O hlavním defektu bílých mužů

Ukazuje se, že u mužů je všechno úplně špatně. Obzvláště u bílých. Všichni mají jeden obrovský defekt
A bohužel ten je prakticky neopravitelný. Jen kvůli němu se mohou chovat tak jak se chovají …

Agresivně, asertivně, expanzionisticky. Bořit a ničit doslova všechno co jim stojí v cestě.
Ta #historie, která je napsána bílými muži, se z více než poloviny sestává z válek, zločinů a násilí.

A chybou je genetická vada.

“Bílá kůže – to není normální, typické pro subhuman (nelidský). Všechny fenotypy historicky existují v rodině černých národů a bílí lidé jsou – genetický defekt černé. Běloši mají vysokou koncentraci enzymatických inhibitorů, které potlačují produkci melaninů. Běloši jsou geneticky podřadní, neplnohodnotní, protože melanin hraje roli v původu života …

Oni (běloši) jsou obecně geneticky defektní, protože:
– Melanin přímo souvisí s plodností a reprodukčním systémem.
– Melanin přímo souvisí s pevností kostí.
– Melanin je přímo spojen se silou nervového systému
– Melanin je přímo spojen s fungováním smyslů, jako je zrak a sluch.
– Melanin je přímo spojen se silou neurosystémů, které ovlivňují schopnosti člověka, jako je inteligence, paměť a tvořivost.

Proto jsou černoši první, nejhlavnější a nejsilnější lidé na planetě a běloši jsou výsledkem genetické chyby …
… Jediné, co mohou dělat – je rozmnožovat se,“ – to je hlavní objev druhé dekády 21. století

Nikdo nebude překvapen, že byl  vyroben  v útrobách hnutí Black Lives Matter – jednou z jeho aktivistek, dcerou súdánských uprchlíků Yusra Khogali (na obrázku). Je to veskze pozoruhodná osoba, tato velmi mladá dívka, jedna ze zakladatelů sekty  sekce BLM v Torontu. 

V dalším tweetu požádala černá panterka ze Súdánu Alláha Všemohoucího, aby jí dal sílu, aby tyto bílé muže neproklínala a nezabíjela.

Nyní je první i druhá zpráva odstraněna ze sociálních sítí spolu s účty. Ale internet si všechno pamatuje.

Popravdě řečeno, obě tato prohlášení se vztahovala k období let 2015–2016, kdy vlny černých protestů prošly severní Amerikou jako ozvěna dramatických událostí roku 2014 ve Fergusonu. Nyní je Yusra Khogali pravděpodobně obezřetnější ve veřejné rétorice, protože se chystá věnovat politické kariéře díky získání grantu od kanadské vlády. Ve skutečnosti právě tato událost přitáhla velkou pozornost k této nadané osobě, díky tomu se její minulé hříšky dostaly na Boží světlo.

Neexistuje žádný konkrétní důkaz, že Yusra Khogali nyní obhajuje nebo podporuje takové radikální názory na bílé muže. Ale podobný pohled – ​​ne, ten neumřel. 

Za ozvěnu lze považovat omluvy bělošského manželského páru, Marka a Patricie Makloski, kteří se odvážili na prahu svého domu předvést své střelné zbraně demonstrantům na podporu BLM, aby se zabránilo možným násilným incidentům. 

Také zde byla slyšet smířlivá slova o nedostatku melaninu významu poslání BLM  pro geneticky vadné bílé.

Na druhou stranu, není důvod tvrdit, že podobnou rétoriku – bílá kůže je subhumánní (nelidská) kůže – sdílejí všichni příznivci hnutí za rasovou rovnost. 

Možná mnohým z nich se takový reverzní rasismus také příčí. Pro vůdce BLM však není snadné se od takových radikálů distancovat, protože jinak může dojít ke ztrátě masového hnutí. Proto se pravděpodobně dozvíme o bílých mužích a ženách ještě mnoho zajímavého.

Co si myslíte, jak daleko zajdou aktivisté s tmavou pletí ve svých diskuzích na bílé téma?

Černý rasismus rozvíjí ideu bílé rasy

Totalitní sekta “Black lives matter” razí vyhraněnou agresi. Koneckonců má formulováno teoretické zdůvodnění protestů: … na jiných životech nezáleží.

Yusra Khogali, vedoucí protestu BLM v Torontu uvedla, že běloši jsou „podlidi“ s „recesivními genetickými defekty“. 

U bílých – říká – „vyšší koncentrace inhibitorů enzymů“ blokuje produkci melaninu – pigmentu pro barvu kůže. 
Podle ní je zodpovědný za silné kosti, zrak a sluch. 

Khogali věří, že „černoši jednoduše s pomocí svých dominantních genů by mohli doslova setřít bílou rasu z povrchu země“, kdyby měli takovou příležitost.

V otevřeném textu je nutno objasnit rasistce, která někde zaslechla vědecké termíny:
– recesivní gen se objevuje pouze tehdy, je-li zděděn od obou rodičů najednou, ale dominantní – i když je přítomen v jednom exempláři. Kromě toho je aktivita produkce melaninu určována několika geny – jinak by neexistovali žádní mulati různých odstínů. A sám melanin zůstává v kůži a neovlivňuje vývoj vnitřních orgánů.

Co je však mnohem závažnější – před sto lety teoretici také otevřeně hovořili o selekci lidstva a pokusili se to implementovat v praxi – anglosaská eugenika a němečtí nacisté.

Stovky tisíc sterilizovaných ve Spojených státech amerických, mnoho milionů zabitých Rusů, Slovanů a Židů v Evropě – zrůdný důsledek fantazií o nadlidech a genetickém odpadu. 

https://bit.ly/38Mnxxt
https://bit.ly/2BYhVnP

sdíletj na