, diplomatickou cestou;

2.  jednání Jalta II. o dalším uspořádání světa, vlivových sfér a s překreslení mapy některých států a jejich hranic;

3.  Připojení Tchaj-wanu k Čínské lidové republice;

4.  pokračování přestavby Spojených států amerických, plný přechod na agendu NESARA a návrat k původní americké ústavě;

5.  oficiální vyhlášení agendy GESARA a vstup příslušné dohody celosvětově v platnost;

6. Zavedení nového světového finančního systému a návratu k „lidskému způsobu života“ v rámci projektu „Zlatý věk“, jednání Aliance země s Galaktickou radou na téma plnění úkolů směřujících k odstranění Kabaly (Deep State) a jejích mimozemských spojenců ze Země,

Podstatná část ze všech těchto okruhů problematiky má proběhnout v r. 2022. Neznamená to však, že v r. 2022 se podaří zbavit se všech negativních jevů a osob přežívajících ze starého finančního systému. To ještě pár let bude trvat.

Z důvodu požadavků na zestručnění mých textů nebudu se dále o uvedených okruzích problematiky rozepisovat a omezím se jen na co nejstručnější konstatování, jak následuje:

Ad 1.

Podle posledního vývoje se zdá, že je rozhodnuto o následujícím etapovitém řešení, tj.:

1) USA a NATO se stáhnou z Ukrajiny, která nebude přijata do NATO, stejně jako Gruzie a Moldávie;

2)  USA a NATO vyklidí pobaltské země, odkud v mezidobí již značná část původní populace odešla za obživou do zahraničí a kde zůstává velká část obyvatelstva ruské národnosti.

3)  USA a NATO se stáhnou do pozic z r. 1997 (tj. před zahájením rozšiřování na Východ);

4) do 1-2 let dojde k rozpuštění organizace NATO pro její nadbytečnost.

Za daných okolností ztratí Západ o Ukrajinu zájem, neboť mu nebude moci dále sloužit ani jako předpolí pro útok na Rusko ani jako záminka k zastavení dodávek ruského plynu do Německa, které hodlali nahradit Američané za výrazně navýšené ceny, ač k tomu nemají potřebné zdroje. Rusko nemá zájem investovat do obnovy Ukrajiny, postačí mu, že Ukrajina přestane být pro něho bezpečnostní hrozbou.  Evropským plynovým uzlem bude Maďarsko namísto Německa, čímž odpadne velký problém pro Evropu a její jednotlivé státy, které si budou moci kupovat ruský plyn bez zapojení EU a tedy výrazně laciněji. Význam Maďarska vzroste.

Ad 2.

Stažení amerických vojsk a vojsk NATO do výchozích pozic z r. 1997 bude znamenat fakticky jejich odchod z bývalých socialistických zemí jako součást nového uspořádání v rámci smlouvy Jalta II. V souladu s americkou NESARA dojde ke stažení amerických vojsk domů.

V Evropě jsou pak uvažovány tyto změny související s dělením některých států:

1) projekt GIARUSIA (část Německa, tj. bývalé NDR + možná i Bavorsko, Itálie, Rakousko, Bělorusko a Rusko). Dojde tak k opětovnému rozdělení Německa.

2) Konfederace slovanských států (Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus + Velkopolsko, Malopolsko, Varšavské vojvodství, Prusko, otázkou zatím je přičlenění Pomořanska);

3) další část Polska k Rusku či Bělorusku, západní část Polska k Německu. Zánik Polska.

3) Franconia – Francie, Valonsko, Španělsko, Portugalsko a možná i Skotsko

4) Anglie, Wales, Holandsko, otázkou je zbytek Německa + Vlámsko + Lucembursko

5) Balkánský svaz

6) Skandinávský svaz

Dále:

6) USA + Kanada + Irsko + Austrálie + N. Zéland (patrně volnější forma seskupení);

7) vytvoření Euroasijského ekonomického celku s bývalými okrajovými státy SSSR vč. GIARUSIA, Konfederace slovanských států, Balkánského svazu a dále s Čínou, Vietnamem a Koreou. Dále Myanmar a zřejmě též Indie.

8) otázku připojování zemí severní Afriky a možná i některých saharských či subsaharských do tohoto bloku zatím jen naznačuji, abych nezpůsobil komukoliv velké bolení hlavy.

9) otázkou samostatného uspořádání budou bloky zemí v Jižní Americe, zbytku Afriky a v Asii v Japonsku, Indonésii + Malajsii a Singapuru.

10) zajímavé bude vypořádání Aljašky, jejíž cena podle všeho nikdy nebyla Rusku zaplacena a krom toho uzavřená smlouva nezněla na její prodej nýbrž pouze na její 100-letý pronájem za účelem těžby a lovu Platnost této smlouvy ale již vypršela.

11) Určitá překvapení mohou přinést i případné územní nároky Mexika na USA.

Ad 3.

O připojení Tchajwanu k Číně již byla výše učiněna zmínka. Předpokládaná realizace je ještě v tomto roce, a to do sjezdu ÚV KS Číny (podzim 2022).

Ad 4.

Plánovaná přestavba USA je teprve ve svém počátku, ačkoliv k návratu k původní americké ústavě již nyní dochází a totéž se nepřímo děje i v případě agendy NESARA. Některé kroky v rámci NESARA/GESARA jsou postupně realizovány ještě před oficiálním vyhlášením této agendy, což platí i o zavádění opatření nového světového finančního systému.

Ad 5.

Oficiální vyhlášení celosvětové agendy GESARA se očekává od D. Trumpa, a to každopádně

ještě před jeho nástupem do funkce prezidenta. Posouzení vhodného okamžiku k vyhlášení této agendy je třeba nechat na jeho posouzení, je ale třeba mít na paměti, že Trump je stavitel a nikoliv bořitel. Vyhlášení této agendy bude záviset jednak na tempu a výsledcích jednání Rusko-USA, na situaci po očekávaném bankrotu USA dne 18.2.t.r. a na dalším vývoji na domácí scéně v USA. Bude vyhlášena ještě v éře J. Bidena.

Ad 6.

Galaktická federace je podřízena Intergalaktické konfederaci. Její zástupci plánují prohlídku Země a úroveň dosaženého pokroku ještě v tomto roce. Je proto logické, že ze strany Galaktické federace a její Rady bude vzrůstat tlak na dění a řešení událostí na Zemi směřujících k mírovému uspořádání na Zemi a k vytvoření stabilního politického a tudíž i mírového stavu, a to dlouhodobě. Existují totiž doopravdy, stejně tak i spojenci našeho protivníka Kabaly na této Zemi, v jejím podzemí a v galaxii.

Shrnutí

Naše další orientace jako národního státu by tedy měla směřovat k našemu ukotvení v Konfederaci nezávislých slovanských zemí v rámci Euroasijské politické a obchodní zóny. To nás nemusí přitom nikterak limitovat ve vzájemné spolupráci s dalšími zeměmi světa na bázi vzájemné výhodnosti. Budeme přitom vycházet ze závěrů jednání Jalty II a ze zásadních změn ve světové či dokonce exopolitice.

Co tedy dělat?

1. Začít vůbec vnímat děje, které probíhají ve světě a tedy fakticky dnes již i kolem nás.

2. Dohodnout se na cílech, jichž jako obyvatelé státu chceme dosáhnout a začít si uvědomovat, kde a jaké jsou naše národní zájmy k uskutečnění těchto cílů, usilovat o shodu na těchto zájmech a přispívat všemožně k jejich realizaci.

3. K prosazení našich zájmů je nutné spojovat se do větších celků. A s tím jít i do voleb tak, abychom příště mohli tyto své zájmy prosazovat již z parlamentních lavic. Zatím je nutné vytvořit k tomuto účelu politický subjekt, nejlépe hnutí. Až po vítězných volbách bude možné změnit ústavu a upozadit politické strany a hnutí. Teď to ještě ústava neumožňuje, pokud ji chceme u mimořádných voleb ještě dodržovat.  

4. To, co vzniká, je hnutí pro lidi, nikoliv pro strany. A tak je třeba ho též i vnímat. Pokud občané propasou i tuto příležitost, ztratí vše. Je třeba, aby to nejen pochopili, nýbrž aby pomohli i s jeho šíření mezi další občany ČR. Je třeba si ale uvědomit, že systémové změny nelze provádět s aktéry dosluhujícího starého a již nefunkčního finančního systému.

Závěr

Existuje alternativa ke shora uvedenému konceptu? Ano, a to ve 2 variantách, jak následuje:

a/ krátkodobá válka Polska, Ukrajiny a V. Británie s Ruskem nebo

b/ o něco déle trvající válka USA+NATO s Ruskem.

Obě varianty této alternativní možnosti se budou lišit jen v průběhu a délce války, v počtu poražených, obětí a v rozsahu vzniklých škod. Výsledek bude stejný, jako je ten shora uváděný dosažený diplomaticky. Západ prohrál a měli by to začít chápat i naši pleticháři při svém dalším počínání v parlamentu a vládních funkcích. Okolní svět ani galaxie již nemá čas ani trpělivost na jejich procitnutí dále čekat. Jsou ale schopni udělat tak velký skok vpřed?

sdílet na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jara
4. 2. 2022 23:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Zde s mnoha věcmi a názory souhlas,ale některé-nevím co si myslet.Např.před lety esoterikové s ufology začali hovořit o Galaktické radě,ale kdo a jak ji kontaktoval,viděl ji snad vůbec někdo ? Existují konkrétní důkazy? Velká většina lidí kolem nás ji neviděla ani ve snu,přesto mnozí hovoří o Galakt.konfederaci a její radě jakoby sami byli její členové,jenže ,,skutek utek”,jen řeči.

jara
5. 2. 2022 00:47
Odpovědět  jara

Sám jsem měl mimosmyslové prožitky a např.v r.1977 jsem viděl jasně,jako ve filmu r.1989,Prahu,demonstrace a cinkání klíčů,zprvu jsem si myslel,že mne kontaktovalo něco mimozemského.Jenže později jsem poznal sílu vlastní mysli.A budoucnost,kterou jsem znal,myslím že to nepřišlo třeba od někoho z Plejád,spíše z informačního pole Země,které ovlivňuje malá hrstka neřádů,černých mágů,satanistů už pár tisíc let jako elitáři hrající si na bohy.Kdyby se Mysl všech normálních lidí vědomě spojila….to by bylo něco !