politika

Poslední bitva vzplála

Poslední bitva vzplála

22. července 2018 v 20:11 | Janinna |  Janinna

Ideje internacionalismu byly naroubovány lidstvu globalizátory – fašisty a vládci, vlastníky otroků.
V Rusku byli nazýváni “trockisté”, vedl je Lev Davidovič Bronstein, který chtěl použít Rusko jako zápalnou šňůru pro zapálení světové revoluce.
Stalin přesvědčil Lenina, aby opustil tuto zvrácenou ideu ve prospěch budování socialismu v jedné zemi.
Po odstranění = zavraždění Stalina, byla moc v zemi znovu převzata trockisty, kteří přivedli SSSR k rozpadu tím, že si “lehli” pod mezinárodní elitu, tj. pod ty stejné globalisty – fašisty.
S příchodem Putina Rusko postupně získává vlastní suverenitu.
A opět se objevují trockisté, maskovaní jako “patrioti”, kteří by chtěli v zemi uspořádat státní převrat, jehož výsledek by vzhledem k mnoha faktorům byl tragický.
Oni nepracují pro Rusko.
Ale slogany mají nádherné, nozdry nafukují efektně.
V ruské společnosti to vře….důvod je důchodová reforma, zvýšení odchodu do důchodu.
Přes 80 % Rusů reformu odmítá.
Kritika směřuje na Putina, který však není iniciátorem této “reformy”.
Duma ji v prvním čtení schválila…..Putin zatím nepodepsal. Uvidíme, myslím, že tuhle genocidu nepodepíše, naopak přijde s jiným návrhem.
……Pokud budeme mluvit o zvyšování věku odchodu do důchodu – všeobecně, nejen v Rusku, tak můj názor je, že věk odchodu do důchodu by neměl být zvyšován, protože s robotizací výroby spousta lidí bude “nadbytečná” a nadbytečná se zákonitě stane i mládež.
To je přesně v souladu se světovou politikou snižování počtu obyvatel.
Tohle už ve své době i Stalin chápal, a proto navrhl, aby se zkrátil pracovní den na 6 a pak na 5 hodin denně…..(jooo, ten věčně poplivávaný “tyran”)….. a souběžně s tím stát měl stimulovat rozvoj člověka tím, že ušetřený pracovní čas bude věnován studiu, kultuře, rodině, rozvoji každého jedince,…
Zvyšování věku odchodu do důchodu je program pro zánik a také metoda snižování počtu obyvatel.
Tento postoj vůči starším lidem je defektní.
Jenom připomenu, že v ne tak dávné minulosti jsme měli “instituci” starších – to byli ti nejuznávanější lidé.
To je to, o co bychom se měli snažit.
Ale to jsem odbočila:)
Odmítnutí kapitalismu ještě neznamená socialismus v jeho pravdivém pochopení.
Socialismus – je sociální rovnost ode dna až po vrchol, a to je možné jenom při absenci kastovnictví.
Nepřítomnost kast umožňuje lidem narozeným na všech úrovních společnosti plnohodnotně se rozvíjet a zaujímat postavení ve společnosti, které odpovídá jejich znalostem a nadání.

A rozvoj jejich lidských kvalit umožní formovat systém spotřeby tak, aby nepoškodil a neustále nezraňoval Přírodu.

Pokud existuje oddělená kasta, která se “stará” o společnost a rozhoduje za obyvatelstvo, řeší za něj vše – jaké informace dávat, jaké vzdělání poskytovat, co spotřebuje a potřebuje, atd……tak to je už trockismus, řadící se pod socialismus.

Jako na houpačce.

Nejprve bylo lidstvo hozeno do kapitalismu, který byl nezbytný pro globalizaci společnosti.
Kapitalismus je možný pouze při neustálém rozšiřováním – expanzí trhů.
Vynalézat pro lidi stále nové, prý pro ně nutné a nezbytné zboží a služby.
Neustálé úpravy a modifikace předmětů denní spotřeby, a záměrně snižování jejich kvality s cílem donutit lidi, aby se neustále honili za “prestižním, módním a trendy”.
To vede k plundrování zdrojů Země a ke katastrofě.

Ale tohle vše bylo od počátku známo nadnárodní moci.

Nyní společnost, přesycenou kapitalismem, je snadné postrčit na druhou stranu, údajně socialismu.
Ve skutečnosti se plánuje pouze distribuční systém, ve kterém budou otroci rovnocenní mezi sebou a zcela závislí na otrokářích.

To je druh “socialismu”, který má být zaveden ve Spojených státech.

Pouze Ruská civilizace dokáže vytvořit skutečný socialismus.
Vzdorovat všem těmto fašistickým plánům na přeměnu lidí na otroky.
Hlavní je – nedopustit substituci.
Klíč ke všemu – odmítnutí davo-elitární společnosti, osnovou které jsou kasty.
Proto ta šílená nenávist západní společnosti k Rusku.
Rusofobie je velmi drahá komodita už od doby křtění Ruska.
Vyloupit a podmanit Rusko…..to je na Západě již takový druh sportu…. jenom taková devadesátá léta, že? o kolik stupínků ve statistice se zvětšil počet miliardářů ve světě? – řečnická.
A čeho se nejvíce bojí?…..to je ruská duchovnost a nepředvídatelnost.
Stále čekají na “konec” Ruska, a najednou zjišťují, že není odkud brát.
Rusko se stává čím dál silnější a obroda světa přijde z Ruska.
Je pravda jak kdosi řekl:
“Rusko spravuje, řídí Bůh!”

sdílet na