politika

Jan Schneider posílá stížnost na vysílání ČT: Americký vysloužilý generál rozprávěl a nikdo jej neopravil

Bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider protestuje proti šíření dezinformací Českou televizí prostřednictvím otevřeného dopisu. Problém má především s vysíláním Událostí, komentářů, vysílaným dne 27. 5., jehož hostem byl bývalý velitel amerických vojenských sil v Evropě Ben Hodges. Schneiderovi vadí, že během vysílání zazněly dvě dezinformace, na které Česká televize neupozornila ani relevantně nereagovala.

Schneider v úvodu dopisu rekapituluje situaci.

Trnem v oku je mu vysílání Událostí, komentářů odvysílaných dne 27. května 2021 na ČT24 s názvem „Evropská bezpečnost“, který moderátorka ČT Linda Bartošová uvedla tak, že přivítala bývalého velitele amerických vojenských sil v Evropě Bena Hodgese, který do Prahy přijel na pozvání Centra transatlantických vztahů. Kolegyně zahraniční redakce Barbora Maxová mu následně položila několik otázek.

Mimo jiné i dotaz na kritiku ohledně kritické infrastruktury.

Schneider dotaz konkrétně cituje: „V minulosti jste kritizoval některé evropské země za nedostatečnou infrastrukturu pro přesun armády. Jak hodnotíte průjezd posledního amerického konvoje a jsou podle vás podmínky v Česku pro jeho přesun dostačující?“ zaznělo, přičemž generál Ben Hodges na otázku odpověděl: „Toto je důležité cvičení, které má ukázat mobilitu, schopnost rychle se pohybovat, což je důležitá součást odstrašování.“

„Ani redaktorka Maxová, ani moderátorka Bartošová, ani nikdo jiný bohužel nezareagoval na zjevnou dezinformaci, týkající se výroku generála Hodgese o tom, že se jednotky NATO cvičí v odstrašování,“ vytýká produkci vysílání Schneider podle serveru Prvnízprávy.cz a odkazuje k základnímu dokumentu NATO, jímž je Washingtonská smlouva.

Ta podle něj účel Aliance definuje v prvním článku závazkem, který zní:
„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

„Z textu je zřejmé, že výrok generála Hodgese je zcela v rozporu se základním dokumentem NATO. Nikdo z České televize však na tento rozpor neupozornil, nikdo tuto dezinformaci neopravil, zůstala rozšířena do mediálního prostoru Českou televizí, a to v rozporu s jejím statutem, podle něhož má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů,“ stěžuje si bezpečnostní expert s tím, že tato dezinformace nebyla bohužel jediná.

Došlo i na druhou. Generál Hodges totiž prohlásil:
„Všechno to je jen vyústění toho, co začalo v roce 2008, když Rusko napadlo Gruzii.“ I s tímto tvrzením má publicista problém. Připomíná v tomto kontextu zprávu expertní komise Evropské unie z roku 2009, kterou zaznamenala i Česká televize, jejíž závěr zní, že vinu za gruzínsko-ruský konflikt nese Gruzie.

„Je s podivem, že zaměstnanci ČT tuto informaci buď neznají, nebo ignorují, což by bylo velmi zneklidňující. Každopádně by se však veřejnoprávní médium členského státu EU mělo takovýchto evidentních dezinformací vystříhat. Dejte mi prosím na vědomí, jak zareagujete na tento můj protest (zaslaný na vědomí též Radě České televize),“ uzavřel.

První zprávy
https://bit.ly/3vymdJ7

sdíletj na