politika

Co se stane po kolapsu globálního dolarového systému?

«ДИVАННЫЙ» ПОЛИТИКАН

Limit trhu

Všechno má svůj limit. Každý stát, jakýkoli společensko-politický nebo ekonomický systém také dříve či později narazí na hranici svých možností, které jsou určovány jak jejich vnitřními zákony, tak vnějším prostředím.  Rozsáhlý (expanzivní) vývoj něčeho dříve nebo později narazí na nepřekonatelnou zeď. A jak všichni víme, pohyb je život. Proto bez dalšího rozvoje jakýkoli extenzivní systém umírá. Tak umírají rostliny, když nenacházejí prostor pro svůj růst. Tak zanikají říše, pokud nenacházejí nové zdroje svého blahobytu.

Totéž se dnes děje se západní ekonomikou – říší dolaru. Jeho globální ekonomika založená na neustálém stimulování poptávky dosáhla hranic fyzického světa. Žádné nové trhy nejsou. Není kam se rozšiřovat. Růst výroby začíná váznout.

Aby výroba nestagnovala, je potřeba poptávka. Aby byla poptávka, lidé potřebují mít volné peníze. Zdálo by se – vytisknout více peněz, rozdat je lidem a bude větší poptávka. Tak se na Západě objevily levné půjčky. Ale i půjčování má své limity. Bezmyšlenkovité tištění peněz vede k jejich znehodnocení – inflaci. Peněz je více, ale smyslu je v nich stále méně.

Kromě toho finančníci přišli se stovkami „víceméně poctivých způsobů, jak získat peníze“ ve formě derivátových finančních nástrojů. Ukázaly se mnohem výnosnější než výroba. A podle zákonů žraločího kapitalismu hlavní věcí je zisk. Ve výsledku většina finančních toků přestala proudit do reálného sektoru ekonomiky a skončila ve finančním sektoru a v kapsách podnikavců s penězi. Tato dolarová finanční bublina se stále nafukuje, ale jednou praskne a pod svými troskami pohřbí všechny globální účastníky trhu.

Mnozí to již pochopili. Ve světě konečně začali naslouchat těm několika specialistům, kteří začali bít na poplach dlouho předtím, než se objevily zjevné známky rostoucích potíží. Některé země již začaly provádět aktivní politiku dedolarizace svých ekonomik.

Nabízí se otázka: co teď dělat dál?

Co bude dál?

Je potřeba zkusit jiný způsob lidského soužití. Mnozí se dnes snaží vytvořit nějaký prototyp takového soužití, předložit nový ekonomický a sociálně-politický projekt. Risknu a vsadím si svých «pět kopějek» do tohoto procesu.

Nový systém musí předem počítat se stávajícími fyzickými omezeními. Efektivní systém, který by vznikl v omezeném prostoru (např. jediné zemi), díky přirozenému usilování po globalizaci dříve nebo později opět vyroste na hranice prostoru osvojeného lidstvem. To znamená, že je třeba uvažovat nikoli o extenzivní cestě rozvoje, ale o intenzivní. To znamená, že systém musí být schopen udržovat svou životaschopnost bez ohledu na vnější faktory.

Navzdory své kanibalistické povaze přinesl kapitalismus našemu světu spoustu užitečných věcí. Silná konkurence vždy nutila lidi k odvážným experimentům. Tak se zrodily geniální nápady, které posunuly pokrok kupředu. Ale hlavní modla kapitalismu, zisk, je zároveň jeho hrobníkem. V podmínkách klesající poptávky tento zisk do výroby neproudí a pro vlastníky ztrácí smysl. A pokrok se zastavuje.

Co v tomto případě může pomoci? Jen jedno – směrnice, politická rozhodnutí zavedená shora. Výroba nehledě na pokles nebo dokonce žádný zisk. Produkce ve jménu společnosti, nikoli ve jménu „zlatého telete“. Ale při volném trhu jsou takové směrnice nemožné, stávající systém to neumožňuje. To znamená, že je potřeba změnit celý systém. A půjdeme-li dále, dojdeme k takovému fenoménu, jako je státní monopolní kapitalismus (SMK).

Když se podíváme na notoricky známou Wikipedii, okamžitě nás začnou děsit. Hned první slova o SMK znějí takto:

Státní monopolní kapitalismus je ekonomický systém charakteristický pro nacistické Německo (Ekonomika Třetí říše) a některé další země, poprvé popsaný v marxistických učeních.

Zřejmě se takovým odkazem autoři textu snaží okamžitě odradit zájemce o pozitivní postoj k SMK.

Přitom se hned zmiňuje Rusko a jeho „kvazistátní“ společnosti, mezi které patří Gazprom, Rosněfť, Sberbank, Surgutněftegaz, atd., které tvoří cca 70% HDP!!!

To, co následuje, je skutečně zajímavé:

Raní marxisté věřili, že taková fúze dříve či později povede k vytvoření socialistického systému, nicméně již v éře Lenina se ukázalo, že to není tak úplně pravda, a moderní ekonomická teorie obecně takovou institucionální dynamiku popírá.

Éru Lenina vynechám – není tak úplně pravda“ už to není přesvědčivé, od prozápadního liberálního internetového zdroje nelze očekávat ani neutrální hodnocení Leninových děl. 

Pokud jde o názor „moderní ekonomické teorie“ (ekonomie), zde je možné položit otázku: jak správná je tato teorie, když neviděla perspektivu destrukce předmětu svého zkoumání? Zatímco marxisticko-leninská teorie přesně takovou destrukci předvídala.

Za zmínku stojí, že v dobách krize byly dokonce Spojené státy zachráněny přímou vládní kontrolou ekonomických aktivit hráčů „volného“ trhu.

Co je tedy státní monopolní kapitalismus? Zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy veškerá kriticky důležitá velká produkce je buď ve vlastnictví státu, nebo v první řadě plní státem stanovené cíle (i když negenerují zisk). Stejné směrnice, o kterých se psalo dříve.

Ruská ekonomika již prokázala svou odolnost v obtížných podmínkách vnějšího tlaku. Připouštějí to i odborníci z nespřátelených zemí. Místo propadu, který všichni očekávali, máme mírný nárůst ekonomických ukazatelů. A na pozadí recese v Evropě a Spojených státech tento obrázek vypadá ještě překvapivěji.

Nebude špatné si připomenout zkušenost SSSR. Poté co prošla cestu SMK, země dospěla k čistě státnímu monopolu na výrobu, což byl v podstatě již socialismus. Pouze díky odhodlaným rozhodnutím sovětského vedení bylo možné vyslat člověka do vesmíru. O penězích a nějakém zisku se vůbec nemluvilo. Zpočátku to byla čistá politika. Do vesmírného programu byly investovány miliardy sovětských rublů, a zdálo se to nevratné. Ale postupem času začalo celé lidstvo získávat užitek z průzkumu vesmíru. A prospěch je obrovský. Bez těch “nevratných” výdajů by dnes neexistovala žádná mobilní komunikace, žádný internet, žádný… ve výčtu můžeme pokračovat do nekonečna.

V čem je tajemství? V přímé státní regulaci ekonomických procesů – nejprve prostřednictvím kontroly klíčových hráčů a poté přímo. Podniky pracují pro stát, pro lidi, a ne pro zisk v kapsách jednotlivých vlastníků.

V novém Rusku se již objevují první známky deprivatizace velké průmyslové výroby a celých továren. „Efektivní“ majitelé jsou vytlačováni od dlouholetých krmítek a kritická výroba se vrací pod státní kontrolu. Samozřejmě jsme teprve na samém začátku cesty. Ale cestu zvládne jenom ten kdo jde.

Intenzivní cesta rozvoje

Vrátíme-li se k tématu intenzivní cesty rozvoje, je třeba říci následující. Státní monopolní kapitalismus, i když je řízený, není bez nedostatků. Tak či onak, většina podniků musí být rentabilní i pro stát. To znamená, že omezení hranicemi trhu bude do značné míry hrát svou negativní roli. Dovolím si navrhnout, že jako řešení by mohly být navrženy rozsáhlé investice do vědeckých činností a zvýšení produktivity práce. Pouze věda může odpovědět na otázku: jak žít v budoucnosti? Pouze věda může vytvářet nová odvětví výroby a lidské činnosti, které nahradí potřebu rozsáhlé expanze trhů, generováním nových produktů, generováním nové poptávky. A zvýšení produktivity práce může kompenzovat inflační procesy. Zkušenosti SSSR to již potvrdily (každoroční pokles cen v poválečné Stalinově éře).

Stát by měl fungovat jako jednotný mechanismus pro blaho svého obyvatelstva a ne hrát roli ohrady vyhlášené za zónu volného lovu za ziskem.

Nová globalizace

A něco málo o vzdálené budoucnosti. Dříve nebo později budou nové principy implementovány ve všech nebo většině zemí. V tu chvíli začne další kolo globalizace. Od té současné se ale bude zásadně lišit. V základu budou sociálně orientované státy, a ne přeshraniční korporace, které se dnes snaží rozdrtit a zničit národní sdružení.  Oproti té současné to bude „globalizace zdravého člověka“. Která povede celou světovou společnost k potřebě postoupit na další úroveň sociálního uspořádání, úroveň zvané socialismus.

https://1url.cz/Pu5YT

sdílet na

66 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Teuton
28. 2. 2024 06:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Hele, opakovaně jsem zaslechl, že mají Ukrošvábové u telekomunikačních společností nesrovnatelně lepší podmínky než my. V podstatě podmínky srovnatelné se zaměstnanci, které se s podmínkami našimi nedají srovnávat. Nevíte o tom něco bližšího ?

Pijack
28. 2. 2024 08:40
Odpovědět  Teuton

Pravda to je. Nevím podrobnosti, ale je to něco jako naturálie, nebo deputát (dnes se to nazývá benefit), jak dřív, když např. zaměstnanec železnic dostával zdarma uhlí na otop. Takže UKR švábi mají zdarma třeba data, tak jako zaměstnanci. OVŠEM !!! Telekomunikační firmy nejsou lidumilové a dělají si na tom kšeft (reklama zdarma) a navíc si ušlé zisky nechávají proplácet státem ze státní pokladny – tedy naše daně (důchody). Takže to třeba O2 nedávají zadarmo, ale za naše peníze. Oni hrozně rádi rozdávají z cizího – my jsme jako cizinci ve vlastní zemi.

Helena
28. 2. 2024 08:54
Odpovědět  Pijack

B I N G O !! A připočtěte nulové ceny za energie, vodné, bezplatné zdravotnictví, školství – to všechno platíme MY !!!

Boomer
28. 2. 2024 09:44
Odpovědět  Pijack

.. deputátní uhlí bylo pro zaměstnance železnic, kteří ve svých domácnostech topili tuhými palivy, bylo za sníženou cenu, ale ne zadarmo(!) a jen ve stanoveném množství, které však pokrylo pouze malou část nákladů na topení a vaření. Příděl byl cca. 22 metráků hnědého uhlí nižší kvality.
Původním záměrem byla kompenzace nákladů spojených s nepravidelnými nástupy a příchody ze služby…

Deputátní uhlí zdarma, jako benefit ke mzdám měli horníci, a to cca. 80 metráků ročně, zrušeno to bylo někdy v devadesátých letech minulého století.

Pijack
28. 2. 2024 10:30
Odpovědět  Boomer

Já jsem to přirovnal. Ve výsledku je to podobné.

Boomer
28. 2. 2024 14:58
Odpovědět  Pijack

.. no, zdarma se moc slevě nepodobá…

jsladin
28. 2. 2024 14:21
Odpovědět  Pijack

A když vám to Štěpán říkal, tak jste na něj řvali že nejste děti. Ale hůře jako děti jsme se nechali očůrat.

Slovan
28. 2. 2024 16:29
Odpovědět  jsladin

Muším se ze zoufalství smíchy potrhat, jak nás utáhli na vařené nudli, jako uličníky. Doufám že se ti žiďáčtí zmetci alespoň dobře bavili. Já to mám dodnes před očima.

Ina
3. 3. 2024 20:46
Odpovědět  jsladin

Jo, vzpomínám, jak později Štěpán prorokoval, že budeme jenom logistickým centrem, nic nám tu nebude patřit… Nesnášela jsem ho, ale dnes musím přiznat, že na rozdíl od nás věděl… Budiž mu země lehká.

Honzas
28. 2. 2024 14:53
Odpovědět  Teuton

Nevím jak na Ukrajině ale u nás si ukroši kupují datovou SIMku v Rakousku. Manželka jí používá také. Komunikace přes internet je potom za pár babek.

Boomer
28. 2. 2024 14:56
Odpovědět  Honzas

..ale musíte být v dosahu rakouského poskytovatele datových služeb. Nebo se pletu?

ADx
28. 2. 2024 15:40
Odpovědět  Boomer

roaming zadara v ramci EU;)

Boomer
28. 2. 2024 16:10
Odpovědět  ADx

.. díky za info. To mají za to, že je osvobodili Rusové… ;o))))

Putinovec
28. 2. 2024 07:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Jediná cesta , jak se stát hospodářem , je ujasnit si , co chci dosáhnout . Poté si ten plán rozdělit na etapy , vyčlenit potřebné zdroje , struktury , kádry , zázemí , které mi umožní projekt rozjet , kontrolovat , upravovat a vést k cíli .
To jsou ty zatracované pětiletky , které slouží jako etapy , na velice dlouhé cestě .
Každý stát musí nejprve vytvořit svoji Koncepci – scénář – plán toho , kam, jak a kudy směřovat . S počátečním výhledem na deset let , sto let a s pomocí objektivní filozofie vytvářet plány na tisíciletí .
Rozjet skutečný plán na století , připravit plně zázemí a odborníky , může snadno ve čtyřech etapách trvat dvacet let .
To , co vidíme v současnosti , to je záměrná likvidace jakékoliv koncepce rozvoje států , pro snažší zotročování obyvatel a vykrádání jejich zdrojů , pomocí dosazených protektorátních figurek .

Helena
28. 2. 2024 08:12
Odpovědět  Putinovec

Máte pravdu. To má úzkou spojitost s pádem dolaru. Téměř celý svět se dolaru zbavuje jak může, téměř celý svět přestává obchodovat s USA, Anglií, Francií-se západem vůbec. Proč? Protože platí dolarem popř. eurem – které nikdo na světě nechce. Euro je rodná sestra dolaru. A západu už zbyl na drancování jen býv. vých. blok. Ale ten už také stačili vycucat do mrtě. A Rus se nedá.
Na pádu dolaru nejvíce prodělají západní miliardáři – za jejich prachy už jim nikdo nic neprodá, ani se za ty jejich doláče nikdo nedá koupit do jejich zločineckých služeb. Takže i takový Soroš bude mít velkou potíž najít slouhy do jeho aspeninstitutu-protože z toho jednoduše vůbec žádný prospěch ani zisk už nekouká. Leda by Soroš vyndal zlato a drahé kameny z trezorů a uplácel je tím. Možná i na to v jejich “nouzi” dojde. Proto jsou tak šílení. A že dolar i euro padá je jasné, jakože po noci přijde den. Chudý američan o nic nepřijde, ohrožuje to jen boháče. A dále se západem nikdo obchodovat nechce z důvodu, že nikdy nedodrží žádnou domluvu, vyjebávají s každým co to jde. A čím větší bude v mééédiích Bobřík mlčení o dění v USA, Anglii, Francii-tím větší průser a náraz se tam děje.

Pijack
28. 2. 2024 08:53
Odpovědět  Helena

Naši politici se takto chovají z vlastní blbosti. Nechali si nakecat, že post národohospodáře je přežitek a stereotyp, tedy něco směšného a v “moderní” ekonomice zbytečného… protože rozhoduje volný trh. Ale i každý moula ví, že kdo se chce účastnit volného trhu, musí umět plánovat a mít vize. Bez toho nelze tvořit ani rezervy. Tohle naši politici pojali jako že když nebudou plánovat, tak budou vypadat směšně a zastarale. Baťa by je vypráskal z firmy bičem. Jenže tito idioti tady vládnou. Proto upadáme. Všichni se bojí nést odpovědnost za jakýkoliv plán na pár let dopředu. Takže přicházíme o neskutečné bohatství – HDP nám mizí pod nohama. Každý rok. Je to jako s těmi králíkárnami. Jeden ožrala je zesměšňoval a dnes jeho fanklub je rád za každou garsonku. Paneláky se staví všude ve světě a nikdo se za to nestydí. My si tady hrajeme na barony, děláme hezké fasády, ale bydlet není kde, protože paneláky fuj. A tak je to se vším, včetně zemědělské půdy, vody, nerostných surovin, továren(!!!) a obecně strategické infrastruktury. NENÍ NIC. Ale zato máme infantilního Bartoška s Vondrou, kteří sice nerozumí v ekonomice ničemu, ale svými infantilními poučkami ohromují sami sebe 🙂

Putinovec
28. 2. 2024 09:45
Odpovědět  Pijack

To není blbost , je to jejich poslání , vybraných protektorátních figurek , bílých koní . Oni nic neřídí , jsou řízení tím , kdo je dosazuje , přes volební podvody .
Pokud si mají lidé vybírat ze skupiny šupáků , které pase několik majitelů , tak si není z čeho vybírat a je to volební podvod na telátka .
Žádné svobodné volby neexistují , pokud lidé nemohou takovou volbu šupáků odmítnout a zrušit . Říká se tomu referendum .

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 10:20
Odpovědět  Putinovec

Já nechápu, že i zde si někteří lidé myslí, že to co tato banda škůdců provádí dělá z neznalosti nebo blbosti. Prokristapána, oni dostali za úkol likvidaci této země, na vlastním národě, jeho prosperitě a samostatnosti jim absolutně nezáleží. Nemyslete si, že jsou až tak blbí, vše dělají záměrně a úmyslně. Kristova noho, takhle by nemohl konat ani žák, jenž vyšel pomocnou školu. Sice mi to nepomůže, ale já sám sobě jsem presidentem, předsedou vlády i ministrem. A se.ru na celou tuhle smečku těch, kteří mne jenom odírají a zaprodávají. A když si to všichni necháváme líbit, dobře nám tak. Už mají plán jak nás plošně očkovat nějakým vypuštěným sajrajtem. A další lahůdky k zotročení mají již určitě na stole. Fiala a spol dokázal vytunit téměř celý národ. Furt ho mají lidé v hubě. Ale, že by si vzpomněli na lidi, kteří této republice přinesli prospěch, různí významní vědci, hudebníci, spisovatelé, architekti a jiní, tak to ne. To je tedy partička, tahle zemička.

Putinovec
28. 2. 2024 09:40
Odpovědět  Helena

Když se podíváte , co všechno Soroš podporuje ve světě , respektive , kam se přes tuhle nadnárodní neZiskovku – mafii nalévají prachy , tak si člověk uvědomí , že by Soroš musel mít tiskárnu na prachy . Ty pohádky o tom , že Soroš vše financuje za své , které tak šikovně nakradl , to jsou jenom pohádky .
Ve skutečnosti je to bílý kůň , přes kterého se tyto teroristické složky , rozlezlé po celém světě financují .
Když se podíváte na nadnárodní firmy , které tvoří takřka vrcholky parazitických zlodějů , tak tam zjistíte , že skupují po celém světě všechno hmotné , co se dá . Pozemky , firmy , podniky , drahé a vzácné kovy atd .
To samé dělá i Čína . Oni vědí že se blíží krach a mají pocit , že se ještě jednou napakují .
Při řízeném krachu světa , v roce 1929 až 1935 , se ta sebranka napakovala kupováním tehdy bezcenného majetku , který byl lidem vyrván za babku právě tím , kdo tuto krizi naplánoval a provedl .
Totéž proběhlo během krize 2008 – 2012 , kdy byl skoupen movitý majetek lidí za bezcenné papírky a nuly generované v počítači .
Ta krize při likvidaci současné podoby světa , se dotkne a postihne všechny , protože se zhroutí systém .

Helena
28. 2. 2024 10:40
Odpovědět  Putinovec

Mluvíte mi z duše. Ano, skupují pozemky, firmy…..ale pozemky, nemovitosti si do své zahrady neodvezou. Příkladem mohou jít Africké země/kdo by to byl řekl, že Afrika nám půjde příkladem/ – nemovitost je nehnutelnost a pokud vyženou ty cizácké zloděje ze svých zemí, je velmi snadné těm zločincům tyto ukradené nehutelnosti vzít do majetku jimi ožebračeného státu. A to si pište, že to udělají.

28. 2. 2024 10:06
Odpovědět  Helena

Dolar je státní měna, EURO je jen umělý konstrukt, který nemá ekonomický základ. EURO by dávno zkrachovalo bez politických dotací. Přestože Evropani a Američané rabují rozvojový svět, jsou zadluženi tak, že dříve nebo později musí tato bublina splasknout a zkrachovat. Jen Francie dnes dluží 2 bilióny EUR, tedy asi 130% toho, co Francouzi vyprodukují za rok. Proto je to Makarón, který nejvíce žene Evropu do války s Ruskem. Nelze vytvořit jednu měnu pro 27 států, jejichž struktura ekonomiky je extrémně rozdílná. Komu to nestačí, ať se podívá na Slovensko. V roce 2008 Slováci doháněli českou ekonomiku a výrazně se jí přiblížili na cca 17% rozdílu. Po přijetí EURA se jejich situace začala zhoršovat a dnes je rozdíl 26%. V okamžiku, kdy vstoupíte do evropského měnového systému, přijímáte na sebe dluhy EU. To není přijetí EURA, to je jen přechodný stav navázaný na EURO. V našem případě by to znamenalo okamžité zvýšení státního dluhu o 32%.

Helena
28. 2. 2024 13:09
Odpovědět  pavelpe

Dnes už je úplně jedno jak je který stát zadlužený. Pád dolaru a měna v USA tyto dluhy vyruší /2. varianta zrušení dluhů je VÁLKA-velmi pravděpodobná v USA/ tím ztratí moc lichvářžidi. Celý finanční systém se překlopí do národních měn a dolar bude na ocase. Dojde k zaměření ekonomik dovnitř. Kdo na tom bude nejlépe? Ten kdo má suroviny. A USA to nebude. A v tu chvíli NEBUDE ZA CO nakupovat bílé koně jako Soroš, Makron, Pyjala, Rakušan… Proto Makronka tak tlačí do ukrválky čecháčkovskýma rukama. Já si ale myslím, že válka vypukne-ale v USA – už jen proto, že méééédia mlčí jak zařezaná o tom co se v usa děje, mlčí nebo opisují staré zprávy – MLČÍ JAK ZAŘEZANÍ. Zkuste popátrat u známých v zahraničí, nebo na zahraničních webech-uvidíte sami.

28. 2. 2024 14:24
Odpovědět  Helena

Řekl bych, že jste velmi naivní. Víte, může se zhroutit dolar, může vypuknout válka, může dojít k destrukci Evropy. Možná to bude znamenat pád druhořadých miliardářů, pár tisíc multimilionářů. Ale je naivní si myslet, že by to znamenalo zánik největších a nejmocnějších bankovních domů světa. Oni jsou vlastníky téměř veškerého majetku západního světa.
Historie zná řadu válek, které zničily milióny obyčejných životů, bankovní oligarchie z toho vzešla pokaždé silnější a mocnější. Stalo se tak během 1. i 2. světové války. A pokud by nedošlo k totálnímu jadernému konfliktu, pak si neumím jejich zničení představit. Obzvláště dnes, kdy euroatlantická civilizace podlehla neskutečné dekadenci a úpadku. Nejde o úpadek ekonomický, to je to nejmenší. Mluvím o úpadku morálním a hodnotovém. Kolik lidí u nás znáte, kteří jsou ochotni nezištně pomoct, kteří se neradují ze sousedova neštěstí?

ijn
28. 2. 2024 09:24
Odpovědět  Putinovec

zkázu podvodného neoliberalismu nelze odvrátit, pouze loutky klaus kovanda křeček a spol. mají tezi “zbrojením k míru”……. plánovali jsme dříve včetně školství=směrná čísla k dosažení potřebných odborníků, včetně podpora stipendií i podnikových bytů, zdravé potraviny a zdravé obyvatelstvo ČSFR byla zárukou dosažení vytčených cílů od zpracování surovin až po investiční celky jaderné elektrárny, byly jsme 1. na světě ve zpracování surovin:
uranové rudy==Jáchymov jaderné zbraně + jaderné palivo + jaderné reaktory
uhlí == těžební technika + uhelné elektrárny + teplárny
voda == vodárny + čistírny odpadních vod + přehrady
železná ruda == hutě+slévárny+kovárny+válcovny+strojírenství = letadla + lokomotivy + lodě + ……
písky+kaolin+jíly+vápenec+horniny == keramičky, sklárny, cementárny, vápenky, kamenolomy
ropa=rafinérie, chemičky, plastimaty+spotřební průmysl,
rostliné produkty=cukrovary, mlýny, pekárny, papírny, dřevozpracující průmysl
živočišné produkty=mlékárny, jatka, pivovary,
vybavení domácností = dřevozpracující průmysl, papírny,……..!!!

Toto vše ČSFR dokázala od špendlíku po jaderné reaktory a parní turbíny

sergej
28. 2. 2024 09:40
Odpovědět  ijn

Teď vládě stačí dvouswetrofka. 🙂

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 10:29
Odpovědět  ijn

No jo, jenže lidu se to nelíbilo, proto si zacinkali, zařvali a svoji bídu a otrokárnu pro kapitál přivolali. Už je to tady.

28. 2. 2024 09:55
Odpovědět  Putinovec

Budu vám oponovat. Jakmile vyčleníte kádry, v tu chvíli jste ztroskotal. Myšlení většiny lidí se pohybuje v mantinelech vlastního prospěchu na úkor druhých. To byl problém feudalismu, je to problém kapitalismu a stejné problémy zažíval socialismus.
Pro příklady nechoďme daleko. Podívejte se na Ukrajince. Stát jim poskytl pomoc, bezplatné atributy jako školství, zdravotnictví, sociální systém. Co nastalo? Drtivá většina z nich toho začala okamžitě těžce zneužívat. A teď nemluvím o těch milionářích, mluvím o těch obyčejných Ukrajincích, kteří přišli s holým zadkem.

Boomer
28. 2. 2024 11:14
Odpovědět  pavelpe

..jakmile z peněžně zbožních vztahů vyřadíte princip zásluhovosti, reciprocity, protihodnoty, a nahradíte to politickými kydy, jste na skluzavce…

Markýza
28. 2. 2024 19:01
Odpovědět  Boomer

Kdyby jen. Stačí nějaké ty vášně.

Boomer
28. 2. 2024 19:17
Odpovědět  Markýza

..politiku nelze dělat bez vášní! Kdo chce jiné zapalovat, sám musí hořet jasným plamenem!!!!!

Markýza
29. 2. 2024 09:07
Odpovědět  Boomer

Ježišmarjá, ještě vy tu strašte!

Boomer
29. 2. 2024 09:23
Odpovědět  Markýza

.. to já ne, to Aurelius Augustinus…

Markýza
29. 2. 2024 09:38
Odpovědět  Boomer

Musela jsem si ho najít, jste měl říct rovnou, že svatý Augustin. Ten ovšem možná řekl “politiku”, ale rozhodně myslel ideologii. Teda ať ho neurážím – v jeho případě víru svatou.

Boomer
29. 2. 2024 10:12
Odpovědět  Markýza

.. politika i náboženství jedno jsou. Prodáváte ideu…

katango
29. 2. 2024 11:54
Odpovědět  Markýza

Neukrad mu to pak Lenin? Kdo chce zapalovat, musí hořet?

Putinovec
28. 2. 2024 22:54
Odpovědět  pavelpe

Kádr se nenajde tak , že ho někdo určí . Ten, kdo chápe řízení daného procesu a dokáže ten proces převzít , kontrolovat , upravovat a touto činností jej dovézt až k cíli řízení , ten je kádrem . Ale musí k tomu vlastnit potřebné schopnosti .
Nápis na dveřích šéf zde nepomůže .

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 08:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek mi mluví z duše. Současným kapitalistům orientovaným pouze na zisk se ale líbit nebude. Oni nepracují pro společnost a o lid krom sebe nemají zájem. Ale je to fajn, že jsou zde ještě lidé, kteří vidí světlo na konci tunelu. Nu a zmínka o západní Wikipedii ze které lidé tak rádi hojně citují odhaluje, že tato internetová databáze znalostí slouží hlavně té určité vrstvě populace, která chce mít stálou moc neustále. Lépe je přemýšlet a dávat si záležitosti do souvislosti se svými znalostmi a svědomím.

Slovan
28. 2. 2024 09:02
Odpovědět  Pavel z Moravy

A vono to bylo někdy jinak? Co se týče vědomostí na internetu, tak komu patří, ten upravuje, asi bychom se divili co vše je ním podvrženo a zatajeno. Třeba jen ve zdravotnictví.

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 10:50
Odpovědět  Slovan

Však vždyť nám to Orwell v románu 1984 popsal krásně, jak to zde bude probíhat. Stačí si ho poctivě přečíst, srovnat s naší skutečností a vidíš, že jsme již jen malý kousíček od snu těch zparchantělých bohatých grázlů, kteří se pasují na bohy, kteří nám mají totalitně vládnout. Výhodou nás starších je, že tak jak to občas připomínáš my už tu maminko dlouho nebudeme. Teď jsem kdesi narazil na nějaký článek zase nějakého vykuka našeho lékaře, který praví, že je nějaký lék, který zabrání vzniku cukrovky nebo ji vyléčí. Předepisuje ho prý nějaká jediná klinika v Evropě, pouze těm nejbohatším a nejmocnějším. Na konci dlouhého povídání samozřejmě bylo že si ho můžeš objednat i ty, takovou kujwa šanci dávají plebejcům. Takže kolonka objednat, což jsem samozřejmě nezkoušel. Já chtěl jenom vědět co to bude, ale bez toho objednání ani nezjistíš kolik to stojí. Takže za prachy ti buržousti něco pustí, to že tě na druhou stranu přiotráví kdejakými jinými

.

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 11:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

sračkami, aniž o tom máš povědomí, to nemáš řešit. To náleží do té společnosti pravdy a lásky. Ty jsi mladší o 10 roků, pokud dobře vím, protože tak starou mám i segru, takže jestli to tady chceš natáhnout do osmdesátky, tak to si tedy ještě užiješ. Ta blbost obzvláště těchto mlaďochů bude raketově narůstat, tak si pořiď nějaké brnění ať odoláš. Anebo se budeš muset ukrýt u svých papoušků. A jinak asi to znáš, ale ten vtip tady dám. Tak jeden chovatel měl doma tuze sprostého papouška, který stále sprostě mluvil. Tak mu jednou praví- Roníku, jestli ještě jednou sprostě promluvíš, tak ti otrhám všechno peří. Papoušek se na něj podívá chytne si drápky peříčka a zvolá , – mám v číči celé peří. Poučení, neuč své papoušky sprostě mluvit..

Boomer
28. 2. 2024 11:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

..šmankote, ať vás ani nenapadne klikat na tlačítko “objednat” všelék na cukrovku!!!

Na tyhle senzační nabídky měl jeden můj příbuzný názor.. kdyby to fungovalo, utopili by se v penězích za 24 hodin, ani nabízet by to nemuseli!

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 12:35
Odpovědět  Boomer

Obdobné je to i u zázraků na srdce apod. Ale mně právě fascinuje jedna věc. Jen tak ze zvědavosti jsem si vždycky přečetl pár recenzí na ten lék a věřte nevěřte, nikdy jsem nenarazil na odpověď, že by ten přípravek dotyčnému nezabral. Vždy to bylo super a srdíčko za měsíc fit. Maximálně někdo napsal, že dotyčný preparát užívá krátce, takže účinnost nemůže ještě posoudit. Ani jednu negativní referenci tam nedají. A z jejich pohledu to asi nemá chybu. Nu, co už, když jim to funguje, myslím ta ohlupovačka, tak se s tím asi nedá nic dělat.

Boomer
28. 2. 2024 14:25
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. i ty recenze, dle mého smyšlené, jsou součástí marketingu. Kdo je ověřil, kdo je potvrdil nějakým klinickým posouzením konkrétního případu/pacienta? Lži od začátku do konce, P.T. Barnum by jim mohl závidět…

Markýza
28. 2. 2024 19:03
Odpovědět  Boomer

Ono stačí sledovat, jak jsou napsané. Když mají takový sjednocený muštr a slovník, je to jasný. Skutečné recenze jsou pestré jako obyvatelstvo samo.

Slovan
28. 2. 2024 11:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pokud po takových ŠMEJDECH nepůjde zákon tak lepší to nebude. No, a proč tomu tak není nemuším vysvětlovat. Ono se jich ze sta tisíc sto chytí a mají vyděláno. Kdyby záleželo na mě, dal bych jim na stavbě napravit myšlenky, aby je příště už vůbec nic nenapadalo. Tečka.

Miroslav
28. 2. 2024 15:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale ten článek je přece pitomost. Už název toho hospodářského , potažmo politického systému – státní monopolní kapitalismus (SMK) je oxymórom. To je prostě socialismus jak vyšitý. Nic proti, když se mu to líbí. Ale má napsat, že chce socík.

ModrýKlokan
28. 2. 2024 16:08
Odpovědět  Miroslav

Zas to tak nekomplikuj. Kapitalismus je přece hlavně o zkoncentrovaný hromadě peněz – kapitálu. Socialismus ve kterým jsme někteří dříve úspěšně žili, byl prostě jinými slovy státní kapitalismus. O velkých státních kapitálových investicích a tocích rozhodoval stát. Monopolní být může a nemusí, jsou další úrovně, např. oligopol.

Menší kapitál i v socialismu může být soukromý, je potřeba odložit ideologický fanatismus a hledat optimální, místně vhodná řešení, namíchaná z řady správných ingrediencí. Nejde tedy o oxymorony.

Tahle věčná zaslepenost jediným “správným” názorem či ideologií, ode zdi ke zdi, to je to hlavní neštěstí naší bohem zapomenuté reality.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
28. 2. 2024 16:58
Odpovědět  ModrýKlokan

Jo přesně tak klokane, namíchat tu správnou směsku, ale jsou k tomu zapotřebí trochu vyzrálí lidé. Kdyby byla vůle tak by to šlo. Ale to je kdyby.

28. 2. 2024 09:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Dokud budou existovat oligarchové, dotud není možné vytvořit dlouhodobě stabilní a udržitelný sociálněekonomický model. Protože má-li někdo vydělat miliardu, pak musí nutně obrat 10 000 000 jiných lidí. Jestliže v roce 1975 bylo 80% zisků tvořeno produkcí a 20% lichvou v podobě různých finančních produktů, v současnosti je západní “bohatství” tvořeno ze 45% produkcí a zbytek je finanční lichva. Pokud si tohle neuvědomíme, pak bude každý další pokus v průběhu času nutně neúspěšný. Zde nemluvíme o žádném komunismu, zde mluvíme o skutečnosti nesmyslné honby za majetkem a nadprodukcí. Myšlení současné populace vychází ze smyslu bezpracného výdělku – jakkoliv bezohledného, jakkoliv sobeckého, jakkoliv zničujícího pro souseda. Není to problém jen západu, stejně nutně musí dopadnout Rusko nebo Čína – jakkoliv dnes vypadají lépe. Myšlení tam se však vyvíjí podobným směrem. Iluze, že neexistuje ruská nebo čínská oligarchie, je mylná.

Boomer
28. 2. 2024 10:30
Odpovědět  pavelpe

.. v případě Ruska i Číny lze v tomto směru oprávněně předpokládat direktivní zásahy ze strany státu. Nějaké formy centralizovaného řízení tam stále mají, a jak to tak vypadá, jsou schopni se učit z chyb vlastních i protivníkových…

P.S.
..obzvláště Čína se svou 1,4 miliardou obyvatel má obrovský potenciál pro rozvoj, pokud bude část zisku investovat do zlepšení života svých lidí.
A tuhle devizu si jejich ústřední výbor vzít nedá!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
28. 2. 2024 14:30
Odpovědět  Boomer

Víte, i Vladimír Putin a Si Ťin-pching jsou jen smrtelníky. Proč je dnes tak dehonestován Stalin? Inu právě proto, že tři desetiletí bojoval proti tomuto svinstvu a snažil se vybudovat silný stát, kde skutečnou hodnotu má práce a láska k vlasti. Když ho otrávili, co se stalo? Přišel Chruščov a dosadil všude zase jen hochštaplery, kteří Stalinovo dílo dokázali zničit během deseti let. Opravdu přijde po Putinovi další osvícený vůdce, který bude v Putinově díle pokračovat? Nevím, zatím nikoho takového nevidím.

Boomer
28. 2. 2024 15:02
Odpovědět  pavelpe

.. všechno prochází nějakým vývojem, podléhají mu i mechanismy prosazování moci. Krok zpátky v tomto směru hrozí pádem vzad do propasti, vzestupná tendence je znatelná v Rusku i v Číně.
Než Jelcin poprvé představil V.V. Putina, věděl o něm málokdo…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
28. 2. 2024 17:05
Odpovědět  pavelpe

Já si jmenovče také myslím, že tam jsou a možná ne jenom jeden. Já myslím, že Putin už má svého favorita nebo možná i dva, ale to nemusí být z toho jeho nejbližšího okolí. O to to může být větší překvápko. Předávám zkušenosti, trochu dotyčného formuji a samozřejmě spoléhám na jeho vrozenou inteligenci. Tam se určitě někdo takový z těch horních pater politiky či ekonomiky najde.

Markýza
28. 2. 2024 19:07
Odpovědět  Boomer

Jenže nezapomínejte na náturu a v případě Ruska i na něco, o čem jeden Rus trefně poznamenal “jak chcete mít demokracii ve státě s jedenácti časovými pásmy?” Systém v Čechách či jinde ve střední Evropě musí být nutně jiný, už vzhledem ke geografii a historickému vývoji.

Boomer
29. 2. 2024 09:29
Odpovědět  Markýza

..inu, na historická, společenská, geografická i jiná specifika Ruska já nikdy nezapomínám, a dle mého není v Evropě lidu, který by vytrpěl a přetrpěl tolik, co ten ruský.
Padnout můžeš, vstát musíš!

Markýza
29. 2. 2024 09:42
Odpovědět  Boomer

Ano, ale nejde tu přeci o to, abychom se předháněli v utrpení – to my bychom nakonec mohli taky vyprávět. I když nám stačí zazpívat si Penzion Česko. Původně šla řeč o tom, jak si to kdo doma uspořádá a já jen tvrdím, že je velice ošidné přenášet organizaci jedné domácnosti na druhou.
Nakonec, kdybychom měli dost rozumu a vnímavou duši, stačilo by sledovat Výměnu manželek, žejo 😎

Boomer
1. 3. 2024 12:16
Odpovědět  Markýza

..jenže utrpení buď zlomí, nebo posílí. Dlouhodobý život v relativním bezpečí a stabilitě vede k degradaci základních instinktů/pudů. (Freud; Lorenz;)

Jo, a ke sledování Výměny manželek nemám potřebné technické vybavení, ale když tak občas vyjdu mezi lidi, musí to být strašné placama…

Pavel z Moravy
28. 2. 2024 10:36
Odpovědět  pavelpe

Máte pravdu, ale možná se tam to myšlení přece jenom upraví a změní. Záleží, jací lidé v budoucnosti tyto země východu povedou, tedy jakých morálních kvalit.

Markýza
28. 2. 2024 19:08
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale kulový Pavle. Na morální kvality se fakt vykašlete – jak říkávám, morální politik je jako čistý popelář.
Záleží daleko víc na tom, jak jsou kontrolovatelní, kontrolovaní a nakolik se to dá vymáhat. Tady je ta systémová chyba.

Autor
28. 2. 2024 20:57
Odpovědět  Markýza

Hlavní je zavést a hlavně vyžadovat odpovědnost ze činy! Když pekírna bude zaměstnávat hloupé pekaře, nebude prodávat nic jiného než nechutný chleba. A doobnrá poekárna se “prodá” sama.
Kdysi v jednom superhyper marketu, kam jsem jezdil nakupovat, měli vynikající chléb. Jednou, z časových důvodů, když jsem byl jinde, abych neztrácel čas, jsem ten samý druh chleba v tomto obchodě koupil v jiné prodejně – a nedal se ani jíst! Dělám to vždy nerad, ale musel jsem ho tenkrát prostě vyhodit.
Proto důležité jsou nejen znalosti podle papíru, ale i pečlivost a hlavně odpovědnost. Zaveďte odpovědnost do politiky a nikdo z kariéristů v ní nezůstane!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
29. 2. 2024 01:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Nevím, kam to napsat, a co k tomu napsat:

Na Slunci bylo letos začátkem roku psáno leccos, ale mimo jiné, že prý zemře Biden, datum tam není úplně jasné, ale vypadalo to na 14.2. nebo 29.2. – tak jsem zvědav, co se z toho zítra (dnes) naplní… Anebo jsem to už zas pochopil špatně?
comment image

(A mezitím tam bylo i naznačené, že Rusko má porazit Ukrajinu, také nevím, jestli to byla předpověď nebo pobídka…? Začali postupovat celkem dobře po roční pauze, tak doufám, že se zastaví aspoň tak někde u Dněpru v Záporoží? To tam bylo na Silvestra tak nějak naznačené, kromě jiného, i když vysvětlovat se to dá různě…)
https://pi-alpha.org/NewYear2024

πα½

Altmann
1. 3. 2024 12:04
Odpovědět  P.A.Semi

V Africe bude hlad a bída, přijde válka, která se převalí do Evropy. Budeme dostávat dolary k výtěru zadní části těla a bojovat proti všem za konzervu s masem či hrachem. Vrátíme se do dob třicetileté války a musíme obhájit svůj stát. Po skončení třicetileté války žilo v Česko kotlině zhruba 600000 tisící lidí, snad Čechů. Tak to bude přátel, Váš majetek zmizí a vy zemřete v poli. Čest a Sláva.

Administrátor
P.A.Semi
3. 3. 2024 11:15
Odpovědět  Altmann

Inu, pokud se v Africe budou množit tím tempem, jakým se množí, tak tam bude hlad a bída, ta planeta není nekonečná a nemůže to dopadnout jinak… Když se nechtějí regulovat postupně (přizpůsobením porodnosti úmrtnosti), tak je Příroda zreguluje skokově, a když se to bude oddalovat, tak to pak bude o to horší… A kam je pustíme a budou se tam přemnožovat stejně jako v Africe, tam to dopadne také tak…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
3. 3. 2024 11:10
Odpovědět  P.A.Semi

Inu, a nestalo se nic… V lednu jsem tomu celkem věřil, nyní když jsem to měl napsat, nechtělo se mi, protože jsem dost tušil, že z toho nic nebude… Je to škoda…
Toho 29.2. bylo na Slunci postupně několikrát různě napsáno I AM SAD – “Jsem smutný”… Já také…
πα½

Jan
29. 2. 2024 09:08
Ohodnotit příspěvek :
     

O kolapsu $ tady vymastenci a ruzni ‘odbornici’ mluvi leta a predpovedeli uz nekolikrat, ze uz mozna zitra, atd.
A houby. Proc? Ti, co ty prachy namasturbovali tiskarnama na trh vidi, ze blbci ve svete $ stale jako platidlo akceptuji! A o tom to je. Ten, kdo chce delat ksefty nechce zadne znehodnoceni $, ci turbulence v kurzech. A tak dela, jakoby bylo vse ok.
Kolik uz nalili miliard do obehu a jak dlouho uz tak financuji deficity rozpoctu USA natisknutim stale novych miliard?
Tam musi zacit propad kurzu meny bezcenych papirku, kterymi uz roky ‘kupuji’ USA realie, suroviny a vse co potrebuji! A blbci jim je dodavaji. Zcasti ze zvyku, zcasti ze strachu. Strach uz prestavaji mit a to je dobra zprava.