politika

Prohlášení ministerstva zahraničí Ruské federace.

Ruské vedení rozhodlo o evakuaci personálu ruských zahraničních misí na Ukrajině.

Před osmi lety byl v důsledku ozbrojeného státního převratu v Kyjevě svržen legálně zvolený prezident Ukrajiny a k moci se dostaly radikální síly, které okamžitě oznámily své úmysly vést nekompromisní boj proti ruskému jazyku, silně prosazovat vlastní ideologii agresivního nacionalismu a potlačit všechny, kteří s tím nesouhlasí. 

“Majdanovští” rebelové odmítli všechny pokusy o politické řešení vnitroukrajinské krize. 

Dohoda o jejím urovnání, kterou dne 21. února 2014 podepsal prezident Ukrajiny V. Janukovyč se zástupci opozice při garanci Německa, Francie a Polska, by přispěla ke zklidnění situace a ochraně zájmů obyvatel všech regionů země bez výjimky. Tento mírový plán byl však okamžitě „zašlapán“ opozicí a 22. února 2014 došlo v Kyjevě ke krvavému převratu.

Ukrajina se ponořila hlouběji do chaosu. V podmínkách naprosté svévolnosti a beztrestnosti zavládlo v zemi bezpráví. Represálie proti nežádoucím osobám, lustrace a perzekuce disidentů se staly normou života.

Setrvačník rusofobie se začal točit stále aktivněji. Rusofobie se stala se „vizitkou“ dnešní Ukrajiny. V rozporu s vlastní ústavou a legislativou zahájil Kyjev masivní ofenzívu proti ruskému jazyku, přičemž hrubě porušil jazyková, vzdělávací a kulturní práva desítek milionů rusky mluvících občanů.

Byl vyprovokován hluboký církevní rozkol. Kanonická pravoslavná církev je pronásledována, dochází k přepadení jejích kostelů nacionálními radikály, dochází k okrádání majetku. To vše se děje s plným souhlasem orgánů činných v trestním řízení a s tichým souhlasem úřadů.

Pod záminkou dekomunizace byl zahájen boj proti historické minulosti země. Pokusy o falšování dějin dosáhly nebývalých rozměrů – nacističtí kolaboranti a spolupachatelé jsou povýšeni do hodnosti hrdinů Ukrajiny.

Mimosoudní represálie proti politickým odpůrcům, proti kterým jsou zaváděny tvrdé sankce, se staly normou života. Pronásledování nezávislých novinářů pokračuje, cenzura vzkvétá, nežádoucí média se zavírají. V zemi jsou posilovány autoritářské formy vlády.

Příkladem demokracie ukrajinského typu je skandální stránka „Mírotvůrce“, která obsahuje osobní údaje politiků, osobností veřejného života, představitelů tisku, kteří jsou neloajální vůči úřadům, a také cizích občanů, kteří jsou obviněni z „protiukrajinské podvratné činnosti.” Mezi „nepřátele Ukrajiny“ patří také děti. Ti, kteří se v této základně ocitnou, se automaticky stávají potenciálními objekty represe ze strany místních speciálních služeb a agresivních akcí nacionálních radikálů.

Od roku 2014 jsou opakovaně vystaveny útokům ruské velvyslanectví v Kyjevě a generální konzuláty naší země v Oděse, Lvově a Charkově. Pravidelně byly prováděny provokace proti Ruskému středisku vědy a kultury v Kyjevě, jeho řediteli byla způsobena újma na zdraví a byly způsobeny škody na majetku střediska. Objekty agresivních akcí se stali i ruští diplomaté. Dostali výhrůžky fyzickým násilím. Jejich vozidla byla zapálena. V rozporu se svými závazky vyplývajícími z Vídeňských úmluv o diplomatických a konzulárních stycích kyjevské úřady na to, co se dělo, nereagovaly.

Za současných okolností je naší první prioritou postarat se o ruské diplomaty a zaměstnance velvyslanectví a generálních konzulátů.  Kvůli ochraně jejich životů a bezpečnosti se ruské vedení rozhodlo evakuovat personál ruských zahraničních misí na Ukrajině, což bude realizováno ve velmi blízké budoucnosti.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1800036/

sdílet na