politika

Prohlášení Putina po státní návštěvě Vietnamu 

Režim sankcí proti KLDR je nehumánní a svou tvrdostí připomíná blokádu Leningradu. Zaváděné sankce „musí odpovídat současné úrovni lidského rozvoje“. Je třeba se zamyslet nad změnami tohoto sankčního režimu a zda odpovídá požadavkům dnešní doby.

– Hrubost, s jakou americké úřady vyvíjejí nátlak, jim není vždy ku prospěchu a ze strategického hlediska je pouze na škodu, protože toto snobství se nikomu nelíbí. 

– Nikoho nežádáme, nikdo nám to nenabídl. Není třeba používat severokorejské vojáky v konfliktu na Ukrajině. 

Je to blízko k aktu agrese [proti Rusku]. Analyzujeme to. Ti, kdo tyto zbraně dodávají, věří, že s námi nejsou ve válce. Vyhrazujeme si právo dodávat zbraně do jiných oblastí světa. S přihlédnutím k našim dohodám s KLDR to také nevylučuji – Putin o ostřelování Belgorodu západními zbraněmi a jejich dodávkách na Ukrajinu.

Vidíme, co se děje v Asii. Blokový systém se hromadí v Asii. NATO se tam již stěhuje jako do trvalého bydliště. To představuje hrozbu pro Rusko. Jsme povinni na to reagovat a uděláme to.

Jižní Korea se nemá čeho bát. Smlouva je platná pouze v případě, že dojde k agresi proti Severní Koreji.

Pokud Jižní Korea dodá Ukrajině smrtící zbraně, bude to velká chyba. Pokud se to stane, pak učiníme rozhodnutí, která se pravděpodobně nebudou líbit vedení Jižní Koreje.

Vedli jsme zákulisní jednání. Naděje se zatím nenaplnily. Pokud jde o západní partnery, takovou reakci jsem očekával. Čas ukáže, co bude dál – Putin o reakci Západu na mírové návrhy Ruska.

Nyní přemýšlíme o tom, co změnit v jaderné doktríně. Víme, že odborné kruhy na Západě uvažují o použití jaderných zbraní s nízkou účinností. Na to upozorňujeme a s tím souvisí i moje prohlášení o změně. Preventivní úder zatím nepotřebujeme, protože při odvetném úderu bude nepřítel zaručeně zničen.

Víme, že Američané a Evropané tlačí na Ukrajince, aby za každou cenu vytlačili naše jednotky na státní hranici. To chtějí v roce 2024 prezentovat jako obrovský úspěch. Tento příkaz „za každou cenu“ vyjde pro ukrajinské ozbrojené síly draho.

Strategická porážka Ruska znamená konec státnosti. To znamená konec tisícileté historie ruského státu. Myslím, že to je každému jasné. Pak vyvstává otázka. Proč bychom se měli bát? Není lepší jít až do konce? To je elementární logika – Putin.

Odpovědi na otázky novinářů po návštěvě Vietnamu

Vladimir Putin na závěr své státní návštěvy Vietnamu odpovídal na dotazy zástupců ruských médií.

P. Minakov: Ruská federace a KLDR uzavřely Komplexní dohodu o strategickém partnerství, která počítá i se spoluprací ve vojensko-technické a obranné oblasti. Poslední bod v oblasti obrany počítá se vzájemnou pomocí smluvních států v případě napadení třetí stranou.

V souvislosti s tím mám dotaz, ale bude se skládat z dílčích otázek, několika částí. Za prvé, v jakých případech dojde k naplnění této části dohody? Včetně – za druhé – platí to pro situaci na Ukrajině? A připouštíte možnost zapojení dobrovolníků a vojáků z KLDR do Speciální vojenské operace?

A ohledně rozvoje vojensko-technické sféry třetí otázka. Rusko a KLDR patří mezi… Jediní, na koho bylo uvaleno tolik sankcí. Hodlá Moskva upustit od všech omezení, včetně těch uvalených prostřednictvím mezinárodních sankcí, a rozvinout plnou spolupráci s KLDR ve vojensko-technické oblasti?

Vladimir Putin: Máte celý soubor otázek, tak pojďme po částech. První, za jakých podmínek budou aktivovány ty části smlouvy, které se týkají vzájemné pomoci ve vojenské oblasti, ano?

První věc, kterou chci říct a na co chci upozornit: z nějakého důvodu analytici… no, možná tomu věnovali [pozornost] – v žádném případě jsem si toho nevšiml, a abych byl upřímný, nebyl čas [to sledovat]. Ale o to víc vás na to chci upozornit: koneckonců tato dohoda není nějaká novinka. Tuto smlouvu jsme uzavřeli v souvislosti s tím, že stará smlouva zanikla a v naší předchozí dohodě – myslím, že to bylo v roce 1962, nebo tak nějak – bylo všechno to samé. Nejedná se o žádnou novinku.

V současných podmínkách to samozřejmě vypadá obzvlášť ostře, ale přesto jsme téměř nic nezměnili a Korejská lidově demokratická republika má podobné dohody i s jinými zeměmi. První věc.

Dále o důvodech vzájemné vojenské pomoci se tam také píše: v případě agrese, vojenské agrese.

Nyní co se týče Ukrajiny. Ukrajinský režim nezačal agresi proti Rusku, začal agresi proti Luhanské a Doněcké lidové republice, které jsme uznali, ještě předtím, než se staly součástí Ruské federace.

Nyní o tom, jak v tomto konfliktu nějak využít schopnosti toho druhého [KLDR]. Nikoho o to nežádáme, nikdo nám to nenabídl, takže není žádná potřeba.

Co tam ještě bylo?

P. Minakov:  Ohledně sankcí.

Vladimir Putin: Pokud jde o sankce, už jsem o tom hovořil na schůzce s vašimi kolegy – šéfy světových tiskových agentur, a podle mého názoru jsem tehdy řekl, že některé sankce, které byly uvaleny na Severní Koreu, mírně řečeno, vypadají velmi podivně.

Jak víte, pocházím z Leningradu. Každý moc dobře ví, co zažil Leningrad za druhé světové války, za Velké vlastenecké války. To je blokáda, kdy lidi mořili hladem. I v mé rodině, jak víte, došlo z toho důvodu ke ztrátám: můj bratr zemřel prakticky hladem během blokády, onemocněl a zemřel.

A co se teď děje se Severní Koreou? K režimu můžete mít jakýkoli postoj, ale zavádět, řekněme, omezení související s pracovní migrací, to vypadá nějak podivně. K čemu to vede? Vede k tomu, že rodiny, i když jsou ve velmi tíživé materiální situaci, nemají možnost si někde vydělat peníze a uživit své děti. Nic to nepřipomíná? Je to humánní?

Proto i sankce, které jsou tedy zaváděny, především samozřejmě v tomto případě z politických důvodů, musí odpovídat současné úrovni rozvoje lidstva.

Proto jsem řekl, když jsem hovořil v Pchjongjangu, řekl jsem to upřímně, že se musíme všichni společně zamyslet nad tím, jak a co je třeba změnit na tomto sankčním režimu a zda obecně splňuje požadavky dnešní doby.

K. Kokovešnikov: K tématu Ukrajiny.

Vladimir Putin:  Ano, prosím.

K. Kokovešnikov: Dobré odpoledne! Televizní kanál “Zvezda”, Kokovešnikov Konstantin.

Řekněte mi prosím, jak byste mohl komentovat reakci západních zemí, respektive vlastně odmítnutí vámi navrhovaných podmínek pro mírové ukončení konfliktu na Ukrajině? Ostatně takovou reakci jste těžko mohl očekávat.

A co stálo za vaším rozhodnutím veřejně pojmenovat podmínky pro mírové ukončení konfliktu, které měly být předmětem zákulisních jednání? Nebo se všechny naděje už úplně rozplynuly?

Vladimir Putin: Víte, vedli jsme tato zákulisní jednání a naše naděje se zatím skutečně nenaplnily.

Co se týče reakce našich takzvaných západních partnerů – řekl jste, že jsem to zjevně nečekal – ne, právě naopak, přesně takovou reakci jsem v první fázi očekával. Ale co bude později, ukáže až čas.

Vše bude záviset na tom, jak se změní situace na zemi. Myslím, že někteří rozumní politici se ještě zamyslí nad tím, zda mnou předložené návrhy jsou reálné, objektivní a v souladu se zájmy všech smluvních stran a celé Evropy, včetně toho, zda chce [Evropa] skutečně ukončit konflikt ve středu Evropy. No, to uvidíme.

Nejsem si jistý, že tento postoj k návrhům, které jsme předložili, bude trvat navždy. Už slyšíme hlasy některých politiků, kteří říkají, že ano, možná je to ultimátum, ano, přehnané požadavky, ale nemůžeme odmítnout, je třeba se zamyslet a rozebrat to.

A to, co stanovili naši partneři, to není ultimátum? Vymysleli nějaké formule, ačkoli existuje výsledek našich jednání v Minsku a Istanbulu. Proč si to nikdo nepamatuje? Tam – už jsem to řekl stokrát, kdybychom se tehdy dohodli, a byl na tom podpis šéfa vyjednávací skupiny ukrajinské strany, že dohody uzavřené v Istanbulu byly v zásadě pro ukrajinskou stranu přijatelné. Co se stalo na místě, na bojišti, co by umožňovalo předkládat nějaké dodatečné podmínky, které nijak nesouvisí s našimi dohodami v Istanbulu? Není nic takového, co by mohlo nějak změnit pozici druhé vyjednávající země, v tomto případě Ukrajiny.

Proto si nemyslím, že takový nihilismus ohledně našich návrhů zůstane navždy. Určitě se něco změní, včetně našich podmínek, které se budou měnit v závislosti na situaci na zemi.

P. Zarubin:  Pavel Zarubin, televizní kanál Rossija.

Jak dlouho mohou tyto podmínky platit? Ostatně právě na té konferenci ve Švýcarsku zazněla řada signálů a prohlášení, že na příští konferenci, pokud se bude konat, by mělo být přítomno Rusko. Je jasné, že existuje mnoho nuancí, ale přesto, reagovalo by Rusko?

Děkuji.

V. Putin:  Ano. Řekl jsem, že my jsme nebyli ti, kdo odmítli vyjednávat. Ukrajinská strana si sama sobě zakázala vyjednávat. Ne my. Jsme pro a nikdy jsme neodmítali. Ale ne na základě nějakých pomíjivých formulí, ale na základě těch dohod – chci to znovu zopakovat – kterých bylo dosaženo během složitých jednání, téměř měsíc a půl jednání, v Istanbulu a Minsku. Na tomto základě jsme připraveni pokračovat v dialogu s ukrajinskou stranou. A kde se jednání budou konat, není důležité – v Minsku, Istanbulu nebo Švýcarsku.

P. Zarubin: Jak dlouho zůstanou tyto podmínky v platnosti?

Vladimir Putin: Z naší strany jsou tyto návrhy na stole – prosím. Již není na nás, kdy všechny zainteresované subjekty, které mají o tato jednání zájem, vezmou to, co mají na stole, a přistoupí k jednání. Třeba zítra. Ale kdy to chtějí udělat, to už je jejich věc. Ale opakuji, vše bude záviset na tom, co se stane v reálném životě. A z toho pak samozřejmě budeme vycházet. Ale základní přístup bude takový.

E. Lazareva:  Vladimire Vladimiroviči, zdravím vás! Jekaterina Lazareva, URA.RU.

Mám dotaz ohledně jaderných zbraní. Nedávno jste řekl, připustil jste možnost provést změny v naší jaderné doktríně. Chtěla bych pochopit, za jakých okolností je to možné, jaké podmínky pro to musí vzniknout? Připouštíte, že naše jaderná doktrína bude obsahovat klauzuli o možnosti zahájit preventivní jaderný úder?

V. Putin: Vy víte, myslím, že jsem řekl, že dnes přemýšlíme o tom, co a jak by se v této jaderné doktríně a strategii dalo změnit. A to souvisí s čím? Je to dáno tím, že se objevují nové prvky – alespoň víme, že na tom potenciální protivník pracuje – prvky související se snižováním prahu pro použití jaderných zbraní. Vyvíjejí se zejména výbušná jaderná zařízení s ultranízkým výkonem a víme, že v odborných kruzích na Západě existují myšlenky, že by se takové zbraně daly použít, a není na tom prý nic zvlášť hrozného. Možná to nemusí být hrozné, ale musíme tomu věnovat pozornost. A my tomu věnujeme pozornost.

S tím souvisí i mé prohlášení, že přemýšlíme o možných změnách v našich strategiích.

E. Lazareva: A co preventivní úder?

V. Putin:  Preventivní úder zatím nepotřebujeme, protože při odvetném úderu bude nepřítel zaručeně zničen.

K. Panjuškin: Konstantin Panjuškin, První kanál.

Právě jste řekl, že neexistují žádné návrhy z KLDR a z vaší strany také není žádný požadavek na vojáky, ale zároveň, pokud tomu dobře rozumíme, článek čtyři smlouvy ve skutečnosti míní kolektivní obranu.

Vladimir Putin: V případě agrese.

K. Panjuškin: V případě agrese, ano. V těch podmínkách, kdy proti Rusku už…

Vladimir Putin: Na tuto otázku jsem již odpověděl. Kyjevský režim spáchal agresi proti dvěma republikám, které jsme v té době neuznávali.

K. Panjuškin: Co bylo pro Kim Čong-una určujícím faktorem pro podpis této smlouvy v tak složité situaci, kdy je proti Rusku vedena tato nevyhlášená válka? A pro Vás taky?

Vladimir Putin: Musíte se zeptat jeho. Jak to mohu říct?

Co se týče podstaty, už jsem to řekl. Prakticky zcela to reprodukuje naši dohodu, která v důsledku uplynutí doby platnosti skončila. Proto zde není žádná novinka.

K. Panjuškin: Existuje ještě doutnající korejská krize, která by se také teoreticky mohla rozvinout v totální nepřátelství. Co pro Vás bylo v tomto případě s přihlédnutím k těmto okolnostem rozhodující při podpisu této smlouvy?

Vladimir Putin: Řekl jsem to dvakrát a mohu to zopakovat potřetí: reprodukovali jsme dohodu z roku 1960 nebo 1962, která ukončila svou existenci.

Ano, samozřejmě, korejská krize doutná, ale vycházíme z toho a doufáme, že naše dohody s Korejskou lidově demokratickou republikou budou do jisté míry omezujícím faktorem, aby se tato krize nerozvinula do nějaké horké fáze.

A. Kolesnikov: Noviny Kommersant, Andrej Kolesnikov.

Lze použití západních zbraní dlouhého doletu považovat za akt agrese? Lze ostřelování Belgorodu a ruského území obecně považovat za akt agrese?

Vladimir Putin: To vyžaduje doplňující prošetření, ale je to blízko k tomu. Analyzujeme to. O čem se v tomto případě bavíme? Ti, kdo tyto zbraně dodávají, věří, že s námi nejsou ve válce. Řekl jsem, včetně jsem o tom hovořil v Pchjongjangu, že si pak vyhrazujeme právo dodávat zbraně do jiných oblastí světa.

S ohledem na naše dohody s Korejskou lidově demokratickou republikou to nevylučuji. Kam dopadnou dál – můžeme to také říci stejným způsobem. Západ tady dodává zbraně Ukrajině a říká: už tady nic nekontrolujeme a není důležité, jak jsou použity. No, můžeme také říci: někomu jsme něco dodali – a pak už nemáme nad ničím kontrolu. A ať se nad tímto tématem zamyslí.

V této fázi je tedy pro nás nejdůležitějším úkolem tyto útoky odrazit.

A. Savinych:  Vladimire Vladimiroviči, agentura TASS.

Dovolte mi trochu přejít od politické k ekonomické agendě.

Jaké jsou podle vás vyhlídky dnešních jednání v Hanoji z pohledu obchodního a ekonomického partnerství? Vzhledem k tomu, že Spojené státy neustále a kategoricky vyvíjejí tlak jak na samotný Vietnam, tak na další země v tomto regionu.

A dovolte mi se zeptat na doplnění k této otázce. Dnes jste řekl, že Rusko je připraveno zavést přímé a dlouhodobé dodávky uhlovodíků do Vietnamu, včetně LNG. Jaké projekty by to pro “Novatek” mohly být? Jsou to jen infrastrukturní projekty nebo vstup do skutečně těžařských projektů?

Vladimir Putin: Zeptejte se Michelsona, řekne Vám to podrobněji.

Zde jsou různé možnosti: může to vypadat takto – to znamená, že je zde možné podílet se na výstavbě odpovídajících zkapalňovacích kapacit, nebo dodávat náš zkapalněný plyn z území Ruské federace. I tak i tak je to možné. I zde jsou vyhlídky, jsou zde odpovídající bloky, na kterých lze pracovat a vyrábět zkapalněný zemní plyn.

Pokud jde o tlak z Washingtonu a dalších západních zemí, ano, na některé to má vliv, na jiné tolik ne. Ale v každém případě – chci to zdůraznit, věřte mi, že se to skutečně tak děje – hrubost, s jakou to americké úřady dělají, jim ne vždy prospívá a ve strategickém plánu jen k jejich škodě, protože tohle snobství se nikomu nelíbí, a to i ve střednědobé historické perspektivě nikdo nikdy neodpustí.

A už jsme se naučili překonávat, naučili jsme se to zdolávat. Podívejte, naše produkce roste. Pokud ropa trochu klesla, je to kvůli našim dobrovolným omezením v rámci OPEC-plus a cílem je udržet ceny na přijatelné úrovni. V zásadě nám vše vychází. Existují potíže, ale existují také způsoby, jak všechny tyto potíže řešit.

V. Sineok:  Viktor Sineok, Izvestija.

Vladimire Vladimiroviči, ukrajinský diplomat Kuleba nedávno poskytl rozhovor, kde na otázku, proč Ukrajina nedělá nic pro to, aby získala legitimního vůdce, nepořádá volby, nedodržuje proceduru, ačkoli on je evidentně dnes nelegitimní, odpověděl v duchu, že „nechť Rusko stáhne svá vojska a pak se u nás vše urovná”.

Jak můžete komentovat taková slova? Ukazuje se, že legitimitu jejich vůdce potřebujeme více než oni.

Pokud dovolíte, velmi rychle druhá otázka.

Vladimir Putin: Dovolte mi odpovědět nejprve na první a poté na druhou.

Obecně nerad komentuji něčí prohlášení, zejména prohlášení druhých nebo třetích stran. Ale v tomto případě se nemohu ubránit konstatování, že pokud budou jednání spojena se stažením našich jednotek, o čemž kyjevský režim sní, tak k tomu zřejmě nikdy nedojde, protože kyjevský režim si nepřeje odejít od moci a nechce uspořádat normální volby v souladu s ústavou Ukrajiny. To znamená, že budou navždy oddalovat ukončení bojů. Mají zájem na tom, aby naše jednotky zůstaly na těchto územích, protože nemají zájem o pořádání voleb. To je vše.

Ano, druhá část.

V.Sineok: Chtěl jsem se zeptat na Vaši agendu v KLDR. Čekal jste, že přijetí bude tak obsáhlé a okázalé?

Vladimir Putin: Ne, nečekal jsem to.

V.Sineok: Neformální část, zakončení bylo velmi silné, jak jste řídili Aurus, jak jste se velmi dlouho loučili na letišti.

Jaký je Váš vztah s vůdcem KLDR? A na čem jsou podle vás vztahy založeny?

Vladimir Putin: Za prvé, tohle jsem nečekal. Představoval jsem si samozřejmě přibližně, jak to bude. V Korejské lidově demokratické republice existují určité protokoly, znám je. Ale nečekal jsem, že to nabere takový rozměr. Některé věci byly zcela nečekané, to se týká soukromého programu.

Co nás spojuje? Jde o otázky související s mezistátní spoluprací a rozvojovými zájmy Severní Koreje a Ruské federace a to v různých oblastech: bezpečnosti a ekonomice.

D. Laru:  Dobrý den! Dmitrij Laru, noviny Izvestija.

Jižní Korea už říká, že nová dohoda mezi Ruskem a KLDR ohrožuje jejich bezpečnost. V médiích se objevují informace, že Soul možná přehodnotí dodávku smrtících zbraní do Kyjeva. Existují nějaké plány, nebo je vůbec možné oslovit vedení Jižní Koreje, aby se rozmístily všechny tečky na “i”? Jak dnes vidí vyřešení korejského problému Moskva?

V. Putin:  Pokud jde o obavy Korejské republiky, budu stavět na tom, co jste řekl: Jižní Korea, Korejská republika se nemá čeho obávat, protože naše pomoc ve vojenské sféře, v souladu s dohodou, kterou jsme podepsali, vzniká pouze v případě, že dojde k agresi vůči jedné ze stran, které podepsaly tento dokument. Pokud vím, Korejská republika neplánuje agresi proti Korejské lidově demokratické republice, což znamená, že není třeba se bát naší spolupráce v této oblasti.

Co se týče dodávek smrtících zbraní do bojové zóny na Ukrajině, to by byla velmi velká chyba. Doufám, že se to nestane. Pokud k tomu dojde, pak i my učiníme příslušná rozhodnutí, která se pravděpodobně současnému vedení Jižní Koreje nebudou líbit.

D. Courter: Donald Courter, Russia Today.

NATO v současné době diskutuje o uvedení jaderných hlavic do pohotovosti. Jak Rusko vnímá tento krok a jak to ovlivní globální stabilitu a bezpečnost?

Vladimir Putin: Strategické jaderné síly Ruské federace jsou vždy ve stavu plné bojové pohotovosti. To, co nyní dělají v západních zemích, nás proto jen málo znepokojuje. Ale samozřejmě to bedlivě sledujeme, a v případě, že nějaké hrozby porostou, přiměřeně a adekvátně na to zareagujeme.

A. Junašev:  Alexandr Junašev, Life.

Opakovaně jste řekl, že Zelenskij je nelegitimní, jediným legitimním orgánem je Nejvyšší rada Ukrajiny. Někteří zastupitelé se snažili vyslat signál, možná s Vámi chtěli jednat? Možná s někým vedeme zákulisní jednání?

A neformálně: kolik jste v poslední době spal?

Vladimir Putin: Myslíte od poslanců Rady?

A. Junašev:  Ano.

Vladimir Putin: O tom nevím. Pak jste řekl: “Řekl jsem opakovaně.” Nic jsem neřekl. Prostě jsem provedl analýzu, ani ne já, ale naši právníci provedli analýzu. To je právní analýza Ústavy Ukrajiny. Tyto články jsem pojmenoval: Článek 83 Ústavy přímo říká, že funkční období je omezeno na pět let. 109., 110., 112. – přibližně, můžete se podívat – vše je tam napsáno, že v případě stanného práva přecházejí pravomoci včetně pravomocí vrchního velitele na předsedu Rady. Všechno je tam napsáno.

Zákon o stanném právu také říká, že prezidentské volby se konat nebudou. Ale neříká, že se pravomoci prezidenta rozšiřují, což znamená, že je to tak, vlak odjel.

A nakonec rozhodnutí Ústavního soudu. No poslouchejte, je to napsáno černé na bílém, existuje rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2015, kde je přímo napsáno: funkční období prezidenta je pět let, a to je vše.

No, o čem to mluvíme? Prostě na Západě ho [Zelenského] teď nechtějí měnit, není vhodná doba. Už jsem to řekl, a zdá se mi, že to je každému jasné. Všechna nepopulární rozhodnutí pověsí na něj, včetně snížení věku odvodu, a všechno ostatní, pak provedou výměnu. Myslím, že to bude někdy v první polovině příštího roku.

O. Samsonova: RIA Novosti.

Vladimire Vladimiroviči, dobrý den!

Tak či onak, byl jste na to během tiskové konference dotázán, ale Západ neustále zvyšuje teplotu a neustále krok za krokem situaci eskaluje.

Vladimir Putin: Zvyšuje teplotu, ano.

O. Samsonova: Jaký cíl podle Vás sledují? Čeho chtějí dosáhnout? Možná je to nějaká provokace, provokují Vás k něčemu?

Vladimir Putin:  Opravdu, vidíme to, pozorujeme to. Neustále, jak jste řekla, zvyšují teplotu, eskalují situaci. Zřejmě počítají s tím, že se v určitou chvíli vyděsíme.

Zároveň ale také říkají, že chtějí dosáhnout strategické porážky Ruska na bojišti. Co to znamená pro Rusko? Pro Rusko to znamená konec jeho státnosti. To znamená konec tisícileté historie ruského státu. Myslím, že to je každému jasné. A pak vyvstává otázka: proč bychom se měli bát? Není pak lepší jít až do konce? To je elementární formální logika, její hodiny – myslím, že formální logika se u nás na univerzitě vyučovala celkem šest měsíců – si dobře pamatuji. Dokonce si pamatuji i učitele, který u nás tímto kurzem vedl.

Myslím, že ti kdo si to myslí a hlavně říkají, dělají další velkou chybu.

Vladimir Putin:  Položte ještě pár otázek.

Prosím.

V. Desjatova: Věra Desjatova, rádio Vesti FM.

Ze zóny Speciální vojenské operace hlásí, že ukrajinské ozbrojené síly připravují novou „protiofenzívu“ ve směru Charkov. Existují takové informace a je naše armáda připravena je odrazit?

Vladimir Putin:  Naše armáda se připravuje na veškerý možný vývoj situace.

Pokud jde o směr Charkov, už jsem řekl, zde není žádné tajemství. Řekl jsem, už před šesti měsíci jsem řekl, že pokud bude ostřelování našich obydlených oblastí v pohraničních oblastech pokračovat, budeme nuceni vytvořit na ukrajinském území bezpečnostní zónu – sanitární zónu. Pokračovali v těchto střelbách a my jsme udělali to, o čem jsme mluvili.

Ano, víme, že jsou to hlavně Američané a Evropané, kdo tlačí na Ukrajince, aby za každou cenu – znovu to chci zdůraznit, opět za každou cenu – vytlačili naše jednotky na linii státní hranice, a plánují to prezentovat jako velký úspěch roku 2024 v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO a poté americkými volbami.

Uvidíme, co se bude ve skutečnosti dít. Ale tento rozkaz „za každou cenu“ – ujišťuji Vás, že je to tak, vím o čem mluvím – samozřejmě, pokud se nezakládá na realitě, vyjde to ukrajinské ozbrojené síly opět velmi draho. Uvidíme, co se vlastně bude dít.

V každém případě, jak rozumíme, a řekl jsem, že nemáme žádné cíle přiblížit se Charkovu a tak dále – je to stále taktický směr a nepřítel se to pokusí prezentovat jako strategický úspěch, pokud se mu něco podaří. Podíváme se co se ve skutečnosti podaří. To už je ale spojeno s velkými ztrátami. Myslím, že s největší pravděpodobností se situace bude vyvíjet tímto způsobem.

Je velmi těžké dělat nějaké předpovědi, protože koneckonců jde o vojenské operace, je to obtížná situace – lidé chodí pod kulkami, trpí ztrátami, rozumíte? Proto je těžké něco nyní říci, ale moje hodnocení situace je asi takové.

Ano prosím.

G. Ivanov: Gleb Ivanov, noviny Argumenty i Fakty.

Včera, po jednání se severokorejským vůdcem, jste řekl, že sankce Rady bezpečnosti OSN vůči Severní Koreji by měly být přezkoumány.

Vladimir Putin: Dnes jsem to zopakoval.

G. Ivanov: Ano, a dnes jste to zopakoval.

Otázka: jak to udělat? Vzhledem k tomu, že hlavní iniciátor těchto sankcí je kategoricky proti. Má cenu zde mluvit o reformě Rady bezpečnosti OSN, jak požadují někteří naši přátelé v BRICS?

Děkuji.

Vladimir Putin: Co se týče reformy OSN a Rady bezpečnosti OSN, je to problém, který daleko přesahuje témata, která jste právě nastolil.

Rada Bezpečnosti jako klíčový orgán OSN vznikla po druhé světové válce a podle výsledků druhé světové války, v důsledku výsledků. Situace ve světě se samozřejmě mění, vyžaduje to určitou reformu této mezinárodní instituce. Ale tady – to je takový štempl našeho ministerstva zahraničí – je nutné, aby tato reforma byla založena na širokém konsensu. Protože pokud jde o nějaké zákulisní rozhodnutí skupiny zemí, jedné země, tak to mezinárodnímu společenství nic dobrého nepřinese, protože prostě ztratí tento nástroj na řešení sporů.

Bez ohledu na to, jak je to těžké, bez ohledu na náklady, Rada bezpečnosti tak či onak pracuje. Proto jsme pro reformu, ale pouze, opakuji, na základě širokého konsensu.

Pokud jde o přezkum sankcí vůči Korejské lidově demokratické republice, ano, řekl jsem to. Ale jsem si vědom toho, že v dnešní situaci to bude téměř nemožné udělat konvenčními metodami, ale musíme na tom pracovat. A je třeba ukázat, například jako u pracovní migrace, že jednotlivé nástroje navržené a odsouhlasené ve své době, samozřejmě, pod aranžmá Spojených států, ztrácejí veškerou sílu, smysl a humanitární principy, proč byly zavedeny. Proto hodláme začít a pokračovat v této práci. Jak se u nás říká, voda opotřebuje i kámen. Uvidíme.

Prosím poslední otázku a tím skončíme.

A. Konopko:  Dobrý večer!

Alexej Konopko, televizní kanál Rossija.

Po Vašem včerejším jednání v KLDR začal americký tisk psát, že americká rozvědka je ohromena tempem sbližování Moskvy s Pchjongjangem, Pekingem a Teheránem. Soudruh Kim Čong-un také poznamenal, že dohoda byla podepsána jen pár měsíců poté, co jste s tímto nápadem přišli.

Odkud tato rychlost? Je to Rusko, které se stalo atraktivnějším partnerem, nebo je to tím, že třetí země jako celek nějak přehodnotily svůj postoj ke světové realitě, k diplomacii, nebo co?

V. Putin: Nevím. Je pro mě těžké komentovat to, co bylo řečeno, protože nevím, jak k tomu co se děje se staví zpravodajská komunita ve Spojených státech. Jedná se o jednu z nejmocnějších zpravodajských služeb na světě. Myslím, že jsou dobře informovaní a těžko je možné očekávat takovou reakci, protože my o tom otevřeně mluvíme. Zde se nemusíte zabývat ani elektronickou rozvědkou, ani běžnou, abyste pochopili, kam se věci ubírají a v jaké fázi se nacházejí. Pracovali jsme otevřeně a všechny tyto body byly prodiskutovány.

Ano, samozřejmě jsme jednotlivé články probírali za zavřenými dveřmi, ale obecně by se asi dalo podívat na naši dohodu z 60. let, kterou jsme prakticky reprodukovali skoro celou. Je zvláštní, jestli je to nějaké překvapení a že americká zpravodajská komunita na to nebyla připravena.

Samozřejmě, všechno probíhalo dost energicky, ale situace ve světě se vyvíjí tak, že vyžaduje posílení regulačního a právního rámce s našimi partnery, zejména v těch oblastech, které považujeme za důležité, včetně zohlednění toho, co se vyvíjí v Asii. A vidíme, co se děje v Asii, není liž pravda ? Blokový systém se dláždí v Asii. NATO se tam už stěhuje jako do trvalého bydliště. To samozřejmě vytváří hrozbu pro všechny země v regionu, včetně Ruské federace. Jsme povinni na to reagovat a učiníme tak.

Děkuji mnohokrát.

Všechno dobré, Na shledanou!

http://www.kremlin.ru/events/president/news/74357

sdílet na

44 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jmm
21. 6. 2024 04:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Jj, Vietnam to bylo příšerné co tam nejen ušáci prováděli…

Standa
21. 6. 2024 06:15
Odpovědět  jmm

V prohlášení Putina toho moc o Větnamu není, ani, co vlastně projednali!?!?Nebo podepsali!

Pijack
21. 6. 2024 07:26
Odpovědět  Standa

Možná je to tím, že Putin hraje šachy a umí je hrát. KOZA hraje pouze poker. Poker je něco jako ruleta. Hráč si myslí, že má hru pod kontrolou, ale vždy většinou prohraje. 🙂

Jaroslav
21. 6. 2024 19:50
Odpovědět  Standa

Pokud se nepletu, Vietnam rychle rozvíjí výrobu čipů a nejspíš zatím není příliš omezován v dovozu technologií. To jsou/budou? ty mikroprocesory (z praček) v ruských raketach. Navíc mají tradici dobrých vztahů a doufám že si ještě pamatují americkou “empatii” z doby války

Pijack
21. 6. 2024 06:46
Ohodnotit příspěvek :
     

To je aspoň president. Pan president, panečku !!! Když se podívám na jakoukoliv foto pana Putina, hned to potěší. I kdyby Černochová, Tachecí nebo Procházková vzteky mlátily hlavou do stropu 🙂 A což teprve Vondra, Fiala, Dvořák, Votápek americký Vocásek (pirát a prý expert na CCCP)… I kdyby všichni ve Strakovce rajtovali na kozlovi a modlili se s vlajkou Ukrajiny v poslušném předklonu – tak tento pan Putin si je pravidelně maže na chleba. Vždycky když něco řekne, tak to dává smysl. Smysluplnost je pro naše lokaje prázdný pojem. Svět opravdu může děkovat Rusku a Putinovi za to, že ještě nežije v chudobě a pod drogovou totalitou USA, tak jako jejich obyvatelé pod Americkými mosty a popelnicemi. Všiml jsem si, že kvočna Barbara Tachecí z Radiožurnálu už asi dostala třepavku, páč ji docvaklo, že Putin na rakovinu ještě nezemřel (jak tvrdila před 2 – 3 roky) 🙂 🙂 🙂

Standa
21. 6. 2024 07:11
Odpovědět  Pijack

Představte si při podobném rozhovoru v reálném čase Bideta! Ten by blábolil nesmysly a měl by pos.ané penprsky.Neměl by to předem napsané na papírku.Nedávno omylem ukázal na kameru ten papírek,měl ho obráceně textem ke kamerám . Bylo tam,, SEDNI SI”!

ijn
21. 6. 2024 09:03
Odpovědět  Pijack

VVP není sám a má okolo sebe mimořádně zralý a vyvážený tým poradců,…….máme my-alternativa alespoň 50-100 lidí podobných charakterů??? Seznamy jsou nutné a do nápravy nezbytné,….

včera jsem seděl na HV PSP k novele důležitého energetického zákona 458/2000 Sb. a nulová debata 40 přísedících, byl jsem sám proti falešným návrhům o uhlí a limitům,….limity vyhlásil Pithart, že budou jaderky, jaderky nikde a limity stále platí, uhlí nebude,…. a co dál? … ZRUŠIT LIMITY a neznehodnotit 1 mld. tun uhlí zatopením ČSA, vzepřít se Green Dealu a CO2 povolenkám,…….. chybí kádry, a ti co jsou, jsou již unaveni a staří….!!!

Pijack
21. 6. 2024 09:17
Odpovědět  ijn
Gales
21. 6. 2024 09:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Z Ajronetu – Brilantní tah šachisty zaskočil západní analytiky do takové míry, že označují vojenský pakt Ruska a KLDR za hrozbu jako žádnou jinou! Vladimir Putin a Kim Čong Un podepsali pakt o vzájemné obraně, pokud kterákoliv z obou zemí bude napadena třetí stranou! Podle všeho jde o odvetu Moskvy za zahájení útoků raketami NATO za souhlasu USA na ruské pohraničí!

Ruský prezident Vladimir Putin zahrál neuvěřitelný šachový tah, v podstatě nejsilnější tah za posledních několik let. Ve středu v Pchjongjangu na státní návštěvě KLDR podepsal s Kim Čong Unem sérii smluv a dohod o spolupráci, ale pouze jedna z nich vzbudila obrovský šok v západních médiích. Rusko a KLDR totiž podepsaly naprosto bezprecedentní vojenský pakt o vzájemné obraně, který stanovuje, že jedna země přijde na pomoc té druhé, pokud ta první bude napadena.

Staník
21. 6. 2024 11:09
Odpovědět  Gales

Stejnou smlouvu má Rusko podepsanou s Činou. Asi nejen s těmito dvěma. Měli by si hlavně ti naši kašpárkové ve Strakovce nebo na hradě uvědomit, že Rusko opravdu není samo a není izolované a že se tu nehraje 150 mio Rusů proti 500 mio EU a 300 mio USA. Jak psal nějaký ňouma na mst, že Rusy umlátíme čepicema…🙈

Standa
21. 6. 2024 11:32
Odpovědět  Staník

Nejen. Tyto smlouvy se připravují s Venezuelou, Mexikem, Brazílií, Kubou prostě Latiskou Ami. Bude pakt pod Ruským velením.atd. psal jsem zde o tom. Američané šílí mít u hranic Rusy.S Afrikou totožné!
cit:,,stanovuje, že jedna země přijde na pomoc té druhé, pokud ta první bude napadena.”
A, co je na tom? Není pakt NATO postavený na stejné bázy. Co smí jeden nesmí druhý?
Ovšem rakety a zbraně z NATO devastují R F. To se smí?
Čína,, nesmí” prodávat zbraně RF (AMI vyhrožují sankcemi-stejně již jsou)a vesele dodávají zbraně Tchai-wanu proti Číně….J.Korey proti S. Korey a velké základny USSA jsou v J.R. i s jadernými zbraněmi.

Staník
21. 6. 2024 13:01
Odpovědět  Standa

Přesně tak. Putin to řekl jasně. Pokud něco může KoZa, může Rusko taky. Pokud KoZa stvrdila Kosovo navzdory rezoluci OSN 1244, může on uznat cokoli. Vždycky ten první krok dělá KoZa, Rusko jen reaguje. Celou dobu KoZa vřeští, že Rusko musí dodržovat jejich výklad mezinárodního prava, jejich hownoty, jejich způsob řešení mezinarodních vztahů a když se Rusko přizpůsobuje, aby to bylo pro něj dobré, tak zase vřeští, že si to takto vykladat nemůže. KoZa je něco jako malé zpovykané dítě, kterému pořád někdo boří bábovičky😃.

Autor
21. 6. 2024 11:42
Odpovědět  Gales

Bože, pan VP by si měl přečíst tu smlouvu z roku 1960,. či 62. Jak to doporučoval Putin. Ono to předtím už bylo to samé!
Právě to “nedo…” v několika směrech mne vždy odrazuje (vlastně odrazovalo, už tam nechodím, ale to je věc každého, co si vybere) od toho, abych četl jeho články. Každý ale ať si to hodnotí jak chce.
Jen řeknu, že jeho styl mi připomíná “podstatu buváru”, kdy se vezme jeden “nečekaný” aspekt čehokoliv a vydává se to za senzaci.
Nebo ještě jinak, když dlouho čtete historické časopisy co u nás (jinde je to v bleděmodrém to samé) pak se o jedné a téže otázce, problému, události objeví senzační titulek, ale když si to přečtete, zjistíte, že tohle už bylo napsáno v tom samém časopisenepř. před několika lety a je to jen jinak uspořádané, zámena slov, ale obsah, styl , vše zůstalo stejné. Prostě se chytají čtenáři na lep jakop sponzoři něčí “pohodlnosti”. Proto osobně již takové časopisy nekupuji.
Proto je lepší si koupit a číst kvalitní knihy (nakonec to dnes vyjde levněji, i když se jedná o zahraniční knihy), které řeknou to samé, jenže také ukáží na mnohem více souvislostí (i když u každého autora jen podle jeho skutečných schopností.

Gales
21. 6. 2024 12:34
Odpovědět  Peter 008

Já jenom ,,aby řeč nestála”. A toto má v současné vypjaté situaci svůj význam. Nemusí to být strašením ale jako varování to splní účel..A ,,stará” smlouva se upravuje dle nových podmínek.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Janko z hor
21. 6. 2024 20:16
Odpovědět  Peter 008

Myslíte si, že kdyby stara smlouva neexistovala, tak by Američan dal Severokorejcům pokoj? Už dávno by tam byli a drancovala, znásilňovali a kradli… samozřejmě demokraticky!

Autor
22. 6. 2024 08:13
Odpovědět  Janko z hor

Ptáte se přesně naopak než je smysl mého příspěvku …

JoFa
21. 6. 2024 09:43
Ohodnotit příspěvek :
     

Mňa z tuho Putina picne, na jednej strane hovorí, že sú odhodlaní ísť až do konca a na druhej dáva podmienky ukončenia konfliktu, ktoré nezahrňujú obsadenie celej Ukrajiny a dokonca ani Odesa toto strategické miesto nie je v Putinových podmienkach.
 Putin je vyškolený v logike, ale ja tu logiku v týchto vyjadreniach nenachádzam. 
Na druhej strane je logickým a rozumným podpísanie zmluvy o vojenskej spolupráci s S. Koreou zabije tak dve muchy jednou ranou, eliminuje príp. kórejský konflikt a eliminuje chuť NATO napadnúť Rusko s údajnou 500000-covou armádou, pretože v prípade vystrelenia jednej rakety na Rusko vrátane Donecka /čo je vojenská agresia/, naklusajú Kórejčania na Ukrajinu a Amíci sa zoserú až za uši.
pokračujem nižšie..

JoFa
21. 6. 2024 09:43
Odpovědět  JoFa

Vojna bude pokračovať aj v budúcom roku a je to naplánované!! Citujem Putina:” Prostě na Západě ho [Zelenského] teď nechtějí měnit, není vhodná doba. Už jsem to řekl, a zdá se mi, že to je každému jasné. Všechna nepopulární rozhodnutí pověsí na něj, včetně snížení věku odvodu, a všechno ostatní, pak provedou výměnu. Myslím, že to bude někdy v první polovině příštího roku.”
Som presvedčený, že je už naplánovaný aj koniec vojny a podmienky Putina budú prijaté, to len západ robí drahoty, ale už je to “upečené”. Rusi Ukrajinu celú nebsadia. Som sklamaný, ja tento “židovský šach” nemusím, ale neovplyvním to..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
21. 6. 2024 09:51
Odpovědět  JoFa

Nemůžou obsadit celou. Kdo by potom platil dluhy ukronacistů. To Putin nechce. Kus Ukrajiny zůstane oplocená a v ní banderonacisti a ti budou muset cálovat dluhy…?

JoFa
21. 6. 2024 09:56
Odpovědět  Gales

Práve z toho som sklamaný, ale zasiahne to aj nás, petože takto má Únia šancu ďalej zotrvať a nekrachne. Vplyv CIA , Britskej tajnej služby a Mosadu v Europe potrvá, takže sme v perdeli .. Na neutralitu môžeme zabudnúť a lokaji západu sa budú voliť v našich krajinách ďalej.
Ukončenie vojny predpokladám na základe slov Putina, výmenou Alzáka po rýchlych voĺbách uzatvoria mier Alzá postavia pred trestný tribunál a rozkrádačka zbytku Ukrajiny potrvá naveky a určite ju nebudú obývať Ukrajinci na to môžu zabudnúť, tí budú vytlačení z vlastnej krajiny-hlupáci!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
21. 6. 2024 10:11
Odpovědět  JoFa

Na Ukrajinu navozia pravdepodobne utečencov z Nemecka EÚ a “obohatia” aj ostatné vazalské krajiny EÚ.

Druhá možnosť presídlia sem Palestínu a židáci budú mať velký Izrael.

Tretia možnosť je ďalší Izrael na Ukrajine, “niekto” kúpi ukrajinský dlh-sionisticko satanistická banda -tí, proti ktorým Puťko bojoval, mu budú dýchať na chrbát donekonečna. Čo si navarí, aj si zje

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
21. 6. 2024 10:14
Odpovědět  JoFa

Putin jí celou nechce! Chce od Ukr. okupace osvobodit LDR a DLR.
O nějaký zbytek se postarají Rumuni, Poláci, Madaři i snad Moldávie.
Třetina Ukr. už stejně patří cizině třeba Monsadu,Němcům IG-Farben …..USSA …

JoFa
21. 6. 2024 10:18
Odpovědět  Standa

V tvojom komentári postrádam logiku! Ak je už teraz ovládaná korporáciami, ako by sa k nej dostali Rumuni, Poliaci a Maďari, Moldavsko ?
A zabudol si na židovskú ukrajinskú oligarchiu!
Putin to pose.re ak neobsadí celú Ukrajinu, no všetko tomu nasvedčuje a z veĺkého Putina sa v Rusku stane veĺký cocot.
V podstate so mu stane to čo Alzákovi, pre neschopnosť vyhrať vojnu kapituláciou Ukrajiny ho zosadia a nahradia-finito židovo..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
21. 6. 2024 11:35
Odpovědět  JoFa

Pokud neumíš číst a nemáš logiku- tvoje věc.Psal jsem o třetině a , že Putin nemá zájem o zbytek Ukr. A, klidně at si jí rozeberou jiní!

JoFa
21. 6. 2024 11:38
Odpovědět  Standa

Čo sa urážaš, len preto že som použil argumenty? Tá tvoja tretina, už dávno nie je tretina, už sa predávajú strategické podniky , nerastné ložiská a bane.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
21. 6. 2024 12:16
Odpovědět  JoFa

Jaké argumenty. Řekni mě nějaké!Strategické podniky se prodaly již dávno, právě tak , jako třetina půdy. Co bude se zbytkem Ukr. je Putinovi šuma- fuk, kdo si jí vezme. Měla šanci-nevstoupit do NATO.

cit: ,, eliminuje chuť NATO napadnúť Rusko s údajnou 500000-covou armádou, pretože v prípade vystrelenia jednej rakety na Rusko vrátane Donecka /čo je vojenská agresia/, naklusajú Kórejčania na Ukrajinu a Amíci sa zoserú až za uši.”
Jak jsi přišel na 500 000 -to je celá EU včetně dětí.Na RF padají rakety dnes a denně. Mimochodem,,, logiku” ,baně jsou v Doněcku a na jihu tj. v RF.
cit: ,,Putin to pose.re ak neobsadí celú Ukrajinu, no všetko tomu nasvedčuje a z veĺkého Putina sa v Rusku stane veĺký cocot.”
Nevím , kdo je tady ,,velký cocot”. Co, kdyby jsi šel radit Putinovi, aby se to z něj nestalo stratégu. Jsi jedinná záchrana RF, to si Putin nenechá ujít!

JoFa
21. 6. 2024 12:30
Odpovědět  Standa

Si na tabletkách kámo ? “Jak jsi přišel na 500 000 -to je celá EU včetně dětí.” -pobavil si…Vieš aspoň koĺko má ČR obyvateľov?
Prosím pozri si tú mapu nerastných ložísk v článku od Gargamela, v Donecku je toho len viac.
Už nebudem zbytočne na teba plytvať čas…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
21. 6. 2024 11:36
Odpovědět  JoFa

Píšeš kraviny a ani o nich nic nevíš!

Standa
21. 6. 2024 12:33
Odpovědět  JoFa

Jo, jsou to kraviny. Je tam vše , co jsem psal. Vše je v Záporoží, LDR,DLR atd. dnes součástí Ruska,, logiku”!
cit: Všechny ukrajinské doly na železo, zlato, lithium a další suroviny nesmí za žádnou cenu padnout do rukou Putina ani Xi. Mají hodnotu 1/3 dluhu USA, a Amerika je nutně potřebuje pro svůj další rozvoj! Oznámil včera Washington.!! Putin a Xi se zatím činili, a vzali pod svou ochranu největší ložisko železa na světě. Světové zásoby těžitelného železa přitom dojdou už za 30 až 50 let. Ty si myslíš , že je to koupené západem ?? a Putina RF pustí tyto státy patřící do federace Banderovcům.? Přečti si už konečně, co sem tapetuješ!,, Washington oznámil..”..to je naprosto mimo mísu a konec diskuze.

JoFa
21. 6. 2024 13:27
Odpovědět  Standa

Citujem: “Jo, jsou to kraviny. Je tam vše , co jsem psal. ”
Logicky: Psal jsi kraviny !

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
21. 6. 2024 11:41
Odpovědět  JoFa

Tu máte aj druhý pohľad od Gargamela, podĺa mňa to tentokrát trochu narýchlo zanalyzoval https://www.michalapetr.com/map-2023-washington-dava-od-ruce-pryc-od-kyjeva-putin-pripraven-obsadit-celou-ukrajinu-peking-se-uz-nepokryte-vysmiva-washingtonu/
Položme si otázku prečo nie je a nebude prijatá Ukrajina do NATO a EÚ?
Pretože sa s Ukrajinou nepočíta a to čo z nej ostatne, už nebude Ukrajina a už vôbec svojprávna.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
21. 6. 2024 13:17
Odpovědět  JoFa

Ešte pridám link z HS, o tomto sa u vás nehovorí, len o vyšetrovaní terorizmu na Fil. fakulte, ale u nás sa už rieši bioterorizmus!!!
Pridajte sa, prečítajte si komentáre k článku https://www.hlavnespravy.sk/pandemia-alebo-bioterorizmus/3535948
Tie satanistické prasce, treba hnať na porážku!!

JoFa
21. 6. 2024 14:47
Odpovědět  JoFa

Potom, čo som uverejnil tento link a koment, sa na HS objavil akýsi maroš s komentárom: “Podle ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdenka Hostomského se jako nejpravděpodobnější varianta jeví, že koronavirus SARS CoV-2 „nedbale“ unikl z čínské laboratoře. Ke stejné hypotéze se kloní i epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula.”
Rád by som aktivistu maroša poslal nedbale do pi..e.
Úmrtie 20000 ĺudí len na Slovensku bolo totiž tiež nedbalé podľa toho ako sa k tomu zdravotníctvo a poisťovne postavili, keď za mŕtvych coviďákov vyplácali významne vyššie marže pre nemocnice!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
21. 6. 2024 17:47
Odpovědět  JoFa

..bohamáriu, chlapi, víte jak krásně dnes bylo u vody?

A vy se tu celý boží den štěkáte o věcech, které tak jako tak vyřeší někdo jiný, a věřte, že je vyřeší po svém, ve svůj prospěch! Američtí investoři vycouvají, odepíšou ztráty, vymačkají z EU co se dá a potom ji klidně nechají padnout na hubu nebo na p*del, to vyjde nastejno.
Rusko už má svoje jisté, jen se s tím svět ještě nesmířil, ba dokonce to ještě někteří odmítají vzít na vědomí. Což ovšem na věci nic nezmění… účinnost to má jako hromničky proti bouřce.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovák
21. 6. 2024 11:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to veľká politická hra hlavne v zákulisí, no niečo musí byť povedané aj verejne. A som rad že konečne Putin pochopil cez aké sankcie a mrzačenie sa KĽDR brodila a brodí! No a teraz aj Rusko, co ich zblížilo, a sú spolocne odhodlany tie znicujúce sankcie obratiť proti tým čo ich zaviedli! A Vietnam si je vedomi čo zažil a kde je jeho miesto!!! Bez Ruskej a čiastočne aj Činskej pomoci, dnes by VietNam neexistoval!

Jaroslav
21. 6. 2024 20:01
Odpovědět  Slovák

Konečně to Rusku docvaklo. Divil jsem se jak poslušně se pripojovali k sankcím, vykašli se na Jugoslávii, Irák, Libyi pak dokonce pomáhali usa na počátku invaze do Afghánistánu a dalo by se pokračovat. Když se k nim začal koza chovat jako k povlu, najednou je jim dobrý Írán, Severní Korea atd. Mám radost z jejich vystřízlivění a přál bych si stejně u našich lokaju

RASputin
21. 6. 2024 14:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Nebezpečí porážky přichází v Rusku vždy zevnitř. Obvykle se jedná o “Rusy” žijící na částečný úvazek v USRAEL, IZRAEL a UKRAEL. Všichni samozřejmě předstírají, že jsou skutečnými vlastenci, ale ne z Ruska, jestli tušíte, co tím myslím……. To je moje osobní zkušenost s těmito 5 kolonami pro Fashington pro Bibi pro sionistické extrémisty, kteří jsou opravdu velmi často velmi bohatí a ne příliš zaujatí tím, aby všichni Rusové a Rusko byli opět velcí. V souhrnu jako Trump v USRAELU. Mám jednoho z nich jako v rodině.. Vyletěl na mě, když jsem si před 10 lety dovolil říct, že USSA podporuje nacisty a řekl mi, že je pravý Rus. Následně samozřejmě odjel do Jeruzaléma !!

Jaroslav
21. 6. 2024 20:03
Odpovědět  RASputin

Ano, Rusko by to mělo vědět z první ruky, viz vnitřní zrada a rozpad SSSR

Administrátor
P.A.Semi
22. 6. 2024 00:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Nedávno jsme tu v komentářích měli Hoax o tom, jak prý Rusko organizuje Alianci v Jižní Americe, Blinken vyhrožuje a Maria Zacharová se vysmívá…
(A primakovi jste bučeli mínusy, že na to chtěl “link”…)

Viz článek v RT: https://www.rt.com/news/599598-us-surprised-russia-alliances/
kde vyjmenovávají nedávné úspěchy Ruska v budování nových spojenectví…
Korea, Vietnam, China, Iran… Ani slovo o Latinské Americe… Zejména v této souvislosti by to nechybělo, kdyby to nebyl Hoax…

πα½

Standa
22. 6. 2024 02:47
Odpovědět  P.A.Semi

Není to hoax!

22. 6. 2024 06:43
Odpovědět  Standa

Link? (Die Odkaze…) Odkud to bylo kopírováno?
Ale dost možná, že to asi moc od pravdy nebude. Ale asi nebudou nám (a světu) to věšet na nos. Vždyť ty lodě plují do Havany (nebyla to taky písnička?)

Administrátor
P.A.Semi
22. 6. 2024 19:07
Odpovědět  Standa

A když to tedy údajně není “Hoax”, tak kdo to píše ? Jak moc je to důvěryhodné, něčím důvěryhodným podložené ?

Ještě pořád to je o tomhle citátu:
https://www.pokec24.cz/politika/vladimir-skacko-koridor-pres-africky-sssr/#comment-182146
Co se týče základen.Washington požaduje, aby Moskva anulovala rozhodnutí o vytvoření vojenského bloku z latinskoamerických zemí poblíž hranic USA. …”

(to když máte někde příliš dobrou zprávu velmi zásadního významu, a pak je o tom ticho po pěšině, tak buď si to ten původní zdroj vymyslel, nebo rusové sklapli podpatky a na vyhrožování Blinkena s tím přestali? a pak je tedy otázka, kdo je původním zdrojem a jak moc je důvěryhodný?)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
22. 6. 2024 09:36
Odpovědět  P.A.Semi

..dle mého Latinská Amerika není na pořadu dne a myslím, že ani nebude, etnicky i politicky příliš členitá/složitá oblast. V oblasti je perspektivní Kuba, a tam už se “cosi” děje delší čas, nedejbože aby někdo vyfotil Surovikina, jak s manželkou snídá v Cafe Archangel… ;o)))))